Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Loven av energi.

397 views

Published on

Lovfesting av loven av energi.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Loven av energi.

  1. 1. Análisis La ley de la Energía.Declaración de principios. La ley de la energía.La loi de puissance. Ο νόμος δύναμης. Il potere legge.Das Potenzgesetz. Степенному закону. Kraften lov. Снага закон.Ligji pushtet. Die krag reg. . The Power օրենքը. Enerji hüquq.Ступень закону. Закон за силата. La llei de lenergia. Mocninná. 功法.전원 법. Pouvwa lalwa Moyiz la. Snaga zakon. The power law. Mocninová.Pravo moč. Võimsus seadus. La ley de la energía. Ang kapangyarihan ng batas. La ley de la energía.
  2. 2. Loven av energi.Dokument skrevet på spansk og oversatt til andre språk elektronisk, beklager vi hvisdenne avviker fra det opprinnelige dokumentet oversettelse.Loven av energi.Energien loven er formulert i lys av at ingen myndighet til å dekret eller vedta fysiskelover, enkeltpersoner er konstituert tegnere av lover uavhengig, vi ser i dag, at pågrunn av denne forvirringen er generert, og dette er ikke for å vedta lover seg selv,men ved å anerkjenne dem som et pedagogisk verktøy i institusjoner.På grunn av dette finner vi at i motsatt vei, gjorde det grunnleggende problemet ikkeoppstår ved lovfesting av loven, men det virkelige problemet er den etterfølgendeanerkjennelse av dette. Å bli brukt som en lære materiale.Som i fysikk, lover pålagt av naturen, fordi det som skjer fysisk, er det av seg selv, ien lov, kan det blotte øye finne sannheter disse hendelsene i universet, og så kan vialeaotoria eksperiment for å bekrefte eller regel som er angitt vilkårlig avobservatører i samme måte som i det siste er konstitueres som en sann observatør,nå og gjennom nye verktøy, som i det siste til andre var en sannhet i dette ikke, iløpet av etterforskningen, kan vi si at det vi nå ser som en lov og bestemme, forfremtidige observatører og bevæpnet med disse nye verktøyene og kunnskap, vil dufinne at det til oss i dag er konstituert som en sannhet, for de vil ikke være.Dermed finner vi igjen, men på motsatt måte, bekreftelse av Immanuel Kant, som viikke kan vite ting som de er, men vi vet hvordan vi oppfatter ting, så vi kan ikke vitefakta om bare vite fakta som vi oppfatter.Lovfesting av energiloven, er et papir base, grunnleggende, og en erklæring omprinsipper, som kan etter det skrive en grunnlov, og etter at noen bestemte regler foren bestemt hendelse X på et bestemt punkt i Path. Denne analysen er for derfra,etablere og fornuftig av de fysiske fakta er kjent, med sammenheng og konsistens.Siden det er en antagelse om at på fysiske, nei vitenskaper, men i praksis, og som etresultat av de gjeldende grunnprinsipper, får til steder hvor de fysiske fakta ikke kanforklares, og er et stup, for de som ønsker å gi forklaring til hva som ikke virker. Pågrunn av disse baser, ganske enkelt ikke mulig.Lovfesting av loven.Vi så i lov av materie, er at også energi, kan vi ikke skille fra hverandre, siden energier et aspekt av faget, men denne loven kan vi katalogisere den og skille den for bruksom verktøy, men bare på en generell måte, for det videre arbeidet, basert på disselovene. Energi har ikke sin egen personlighet, som det var så, dette er iboende isaken i sin grunnstruktur.Som vi så i loven av saken, har dette to stater,1 -. Matter i ro, {} I konstant bevegelse2 -. Matter i akselerasjon, {Energy}. Treghet, fysikk og kjemi.Den fysikalske form av materialet hittil kjent, har tre tilstander.A. - SolidB. - FlytendeC. - GassEnergien har bare én stat, dette er akselererende. Og manifesterer i fysisk form, oghar en verdi på tre aspekter.A. - Verdien eller første opptreden, fysisk {} av saken ved sin hvile masse energi {},kan vi si dette generelt er forbigående energi {verdi av sin masse, eller av seg selv}, ien gitt tilstand som fag, men kan endres i banen, er denne tilstanden en konstantvariabel, dens endringer og transformasjoner, kan vi si dette første verdien er som
  3. 3. om midlene av materie, energi bank som tilgjengelig i passivt i universet.B. - Verdien av energi for sin bevegelse. Energiøkonomisering {}, saken på resten,men i konstant bevegelse, som kan representeres som kosmos en naturlig maskinav evighetsmaskin, med energisparing, er dette problemet helt uten tilknytning tilutseende og forrige verdi.C. - Verdien av energien for sin treghet bevegelse og transformasjon,1 -. Akselerasjon {}, denne verdien og utseende, er tid og rom, og at de spesielleomstendighetene bestemme, på et gitt tidspunkt i historien, {treghet}. Og dermedøke sin energi. Og også under spesielle omstendigheter er forvandlet} {FysiskyQuimica akselererer og endringer, og dermed akselerere og endringer.Konklusjon og oppsummering.Fra dette konkluderer vi at saken FOMA har to tilstander, uansett i ro, men i konstantbevegelse, er det andre statlige akselerasjon, er denne energien hva vi tror. Etterdenne energien kan klassifisere som en akselererende tilstand av materie, somgrener ut i tre forskjellige aspekter, A, B, C,Det konkluderes, dele feltet av energi, i bare to stater. To forskjellige ting, men deselv er de samme. Men de kan aldri ha samme verdi.Derfor materialet i akselerasjon energi er1 -. Har verdi for feltet, {fysikk} dette er variable stadige endringer ogtransformasjoner.2 -. Har uendelig verdi, energisparing {} fordi oppholdet er tom, Inertia {}, er deresbevegelse en universell konstant i alle retninger.3 -. Har verdi for sine bevegelser, endringer og transformasjoner, fysikk yQuimica {},en tilstand av saken til en annen, slik at det akselererer under spesielleomstendigheter, og etter dette, opphører bevegelse, men under spesielleomstendigheter, blir acelra endring og igjen, for å være en konstant vi infinita.Loresultater.På grunn av sin tre verdier som er oppført i reaksjonen eller transformasjon uendeligverdi masseprosent} {materiale kan akselereres ved en fysisk reaksjon eller kjemisk}{fusion hvorvidt denne kompresjon, eller ved enkel kontakt, endre verdifelt passivt,ved hvile, er akselerert ved å legge bevegelse og transformasjon i en gitt tid indisierX, akselerasjon, men hva skjer på ett punkt i banen, ikke trekke noen verdi til sinmasse, som transformasjon av materie som synes mistet sin verdi er beholdt somfysisk som materie verdien er en konstant, siden i fremtidig bane kan dannes som enkomponent, og utløse en fremtidig tid av nevnte bane, en ny fusjonsreaksjon eller,således prosessen gjentas på ubestemt tid, ved denne logikken, har vi det fysiskeverdi saken omdannes til energi, men uten å miste sin verdi som en komponent iprosessen med akselerasjon og repeterende etter termineringen som saken tilbaketil å sove i stedet, men alltid og evig på farten.Derfor mengden strøm, kan aldri bli det samme i universet, og måten det erkonkludert med at uansett med hva vi finner ut at det er aldri den samme mengdenheller.11123E-c, F, m, t - x-i, i, i.Kraften loven, og loven om saken, er en lov, bare se det annerledes.
  4. 4. AutorArturo Raúl Cortés Alle rettigheter reservert.

×