Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

The need of a High Tech Innovation model in Catalonia

1,270 views

Published on

High Tech innovation model, The Lab, democratizing innovation

Published in: Internet

The need of a High Tech Innovation model in Catalonia

 1. 1. i2CAT i el sistema d’innovació TIC a Catalunya CTECNO, 9 de juliol 2015 Barcelona Artur Serra artur.serra@i2cat.net
 2. 2. 2 Índex • I. i2CAT i el model de R+d+i de les TIC • II. SmartCat: construint un sistema d’innovació TIC • III. Conclusions finals
 3. 3. I. i2CAT i el sistema d’innovació TIC
 4. 4. 4 Què és i2CAT? i2CAT és un centre de recerca i innovació de referència a nivell internacional i nacional en tecnologies d’Internet.
 5. 5. 5 i2CAT : Recerca i innovació
 6. 6. 6 i2CAT in Figures
 7. 7. i2CAT: Model de Quàdruple Hèlix “Preserving the user-centric Internet” (ISOC).
 8. 8. D’on ve el model i2cat? Una recerca de 20 anys
 9. 9. Estudi etnogràfic de la School of Computer Science. Carnegie Mellon, 1990-1993. Un “ARPA Lab”. 9 Projecte de recerca: “Ciències del disseny, noves tecnologies i tradició cultural” (1990 93), finançat Pel Departament De Presidència de la Generalitat
 10. 10. Co-dirigit, pel Prof. Angel Jordan, Provost. CMU. 10
 11. 11. 11
 12. 12. The “ARPA laboratories” Prior to 1965, there were no U.S. universities granting a Ph.D. in computer science. ´”Licklider, and his ARPA successors, provided funding for the research needed to create university graduate programs in computer science at U.C. Berkeley, CMU, MIT and Stanford. It wasn't until 1969 that Ph.D's in computer science were awarded”. http://www.computermuseum.li/Testpage/99HISTORYCD-ARPA-History.HTM
 13. 13. Dos models diferents de recerca i innovació 1313 Model tradicional Ciència-Tecnologia Model nou: “High Tech” Science, Basic Research Technology, Applied Research Industry, Development Mission driven Research: Technology Research: Basic and Applied “Dual use Technology”: First defense, then commercial. ((
 14. 14. Mission-driven Research Alan TuringFrank Oppenheimer J. Von Neumann Claude Shannon II GM, Els cientìfics es fan enginyers. Els enginyers es fan cientìfcs. I continua fins avui.
 15. 15. Per què “high tech”? 15
 16. 16. “Computer Science as an artificial science”. 1988 16 - " Since computer science is an artificial science (Simon 1981) theoretical computer science plays a very different role within computer science than, say, theoretical physics plays within physics. - Theoretical physics seeks to understand the physical universe, which exists independently. Theoretical computer scientists seek to understand all possible architectures or algorithms, which computer scientists create themselves." - “The National Challenge in Computer Science and Technology” Computer Science and Technology Board, National Research Council, 1988.
 17. 17. 17 El model clàssic de Ciència i Tecnologia (Vanevar Bush, Science the Endless Frontier.) Desenvolupament i InnovacióDesenvolupament i Innovació Recerca bàsicaRecerca bàsica Curt Terme Tecnologia/Enginyeria Ciència Llarg Terme  Recerca bàsica, aplicada i desenvolupament: Ciència i Tecnologia.  Universitat i empresa. Transferència de tecnologia.
 18. 18. El model TIC :“Bridging the gap” • “Mission-driven research” • “Dual use technology”
 19. 19. Dual use 1: The Internet 19
 20. 20. Dual use 2: The self-driving car 20 Stanley, winner 2005 Sebastia Thrun, director AI Lab Stanford Univ.
 21. 21. Dual use 3: Project Calo/SIRI • Project CALO, “Cognitive Assistant that Learns and Organized • In 2003, DARPA contracted SRI International • Virtual assistant to help military commanders with both information overload. • $150M APPLE iPhone 4 Adam Cheyer Chief Arq. CALO Project AI SRI
 22. 22. Marianna Mazzucato: “The Entrepreneurial State: debunking private vs.public sector myths” (2014) http://marianamazzucato.com/ The US Entrepreneurial State: “The USA has spent the last few decades using active intervention policies to drive private sector innovation in pursuit of public policy goals” “The core lesson of this pamphlet is the need to develop a new industrial policy which learns from the past experiences in which the state has played a leading, entrepreneurial role in achieving innovation-led growth”.
 23. 23. The US President as “Chief Scientist”
 24. 24. 24 La ciència, la tecnologia i la inn Una qüestió d’Estat als EUA
 25. 25. 25
 26. 26. Les TIC emergents
 27. 27. Obama and Big Data
 28. 28. 31
 29. 29. 32
 30. 30. 33
 31. 31. Seguretat, confidencialitat de les dades “Free nations must protect themselves,” White House
 32. 32. II. SmartCat: Construint un sistema d'innovació TIC a Catalunya
 33. 33. Construint un model R+D+I català (2000- 2015) S’està construint un model de Ciència i Tecnologia propi. Millora molt notable de la recerca científica (2003-2014). El Max Plank /Fraunhofer català. Les TIC al servei de la Ciència i la Tecnologia. (Mare Nostrum,...)
 34. 34. Model tradicional Ciència-Tecnologia Science, Basic Research Technology, Applied Research Industry, Development El model R+D+I català (2000-2015)
 35. 35. El model R+D+I català (2000-2015) TecnologiaTecnologia CiènciaCiència Curt Terme TECNIO (EURECAT) CERCA (BIST) Llarg terme Departament d’Economia i Coneixement
 36. 36. 3939 Model nou: “High Tech” Mission driven Research: Technology Research: Basic and Applied “Dual use Technology”: First public, then commercial. (( També necessitem un model TIC d’innovació
 37. 37. The German strategy: Industrie 4.0 4105/5/2015
 38. 38. Presidència Generalitat de Catalunya Aj. De Barcelona, Sector industrial TIC, Comunitat innovadora Presidència Generalitat de Catalunya Aj. De Barcelona, Sector industrial TIC, Comunitat innovadora 42 Per un model de recerca i innovació TIC a Catalunya (2015-2020) TecnologiaTecnologia CiènciaCiència Curt TECNIO (EureCAT) CERCA (BIST) LLarg DG Indústria.  Necessitem un model TIC català conectat amb l’europeu i americà.  Necessitem un model adaptat al nostre model de societat. Smart TICSmart TIC SmartCAT Col·laboratori
 39. 39. Un model amb recerca d’excel·lència Grafè Human Brain Energia fusió Big Data IoT 05/5/2015
 40. 40. Un model innovador: Anella Industrial 4.0 Food industry Design- based industries Cultural and experience- based industries. Health industries Sustainable Mobility industries Industrial systems Chemical and energy industry Innovation Environment KET, Key enabling technologies Emerging technologies & startups Industrial Ring 4.0 05/5/2015
 41. 41. Un model obert per a tothom Què vol dir la Quàdruple Hèlix?
 42. 42. “The Lab”: A universal innovation system
 43. 43. III. Conclusions
 44. 44. 1. Els models de recerca i innovació digitals tenen característiques pròpies i diferencials del models clàssics de Ciència i Tecnologia, com ho veiem en el cas d’ Internet. 2. Catalunya necessita i pot construir un model d’aquestes característiques, per afrontar els grans reptes de país als que ens enfrontem. 3. L'estratègia SmartCAT necessita d’una xarxa de centres de recerca digitals dirigits a objectius estratègics de país, una xarxa d'excel·lència internacional i oberta a la vegada als emprenedors i la ciutadania en general. En resum, un col·laboratori. Conclusions
 45. 45. Fundació i2cat Technological Center Fostering your Innovation Moltes gràcies Artur.serra@i2cat.net

×