Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
REKA BENTUK PENGAJARAN DISAMPAIKAN OLEH TENGKU ADNAN BIN TENGKU MAHMUD JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN INSTITUT PERGURUAN K...
Reka Bentuk Pengajaran <ul><li>Reka bentuk pengajaran ialah suatu proses sistematik untuk mereka bentuk, membangun, melaks...
Enam perkara asas yang merangkumi seluruh proses pengajaran <ul><li>Menentukan keperluan pelajar </li></ul><ul><li>Menentu...
Kegunaan Reka Bentuk Pengajaran <ul><li>Untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan. </li></ul><ul><li>Pengajaran yang ber...
Model ASSURE <ul><li>Model ASSURE bertujuan menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan pen...
Model ASSURE mengandungi 6 langkah (Heinich (1982) <ul><li>A – Analyse learner (Analisis pelajar) </li></ul><ul><li>S – ...
Analisis Pelajar <ul><li>Tiga perkara penting untuk menganalisis ciri-ciri pelajar: </li></ul><ul><ul><li>(a) Ciri-ciri u...
<ul><li>(b) Kompetensi khusus </li></ul><ul><li> - Berkait dengan pengetahuan dan kemahiran sedia ada pelajar tentang t...
Nyatakan Objektif <ul><li>Ia merupakan tahap yang minimum tentang apakah yang sepatutnya dipelajari oleh pelajar daripad...
Pilih kaedah, Media dan Bahan <ul><li>Terdapat 3 langkah dalam pemilihan. </li></ul><ul><li>a) Menentukan kaedah yang ses...
<ul><li>b) Memilih media yang sesuai untuk   melaksanakan kaedah yang dipilih. </li></ul><ul><li> Pemilihan media ber...
<ul><li>6. Mempunyai teknikal kualiti   yang baik. </li></ul><ul><li>7. Terdapat bukti keberkesanannya </li></ul><ul>...
<ul><li>(c)  Mereka bentuk media </li></ul><ul><li> Tujuh perkara yang perlu diambil kira   untuk mengubahsuai media ...
<ul><li>Objektif </li></ul><ul><li>Pelajar </li></ul><ul><li>Kos </li></ul><ul><li>Kepakaran teknikal </li></ul><ul><li>Pe...
Gunakan Media dan Bahan <ul><li>Terdapat lima langkah bagi penggunaan media yang baik: </li></ul><ul><li>(i) Pribiu bahan ...
Melibatkan Pelajar <ul><li>Untuk mempastikan bahawa proses pembelajaran berlaku pelajar perlu dilibatkan dalam aktiviti pe...
Nilai dan Semak <ul><li>Penilaian ialah proses membuat pertimbangan nilai tentang sesuatu perkara. Ia berlaku sepanjang pr...
<ul><li>- Menilai media dan kaedah </li></ul><ul><li>- Kualiti Media </li></ul><ul><li>- Penggunaan guru </li></ul><ul>...
Menilai kaedah dan media <ul><li>Kualiti media seringkali dilihat dari sudut sumbangannya terhadap pembelajaran. Terdapat ...
<ul><li>- Adakah ia mencetuskan minat pelajar? </li></ul><ul><li>- Adakah ia menyediakan penglibatan pelajar yang berer...
Menilai kaedah dan media <ul><li>Terdapat beberapa senarai lain yang juga elok dijadikan garis panduan ketika menilai medi...
<ul><li>- menyampaikan kandungan secara mendalam. </li></ul><ul><li>- meransang naluri ingin tahu pelajar </li></ul><ul>...
<ul><li>Selain daripada menggunakan soal selidik dan senarai semak, penilaian terhadap media dan kaedah juga boleh dilakuk...
TERIMA KASIH
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Teknologi Pendidikan - Reka Bentuk Pengajaran 1

30,001 views

Published on

Published in: Technology, Business

Teknologi Pendidikan - Reka Bentuk Pengajaran 1

 1. 1. REKA BENTUK PENGAJARAN DISAMPAIKAN OLEH TENGKU ADNAN BIN TENGKU MAHMUD JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN INSTITUT PERGURUAN KUALA TERENGGANU EDU 3105
 2. 2. Reka Bentuk Pengajaran <ul><li>Reka bentuk pengajaran ialah suatu proses sistematik untuk mereka bentuk, membangun, melaksana dan menilai pengajaran. </li></ul>
 3. 3. Enam perkara asas yang merangkumi seluruh proses pengajaran <ul><li>Menentukan keperluan pelajar </li></ul><ul><li>Menentukan matlamat dan objektif </li></ul><ul><li>Membina prosedur penilaian </li></ul><ul><li>Mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian </li></ul><ul><li>Mencuba sistem pengajaran </li></ul><ul><li>Menilai keseluruhan sistem </li></ul>
 4. 4. Kegunaan Reka Bentuk Pengajaran <ul><li>Untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan. </li></ul><ul><li>Pengajaran yang berkesan membolehkan pelajar memperoleh kemahiran, pengetahuan dan sikap yang diharapkan. </li></ul>
 5. 5. Model ASSURE <ul><li>Model ASSURE bertujuan menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media. </li></ul>
 6. 6. Model ASSURE mengandungi 6 langkah (Heinich (1982) <ul><li>A – Analyse learner (Analisis pelajar) </li></ul><ul><li>S – State objective (Nyatakan objektif) </li></ul><ul><li>S – Select method, media, and materials (Pilih kaedah, media dan bahan) </li></ul><ul><li>U – Utilise media and materials (Gunakan media dan bahan) </li></ul><ul><li>R – Require learner participation (Dorong penglibatan pelajar) </li></ul><ul><li>E – Evaluate and revise (Nilai dan semak) </li></ul>
 7. 7. Analisis Pelajar <ul><li>Tiga perkara penting untuk menganalisis ciri-ciri pelajar: </li></ul><ul><ul><li>(a) Ciri-ciri umum </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Merupakan deskripsi umum tentang umur, tahap, latar belakang sosial ekonomi dan sebagainya. </li></ul></ul></ul></ul>
 8. 8. <ul><li>(b) Kompetensi khusus </li></ul><ul><li> - Berkait dengan pengetahuan dan kemahiran sedia ada pelajar tentang tajuk dan kandungan pelajaran. </li></ul><ul><li>(c) Stail pembelajaran </li></ul><ul><li> - Merujuk kepada kluster trait psikologi yang dapat menerangkan bagaimana seseorang itu menanggapi, berinteraksi dan bertindak balas dengan persekitaran. </li></ul>
 9. 9. Nyatakan Objektif <ul><li>Ia merupakan tahap yang minimum tentang apakah yang sepatutnya dipelajari oleh pelajar daripada pengajaran yang dijalankan. </li></ul><ul><li>Ia juga harus difokuskan kepada apakah pengentahuan, kemahiran dan sikap yang baru untuk dipaelajari. </li></ul>
 10. 10. Pilih kaedah, Media dan Bahan <ul><li>Terdapat 3 langkah dalam pemilihan. </li></ul><ul><li>a) Menentukan kaedah yang sesuai dengan tugasan pembelajaran. Seperti Set Induksi dimulakan dengan kaedah simulasi, diikuti dengan kaedah demonstrasi latihan dan latih tubi untuk mempelajari kemahiran yang baru. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>b) Memilih media yang sesuai untuk melaksanakan kaedah yang dipilih. </li></ul><ul><li> Pemilihan media berasaskan kriteria yang tertentu: </li></ul><ul><li>1. Sepadan dengan kurikulum </li></ul><ul><li>2. Maklumat tepat dan terkini </li></ul><ul><li>3. Bahasa yang jelas dan tepat </li></ul><ul><li>4. Menarik minat dan mencetuskan motivasi pelajar </li></ul><ul><li>5. Menggalakkan penglibatan pelajar </li></ul>
 12. 12. <ul><li>6. Mempunyai teknikal kualiti yang baik. </li></ul><ul><li>7. Terdapat bukti keberkesanannya </li></ul><ul><li>8. Bebas daripada bias. </li></ul><ul><li>9. Mempunyai buku panduan yang lengkap. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>(c) Mereka bentuk media </li></ul><ul><li> Tujuh perkara yang perlu diambil kira untuk mengubahsuai media yang tersedia atau menyediakannya sendiri. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Objektif </li></ul><ul><li>Pelajar </li></ul><ul><li>Kos </li></ul><ul><li>Kepakaran teknikal </li></ul><ul><li>Peralatan </li></ul><ul><li>Fasiliti </li></ul><ul><li>Masa </li></ul>
 15. 15. Gunakan Media dan Bahan <ul><li>Terdapat lima langkah bagi penggunaan media yang baik: </li></ul><ul><li>(i) Pribiu bahan </li></ul><ul><li>(ii) Sediakan bahan </li></ul><ul><li>(iii) Sediakan persekitaran </li></ul><ul><li>(iv) Sediakan pelajar </li></ul><ul><li>(v) Sediakan pengalaman pembelajaran </li></ul>
 16. 16. Melibatkan Pelajar <ul><li>Untuk mempastikan bahawa proses pembelajaran berlaku pelajar perlu dilibatkan dalam aktiviti pembelajaran seperti: </li></ul><ul><ul><li>Membuat latihan </li></ul></ul><ul><ul><li>Perbincangan </li></ul></ul><ul><ul><li>Latih tubi </li></ul></ul><ul><ul><li>Kuiz </li></ul></ul><ul><ul><li>Projek dan sebagainya </li></ul></ul>
 17. 17. Nilai dan Semak <ul><li>Penilaian ialah proses membuat pertimbangan nilai tentang sesuatu perkara. Ia berlaku sepanjang proses pengajaran, iaitu sebelum, semasa dan selepas pengajaran. </li></ul><ul><li>Penilaian melibatkan aspek: </li></ul><ul><li>- Menilai pencapaian pelajar </li></ul><ul><li>- Pembelajaran yang dihasilkan </li></ul>
 18. 18. <ul><li>- Menilai media dan kaedah </li></ul><ul><li>- Kualiti Media </li></ul><ul><li>- Penggunaan guru </li></ul><ul><li>- Penggunaan murid </li></ul>
 19. 19. Menilai kaedah dan media <ul><li>Kualiti media seringkali dilihat dari sudut sumbangannya terhadap pembelajaran. Terdapat ciri-ciri yang telah ditetapkan dalam aspek ini seperti: </li></ul><ul><li>- Adakah media berkesan? </li></ul><ul><li>- Bolehkah ia dipertingkatkan? </li></ul><ul><li>- Adakah ia berguna? </li></ul><ul><li>- Adakah media membantu pelajar mencapai objektif? </li></ul>
 20. 20. <ul><li>- Adakah ia mencetuskan minat pelajar? </li></ul><ul><li>- Adakah ia menyediakan penglibatan pelajar yang bererti? </li></ul>
 21. 21. Menilai kaedah dan media <ul><li>Terdapat beberapa senarai lain yang juga elok dijadikan garis panduan ketika menilai media iaitu: </li></ul><ul><li>- amat kreatif dan berkaitan dengan isu yang menarik minat pelajar. </li></ul><ul><li>- menyokong pemikiran tinggi (Soktratik) </li></ul><ul><li>- Memperkembangkan kemahiran berfikir. </li></ul>
 22. 22. <ul><li>- menyampaikan kandungan secara mendalam. </li></ul><ul><li>- meransang naluri ingin tahu pelajar </li></ul><ul><li>- pelajar dapat melibatkan diri secara aktif. </li></ul><ul><li>- membolehkan penerokaan isu secara mendalam. </li></ul><ul><li>- menghubungkaitkan bidang pelajaran </li></ul><ul><li>- meningkatkan nilai murni </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Selain daripada menggunakan soal selidik dan senarai semak, penilaian terhadap media dan kaedah juga boleh dilakukan melalui: </li></ul><ul><li>- perbincangan dengan kelas </li></ul><ul><li>- temubual dengan setiap individu </li></ul><ul><li>- pemerhatian. </li></ul>
 24. 24. TERIMA KASIH

×