Can suris citilab 3.0

363 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
363
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Can suris citilab 3.0

 1. 1. Can SurisCitiLabDocument base per a la proposta d’usos i serveisd’un centre d’innovacio Universitat/Ciutat per ala Societat del ConeixementEsborrany de treball. 2.0.Artur SerraCentre d’Aplicacions d’Internet.Universitat Politecnica de CatalunyaBarcelona, 26 de juny del 2002 1
 2. 2. Index1. Centres d’Innovacio de l’Era Digital2. Pla Estratègic per a la Societat de la Informació i el Centre “Catalunya en Xarxa”3. Can Suris: el primer CitiLab o Laboratori Ciutadà 3.1. De Fabrica textil a Laboratori digital. 3.2. Infrastructures de banda ampla per a la comunitat local 3.3. Formació i innovació per a tothom 3.4. Els nous Digital Media 3.5. La nova cultura tecnologica _____________________________________ 2
 3. 3. 4. 1. Els centres d’innovacio de l’Era Digital. 1.1. Innovacio tecnologica i ciutadania.La societat del coneixement necesita ciutadans del coneixement. A diferenciade l’era industrial, la societat digital precisa de ciutadans amb un nivell deformacio i qualificacio mes complexa i oberta al canvi. Es mes. La societatbasada en la generacio de coneixements, si vol mantenir el seu carácter obert idemocratic, demana ciutadans amb capacitat de generar innovacions en elsdiferents camps de la seva activitat, profesional, familiar, personal. Elssistemas d’educacio i d’innovacio dels diferents paisos s’estant adaptant aaquestes noves exigencias. Instal.lacions dedicades a la difusión de les novestecnologies com el Tech Museum of Innovation al Silicon Valleyhttp://www.thetech.org/ o el Museo del Futur a Linz , Austria, pretenendifondre aquesta cultura de la innovacio al ciutada del carrer.La mayoria d’aquests centres son demostratius, tot i que permeten alsvisitants diferents graus de interactivitat.En lloc de propasar un “museu” mes, el que proposem es crear un nou tipusde institucio, adaptada a les caracteristiques de la nova societat. Proposem un 3
 4. 4. centre de innovacio ciutada, un pont de conexio entre la recerca tecnologicafeta a les universitats i els propis ciutadans i ciutadanes, un laboratori ciutada,o Citilab.1.2. El Laboratori CiutadaAquesta nova proposta surt com evolució del laboratori de recerca universitarii dels telecentres i centres d’acces a Internet actuals. La primera generació delsmateixos ha estat basada en la idea de difondre les noves tecnologíes cap alciutada. A Barcelona tenim l’eixemple del Cibernarius al Forum Nord. Aescala internacional, moles son els paisos que estan implementant unaestrategia d’acces public mes o menys semblant (CAN, Canada, etc… Si be, es necesari continuar aquesta via, creiem posible posar en marxa unasegona generació de centres tecnologics basats en la recerca i la formacioavancada on el propi ciutada pot ser un actor de primera fila en la produccióde recerca i innovació.Es tracta d’aprofitar la característica de Internet com sistema de innovaciódistribuit. Internet esta permetent del surgiment d’ un model d’innovaciódiferent als tradicionals, que obren la activitat de innovació a actors moltdiversos: universitats, escoles, empreses, sector sanitari, asociacions 4
 5. 5. ciutadanes, joves, grans, .... Aixi ho demostren ara projectes col.laboratius enel camp informatic com Linux, el software obert creat de forrma distribuida aInternet, en el camp da recerca cientifica com Seti@Home, un projectecol.laboratiu per l’estudi d’intelligentsia extraterrestre, o en el camp del’activisme socials com les mateixes xarxes ciutadanes (CommunityNetworking). S’esta avançant en la idea de l’anomenada “recerca basada en lacomunidad” (Community Based Research), iniciada a Holanda fa decades pelsels “tallers de ciencia” ( Science Shops) holandeses. El mateix MediaLab delMIT, http://media.mit.edu ara s’esta refundant en aquesta direcció d’obrir ala generació mes jove les seves portes.Els laboratoris ciutadans poden ser el lloc de generacio d’aquests proyectes.Projectes d’innovació basats en una combinacio de coneixements tecnologicsnascuts de les universitats en part, i en part de les mateixes comunitats locals iles xarxes ciutadanes. Serien en aquest sentit una nova funcio dels anticstelecentres o xarxes ciutadanes, espais multimedia ( Espace CultureMultimedia, http://www.ecm.culture.gouv.fr/ ) una vegada cuberta el seuprimer objectiu l’alfabetització ciutadana. Els “citilabs” serien espais on elciutada no nomes se li considera “usuari” o “estudiant” sino actor ambcapacitat de creació de la mateixa societat del coneixement. 5
 6. 6. 5. 2. El Pla Estratègic per a la Societat de la Informació: el Centre-Museu-Taller “Catalunya en Xarxa”. El Pla Estratègic per a la Societat de la Informació presentat al Parlament de Catalunya el 14 d’abril 1999 marca el començament d’una politica coordinada i feta en consens amb la societat civil a Catalunya en materia de societat de la informació . Dirigit per la Secretaria de la Societat de la Informació del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, aquest Pla estableix una serie d’iniciatives i accions en un conjunt d’ambits destinades a preparar a la societat catalana per ocupar el rol capdevanter a Espanya i a Europa el papel que Catalunya va jugar en la revolució industrial. En particular, el Pla destaca en el apartat “Societat i Canvi Cultural” la necesitat de fomentar la participació ciutadana en la societat digital, fomentant l’acces i la formació mitjançant un programa de telecentres i foment de xarxes ciutadanes. En particular, i per tal de sensibilitzar a la societat civil, la iniciativa 2 d’aquest apartat sugereix la posta en marxa d’un Centre-Museu-Taller Catalunya en Xarxa amb l’objectiu de 6
 7. 7. “convertir-se en un punt fisic que materialitzi els fenomens de la novacomunicació, la nova interacció i la multidisciplinarietat. En si mateixel centre ha de ser a la vegada taller experimental, centre de formació imuseu de la Societat de la Informació”, donant la responsabilitat de laseva posta en marxa a l’antic Comisionat (ara Secretaria) per a laSocietat de la Informació, Localret, la Corporacio Catalana de Radio iTelevisió, ens locals i agents privats.La Universitat Politécnica de Catalunya, mitjançant el Centred’Aplicacions d’Internet, que va participar dins l’area Societat i CanviCultural, ha treballat juntament amb l’Ajuntament de Cornellà enconfigurar un consorci d’actors publics i privats per tal d’aconseguirque l’edifici Can Suris, catalogat com patrimoni historis de la vila deCornella, pugues ser aquest centre. Aquesta es la proposta que femd’usos i serveis per aquest centre 7
 8. 8. 1.1. 3. Can Suris- CitiLab, Laboratori Ciutadà 3.1. De Fabrica Textil a Laboratori CiutadaLa fàbrica Can Suris reuneix caracteristiques uniques per convertir-se en undels nou simbols de la Catalunya digital.Conve anar creant llocs singulars que donguin al ciutadà una referencia de ladirecció cap a on aquesta societat pot dirigir-se. Aquesta es la funció delsedificis carregats de simbologia, carregats de valors. Pero a diferencia delsedificis historics, ja consagrats i acabats, aquests nous centres de culturadigital han d’estar conceptualment oberts, en construcció, han de ser llocsexperimentals en si mateix, propis d’una societat del coneixement. CanSuris pot ser un d’aquests llocs.Partim d’una fabrica textil modernista. Com informa la web de l’Escola CanSuris: “La fàbrica Fontanals i Suris, una de les més importants del sector tèxtillocal, va ser construida lany 1897 recollint lempremta estètica del primermodernisme. La fàbrica va deixar de funcionar als anys seixanta”.http://www.xtec.es/centres/a8037978/ 8
 9. 9. Les fabriques modernistes son una expressió cultural cimera d’aquella claseempresarial catalana que va fer d’aquest pais al mateix temps la “fabricad’Espanya” i el mirall de les avantguardes artistiques de l’epoca. Industries iart anaven junts. Aquella Catalunya industrial es la que pot convertir-se ara enla Catalunya digital.Un primer problema es com transformar l’edifici Can Suris, respetant la sevaestructura i les seves caracteristiques artistiques propies en un edifici digital.Com es pot pasar de fabrica de productes textils a laboratori ciutada. Quinscanvis necesiten fer-se a Can Suris per obtenir aquesta nova funcionalitat. Quecost tenen aquests canvis.El redisseny de Can Suris es en si mateix un projecte de recerca sobre quintipus d’edificis necesitem a l’era digital. Es tracta de donar continuitat alprojecte iniciat a i2cat pel grup Metapolis, “La casa es l’ordinador,l’estructura es la xarxa”, http://www.metapolis.com , i al mateix temps,respectant la reforma actual que preten conservar les caracteristiquespatrimonials de l’edifici. 9
 10. 10. Disenyar el CitiLab com un edifici de coneixement, es a dir, intel.ligent, potrequerir alguns canvis com donar/li,- memoria propia, de la seva historia com edifici- capacitats de visio i de captació de l’ambient- capacitat de parla amb el public, en especial els nens.- capacitats d’aprenentatge i d’actuar com agent intelligent.- capacitat de la seva representació en 3D i el seu posicionament GPS enl’espai.En resum, repensar Can Suris com un edifici de innovacio al servei dels seusnous habitantsLa idea es que cuan entris a Can Suris entris ja a un ambient intel.ligent, entrasa Internet. Unes webcams et comencen a grabar i ja ets a Internet. Si CanSuris es un ordinador, quan entris a l’espai Can Suris ja entras a la xarxa. Lacasa t’indentifica i es dona permis per fer coses. A la planta baixa interiors’han de colocar les activitats pel gran public basades en l’acces en veritablebanda ampla, oberts al que la gent pugui sugerir. Total flexibilitat de l’espai.Insistir en la idea de espai conectat, no PC conectat. Entres a un “intelligentambient” L’acces es realitza de molt diverses formes, no com en els tipicscafes Internet.El identificador por estar a la roba. Roba intelligentEs pot trobar una visió futurista molt interesant sobre Can Suris a l’any 2023 10
 11. 11. publicada per Jordi Rocosa i Ramon Montserrat a la revista La Factoria no2,Feb 1997 en el 100 aniversari de Can Suris, “La Consagración de la Periferia,http://www.aquibaix.com/factoria/articulos/rocosa2.htm Projecte 1: Can Suris, CitiLab com edifici intel.ligent Objectiu :redisseny de Can Suris com edifici intelligent al servei de funcions de laboratori ciutada. Direcció: Metapolis. Participants, financiacio: Cisco Systems, Vertix,Departament Politica Territorial I Obres Publiques 11
 12. 12. 3.2. Can Suris: Un centre d’infraestructures de banda ampla3.2.1. El primer centre de Segona Generacio Internet pel ciutada, i de lesinfraestructuras digitals de tota CatalunyaCan Suris es un centre demostrador de la Societat-Xarxa (Castells), de laCatalunya en Xarxa. Per tant, la seva planta baixa ha de ser un gran centredemostrador de la Internet en banda ampla, de les noves infraestructurasdigitals, obra de la que depen el futur de la societat de la informacio. L’estudique Localret fara public al Setembre 2002 mostra la importancia de desposard’aquesta base. I2cat per la seva part pot tenir a Can Suris el seu llocdemostrador permanent. A Can Suris tindren el mapa de les infrastructuresdigitals fet per Localret, el seu progres i la mostra de les seves Technologiesde desplegament.Igualment, Can Suris servira com centre demostrador de la conectivitat enveritable banda ampla per tothom. Es el primer centre de la SegonaGeneracio Internet pel gran public. 12
 13. 13. Can Suris es el centre millor equipat en banda ampla de tota Catalunya. S’hade garantir que tots els ordinadors tinguin minim 2mbps bidireccionals, tantfixe com wireless. Es un edifici conectat amb gigabit ethernet.3.2.1. Un centre de xarxes en el sentit ample.El Baix Llobregat es en conjunt la seu de les mes importants infraestructuresde comunicacio de Catalunya. Can Suris mostrara aquesta xarxa de xarxes. Apart de Internet2 Cans Suris ejemplificara la importancia de l’urbanisme dexarxes, (Trambaix, autopistes, metro, aeroport, TGV,...). Can Suris esta alcentre de les xarxes de comunicacions metropolitanes, i de tota Catalunya. Amenys d’una hora de cotxe o tren (TGV) del 90% de la poblacio de Catalunya.Es un centre amb una visio integral de les xarxes. (veure G. Dupuy,L’urbanisme de reseaux, 1992),Finalment es un centre obert en horari de treball les parts de producció i enhorari festiu, les parts de demostració i festives. No esta obert les 24h, pero siamb un horari mes adaptat al visitant que altres museus i centres semblants.Projecte2 Can Suris, el primer centre de Segona Generacio Internet pelgran public.Objectiu: Conexio de Can Suris a 1 gigabit a Internet2 i establiment d’una 13
 14. 14. ICT (Infraestructura Comu de Telecomunicacions) per garantir 2 mbps acada usuaris tant fixe com wirelesDirecció: i2cat/UPC, Grup d’Acces. Sebastia Sallent, Cristina Cervello,Josep Paradells, Gabriel JunyentParticipants/Financiacio. UPC, Al-pi, LocalretActivitats a la planta baixa,a) El e-Bar.El e-Bar es un centre de reunió en banda ampla.El café disposara d’ordinadors tant fixes com laptops aixi com iPaqs i tot tipusde wireless.Projecte3. e-BAR,Funcio: Lloc de trobada, conversacio, generacio de idees I projectes.Disseny: H. Milla.Fons financiacio: Autofinanciatb) Nova BibliotecaCan Suris inaugura la primera biblioteca integrament digital multimedia, ambcapacitats de impressio, amb un cost basic. Introduim en la nova biblioteca el 14
 15. 15. video on demand, la cartoteca o mapes digitalitzats, i el llibre sencer.Projecte Nova BibliotecaPrimera col.leccio integra de llibres, videos, mapes totalment digitalitzats,amb capacitat d’impressio a un cost raonable. Biblioteca multimedia ambproductes copiables a preu raonable, per us individual.Disseny: Federic Monras,Enciclopedia Catalana,Participants|Financiacio: Institut Cartografic, TVC, PIE, Cinemateca deCatalunya, ...c) Lloc de jocsEs l’espai per a les escoles, les dones, les families, els joves i els nens, elsavis, els natius i els inmigrants. El joc es una forma de començar la innovació.Pels nens petits (Elisava). Jocs bons (Fomenten l’innovació), Jocs dolens(Fomenten la repetició i la manca de imaginacio). Sortir de la dialécticaVideojuegos/no videojuegos.Projecte5. cAN SURIS, Lloc de JocsJocs per nensJocs per jovesJocs per ParesJocs per Tercera EdatDirector. Elisava UPF, UPC-FIB, Escola Multimedia FPC.Participants: Empreses de jocs 15
 16. 16. d) Serveis d’ informació i exposició de projectes digitalsLa Secretaria per a la Societat de la Informació i els diferents socis de CanSuris, inclosos els diferents col.lectius ciutadans, han de poder disposar dellocs d’atenció al public que informi dels Projectes de la Societat de laInformació a Catalunya i a d’altres paisos. Es necesaria una salad’exposicions, el lloc on es mostren que es la SI a Catalunya, que projectes esfan, qui els fa, com s’els pot conectar, i si es posible,fer-lo.L’atencio per videoconferencia permetra oferir el servei d’atencio al public.Projecte 6 Can Suris ExpoEn col.laboracio amb la Fira de Cornella, Can Suris pot organitzarperiodicament Exposicions de projectes, nous productes o sistemes de laSocietat Digital. Que es podran mostrar en format digital o fisic. 16
 17. 17. 3.3. Can suris: formació i innovacióUn Centre de formació tecnologica per tothomEl seguent objectiu de Can Suris es la formació tecnológica per tothom, a laque es destinara la segona planta.Despres de l’acces i la mostra de proyectes a la planta baixa, el ciutada pottrobar al primer pis, com s’han fet aquests proyectes. Es pot formar. Se liensenya no les eines sino el coneixement que ha produit aquestes eines: laenginyeria, el disseny, la programacio, com construir xarxes, com construirproyectes de recerca, com trobar financiacio,….a) La formació comença per la introduccio al mon Internet i dels ordinadors.La formació tecnológica es la base de tota la formació que donara Can Suris.L’objectiu es cubrir aquells ambits no cuberts prou per la formació reglada.Una prioritat seria la formació per al treball i els treballadors. Lacol.laboració amb empreses i sindicats es clau.b) A continuació, la formació incloura els aspectes de la nova economia, lanova societat i la nova cultura que s’esta desenvolupant sobre aquesta novainfraestructura. L’experiencia pionera de CornellaNet en el camp de la 17
 18. 18. formacio s’incorporara. Tambe es molt important la col.laboració amb el monde l’empresa i del treball.Can Suris dona una especial atencio a la formació dels formadors de lasocietat de la informació. En el camp de les xarxes ciutadanes ja hem cubert laprimera etapa d’usuaris i veiem necesari formar formadors. Ara ja parlem queels cursos no son suficient. Que fa falta una mena d’Escola de XarxesCiutadanes, posible primer pas d’una Universitat de la Societat delConeixement.La didáctica de la nova formació es diferent a la de l’era industrial. Leshabilitats i coneixements requerits son diferents. Es tracta de formarinnovadors, gent amb capacitat d’encetar projectes, d’asumir riscos, d’obrirnous camins. Si la memoria era la eina basica de l’ensenyament tradicional, iel raonament la base de l’ensenymanent modern, la inventiva i la capacitatd’innovació es la nova habilitat clau a aprendre a l’era digital. Lacol.laboració amb els mestres d’informatica de les escoles i instituts i amb elsprofesors universitaris es clau. La metodología docent ha de canviar: de la“lectura” hem de passar al “projecte”. Aixi acabem en els projectesd’innovació. 18
 19. 19. Al final del periode d’acces i del de formació i amb unes proves superades seli pot donar al socis de Can Suris un “carnet de capacitat investigadora” commembre col.laborador del Citi-Lab, que li permetra participar en els projectesde innovació i recerca del centre.3.3.2. Un centre de projectes d’innovació fets per la comunitatCan Suris es un centre per mostrar els projectes de la SI a Catalunya, i a lavegada per generar projectes nous, que poden sortir de la interacció delsciutadans amb el mon de la recerca academica o empresarial, i de la mateixainteracción entre els propis ciutadans. a) Projectes ja en marxa com i2cat o la AOC. Dos grans projectes estan en marxa en el moment de començament del Centre Can Suris, el projecte i2cat i el projecte Administracio Oberta de Catalunya. El primer projecte, i2cat, http://www.i2cat.net es un projecte d’innovació pel desenvolupament d’una infrestructura de Internet en banda ampla i un conjunt de aplicacions i serveis avançats. Esta presidit pel DURSI i dirigit per la UPC, amb un consorci de grans empreses i quatre clusters tematics que inclou decenes de 19
 20. 20. petites empreses i institucions col.laboradores. Forma part de la comunitat de projectes i2 internacional.Aquestes son les arees o clusters de treball d’i2cat:Es planteja que el projecte i2cat tingui una seu permanent a Can Suris, i queaquest centre sigui un demostrador i formador permanent de la sevatecnología i serveis. 20
 21. 21. En particular es tracta que cada cluster tingui un nucli responsable que puguiorganitzar els seus projectes, la seva formació i les accions demostradoresadients.El segon gran projecte es el de la Administracio Oberta de Catalunya, basaten la creació d’un portal amb tots els serveis de l’administració al ciutadans.Esta dirigit pel Consorci AOC, i gestionat per l’empresa Punt CAT. Unacol.laboració ja esta iniciada entre aquests dos projectes.La idea es que el projecte AOC tingui un centre demostrador i formador a CanSuris.Tan i2cat com la AOC son projectes iniciats per l’Administració o per lesuniversitats i empreses. Una via pel seu desenvolupament es l’augment denous actors ciutadans dins aquests projectes.P.e. Invitar a les xarxes ciutadanes o a les tv locals a participar a i2cat creantnous canals de tv per Internet d’interes local, o aumentar la participacio de lesescoles en el projecte Canal EDU 365, tv educativa per Internet. Can Suris potoferir espais i facilitats d’intermediació a aquests colectius ciutadans perparticipar en aquests projectes, o per conectar colectius ciutadans o de PIMESa grups de recerca per satisfer les seves necesitats. Es l’anomenat model debroker o intermediador, “research brokering model”. 21
 22. 22. b) Projectes nous iniciats per Can Suris.Pero ademes Can Suris pot ser viver de nous `projectes de innovació, ajudanta crear un nou equip de recerca entre la organització local i el grup academic ode PIMES. Es el “model de formació d’equips” o “team model”. En tots elcasos les caracteristiques dels projectes d’innovació que Can Suris promourason aquells que comportin una col.laboració entre el mon de la recercatradicional i les organitzacions ciutadanes de diferent tipus. Es a dirl’anomenada “recerca en base comunitaria” o “community based research”http://www.loka.org/crn/pubs/comreprt.htm per a promoure la societat digitala Catalunya.Un soci col.laborador privilegiat de Can Suris poden ser els profesors/tutors derecerca dels centres d’ensenyament tant superior com secundari o primari. Elsestudiants de bachillerat de Catalunya han de fer un projecte de recerca. Estracta d’invitar a estudiants de doctorat o estudiants de bachillerat que han defer el seu projecte de recerca que col.laborin amb Can Suris en fer una recercaque faci avançar la societat de la informació a Catalunya en benefici dels seusciutadans. Cada any, ExpoRecerca Jove del INICE,http://www.inicecatalunya.com / es una fira de projectes de recerca dels 22
 23. 23. estudiants de Catalunya. Can Suris pot oferir-se com seu d’aquesta interesantiniciativa.Una relació `prioritaria en aquest sentit s’establira amb les principalsuniversitats de recerca del pais, en particular amb l’UPC, http://www.upc.esque ha estat l’impulsora principal d’aquest enfocament. Tambe l’institut IN3de la UOC, aixi com altres equips de recerca en SI de totes les universitatscatalanes poden tenir un espai de presentació i difusió dels seus projectes aCan Suris, el clearinghouse o centre d’informacio de tots els projectes SI aCatalunya.Aquesta activitat es realitzara en col.laboració amb l’Observatori de la SI de laSecretaria de la SI del DURSI. Una representacio 3D de la Catalunya digitalpot ajudar a identificar millor els diferents projectes, institucions, equips ipersones de la SI catalana.Pel desenvolupament de nous projectes es proposa seguir la metodología de“participatory design” o diseny participatiu. Aquesta es va desenvolupar per lacomunitat d’informatics escandinaus als anys 80s per permetre als sindicats ial mon del treball participar en el disseny dels sistemes informatics, fet queaugmentava enormement l’acceptació d’aquests sistemes pels seus usuaris. La 23
 24. 24. Conferencia sobre Disseny Participatiu es fa al 2002 a Malmoe , Suecia.http://pdc2002.interactiveinstitute.se/Es tracta doncs d’extendre el disseny, com enfocament basic per aldesenvolupament de noves tecnologies al maxim de sectors socials implicatsen el seu us. La construcció d’una societat de la informació sosteniblerequereix la participació de la mateixa societat en el seu disseny idesenvolupament. Aquesta es la hipótesis de treball basica del Centre CanSuris com Citilab. I per facilitar aquesta activitat es proposa la creació d’unaplataforma de laboratori virtual, adaptable a qualsevol col.lectiu o projecte.Projecte: Projectes de recerca ciutadansEs tracta de crear entorns virtuals per a la innovació, a partir del conceptecollaboratory de la NSF, adaptat per i2cat en diferents entorns compharmacollab,etc...i per tirar endavant projectes P2P, peer to peer, o de iguala igual.Director: R. Sanguesa, A. Serra, Centre d’Aplicacions Internet.Participants|Financiacio, DURSI, empreses, ajuntaments, col.lectiusciutadans. 24
 25. 25. 3.4. Can Suris: Nous Digital MediaUna vegada el ciutada ha accedit a Internet, s’ha format i ha començat aparticipar en els projectes d’innovació, acaba amb una etapa de difussio delque ha fet. Els mitjans digitals interactius obren la possibilitat a tots elsciutadans de ser realment actors en la nova arena democrática.La planta superior de Can Suris pot estar destinada a la construcción iproduccions dels nous mitjans de comunicacio digitals de l’era Internet, aixicom a explorar el nou mon del coneixement en convergencia entre l’art, laciencia i la tecnología.Video streaming, produccions en 3D, videoconferencia de alta calidad,produccions en HDTV o produccions de entorns de realidad virtual en formade nous canals de tv local per Internet, tv de recerca o de formació feta pelsmateixos investigadors o escoles, pensada per donar capacitats d’actuacio iparticipacio al ciutada a l’era Internet es la funció d’aquest espai. Novesformes de producció artística, com p.e. un canal de flamenco per Internet, o elLiceu a Cornella (la recepcio de operas de El Liceu en velades nocturnes, ) oun entorn de videoconferencia entre ciutats europees, son opcionestecnológicamente factibles ja.Projecte Estudi Obert 25
 26. 26. Es tracta de crear un estudi per a la creacio de programes de tv perqualsevol col.lectiu ciutada, empresarial, d’escoles,...Director. H. MillaParticipants|Financiacio. 26
 27. 27. 3.5. La nova cultura tecnológica3.5.1. Predre la por a la tecnologiaLa tecnología dona por. Aquells ciutadans que vulguin coneixer elsproblemes mes intrincats de la tecnología, perdre/li la por, abordar lesdificultats mes greus que es plantejen a l’era digital, encara hi tindran un lloca la seva disposició. El lloc mes arriscat, el mes dificultos, el mes solitari,aquell on el disseny de les maquines depen en gran mesura en la seva propiacapacitat de disseny de si mateix com persona.La por es fa creure que hem de posar limits a la tecnología amb l’etica, quetecnología i essers humans estan oposats. Aquí aprendrem que la mateixatecnología te una etica propia, la etica de la innovacio. Que la tecnología eshumana, i que l’esser huma es tecnologic. Que la tecnología es la nostracultura.Can Suris ha de permetre al ciutada que vulgui aprofondir en la definició dequins son els valors de la nova era digital. A mena de hipótesis de treballproposem treballar inicialment sobre aquests tres: o El valor de la innovació i la recerca. o el valor de la cooperació i del treball en xarxa i 27
 28. 28. o el valor de la identitat local compatible amb la globalització.El primer valor es el de la innovació. Els paisos industrialitzats, i Catalunyaho es, (i Cornella encara mes) estan pasant de ser societats-fabrica a societatsde coneixement, societats-laboratoris. Catalunya esta evolucionant de ser la“fabrica d’Espanya” a ser un Laboratori Digital avançat de la nova Europa.Catalunya pot ser la regió experimental i de serveis avançants del Sud deEuropa, regió capdevantera de l’Arc Mediterrani Occidental.Doncs be, el Centre Can Suris tindra com objectiu:a) Donar a coneixer a tots els ciutadan aquest esforç d’innovació i els projectessobre SI en marxa i fomentar la participació dels ciutadans i ciutadanes enaquests projectes innovadors.b)Experimentar sobre les diferents sistemes de innovació que l’era digitalpermetc)Definir les perspectives i els limits d’aquest cultura de innovacióEl segon valor que Can Suris ha de expresar es el valor propiament del treballen xarxa, de la cooperació i la solidaritat a l’era digital. Xarxa vol dir Internet itambé inclusió social, prevenció de l’ anomenada “exclusió digital”. QueInternet arrivi a tothom, i que arrivi una Internet que sigui apta per tothom, enparticular per a persones amb dificultats de lectoescritura o minusvalies 28
 29. 29. fisiques, es a dir una Internet en banda ampla,amb audio i video de qualiitatintegrat, personalitzada, bidireccional i facil d’utilitzar per tothom sensenecesitat que sigui un hacker o un “internauta”. Un centre pels que encara noson internautes, es a dir, en el nostre pais, la majoria de la població.Objectius del centre seran tambe: a) Permetre un acces masiu del ciutada a Internet en banda ampla en les seves instal.lacions, fomentant la creació pels propis ciutadans de xarxes de banda ampla b) Fomentar la col.laboració i el treball en xarxa entre els diferents actors de la Societat del Coneixement c) Definir les perspetives i els limits d’aquest treball en xarxa com valor 29
 30. 30. Finalment, el tercer valor seria la defensa de la identitat individual, local onacional compatible amb la globalització. El Centre Can Suris por obrirprojectes per veure com la defensa de la identitat dels individuus, de les ciutats(Cornella), de les nacions i pobles (Catalunya) es compatible o no amb unaobertura a la globalització i al canvi cultural. Es un centre pensat per prevenirla “fractura cultural” que la globalització por produir. La inmigració masivaobre una actitut de tancament i rebuix que s’ha de poder tractar amb centresde canvi cultural com aquests on apertura global i identitats locals puguin sercompatibles. La cultura Internet sembla permetre visualitzar un monglobalitzat on a la vegada llengues i identitats locals progressin i puguinperviure.Objectius d’aquest centre seran: a) Promoure la creació digital de continguts en llegua local i a la vegada la seva producció en altres llengues. b) Introduir i experimentar com propis de la nova cultura digital els valors de convivencia i dialeg propis de Catalunya, oberts a la integració d’altres cultures i pobles, amb una particular dedicació als pobles de l’ambit mediterrani. 30
 31. 31. Aquests projectes de cultura tecnológica poden prendre la forma de debats,exposicions, o publicación i confecció de programes de simulació o joc. Estracta de animar al ciutada a anar mes enllà del dia a dia i permetre abordarprojectes visionaris o recerca estratégica de caire civilitzacional. LaCimera Global sobre Societat de la Informació, http://www.geneva2003.orgs’ha de considerar-se un marc de treball gens menypreable en aquest sentit,aixi com el proper Forum Universal de les Cultures i esdeveniments semblantsen un futur proxim. Si com es diu Barcelona i Catalunya avança a cop deprojectes de caire internacional cada 10-15 anys, seria bo ja començar aplantejar-se despres del Forum 2004 una nova fita per la decada del 2010 quanla integracio de l’Area Euromediterrania sigui un fet i Catalunya pugui oferiral mon un model innovador de integració de les noves tecnologies i la cultura,des d’aquesta mar de saviessa que es la nostra Mediterrania.Can Suris pot aprofondir en el coneixement i la seva difusió al ciutada de lanova cultura tecnológica. Es molt recomanable el llibre Sapiens, publicatrecentment pels investigadors d’Atapuerca. Confirma la hipótesis del sapienscom animal tecnologic, o creador d’eines, la primera d’elles el llenguatge.Un projecte/exposició sobre Sapiens : d’Atapuerca a Internet, podria animar 31
 32. 32. un debat civilizacional interesant semblant al debat sobre l’Atzar i laNecesitat realitzat al Museu de la Ciencia als 80s.En resum, es tracta d’organitzar un Centre que vagi des del principi meselemental fins a plantejar els grans reptes i dubtes estratègiques que per al’especie humana, l’anomenada sapiens sapiens, presenta d’aquesta nova eraque estem entran, i fer-lo amb l’anim obert d’un investigador, el sentit comud’un politic i el realisme d’un empresari. A. SerraAnexe 1.Espai-xarxa: un ciberespai mediterraniCan Suris esta al Baix Llobregat, comarca mediterrania, amb un clima quepermet un equilibri entre les activitats a l’aire libre i les activitats a l’interior.Aixi el ciberespai al Mediterrani pot donar lloc a construccions ben diferentde les fetes als climes freds d’on ha surtit. Alla el ciberespai es interior, aquíes exterior.El ciberespai mediterrani esta fet de fonts de la sabiduría, de jardins delconeixement, de llum solar i cels blaus, de carrers i paseigs a l’aire lliure, 32
 33. 33. tant com de fibra optica o agents intelligents. I aixo es pot sintetitzar a CanSuris.Necesitem a l’exterior, intelligencia artificial i xarxa Internet aplicada a unentorn natural mediterrani, en concret a) una font d’aigua (“la font de la saviessa”) b) un jardi-horta (“l’arbre del coneixement”) de productes del Baix Llobregat, cultivat per voluntaris de Can Suris, avis de Cornella amants dels horts i estudiants de l’Escola d’Agricultura del Baix Llobregat. c) Amb murs que et poden contar la seva historia (Guallart’s idea) d) Amb un paseig per sortir a caminar e) Amb bar per prendre un café i charlar amb els amics A l’interior necesitarem igualment vegetació, fonts i a la vegada xarxes i intelligencia. Can Suris no es un edifici per treballar, o per estudiar nomes. Es un edifici per innovar, es a dir, treballar amb plaer, i disfrutar treballant. Permet oferir activitats tant productives com ludiques a l’exterior i a l’interior de l’edifici. Es el que anomenem un ciberespai mediterrani , en una planta baixa “estessa”, on es viu be i es treballa millor. 33
 34. 34. e-Bar, La Xarxa al carrer, Festival de Cinema d’Estiu a Internet, i d’altresactivitats mes ludiques estan previstes per ocupar els espais circundants. El e-Bar es un espai mig fora mig dintre de l’edifi, equipa amb tecnología wirelessque permet treballar, parlar, o fer una copa al voltant d’una taula conectat a laxarxa.Annexe 2.La Festa del Coneixement.Una vegada a l’any Can Suris com Centre demostrador del Pla Catalunya enXarxa organitzara la Trobada de la Societat de la Informació a casa nostra,una jornada festiva de portes obertes, amb demostracions dels projectes de laSI a Catalunya, debats, musica i llum. La Festa del Coneixement, unatrobada oberta al paisos de parla catalana aixi com als nostres veins de laMediterrania, mar de saviessa, un mar adient per cel.lebrar la nova era delconeixement. La data de finals de juny, cap a Sant Joan seria una data ideal.Seria la festa de la llum, del foc, del coneixement, la dels dies mes llargs. Laprimera es podria fer coincidir amb el Forum Universal de les Cultures del2004.----------------------------------------------------------------------------------------- 34
 35. 35. 35

×