2009-2010 ביטוח לאומי - תכנית התייעלות

499 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
499
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
32
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2009-2010 ביטוח לאומי - תכנית התייעלות

 1. 1. ‫תוכנית ההתייעלות לשנת 9002 – 0102‬ ‫פרק המיסוי והביטוח הלאומי –‬ ‫עקרונות ודגשים‬ ‫הרצאתם של רן ארצי, רו"ח‬ ‫ורו"ח אורנה צח )גלרט(‬ ‫ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע"מ‬‫מיזם הביטוח הלאומי, במשרד ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע"מ‬ ‫‪www.artzi-hiba.co.il‬‬
 2. 2. ‫חוק ההתייעלות 9002‬
 3. 3. ‫הקדמה‬‫ביום 90.7.32 פורסם ברשומות – "חוק ההתייעלות הכלכלית".‬‫במסגרת החוק תוקנו ושונו חוקים רבים וזאת במטרה לאפשר‬‫למשק הישראלי להתמודד עם המשבר הכלכלי-עולמי, למזער את‬‫נזקו ולהכין תשתית ראויה שתביא בתום המשבר לצמיחת המשק‬‫תוך צמצומם של פערים כלכליים-חברתיים וכן לצמצם את הגרעון‬ ‫הממשלתי תוך ייעול פעילות הממשלה.‬‫גם בתחומי המס הישיר,העקיף והביטוח לאומי הנוגעים ומשפיעים‬ ‫על כל אחד ואחת מאיתנו, נעשו שינויים בלתי מבוטלים.‬‫במצגת זו, נסקור את השינויים שהתחוללו בתחום המס והביטוח‬‫לאומי המשפיעים על כל אחד ואחת מאיתנו כך שנוכל להיערך‬ ‫אליהם מבעוד מועד ולתכנן את צעדינו בהתאם.‬
 4. 4. ‫חוק ההתייעלות – חלק המיסים‬ ‫מיסים ישירים ועקיפים‬ ‫הפחתת שיעורי מס ליחידים.‬ ‫‪‬‬ ‫הפחתת שיעורי מס חברות ל-%81 עד שנת 6102.‬ ‫‪‬‬‫משיכת דיבידנד בריבית מוטבת בשיעור מס של %21 בלבד.‬ ‫‪‬‬ ‫הגדלת הטבות של תושבים חוזרים לפי תיקון 861‬ ‫‪‬‬ ‫הפחתת שיעורי זיכוי ממס לישובי ספר וקווי עימות.‬ ‫‪‬‬ ‫עדכון הפטור להפקדות בקופות גמל לתגמולים.‬ ‫‪‬‬ ‫תיקוני חקיקה בחוק מע"מ‬ ‫‪‬‬ ‫תיקון 66 לחוק עידוד השקעות הון‬ ‫‪‬‬
 5. 5. ‫הפחתת שיעורי מס – יחידים‬ ‫הכנסה מיגיעה אישית +יחיד שמלאו לו 06 שנה‬‫6102‬ ‫5102‬ ‫4102‬ ‫3102‬ ‫2102‬ ‫1102‬ ‫0102‬ ‫9002‬ ‫הכנסה חודשית‬ ‫הכנסה שנתית‬‫%01‬ ‫%01‬ ‫%01‬ ‫%01‬ ‫%01‬ ‫%01‬ ‫%01‬ ‫%01‬ ‫095,4 - 0‬ ‫080,55 - 0‬‫%41‬ ‫%41‬ ‫%41‬ ‫%41‬ ‫%41‬ ‫%41‬ ‫%41‬ ‫%51‬ ‫061,8 – 195,4‬ ‫029,79 – 180,55‬‫%81‬ ‫%81‬ ‫%91‬ ‫%02‬ ‫%12‬ ‫%32‬ ‫%32‬ ‫%32‬ ‫052,21 – 161,8‬ ‫000,741 – 129,79‬‫%81‬ ‫%81‬ ‫%91‬ ‫%02‬ ‫%12‬ ‫%32‬ ‫%03‬ ‫%03‬ ‫052,31 – 152,21‬ ‫000,951 – 100,741‬‫%42‬ ‫%62‬ ‫%72‬ ‫%82‬ ‫%92‬ ‫%03‬ ‫%03‬ ‫%03‬ ‫385,71 – 152,31‬ ‫000,112 – 100,951‬‫%42‬ ‫%62‬ ‫%72‬ ‫%82‬ ‫%92‬ ‫%03‬ ‫%33‬ ‫%03‬ ‫006,71 – 485,71‬ ‫002,112 – 100,112‬‫%42‬ ‫%62‬ ‫%72‬ ‫%82‬ ‫%92‬ ‫%03‬ ‫%33‬ ‫%43‬ ‫000,02 – 106,71‬ ‫000,042 – 102,112‬‫%72‬ ‫%92‬ ‫%03‬ ‫%13‬ ‫%23‬ ‫%33‬ ‫%33‬ ‫%43‬ ‫098,73 – 100,02‬ ‫086,454 – 100,042‬‫%93‬ ‫%14‬ ‫%24‬ ‫%34‬ ‫%44‬ ‫%54‬ ‫%54‬ ‫%64‬ ‫- 198,73‬ ‫- 186,454‬
 6. 6. ‫הפחתת שיעורי מס – יחידים‬ ‫הכנסה שלא מיגיעה אישית‬ ‫• הפחתה משמעותית בשיעורי המס בשל הכנסות שאינן מיגיעה אישית‬ ‫)הכנסות פסיביות(, כך ששיעור המס ההתחלתי בשל הכנסות פסיביות‬ ‫יקטן ל-%42 בשנת המס 6102 ושיעור המס המרבי יקטן ל- %93 ב-6102.‬ ‫• דיבידנד לבעל שליטה מהותית ירד מ-%52 ל-%42.‬‫6102‬ ‫5102‬ ‫4102‬ ‫3102‬ ‫2102‬ ‫1102‬ ‫0102‬ ‫9002‬ ‫הכנסה חודשית‬ ‫הכנסה שנתית‬‫%42‬ ‫%62‬ ‫%72‬ ‫%82‬ ‫%92‬ ‫%03‬ ‫%03‬ ‫%03‬ ‫052,21 - 0‬ ‫000,741 - 0‬‫%42‬ ‫%62‬ ‫%72‬ ‫%82‬ ‫%92‬ ‫%03‬ ‫%33‬ ‫%23‬ ‫006,71 – 152,21‬ ‫002,112 – 100,741‬‫%42‬ ‫%62‬ ‫%72‬ ‫%82‬ ‫%92‬ ‫%03‬ ‫%33‬ ‫%43‬ ‫000,02 – 106,71‬ ‫000,042 – 102,112‬‫%72‬ ‫%92‬ ‫%03‬ ‫%13‬ ‫%23‬ ‫%33‬ ‫%33‬ ‫%43‬ ‫098,73 – 100,02‬ ‫086,454 – 100,042‬‫%93‬ ‫%14‬ ‫%24‬ ‫%34‬ ‫%44‬ ‫%54‬ ‫%54‬ ‫%64‬ ‫- 198,73‬ ‫- 186,454‬
 7. 7. ‫הפחתת שיעורי מס – חברות‬ ‫הפחתת שיעורי מס חברות ל- %81 עד שנת 6102‬‫6102‬ ‫5102‬ ‫4102‬ ‫3102‬ ‫9002 0102 1102 2102‬ ‫שנה‬ ‫שיעור‬‫%81‬ ‫%02‬ ‫%12‬ ‫%22‬ ‫%32‬ ‫%62 %52 %42‬ ‫המס‬
 8. 8. ‫משיכת דיבידנד בריבית מוטבת )%21(‬‫נקבע כהוראת שעה כי שיעור המס שיחול על הכנסה‬‫מדיבידנד בידי יחיד או בידי חברה משפחתית, שמקורו‬‫ברווחים ראויים לחלוקה כהגדרתם בסעיף 49ב)א()2(‬‫לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש( התשכ"א-1691 )להלן –‬‫"הפקודה"(, שנצברו בידי החברה מחלקת הדיבידנד עד‬ ‫ליום 2002.21.13 יהא %21 בכפוף לתנאים הבאים:‬‫ההכנסה מדיבידנד שולמה על ידי החברה המחלקת‬ ‫1.‬‫והתקבלה בידי יחיד או חברה משפחתית בתקופה שמיום 1‬‫באוקטובר 9002 ועד ליום 03 בספטמבר 0102 )להלן –‬ ‫"תקופת ההטבה"(‬
 9. 9. ‫משיכת דיבידנד בריבית מוטבת )%21(‬‫2. אילו מקבל הדיבידנד היה מוכר את מניותיו בתקופת ההטבה, היו‬‫חלות עליו הוראות סעיף 49ב)א()2( לפקודה, לגבי אותם רווחים‬ ‫שנצברו עד ליום 13 בדצמבר 2002.‬‫3. בכל אחת משנות המס 9002 עד 2102, הסכום הכולל של הכנסת‬‫עבודה, דמי ניהול, הפרשי הצמדה או ריבית ותשלומים אחרים‬‫ששולמו למקבל ההכנסה מהדיבידנד מאת החברה מחלקת‬‫הדיבידנד, במישרין או בעקיפין, בהפחתת ההכנסה מדיבידנד‬‫שחויבה במס על פי הוראה זו, לא פחת מממוצע סכום התשלומים‬‫כאמור ששולמו לו במישרין או בעקיפין, בשנות המס 7002 ו-‬ ‫8002.‬‫4. יום רכישת המניות בגינן התקבל הדיבידנד היה לפני 1 בינואר‬ ‫3002.‬
 10. 10. ‫משיכת דיבידנד בריבית מוטבת )%21( -‬ ‫סוגיות נבחרות‬‫מקבל ההכנסה מהדיבידנד – ראוי כי כל בעל מניות יבחן‬ ‫1.‬ ‫בנפרד.‬‫השלכת שומות ניכויים בהקשר לבעלי שליטה על קביעת‬ ‫2.‬ ‫הסכום לחלוקה.‬‫זהירות בהיערכות להעלאת התקרה בביטוח לאומי מאחר‬ ‫3.‬‫ושינוי הפעילות דרך חברה יכול להיות בעייתי. פתרון אפשרי‬‫טמון בפרשנות בדבר הכללת הדיבידנד כחלק מהסכומים‬‫ששולמו לבעל המניות. חלוקת דיבידנד מאפשרת שליטה‬‫בממוצע בכך שמאפשרת חלוקה אף משנים קודמות כך ישמר‬ ‫הממוצע ויושג ה"יעד".‬‫מעמדן של חברות החזקה– שיקבלו דיבידנד כאמור ויחלקו‬ ‫4.‬‫אותו ? הפתרון הפיכת חברת ההחזקות לחברה משפחתית –‬ ‫מתן הודעה עד סוף נובמבר 9002.‬ ‫סימון הדיבידנד שחולק בכדי למנוע מחלוקת.‬ ‫5.‬‫"חלוקות כפויות" שנעשו לצורך סגירת יתרות בדיוני שומה –‬ ‫6.‬ ‫מה מעמדן האם ניתן לפנות ולבקש חלוקה מסודרת?‬
 11. 11. ‫משיכת דיבידנד בריבית מוטבת )%21(‬ ‫- סוגיות נבחרות‬‫7. המחלוקת עם מס הכנסה – לקביעת סכום הר.ר.ל , דינם של‬‫רווחי אקוויטי , האם דיבידנד שקבלה חברת אחזקות נכלל‬ ‫בר.ר.ל.‬‫8. הפרשי הצמדה שנצברו להלוואות שנתנו בעלי שליטה לחברה –‬‫לרבות מכוח חלוקה כאמור פטורים בין השאר מכח סע 9)31(‬‫לפקודה. צריך לזכור שיש לשלמם מידי שנה בשנה בכדי שיכללו‬‫בסכומים ששולמו – יתכן כי דין זיכוי כדין תשלום – פס"ד‬ ‫הארגז.‬‫9. לזכור לכלול בר.ר.ל השפעת דיוני שומות בגין השנים עד וכולל‬ ‫2002.‬‫01. אי חבות בדמי ביטוח לאומי – הדיבידנד אינו חייב בדמי ביטוח‬ ‫לאומי .‬‫11. בכוונת רשות המסים להוציא חוזר שיבהיר חלק מהדילמות‬ ‫הנזכרות לעיל.‬
 12. 12. ‫הגדלת הטבות לעולים חדשים ותושבים‬ ‫חוזרים – לעידוד השקעות בישראל‬‫‪ ‬הוענקה סמכות לשר האוצר )שהסדירה את סמכותו שלפני התיקון(, באישור‬‫ועדת הכספים של הכנסת, להאריך את תקופת הפטור ממס הכנסה ומדיווח על‬‫הכנסות מחו"ל של עולים חדשים ותושבים חוזרים וותיקים עד לעשר שנים‬‫נוספות. ובלבד שישקיעו השקעה משמעותית בישראל בתוך שנתיים מיום שעלו‬‫לישראל / שחזרו לישראל או בתוך שנתיים מיום כניסתן לתוקף של התקנות‬ ‫שיותקנו - לפי המאוחר.‬ ‫ההוראה תחול:‬‫‪ ‬עולים חדשים ותושבים חוזרים, שחזרו לישראל מיום 8002.1.1, לפי התנאים‬‫שייקבעו בתקנות שיובאו לאישור ועדת הכספים תוך 6 חודשים מיום פרסום‬ ‫החוק.‬‫‪ ‬עולים חדשים ותושבים חוזרים, שחזרו לישראל מיום 7002.21.13-7002.1.1 –‬ ‫אם בצעו השקעה משמעותית בישראל לפני מועד עלייתם או חזרתם ארצה.‬‫‪ ‬בהתאם לתיקון החוק שר האוצר יהא רשאי להאריך את כל התקופות המנויות‬ ‫בסעיפי החוק המתייחסים לעולים חדשים ותושבים חוזרים.‬
 13. 13. ‫הגדלת הטבות לעולים חדשים ותושבים‬ ‫חוזרים - לעידוד השקעות בישראל‬‫חלות החוק - חל רק על עולים חדשים ותושבים חוזרים שהוגדרו כך‬ ‫1.‬ ‫מיום 80.10.10 ולמעשה עד 90.21.13.‬‫וכן על עולה חדש ותושב חוזר החל מיום 70.10.10 ובתנאי שביצע‬‫ההשקעות לפני המועד שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר‬ ‫ותיק.‬ ‫לאחר מכן, רלבנטיות רק לגבי מי ששהה 01 שנים בחו"ל.‬‫תקופת הפטור – עד 01 שנים נוספות על תקופת הפטור הראשונית‬ ‫2.‬‫שקיבלו בשל עלייתם ארצה ובסה"כ עד 02 שנה. שר האוצר רשאי‬‫לכאורה להעריך לכל נישום הזכאי לתחולת התיקון הטבות לתקופות‬ ‫שונות .‬
 14. 14. ‫הפחתת שיעורי זיכוי ממס לישובי ספר וקווי‬ ‫עימות - הסיבות‬‫הפחתת שיעורי הזיכוי ממס בישובי הספר, נקבעה ללא‬ ‫1.‬‫ספק כפועל יוצא מניצול לרעה של הטבות אלו – ניתן‬‫לראות כי בקובץ "החלטות ועדת הכופר" נתקבלו 8‬ ‫החלטות כופר בעניין זה.‬‫הקלת שיעורי המס בתכנית ההתייעלות ויצירת תכנית‬ ‫2.‬‫מס הכנסה שלילי למעשה נותנים מענה רוחבי לכלל‬‫האוכלוסייה כמו גם לתושבי ישובי הספר וקווי העימות,‬‫כך שלמעשה ניתן לצמצם את הטבות המס שנקבעו בעבר.‬
 15. 15. ‫הפחתת שיעורי זיכוי ממס לישובי ספר וקווי‬ ‫עימות.‬‫מי שהיה בכל שנת המס תושב ביישוב המפורט בתוספת‬ ‫1.‬‫הראשונה בחלק א - ישובים באיזור הצפון – זכאי באותה‬‫שנה לזיכוי ממס בשיעור %11 )במקום %31( מהכנסתו‬ ‫החייבת מיגיעה אישית עד 023,412 ₪.‬‫תושבי קריית שמונה – יהיו זכאים לזיכוי ממס בשיעור של‬ ‫2.‬‫%12 ) במקום %52( מהכנסתם החייבת מיגיעה אישית עד סך‬ ‫023,412 ₪.‬ ‫יישוב מצפה רמון – %12 במקום %52‬ ‫3.‬ ‫דימונה וירוחם – %71 במקום %02.‬ ‫4.‬‫אופקים,ערוער,תל שבע, מועצה איזורית רמת הנגב – %41‬ ‫5.‬ ‫במקום %61.‬‫שאר ישובים המפורטים בחלק ב לתוספת הראשונה –‬ ‫6.‬ ‫ישובים באזור הדרום – %11 במקום %31.‬
 16. 16. ‫פטור ממס בגין הפקדות לקופות גמל‬ ‫לתגמולים בשנים 3002 – 7002‬ ‫• רווחים שנצברו בקופת גמל לתגמולים בשנים 3002‬‫עד וכולל 7002 היו חייבים במס מכח סעיף 3)ה4( אף‬ ‫אם נמשכו כדין – שיעור המס היה %02 במידה ולא‬ ‫חל לגביהם הפטור מכח 9)81א( שהקנה פטור‬ ‫בהתקיים תנאי הסעיף.‬ ‫• במסגרת החוק בוטל סעיף 3)ה4( ולכן בוטל החיוב‬ ‫במס בגין תשלומי יחיד לקופת גמל לתגמולים‬ ‫שהופקדו בשנים האמורות ובלבד ששולמו לו החל‬ ‫מיום 1 ביולי 9002 ואילך. דהינו , כל סכומי הרווחים‬‫לא יכללו בבסיס ההכנסה החייבת ולכן בוטל גם סעיף‬ ‫9)81א(.‬
 17. 17. ‫מיסים עקיפים - שינויים בחוק מע"מ‬ ‫• הקלה בהגדרת עוסק פטור‬‫החל מינואר 2102, "עוסק פטור", הפטור מתשלום מס לפי סעיף‬‫13)3( לחוק מס ערך מוסף והפטור מהגשת דוחות תקופתיים יהא‬‫עוסק שמחזור עסקאותיו בשנת מס הינו עד לסכום של 000,001‬ ‫₪ )במקום עד 000,76 ₪ כיום(.‬ ‫• רשות המיסים תקצה מספרי חשבוניות מס באופן מקוון‬‫עד לסוף נובמבר של השנה שלפני שנת השימוש בחשבוניות.–‬ ‫הוראה זו תחול החל מיום 1102.10.10.‬
 18. 18. ‫שינויים בחוק מע"מ‬‫עוסק *שנוהג להוציא חשבוניות מס שלא כדין וקיים חשש‬ ‫כי העוסק יוסיף לעשות כן, רשאי המנהל:‬ ‫1. שלא להקצות לו מספרי חשבוניות לתקופה שיקבע.‬‫2. להקצות לו מספרי חשבוניות בתנאים שיקבע לרבות‬ ‫דרישת ערובה.‬‫לפני החלטותיו צריך המנהל להתרות בעוסק תוך פירוט‬ ‫הליקויים שנמצאו בהוצאת חשבוניותיו.‬‫העוסק רשאי לערער על החלטה כאמור בפני ביהמ"ש‬ ‫המחוזי.‬‫* מהו הקריטריון לבדיקת הנוהג להוצאת חשבוניות שלא כדין ?‬ ‫האם העוסק נמצא בחקירה? הוגשה נגדו תביעה ?‬
 19. 19. ‫שינויים בחוק מע"מ‬ ‫הדיווח התקופתי למע"מ יבוצע מידי חודש באופן מקוון‬‫שר האוצר רשאי לקבוע את מועד הגשת הדיווח, ובלבד שלא‬ ‫יהיה לאחר ה-52 בחודש שלאחר תקופת הדיווח.‬‫שר האוצר רשאי לקבוע את מועד הגשת הדיווח, ובלבד שלא‬ ‫יהיה לאחר ה-52 בחודש שלאחר תקופת הדיווח.‬ ‫שמירת מידע‬‫המידע המדווח ישמר כמאגר מידע בידי הרשות למשך 5‬‫שנים ממועד הגשת הדו"ח ויימחק בתום התקופה אא"כ‬‫מתקיימת בדיקה או חקירה לגבי דו"ח תקופתי מסוים שאז‬ ‫יישמר המידע עד גמר ההליכים.‬
 20. 20. ‫שינויים בחוק מע"מ‬ ‫• דיווחים דו-חודשיים‬‫נקבע כי חייב במס ערך מוסף יגיש למנהל, החל משנת 2102, דוח לכל‬‫תקופה בת חודש שתחילתה באחת בחודש, אך עדיין אין הדבר גורע‬‫מזכותם של עוסקים הרשאים כיום להגיש דוח אחת לחודשיים להמשיך‬ ‫ולשלם את המס המגיע על פי אותם דוחות חודשיים, פעם בחודשיים.‬ ‫• תחולת הדיווח החודשי המקוון!‬‫עוסק שמחזור עסקאותיו בשנת 9002 – 000,000,4 ₪ ועסק החייב‬‫במערכת הנה"ח כפולה לפי הוראות ניהול ספרי חשבונות – יגיש דו"ח‬ ‫החל מ-0102.10.10.‬‫עוסק שמחזור עסקאותיו בשנת 0102 – 000,000,1 ₪ ועסק החייב‬‫במערכת הנה"ח כפולה לפי הוראות ניהול ספרי חשבונות – יגיש דו"ח‬ ‫החל מ-1102.10.10.‬‫כלל העוסקים, למעט אלו שיופטרו ע"י המנהל – יגישו הדו"ח החל מיום‬ ‫2102.10.10.‬
 21. 21. ‫שינויים בחוק מע"מ‬ ‫מה כלול בדיווח התקופתי המקוון?‬‫כל חשבוניות המס שהמועד להוצאתן חל בתקופת הדוח, אף‬‫אם העוסק הופטר מהוצאת החשבוניות, וכן סכומן הכולל, כל‬‫חשבוניות המס שהוצאו, אף אם המועד להוצאתן טרם הגיע,‬‫כל רשימוני הייבוא הנושאים את שמו של העוסק שהותרו‬‫בתקופת הדוח, כל חשבוניות הקנייה שהוצאו לעוסק‬‫בתקופת הדוח. כן נקבעו כלליים נוספים הדרושים פירוט על‬ ‫גבי חשבוניות המס )סעיף 96 לחוק(.‬
 22. 22. ‫שינויים בחוק מע"מ‬ ‫מלכ"רים ומוסדות כספיים‬‫חייבים בהגשת דו"ח שיכלול את מספרי החשבוניות שקיבלו‬‫מעוסקים, הסמל שלהן לפי הסימן שקבע לה המנהל, תאריכן,‬ ‫סכומן, וסכום המס ומספר הרישום של נותן החשבונית.‬ ‫תחולת הדיווח החודשי‬‫לגבי כלל המוסדות הכספיים ומלכ"רים המעסיקים בשנת‬ ‫9002 לפחות 006 עובדים – החל מיום 0102.70.10.‬‫מלכ"רים אשר העסיקו בשנת 0102 לפחות 003 עובדים – החל‬ ‫מיום 1102.10.10.‬ ‫לגבי כלל המלכ"רים – החל מיום 2102.10.10.‬
 23. 23. ‫תיקון 66 לחוק עידוד השקעות הון‬ ‫מפעל תיירותי: אטרקציה ומתקן תיירותי ללינה‬‫"מפעלים תיירותיים" - שינוי בהגדרת "מפעל תיירות" אשר‬‫כללה מפעלים המיועדים לשרת תיירות לישראל, לרבות בית מלון‬ ‫או חניון, ל"מפעל תיירותי" – הכוללת:‬ ‫1. אטרקציה:‬‫הגדרת "אטרקציה" מפרטת את המיזמים אשר מיודעים לספק‬‫פעילויות נופש, תרבות או פנאי ומהווים מוקד משיכה תיירותי‬ ‫באזור שבו המיזם ממוקם.‬‫2. מתקן תיירותי ללינה. ) בשל הצורך לכלול בהגדרה טווח רחב‬ ‫יותר של מתקנים המספקים שירותי לינה לתקופות קצובות(‬‫"מתקן תיירותי ללינה" מוגדר - "מבנה הכולל 11 חדרים או יותר,‬‫המספק, בתמורה, שירותי לינה לאורחים עוברים ושבים ולפרקי‬‫זמן קצובים, וכן שירותים נלווים ובכלל זה שירותי הסעדה, בילוי‬ ‫ופנאי".‬
 24. 24. ‫תיקון 66 לחוק עידוד השקעות הון‬ ‫הטבות במס לאנרגיות מתחדשות‬ ‫חוק עידוד‬ ‫חוק עידוד‬ ‫הקדמה: קריטריון לקבלת "הטבות" )הטבות‬ ‫השקעות הון‬ ‫השקעות הון‬ ‫מס/מענקים( מכוח חוק עידוד השקעות הון ניתן ל-‬ ‫הטבות‬ ‫"מפעל בר תחרות" התורם לעצמאות הכלכלית של‬ ‫המשק ולתוצר המקומי גולמי.‬ ‫"מפעל בר‬ ‫המפעל צריך לעמוד או בתנאי יצוא או להשתייך לענפי‬ ‫מפעל בר‬ ‫תחרות"‬ ‫תחרות"‬ ‫הביוטכנולוגיה או הננוטכנולוגיה.‬ ‫"מפעל בר תחרות" המשויך לענפי ביוטכנולוגיה או‬ ‫שעיקר פעילותו במחקר ופיתוח‬ ‫או‬ ‫ננוטכנולוגיה‬‫פעילות מחקר ופיתוח‬ ‫בתחום האנרגיה‬ ‫בתחום האנרגיה המתחדשת )"אנרגיה שמקורה בניצול‬‫המתחדשת או בייצור‬ ‫קרינת השמש, הרוח, ביומסה, או מקור אנרגיה אחר‬ ‫מתקנים לשימוש‬ ‫כאמור‬ ‫ובלבד שאינו דלק מאובן"( או בייצור מתקנים כאמור‬ ‫יהיה זכאי להטבות מס, או למענקים, לפי המסלול בו‬ ‫בחר, ובהתקיים יתר התנאים המנויים בחוק, וזאת‬ ‫כאמור ללא דרישה לייצוא.‬
 25. 25. ‫תיקון 66 לחוק עידוד השקעות הון‬ ‫הטבות במס לאנרגיות מתחדשות‬‫הטבות יינתנו רק למפעלים העוסקים במחקר, פיתוח או ייצור מתקנים ולא‬ ‫למפעלים שעיסוקם מכירת חשמל שמקורו באנרגיה מתחדשת.‬‫הפעילות בתחום האנרגיה המתחדשת הזכאית להטבות הינה רק פעילות‬ ‫‪‬‬‫המבוססת על ידע חדש בתחום שאושר על ידי המדען הראשי במשרד‬ ‫התשתיות הלאומיות.‬‫קבלן משנה המוכר רכיב המשמש במפעל העוסק בתחום האנרגיה‬ ‫‪‬‬ ‫המתחדשת – יוגדר אף הוא כמפעל מוטב, אם עומד באחד משני תנאים:‬‫1. לפחות %52 מכלל הכנסתו בשנת המס נובעת ממכירות למפעל שעיקר‬‫פעילותו היא בתחום האנרגיה המתחדשת או נועדו להקמת מתקן המבוסס‬ ‫על ידע בתחום האנרגיה המתחדשת.‬‫2. אם %51 לפחות מכלל הכנסתו בשנת המס נובעת ממכירות למפעל שעיקר‬‫פעילותו היא בתחום האנרגיה המתחדשת או נועדו להקמת מתקן המבוסס‬ ‫על ידע בתחום האנרגיה המתחדשת ולפחות %01 נובעים מיצוא.‬
 26. 26. ‫תיקון 071‬
 27. 27. ‫הקדמה‬‫• הורתו ולידתו של תיקון 071 לפקודה נעשה בעקבות‬‫פסיקת ביהמ"ש העליון בפרשת "ורד פרי" על פיה, חויבה‬‫רשות המיסים להכיר - משנת 0102 - בהוצאות טיפול‬‫ילדים )בהתאם לקריטריונים שנקבעו שם( כהוצאות‬‫הכרוכות ושלובות בתהליך הפקת ההכנסה. למרות‬‫פסיקתם זו, שופטי בית המשפט העליון "רמזו" לרשות‬‫המיסים כי באפשרותם "לעקר" החלטה זו על ידי ביצוע‬‫שינוי בחוק, ומכאן "נולד" תיקון 071 שבא ליתן מענה‬ ‫מסוים לבעיית הוצאות ילדים בצורה מוסדרת בחוק.‬‫• התיקון מטפל במס סעיפי חוק הנוגעים להטבות ונקודות‬ ‫זיכוי המתייחסים לילדים .‬
 28. 28. ‫צומצמה הגדרת "הוצאות"‬ ‫סע 23 – ניכויים שאין להתירם‬‫‪ ‬סעיף 23 לאחר התיקון קובע כלל אצבע ולפיו, יותרו בניכוי‬‫הוצאות הכרוכות ושלובות בתהליך הפקת ההכנסה בלבד‬‫)יישום גישת "האינצדנטליות"( דהיינו, יש לבדוק האם‬‫ההוצאות משתלבות בתהליך הטבעי של הפקת ההכנסה‬‫ובמבנהו הטבעי של מקור ההכנסה ומהוות חלק בלתי נפרד‬ ‫מהם.‬
 29. 29. ‫צומצמה הגדרת "הוצאות"‬ ‫סע 23 – ניכויים שאין להתירם‬ ‫צומצמה הגדרת הוצאות בסעיף 23 ניכויים שאין להתירם.‬ ‫‪‬‬ ‫בעבר: בבירור הכנסתו החייבת של אדם לא יותרו ניכויים בשל –‬ ‫)1( הוצאות הבית או הוצאות פרטיות.‬ ‫כיום: בבירור הכנסתו החייבת של אדם לא יותרו ניכויים בשל –‬‫)1( הוצאות שאינן הוצאות כרוכות ושלובות בתהליך הפקת ההכנסה,‬‫לרבות הוצאות הבית,הוצאות פרטיות, הוצאות שהוצאו לשם הגעה‬‫למקום ההשתכרות ולשם חזרה ממנו, והוצאות שהוצאו לשם טיפול‬ ‫בילד או השגחה עליו או לשם טיפול באדם אחר או השגחה עליו.‬‫בפסקה זו :"הוצאות כרוכות ושלובות בתהליך הפקת ההכנסה"-‬‫הוצאות המשתלבות בתהליך הטבעי של הפקת ההכנסה ובמבנהו‬ ‫הטבעי של מקור ההכנסה, והמהוות חלק בלתי נפרד מהם."‬
 30. 30. ‫תיקון 071 לפקודת מס הכנסה‬ ‫הבעייתיות בחקיקה‬‫משמעות החקיקה - הגדלת חוסר הוודאות המיסויית בשל אי‬‫בהירות בהגדרת "הוצאות כרוכות ושלובות בתהליך הפקת‬ ‫ההכנסה".‬‫נראה כי עניינו בשני תנאים מצטברים אשר רק בהתקיים שניהם‬ ‫תותר ההוצאה :‬ ‫1. ההוצאות משתלבות בתהליך בטבעי של הפקת ההכנסה.‬ ‫2. ההוצאות משתלבות במבנהו הטבעי של מקור ההכנסה.‬‫טלו לדוגמה אדם שעיסוקו בהשכרת דירות מגורים ויש לו צורך‬‫במשרד בביתו - האם המקרה נכנס בגדר מבנהו הטבעי של מקור‬ ‫ההכנסה ?‬
 31. 31. ‫תיקון 071 לפקודת מס הכנסה‬ ‫הבעייתיות בחקיקה‬‫האם מדובר במבחנים אובייקטיביים או סובייקטיביים ?‬‫המבחן הראשון )תהליך הטבעי של הפקת ההכנסה ( נראה‬‫כסובייקטיבי והמבחן השני )מבנהו הטבעי של מקור‬‫ההכנסה( כאובייקטיבי שכן הינו כרוך במקור ההכנסה ולא‬ ‫בהפקתה‬‫התוצאה: פקידי השומה יוכלו לטעון במקרים רבים כי‬‫הוצאות הנישומים אינן עומדות בהגדרה המעומעמת –‬ ‫ומשכך, לא יתירו ניכוין דבר שיביא להתדיינויות מרובות.‬
 32. 32. ‫צמצום הוצאות מעורבות מסוימות‬ ‫התיקון מקטין את סל ההוצאות המעורבות המותרות כיום:‬‫"הוצאות הבית" – עולה השאלה האם נסתם הגולל על ניכוי‬ ‫•‬‫הוצאות יחסיות )חשמל, ארנונה, פחת( שהוציא עצמאי בשל‬ ‫שימוש חלקי בביתו כמשרדו ?‬‫הוצאות לשם הגעה למקום העבודה וחזרה ממנה – עולה השאלה‬ ‫•‬‫האם נסתם הגולל על ניכוי הוצאות נסיעה לעבודה שהותרו עד‬ ‫לתיקון זה. )חוק גובר על תקנות(.‬ ‫הוצאות שהוצאו לשם טיפול בילד או השגחה עליו.‬ ‫•‬ ‫הוצאות שהוצאו לשם טיפול באדם אחר או השגחה עליו.‬ ‫•‬‫מבטא את אי הסכמתה של הרשות להתיר הוצאות טיפול בילדים או באדם‬‫אחר – לכאורה, מאחר וההוצאה אינה כרוכה ושלובה בהפקת ההכנסה.‬ ‫יתכן כי המלאכה לא הושלמה לאור אי בהירות בנוסח החוק.‬
 33. 33. ‫נקודות זיכוי‬ ‫הוספת נקודת זיכוי נוספת בגין ילדים עד גיל 5 )כולל(‬‫תיקון סע 04)ב()1( - הדן בנקודות זיכוי בעד ילדים – ערב‬‫התיקון ניתנה נקודת זיכוי אחת בלבד בגין כל ילד מעת‬‫לידתו ועד להגיעו לגיל 81. לאחר התיקון ניתנו 2 נקודות‬‫זיכוי בעד כל ילד מעת לידתו עד גיל 5 )כולל(, ואילו מגיל 6‬ ‫ועד 81 נקודת זיכוי אחת.‬‫תיקון סע 66)ג()3( – הדן בנקודות זיכוי בעד ילד הניתנות‬‫לנישום בחישוב נפרד – גם שם הוספה נקודת זיכוי נוספת‬‫על נקודת הזיכוי המגיעה לאשה בעד כל אחד מילדיה -‬ ‫מעת לידתם ועד הגיעם לגיל 5.‬
 34. 34. ‫נקודות זיכוי‬ ‫הוספת נקודת זיכוי נוספת בגין ילדים עד גיל 5 )כולל(‬‫דוגמה: לאיריס, עו"ד במקצועה, 3 ילדים, משה בן שנה‬‫וחצי, אבי בן ארבע וצחי בן עשר, כמה נקודות זיכוי יש‬ ‫להביא בחשבון בעת חישוב נפרד בעניינה ?‬ ‫2‬ ‫ילד בן שנה וחצי‬ ‫2‬ ‫ילד בן ארבע‬ ‫1‬ ‫_______‬ ‫ילד בן עשר‬ ‫5‬ ‫סה"כ נקודות‬
 35. 35. ‫פרק "הביטוח הלאומי"‬
 36. 36. ‫חוק ההתייעלות – חלק הביטוח לאומי‬ ‫ביטוח לאומי‬ ‫הגדלת שיעור חלק המעביד בתשלום דמי ביטוח לאומי.‬ ‫‪‬‬ ‫העלאת התקרה לתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות.‬ ‫‪‬‬ ‫פתרונות להעלאת התקרה לתשלום דמי ביטוח לאומי.‬ ‫‪‬‬ ‫קצבאות לשוהים בחו"ל‬ ‫‪‬‬ ‫נקיטת יוזמה עצמאית למובטל‬ ‫‪‬‬ ‫שלילת זכאות לדמי אבטלה לנבחנים מסויימים‬ ‫‪‬‬ ‫העברת מידע בין רשות המיסים למוסד לבט"ל ולהיפך.‬ ‫‪‬‬ ‫מניעת הונאות ביטוח לאומי וחוקים נלווים‬ ‫‪‬‬‫הטלת מס בשווי חצי יום חופשה לטובת קרן לסיוע לעסקים.‬ ‫‪‬‬
 37. 37. ‫הגדלת שיעור חלק המעביד בתשלום דמי‬ ‫ביטוח לאומי‬‫על פי התיקון בחוק ישלמו המעסיקים %4.0 יותר‬‫דמי ביטוח לאומי בשיעור המופחת בלבד )עד %06‬‫מהשכר הממוצע במשק(. הכוונה להחזיר את שיעורי‬‫דמי הביטוח הלאומי לשיעורים שהיו בחודש דצמבר‬‫8002, לפני הפחתת השיעור המופחת למעסיקים.‬‫שיעורים אלה בתוקף החל מיום 1 באוגוסט 9002 ועד‬ ‫ליום 13 במרץ 1102.‬ ‫שיעורי דמי הביטוח לעובד נותרו בלא שינוי.‬
 38. 38. ‫העלאת התקרה לתשלום דמי ביטוח לאומי‬ ‫ודמי בריאות.‬‫התיקון בחוק מעלה את סכום דמי הביטוח הלאומי‬‫ודמי ביטוח הבריאות לכל המבוטחים ברמת הכנסה‬‫גבוהה, על ידי הכפלת תקרת ההכנסה המירבית‬‫לתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות‬‫מסכום של 514,83 ש"ח כיום, לסך של 038,67 ש"ח‬‫החל מאוגוסט 9002 ועד ליום 13 בדצמבר 0102 )סך‬ ‫של 01 פעמים הסכום הבסיסי(, כהוראת שעה.‬
 39. 39. ‫העלאת התקרה לתשלום דמי ביטוח לאומי‬ ‫ודמי בריאות.‬‫דוגמה להכפלת התקרה בגין הכנסה של 000,77 ש"ח‬ ‫•‬ ‫בחודש אוגוסט 9002:‬‫עצמאי ישלם סכום כולל של כ - 000,21 ש"ח.‬ ‫•‬‫המעסיק והעובד גם יחד ישלמו סכום כולל של כ -‬ ‫000,31 ש"ח.‬‫חשוב לציין, שמכיוון שמדרגות המס לא רווחו‬ ‫•‬‫בהתאם )המדרגה השולית היא 086,454 ש"ח(, החל‬‫באוגוסט ועד דצמבר 9002 המס הכולל ליחיד‬‫במדרגה השולית הגבוהה יהיה כ - %85 במקום‬‫%64 )המדרגה הזו תהיה בשנת 0102, על פי התיקון‬‫בפרק המיסים – %54, החל מסכום של 086,454‬ ‫ש"ח(.‬
 40. 40. ‫העלאת התקרה לתשלום דמי ביטוח לאומי‬ ‫ודמי בריאות.‬‫• הכוונה היא למס מכיוון שהתקרה לתשלום‬‫גמלאות מחליפות שכר )כגון: דמי פגיעה, דמי‬ ‫לידה ותגמולי מילואים(, לא עלתה במקביל.‬‫• תשומת לב למשלמי המקדמות בהוראת קבע,‬‫שהחל מהמקדמה של חודש אוגוסט )שמשולמת‬‫ביום 90/9/51( המקדמה המתוקנת תחוייב בחשבון‬‫הבנק. למשלמי המקדמות בפנקסים אמור‬ ‫להישלח פנקס חדש.‬
 41. 41. ‫העלאת התקרה לתשלום דמי ביטוח לאומי‬ ‫ודמי בריאות.‬‫למי שמתכנן להקטין משכורת בשל היותו בעל‬‫שליטה, מומלץ לבדוק היטב את הכיסוי הביטוחי‬ ‫לאובדן כושר עבודה ולהיערך בהתאם.‬‫• הפחתת משכורת לסכום שנמוך מסך 514,83‬‫ש"ח )ההכנסה המירבית בחודש יולי 9002(‬‫עלולה לפגוע בזכאות לגמלאות מחליפות הכנסה‬‫כגון: דמי פגיעה בעבודה, קצבת נכות מעבודה,‬‫קצבת תלויים )לאלמנה שבן זוגה מת כתוצאה‬‫מפגיעה בעבודה, ובתנאים מסוימים גם לאלמן(,‬ ‫דמי לידה, דמי תאונה ותגמולי מילואים.‬
 42. 42. ‫הקמת חברה לצורך חסכון בתשלום דמי‬ ‫הביטוח הלאומי‬‫הבעייה: מאחר והוראת החוק תעמוד בתוקפה 71 חודש )9002.8.1‬‫עד 0102.21.13(, הרי שסכום דמי הביטוח הלאומי הכוללים‬‫הנוספים, שישולמו למוסד לביטוח לאומי לבעלי הכנסות שמעל‬‫038,67 ₪ לחודש עומדים על 728,311 ₪ לשכיר, 099,501 ₪ לעצמאי‬ ‫או 460,211 לבעל שליטה.‬‫הפתרון בעבר: בשנת 2002, כשהוסרה תקרת הביטוח הלאומי‬‫לחלוטין, עברו רבים במשק לפעול באמצעות חברות. כיום, במעבר‬‫לפעילות באמצעות חברה יגיע עצמאי, לדוגמה, למס כולל של %5.44‬‫)מס חברות ותוספת מס בגין משיכת רווח כדיבידנד( בשנת המס‬‫9002, חיסכון של כ- %5.31 )%85-%5.44( בהשוואה למס שולי‬ ‫כעצמאי.‬
 43. 43. ‫הגורמים שיש לקחת בחשבון בעת הקמת‬ ‫חברה‬‫למרות החיסכון בתשלומי הביטוח הלאומי, יש‬‫לבחון את כל ההשלכות והעלויות בטרם תתקבל‬‫ההחלטה האם לעבור ולפעול באמצעות חברה, שכן,‬‫להקמת חברה יתרונות מיסוי בתנאים מסוימים,‬‫ומנגד עלויות תפעול גבוהות. לפיכך, בתנאים‬‫מסוימים הקמת חברה לא רק שלא תשרת את‬‫אינטרס החיסכון של היחיד אלא אף תפעל כנגדו.‬
 44. 44. ‫הגורמים שיש לקחת בחשבון בעת הקמת‬ ‫חברה‬‫בחינת האפשרות להקמת חברה תתבצע בהסתמך, בין‬ ‫היתר, על הגורמים/נתונים הבאים:‬‫‪ ‬זהות מקים החברה: יש לבחון האם מדובר בעצמאי,‬‫בשכיר, או בבעל שליטה, לכל אחד מהנ"ל דרך‬ ‫התארגנות שונה והשלכות מיסוי שונות.‬‫‪ ‬במישור הכלכלי: יש לבחון האם הסכום הנחסך בשל‬‫העברת הפעילות לחברה גבוה מהוצאות תפעול‬‫החברה:הוצאות הקמת חברה ואחזקתה )אגרות,‬‫עלות הנהלת חשבונות ודוחות שנתיים, שכ"ט עו"ד‬ ‫ורו"ח וכו (.‬
 45. 45. ‫הגורמים שיש לקחת בחשבון בעת הקמת‬ ‫חברה‬‫‪ ‬במישור המשפטי מיסויי: קיימת חשיפה לטענות מצד פקיד‬ ‫השומה כדוגמת טענת המלאכותיות:‬‫• החשיפה גדלה לגבי שכיר ולגבי מי שהעביר פעילותו מיחיד לחברה‬‫בשנת 2002 וסגר את החברה וחזר להיות יחיד לאחר החזרת‬ ‫התקרה ב- 3002.‬‫• יובהר, כי העברת פעילות עסקית של עצמאי לחברה מהווה אירוע‬‫מס. לפיכך, על מנת למנוע תאונת מיסוי, יש להעביר את הפעילות‬‫בצורה מסודרת, לדוגמא, בהתאם לחלק ה2 לפקודת מס הכנסה‬‫)שינוי מבנה(, תוך ביצוע הערכות שווי במקרה הצורך ולאחר בחינת‬ ‫המגבלות המוטלות על הנישום, והוראות הפקודה .‬‫• בהקמת חברה והעברת פעילות מעסק של יחיד לחברה, יש‬‫להתחשב גם בהעברת נכסים לא מוחשיים כדוגמת מוניטין, ידע‬ ‫וכו.‬
 46. 46. ‫הגורמים שיש לקחת בחשבון בעת הקמת‬ ‫חברה‬ ‫‪ ‬במישור הביטוח הלאומי, דיני עבודה וזכאיות עובדים‬‫• משיכת משכורת - יש להשאיר משכורת גבוהה יחסית‬‫כדי לשמור על הכיסוי הביטוחי ולא למשוך את רוב‬ ‫הסכום המתקבל כדיבידנד.‬‫• שינוי הסכמי עבודה - כדאי לזכור כי במעבר של שכיר‬‫לפעילות באמצעות חברה, המעביד מנסח מחדש את‬‫הסכמי העבודה וזכויות העובד עלולות להיפגע, בין‬ ‫במודע או שלא במודע.‬‫• דמי אבטלה - בעל שליטה אינו זכאי לדמי אבטלה ואינו‬‫זכאי לזכויות מן המוסד לביטוח לאומי בעת פירוק‬ ‫חברה.‬
 47. 47. ‫הגורמים שיש לקחת בחשבון בעת הקמת‬ ‫חברה‬‫• חשיפה לשיבוב - בהתאם לסעיף 823 לחוק הביטוח‬‫הלאומי בשילוב סעיף 28 לפקודת הנזיקין, אין המוסד‬‫לביטוח לאומי רשאי לתבוע "תביעת שיבוב" כנגד צד‬‫שלישי שהוא מעסיקו של האדם שניזוק, שדיווח על העובד‬‫למוסד לביטוח לאומי ושילם את דמי הביטוח כדין, באם‬‫רשלנותו גרמה נזק לעובדו. במקרה דנן, בו נותן השכיר‬‫שירות למעסיק באמצעות חברה בבעלותו ודרכה משולמים‬‫תשלומי הביטוח הלאומי, הרי שנוצרת חשיפה למעסיק‬‫בפועל, שאצלו מתקיימים יחסי עובד ומעביד לפי דיני‬ ‫העבודה ושאינו מי שמשלם את דמי הביטוח.‬‫• לסיכום, מכל האמור עולה, כי בחינת התארגנות באמצעות‬‫חברה חייבת להיעשות בשיקול דעת מעמיק, תוך חישובי‬‫עלות-תועלת ונטילת הסיכונים האפשריים בחשבון..‬
 48. 48. ‫קצבאות לשוהים בחו"ל‬‫• סעיפים 423)א( ו- 56)ב( לחוק הביטוח הלאומי‬‫קובעים כי תושב ישראל, שנמצא מחוץ לישראל יותר‬‫משישה חודשים, לא תשולם לו קצבה בתקופה‬‫שעולה על ששת החודשים, אלא בהסכמת המוסד‬ ‫לביטוח לאומי.‬‫• החל מחודש אוגוסט 9002 התקופה הזו תקוצר‬‫לשלושה חודשים בלבד, מתוך התפיסה שאחריות‬‫המדינה לביטוח סוציאלי צריכה לחול רק על מי‬‫שמתגוררים בתחומה. כלומר, התיקון חל על מי‬ ‫שיוצא מישראל ביום 1 באוגוסט 9002 ואילך.‬
 49. 49. ‫קצבאות לשוהים בחו"ל‬‫לדוגמה בעניין קצבת ילדים: אב המשפחה יוצא‬‫לארה"ב בחודש ספטמבר 9002 לשנתיים,‬‫ומשפחתו עימו. האב הוא עובד בכיר בחברה‬‫זרה בארה"ב )האב אינו עובד שנשלח מטעם‬‫מעביד ישראלי(. החל מן החודש הרביעי לשהיית‬‫הילדים בארה"ב, יופסק תשלום קצבת הילדים,‬‫אף שבמוסד לביטוח הלאומי הם מוגדרים‬ ‫כתושבי ישראל.‬
 50. 50. ‫נקיטת יוזמה עצמאית למובטל‬‫מובטל, שפותח עסק עצמאי בזמן תקופת האבטלה,‬‫ההכנסות מהעסק החדש שלו מופחתות מדמי‬‫האבטלה: בשלב הראשון לפי הצהרה שהוא מצהיר‬‫בביטוח הלאומי על גובה הכנסותיו הצפויות, ובשלב‬‫השני לפי ההכנסות בשומה. כלומר, מבוטח שפותח‬‫עסק עצמאי בתוך תקופת האבטלה אינו יכול למצות‬‫את זכותו המלאה לדמי אבטלה ועלול לאבד זכותו זו‬ ‫לחלוטין .‬
 51. 51. ‫נקיטת יוזמה עצמאית למובטל‬‫מטרת התיקון בחוק היא לקבוע, כי מי שפתח עסק‬‫עצמאי ושב להיות מובטל, יוכל למצות את זכותו לדמי‬‫אבטלה, בתנאים מסויימים שפורטו בהצעת החוק.‬‫בנוסח המקורי המחוקק התכוון למובטלים מיום‬‫90/8/1 אולם חברי ועדת העבודה, הרווחה והבריאות‬‫ביקשו להקדים את הזכאות גם למובטלים קיימים,‬‫מיום 1 במאי 9002, ובלבד שמועד פתיחת העסק חל‬ ‫מיום 1 באוגוסט 9002 ואילך.‬‫התיקון בחוק מחייב הודעה גם לרשות המיסים וגם‬‫למוסד לביטוח לאומי על תחילת העיסוק במשלח היד‬ ‫ועל הפסקת העיסוק במשלח היד.‬
 52. 52. ‫שלילת זכאות לדמי אבטלה לנבחנים‬ ‫מסויימים‬‫• התיקון בחוק שולל החל מיוני 0102 מנבחנים בבחינות‬‫במקצועות משפטים וראיית חשבון את האפשרות‬‫לקבל דמי אבטלה בתקופה שתחילתה חודשיים לפני‬‫מועד הבחינה ועד מועד הבחינה, וזאת משום שהם‬ ‫אינם זמינים לעבודה.‬‫• איזה בחינות ? הכוונה בשלב זה לבחינה במקצועות‬‫מעשיים בכתב לפי הוראות חוק לשכת עורכי דין,‬‫ולבחינות סופיות חלק ב בנושא חשבונאות פיננסית‬‫מתקדמת וביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות‬ ‫מטעם מועצת רואי חשבון.‬
 53. 53. ‫העברת מידע מרשות המיסים למוסד‬ ‫לביטוח לאומי - ביקורת ניכויים‬‫החל בשנת 9002 נדרשים המעסיקים להעביר למוסד‬ ‫לביטוח לאומי את שומות הניכויים של רשות המיסים.‬‫להעברת השומות במועד שנקבע יש יתרון, מאחר‬‫שהמעסיק אינו מחויב בקנסות כל עוד הוא משלם את‬‫השומה בהתאם לדרישת המוסד לביטוח לאומי. להלן‬ ‫המועדים:‬‫1. שומות ניכויים שוטפות של רשות המיסים – יש להעביר‬‫למוסד לביטוח לאומי בתוך 06 ימים ממועד קבלת‬ ‫השומה מרשות המיסים.‬‫2. שומות ניכויים של רשות המיסים שנערכו משנת 2002‬‫ואילך – אם הועברו למוסד לביטוח לאומי עד 03 ביוני‬ ‫9002 )המבצע הוארך בשנית והסתיים ביוני 9002(.‬
 54. 54. ‫העברת מידע מרשות המיסים למוסד‬ ‫לביטוח לאומי‬‫תיקון החוק מפרט את המידע שהמוסד לביטוח‬‫לאומי רשאי לקבל מרשות המיסים בדבר חיוב בדמי‬‫ביטוח או בדבר זכאות לגמלאות. בין המידע הנדרש,‬‫רשות המיסים תעביר גם את שומות הניכויים‬ ‫שנערכו למעסיק.‬‫תשומת לב לכך, שכאשר השומות יועברו למוסד‬ ‫לביטוח לאומי, המבצע האמור יבוטל לחלוטין.‬
 55. 55. ‫העברת מידע מרשות המיסים למוסד‬ ‫לביטוח לאומי- פירוט המידע שיועבר‬‫המידע שיועבר מרשות המיסים מפורט בלוח י"ז‬ ‫•‬‫)המצוי בחוק( לצורך קביעת זכאותו של אדם לגמלה‬‫)לפי פירוט בלוח האמור(, וכן מידע נוסף שמפורט‬‫בתיקון החוק לצורך קביעת חיובו של אדם בדמי ביטוח‬ ‫)סעיף 483 א)א( ( לחוק הביטוח הלאומי:‬‫הכנסותיו של נישום כפי שדיווח לרשות המיסים או כפי‬ ‫1.‬‫שדיווח מעסיקו, לפי העניין, למעט הכנסה מרווח הון‬ ‫לפי סעיף 88 לפקודה.‬‫מידע בדבר החזקת מניות בחברת בית ובחברה‬ ‫2.‬‫משפחתית, כמשמעותן בסעיפים 46 ו- 46א לפקודת מס‬ ‫הכנסה, בהתאמה.‬‫מידע בדבר שומות ניכויים שרשות המיסים ערכה‬ ‫3.‬ ‫למעסיק, כפי שהוזכר לעיל.‬
 56. 56. ‫העברת מידע מרשות המיסים למוסד‬ ‫לביטוח לאומי‬‫המוסד לביטוח לאומי אמור לבקש את המידע רק‬‫אם נדרש לצורך התכליות האמורות בסעיף, ובמידה‬ ‫שנדרש.‬‫הסעיף מסמיך את השרים באישור ועדת העבודה‬‫והרווחה לקבוע מידע נוסף שהמוסד לביטוח לאומי‬ ‫רשאי לקבל, ללא צורך בתיקון חקיקה נוסף.‬
 57. 57. ‫העברת מידע מרשות המיסים למוסד‬ ‫לביטוח לאומי – הסבר ללוח י"ז‬‫בלוח החדש מפורטים סוגי הגמלאות ומקורם החוקי.‬‫בטור ג בלוח מפורט סוג המידע שרשות המיסים‬‫רשאית להעביר למוסד לביטוח לאומי, לצורך קביעת‬ ‫זכאותו של אדם לגמלה מהגמלאות המפורטות בלוח.‬ ‫להלן סוגי המידע הדרוש:‬‫‪" ‬מידע על כל הכנסה מעבודה או משלח יד" – מידע‬‫על הכנסה לפי סעיף 2)1(, )2( או )8( לפקודת מס‬‫הכנסה, ומידע כאמור בפסקאות )2( ו- )3( של סעיף‬ ‫483א)א( לחוק הביטוח הלאומי.‬
 58. 58. ‫העברת מידע מרשות המיסים למוסד‬ ‫לביטוח לאומי – הסבר ללוח י"ז‬‫"מידע על כל הכנסה" – מידע כאמור בפסקאות )1(‬ ‫‪‬‬‫עד )3( של סעיף 483א)א(, מידע על הכנסה מרווחי‬‫הון כמשמעותם בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה, וכן‬‫מידע על בעלות של מבוטח או נישום בנכסי דלא‬ ‫ניידי.‬‫"מידע על הכנסה לפי סעיף 2 לפקודה" – מידע על‬ ‫‪‬‬ ‫הכנסה לפי סעיף 2 לפקודת מס הכנסה.‬‫"מידע על הכנסות עבודה" – מידע על הכנסה‬ ‫‪‬‬‫מעבודה או משלח יד לפי סעיף 2)2( או )8( לפקודת‬ ‫מס הכנסה.‬
 59. 59. ‫העברת מידע מרשות המיסים למוסד‬ ‫לביטוח לאומי – דוגמאות לסוג המידע‬‫לקביעת זכאות לדמי לידה לפי סעיף 94 לחוק הביטוח‬ ‫‪‬‬‫הלאומי, המוסד לביטוח לאומי דורש מידע על הכנסה‬‫מעבודה או ממשלח יד. כלומר : מידע על הכנסה לפי סעיף‬ ‫2)1(, 2)2(, 2)8( לפקודה.‬‫לקביעת זכאות לדמי אבטלה לפי סעיף 061 לחוק הביטוח‬ ‫‪‬‬‫הלאומי, המוסד לביטוח לאומי דורש מידע על הכנסה‬‫מעבודה וממשלח יד ועל הכנסה מפנסיה לפי סעיף 2)5(‬ ‫לפקודה.‬‫לקביעת זכאות לקצבת נכות כללית לפי סעיף 991)1( לחוק‬ ‫‪‬‬‫הביטוח הלאומי, המוסד לביטוח לאומי דורש מידע על‬‫הכנסה לפי סעיף 2 לפקודה )הסבר: הכנסות מעבודה ו/או‬‫ממשלח יד עלולות לשלול את הזכאות לקצבה, והכנסות‬ ‫פסיביות למיניהן מפחיתות תוספת בשל תלויים(.‬
 60. 60. ‫העברת מידע מהמוסד לביטוח לאומי לרשות‬ ‫המיסים‬‫בפרק מיסים בחוק יש הרחבה לגבי המידע שרשות‬‫המיסים רשאית לקבל מן המוסד לביטוח לאומי לגבי‬‫תשלומים או גמלאות שהמוסד לביטוח לאומי משלם‬‫לפי כל דין, המהווים הכנסה בידי הנישום, ובלבד‬‫שהמידע נדרש לצורך קביעת שומה או עריכת ביקורת,‬ ‫ובמידה שנדרש.‬
 61. 61. ‫מניעת הונאות ביטוח לאומי וחוקים נלווים‬‫בהצעת החוק המקורית היה נסיון להתמודד עם הונאות כלפי‬‫הביטוח הלאומי. הסנקציות כיום אינן אפקטיביות דיין לדעת‬‫המחוקק, והכוונה היא להעלות מדרגה בענישה בשני היבטים‬ ‫כלפי המבוטחים:‬ ‫1. כלפי מי שמדווח הצהרה כוזבת, או כלפי מי שמעלים מידע.‬‫2. כלפי מי שכבר מקבל גמלה ולא עדכן את המוסד לביטוח לאומי‬‫בכתב על כל שינוי שעשוי להשפיע על זכאותו לגמלה, כגון :‬‫שינוי במצבו המשפחתי )לדוגמה, ידוע בציבור(, שינוי ברמת‬ ‫ההכנסה )לדוגמה, מקבלי קצבת נכות כללית( וכד.‬‫• על פי דברי ההסבר, ההונאות בגמלאות הביטוח הלאומי‬ ‫ובחוקים נלווים הסתכמו בשנת 8002 בכ- 5.2 מיליארד ש"ח.‬ ‫• ההצעה הזו אינה כלולה בחוק והופרדה לדיון נפרד.‬
 62. 62. ‫הטלת מס בשווי חצי יום חופשה לטובת‬ ‫קרן לסיוע לעסקים – חד פעמי בספטמבר‬‫במשכורת ספטמבר 9002 – יעבירו המעבידים למוסד‬ ‫לביטוח לאומי במסגרת תשלומיהם סכום השווה‬‫למחצית השכר החודשי מחולק ב-03 )מחצית שווי יום‬ ‫חופש( עבור הקמת קרן לעסקים במצוקה.‬ ‫להמחשה: שכיר המרוויח 000,6 ₪ לחודש. יעביר‬ ‫מעבידו בספטמבר למוסד לביטוח לאומי סכום של‬ ‫001 ₪ )03 : 2 : 000,6(‬
 63. 63. ‫תודה רבה‬ ‫ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע"מ‬‫טלפון 1114316-30, פקס 3113316-30‬ ‫‪www.artzi-hiba.co.il‬‬

×