RUBRIQUES <ul><li>Les rubriques són un instrument d’avaluació , en el qual s’estableixen criteris per nivells, mitjançant...
IMPORTÀNCIA DE LES RÚBRIQUES <ul><li>A cada tasca que s’assigni als alumnes han d’establir-se de forma clara i concreta el...
IMPORTÀNCIA DE LES RÚBRIQUES <ul><li>Els alumnes tenen una guia de forma explicita per realitzar les seves tasques d’aco...
TIPUS DE RÚBRIQUES <ul><li>GLOBAL: La que considera l’execució de l’alumne com una totalitat quan es valora aquesta al com...
PROCEDIMENT: PLANTEJAMENT D’UNA RÚBRICA <ul><li>Una rúbrica ha de respondre a les qüestions: </li></ul><ul><ul><li>Per qu...
PROCEDIMENT: PREPARACIÓ D’UNA RÚBRICA <ul><li>Seleccionar els objectius que fonamenten la tasca o el treball a realitzar ...
RÚBRIQUES: CATEGORIES/NIVELLS <ul><li>Cada nivell ha de tenir descrit els comportament o execucions esperades pels alumnes...
RÚBRIQUES: CATEGORIES <ul><li>NIVELL 5: RESPOSTA EXCEL·LENT. 10 - 9 </li></ul><ul><li>Resposta completa </li></ul><ul><li>...
RÚBRIQUES: CATEGORIES <ul><li>NIVELL 4: RESPOSTA SATISFACTÒRIA. 8 - 7 </li></ul><ul><li>Resposta bastant completa </li></u...
RÚBRIQUES: CATEGORIES <ul><li>NIVELL 3: RESPOSTA MODERADAMENT SATISFACTÒRIA. 6 - 5 </li></ul><ul><li>Resposta una mica con...
RÚBRIQUES: CATEGORIES <ul><li>NIVELL 2: RESPOSTA INSUFICIENT. 4 - 3 </li></ul><ul><li>No aconsegueix demostrar que comprèn...
RÚBRIQUES: CATEGORIES <ul><li>NIVELL 1: RESPOSTA NO ACCEPTABLE. 2 - 1 </li></ul><ul><li>L’explicació és incompleta/ no s'e...
Exemple de rúbriques Autora: Carmen Escobar
 
Autores: Montse i Mele
 
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rúbriques

64,001 views

Published on

Published in: Education

Rúbriques

 1. 1. RUBRIQUES <ul><li>Les rubriques són un instrument d’avaluació , en el qual s’estableixen criteris per nivells, mitjançant la disposició d’escales, que permeten determinar la qualitat de l’execució dels alumnes en unes tasques específiques. </li></ul><ul><li>Components principals: </li></ul><ul><li>Criteris </li></ul><ul><li>Nivells d’execució </li></ul><ul><li>Valors o puntuacions segons una escala </li></ul>
 2. 2. IMPORTÀNCIA DE LES RÚBRIQUES <ul><li>A cada tasca que s’assigni als alumnes han d’establir-se de forma clara i concreta els criteris d’avaluació </li></ul><ul><li>Assegura de forma precisa el nivell d’aprenentatge que és vol dels alumnes </li></ul><ul><li>Permet al professorat obtenir una mesura més precisa tant del producte com del procés de l’execució dels alumnes en diferents tipus de tasques </li></ul>
 3. 3. IMPORTÀNCIA DE LES RÚBRIQUES <ul><li>Els alumnes tenen una guia de forma explicita per realitzar les seves tasques d’acord a les expectatives del professorat </li></ul><ul><li>Facilita que els alumnes desenvolupin millor els conceptes i destreses que requereixen les tasques assignades </li></ul><ul><li>Les rúbriques s’utilitzen per a múltiples i variades activitats d'aprenentatge </li></ul>
 4. 4. TIPUS DE RÚBRIQUES <ul><li>GLOBAL: La que considera l’execució de l’alumne com una totalitat quan es valora aquesta al comparar-la amb els criteris establerts. </li></ul><ul><li>ANALÍTICA: La que considera en forma específica cada detall de la tasca a realitzar </li></ul>
 5. 5. PROCEDIMENT: PLANTEJAMENT D’UNA RÚBRICA <ul><li>Una rúbrica ha de respondre a les qüestions: </li></ul><ul><ul><li>Per quins criteris es jutjarà la qualitat del treball que ens han de presentar els alumnes? </li></ul></ul><ul><ul><li>En que ens fixarem per jutjar si el treball ha estat satisfactori? </li></ul></ul><ul><ul><li>Quins seran els diferents nivells de qualitat del treball? </li></ul></ul><ul><ul><li>Com determinarem de forma vàlida, fiable i honrada la puntuació que hem d’assignar? </li></ul></ul><ul><ul><li>Com cal descriure els diferents nivells de qualitat i com els distingirem dels altres? </li></ul></ul>
 6. 6. PROCEDIMENT: PREPARACIÓ D’UNA RÚBRICA <ul><li>Seleccionar els objectius que fonamenten la tasca o el treball a realitzar </li></ul><ul><li>Identificar tots els possibles criteris que representen els comportaments o execucions esperats pels alumnes al executar la tasca. </li></ul><ul><li>Organitzar els criteris per nivell d’efectivitat </li></ul><ul><li>Assignar un valor numèric d’acord amb el nivell d’execució </li></ul>
 7. 7. RÚBRIQUES: CATEGORIES/NIVELLS <ul><li>Cada nivell ha de tenir descrit els comportament o execucions esperades pels alumnes. </li></ul><ul><li>L’alumne ha de conèixer anticipadament els criteris pels quals serà avaluat. </li></ul><ul><li>Es recomana que l’alumne s’autoavalui utilitzant una rúbrica </li></ul>
 8. 8. RÚBRIQUES: CATEGORIES <ul><li>NIVELL 5: RESPOSTA EXCEL·LENT. 10 - 9 </li></ul><ul><li>Resposta completa </li></ul><ul><li>Explicacions clares del concepte </li></ul><ul><li>Identifica tots els elements importants </li></ul><ul><li>Posa bons exemples </li></ul><ul><li>Ofereix informació que va més enllà del que s’ha treballat a classe </li></ul>
 9. 9. RÚBRIQUES: CATEGORIES <ul><li>NIVELL 4: RESPOSTA SATISFACTÒRIA. 8 - 7 </li></ul><ul><li>Resposta bastant completa </li></ul><ul><li>Presenta comprensió del concepte </li></ul><ul><li>Identifica bastants els elements importants </li></ul><ul><li>Ofereix informació relacionada amb el que s’ha treballat a classe </li></ul>
 10. 10. RÚBRIQUES: CATEGORIES <ul><li>NIVELL 3: RESPOSTA MODERADAMENT SATISFACTÒRIA. 6 - 5 </li></ul><ul><li>Resposta una mica confusa </li></ul><ul><li>Comprensió incompleta del concepte </li></ul><ul><li>Identifica alguns elements importants </li></ul><ul><li>Ofereix informació incompleta del que s’ha treballat a classe </li></ul>
 11. 11. RÚBRIQUES: CATEGORIES <ul><li>NIVELL 2: RESPOSTA INSUFICIENT. 4 - 3 </li></ul><ul><li>No aconsegueix demostrar que comprèn el concepte </li></ul><ul><li>No ofereix una resposta completa </li></ul><ul><li>Omet elements importants </li></ul><ul><li>Fa mal ús dels termes </li></ul>
 12. 12. RÚBRIQUES: CATEGORIES <ul><li>NIVELL 1: RESPOSTA NO ACCEPTABLE. 2 - 1 </li></ul><ul><li>L’explicació és incompleta/ no s'entén </li></ul><ul><li>Omet les parts fonamentals dels concepte </li></ul><ul><li>Presenta concepcions errònies </li></ul><ul><li>Planteja incorrectament els termes </li></ul><ul><li>Intenta contestar però no ho aconsegueix </li></ul>
 13. 13. Exemple de rúbriques Autora: Carmen Escobar
 14. 15. Autores: Montse i Mele

×