i2CATADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SIGNAT EL 29 DE SETEMBREDE 1999, ENTRE:  •  DEPARTAMENT D’UNIVERSITATS, RECERCA...
Ramírez de Prado, número 5, de Madrid, en virtut de les atribucions que li confereixlescriptura amb número de protocol 238...
El senyor Josep Canós amb DNI 37723476-A actuant com a Director general deRetevisión I, SA amb CIF A-62275680 i seu social...
MANIFESTEN  I.  Que la Secretaria per a la Societat de la Informació és la promotora del Projecte    i2CAT. II.  Q...
ACORDEN I. Objecte de l’addenda  És objectiu prioritari del present document continuar la plataforma establerta en el  c...
•    Serveis de Mobilitat i accés ràdio  •    Interoperatibilidad entre IPv4 i IPv6 mitjançant un centre de peerin...
El nucli GigaCat interconnexiona els clusters i proveeix els serveis de xarxa mantenint les aplicacions comunes. Cada cl...
Es condició necessària, per ser membre di2CAT, laprovació del Consell Directiu,desprès dhaver demostrat capacitat per part...
VII. Obligacions i aportació econòmicaTots els membres es comprometen a mantenir operatives les línies de telecomunicacion...
Tots els membres col·laboradors han de fer una aportació mínima de 5 MPTA, la meitatde la qual ha de ser en efectiu inicia...
Enric Martín Planell       Sr.Albert Valverde GimenoAirtel MOVIL, SA         AIRTEL MOVIL, SA       ...
Sr. Xavier Peiró i Esteban               DIFUSIÓ DIGITAL SOCIETAT DESr. Josep Canós        TELECOMUN...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Projecte i2cat 2001

414 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
414
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Projecte i2cat 2001

 1. 1. i2CATADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SIGNAT EL 29 DE SETEMBREDE 1999, ENTRE: • DEPARTAMENT D’UNIVERSITATS, RECERCA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ • AIRTEL MOVIL, SA • ALCATEL ESPAÑA, SA • CATALANA DE TELECOMUNICACIONS SOCIETAT OPERADORA DE XARXES, SA (AL-PI) • CABLE I TELEVISIÓ DE CATALUNYA, S.A.U • CISCO SYSTEMS SPAIN, SL • CORPORACIÓ CATALANA DE RADIO I TELEVISIÓ • CONSORCI CENTRE DE SUPERCOMPUTACIÓ DE CATALUNYA (CESCA) • MEDIA PARK, SA • PROUS SCIENCE, SA • RETEVISIÓN I. SA • DIFUSIÓ DIGITAL SOCIETAT DE TELECOMUNICACIONS, SA (TRADIA) • TELEFÓNICA de España Sociedad Anònima Unipersonal • UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA. Barcelona a 30 de Març de 2001REUNITSL’Honorable senyor Andreu Mas-Colell Conseller d’Universitats, Recerca i Societat dela Informació, en virtut de l’establert al Decret 124/2000 de 3 d’abril.El senyor Enric Martín Planell, amb DNI-3771469-F i el senyor Albert ValverdeGimeno, amb DNI número 46538200-T, en nom i representació dAirtel Móvil, SA (enendavant Airtel Movil), societat espanyola amb seu social a l’Av. Europa, número 1,Parque Empresarial La Moraleja, 28108 Alcobendas (Madrid), amb CIF A80907397, envirtut de les atribucions que li confereix lescriptura atorgada pel Notari dAlcobendas,Eduardo Martín Alcalde, a data 12 de gener de 2000, amb el número 68 del seu protocole inscrites en el Registre Mercantil de Madrid, al tom 11.725, foli 190, secció 8ª, fullaM-131612, inscripció 116.El senyor Luis Antonio Martínez Amago amb DNI número 46222526-R, actuant com aDirector general d’Alcatel España, SA, amb CIF A28016921 i seu social al carrer 1
 2. 2. Ramírez de Prado, número 5, de Madrid, en virtut de les atribucions que li confereixlescriptura amb número de protocol 2382 de 13 de juliol de 2000, del Notari José ÁngelMartínez Sanchíz, de Madrid, Registre Mercantil 794.El senyor Carlos Bagés Riva, amb tarja de residència X3507623-P, actuant com aConseller Director General de Catalana de Telecomunicacions, Societat Operadora deXarxes, SA (en endavant Al-pi) amb CIF A61455515 i seu social al carrer Escoles Pies,102, en virtut de les atribucions que li confereix lescriptura amb número de protocol3565, atorgada pel Notari, Antonio Huerta Trólez a Madrid el 20 de desembre de 2000.El senyor Jordi Botifoll Rodríguez amb DNI 38550404-N, actuant com a Directorgeneral de la companyia CISCO Systems Spain, SL, amb seu social a l’Av. de Europa,número 4, Parque Empresarial La Moraleja, 28109 Alcobendas (Madrid) i CIFB81254336, en virtut de les atribucions que li confereix l’escriptura pública de 27d’octubre de 1999, amb número de protocol 3439, assentament 873, diari 91 atorgadapel Notari, Emilio Garrido Cerdà i dipositada al Registre Mercantil de Madrid.El senyor Miquel Puig i Raposo amb DNI número 39645370-V, actuant com a Directorgeneral de la Corporació Catalana de Radio i Televisió, amb CIF Q-0891001-J i seusocial a l’Av. Diagonal, 477, 7a planta, 08036 Barcelona, en virtut del nomenament dedata 22 de febrer de 2000, segons el Decret de la Presidència 78/2000.El senyor Miquel Huguet i Vilella, amb DNI número 39841572-Y, actuant com aDirector del Consorci Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA), amb CIF Q-5856253-I i seu social al carrer Gran Capità, número 2-4, Edifici Nexus, de Barcelona,actua en virtut de les funcions encomanades pel Decret 159/1997, de 8 de juliol.El senyor Alfredo Cabanes Iglesias, amb DNI 37659255-K, com a Conseller Delegat deMedia Park, S.A. amb CIF A60803632, i seu social al carrer Bullidor, s/n, PolígonIndustrial núm. 1, 08960 de Sant. Just Desvern, en virtut de les atribucions que liconfereix lescriptura autoritzada pel Notari de Sant Just Desvern Carlos Masià Martí, el24 de novembre de 2000 i número de protocol 1664.La senyora Anna Xicoy i Cruells, amb DNI 37739450-S, en representació de CABLE iTELEVISIÓ DE CATALUNYA, S.A.U, amb CIF A60774429 i seu social al WorldTrade Center Barcelona, E5, carrer Moll de Barcelona, s/n, actua en virtut de lesfuncions encomanades per escriptura de poders davant el Notari Joan Carles FarrésUstrell, el 28 de setembre de 1999, número 944 de protocol.El senyor Josep Raimundo Prous Cochs, Conseller director, amb DNI 37026965-R queintervé en nom i representació de la companyia PROUS Science, SA amb domicilisocial al carrer Provença, 388, 08025 Barcelona, i CIF A08608978, en virtut de lesatribucions que confereix lescriptura pública número 5468 atorgades pel NotariFrancesc Boisan de Barcelona a 7 de Novembre de 1996. 2
 3. 3. El senyor Josep Canós amb DNI 37723476-A actuant com a Director general deRetevisión I, SA amb CIF A-62275680 i seu social a l’Av. Diagonal, 579-585, 08014Barcelona, en virtut de les atribucions que li confereix l’escriptura pública número 2602atorgades pel Notari José Luis Perales Sanz de Barcelona a 28 de juliol de 2000.El Sr. Xavier Peiró i Esteban amb DNI 39845877-X, actuant com a Director general deDifusió Digital Societat de Telecomunicacions, SA (en endavant TRADIA) amb CIFA61902045 i seu social al carrer Motors, 392, 08908 dHospitalet del Llobregat, envirtut dels poders conferits pel Consell d’Administració de la companyia a la sessió de 3d’octubre de 2000, elevats a públic mitjançant l’escriptura d’apoderament autoritzadaamb data 10 de novembre de 2000 pel Notari de Barcelona, Antoni Bosch Carrer, ambel seu número de protocol 2841.El Sr. Josep Garriga i Paituví amb DNI 46301632-X, actuant com a Director deTelefónica, SA a Catalunya amb CIF A-82018474 i seu social a la Gran Via, 28,Madrid, en virtut de les atribucions que li confereix lescriptura pública número 188 deprotocol atorgada pel Notari Francisco Hispán Contreras a Madrid, el 5 de febrer de1999.EL Magnífic i Il·lm. Senyor Jaume Pagès i Fita actuant com a rector de la UniversitatPolitècnica de Catalunya , en virtut del decret 76/1998 amb data de 17 de març de1998. 3
 4. 4. MANIFESTEN I. Que la Secretaria per a la Societat de la Informació és la promotora del Projecte i2CAT. II. Que el Departament dUniversitats, Recerca i Societat de la Informació, a través de la Direcció General d’Universitats, promourà la participació de totes les universitats de Catalunya en aquest projecte. III. Que vistos els resultats del conveni signat el passat 29 de setembre del 1999, que ha desenvolupat un pla pilot de 12 mesos sobre l’experimentació d’aplicacions i serveis de banda ampla, i vistes les possibilitats col.laboratives que permet el projecte, els membres signants daquest acord coincideixen en continuar en una segona fase. IV. Que segons acta de 26 de Juny de 2000, el Consorci Localret, va deixar de ser membre del Consell directiu i del Projecte i2CAT. V. Que segons acord del comitè de direcció del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, aquest centre deixa de ser membre dI2-CAT a 1 de Gener de 2001. VI. Que segons comunicació dEricsson España SA tramesa a la presidenta del Consell Directiu dI2-CAT deixa de ser membre del projecte i2-CAT a efectes de la segona fase.VII. Que vistes les noves incorporacions dAirtel Móvil, SA, CISCO Systems, i Prous Science, SA al projecte i la seva implicació, se’ls considera membres del projecte en iguals drets i obligacions que tots els altres membres fundadors presents en aquest acte.VIII. Que TRADIA sincorpora al projecte I2-CAT donant inicialment connexió als punts UDIAT, Joan XXIII, i Can Ruti que havien estat proveïts fins al moment pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, i per tant amb caràcter de membre fundador. IX. Que la vinculació al projecte, dins el marc 1999-2003, es defineix de nou en aquest document per a una durada dun any natural, limitada al 2001. 4
 5. 5. ACORDEN I. Objecte de l’addenda És objectiu prioritari del present document continuar la plataforma establerta en el conveni de referència, a nivell d’infrastructures, serveis i aplicacions de banda ampla definint una nova orientació del projecte en les següents línies  Recerca en tecnologies innovadores (no comercials encara) entre elles sistemes òptics i mòbils.  Recerca sobre loferta i demanda en tecnologies punta i serveis precomercials i comercials (LMDS, MMDS, GPRS, UMTS, XDSL), que permetin als socis del projecte valorar les tecnologies que s’estan introduint al mercat.  Recerca interoperabilitat dels protocols IPv4 i IPv6.  Prova pilot amb usuaris finals (banda ampla a un conjunt d’usuaris associats als clusters). i2CAT ha de ser una plataforma avançada experimental on es puguin dur a terme experiències amb noves tecnologies de transmissió, commutació i encaminament, amb serveis de xarxa avançats, aplicacions innovadores, nous entorns de treball, etc., i amb una component significativa de recerca aplicada a Internet.II. Ús de les infrastructures actuals El nus GigaCat, emplaçat a la UPC, és un centre amb el que podran operar els membres del projecte com a banc de proves. La UPC definirà mensualment el pla de proves i serveis disponibles. Els membres del projecte es comprometen a mantenir les comunicacions i equipaments operatius acordats fins a 31 desembre del 2001. El punt de partida per a la segona fase són les infrastructures que a proposta del director del projecte seran sotmeses al Consell Directiu.III. Organització dels serveis sobre la xarxa Es crearan clusters temàtics de serveis i aplicacions, coordinats i impulsats per les empreses i organismes que formen part del conveni. Inicialment es creen quatre clusters: Tecnologies de xarxa, Audiovisual, Biomèdic i Ensenyament. Cluster temàtic tecnologies de xarxa: • Proves d’interconnexió i compatibilitat d’equips • Recerca en Tecnologies Òptiques (Commutació i Gestió) • Experimentació amb Protocols Avançats • Polítiques de Qualitat de Servei • Serveis de Xarxa innovadors • Protocols Multicast • Tecnologies d’Accés 5
 6. 6. • Serveis de Mobilitat i accés ràdio • Interoperatibilidad entre IPv4 i IPv6 mitjançant un centre de peering de IPv6 • Projectes d’interconnexió amb altres xarxes d’Internet de segona generació • Seguretat i Criptografia en Banda Ampla • Middelware aplicat als cluster junt amb gestió de serveisCluster temàtic AudiovisualLes activitats que ocuparan aquest cluster es centraran tant en serveis residencials, com enserveis per a professionals i empreses del propi sector. Entre altres es donarà cobertura a: • Creació de portals audiovisuals de gran amplada de banda • Transmissió de Serveis de Vídeo en Xarxes de Banda Ampla • Experimentació amb Vídeo d’Alta Qualitat (MPEG2, i raw) • Serveis de Videoconferència d’alta qualitat • Personalització d’interfície i cerca intel·ligent d’Informació Multimèdia • Televisió en temps real i quasi-real • Distribució de Cinema sobre Internet • Producció distribuïda • Cerca intel·ligent de continguts • Personalització de continguts amb metacerca i interfícies intel·ligents • Protecció de copyright (Propietat de continguts) • Avaluació tècnica i de marketing dels serveisCluster temàtic BiomèdicLes activitats que ocuparan aquest cluster es centraran tant en serveis residencials, com enserveis per a professionals, empreses i institucions del propi sector. Entre altres es donaràcobertura a: • Formació mèdica a distància • Col.laboratoris en Biomedicina • Telecirurgia , Teleassistència i Telediagnòstic • Anàlisi farmacogenòmica • Accés a bases de dades d’estructura-activitat • Supercomputació distribuïdaCluster temàtic EnsenyamentLes activitats daquest cluster estan en part compartides per activitats del cluster audiovisual isocuparan també de laplicació de tota mena deines interactives en l’entorn de e-learning . 6
 7. 7. El nucli GigaCat interconnexiona els clusters i proveeix els serveis de xarxa mantenint les aplicacions comunes. Cada cluster disposarà dels serveis oferts per la plataforma i2CAT i paral·lelament, obtindrà internament recursos suficients d’infrastructures, serveis i aplicacions per dur a terme el desenvolupament dels seus propis projectes. Lampliació dels participants a un cluster la proposarà la direcció del projecte i serà objecte dacceptació del Consell Directiu.IV. Durada. El compromès en aquest document tindrà vigència, dins el conveni de quatre anys de durada, que li dona raó de ser, fins el 31 de desembre de 2001.V. Organització i gestió del projecte El màxim òrgan decisori del projecte és el Consell Directiu on cada organisme membre té un representant amb veu i vot. La UPC aporta al Consell Directiu, a més del seu representant, el Director del Projecte, el Secretari del Consell i el Coordinador de clusters, els tres darrers amb veu però sense vot. El funcionament intern del Consell Directiu definit a la primera fase del projecte es manté vigent. Cada cluster estarà liderat com a màxim per dos organismes membres del projecte. Cada cluster es coordinarà amb la resta de clusters a través de la Direcció del projecte. Lacceptació del pla de treball dels clusters haurà d‘estar supervisat i gestionat per la Direcció del projecte i aprovat pel Consell Directiu. La UPC sencarregarà de garantir que els projectes concrets definits pels clusters i aprovats al consell es duen a terme amb èxit. La UPC es responsabilitza de la direcció global del projecte i2CAT seguint les directrius aprovades pel Consell Directiu. La UPC, a través del Director del projecte, contractarà coordinadors del projecte que com a professionals sobligaran a treballar pel projecte a temps complert. Aquesta coordinació professional serà efectiva a Abril 2001. La secretaria i personal de suport del projecte serà contractat, per la UPC, igualment com a professionals que shi dedicaran en el seu conjunt com un professional a temps complert. Sencarregarà de tasques dadministració, gestió de la web i del material documental, i de lIntranet del projecte així com del bon funcionament de les activitats del projecte a nivell desdeveniments i de distribució dinformació.VI. Ampliació dels membres del projecte 7
 8. 8. Es condició necessària, per ser membre di2CAT, laprovació del Consell Directiu,desprès dhaver demostrat capacitat per participar-hi segons els interessos definits alsclusters corresponents, i dhaver-se compromès a córrer amb les despeses necessàriesper a disposar dels equipaments terminals, i aquelles condicions addicionals que puguidefinir el cluster.VI.1. UniversitatsEl foment de la participació de les Universitats de Catalunya és competència delDURSI. El DURSI realitzarà el mes dabril una convocatòria publica per a acollir dinsel projecte grups universitaris que realitzin recerca puntera en Internet o bé quedemostrin les seves capacitats de ser usuaris aportadors de massa crítica per a lesaplicacions i serveis disponibles sobre i2CAT.Les bases de la convocatòria seran objecte intern del DURSI i es definiran a partir delsrequeriments estratègics del projecte que formuli el Consell Directiu a través delDirector del projecte. Tots el grups universitaris que vulguin aplegar-se dins di2CAThauran dhaver-se presentat a aquesta convocatòria. Aquesta mesura afecta també alsgrups de recerca que han participat a la fase pilot del projecte.VI.2. Organismes i empresesDins di2CAT sestableixen dos tipus de membres: membres del Consell de Direcció, imembres col·laboradors que participen activament als clusters, però que no formenpart del Consell de Direcció.Cada membre del Consell de Direcció podrà proposar la realització de projectes en elsi di2CAT. En funció de la temàtica tractada, tot projecte estarà ubicat en algun delsclusters existents (Tecnologia de Xarxa, Audiovisual, Biomèdic, Ensenyament). Totesles propostes estaran adreçades a la Direcció del Projecte que lavaluarà i n’informaràal Consell Directiu sobre la seva viabilitat i interès en el marc de la col ·laboracióestablerta.Les empreses i organismes interessats en participar en el projecte hauran de complirels següents requisits:  Mostrar la seva aportació tecnològica al projecte bé com a membre tecnològic o com a usuari preferent, i la seva idoneïtat com a mínim per a un cluster  Comptar amb laprovació del Consell Directiu  Comprometres a disposar de l’equipament terminal necessari per a la seva participació al projecte en el termini màxim dun mes després de lestabliment efectiu de la seva connexió als serveis di2CAT.Laportació econòmica dels nous participants sacollirà a les condicions establertes a lafase pilot del projecte pel que fa a lampliació de nous membres. En cada cas elConsell Directiu definirà si en lacceptació dun nou membre participant es tracta dunmembre del Consell Directiu, o un organisme col·laborador. 8
 9. 9. VII. Obligacions i aportació econòmicaTots els membres es comprometen a mantenir operatives les línies de telecomunicacionsexistents i a ampliar-les segons el pla que proposi la Direcció del Projecte i hagi estataprovat pel Consell Directiu. Les connexions i aportacions dequipament dels membresque es comprometin en funció de futures ampliacions es faran dins els terminisestablerts.Seguint la mateixa estructura de participació econòmica de la primera fase sestipulenper als membres del Consell de Direcció, les mateixes aportacions fetes a la fase pilot: - Operadores de xarxa : 25MPTA AIRTEL Movil S.A., Al-pi, Cable i Televisió de Catalunya S.A.U, Telefonia SA i Retevision I., SA. - TRADIA : 15 MPTA - CESCA : 20 MPTA - Proveïdors de tecnologia i continguts: 15 MPTA Alcatel, CISCO, Corporació Catalana de Radio i Televisió, Media Park, S.A., PROUS Science, - DURSI (Secretaria per a la Societat de la Informació): 40 MPTA - UPC: 10 MPTAEls membres que tenen aportació excedent descomptaran lexcedent de laportaciócorresponent. Aquells que tenen una aportació deficitària pendent es comprometran aaportar-la addicionalment en espècies o en efectiu durant el 2001.Laportació de la Secretaria per a la Societat de la Informació es realitzarà mitjançant elCentre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.Per a la tramitació del pagament serà necessari la presentació del següent suportdocumental i dacord amb les següents condicions: • Primer pagament per un import de 20.000.000 ptes, a la signatura del conveni. Aquest pagament es realitzarà prèvia presentació de linforme del Director del Projecte on sinformarà de la destinació daquesta aportació que serà per al funcionament i contractació del personal del projecte. • La resta de pagaments es realitzaran per un import de 10.000.000 ptes. El juny i desembre, dacord amb els informes emesos pel director del projecte. • Els pagaments es realitzaran pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació a 120 dies comptadors a partir del 30 de la data demissió de linforme, al compte corrent Caixa de Catalunya 2013-0219-76-0200140068 titularitat de la UPC/CTT 9
 10. 10. Tots els membres col·laboradors han de fer una aportació mínima de 5 MPTA, la meitatde la qual ha de ser en efectiu inicialment. La aportació definitiva estarà en funció de laseva aportació al cluster.VIII. Drets de la propietat Intel·lectual i privacitatEls drets dels desenvolupaments, serveis i aplicacions seran propietat de lorganismeque els aporti i podran ser utilitzats pels membres del projecte.Cada membre podrà establir relacions laterals amb membres específics signants delconveni sempre i quan sespecifiquin les condicions de confidencialitat vers els altresmembres i saprovi en el Consell de Direcció.Els drets industrials de lús di2CAT seran de dret públic, mentre que els dretsdexplotació quedaran restringits als membres signants del conveni, i es sotmetran a lescondicions que especifiqui el pla intern dexplotació.Tots els membres es comprometen a vetllar pel correcte compliment de la legislacióvigent pel que fa a la protecció de dades. I. Política de comunicacióCada organisme participant podrà divulgar segons el seu criteri els resultats que siguinde la seva competència, prèvia notificació del Consell Directiu, i esmentant en qualsevolcas el marc institucional del projecte. X. Impuls i seguimentLimpuls i seguiment del present conveni es realitzarà mitjançant la Direcció delProjecte i el Consell Directiu que aprovarà abans de març 2001 els pressupostos per aldesenvolupament del pla de treball de la segona fase.En el mes de novembre es presentarà una proposta de treball per a l’any 2002.En prova de conformitat, signen el present document,Hble. Sr. Andreu Mas-ColellDEPARTAMENT D’UNIVERSITATS,RECERCA I SOCIETAT DE LAINFORMACIÓ 10
 11. 11. Enric Martín Planell Sr.Albert Valverde GimenoAirtel MOVIL, SA AIRTEL MOVIL, SA Sr. Carlos Bagés Riva CATALANA DE TELECOMUNICACIONS SOCIETATSr- Luis Antonio Martínez Amago OPERADORA DE XARXES, SA (AL-ALCATEL ESPAÑA, SA PI)Sra. Anna Xicoy i CruellsCABLE I TELEVISIÓ DE Sr. Jordi Botifoll RodríguezCATALUNYA, S.A.U CISCO SYSTEMS SPAIN, SL Sr. Miquel Huguet i VilellaSr. Miquel Puig i Raposo CONSORCI CENTRE DECORPORACIÓ CATALANA DE SUPERCOMPUTACIÓ DERADIO I TELEVISIÓ CATALUNYA (CESCA)Sr. Alfredo Cabanes Iglesias Sr. Josep Prous CochsMEDIA PARK, SA PROUS SCIENCE, SA 11
 12. 12. Sr. Xavier Peiró i Esteban DIFUSIÓ DIGITAL SOCIETAT DESr. Josep Canós TELECOMUNICACIONS, SARETEVISIÓN I. SA (TRADIA) Sr. Jaume Pagés i FitaSr. Josep Garriga i Paituvi UNIVERSITAT POLITÈCNICA DETELEFÓNICA, SA CATALUNYA. 12

×