Mekanismer

500 views

Published on

Mekanismer er en analyse element.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
500
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mekanismer

 1. 1. Mecanismos Mechanism.Механизма. Механизам. Mécanisme. Механізму. Meccanismo.Mecanisme. Mechanismus. Mexanizmi. Μηχανισμός. Mekanismi. Mecanwaith. Mechanisme. Mechanizm. Mekanisme. Mehānisms. Mechanizmus. Mekanisme Mehānisms.Mecanismos. Mechanismus. Mecanism. Mechaniz.
 2. 2. Introduksjon.MekanismerDette dokumentet er skrevet på en slik måte slik at vi kan forstå den retningen de tarting på en generell måte, under visse omstendigheter, og at mekanismene er guidensom bestemmer den endelige konklusjon i denne saken ser vi at når vi starter fra enpunkt, finne en konklusjon, og hvis i samme fag fra et annet punkt, kommer du til enannen, på grunn av dette finner vi radikale forskjeller mellom en tankegang og enannen, oppstår denne tilsynelatende selvmotsigelsen fra måten vi analysereprosedyren punkt der vi startet, fungerer dette for å se geografi av ideer, kan vi ogsåsi at dette dokumentet er rettet mot å se problemene i fysikk, men kan brukes til allefag, fordi vi vil se en rekke enkle eksempler som synes å ha noe forhold til emnet,men generelt og spesielt vil gi oss innsikt i hvorfor det skjer skjer og når det skjer.Dermed forventer vi et resultat av hva vi utsettes lys til et bredere syn, for å finneforklaring til visse konklusjoner av en sak spesielt, men fundamentalt å endre vårmåte å bestemme en dom i enhver sak i spesielt.Frihet av ideer, ble fengslet av våre fordommer, og takket være dette har vi noebetalt en høy pris, og at menneskelig oppfinnsomhet gjennomgikk kjeder, ikkesannheter både kjettinger, kjeder heller virtuelle og imaginære produsert av våretanker.På samme måte som Gud har fridd oss fordømmelse, falt det på oss, og vi ble nødttil å kjeder av slaveriet, gjennom tilgivelse for våre synder, gi oss frihet og tilgivelse,og et nytt tankesett basert på hva som er gi oss, vår tenkning om dette temaet isærdeleshet, førte oss sammen med frihet, en ny måte å tenke på, blir frigjort fraslaveriet i loven som dømte oss, nå gå for frihet av hans nåde, oppfører vi somindivider ny begynnelse i våre tanker endring, noe som resulterer i et nytt liv, ikkebare i tanken, men også i de handlingene som ble beriket på alle måter, og takketvære dette har vi et nytt liv.Hvis du ser ut som en fyr jeg møter i dette tilfellet en slik henvisning, vil vi finne at detvar en begynnelse, kan vi grovt oppsummeres som en handling av Gud, ettergivelse,et dokument som inneholder bakgrunnen og verktøy {Bibelen } kan inkluderes i denaktuelle personen sendt for å kunngjøre at siste faktum, men det er for tiden i kraft.Under denne tenkningen, ønsker jeg å bruke kurer gjør arbeidet, fordi jeg tror atmenns liv er knyttet sammen, og danner obligasjoner, som ikke bare i presens, forditakket være skriftlig, kan vi gjøre en forskjell, siden For eksempel vet jeg hvilketanker, ideer og Issac Newton arbeid eller livet og en del av banen av apostelenPaulus, er det ingen tilfeldighet at vi kjenner noen særlig, både i nåtid og i fortid,siden under ideen om at alt ser ut til å være på grunn av tilfeldigheter, konkluderer vimed at det var en ulykke, men som en intelligent samle at på visse problemer isærdeleshet, og var ikke et resultat av tilfeldigheter dette faktum spesielt. Som eteksempel vil jeg si, at hvis jeg er planlegging å reise til et sted i særdeleshet, og jeggjør det, ikke ved en tilfeldighet, kan vi si at er et produkt av intelligens, var parallellmøte en handling av meg, på den måten som jeg sa, fast bestemt på at forløsningener en handling av Gud.Så legge til at hvis du leser dette dokumentet, er det fordi det skal være, fordi
 3. 3. kanskje ditt ligger i landet Russland, og jeg skrev dette dokumentet i det nordligeMexico, har vi forskjellige språk, ulike kulturer, er vanskelig å komme til å tro at topersoner som bor tusenvis av miles fra hverandre, kan de kontakte hvis vi ser lovenav sannsynligheter, er det knapt noen som kan være kjent, også i dette tilfellet at duog jeg vi vet så upersonlig, fra hverandre, vil jeg konkludere, for å forstå mittresonnement ville vite mye informasjon om meg, så etter min mening er det ikkenødvendig å vite hvorfor skrive dette dokumentet, eller hvem jeg er og hvor jeg bor,hvis jeg er i live eller er en del av en generasjon av to hundre år siden, eller 3000 årsiden som var til stede i verden, er det viktigste her er at det ble skrevet, jeg kommertil hendene dine, og du leser den.MekanismerVi kan klassifisere dem inn i tre klasser, mekanismer ved tanken, naturligemekanismer og menneskelige mekanismer, produkt av oppfinnelsen ogoppfinnsomhet, {teknologi}.Dokumentanalyse.1 -. Mekanismer for tanken.Disse mekanismene er kilden til ideer, forankret i hjernen vår, er en del av det vikaller eller vet delvis som ånd, ikke kan forklares fysisk, og disse mekanismene ikompleks form banet vei for utvikling av verktøy og senere av maskiner som brukes,og alt annet relatert til teknologi, kan vi se utviklingen av kommunikasjon, med dettefinner vi at tankene til enkeltpersoner spesielt, har en tendens til å bli sammen, ogdermed oppnådd, en slags tanke kollektiv, som i dag, hvis vi har søkt å fåinformasjon nettsøk, mekanismer ved tanken er opphavet og grunnlaget som er dencumulus og mangfoldet av ideer, er varierte som trening et individ er en del av etubestemt antall faktorer, noen av disse er, deres kultur, språk, sekulære utdanning,religiøs utdanning, i dette mangefasetterte masse kombinasjoner er hva lede ossgjennom vår kunnskap og erfaring til observasjon konkludere våre ideer, dette virvarav ledninger kaller intelligens, er intelligens ekstremt komplekst, siden demekanismene som styrer ikke har en presis formel, kan vi se logikken, som enmekanisme for intelligens, men ikke Vi kan si at logikken er et verktøy som kanforklare for eksempel, vil, karakter, ønske om noe spesielt, er den menneskelige åndhinsides rasjonell forklaring.Omstendigheter legge til de allerede kompliserte mekanismer, fant vi at disse harbetydelig innflytelse på hendelsene, sammenlignet med naturlige mekanismer, ermenneskelig intelligens mye mer kompleks enn noe kjent.Vi konkluderer derfor med at intelligens kan ikke forklare det fysisk.2 -. Natural mekanisme.Hver handling av naturen i vårt miljø og i vårt univers, har en konstant variasjon
 4. 4. spesielt og indisier, som er observerbare systematisk og repeterende, blir vurdert, eruniverset består av ulike og varierte mekanismer, også svært kompleks, fordi deforhold de opererer er mange, som vi har sagt er at under visse omstendigheter fåforskjellige resultater, så forskjellige som universet selv.3 -. Mekanismer for menneskelig oppfinnelse.Er mekanismene for menneskelig oppfinnelse ment å oppnå et resultat likstandardtekst systematisk, perfekt og nøyaktig, det vi kaller generelt, verktøy ogteknologi, også innen mekanismene for menneskelig oppfinnelse ha kommunikasjon,verbal, skriftlig , og også ved hjelp av signaler, som resulterer i en kombinasjon avalle gjør den mest komplekse system drevet av menneskeheten.Mekanismer, mekanikere, maskiner.En mekanisme er en enkel maskin sammen, hjelper denne studien oss å forstå og gimening av mekanikerne, må vi først se oss selv som den mekanismen som giropphav til den andre, etter dette kan vi se mekanikken, er dette et område avfysikken som analyserer bevegelse og resten av kroppen, kan dette deles inn i fireblokker, klassisk mekanikk, kvantemekanikk, relativistiske mekanikk ogkvantefeltteori, og parallelt ser vi de naturlige mekanismer, ikke kan avgjøre hvilkesamtrafikk er mer eller mindre direkte konsekvens å lede oss til resultatet, kan vifastslå, er at sammen, danner de en realitet blant de tre, 1 -. mekanismer tanke, 2.-naturlige mekanismer, og 3 -. menneskelige mekanismer, de tre er en kombinasjonav alt.Vi kan analysere mekanismene, uten først å ta en titt, organisk liv, og følgeligintelligent liv, og vi trenger en analyse start i begynnelsen, med henvisning på ensvært enkel og generell genetikk.1 -. Mekanismer for tanken.Dette er komplekse, kan vi si at de er betinget til vår kunnskap og læring, som girlogikk til ting, er mekanikken i tanken en rekke ulike eksempler, med sitt mangfold,som en idé eller konsept.De relativt nyere funn av det menneskelige genom, gir vi en oversikt over denfantastiske kompleksiteten i kroppen vår, og absolutt ikke mindre komplisert, erbestemmelse av våre gener som gjør oss forskjellige fra hverandre, så form, som inoen arter er to helt identiske individer, og hvis det er to genetisk identiske vesener,enten naturlig eller kunstig, disse, som liksom genetisk identiske, ser vi at forskjelligei måten de tenker og oppfører seg , til å handle, kort sagt, er mer komplekse vesenerhittil kjent.Tenk på dette fra visningen og perspektivet til en observatør, til en upartiskbestemme og analysere rettferdige dom, må vi etablere et annet perspektiv, det erderfor vi må ta opp spørsmålet av mekanismene for tanken, har dette ingenting ågjøre med hjernen mekanismer, siden generelt kan vi si dette, hjernen, et organ somvi knytter alt, og opererer på et system selv uforståelig, elektriske kommunikasjonsignaler og komplekse mekanismer samtrafikk tenker, ideer og konsepter, årsaken tildenne analysen, siden denne analysen hvis vi snakker om klassisk mekanikk, for
 5. 5. eksempel, ikke aportaríamos noe med dette dokumentet, akkurat som snakk omkvantemekanikk, relativistiske mekanikken eller kvantefeltteori, ville vi væreutsendinger av disse linjene tanke, er hovedformålet ikke å se de mekanismene somen individuell sak, da dette dokumentet viser mangfoldet som helhet som en helhet,og ikke fordi jeg anser grenene mekanikk galt, men snarere at hensikten med dettedokumentet er å gi og vise ting fra et annet punkt, liksom se hva som skjuler seg fordet blotte øye, på grunn av kompleksiteten, forstå selve konseptet, ikke enestemåten å se et nytt konsept, og samtidig etablere en linje som fører til konklusjonerom fysisk, siden klassisk mekanikk er godt studert og vi så noe av dette kan ikkebringe noe nytt, hvis Analysen er basert på forestillingen og nåværende kunnskap,vil alle mekanikere som gjelder for det samme synspunkt, føre nå de sammekonklusjoner, så det er viktig å analysere før, se ting fra en annen vinkel, og at hvisvi ønsker å vise et annet synspunkt trenger vi også andre argumenter logisk og atdisse er riktig strukturert, støttet av logikken bør også være nyskapende og nøyaktig,at vår mening om saken har noen dybde.Vanligvis mennesker har linjer med tanke som fører oss til å bestemme vårdømmekraft og mening om et emne {x}, når disse linjene med tanke varierer, er nårvi får en annen oppsummering av bestemt hendelse {x}, noe som betyr at hvis vilegger to +2- matematisk resultatet vil alltid være 4, men hvis for eksempel å gjøreen annen operasjon varierer, for eksempel 2-2 - resultatet vil være annerledes, såfinner vi at hvis bare enkel matematikk for oss bare brukes til å legge til, villeresultatet av en slik logikk alltid være den samme, hvor 2 +2- får 4, dette er merinteressant når vi ser forskjellige linjer med tanke, så vi i mekanikk, kan det deles inni blokker, som sa er 4, klassisk mekanikk, kvantemekanikk, relativistiske mekanikkog feltteori, under visjonen om den første, og med bevis og begrunnelsen for dette,finner vi det vellykket, men vi kan se den andre parten er ikke absolutt hvis det ikkehadde utviklet seg ideen om mekanikk, i dag, ville vi ha en linje for å tenke basert påvår kunnskap klassisk mekanikk, men i dag har vi ikke bare har ideen om klassiskmekanikk, siden vi sa vi mekanikk sammenfattes i fire bolker, finner vi at spredningav mekanikk, og ikke det samme som de andre linjene trodde forskjellige former ogfasonger gjort formler, noen er bare gode ideer som ikke kan bevises, men det erviktig vurdere alle linjer med tanke, da dette åpner dørene for å finne varianter somkan være linjer tenker å hjelpe oss å finne en forklaring, til visse fakta {x}, i enbestemt situasjon, at gjennom klassisk mekanikk, kan ikke forklares, uten unntak,når du er i fysikk, det er endringer, de tar lang tid å bli akseptert, og noen ganger nårdisse resultatene er akseptert, og vi har en annen måte å se på ting, og alltid også tamye lengre tid å anerkjenne begrunnelsen av disse fire blokkene sammen mekanikkhar ikke vært i stand til å løse konkrete fakta om fysiske situasjoner, derfor har vi nået tomrom som ikke kan fylles, men vi herved har et bredere syn på faget, vil jeglegge til at, etter mitt syn, er bare min personlige mening, som i den endeligeanalysen, er det mer enn det, men jeg tror det er viktig, så vel som den oppfatning avandre, manifest.Som vi så med innføringen, hjelper mekanikk oss med å spore, til å lede ossgjennom den.
 6. 6. Begynn vår analyse, basert på vårt eget konsept av tid og rom, noe som vil avgjøresamt tid og sted, henholdsvis.Forhåpentligvis i denne analysen, kan vi bringe noe nytt, med sunn fornuft ogforstand, ettersom generelt, er alle bidrag vurderes som viktige linjer med tanke ergenerelt outlandish, andre er noe mer enn fantasi, det viktigste formålet med denneforskningen dokumentet , er sett i mekanismene, et eksempel for å støtte eller klareå stå hva som er presentert.Mekanismer, ikke bare hvordan å analysere mekanikken, er det også en måte åanalysere våre personlige tanker, og tanker sammen på nettet, slår vi til spesifikkresonnement.Eksempler.Mellom individer og nasjoner finner at det er forskjeller, som er synlig, er disseforskjellene basert på språk, religion, mat og historie, blant andre, men disse fire eren del av det vi kaller kultur, når du besøker et land som ikke er våre, kan vi se at erannerledes, ikke bare for de tingene som er basert som vi sa, språk, religion, mat oghistorie, vi fant også at å bygge sine hus forskjellig, deres sosiale og politiskeorganisasjon, er ulike lovene er radikalt annerledes når sammenlignet mellom veienog landet vårt vi besøkte, som er vanlig i vårt land, ikke i deres, fordi hvis vianalyserer eksisterer disse forskjellene, kan vi finne ut, i tilfelle hvordan å gjøre sinehjem kan dette være på grunn av materialene til rådighet i deres territorium, og hvisvi følger finne årsakene, er det interessant ting at det er forskjeller forklarlig, men noelitt uforståelig er at vi er vesener av samme art, formet av andre uforklarlige børpåpeke at det er forskjeller som ikke kan forklares, for eksempel i samme kontinent,der flere land, og de har alle de samme materialene til å bygge sine hjem, finner vi atde stiler av dem er forskjellige, for eksempel er det radikale forskjeller mellom stilenav husene i den japanske, og stiler av tyskerne, og disse igjen er forskjellig fra denengelske, jo dypere vil vi finne at det er forskjeller i land, interne forskjeller, foreksempel i Mexico, har vi ca 56 forskjellige urfolksgrupper, disse etniske gruppenehar også en god del godt merkede forskjeller hvis vi fortsetter å utdype, vil vi finne ati byene, er det forskjeller mellom sektorer i samme omkrets, og i sin tur, finner viforskjeller mellom naboer i samme leilighetskompleks, hvis vi går videre, vil vi finnemange forskjeller mellom familiemedlemmer, som vi kan si at de har til felles,genetikk, utdanning, språk, skikker, matvaner, samme hus, og alle de ting som enfamilie har til felles, men vi finner at selv personer i disse forholdene er annerledes,er dette veldig interessant.ArgumentasjonDet er ingen logisk forklaring, se denne tilleggsinformasjonen til hva som er logikk.,Logikken er en formell vitenskap som studerer prinsippene for gyldig demonstrasjonog inferens. Ordet stammer fra det gamle greske λογική (logike), som betyr "utstyrtmed fornuft, intellektuelle, dialektisk, argumentative" som igjen kommer fra λόγος(logos), «ord, tanke, ide, argument, grunn eller prinsipp."Logikken undersøker gyldigheten av argumentene i forhold til sin logiske struktur,uavhengig av det konkrete innholdet av talen og språket som brukes i sin tale og
 7. 7. ekte stater hvor slikt innhold kan referere.Dette er akkurat hva du ønsker å si at logikken er en vitenskap "formelle".Generelt kan jeg legge til, at logikken er en rekke felles fornuft argumenter,konkluderer vi som sant begrunnelsen av en individuell, og gi oss en felles resultat.Mekanismer for tanken, er virkelig komplisert, ikke en del av logikk, for eksempel,finner vi forskjeller mellom religioner, tar vi som en basis de store religionene i vårplanet, jødedom, kristendom, islam, buddhisme, hinduisme, blant disse Vi kan finnestore forskjeller, og noen kan finne kamper, men vi kan si at det er flere forskjellerenn likheter, gir dette enkelt faktum alene oss bevis for at det vi lærer er ennøkkelfaktor kjøring våre mekanismer for tanke, fordi på den ene siden har vi ikristendommen, en linje dømt til tilgivelse og harmoni mellom individer, og andreslike egenskaper er ikke, er fokusert i en annen retning, hvis vi går dypere vil vi finneat den samme linje, for eksempel i kristendommen, blant dem som bekjenner å væreen del av denne gruppen, er det forskjeller, som kan identifiseres som en form forregjering, doktriner, praksis, og mange andre, hvis vi går dypere, finner vi at blantmedlemmer av samme gruppe, for å si det samme lokale kirken, er det forskjeller,fordi et medlem betyr en passasje av hans lære, en vei, og et annet medlem ikkegodt forstått, finner vi at det er en variant, er dette virkelig interessant fordi vi deler ensamme art, men ikke de samme mekanismene for tanken.ArgumentasjonHer er noen argumenter, for eksempel teorien om Darwins evolusjon, er denneteorien ganske logisk for meg, fra synspunkt som Darwin avsluttet sin visjon, somdet synes at arter utvikler seg og forandrer seg, etter observasjoner, så funnet her, atdet de så før de utviklingen, var det bare én tankegang, dette er visningen avskapelsen, det vi ser er at under denne syn på ting, matematikk, som strekker segfra 2 2 er fire, fordi det liksom, må vi nå 2-2 er null, er de samme tallene, menforskjellige resultater, ikke fordi tallene er forskjellige, fordi hvis vi ser nøye, tallene erde samme , et par nummer 2, betyr ikke dette at jeg tror på evolusjon, fordi jeg ikkegjør det, men lærdommen er at under forskjellige synspunkter, er mangfoldetinnhentet, for eksempel for meg denne utviklingen er et faktum, men Jeg sikter ikketil utviklingen av arter, siden jeg ikke tror det, men jeg tror på en naturlig ogprogressiv utvikling av organismer som et forsvar i visse omstendigheter, foreksempel kan vi se denne utviklingen i mennesker, er et faktum, ikke en idé, hvis visammenligner hender to menn med forskjellig yrke, en av dem er en ansatt i etselskap som er ansvarlig for å samle ananas, dette er en mann som bruker hendenefor at frukt høsting, og vi har også en annen person som arbeider i byggingen avbetongbygg, hvis vi gjør en undersøkelse av hendene på både menn legger merke tilat de to personene er av samme art, kanskje en av dem bor i Hawaii, og en iVenezuela, men til tross for at de samme artene, deres hender er merkbartforskjellig, først en av dem sine hender er grov og grov, fortykket hud, og den andrefyren, som hans hender er merkbart slitt, slik at deres Fingeravtrykk kan neppe blisett, hvis sett på en generell måte, og vi har nøyaktig og spesifikk informasjon om altsom er relatert til de to personene, er dette som å møte en mann som planet er, den
 8. 8. slags er, hva jobben din er, og alt om dem, er konklusjonen i vår analyse ogobservasjon av hendene på disse to personene, at de ikke er like, er forklaringenriktig, resultatet av det du skriver ned i tilfelle noen spør oss om å lage en rapport,anotaríamos sikkert i rapporten, at fordi de to mennene jobbe og spille i forskjelligemiljøer, har man hud tykkere hender fordi han arbeider i bygg og anlegg, er kroppendin endrer seg i ditt miljø, kroppen din og kroppen beskyttet som sådan har en sterkfysisk arbeid, var hendene fulle av nøkler, for å takle sitt daglige arbeid, somarbeider med sement og murstein bygge vegger, på den annen side også riktigkonkludere med at den andre personen, har sin slitt hender som for sitt arbeid, somer å samle ananas, juice av disse forverres huden din fordi fingeravtrykk er nestenuobserverbare, for å oppsummere, finner vi det riktige svaret på den informasjonenvi har til å ta eksamen i noen aspekter vi kan bruke logikk, men hva skjer hvisgjennomgangen av denne par individer, er litt annerledes, er sagt på en annen måte,antar testen at vi vil vil gjøre et par personer som døde i en flyulykke, og disse topersonene er ikke landet, er andre arter forskjellig fra vår, og denne arten er ukjentfor oss, ulykken han led i en ukjent flymaskin engineering, vet vi ingenting av dem,har ikke detaljene daglige arbeid, antagelig resultatet oss å score på eksamen, der vianalyserer hendene på dem som individer av andre arter, konkluderte med å si, vetårsakene fordi hendene på de individene er radikalt annerledes, selv om de ser ut tilå være både samme art, synes begrunnelsen til å følge et logisk spørsmål her er,kan vi bruke den samme prosedyren i alle tilfeller, det beste svaret er nei.Skjer, kan vi si det er en logisk resultat av begge testene, ikke bare logisk, er detfornuftig, så finner vi at vi har en tankegang der vi oppfører oss.Tilbake til Darwins evolusjon, jeg personlig synes at de logiske konklusjonene fraDarwin, er usammenhengende eller outlandish, men forskjellig på hva slutten her,fordi jeg tror på skapelsen av alle ting av Gud, og jeg tror Gud skapte alt, og dennetanken er ikke bare at noen Doctrino meg i denne troen, siden hverandre mineargumenter støttes også på min måte å analysere det han så, og det jeg ser, vil jeglegge til at jeg ikke finner , ingen undervisning, for å antyde det motsatte, nemlig atGud ikke si at ting ikke skulle endre laget som et resultat, tror jeg at Gud skapte alt,men naturlig disse endring under visse omstendigheter, men jeg synes at kraftenkan avgjøre om en art over millioner av år for å gi en helt annen, som et resultat aven naturlig utvikling, som jeg ikke kan bestemme, siden informasjonen er tilgjengelig,er det observeres at arter tilpasse seg gradvise endringer i deres miljø , men såfinner jeg at arter antas utdødd for millioner av år, ble oppdaget i dag, og disse erikke fysiske, ikke utvikle seg, som er å sammenligne de fossiler som første arteneantas å være utdødd, og den levende dyr hinderet i dag, dessuten om reproduksjon,noen arter reprodusere med andre av forskjellige arter, som for eksempel hest, mensynes ikke tilstrekkelig grunn til å anta en annen resonnement som jeg har nå.Akkurat som vi kan oppsummere at de ulike grener av mekanikk, AIM, positur,forskjellige resultater observert i vårt miljø synlig, første klassisk mekanikk generelt,basert på testing se hva som skjer makroskopisk miljø, og for det andrekvantemekanikk gjør forskjell i posisjon mot ting som skjer mikroskopisk, slik at detser ut til å være uenige om vi ser sammen er fornuftig og logisk, er dette ikke fordi
 9. 9. klassisk mekanikk er galt, eller motsatt, kvantemekanikk.Her er en annen retningslinje tanker, mennesker er de beste oppfinnere hittil kjent pådenne planeten, de lærde innen fysikk, er det mest fremtredende, takket væreobservasjoner av den utbredte forverring av ting, noen posit en naturlig mekanismesom kalles entropi, Denne mekanismen er ansvarlig for alt dette stadig dårligere, jernkorroderer, og ting blir ødelagt jevnt, basert sin søknad på disse observasjonene,ytterligere raffinert entropi katalogisert som en størrelsesorden, dette takket være isin analyse av ting, observert at dette skjer over hele linja i universet, slik at vi nå hardenne tankegangen i college, og at de som bestemmer hva som skal undervises iklasserommene, avtalt i at de har reist nok argumenter, og det er sant, derforgodkjent hans undervisning.På den annen side, og med en annen posisjon at jeg har funnet denne tankegangen,siden jeg basert på en personlig analyse av observasjoner om emnet, fant jeg ut atdet de konkluderte til å være sant, for meg er det ikke, siden i min motstand Jeg harmange ressurser for å få ned sine funn og derfor hans lære, her er noen eksemplerpå disse lære entropisk, har dette allerede vært nevnt i andre dokumenter.Hastigheten på bordet, faller hastigheten av bordet og knuste pauser og deler erspredt på gulvet, er undervisning hovedsakelig fordi ting skje som de skjer, og ikkepå motsatt måte, er ideen om at fordi ikke kaste tabellen stykker som danner renteog fall rente, denne observasjonen vi har det de ser og analysert før et faktum er atdet er forringelse av organiseringen av alle ting i universet.Noe veldig interessant, og det bør bemerkes, er at de konkluderer, av hvorfor tingskjer på denne måten og ikke på motsatt måte, er ikke tilstrekkelig observasjon,siden basert sine konklusjoner på delvis observasjoner av en hendelse {x}, dette ersats på bordet for meg og basert på en mer nøyaktig og detaljert observasjon avfakta, ser jeg at i første omgang hvis det skjedde i motsatt måte som faktisk, sidenhastigheten før hastigheten var mye gjørme, sted i alle land, etter at det ble enperson som gjørme inn i en vakker kopp, ikke bare det, vil jeg si som en spøk, og jegtror dette svært personlig, som i smak sjangere er brutt, tror jeg mannen som diktetillegget, gjorde han det, at hastigheten vi brøt for studiet av entropi, var en veldig finpris, som ble brukt for en leksjon absurd, siden før testing hastigheten noen sette påbordet , så jeg oppsummere at før denne testen, er det vist at hvis ting skjer i motsattvei, og mer forseggjort, her igjen påstanden om at Immanuel Kant, er helt rett, og atmannen ikke kan vite ting er de, som vi forenkle, ting logisk bestemme hvordan vioppfatter, dette er utbredt i alle læren som brukes i dag som et eksempel innenfysikk, finner vi samme resultat i et annet dokument så undervisning boks medklinkekuler, som fjerner divisjonene er arrangert i ingen spesiell rekkefølge, meddenne undervisningen er vist som et eksempel hva som skjer på molekylært nivå,betyr dette at entropi styrer og fører gradvis til å rote rundt i en mer konsekvent, detsamme test boksen jeg vil si klinkekuler, skjedde det motsatte først, fordi de førstekulene var laget av en del materiale som ikke var i det hele tatt runde og sammestørrelse, for eksempel glass, etter at den barken på et tre, ble ved hjelp av enomfattende prosess produsert boliger som tjente for testen, sier også skjedd atmotsatt, som i en pose klinkekuler var kryptert, og forstyrret av farge, men før testen
 10. 10. var fargene i en bestemt rekkefølge, og foret skillene mellom disse, så vi konkluderemed at før testen, hendelsen inntraff konkludere med at de ikke skje, eller at førsteorganiserte kulene og påfølgende Dette blir forstyrret.Vi kan se at organisk liv på planeten vår, benekter naturligvis disse fakta entropisk,som organisk liv, er et unikt eksempel på organisering, hvis noen hevder at de totidligere tester der jeg konkludere med at det ikke er slike entropi , og hevder at detvar intervensjon av menneskelig intelligens, i mine kommentarer ved å si at naturligskjer med alle levende organismer, som vi kan se uten tvil at livet er en prosess somkommer fra lidelse å bestille, og ikke på motsatt måte, er dette også observeres ihvert synlige fysiske fakta som nå kan vi se hvordan vårt univers har en måte åkomme fram til en presis organisasjon av andre slik vi ser det fra der det hadde gassog materie uten en forhåndsbestemt rekkefølge et sted i noen galakse, gjennomnaturlige prosesser vi ser hvordan en stjerne blir født, er født et system, ogkonkluderte med at det beste eksempel på at entropi er kaotisk produkt av fancy,eksisterer denne bare i menneskesinnet, og er dårlig gjort produkt analyse.Derfor mekanismer tanke er den beste måten å starte et løp, en nærmere analyse avnoen hendelse {x}, for alle fag, Einsteins relativitetsteori der plassen er ment å kurve,hvor tid og rom, er forent og fleksibel én ting, ser jeg at konklusjonen av dette faktumved måte å se ting ikke er basert på faktiske fysiske verifiserbare fakta, og ogsåkoble prosedyre tid og rom klokt vek ikke fra begynnelsen, siden denne teorien etunivers som allerede er i prosess og endringer, etter mitt syn, er lite gjennomtenktteori opprinnelse, og basert på forutsetninger og mentale øvelser, som ikke har noenbasis i fakta, siden ideen om f.eks Einstein, mellomrom, viser tyngdekraften somikke-eksisterende, som jeg ikke tror det riktig, i motsetning til det som er nevnt avNewton, at tyngdekraften er forårsaket av tiltrekningen av massen, som hevet avEinstein, kan demonteres enkelt, uten tvil, som jeg nevnte i et annet dokument, eralvoret i Newton vellykket fordi havene på planeten vår er bevist, siden så mye vannreagerer på kraft alvoret av månen månen, beviser dette hinsides tvil at en sliktilnærming er at plassen som presser mot planetene, synes det for meg helt gal, fordihvis det var sant oppdratt av Einstein ville ikke ha tidevann havet, vil havet ikkebøyes i retning av månen som plassen ville presse på motsatt måte, krumning av tidog rom, må jeg innrømme at det er en svært original, men det baserer sitt konsept avtid og rom, på forutsetninger ubegrunnet, siden tid og rom, mangel på personlighet.I form av fysikk, ønsker vi å løse alt med logikk og matematikk, og gi en rasjonell driftalle ting når vi vet på forhånd at under spesielle omstendigheter, en bestemthendelse {x}, og ikke føre til det vi antar må skje. Her må vi skille hva som er mulig,hva er sannsynlig, er to ord som ser like ut, men er to ord som betyr noe helt annet.Vi konkluderer med at mekanismene for tanke, ikke er regulert og inneholder ikke enformel forutsigbare handlinger er mangfoldige og komplekse, og vi er langt fra åvære i stand til å finne ut hvordan å kontrollere dem eller straffeforfølge dem, sådette er i første omgang, menneskelig umulig.Naturlige mekanismer
 11. 11. Vurder noen mekanismer, for eksempel som i en logisk sekvens ha som en lederden andre.PlassMatterTidLysGravityKjemiEnergienOrganisk livDisse mekanismene kan se dem som separate deler, men komponenter av universetsom helhet, mekanikerne på noen av dem kan vi si at synes å adlyde en regel, medfå variasjoner, selv om dette er ikke en regel, men kan være forutsigbar, ogmatematisk beregnelige, er et slikt tyngdekraften, synes denne mekanismen å væremotoren av energi, og universelle årsaken organisasjonen vi kjenner kosmos,Hvis vi starter fra begynnelsen vil være lettere å nå en vellykket avslutning, kan vi serommet hvor mekanismen er spilt av andre, kan særlig plass si det er mekanismender saken går uten motstand, dette kan ikke matematisk kvalifisere eller tallfeste det,fordi hans motstand mot saken vi kan si er nei, og måten de samhandler med sakener ikke-eksisterende, er en mekanisme forutsigbar og uforanderlig, kan det ikke værecalculable, så langt vi kan se i I dag synes uendelig.Matter, ser vi dette som en mekanisme som gir opphav til all materie er i konstantforandring og transformasjon, i konstant bevegelse, av dette kan vi si at det er aldridet samme beløpet i universet.Klokka er mekanismen som gjør det mulig for oss å forholde fakta og vesentligeendringer i banen.Lyset vi ser mekanismen av naturen, som formidler og forplanter ved en hastighet avsaken.Gravity er en mekanisme som kan beskrives som bare ett aspekt av saken, virkerdet som denne mekanismen er iboende og avhengig saken, fordi hvis vi ser det fraen annen vinkel, kan vi si om denne kraften, som ikke finnes i uavhengig, som det erdrevet bare å rolle, med andre ord faget er den eneste med tyngdekraften, dettefungerer i en avstand og ved kontakt.Kjemi, denne naturlige mekanismen som vi kan se ulike elementer reaksjon når duer i kontakt.Energi er mekanismen, kan vi se bare som en del av saken, siden vi kan merke detsom akselererende saken på noen måte vi ser det, vil vi komme til sammekonklusjon, er at energien ganske enkelt akselererende feltet .Organisk liv, kan vi beskrive det som den spesielle mekanismen av universet, ogsom i seg selv kan dette formere, reprodusere, vedlikeholde og opprettholde, som enunik funksjon, kan under visse omstendigheter slå hva på intelligente raser.Disse mekanismene som vi antar er et produkt av en singularitet, eller som vi kanbare si at i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden, slik det vises logisk enige
 12. 12. om at vår hele universet har en begynnelse, i enhver form vi ser i utgangspunktet detsamme, de første slike mekanismer for å sette det på en annen måte, gjør mekanikk,studert av våre arter, i en svært generell måte kan vi si mer eller mindre nøyaktig slikvi forstår det. Neste i den første ledige plassen, begynner en serie som vi beskriversom Big Bang, den komplekse prosessen med dannelsen av vårt univers, er sakenspredt over hele plassen etter dette og sikkert utseendet vi beskrev saken somtyngdekraften begynner sin prosess med fokus på spesifikke punkter og gassfelt,med tid dette vises i en simultan faktisk skjer alt på et øyeblikk, det aspektet vi kallertid, kjent som tyngdekraften iboende aspekt , og et annet aspekt vi kaller energi,siden tyngdekraften, fyrte blanding av forskjellige materialer kjemi mekanisme, sompå en gang himmelen lyser opp, slik at veien til lys, etter dette mekanismermultiforme forbindelse bringer frem livet.Av disse mekanismene må bemerkes, er ikke gjenstand for regulert eller angittmatematisk, fordi hvis vi ser nøye, er i stadig endring og forhold spesifikke punktergenerere varianter som på samme måte har vi nok av stjerner med ulike materialersom skriver dem, men alle vurdere stjerner, finner vi at under visse omstendigheterkan vi peke på som spesielle varianter vil øke.EksemplerEksempel 1 -. Ting vi kan ikke kapsle materialet i en enkel ligning, EMC, 2, sidenunder tett observasjon ikke kan forklares med selve innholdet av dette, mye mindrevariasjoner med hensyn til saken til energi.Eksempel 2 -. Tyngdekraften kan vi vurdere en lov til en matematisk ligning ellerkonklusjon å beskrive med noen nøyaktighet, de spesifikke fakta i saken, til dissefakta bestemme dem som en lov, må være observerbar og uforanderlig gjennomhele univers, ikke noe unntak fra regelen, men vi fant at selv innenfor disseanslagene vurdere nøyaktig, kan denne loven ikke av seg selv gi en forklaring påfakta også observerbar i universet, slik som stjernene senere eller eksterne galakser,variantene er uforenlig med det vi anser loven, disse kan under beregningene ogloven ikke forklare den fysiske oppførsel, sammenlignet med stjerner som er mer ien galakse.Eksempel 3 -. Den virtuelle tid menneskelig oppfinnelse, kan ikke være nøyaktigfordi det er ingen tilstrekkelig presis teknologi som måler, i form av naturlig tid, kan visi dette går uten å stoppe, da det er de fysiske endringer av saken i en bane.Lyset vi betrakter den naturlige mekanismen av naturen å spre seg i rommet.Vi kan oppsummere disse naturlige mekanismer er gjenstand for stadige endringer,og i hver og en av dem er varianter.Menneskelige mekanismer.Menneskelige mekanismer, ser vi dem som mekanismer kunstig intelligens produkt,er disse utformet for å dra nytte av bruken, som brukes til å lette arbeidet.Fra begynnelsen menneskelig oppfinnsomhet utviklingsverktøy, for eksempel etspyd, som ble oppfunnet for å lette jakt for å skaffe mat, har det gradvis utviklet avoppfinnelsen og oppfinnsomhet, slike verktøy stadig mer komplekse, hovedsakelig iområdet for kommunikasjon, men fokusere vår oppmerksomhet til bare tomenneskelige oppfinnelser, med nok å vise at tankegangen, disse to oppfinnelser er
 13. 13. forbrenningsmotorer og elektriske motorer, motorene er preget, har en repeterendeog systematisk drift, men vi kan finne varianter som fungerer somforbrenningsmotorer varierer i drivstofforbruk, avhengig av hvor i verden de opererer,fordi hvis vi ser hva du bruker på drivstoff i sørlige americas varierer i forhold til hvade bruker i Ecuador, at fordi de opererer under forskjellige temperaturer høyde ogmange andre faktorer.Elektriske motorer Tilsvarende i laboratorietesting viser at ikke bare forbruk, men pået annet sted på samme sted der de kan teste dette er variabel, selv innenforvariasjonen som er stabil, men med andre ord stabilitet i elektriske motorer, ervariable.Konklusjon og oppsummering.Som en generell oppsummeringVi kan si det er synlig og trolig en universell variant, som som en konsekvensforhindrer formulere fysiske lover med særpreg størrelsesorden, som kan beregnesbare fasers fysikk.Akkurat som denne varianten gir en generell fysiske lover, men på ingen måte kanbetraktes fasers fysikk nøyaktig, denne ekstremt komplisert på grunn av mangfoldetav omstendigheter som han tjener vårt univers. Forfatter Arturo Raúl Cortés Alle rettigheter reservert.

×