SlideShare a Scribd company logo
TPS JALKAPALLO
STRATEGIA 
2029
TAUSTAKSI Tämä dokumentti sisältää TPS:n strategian.
Strategian osa-alueiden jalkautukseen on nimetty omat
vastuuhenkilönsä. Nämä kokoavat seuran sisältä ja sidosryhmien
edustajista tiimin, joka vastaa kunkin teeman jalkautuksesta käytäntöön.
Strategiadokumentti on tarkoitettu lähtölaukaukseksi systemaattiselle
kehitystyölle --> Strategiaprosessi on dynaaminen ja sitä tarkastellaan
säännöllisesti tehden tarvittavia korjausliikkeitä toimintaympäristön
muuttuessa.
Strategiatyön aikana on kerätty merkittävä määrä konkreettisia
ehdotuksia, ideoita ja mittareita hyödynnettäväksi jalkautusvaiheessa.
Lisätietoja näistä antaa Arto Kuuluvainen.
TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029
TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029
MISSIO
Miksi TPS jalkapallo
on olemassa?
TPS tarjoaa turkulaisille jalkapalloelämyksiä
läpi elämän ja yhdistää eri sukupolvet osaksi
yhteiseksi koettua mustavalkoista tarinaa.
TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029
VISIO 2029 TPS ON SUOMALAINEN
HUIPPUSEURA,
jonka talous on tasapainossa.
Tulos ei ole riippuvainen
urheilumenestyksestä, mutta
seuran edustusjoukkueet
taistelevat vuosittain
mitalisjoituksista.
TPS TUNNETAAN SUOMEN
INNOVATIIVISIMPANA
JALKAPALLOSEURANA,
joka on jo vuosia suhtautunut
ennakkoluulottomasti uuteen
teknologiaan ja lajikentän uusiin
tulokkaisiin.
TPS ON SUOMEN
HALUTUIN KEHITTÄJÄSEURA,
jonka pelaajapolku tuottaa
jatkuvasti pelaajia maajoukkueisiin
ja ulkomaisiin huippuseuroihin. Tätä
edesauttaa oma harjoituskeskus,
erittäin laadukas juniorivalmennus
sekä toimiva yhteistyö
pelaaja-agenttien sekä valittujen
kasvattaja- ja kansainvälisten
seurojen kanssa.
TPS ON TURUN
TUNNETUIN BRÄNDI,
jossa pitkät perinteet yhdistyvät
moderniin, suvaitsevaan ja
kansainväliseen ajattelutapaan.
TPS jalkapallo toimii aktiivisesti
turkulaisessa yhteiskunnassa ja
valjastaa jalkapallon alustaksi mm.
sosiaalikasvatuksellisiin
projekteihin.
TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029
TAVOITETILA TPS jalkapallo on selättänyt taloudelliset
haasteensa. Myynnin
ammattimaistaminen, uudet tulonlähteet
sekä Veikkausliigapaikan
vakiinnuttaminen on johtanut siihen, että
yksittäiset urheilulliset epäonnistumiset
eivät enää uhkaa Seuran olemassaoloa.
Oma osansa talouden
tasapainottamisella on toki ollut myös
sillä, että TPS jalkapallon
akatemiatoiminta on jauhanut vuodesta
toiseen talentteja, jotka ovat siirtyneet
ulkomaille. Osa akatemioihin, osa
edustusjoukkueiden kautta suoraan
ammattilaistasolle. TPS:n maine Suomen
johtavana pelaajahautomona onkin
levinnyt ympäri Skandinavian.
Pelaajavirta Ruotsin, Tanskan ja Norjan
pääsarjaseuroihin on lähes jatkuvaa. Tätä
edesauttaa se, että TPS on jo vuosia
luonut suhteita niin naapurimaiden
seuroihin kuin kansainvälisiin
pelaaja-agentteihinkin.
TPS on panostanut paljon oman
harjoituskeskuksensa kehittämiseen.
Harjoituskeskuksesta onkin muodostunut
TPS-perheen tukikohta, jossa
seurayhteisö tapaa toisiaan ja
harjoittelee keskitetysti. Mustavalkoinen
klubitalo pitää sisällää mm. toimistotiloja,
joita käyttää niin TPS:n henkilöstö kuin
Seuraa lähellä olevien yritystenkin
henkilöstö. Näissä yrityksissä TPS on
mukana osakkaana. Klubitalo pitää
sisällään myös tiloja, jotka mahdollistavat
esimerkiksi TPS –iltapäiväkerhojen
vetämisen. Samassa yhteydessä on
tietenkin pukukoppitilat sekä
mm.kuntosalitiloja.
Aktiivinen yhteistyö alueen
korkeakoulujen sekä tiedepuiston
yritysten kanssa on tuonut TPS:n käyttöön
paljon urheiluteknologian uusinta
osaamista. Esimerkiksi pelaajien
testauksessa ja skouttauksessa on menty
jättiharppauksin eteenpäin.
Kaikesta tästä viestitään hyvin aktiivisesti
ja TPS vetääkin puoleensa lupaavia
jalkapalloilijoita ympäri Suomen. He
tietävät, että TPS tarjoaa Suomen parhaat
mahdollisuudet kehittyä nopeasti tasolle,
joka mahdollistaa peliuran jatkamisen
kansainvälisissä ympyröissä.
Samanaikaisesti TPS:n jäsenmäärä on
kasvanut merkittävästi. Erityisesti kasvua
on tullut tyttö- ja harrastejalkapallosta.
Myös TPS:n futsal ja esports avaukset
ovat tuoneet Seuraan paljon uusia
jäseniä, joka näkyy myös
edustusjoukkueiden katsojamäärissä.
Katsojamäärissä näkyy myös se, että
TPS:sta on tullut paikallisesti merkittävä
yhteiskuntavastuullinen toimija.
Jalkapallo on valjastettu välineeksi, jolla
TPS auttaa yhteiskuntaa toteuttamaan
tehtäviä jotka eivät perinteisesti ole
kuuluneet suomalaisten seurojen
ydintekemiseen (mm. sopeuttaminen,
terveys- ja sosiaalikasvatus jne.)
On vuosi 2029...
TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029
STRATEGIA-
KARTTA
MENESTYSTEKIJÄT:
Tasapainoinen talous
Huippulaadukas pelaajakehitys
Erinomaiset olosuhteet &
teknologinen edelläkävijyys
Turun tunnetuin brändi
TEHTÄVÄMME:
Tarjota turkulaisille
jalkapalloelämyksiä läpi
elämän ja yhdistää eri
sukupolvet osaksi yhteiseksi
koettua mustavalkoista
tarinaa. OHJAAVIA ARVOJA:
Perinteikäs
Kansainvälinen
Yhteisöllinen
Viihdyttävä
Tasa-arvoinen
ASIAKASHYÖDYT:
Kuluttajille suuria elämyksiä läpi
elämän. Yrityksille loistava alusta
verkostoitumiseen ja paikalliseen
näkyvyyteen sekä tätä kautta uusiin
liiketoimintamahdollisuuksiin.
YDINVIESTIT:
Sydän pelissä!
Seura-identiteetin vahvistaminen,
TPS pelaajahautomona,
TPS yhteiskunnallisena toimijana
TAHTOTILA:
SUOMALAINEN
HUIPPUSEURA, JONKA
TALOUS ON TASAPAINOSSA.
TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029
STRATEGIAN
OSA-ALUEET
TALOUS URHEILU BRÄNDI
TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029
Osakkuusyhtiöt &
uudet liiketoiminnot
Omistuspohjan
laajentaminen & uudet
sijoitustuotteet
Myynnin
modernisointi
Hankkeet &
yhteiskuntavastuu
Pelaajakehitys
(”TPS-metodi”)
Harjoituskeskuksen
kehittäminen
Data-analytiikka
Seuraidentiteetin ja
yhteisöllisyyden
vahvistaminen
Kansainväliset
kumppanit
Brändi-identiteetin ja ulkoisen
viestinnän vahvempi
integraatio
Asiakasymmärryksen
kasvattaminen
Kasvattajaseurayhteistyön
aktivointi
TPS ON SUOMALAINEN HUIPPUSEURA, JONKA TALOUS ON TASAPAINOSSA
TASAPAINOINEN
TALOUS
(Koordinointi:
Janne Kytölä & Ari Aho)
Tavoite (Talous):
TURUN TUNNETUIN JA
MERKITYKSELLISIN BRÄNDI
(Koordinointi:
Arto Kuuluvainen, Elina Salo &
Harri Ekebom)
Tavoite (Brändi):
HUIPPULAADUKAS
PELAAJAKEHITYS & MENESTYVÄT 
EDUSTUSJOUKKUEET
(Koordinointi: Mika Laurikainen & Aimo Moisander)
Tavoitteet (Urheilu):
MAHDOLLISTAJAT TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029
TALOUS
Pidemmän tähtäimen tavoitteena on kattaa urheilutoiminnan
kulut kuluttaja- ja yritysmyynnin tuotoilla. 
Muista liiketoiminnoista ja satunnaisista myyntivoitoista
(=pelaajakaupat) saatavat tuotot käytetään ensisijaisesti
olosuhdeinvestointeihin ja toiminnan kehittämiseen.
TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029
TALOUS 1/6
TPS jalkapallo tulee jatkossa
kiinnittämään rekrytoinneissaan
huomiota myös
henkilöstöresurssien
joustavuuteen. Käytännössä tämä
tarkoittaa esimerkiksi jaettuja
resursseja Seuran taustayhtiöiden
kanssa, tiivistä
oppilaitosyhteistyötä sekä
erilaisten yrittäjäpohjaisten
sopimusten hyödyntämistä (esim.
myynnin jälleenmyyntisopimukset).
TPS jalkapallo tulee hyödyntämään
järjestelmällisemmin modernin
myynnin työkaluja (esim.
CRM-järjestelmän ja markkinoinnin
automaation käyttöönotto) ja tätä
kautta kasvattamaan
kumppanimyyntiään.
TPS jalkapallo tulee hakemaan
lisäresursseja systemaattisemmalla
hanketoiminnalla ja esimerkiksi
säätiöiden tarjoamaa rahoitusta
hyödyntämällä. Erityisesti tämä
korostuu projekteissa ja
tapahtumissa, jotka ovat
linkitettävissä
yhteiskuntavastuuseen, lasten
harrastamisen kustannusten
alentamiseen sekä kansalaisten
liikuttamiseen.
TPS jalkapallon taloudenseuranta
on kehittynyt viime vuosina
merkittävästi. Kehitystä jatketaan
niin, että tavoitteena on
kirjanpidon ja taloudenseurannan
reaaliaikaisuus.
Miten Visio 2029
voidaan tavoittaa?
TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029
TALOUS
TALOUS 2/6
TPS jalkapallo pyrkii osakkaana tai muilla
yhteistyöjärjestelyillä mukaan TPS-henkisten
yrittäjien ja asiantuntijoiden ympärille
rakentuviin liiketoimintoihin. Vastineeksi
osakkuudesta TPS tarjoaa yrittäjille verkostoja,
näkyvyyttä ja asiantuntemusta. Jalkapallon
ulkopuolinen liiketoiminta tasaa urheilullisen
menestyksen taloudelle asettamia riskejä.
Esimerkki tällaisesta liiketoiminnasta on
TKOMV Turku Oy.
TPS jalkapallo pyrkii jatkuviin
pelaajamyynteihin. Käytännössä tämän
toteutumiseen voidaan hyödyntää kahta eri
polkua:
Tunnistetaan potentiaalisimmat talentit
oman seuran sisältä sekä löydetään
kotimaisia lahjakkuuksia haravoimalla
tarkkaan kasvattajaseuroja. Tehdään
akatemiasta brändäyksen ja viestinnän
keinoin niin houkutteleva, että se houkuttaa
näitä talentteja TPS:aan. Huippuolosuhteissa
ja laadukkaalla valmennuksella
lahjakkuuksista jalostuu pelaajia niin
edustusjoukkueille kuin myytäväksi
kansainvälisille yhteistyöseuroillekin.
Kansainvälisten lahjakkuuksien
tunnistaminen ja kehttäminen akatemiassa.
Käytännössä vaatii luotettavat kumppanit ja
ulkopuolista rahoitusta esimerkiksi
pääomasijoittajilta ja tukijoilta.
Huom! Pelaajamyyntejä ei koskaan budjetoida
epävarmuustekijöiden takia vaan ne tuovat
lähinnä puskuria Seuran talouteen
mahdollistaen myös investointeja ja
kehitystoimintaa.
Lipputuloja pyritään kasvattamaan, mutta
niiden budjetoinnissa noudatetaan
varovaisuutta. Lipputulot korreloivat
suhteellisen vahvasti urheilullisen menestyksen
kanssa, joka sisältää aina riskinsä.
A
B
Miten Visio 2029 voidaan tavoittaa?
TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029
TALOUS
TALOUS 3/6
TPS jalkapallo kartoittaa jatkuvasti
mahdollisuuksia omistajapohjansa vahvistamiseksi.
Lisäksi kartoitetaan mahdollisuuksia rahoittaa
esimerkiksi olosuhdeinvestointeja osittain
joukkorahoituksella.
FC TPS Turku Oy:n hallitus pyritään roolittamaan
niin, että hallituksesta löytyy toiminnan kannalta
keskeisimpien teemojen osaamista. Teemoja voivat
olla esimerkiksi juridiikka, talous,
rakentaminen/olosuhteet, urheilu, myynti,
markkinointi/viestintä sekä yhteiskuntallinen
vaikuttaminen.
TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029
TALOUS
TALOUS 4/6
Miten Visio 2029 voidaan tavoittaa?
TAVOITTEET
2021
TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029
TALOUS 5/6
TALOUS
1. Vähintään yhden uuden osakkuusyhtiön lanseeraus
2. Uuden CRM-järjestelmän käyttöönotto & myynnin modernisointi
3. Omistuspohjan laajentaminen
4. Vanhojen omistajien parempi huomioiminen
5. Yhteiskuntavastuuohjelman lanseeraus yhdessä
TPS juniorijalkapallon kanssa
Mittarit: Liikevaihdon & tuloksen kehitys
Toimenpiteet/tavoitteet 2021
TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029
TALOUS
TALOUS 6/6
URHEILU
TPS on erinomaisissa olosuhteissa toimiva pääsarjaseura,
joka houkuttaa lahjakkuuksia laajalta alueelta ja tarjoaa
näille loistavan mahdollisuuden kehittyä kohti
kansainvälisiä pelikenttiä.
TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029
URHEILU 1/6
TPS panostaa merkittävästi oman
harjoituskeskuksen kehittämiseen.
Ensisijaisesti tavoitteena on
kehittää LähiTapiola-Areenaa ja
sen ympäristöä. Tämä mahdollistaa
Seuran oman “kotipesän”
syntymisen. Tämä koetaan
tärkeänä kehitysaskeleena paitsi
huippulaadukkaisen
harjoitteluolosuhteiden myös
seuraidentiteetin näkökulmasta.
TPS:n edustusjoukkueet tuodaan
lähemmäs juniorijoukkueita (esim.
Kummipelaajat /vierailut
harjoituksiin). Tämä on seura-
kulttuurin kehittymisen kannalta
tärkeää.
TPS tiivistää yhteistyötä alueen
korkeakoulujen ja start up-
ekosysteemin kanssa. Näin Seura
voi saada käyttöönsä mm. sport
tech- & health tech –yritysten
moderneinta osaamista.
TPS tulee olemaan yksi maan
edelläkävijöistä data-analytiikan
hyödyntämisessä.
Miten Visio 2029
voidaan tavoittaa?
TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029
URHEILU
URHEILU 2/6
TPS aktivoi yhteistyötä valittujen
kasvattajaseurojen kanssa.
Yhteistyön onnistuminen
edellyttää luottamuksen
rakentamista sekä sen
kirkastamista mitä lisäarvoa TPS
voi tarjota kasvattajaseuroille.
TPS huomioi urheilijat
kokonaisvaltaisesti. Käytännössä
tämä voi konkretisoitua
esimerkiksi isäntäperheiden
hankkimisena nuorimmille
Turkuun muuttaville pelaajille,
henkisenä valmennuksena,
oppisopimuspaikkojen
järjestämisenä,
ulkomaalaispelaajien
perehdyttämisenä suomalaiseen
kulttuuriin jne.
TPS & Seuran akatemiat
brändätään maan johtavaksi
pelaajahautomoksi.
Rakennusaineet ovat jo olemassa.
Jatkossa TPS-kasvattien otteista
maailmalla tulee viestiä
aktiivisemmin, jotta suuri yleisö
yhdistää vahvemmin heidät
TPS:aan. Viestinnässä tulee
korostaa myös Seuran erinomaisia
fasiliteetteja.
TPS jalkapallo etsii kansainvälisiä
yhteistyöseuroja ja muita
luotettavia kumppaneita (kuten
agentit), joiden kanssa
rakennetaan pitkäjänteistä ja
aktiivista yhteistyötä.
TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029
URHEILU
Miten Visio 2029 voidaan tavoittaa?
URHEILU 3/6
URHEILUSTRATEGIAN TAVOITERAKENNE
TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029
Kokonais-
valtaisuus
Oppilaitos-
yhteistyö
Alueellinen
yhteistyö
Kansainvälinen
yhteistyö
Tiedottaminen
ja viestintä
Alumni-
toiminta
Pelaajakehitys-
ohjelma
Pelaaja-
rekrytointi
Valmentajien
rekrytointi
Urheilija-
teknologia
Harjoitus-
keskus
Seuran
Identiteetti
Toiminta-
olosuhteet
Menestyminen
kotimaassa
Maajoukkue-
pelaajat
Kansainvälinen
menestyminen
Data-
strategia
Huippu
Akatemia
Huippu
tavoite
Tavoite
Taso 1
Taso 2
Taso 3
URHEILU 4/6
TAVOITTEET
2021
TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029
URHEILU
URHEILU 5/6
1. Urheilullinen menestys; miesten edustusjoukkueen paluu
Veikkausliigaan & U23-joukkueen nousu kakkosdivisioonaan.
2. TPS:n oman pelitavan (”TPS-metodin”) suunnittelu ja jalkautuksen
aloittaminen sekä dataperusteisten mallien hyödyntäminen
prosessissa.
3. Urheilurekrytoinnin uudistaminen hyödyntämällä dataperusteisia
malleja.
4. Olosuhteet: oman harjoituskeskuksen kehityssuunnitelma ja
taloudellinen esiselvitys.
Mittarit: Sarjataulukot, Maajoukkuepelaajien lukumäärä,
Suunnitelmien säännöllinen auditointi.
Toimenpiteet/tavoitteet 2021
TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029
URHEILU
URHEILU 6/6
BRÄNDI
Sydän pelissä!
TPS on perinteinen turkulainen seura
kansainvälisellä twistillä. Seuran kaikessa tekemisessä
pyritään huomioimaan tasa-arvo, viihdyttävyys &
yhteisöllisyys.
TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029
BRÄNDI 1/5
TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029
TPS JALKAPALLON BRÄNDI-IDENTITEETTI
(Tausta-aineistona mm. Tammi 2017; Sponsor Optimizer 2018)
Perinteikäs
Turkulainen
Kansainvälinen
Yhteisöllinen
Tasa-arvoinen
Mustavalkoinen
Viihdyttävä
BRÄNDI 2/5
TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029
Brändi-identiteetti
TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029
BRÄNDI
TPS jalkapallon brändin ydinidentiteetti on tiivistettävissä
muotoon: perinteinen & turkulainen.
Nämä ovat arvoja, jotka valtaosa ihmisistä liittää
TPS:aan. Kansainvälisyys on tavoiteattribuutti, joka viittaa
tavoitteeseen kehittää jatkossa myös ulkomaisia pelaajia
Veikkausliigaa rahakkaammille markkinoille.
Ydin-identiteettiä tukevat arvot/ominaisuudet (tasa-arvoinen,
viihdyttävä & yhteisöllinen), jotka TPS:n täytyy huomioida
arkipäivässään ja jotka auttavat erottumaan muista seuroista.
Erottautumista toki konkretisoi erityisesti TPS:lle
tunnusomainen mustavalkoinen väri, joka kantaa läpi TPS:n
visuaalisen ilmeen.
BRÄNDI 3/5
TAVOITTEET
2021
BRÄNDI JA 
MARKKINOINTI
TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029
BRÄNDI 4/5
1. Seuraidentiteetin vahvistaminen
2. Asiakasymmärryksen kasvattaminen
3. Myynnin modernisointi & digitaalisen myynnin kehittäminen
4. Valittujen brändiominaisuuksien vahvistaminen & jalkauttaminen
Mittarit: 
Brändin kansallinen tunnettuus ja kiinnostavuus
Sosiaalisen median tunnusluvut ja seuraajamäärien kasvu
Verkkoanalytiikka
Kohderyhmien muutokset
Toimenpiteet/tavoitteet 2021
BRÄNDI 5/5 TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029
BRÄNDI JA 
MARKKINOINTI
KIITOS

More Related Content

What's hot

Esimerkki-CV: Virtanen Ville
Esimerkki-CV: Virtanen VilleEsimerkki-CV: Virtanen Ville
Esimerkki-CV: Virtanen Ville
Suomen Ekonomit
 
Itsemaaraamisoikeuden kayttoon voi tarvita tukea?
 Itsemaaraamisoikeuden kayttoon voi tarvita tukea? Itsemaaraamisoikeuden kayttoon voi tarvita tukea?
Itsemaaraamisoikeuden kayttoon voi tarvita tukea?
THL
 
Onnistuneesti työelämään! -opas
Onnistuneesti työelämään! -opasOnnistuneesti työelämään! -opas
Onnistuneesti työelämään! -opas
Oppimisvaikeus
 
THECOO エンジニア向け採用ハンドブック 2022.8.22.pdf
THECOO エンジニア向け採用ハンドブック 2022.8.22.pdfTHECOO エンジニア向け採用ハンドブック 2022.8.22.pdf
THECOO エンジニア向け採用ハンドブック 2022.8.22.pdf
THECOO
 
Johdatus Kuvastin-menetelmään - Reflektiivinen itse- ja vertaisarvioinnin men...
Johdatus Kuvastin-menetelmään - Reflektiivinen itse- ja vertaisarvioinnin men...Johdatus Kuvastin-menetelmään - Reflektiivinen itse- ja vertaisarvioinnin men...
Johdatus Kuvastin-menetelmään - Reflektiivinen itse- ja vertaisarvioinnin men...
Socca_osaamiskeskus
 
コンカーを職場に選ぶ理由 (2022年10月版).pdf
コンカーを職場に選ぶ理由 (2022年10月版).pdfコンカーを職場に選ぶ理由 (2022年10月版).pdf
コンカーを職場に選ぶ理由 (2022年10月版).pdf
Concur Japan
 
Cloudfit 会社紹介
Cloudfit 会社紹介Cloudfit 会社紹介
Cloudfit 会社紹介
Yuki Senuma
 
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminenTietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
Miia Kosonen
 
Suomalaisten hyvinvointi 2018
Suomalaisten hyvinvointi 2018Suomalaisten hyvinvointi 2018
Suomalaisten hyvinvointi 2018
THL
 
コミュニケーションゲーム「桃太郎村の地図」オンライン
コミュニケーションゲーム「桃太郎村の地図」オンラインコミュニケーションゲーム「桃太郎村の地図」オンライン
コミュニケーションゲーム「桃太郎村の地図」オンライン
Jun Chiba
 
Valmentava johtaminen
Valmentava johtaminenValmentava johtaminen
Valmentava johtaminen
Less Miserables osk
 
THECOO採用資料 (全社版) 2022.10.07.pdf
THECOO採用資料 (全社版) 2022.10.07.pdfTHECOO採用資料 (全社版) 2022.10.07.pdf
THECOO採用資料 (全社版) 2022.10.07.pdf
THECOO
 
Tietojohtamisen kokonaisnäkemys - asteittainen kypsyystason kasvattaminen
Tietojohtamisen kokonaisnäkemys - asteittainen kypsyystason kasvattaminenTietojohtamisen kokonaisnäkemys - asteittainen kypsyystason kasvattaminen
Tietojohtamisen kokonaisnäkemys - asteittainen kypsyystason kasvattaminen
Sitra / Hyvinvointi
 
Turkcell Swot Analysis Project
Turkcell Swot Analysis ProjectTurkcell Swot Analysis Project
Turkcell Swot Analysis Project
FurkanTopbaolu
 
성남FC 유소년아 카데미제안서_직무수행계획서
성남FC 유소년아 카데미제안서_직무수행계획서성남FC 유소년아 카데미제안서_직무수행계획서
성남FC 유소년아 카데미제안서_직무수행계획서
Youngsub Chun
 
Rajat ylittavan terveydenhuollon tilastotietoja Suomesta 2022
Rajat ylittavan terveydenhuollon tilastotietoja Suomesta 2022Rajat ylittavan terveydenhuollon tilastotietoja Suomesta 2022
Rajat ylittavan terveydenhuollon tilastotietoja Suomesta 2022
Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste
 
Opnieuw goed jaar voor bvba Ben Crabbé
Opnieuw goed jaar voor bvba Ben CrabbéOpnieuw goed jaar voor bvba Ben Crabbé
Opnieuw goed jaar voor bvba Ben Crabbé
Thierry Debels
 
Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.
Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.
Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.
THL
 

What's hot (18)

Esimerkki-CV: Virtanen Ville
Esimerkki-CV: Virtanen VilleEsimerkki-CV: Virtanen Ville
Esimerkki-CV: Virtanen Ville
 
Itsemaaraamisoikeuden kayttoon voi tarvita tukea?
 Itsemaaraamisoikeuden kayttoon voi tarvita tukea? Itsemaaraamisoikeuden kayttoon voi tarvita tukea?
Itsemaaraamisoikeuden kayttoon voi tarvita tukea?
 
Onnistuneesti työelämään! -opas
Onnistuneesti työelämään! -opasOnnistuneesti työelämään! -opas
Onnistuneesti työelämään! -opas
 
THECOO エンジニア向け採用ハンドブック 2022.8.22.pdf
THECOO エンジニア向け採用ハンドブック 2022.8.22.pdfTHECOO エンジニア向け採用ハンドブック 2022.8.22.pdf
THECOO エンジニア向け採用ハンドブック 2022.8.22.pdf
 
Johdatus Kuvastin-menetelmään - Reflektiivinen itse- ja vertaisarvioinnin men...
Johdatus Kuvastin-menetelmään - Reflektiivinen itse- ja vertaisarvioinnin men...Johdatus Kuvastin-menetelmään - Reflektiivinen itse- ja vertaisarvioinnin men...
Johdatus Kuvastin-menetelmään - Reflektiivinen itse- ja vertaisarvioinnin men...
 
コンカーを職場に選ぶ理由 (2022年10月版).pdf
コンカーを職場に選ぶ理由 (2022年10月版).pdfコンカーを職場に選ぶ理由 (2022年10月版).pdf
コンカーを職場に選ぶ理由 (2022年10月版).pdf
 
Cloudfit 会社紹介
Cloudfit 会社紹介Cloudfit 会社紹介
Cloudfit 会社紹介
 
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminenTietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
 
Suomalaisten hyvinvointi 2018
Suomalaisten hyvinvointi 2018Suomalaisten hyvinvointi 2018
Suomalaisten hyvinvointi 2018
 
コミュニケーションゲーム「桃太郎村の地図」オンライン
コミュニケーションゲーム「桃太郎村の地図」オンラインコミュニケーションゲーム「桃太郎村の地図」オンライン
コミュニケーションゲーム「桃太郎村の地図」オンライン
 
Valmentava johtaminen
Valmentava johtaminenValmentava johtaminen
Valmentava johtaminen
 
THECOO採用資料 (全社版) 2022.10.07.pdf
THECOO採用資料 (全社版) 2022.10.07.pdfTHECOO採用資料 (全社版) 2022.10.07.pdf
THECOO採用資料 (全社版) 2022.10.07.pdf
 
Tietojohtamisen kokonaisnäkemys - asteittainen kypsyystason kasvattaminen
Tietojohtamisen kokonaisnäkemys - asteittainen kypsyystason kasvattaminenTietojohtamisen kokonaisnäkemys - asteittainen kypsyystason kasvattaminen
Tietojohtamisen kokonaisnäkemys - asteittainen kypsyystason kasvattaminen
 
Turkcell Swot Analysis Project
Turkcell Swot Analysis ProjectTurkcell Swot Analysis Project
Turkcell Swot Analysis Project
 
성남FC 유소년아 카데미제안서_직무수행계획서
성남FC 유소년아 카데미제안서_직무수행계획서성남FC 유소년아 카데미제안서_직무수행계획서
성남FC 유소년아 카데미제안서_직무수행계획서
 
Rajat ylittavan terveydenhuollon tilastotietoja Suomesta 2022
Rajat ylittavan terveydenhuollon tilastotietoja Suomesta 2022Rajat ylittavan terveydenhuollon tilastotietoja Suomesta 2022
Rajat ylittavan terveydenhuollon tilastotietoja Suomesta 2022
 
Opnieuw goed jaar voor bvba Ben Crabbé
Opnieuw goed jaar voor bvba Ben CrabbéOpnieuw goed jaar voor bvba Ben Crabbé
Opnieuw goed jaar voor bvba Ben Crabbé
 
Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.
Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.
Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.
 

Similar to FC TPS Turku Oy: Strategia 2029

Urheilumarkkinointi 2.0 – Paul Pogbasta Juho Nenoseen
Urheilumarkkinointi 2.0 – Paul Pogbasta Juho NenoseenUrheilumarkkinointi 2.0 – Paul Pogbasta Juho Nenoseen
Urheilumarkkinointi 2.0 – Paul Pogbasta Juho Nenoseen
Arto Kuuluvainen
 
Urheilumarkkinointi 2.0 – Matka kohti parempaa asiakasymmärrystä.
Urheilumarkkinointi 2.0 – Matka kohti parempaa asiakasymmärrystä.Urheilumarkkinointi 2.0 – Matka kohti parempaa asiakasymmärrystä.
Urheilumarkkinointi 2.0 – Matka kohti parempaa asiakasymmärrystä.
Arto Kuuluvainen
 
Salibandyliiton "Seura360-projekti": Strateginen johtaminen & urheiluseurat
Salibandyliiton "Seura360-projekti": Strateginen johtaminen & urheiluseuratSalibandyliiton "Seura360-projekti": Strateginen johtaminen & urheiluseurat
Salibandyliiton "Seura360-projekti": Strateginen johtaminen & urheiluseurat
Arto Kuuluvainen
 
Moderni urheilumarkkinointi 30.03.2017, Sport & Business Forum, Oulu
Moderni urheilumarkkinointi 30.03.2017, Sport & Business Forum, OuluModerni urheilumarkkinointi 30.03.2017, Sport & Business Forum, Oulu
Moderni urheilumarkkinointi 30.03.2017, Sport & Business Forum, Oulu
Arto Kuuluvainen
 
Imatra Basecamp Seminaari/ Arto Kuuluvainen: Urheilumarkkinointi tänään (ja h...
Imatra Basecamp Seminaari/ Arto Kuuluvainen: Urheilumarkkinointi tänään (ja h...Imatra Basecamp Seminaari/ Arto Kuuluvainen: Urheilumarkkinointi tänään (ja h...
Imatra Basecamp Seminaari/ Arto Kuuluvainen: Urheilumarkkinointi tänään (ja h...
Arto Kuuluvainen
 
Luento: Urheilumarkkinointi, sosiaalinen media & joukkorahoitus
Luento: Urheilumarkkinointi, sosiaalinen media & joukkorahoitusLuento: Urheilumarkkinointi, sosiaalinen media & joukkorahoitus
Luento: Urheilumarkkinointi, sosiaalinen media & joukkorahoitus
Arto Kuuluvainen
 
Mitä on moderni urheilumarkkinointi? Laitamainoksista asiakasymmärrykseen.
Mitä on moderni urheilumarkkinointi? Laitamainoksista asiakasymmärrykseen.Mitä on moderni urheilumarkkinointi? Laitamainoksista asiakasymmärrykseen.
Mitä on moderni urheilumarkkinointi? Laitamainoksista asiakasymmärrykseen.
Arto Kuuluvainen
 
Sinettiseuraseminaari 2014: Sponsorointi & urheilumarkkinointi Arto Kuuluvainen
Sinettiseuraseminaari 2014: Sponsorointi & urheilumarkkinointi Arto KuuluvainenSinettiseuraseminaari 2014: Sponsorointi & urheilumarkkinointi Arto Kuuluvainen
Sinettiseuraseminaari 2014: Sponsorointi & urheilumarkkinointi Arto Kuuluvainen
Arto Kuuluvainen
 
Sponsorointi 2.0. Mestis-seminaari Hartwall Areenalla 09.11.2018_Arto Kuuluva...
Sponsorointi 2.0. Mestis-seminaari Hartwall Areenalla 09.11.2018_Arto Kuuluva...Sponsorointi 2.0. Mestis-seminaari Hartwall Areenalla 09.11.2018_Arto Kuuluva...
Sponsorointi 2.0. Mestis-seminaari Hartwall Areenalla 09.11.2018_Arto Kuuluva...
Arto Kuuluvainen
 
Urheilumarkkinointi 2016- presentaatio Liigan avaustilaisuudessa 13.09.2016, ...
Urheilumarkkinointi 2016- presentaatio Liigan avaustilaisuudessa 13.09.2016, ...Urheilumarkkinointi 2016- presentaatio Liigan avaustilaisuudessa 13.09.2016, ...
Urheilumarkkinointi 2016- presentaatio Liigan avaustilaisuudessa 13.09.2016, ...
Arto Kuuluvainen
 
Onko osaamisenhallinnalla jotain tekemistä strategian kanssa
Onko osaamisenhallinnalla jotain tekemistä strategian kanssaOnko osaamisenhallinnalla jotain tekemistä strategian kanssa
Onko osaamisenhallinnalla jotain tekemistä strategian kanssaSinikka Ahokas
 
kandi_urheilusponsorointi_tyttikirvesmies
kandi_urheilusponsorointi_tyttikirvesmieskandi_urheilusponsorointi_tyttikirvesmies
kandi_urheilusponsorointi_tyttikirvesmiesTytti Kirvesmies
 
Moderni urheilumarkkinointi- luento, Laurea Ammattikorkeakoulu 08.09.2015
Moderni urheilumarkkinointi- luento, Laurea Ammattikorkeakoulu 08.09.2015Moderni urheilumarkkinointi- luento, Laurea Ammattikorkeakoulu 08.09.2015
Moderni urheilumarkkinointi- luento, Laurea Ammattikorkeakoulu 08.09.2015
Arto Kuuluvainen
 
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
Business Arena Oy
 
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

Business Arena Oy
 
TPS Jalkapallon toteuttamia vastuullisuustoimenpiteitä
TPS Jalkapallon toteuttamia vastuullisuustoimenpiteitäTPS Jalkapallon toteuttamia vastuullisuustoimenpiteitä
TPS Jalkapallon toteuttamia vastuullisuustoimenpiteitä
TPS Jalkapallo
 
Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallin...
Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallin...Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallin...
Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallin...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sidosryhmätutkimuksen rooli sponsoroinnissa, 12.11.2018 Forssa (Turun ammatti...
Sidosryhmätutkimuksen rooli sponsoroinnissa, 12.11.2018 Forssa (Turun ammatti...Sidosryhmätutkimuksen rooli sponsoroinnissa, 12.11.2018 Forssa (Turun ammatti...
Sidosryhmätutkimuksen rooli sponsoroinnissa, 12.11.2018 Forssa (Turun ammatti...
Arto Kuuluvainen
 
Sponsorointi 2.0: Matka näkyvyyselementeistä arvoperusteisiin kumppanuuksiin.
Sponsorointi 2.0: Matka näkyvyyselementeistä arvoperusteisiin kumppanuuksiin.Sponsorointi 2.0: Matka näkyvyyselementeistä arvoperusteisiin kumppanuuksiin.
Sponsorointi 2.0: Matka näkyvyyselementeistä arvoperusteisiin kumppanuuksiin.
Arto Kuuluvainen
 

Similar to FC TPS Turku Oy: Strategia 2029 (19)

Urheilumarkkinointi 2.0 – Paul Pogbasta Juho Nenoseen
Urheilumarkkinointi 2.0 – Paul Pogbasta Juho NenoseenUrheilumarkkinointi 2.0 – Paul Pogbasta Juho Nenoseen
Urheilumarkkinointi 2.0 – Paul Pogbasta Juho Nenoseen
 
Urheilumarkkinointi 2.0 – Matka kohti parempaa asiakasymmärrystä.
Urheilumarkkinointi 2.0 – Matka kohti parempaa asiakasymmärrystä.Urheilumarkkinointi 2.0 – Matka kohti parempaa asiakasymmärrystä.
Urheilumarkkinointi 2.0 – Matka kohti parempaa asiakasymmärrystä.
 
Salibandyliiton "Seura360-projekti": Strateginen johtaminen & urheiluseurat
Salibandyliiton "Seura360-projekti": Strateginen johtaminen & urheiluseuratSalibandyliiton "Seura360-projekti": Strateginen johtaminen & urheiluseurat
Salibandyliiton "Seura360-projekti": Strateginen johtaminen & urheiluseurat
 
Moderni urheilumarkkinointi 30.03.2017, Sport & Business Forum, Oulu
Moderni urheilumarkkinointi 30.03.2017, Sport & Business Forum, OuluModerni urheilumarkkinointi 30.03.2017, Sport & Business Forum, Oulu
Moderni urheilumarkkinointi 30.03.2017, Sport & Business Forum, Oulu
 
Imatra Basecamp Seminaari/ Arto Kuuluvainen: Urheilumarkkinointi tänään (ja h...
Imatra Basecamp Seminaari/ Arto Kuuluvainen: Urheilumarkkinointi tänään (ja h...Imatra Basecamp Seminaari/ Arto Kuuluvainen: Urheilumarkkinointi tänään (ja h...
Imatra Basecamp Seminaari/ Arto Kuuluvainen: Urheilumarkkinointi tänään (ja h...
 
Luento: Urheilumarkkinointi, sosiaalinen media & joukkorahoitus
Luento: Urheilumarkkinointi, sosiaalinen media & joukkorahoitusLuento: Urheilumarkkinointi, sosiaalinen media & joukkorahoitus
Luento: Urheilumarkkinointi, sosiaalinen media & joukkorahoitus
 
Mitä on moderni urheilumarkkinointi? Laitamainoksista asiakasymmärrykseen.
Mitä on moderni urheilumarkkinointi? Laitamainoksista asiakasymmärrykseen.Mitä on moderni urheilumarkkinointi? Laitamainoksista asiakasymmärrykseen.
Mitä on moderni urheilumarkkinointi? Laitamainoksista asiakasymmärrykseen.
 
Sinettiseuraseminaari 2014: Sponsorointi & urheilumarkkinointi Arto Kuuluvainen
Sinettiseuraseminaari 2014: Sponsorointi & urheilumarkkinointi Arto KuuluvainenSinettiseuraseminaari 2014: Sponsorointi & urheilumarkkinointi Arto Kuuluvainen
Sinettiseuraseminaari 2014: Sponsorointi & urheilumarkkinointi Arto Kuuluvainen
 
Sponsorointi 2.0. Mestis-seminaari Hartwall Areenalla 09.11.2018_Arto Kuuluva...
Sponsorointi 2.0. Mestis-seminaari Hartwall Areenalla 09.11.2018_Arto Kuuluva...Sponsorointi 2.0. Mestis-seminaari Hartwall Areenalla 09.11.2018_Arto Kuuluva...
Sponsorointi 2.0. Mestis-seminaari Hartwall Areenalla 09.11.2018_Arto Kuuluva...
 
Urheilumarkkinointi 2016- presentaatio Liigan avaustilaisuudessa 13.09.2016, ...
Urheilumarkkinointi 2016- presentaatio Liigan avaustilaisuudessa 13.09.2016, ...Urheilumarkkinointi 2016- presentaatio Liigan avaustilaisuudessa 13.09.2016, ...
Urheilumarkkinointi 2016- presentaatio Liigan avaustilaisuudessa 13.09.2016, ...
 
Onko osaamisenhallinnalla jotain tekemistä strategian kanssa
Onko osaamisenhallinnalla jotain tekemistä strategian kanssaOnko osaamisenhallinnalla jotain tekemistä strategian kanssa
Onko osaamisenhallinnalla jotain tekemistä strategian kanssa
 
kandi_urheilusponsorointi_tyttikirvesmies
kandi_urheilusponsorointi_tyttikirvesmieskandi_urheilusponsorointi_tyttikirvesmies
kandi_urheilusponsorointi_tyttikirvesmies
 
Moderni urheilumarkkinointi- luento, Laurea Ammattikorkeakoulu 08.09.2015
Moderni urheilumarkkinointi- luento, Laurea Ammattikorkeakoulu 08.09.2015Moderni urheilumarkkinointi- luento, Laurea Ammattikorkeakoulu 08.09.2015
Moderni urheilumarkkinointi- luento, Laurea Ammattikorkeakoulu 08.09.2015
 
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
 
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

 
TPS Jalkapallon toteuttamia vastuullisuustoimenpiteitä
TPS Jalkapallon toteuttamia vastuullisuustoimenpiteitäTPS Jalkapallon toteuttamia vastuullisuustoimenpiteitä
TPS Jalkapallon toteuttamia vastuullisuustoimenpiteitä
 
Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallin...
Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallin...Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallin...
Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallin...
 
Sidosryhmätutkimuksen rooli sponsoroinnissa, 12.11.2018 Forssa (Turun ammatti...
Sidosryhmätutkimuksen rooli sponsoroinnissa, 12.11.2018 Forssa (Turun ammatti...Sidosryhmätutkimuksen rooli sponsoroinnissa, 12.11.2018 Forssa (Turun ammatti...
Sidosryhmätutkimuksen rooli sponsoroinnissa, 12.11.2018 Forssa (Turun ammatti...
 
Sponsorointi 2.0: Matka näkyvyyselementeistä arvoperusteisiin kumppanuuksiin.
Sponsorointi 2.0: Matka näkyvyyselementeistä arvoperusteisiin kumppanuuksiin.Sponsorointi 2.0: Matka näkyvyyselementeistä arvoperusteisiin kumppanuuksiin.
Sponsorointi 2.0: Matka näkyvyyselementeistä arvoperusteisiin kumppanuuksiin.
 

More from Arto Kuuluvainen

Arto Kuuluvainen: Urheilukontekstin erityispiirteiden ymmärtäminen (Urheilujo...
Arto Kuuluvainen: Urheilukontekstin erityispiirteiden ymmärtäminen (Urheilujo...Arto Kuuluvainen: Urheilukontekstin erityispiirteiden ymmärtäminen (Urheilujo...
Arto Kuuluvainen: Urheilukontekstin erityispiirteiden ymmärtäminen (Urheilujo...
Arto Kuuluvainen
 
Tulevaisuuden urheiluseura, Vaasan yliopiston webinaari, 19.5.2020
Tulevaisuuden urheiluseura, Vaasan yliopiston webinaari, 19.5.2020Tulevaisuuden urheiluseura, Vaasan yliopiston webinaari, 19.5.2020
Tulevaisuuden urheiluseura, Vaasan yliopiston webinaari, 19.5.2020
Arto Kuuluvainen
 
Sponsorointi nyt ja kohta -seminaari 23.1.2018, Lappeenranta: Sponsorointi ja...
Sponsorointi nyt ja kohta -seminaari 23.1.2018, Lappeenranta: Sponsorointi ja...Sponsorointi nyt ja kohta -seminaari 23.1.2018, Lappeenranta: Sponsorointi ja...
Sponsorointi nyt ja kohta -seminaari 23.1.2018, Lappeenranta: Sponsorointi ja...
Arto Kuuluvainen
 
Kohti tehokkaampaa sponsorointia- aamuseminaari, 28.09.2017: SponsorOptimizer...
Kohti tehokkaampaa sponsorointia- aamuseminaari, 28.09.2017: SponsorOptimizer...Kohti tehokkaampaa sponsorointia- aamuseminaari, 28.09.2017: SponsorOptimizer...
Kohti tehokkaampaa sponsorointia- aamuseminaari, 28.09.2017: SponsorOptimizer...
Arto Kuuluvainen
 
Keynote: Sports Brands. Digital Business Course, Laurea University of Applied...
Keynote: Sports Brands. Digital Business Course, Laurea University of Applied...Keynote: Sports Brands. Digital Business Course, Laurea University of Applied...
Keynote: Sports Brands. Digital Business Course, Laurea University of Applied...
Arto Kuuluvainen
 
Key note: Sports Brands (University of Eastern Finland, January 2014)
Key note: Sports Brands (University of Eastern Finland, January 2014)Key note: Sports Brands (University of Eastern Finland, January 2014)
Key note: Sports Brands (University of Eastern Finland, January 2014)
Arto Kuuluvainen
 

More from Arto Kuuluvainen (6)

Arto Kuuluvainen: Urheilukontekstin erityispiirteiden ymmärtäminen (Urheilujo...
Arto Kuuluvainen: Urheilukontekstin erityispiirteiden ymmärtäminen (Urheilujo...Arto Kuuluvainen: Urheilukontekstin erityispiirteiden ymmärtäminen (Urheilujo...
Arto Kuuluvainen: Urheilukontekstin erityispiirteiden ymmärtäminen (Urheilujo...
 
Tulevaisuuden urheiluseura, Vaasan yliopiston webinaari, 19.5.2020
Tulevaisuuden urheiluseura, Vaasan yliopiston webinaari, 19.5.2020Tulevaisuuden urheiluseura, Vaasan yliopiston webinaari, 19.5.2020
Tulevaisuuden urheiluseura, Vaasan yliopiston webinaari, 19.5.2020
 
Sponsorointi nyt ja kohta -seminaari 23.1.2018, Lappeenranta: Sponsorointi ja...
Sponsorointi nyt ja kohta -seminaari 23.1.2018, Lappeenranta: Sponsorointi ja...Sponsorointi nyt ja kohta -seminaari 23.1.2018, Lappeenranta: Sponsorointi ja...
Sponsorointi nyt ja kohta -seminaari 23.1.2018, Lappeenranta: Sponsorointi ja...
 
Kohti tehokkaampaa sponsorointia- aamuseminaari, 28.09.2017: SponsorOptimizer...
Kohti tehokkaampaa sponsorointia- aamuseminaari, 28.09.2017: SponsorOptimizer...Kohti tehokkaampaa sponsorointia- aamuseminaari, 28.09.2017: SponsorOptimizer...
Kohti tehokkaampaa sponsorointia- aamuseminaari, 28.09.2017: SponsorOptimizer...
 
Keynote: Sports Brands. Digital Business Course, Laurea University of Applied...
Keynote: Sports Brands. Digital Business Course, Laurea University of Applied...Keynote: Sports Brands. Digital Business Course, Laurea University of Applied...
Keynote: Sports Brands. Digital Business Course, Laurea University of Applied...
 
Key note: Sports Brands (University of Eastern Finland, January 2014)
Key note: Sports Brands (University of Eastern Finland, January 2014)Key note: Sports Brands (University of Eastern Finland, January 2014)
Key note: Sports Brands (University of Eastern Finland, January 2014)
 

FC TPS Turku Oy: Strategia 2029

 • 2. TAUSTAKSI Tämä dokumentti sisältää TPS:n strategian. Strategian osa-alueiden jalkautukseen on nimetty omat vastuuhenkilönsä. Nämä kokoavat seuran sisältä ja sidosryhmien edustajista tiimin, joka vastaa kunkin teeman jalkautuksesta käytäntöön. Strategiadokumentti on tarkoitettu lähtölaukaukseksi systemaattiselle kehitystyölle --> Strategiaprosessi on dynaaminen ja sitä tarkastellaan säännöllisesti tehden tarvittavia korjausliikkeitä toimintaympäristön muuttuessa. Strategiatyön aikana on kerätty merkittävä määrä konkreettisia ehdotuksia, ideoita ja mittareita hyödynnettäväksi jalkautusvaiheessa. Lisätietoja näistä antaa Arto Kuuluvainen. TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029 TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029
 • 3. MISSIO Miksi TPS jalkapallo on olemassa? TPS tarjoaa turkulaisille jalkapalloelämyksiä läpi elämän ja yhdistää eri sukupolvet osaksi yhteiseksi koettua mustavalkoista tarinaa. TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029
 • 4. VISIO 2029 TPS ON SUOMALAINEN HUIPPUSEURA, jonka talous on tasapainossa. Tulos ei ole riippuvainen urheilumenestyksestä, mutta seuran edustusjoukkueet taistelevat vuosittain mitalisjoituksista. TPS TUNNETAAN SUOMEN INNOVATIIVISIMPANA JALKAPALLOSEURANA, joka on jo vuosia suhtautunut ennakkoluulottomasti uuteen teknologiaan ja lajikentän uusiin tulokkaisiin. TPS ON SUOMEN HALUTUIN KEHITTÄJÄSEURA, jonka pelaajapolku tuottaa jatkuvasti pelaajia maajoukkueisiin ja ulkomaisiin huippuseuroihin. Tätä edesauttaa oma harjoituskeskus, erittäin laadukas juniorivalmennus sekä toimiva yhteistyö pelaaja-agenttien sekä valittujen kasvattaja- ja kansainvälisten seurojen kanssa. TPS ON TURUN TUNNETUIN BRÄNDI, jossa pitkät perinteet yhdistyvät moderniin, suvaitsevaan ja kansainväliseen ajattelutapaan. TPS jalkapallo toimii aktiivisesti turkulaisessa yhteiskunnassa ja valjastaa jalkapallon alustaksi mm. sosiaalikasvatuksellisiin projekteihin. TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029
 • 5. TAVOITETILA TPS jalkapallo on selättänyt taloudelliset haasteensa. Myynnin ammattimaistaminen, uudet tulonlähteet sekä Veikkausliigapaikan vakiinnuttaminen on johtanut siihen, että yksittäiset urheilulliset epäonnistumiset eivät enää uhkaa Seuran olemassaoloa. Oma osansa talouden tasapainottamisella on toki ollut myös sillä, että TPS jalkapallon akatemiatoiminta on jauhanut vuodesta toiseen talentteja, jotka ovat siirtyneet ulkomaille. Osa akatemioihin, osa edustusjoukkueiden kautta suoraan ammattilaistasolle. TPS:n maine Suomen johtavana pelaajahautomona onkin levinnyt ympäri Skandinavian. Pelaajavirta Ruotsin, Tanskan ja Norjan pääsarjaseuroihin on lähes jatkuvaa. Tätä edesauttaa se, että TPS on jo vuosia luonut suhteita niin naapurimaiden seuroihin kuin kansainvälisiin pelaaja-agentteihinkin. TPS on panostanut paljon oman harjoituskeskuksensa kehittämiseen. Harjoituskeskuksesta onkin muodostunut TPS-perheen tukikohta, jossa seurayhteisö tapaa toisiaan ja harjoittelee keskitetysti. Mustavalkoinen klubitalo pitää sisällää mm. toimistotiloja, joita käyttää niin TPS:n henkilöstö kuin Seuraa lähellä olevien yritystenkin henkilöstö. Näissä yrityksissä TPS on mukana osakkaana. Klubitalo pitää sisällään myös tiloja, jotka mahdollistavat esimerkiksi TPS –iltapäiväkerhojen vetämisen. Samassa yhteydessä on tietenkin pukukoppitilat sekä mm.kuntosalitiloja. Aktiivinen yhteistyö alueen korkeakoulujen sekä tiedepuiston yritysten kanssa on tuonut TPS:n käyttöön paljon urheiluteknologian uusinta osaamista. Esimerkiksi pelaajien testauksessa ja skouttauksessa on menty jättiharppauksin eteenpäin. Kaikesta tästä viestitään hyvin aktiivisesti ja TPS vetääkin puoleensa lupaavia jalkapalloilijoita ympäri Suomen. He tietävät, että TPS tarjoaa Suomen parhaat mahdollisuudet kehittyä nopeasti tasolle, joka mahdollistaa peliuran jatkamisen kansainvälisissä ympyröissä. Samanaikaisesti TPS:n jäsenmäärä on kasvanut merkittävästi. Erityisesti kasvua on tullut tyttö- ja harrastejalkapallosta. Myös TPS:n futsal ja esports avaukset ovat tuoneet Seuraan paljon uusia jäseniä, joka näkyy myös edustusjoukkueiden katsojamäärissä. Katsojamäärissä näkyy myös se, että TPS:sta on tullut paikallisesti merkittävä yhteiskuntavastuullinen toimija. Jalkapallo on valjastettu välineeksi, jolla TPS auttaa yhteiskuntaa toteuttamaan tehtäviä jotka eivät perinteisesti ole kuuluneet suomalaisten seurojen ydintekemiseen (mm. sopeuttaminen, terveys- ja sosiaalikasvatus jne.) On vuosi 2029... TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029
 • 6. STRATEGIA- KARTTA MENESTYSTEKIJÄT: Tasapainoinen talous Huippulaadukas pelaajakehitys Erinomaiset olosuhteet & teknologinen edelläkävijyys Turun tunnetuin brändi TEHTÄVÄMME: Tarjota turkulaisille jalkapalloelämyksiä läpi elämän ja yhdistää eri sukupolvet osaksi yhteiseksi koettua mustavalkoista tarinaa. OHJAAVIA ARVOJA: Perinteikäs Kansainvälinen Yhteisöllinen Viihdyttävä Tasa-arvoinen ASIAKASHYÖDYT: Kuluttajille suuria elämyksiä läpi elämän. Yrityksille loistava alusta verkostoitumiseen ja paikalliseen näkyvyyteen sekä tätä kautta uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. YDINVIESTIT: Sydän pelissä! Seura-identiteetin vahvistaminen, TPS pelaajahautomona, TPS yhteiskunnallisena toimijana TAHTOTILA: SUOMALAINEN HUIPPUSEURA, JONKA TALOUS ON TASAPAINOSSA. TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029
 • 8. Osakkuusyhtiöt & uudet liiketoiminnot Omistuspohjan laajentaminen & uudet sijoitustuotteet Myynnin modernisointi Hankkeet & yhteiskuntavastuu Pelaajakehitys (”TPS-metodi”) Harjoituskeskuksen kehittäminen Data-analytiikka Seuraidentiteetin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen Kansainväliset kumppanit Brändi-identiteetin ja ulkoisen viestinnän vahvempi integraatio Asiakasymmärryksen kasvattaminen Kasvattajaseurayhteistyön aktivointi TPS ON SUOMALAINEN HUIPPUSEURA, JONKA TALOUS ON TASAPAINOSSA TASAPAINOINEN TALOUS (Koordinointi: Janne Kytölä & Ari Aho) Tavoite (Talous): TURUN TUNNETUIN JA MERKITYKSELLISIN BRÄNDI (Koordinointi: Arto Kuuluvainen, Elina Salo & Harri Ekebom) Tavoite (Brändi): HUIPPULAADUKAS PELAAJAKEHITYS & MENESTYVÄT  EDUSTUSJOUKKUEET (Koordinointi: Mika Laurikainen & Aimo Moisander) Tavoitteet (Urheilu): MAHDOLLISTAJAT TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029
 • 9. TALOUS Pidemmän tähtäimen tavoitteena on kattaa urheilutoiminnan kulut kuluttaja- ja yritysmyynnin tuotoilla.  Muista liiketoiminnoista ja satunnaisista myyntivoitoista (=pelaajakaupat) saatavat tuotot käytetään ensisijaisesti olosuhdeinvestointeihin ja toiminnan kehittämiseen. TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029 TALOUS 1/6
 • 10. TPS jalkapallo tulee jatkossa kiinnittämään rekrytoinneissaan huomiota myös henkilöstöresurssien joustavuuteen. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi jaettuja resursseja Seuran taustayhtiöiden kanssa, tiivistä oppilaitosyhteistyötä sekä erilaisten yrittäjäpohjaisten sopimusten hyödyntämistä (esim. myynnin jälleenmyyntisopimukset). TPS jalkapallo tulee hyödyntämään järjestelmällisemmin modernin myynnin työkaluja (esim. CRM-järjestelmän ja markkinoinnin automaation käyttöönotto) ja tätä kautta kasvattamaan kumppanimyyntiään. TPS jalkapallo tulee hakemaan lisäresursseja systemaattisemmalla hanketoiminnalla ja esimerkiksi säätiöiden tarjoamaa rahoitusta hyödyntämällä. Erityisesti tämä korostuu projekteissa ja tapahtumissa, jotka ovat linkitettävissä yhteiskuntavastuuseen, lasten harrastamisen kustannusten alentamiseen sekä kansalaisten liikuttamiseen. TPS jalkapallon taloudenseuranta on kehittynyt viime vuosina merkittävästi. Kehitystä jatketaan niin, että tavoitteena on kirjanpidon ja taloudenseurannan reaaliaikaisuus. Miten Visio 2029 voidaan tavoittaa? TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029 TALOUS TALOUS 2/6
 • 11. TPS jalkapallo pyrkii osakkaana tai muilla yhteistyöjärjestelyillä mukaan TPS-henkisten yrittäjien ja asiantuntijoiden ympärille rakentuviin liiketoimintoihin. Vastineeksi osakkuudesta TPS tarjoaa yrittäjille verkostoja, näkyvyyttä ja asiantuntemusta. Jalkapallon ulkopuolinen liiketoiminta tasaa urheilullisen menestyksen taloudelle asettamia riskejä. Esimerkki tällaisesta liiketoiminnasta on TKOMV Turku Oy. TPS jalkapallo pyrkii jatkuviin pelaajamyynteihin. Käytännössä tämän toteutumiseen voidaan hyödyntää kahta eri polkua: Tunnistetaan potentiaalisimmat talentit oman seuran sisältä sekä löydetään kotimaisia lahjakkuuksia haravoimalla tarkkaan kasvattajaseuroja. Tehdään akatemiasta brändäyksen ja viestinnän keinoin niin houkutteleva, että se houkuttaa näitä talentteja TPS:aan. Huippuolosuhteissa ja laadukkaalla valmennuksella lahjakkuuksista jalostuu pelaajia niin edustusjoukkueille kuin myytäväksi kansainvälisille yhteistyöseuroillekin. Kansainvälisten lahjakkuuksien tunnistaminen ja kehttäminen akatemiassa. Käytännössä vaatii luotettavat kumppanit ja ulkopuolista rahoitusta esimerkiksi pääomasijoittajilta ja tukijoilta. Huom! Pelaajamyyntejä ei koskaan budjetoida epävarmuustekijöiden takia vaan ne tuovat lähinnä puskuria Seuran talouteen mahdollistaen myös investointeja ja kehitystoimintaa. Lipputuloja pyritään kasvattamaan, mutta niiden budjetoinnissa noudatetaan varovaisuutta. Lipputulot korreloivat suhteellisen vahvasti urheilullisen menestyksen kanssa, joka sisältää aina riskinsä. A B Miten Visio 2029 voidaan tavoittaa? TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029 TALOUS TALOUS 3/6
 • 12. TPS jalkapallo kartoittaa jatkuvasti mahdollisuuksia omistajapohjansa vahvistamiseksi. Lisäksi kartoitetaan mahdollisuuksia rahoittaa esimerkiksi olosuhdeinvestointeja osittain joukkorahoituksella. FC TPS Turku Oy:n hallitus pyritään roolittamaan niin, että hallituksesta löytyy toiminnan kannalta keskeisimpien teemojen osaamista. Teemoja voivat olla esimerkiksi juridiikka, talous, rakentaminen/olosuhteet, urheilu, myynti, markkinointi/viestintä sekä yhteiskuntallinen vaikuttaminen. TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029 TALOUS TALOUS 4/6 Miten Visio 2029 voidaan tavoittaa?
 • 14. 1. Vähintään yhden uuden osakkuusyhtiön lanseeraus 2. Uuden CRM-järjestelmän käyttöönotto & myynnin modernisointi 3. Omistuspohjan laajentaminen 4. Vanhojen omistajien parempi huomioiminen 5. Yhteiskuntavastuuohjelman lanseeraus yhdessä TPS juniorijalkapallon kanssa Mittarit: Liikevaihdon & tuloksen kehitys Toimenpiteet/tavoitteet 2021 TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029 TALOUS TALOUS 6/6
 • 15. URHEILU TPS on erinomaisissa olosuhteissa toimiva pääsarjaseura, joka houkuttaa lahjakkuuksia laajalta alueelta ja tarjoaa näille loistavan mahdollisuuden kehittyä kohti kansainvälisiä pelikenttiä. TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029 URHEILU 1/6
 • 16. TPS panostaa merkittävästi oman harjoituskeskuksen kehittämiseen. Ensisijaisesti tavoitteena on kehittää LähiTapiola-Areenaa ja sen ympäristöä. Tämä mahdollistaa Seuran oman “kotipesän” syntymisen. Tämä koetaan tärkeänä kehitysaskeleena paitsi huippulaadukkaisen harjoitteluolosuhteiden myös seuraidentiteetin näkökulmasta. TPS:n edustusjoukkueet tuodaan lähemmäs juniorijoukkueita (esim. Kummipelaajat /vierailut harjoituksiin). Tämä on seura- kulttuurin kehittymisen kannalta tärkeää. TPS tiivistää yhteistyötä alueen korkeakoulujen ja start up- ekosysteemin kanssa. Näin Seura voi saada käyttöönsä mm. sport tech- & health tech –yritysten moderneinta osaamista. TPS tulee olemaan yksi maan edelläkävijöistä data-analytiikan hyödyntämisessä. Miten Visio 2029 voidaan tavoittaa? TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029 URHEILU URHEILU 2/6
 • 17. TPS aktivoi yhteistyötä valittujen kasvattajaseurojen kanssa. Yhteistyön onnistuminen edellyttää luottamuksen rakentamista sekä sen kirkastamista mitä lisäarvoa TPS voi tarjota kasvattajaseuroille. TPS huomioi urheilijat kokonaisvaltaisesti. Käytännössä tämä voi konkretisoitua esimerkiksi isäntäperheiden hankkimisena nuorimmille Turkuun muuttaville pelaajille, henkisenä valmennuksena, oppisopimuspaikkojen järjestämisenä, ulkomaalaispelaajien perehdyttämisenä suomalaiseen kulttuuriin jne. TPS & Seuran akatemiat brändätään maan johtavaksi pelaajahautomoksi. Rakennusaineet ovat jo olemassa. Jatkossa TPS-kasvattien otteista maailmalla tulee viestiä aktiivisemmin, jotta suuri yleisö yhdistää vahvemmin heidät TPS:aan. Viestinnässä tulee korostaa myös Seuran erinomaisia fasiliteetteja. TPS jalkapallo etsii kansainvälisiä yhteistyöseuroja ja muita luotettavia kumppaneita (kuten agentit), joiden kanssa rakennetaan pitkäjänteistä ja aktiivista yhteistyötä. TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029 URHEILU Miten Visio 2029 voidaan tavoittaa? URHEILU 3/6
 • 20. 1. Urheilullinen menestys; miesten edustusjoukkueen paluu Veikkausliigaan & U23-joukkueen nousu kakkosdivisioonaan. 2. TPS:n oman pelitavan (”TPS-metodin”) suunnittelu ja jalkautuksen aloittaminen sekä dataperusteisten mallien hyödyntäminen prosessissa. 3. Urheilurekrytoinnin uudistaminen hyödyntämällä dataperusteisia malleja. 4. Olosuhteet: oman harjoituskeskuksen kehityssuunnitelma ja taloudellinen esiselvitys. Mittarit: Sarjataulukot, Maajoukkuepelaajien lukumäärä, Suunnitelmien säännöllinen auditointi. Toimenpiteet/tavoitteet 2021 TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029 URHEILU URHEILU 6/6
 • 21. BRÄNDI Sydän pelissä! TPS on perinteinen turkulainen seura kansainvälisellä twistillä. Seuran kaikessa tekemisessä pyritään huomioimaan tasa-arvo, viihdyttävyys & yhteisöllisyys. TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029 BRÄNDI 1/5
 • 22. TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029 TPS JALKAPALLON BRÄNDI-IDENTITEETTI (Tausta-aineistona mm. Tammi 2017; Sponsor Optimizer 2018) Perinteikäs Turkulainen Kansainvälinen Yhteisöllinen Tasa-arvoinen Mustavalkoinen Viihdyttävä BRÄNDI 2/5
 • 23. TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029 Brändi-identiteetti TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029 BRÄNDI TPS jalkapallon brändin ydinidentiteetti on tiivistettävissä muotoon: perinteinen & turkulainen. Nämä ovat arvoja, jotka valtaosa ihmisistä liittää TPS:aan. Kansainvälisyys on tavoiteattribuutti, joka viittaa tavoitteeseen kehittää jatkossa myös ulkomaisia pelaajia Veikkausliigaa rahakkaammille markkinoille. Ydin-identiteettiä tukevat arvot/ominaisuudet (tasa-arvoinen, viihdyttävä & yhteisöllinen), jotka TPS:n täytyy huomioida arkipäivässään ja jotka auttavat erottumaan muista seuroista. Erottautumista toki konkretisoi erityisesti TPS:lle tunnusomainen mustavalkoinen väri, joka kantaa läpi TPS:n visuaalisen ilmeen. BRÄNDI 3/5
 • 25. 1. Seuraidentiteetin vahvistaminen 2. Asiakasymmärryksen kasvattaminen 3. Myynnin modernisointi & digitaalisen myynnin kehittäminen 4. Valittujen brändiominaisuuksien vahvistaminen & jalkauttaminen Mittarit:  Brändin kansallinen tunnettuus ja kiinnostavuus Sosiaalisen median tunnusluvut ja seuraajamäärien kasvu Verkkoanalytiikka Kohderyhmien muutokset Toimenpiteet/tavoitteet 2021 BRÄNDI 5/5 TPS JALKAPALLO STRATEGIA 2029 BRÄNDI JA  MARKKINOINTI