Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pengajaran Mikro

37,808 views

Published on

Published in: Business, Travel

Pengajaran Mikro

 1. 1. PENGAJARAN MIKRO <ul><li>DISAMPAIKAN OLEH </li></ul><ul><li>HAJIIDRISSALEH </li></ul><ul><li>INSTITUT PERGURUAN KUALA TERENGGANU </li></ul>
 2. 2. PENGAJARAN MIKRO <ul><li>MERUPAKAN SATU KOMPONAN PENTING UNTUK MELATIH GURU BEBERAPA KEMAHIRAN MENGAJAR. </li></ul><ul><li>MEMPUNYAI PERASAAN YAKIN DIRI. </li></ul><ul><li>MENINGKATKAN DAN MELICINKAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. </li></ul>
 3. 3. PENGAJARAN MIKRO <ul><li>UNTUK MEMUPUK KEMAHIRAN DAN PENINGKATAN ILMU PENGETAHUAN DALAM MERANCANG DAN MELAKSANAKAN PENGAJARAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL </li></ul>
 4. 4. UNTUK MELICINKAN PENGAJARAN MIKRO <ul><li>SISTEMATIK. </li></ul><ul><li>MENGENAL KEMAHIRAN DALAM EPISOD PENGAJARAN. </li></ul><ul><li>- PERSEPSI </li></ul><ul><li>- PERLAKUAN </li></ul><ul><li>- PENGETAHUAN BUDAYA </li></ul><ul><li>BIMBINGAN. </li></ul><ul><li>KOMPONAN BORANG PENILAIAN. </li></ul><ul><li>Pengajaran mikro bukan untuk menilai prestasi guru pelatih </li></ul>
 5. 5. KONSEP PENGAJARAN MIKRO <ul><li>SET INDUKSI </li></ul><ul><li>PENGGUNAAN PAPAN TULIS </li></ul><ul><li>VARIASI RANGSANGAN </li></ul><ul><li>TEKNIK PENYOALAN </li></ul><ul><li>PENEGUHAN </li></ul><ul><li>PENERANGAN </li></ul><ul><li>PENGGUNAAN BAHAN RESOS </li></ul><ul><li>BBM, CONTOH, ILUSTRASI </li></ul><ul><li>KEMAHIRAN PENUTUP </li></ul>
 6. 6. PERSEDIAAN <ul><li>OBJEKTIF PENGAJARAN GURU. </li></ul><ul><li>- APA GURU AKAN BUAT </li></ul><ul><li>HASIL PEMBELAJARAN – EKSPLISIT. </li></ul><ul><li>- APA MURID DAPAT </li></ul>
 7. 7. PERANCANGAN <ul><li>BIDANG KEGIATAN </li></ul><ul><li>AKTIVITI </li></ul><ul><li>TAJUK </li></ul><ul><li>KONSEP DAN ISI </li></ul><ul><li>PEMERINGKATAN ISI </li></ul><ul><li>ARAS PEMBELAJARAN </li></ul><ul><li>KESESUAIAN ALAT DAN BAHAN </li></ul><ul><li>PROSEDUR </li></ul><ul><li>STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN </li></ul>
 8. 8. VARIASI RANGSANGAN <ul><li>MENGGUNAKAN PELBAGAI KAEDAH DAN TEKNIK PENYAMPAIAN. </li></ul><ul><li>TINGKAHLAKU, SUARA, GAYA. </li></ul><ul><li>BAHAN BANTU PENGAJARAN. </li></ul><ul><li>PERHUBUNGAN GURU-MURID. </li></ul><ul><li>UNTUK MENGEKALKAN PERHATIAN DAN MINAT MURID </li></ul>
 9. 9. KEMAHIRAN <ul><li>PERGERAKAN GURU </li></ul><ul><li>– MENGGUNAKAN SETIAP PENJURU </li></ul><ul><li>BILIK DARJAH. </li></ul><ul><li>PERGERAKAN ANGGOTA </li></ul><ul><li>- TANGAN, KEPALA, BADAN </li></ul><ul><li>- KOMUNIKASI LISAN ( BODY LANGUAGE) </li></ul><ul><li>EKSPRESIF DAN DINAMIK. </li></ul><ul><li>PERGERAKAN YANG MENGGANGGU PERLU DIELAKKAN </li></ul>
 10. 10. KEMAHIRAN <ul><li>PERUBAHAN PERTUTURAN </li></ul><ul><li>- TON, NADA, KELANTASAN, HENTIAN. </li></ul><ul><li>SUARA YANG MENDATAR, KURANG KUAT, KURANG BERTENAGA AKAN MENIMBULKAN RASAN BOSAN TERHADAP PELAJARAN. </li></ul>
 11. 11. KEMAHIRAN <ul><li>PERUBAHAN FOKUS DERIA </li></ul><ul><li>- DARI LISAN KEPADA VISUAL DAN </li></ul><ul><li>PERGERAKAN. </li></ul><ul><li>PENGLIBATAN LISAN MURID </li></ul><ul><li>- MEMBERI PELUANG KEPADA MURID </li></ul><ul><li>UNTUK MELAHIRKAN PENDAPAT DAN </li></ul><ul><li>PERASAAN. </li></ul>
 12. 12. KEMAHIRAN <ul><li>PENGLIBATAN FIZIKAL MURID </li></ul><ul><li>- MEMBUAT RAJAH DI HADAPAN KELAS. </li></ul><ul><li>- BERLAKON. </li></ul><ul><li>- MEMBUAT PERCUBAAN. </li></ul><ul><li>- MEMBUAT MODEL </li></ul><ul><li>PENGLIBATAN FIZIKAL MURID DAPAT MENGURANGKAN KEBOSANAN DAN DAPAT </li></ul><ul><li>MENIMBULKAN KESERONOKAN. </li></ul>
 13. 13. SET INDUKSI <ul><li>SET ORIENTASI </li></ul><ul><li>- AKTIVITI GURU SEBELUM </li></ul><ul><li>MEMULAKAN PENGAJARAN. </li></ul><ul><li>- AKTIVITI HENDAKLAH BERKAITAN </li></ul><ul><li>DENGAN APA YANG HENDAK DIAJAR. </li></ul><ul><li>- TIDAK MENGAMBIL MASA YANG </li></ul><ul><li>PANJANG </li></ul><ul><li>- MURID BERSEDIA UNTUK BELAJAR. </li></ul>
 14. 14. PENYAMPAIAN <ul><li>SET PERALIHAN (APLIKASI) </li></ul><ul><li>- MEMULAKAN PENGAJARAN. </li></ul><ul><li>- MENGENAL BIDANG, TAJUK DAN </li></ul><ul><li>AKTIVITI PEMBELAJARAN. </li></ul><ul><li>- MENGENAL KONSEP DAN DEFINISI. </li></ul><ul><li>- MENGENAL ALAT DAN BAHAN. </li></ul><ul><li>- MENUNJUK CARA. </li></ul><ul><li>- MENUNJUK CONTOH HASIL SIAP. </li></ul>
 15. 15. KEMAHIRAN MENERANG <ul><li>PROSES UNTUK MEMBERI KEFAHAMAN KEPADA ORANG LAIN. </li></ul><ul><li>MENTAKRIF </li></ul><ul><li>- MENJELAS SESUATU ISU. </li></ul><ul><li>MENGHURAI </li></ul><ul><li>- MENERANG SESUATU PROSES, </li></ul><ul><li>STRUKTUR DAN LANGKAH-LANGKAH. </li></ul><ul><li>TAKKULAN </li></ul><ul><li>- MEMBERI ALASAN / SEBAB MUSABAB </li></ul>
 16. 16. PENGGUNAAN CONTOH <ul><li>MELAHIRKAN PEMIKIRAN YANG LEBIH JELAS TENTANG IDEA, KONSEP. </li></ul><ul><li>MEMUDAHKAN KEFAHAMAN IDEA YANG KOMPLEKS DAN ABSTRAK. </li></ul><ul><li>HILANG KERAGUAN. </li></ul><ul><li>CONTOH BOLEH SECARA LISAN </li></ul><ul><li>- ANALOGI, METAFORA, CERITA. </li></ul><ul><li>CONTOH VISUAL – MODEL, GAMBAR </li></ul>
 17. 17. PENGGUNAAN CONTOH <ul><li>CONTOH YANG TIDAK KELIRU. </li></ul><ul><li>CONTOH YANG SESUAI. </li></ul><ul><li>MENARIK </li></ul><ul><li>MENERANGKAN IDEA. </li></ul><ul><li>SESUAI DENGAN TAHAP MURID </li></ul>
 18. 18. PENGUKUHAN <ul><li>PUJIAN YANG DIBERI UNTUK MENGGALAKAN MURID BELAJAR DENGAN LEBIH TEKUN DAN SERONOK. </li></ul><ul><li>MEMBINA SIKAP POSITIF MURID. </li></ul><ul><li>MEMBINA KEYAKINAN DIRI MURID. </li></ul><ul><li>MEMBAIKI DISIPLIN MURID. </li></ul><ul><li>RAJIN DAN BERANI MENCUBA. </li></ul>
 19. 19. PENGUKUHAN <ul><li>LISAN POSITIF – MENGGUNAKAN UNGKAPAN YANG MENGGALAKKAN </li></ul><ul><li>-YA, TERSANGAT BAIK, BIJAK, CANTIK. </li></ul><ul><li>GERAK ISYARAT POSITIF – MENGANGGUK KEPALA, SENYUM, MENEPUK TANGAN, MENGGERAKAN TANGAN UNTUK MENGGALAKKAN MURID TERUS MENJAWAB. </li></ul>
 20. 20. PENGUKUHAN <ul><li>DAMPINGAN – BERGERAK RAPAT DENGAN MURID. </li></ul><ul><li>- DUDUK DEKAT ATAU BERSEBELAHAN DENGAN MURID. </li></ul><ul><li>SENTUHAN – MENYENTUH DAHI, KEPALA, BELAKANG, BERJABAT TANGAN. </li></ul>
 21. 21. PENGUKUHAN <ul><li>PENGGUNAAN JAWAPAN BETUL </li></ul><ul><li>- MENGULANG JAWAPAN MURID. </li></ul><ul><li>- MENULIS JAWAPAN DI PAPAN TULIS. </li></ul><ul><li>- MENGGUNAKAN SOALAN TAMBAHAN. </li></ul><ul><li>- KOMEN YANG MEMBINA. </li></ul><ul><li>JANGAN MENYINDIR, MENYAKITKAN HATI, MEMALUKAN </li></ul>
 22. 22. PENGUKUHAN <ul><li>KEMESRAAN GURU-MURID. </li></ul><ul><li>GURU YANG BERSEMANGAT. </li></ul><ul><li>KEPELBAGAIAN GAYA DAN GERAK ISYARAT GURU. </li></ul><ul><li>KEJUJURAN GURU. </li></ul><ul><li>BERTINDAK ADIL KEPADA SEMUA. </li></ul><ul><li>GURU PERLU MEMIKIRKAN UMUR, JANTINA, SOSIAL MURID SEBELUM MENGGUNAKAN PENGUKUHAN </li></ul>
 23. 23. PAPAN TULIS <ul><li>PENGGUNAAN BILA-BILA MASA. </li></ul><ul><li>MENGGAMBARKAN IDEA. </li></ul><ul><li>ILUSTRASI SEMERTA. </li></ul><ul><li>GUNA DENGAN PENUH MINAT. </li></ul><ul><li>MENJELASKAN KONSEP. </li></ul><ul><li>TULISAN YANG TERANG, JELAS. </li></ul><ul><li>KERJA-KERJA GRAFIK. </li></ul><ul><li>GALAKKAN MURID MENGGUNAKAN PAPAN TULIS. </li></ul>
 24. 24. PENYAMPAIAN <ul><li>- SESI LATIHAN – MEMILIH MURID SECARA RAWAK. </li></ul><ul><li>MURID MENJALANKAN GERAKERJA. (EKSPRESI) </li></ul><ul><li>BIMBINGAN GURU. </li></ul>
 25. 25. PENYOALAN <ul><li>ARAS SOALAN – MUDAH KE TINGGI. </li></ul><ul><li>- PENGGUNAAN PERKATAAN </li></ul><ul><li>PADAT,TEPAT DAN MUDAH DIFAHAMI. </li></ul><ul><li>- SOALAN BERFOKUS KPD SATU IDEA. </li></ul><ul><li>- SOALAN BERFOKUS LEBIH DARIPADA </li></ul><ul><li>SATU IDEA. </li></ul><ul><li>ALIH HALA SOALAN – MENGHALA SOALAN YANG SAMA KEPADA MURID YANG LAIN. </li></ul>
 26. 26. PENYOALAN <ul><li>SEBARAN </li></ul><ul><li>- MENGEMUKAKAN SOALAN CARA </li></ul><ul><li>RAWAK UNTUK MELIPUTI SELURUH </li></ul><ul><li>KUMPULAN. </li></ul><ul><li>HENTIAN ( pause ) </li></ul><ul><li>- BERHENTI SEKETIKA SELEPAS </li></ul><ul><li>MENGEMUKAKAN SOALAN. </li></ul>
 27. 27. PENYOALAN <ul><li>MEMBERI PETUNJUK </li></ul><ul><li>– MEMASUKKAN TANDA SARAN (CUES) ISYARAT YANG MEMBAWA TERUS KEPADA JAWAPAN. </li></ul>
 28. 28. ARAS SOALAN <ul><li>PENGETAHUAN (INGAT KEMBALI) </li></ul><ul><li>- SOALAN YANG HANYA MEMERLUKAN MURID MENGINGAT KEMBALI DAN MENYATAKAN SEMULA KETERANGAN YANG TELAH DIPELAJARI. </li></ul><ul><li>KEFAHAMAN </li></ul><ul><li>- SOALAN MENGUJI KEFAHAMAN MURID MENGENAI SUATU PERKARA. </li></ul>
 29. 29. ARAS SOALAN <ul><li>APLIKASI </li></ul><ul><li>- SOALAN YANG DAPAT MURID MENGGUNAKAN PENGETAHUAN. </li></ul><ul><li>ANALISA </li></ul><ul><li>- MEMERLUKAN MURID MENGKAJI BUKTI-BUKTI, MENGINTEPRETASI HASIL, MEMBUAT HURAIAN DARIPADA HASIL KAJIAN DAN DAPAT MENGATUR SERTA MELAHIRKAN PEMIKIRAN MURID. </li></ul>
 30. 30. ARAS SOALAN <ul><li>SINTESIS </li></ul><ul><li>- MENGEMUKAKAN SOALAN YANG MELIBATKAN SEORANG ATAU BEBERAPA ORANG MURID DALAM AKTIVITI KREATIF, SATU SITUASI YANG MEMBAWA KEPADA PENYATUAN BEBERAPA IDEA. </li></ul>
 31. 31. ARAS SOALAN <ul><li>PENILAIAN </li></ul><ul><li>- SOALAN YANG MEMERLUKAN MURID MEMBERI HUJAH MENGENAI IDEA ATAU NILAI DAN MEMBERI SEBAB UNTUK MENYOKONG PERTIMBANGAN-PETIMBANGAN MEREKA. </li></ul>
 32. 32. SOALAN ARAS TINGGI <ul><li>MENCUNGKIL </li></ul><ul><li>- SOALAN YANG MEMBOLEHKAN MURID MEMIKIRKAN JAWAPAN YANG LEBIH BAIK DARIPAD JAWAPAN YANG TELAH DIBERIKAN. </li></ul><ul><li>PENJELASAN </li></ul><ul><li>- MEMERLUKAN JAWAPAN YANG LEBIH JELAS DAN PADAT. </li></ul>
 33. 33. SESI APRESIASI <ul><li>SET PENILAIAN (APRESIASI) </li></ul><ul><li>- GURU MEMILIH TIGA KATEGORI </li></ul><ul><li>HASIL MURID – BAIK, SEDERHANA, </li></ul><ul><li>LEMAH. </li></ul><ul><li>- MURID BERKENAAN MEMBERI </li></ul><ul><li>PENDAPAT. </li></ul><ul><li>- MEMBERI PELUANG KEPADA MURID- </li></ul><ul><li>MURID YANG LAIN UNTUK MEMBERI </li></ul><ul><li>PENDAPAT. </li></ul><ul><li>- GURU MEMBUAT RUMUSAN </li></ul>
 34. 34. PENUTUP <ul><li>PENUTUP SOSIAL </li></ul><ul><li>- MURID DIGALAKKAN BERMAIN, </li></ul><ul><li>BERLAKON DENGAN HASIL MEREKA. </li></ul><ul><li>- BETUJUAN MEMBERI SATU </li></ul><ul><li>PERASAAN PENCAPAIAN DAN </li></ul><ul><li>KEJAYAAN DI KALANGAN MURID. </li></ul>
 35. 35. PENUTUP <ul><li>PENUTUP KOGNITIF </li></ul><ul><li>BERTUJUAN UNTUK MENGUKUHKAN APA YANG DIPELAJARI DAN MENUMPUKAN ISI PENTING </li></ul><ul><li>- GURU MENGULAS ISI PENTING. </li></ul><ul><li>- FUNGSI AKTIVITI. </li></ul><ul><li>- BAHAN-BAHAN LAIN . </li></ul><ul><li>- MENCADANG CONTOH-CONTOH LAIN </li></ul>
 36. 36. WASSALAM <ul><li>SEKIAN </li></ul><ul><li>TERIMA KASIH </li></ul>

×