Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PENGURUSAN DAN
 PERKEMBANGAN
  KURIKULUM
KOMPONEN 3 :PROFESIONALISME KEGURUAN

2. Pengurusan dan perkembangan kurikulum
2.1 Konsep kurikulum
  - Konsep dan jenis...
Konsep Kurikulum
► Kamus  Dwibahasa, “kurikulum” diertikan sebagai
 bidang pelajaran di sekolah.
► Jika ditinjau dari s...
2.1.1 DEFINISI KURIKULUM
►  Urutan pengalaman yang ditetapkan oleh sekolah untuk
  mendisiplinkan cara berfikir dan ber...
Sambung…
►  Hirst(1975)-mendefinisikan kurikulum sebagai satu
  program yg mengandungi aktiviti2 pembelajaran & disusun...
Sambung…

            Kandungan
             kurikulum
          Komponen-komponen
P...
Sambung…

         Kandungan
         Kurikulum
         sekolah             Akti...
Sambung…

           Kognitif (ilmu
           Pengetahuan &
             teori)
  ...
2.1.2 JENIS-JENIS KURIKULUM
►  Kurikulum tersembunyi
-  Terletak di luar konteks pengajaran rasmi, belajar secara
  im...
2.1.2 JENIS-JENIS KURIKULUM
► Kurikulum bertulis/yang dihasratkan
- Kurikulum yang dimuatkan dalam panduan kurikulum
 neg...
JENIS-JENIS KURIKULUM
► Kurikulum yang diajarkan
- Kurikulum yang dapat dilihat ketika memerhati pengajaran
 guru

► Kuri...
JENIS-JENIS KURIKULUM
►  Kurikulum masa depan
-  Merangkumi pendekatan berpusatkan murid yang membolehkan mereka
  mem...
Jenis-jenis Kurikulum

            Jenis-jenis
             kurikulum
      Kurikulum
 ...
Kurikulum Ideal(Ideal Curriculum)

► Satu kurikulum yg digubal & dibentuk
 berlandaskan teori-teori ilmu pendidikan.
► Me...
Kurikulum Rasmi/Kurikulum Nyata
       (Manifest Curriculum)
► Dibuat  oleh pakar-pakar kurikulum di Kementerian
 ...
Kurikulum Formal
► Merangkumi   kurikulum akademik yg dilaksanakan
 melalui kurikulum pengajaran & kurikulum
 operasi...
Kurikulum Tak Formal(Sembunyi)
► Meliputi segala pengalaman yg dipelajari secara
 tidak formal.
► Ia meliputi pembelajara...
Ko-kurikulum
► Merujuk  kpd aktiviti-aktiviti tambahan yg
 dijalankan selepas waktu pelajaran sekolah.
► Aktiviti ko-kur...
Model-model Kurikulum

          Model-model
           Kurikulum
                ...
Model Kurikulum Tyler 1949
► Menurut Tyler- kurikulum ialah segala pembelajaran yg diarah,
 dirancang, dikelola & dilaksa...
Model Kurikulum Taba 1962
►  Juga menenkan objektif sebgagi platform untuk aktiviti di
  sekolah –kenali sbg kurikulum
...
Sambung…
► Langkah-langkah        dlm Model
 Kurikulum Taba:


              (1)Mendiagnosis
    ...
Sambung…
              Pembentukan konsep
          •Menyenaraikan data-data sesuatu topik
     ...
Model Kurikulum Stenhouse (1975)
►  Merupakan model proses kurikulum
►  Membentuk spesifikasi kurikulum dan proses pendi...
(a)Dlm perancangan kurikulum:
             •Guru mesti menentukan bahan
             pengajaran ...
Kurikulum Trend Terkini (Emergent Curiculum)
►  Kurikulum ‘emergent’yg terpaksa diwujudkan
  mengikut kehendak ,kuasa &...
Sambung…
► Kurikulum ini dipanggil “emergent”
 kerana ia sentiasa berubah &
 sentiasa terbuka utk kemungkinan-
 kemung...
Faktor-faktor yg Mempengaruhi
   Pembentukan & Perubahan
       Kurikulum
1. Faktor-faktor luaran:
(a)Keperluan ...
Sambung…
3. Sistem jadual sekolah, sumber-sumber bahan
 P&P di sekolah serta polisi-polisi penilaian yg
 akan digunakan ...
2.1.2 JENIS-JENIS KURIKULUM
►  Kurikulum tersembunyi
-  Terletak di luar konteks pengajaran rasmi, belajar secara
  im...
2.1.2 JENIS-JENIS KURIKULUM
► Kurikulum bertulis/yang dihasratkan
- Kurikulum yang dimuatkan dalam panduan kurikulum
 neg...
JENIS-JENIS KURIKULUM
► Kurikulum yang diajarkan
- Kurikulum yang dapat dilihat ketika memerhati pengajaran
 guru

► Kuri...
JENIS-JENIS KURIKULUM
►  Kurikulum masa depan
-  Merangkumi pendekatan berpusatkan murid yang membolehkan mereka
  mem...
2.2 Faktor-faktor yg Mempengaruhi
  Pembentukan & Perubahan Kurikulum
1. Faktor-faktor luaran:
(a)Keperluan sistem pendi...
Sambung…
3. Sistem jadual sekolah, sumber-sumber bahan
 P&P di sekolah serta polisi-polisi penilaian yg
 akan digunakan ...
►  KERAJAAN
-  Memilih polisi untuk melaksanakan kurikulum
►  MATLAMAT & PRIORITI PROGRAM
-  Tujuan, matlamat dan obje...
Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(KBSR)
►  Tujuan utama=utk meningkatkan tahap literasi murid-
  murid & kemahiran kog...
KOMPONEN UTAMA KBSR
        Kemahiran Asas(membaca,
         menulis, dan mengira)


PENDIDIKAN
ROHANI

NIL...
Matlamat   Objektif

1.pendidikan yang  1.Supaya murid boleh
seimbang dan      membaca,menullis dan
 berlandaskan ...
CIRI-CIRI UTAMA KBSR
i.   Terbahagi kepada dua fasa

Fasa I               Fasa II
► Untuk tahun 1-3    ...
CIRI-CIRI UTAMA KBSR
► Guna bahasa Malaysia sebagai bahasa
 pengantar untuk semua mata pelajaran
 kecuali Bahasa Ingger...
CIRI-CIRI UTAMA KBSR
► Murid-murid diberikan perhatian secara
 individu dan kemahiran bahasa mereka
 dipantau dengan te...
Struktur KBSR
 ► Murid mesti mencapai kemahiran dalam tiga
  bidang asas iaitu;
              komunikasi
P...
Komponen KBSR
Peranan Guru dalam Pelaksanaan KBSR
                       -memastikan dapat
           ...
Peranan guru KBSR
► Olehdemikian peranan guru KBSR sangat
 mencabar di mana beliau terpaksa;

              ...
Isu-isu berkaitan
► Satu dilema yang dihadapi oleh guru KBSR
 ialah tidak berpeluang berkursus untuk
 membina bahan pen...
Pengubahsuai Sukatan pelajaran
      KBSR
► Dilakukan  pada tahun 1982 di 305 buah sekolah
 secara terhad di Malay...
Aktiviti
►  Adakah perkembangan kurikulum (KBSR) berdasarkan
  model-model kurikulum yang dibincang?
►  Kemukakan cont...
KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR)
  Pengubahsuaian dalam sukatan KBSR
o  Program KBSR memulakan percubaannya pa...
KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR)
   Pengubahsuaian dalam sukatan KBSR
   Antara perubahan besar dalam KBSR ...
Matlamat KBSR
► Dibentuk berlandaskan konsep pendidikan umum,
 iaitu pendidikan yg seimbang & berlandaskan
 prinsip-pri...
Objektif KBSR
► Supaya  murid dapat menguasai kemahiran
 asas,iaitu membaca, menulis & mengira
 serta memperoleh ilmu p...
►  Objektif KBSR
  Menguasai Bahasa Melayu
  Menguasai kemahiran asas bahasa
  Mengmbang dan meningkatkan kemampuan...
2.3 KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR)
►    Matlamat KBSR
    Matlamat pendidikan sekolah rendah adlah untuk...
Ciri-ciri Utama KBSR
► Dibahagikan  kpd 2 fasa.
► Fasa 1=Tahun1 hingga 3
► Fasa 2=Tahun 4 hingga 6
► Dlm fasa 1, kemahira...
Sambung…
► Mereka juga diajar pengiraan yg asas &
 kemahiran matematik seperti campur, tolak,
 darab & bahagi.
► Dlm fa...
Sambung…
► Murid-murid diberikan peluang utk mempelajari
 kemahiran bahasa & utk berkomunikasi dlm BM.
► Mereka diberika...
Struktur KBSR
► Murid  mesti mencapai kemahiran dlm 3 bidang
 asas:
(a)bidang komunikasi;
(b)bidang manusia dlm alam sek...
Sambung…


               Kemahiran berfikir
    Sains & teknologi             Nilai merenta...
Pengubahsuaian Sukatan
       Pelajaran KBSR
►  Perubahan baru dlm KBSR telah dilaksanakan secara
  terhad pada t...
Peranan Guru Dlm Pelaksanaan
        KBSR
►  Peranan guru yg paling penting dlm KBSR ialah sebagai
  seorang fas...
► Guru juga mesti mengajar murid-muridnya cara-
 cara utk menyelesaikan masalah-masalah yg
 akan membantu mereka utk me...
PERANAN GURU DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM
              KBSR/KBSM
  Mengubah suai
o  Berdasarkan keperluan...
PERANAN GURU DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM
             KBSR/KBSM
  Mentafsir
o  Memahami dan menghargai FPK...
PERANAN GURU DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM
              KBSR/KBSM
  Mengubah suai
o  Berdasarkan keperluan...
RUMUSAN
►  Kurikulum ialah rancangan untuk pembelajaran. Semua
  rancangan mengandungi visi yang mentakrifkan nilai sos...
Kurikulum Bersepadu Sekolah
    Menengah (KBSM)
► KBSM  telah diperkenalkan dlm tahun 1980 oleh
 kerajaan utk membent...
Matlamat
► Matlamat  program KBSM ialah seperti
 berikut:
► a) Matlamat KBSM sama dgn KBSR iaitu
 utk mengembangkan pot...
Objektif KBSM
► Utk mencapai pendidikan seumur hidup di mana
 rancangan KBSM akan membekalkan ilmu
 pengetahuan kpd oran...
Sambung…
► Satu lagi objektif KBSM ialah utk memenuhi
 keperluan para murid supaya berkemampuan
 utk menghadapi cabaran ...
Ciri-ciri KBSM
► Mementingkan pembelajaran sepanjang hayat &
 unsur-unsur JERI.
► Ia juga mementingkan penekanan terhada...
Struktur KBSM
► Dlm melaksanakan KBSM, penekanan
 diberikan kpd pendekatan yg bersepadu dlm
 kurikulum, ko-kurikulum & ...
Komponen KBSM
► Organisasi terhadap kandungan
 sukatan pelajaran KBSM merangkumi
 komponen-komponen seperti yg
 ditunju...
Pengubahsuaian Sukatan Pelajaran KBSM
► KBSM telah disemak semula pada 1990 utk
 memenuhi tuntutan perkembangan dunia
 ...
► Selepas PMR, murid-murid meneruskan
 pengajian mereka sama ada dlm aliran sains @
 sastera di sekolah menengah harian...
Pembelajaran
            kontekstual
                   Pembelajaran
            ...
► Trend terkini dlm KBSM ialah pengenalan
 mata pelajaran Sains dlm tahun 1 &
 kurikulum diubahsuai semula secara
 ber...
Peranan guru dlm pelaksanaan
      KBSM
1. Peranan guru sebagai pengurus
 kurikulum adalah seperti berikut:
► a) Pen...
► b) Perancangan Kurikulum
► Sebagai seorang pengurus yg
 berkesan, guru mesti mempunyai
 tanggungjawab utk menyediakan
...
► a) Dlm penyediaan sebuah persediaan
 mengajar, guru perlu mengambil kira
 aspek-aspek berikut:
► (i)pengetahuan sedia...
► b) Dlm penyampaian kurikulum, guru
 perlu mengambil kira aspek-aspek yg
 berikut:
► (i)Isi pelajaran – pemilihan &
 ...
c) Dlm aspek penutup, guru harus membuat
  perancangan utk:
(i)Jenis & cara penutup
(ii)Aktiviti susulan
(iii)Penilaian o...
► d) Dlm aspek aktiviti susulan, maklum
 balas & pengubahsuaian, guru perlu
 mengambil kira aspek-aspek berikut:
► (i)m...
SEKIAN TERIMA KASIH
2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum
2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum
2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

149,661 views

Published on

Ilmu Pendidikan

Published in: Technology, Business

2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum

 1. 1. PENGURUSAN DAN PERKEMBANGAN KURIKULUM
 2. 2. KOMPONEN 3 :PROFESIONALISME KEGURUAN 2. Pengurusan dan perkembangan kurikulum 2.1 Konsep kurikulum - Konsep dan jenis kurikulum - Model-model kurikulum (Tyler,Taba, Stenhouse ) 2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perubahan kurikulum 2.3 KBSR - Matlamat - Objektif - Ciri-ciri utama - Struktur - Komponen 2.4 Pengubahsuaian sukatan pelajaran KBSR 2.5 Peranan guru dalam pelaksanaan kurikulum
 3. 3. Konsep Kurikulum ► Kamus Dwibahasa, “kurikulum” diertikan sebagai bidang pelajaran di sekolah. ► Jika ditinjau dari segi sejarah, perkataan “kurikulum”berasal drpd perkataan Latin “curriculum” yg bermaksud ruang tempat di mana pembelajaran berlaku. ► Mengikut www.iteawww.org/TAA/Glossary.htm, kurikulum didefinisikan sebagai bahan pengajaran yg guru & murid-murid perlu meliputi dlm proses pembelajaran. ► Pakar2 pendidikan :Kerr (1968)pula mendefinisikan kurikulum sebagai “semua jenis pembelajaran yg dirancang &dipandu oleh sekolah sama ada dlm kumpulan @ secara individu, di dlm @ di luar sekolah.”
 4. 4. 2.1.1 DEFINISI KURIKULUM ► Urutan pengalaman yang ditetapkan oleh sekolah untuk mendisiplinkan cara berfikir dan bertindak (Valiga, T. & Magel, C., 2001) ► Kurikulum sekolah adalah satu siri peristiwa yang terancang yang bertujuan untuk memberi kesan pendidikan kepada murid di sekolah. ► Menurut Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979, dalam konteks Malaysia, kurikulum boleh didefinisikan sebagai : “Semua perancangan pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah atau institusi pendidikan adalah untuk mencapai matlamat pendidikan. Kurikulum mengandungi dua aspek iaitu sukatan dan kandungan mata pelajaran dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan kokurikulum seperti sukan, persatuan dan unit beruniform.’’
 5. 5. Sambung… ► Hirst(1975)-mendefinisikan kurikulum sebagai satu program yg mengandungi aktiviti2 pembelajaran & disusun oleh guru utk membolehkan murid2 mencapai objektif yg telah ditentukan. ► Tafsiran umum utk kurikulum=aktiviti-aktiviti yg dialami oleh seseorang individu dr peringkat kematangan kanak- kanak ke peringkat kematangan orang dewasa. ► Tafsiran spesifik pula=pelbagai aktiviti pembelajaran yg dijalankan di dlm & luar bilik darjah. ► Pengertian kurikulum juga merujuk kpd bidang-bidang mata pelajaran yg diajar di sekolah.
 6. 6. Sambung… Kandungan kurikulum Komponen-komponen Proses penilaian utama dlm sebuah Objektif kurikulum kurikulum kurikulum Aktiviti P&P
 7. 7. Sambung… Kandungan Kurikulum sekolah Aktiviti-aktiviti Aktiviti-aktiviti P&P ko-kurikulum
 8. 8. Sambung… Kognitif (ilmu Pengetahuan & teori) Aspek-aspek yg perlu difokuskan dlm kurikulum Kemahiran Nilai & sikap (tingkah laku & (produk) amalan)
 9. 9. 2.1.2 JENIS-JENIS KURIKULUM ► Kurikulum tersembunyi - Terletak di luar konteks pengajaran rasmi, belajar secara implisit - Mengandungi peraturan tidak bertulis, konvensi, adat resam, nilai budaya yang dikenali sebagai sekolah, seperti sopan santun, menjaga kebersihan dan jujur - Dibentuk berdasarkan faktor seperti status sosioekonomi dan latar belakang pengalaman guru dan murid ► Cadangan kurikulum - Kurikulum dicadangkan oleh pakar-pakar pendidik, pertubuhan profesional, suruhanjaya pembentuk dan pembuat dasar
 10. 10. 2.1.2 JENIS-JENIS KURIKULUM ► Kurikulum bertulis/yang dihasratkan - Kurikulum yang dimuatkan dalam panduan kurikulum negeri dan daerah seperti kurikulm kebangsaan iaitu KBSR/KBSM/Kurikulum Kebangsaan Prasekolah ► Kurikulum sokongan - Kurikulum yang digambarkan dan dibentuk oleh sumber yang disediakan untuk menyokong atau menyampaikannya
 11. 11. JENIS-JENIS KURIKULUM ► Kurikulum yang diajarkan - Kurikulum yang dapat dilihat ketika memerhati pengajaran guru ► Kurikulum yang diuji - Set pembelajaran yang dinilai dalam ujian yang digubal oleh guru, ujian dibina di peringkat daerah dan ujian piawaian ► Kurikulum yang dialami/dipelajari - Semua perubahan pada nilai, persepsi, dan tingkah laku yang berlaku adalah hasil daripada pengalaman persekolahan
 12. 12. JENIS-JENIS KURIKULUM ► Kurikulum masa depan - Merangkumi pendekatan berpusatkan murid yang membolehkan mereka memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing serta berupaya belajar sepanjang hayat - Pengalaman belajar direka untuk membantu murid menyepadukan pengetahuan baru dan memurnikannya bagi melahirkan celik akal melalui banding beza, membuat induksi, deduksi dan menganalisis - Pengalaman belajar memberikan murid peluang untuk menggunakan pengetahuan secara bermakna bagi membolehkan mereka membuat keputusan dan untuk membentuk pemikiran kritikal, kreatif dan futuristik serta penyelesaian masalah seperti Kajian Masa Depan. - 3 pendekatan boleh digunakan untuk melaksanakan visi ini: 1. kandungan akan dibekalkan melalui pelbagai cara penyampaian dengan menggunkana pelbagai strategi. 2. kurikulum akan dibina sebagai modul dan diakses melalui rangkaian jaringan. 3. bahan, pengalaman, dan sokongan akan diperolehi daripada pelbagai sumber dan disepadukan ke dalam struktur teras kurikulum.
 13. 13. Jenis-jenis Kurikulum Jenis-jenis kurikulum Kurikulum Kurikulum Kurikulum Rasmi/ Kurikulum Tak Ko-kurikulum Ideal Kurikulum Formal Formal Nyata
 14. 14. Kurikulum Ideal(Ideal Curriculum) ► Satu kurikulum yg digubal & dibentuk berlandaskan teori-teori ilmu pendidikan. ► Mengandungi komponen-komponen seperti: a)Matlamat & tujuan kurikulum b)Sukatan pelajaran & huraiannya c)Bahan-bahan pelajaran(termasuk buku panduan guru, sistem pelaksanaan & penilaian kurikulum) ► Biasanya digunakan utk membentuk kurikulum rasmi.
 15. 15. Kurikulum Rasmi/Kurikulum Nyata (Manifest Curriculum) ► Dibuat oleh pakar-pakar kurikulum di Kementerian Pendidikan Malaysia. ► 2 contoh kurikulum rasmi di Malaysia=KBSR & KBSM. ► Kedua-dua ini mengandungi aspek-aspek yg berikut: a)ilmu pengetahuan & kemahiran b)nilai-nilai norma c)unsur-unsur kebudayaan & kepercayaan masyarakat Malaysia. ► Ia terdiri drpd kurikulum formal & tak formal.
 16. 16. Kurikulum Formal ► Merangkumi kurikulum akademik yg dilaksanakan melalui kurikulum pengajaran & kurikulum operasi. ► Kurikulum pengajaran=kurikulum formal mengikut pentafsiran guru sendiri. ► Kurikulum operasi=kurikulum yg benar-benar dilaksanakan melalui proses P&P di bilik darjah mengikut jadual waktu yg ditetapkan. ► Ia terdiri drpd: a)isi P&P b)penilaian di dlm bilik darjah c)aktiviti-aktiviti ko-kurikulum
 17. 17. Kurikulum Tak Formal(Sembunyi) ► Meliputi segala pengalaman yg dipelajari secara tidak formal. ► Ia meliputi pembelajaran yg diperolehi drpd penerapan nilai-nilai murni melalui peniruan tingkah laku guru, pelbagai mata pelajaran, peraturan sekolah, aktiviti bahasa & budaya sekolah.
 18. 18. Ko-kurikulum ► Merujuk kpd aktiviti-aktiviti tambahan yg dijalankan selepas waktu pelajaran sekolah. ► Aktiviti ko-kurikulum merupakan sebahagian drpd kurikulum formal yg merangkumi aktiviti- aktiviti persatuan, kelab, permainan & sukan serta unit beruniform yg dijalankan di luar bilik darjah. ► Tidak termasuk dlm jadual waktu pengajaran mata pelajaran sekolah. ► Ia adalah dipilih oleh murid mengikut masa lapang mereka.
 19. 19. Model-model Kurikulum Model-model Kurikulum Trend Tyler Taba Stenhouse Terkini
 20. 20. Model Kurikulum Tyler 1949 ► Menurut Tyler- kurikulum ialah segala pembelajaran yg diarah, dirancang, dikelola & dilaksanakan oleh pihak sekolah utk mencapai matlamat pendidikan yg ditentukan. ► Kurikulum merangkumi objektif pendidikan, segala pengalaman yang dirancang dan penilaian pelajar ► Menegaskan penggunaan objektif dalam perkembangan kurikulum dan pendidikan di anggap alat untuk mencapai suatu tujuan ► Mengikut Tyler(1949), tujuan sebenar pendidikan ialah utk membawa perubahan dlm tingkah laku murid-murid. 4 soalan asas kurikulum ► Apakah tujuan pendidikan yang perlu dicapai? ► Bagaimanakah pengalaman pembelajaran untuk mencapai objektif? ► Bagamanai pengalaman pembelajaran disusun untuk pengajaran berkesan? ► Bagaimana keberkesanan pengalaman pembelajaran dapat dinilai?
 21. 21. Model Kurikulum Taba 1962 ► Juga menenkan objektif sebgagi platform untuk aktiviti di sekolah –kenali sbg kurikulum ► Objektif memandu keputusan kurikulum spt apa yang perlu disampaikan, pa yang perlu ditekankan, pa jenis isi kandungan yang perlu dipilih dan apa jenis penglalaman pembelajaran yang perlu dititikberatkan ► Juga dikenali sebagai model pembangunan konsep & mengutamakan penyusunan bahan-bahan pengajaran dlm proses P&P. ► Merupakan kaedah yg berkesan utk mengajar kandungan kurikulum dlm bentuk generalisasi & diskriminasi. ► Model ini mengesyorkan 4 strategi pengajaran utk menggalakkan pemikiran kritis di kalangan murid. ► Model objektif merupakan satu terjemahan kajian pendidikan kepada amalan pendidikan ► Digunakan dalam perkembangan kurikulum dan kajian akademik pendidikan
 22. 22. Sambung… ► Langkah-langkah dlm Model Kurikulum Taba: (1)Mendiagnosis Keperluan pembelajaran (2)Membentuk objektif Tingkah laku (3)Memilih bahan pembelajaran yg sesuai (4)Penyusunan bahan pembelajaran (5)Pemilihan pengalaman pembelajaran (6)Penyusunan pengalaman pembelajaran (7)Menentukan bahan pembelajaran yg akan dinilai & cara-cara utk menilai
 23. 23. Sambung… Pembentukan konsep •Menyenaraikan data-data sesuatu topik •Mengumpul & mengkategorikan data mengikut persamaan •Menyusun kategori-kategori data mengikut kepentingan Interpretasi perasaan, sikap & Mengintepretasi data nilai(domain afektif) •Membuat diskriminasi antara data •Penyelesaian masalah Strategi dlm kategori yg berlainan interpersonal pengajaran •Membuat pengasingan antara •Membincang & membuat hubungkait kesan & akibat pertimbangan nilai •Membuat rumusan @ inferens drpd pemerhatian Pengaplikasi prinsip-prinsip •Menganalisis sesuatu masalah •Meramalkan penyelesaian masalah
 24. 24. Model Kurikulum Stenhouse (1975) ► Merupakan model proses kurikulum ► Membentuk spesifikasi kurikulum dan proses pendidikan bukan bermula dengan hasil berbentuk objektif ► Menekankan kemungkinan pembentukkan prinsip prosedur untuk pemilihan kandungan kurikulum dan justifikasinya (dari kriterianya bukan objektif) ► Bermula dari titiktolak – pendidikan membawa implikasi ia proses penyebaran apa yang bernilai untuk dipelajari ► Pendidikan melibatkan aktiviti dan aktiviti mempunyai nilai standard dan nilai tara kecemerlangan tersendiri Contoh berenang … mengetahui bgm drp mengetahui mengenai ► Mengikut Stenhouse, kurikulum=satu perantaraan utk murid mendapatkan pengalaman pembelajaran yg menyeluruh. ► Penekanan proses perkembangan – pendidikan sebgai pengalaman berkembang dan hasil dilihat dari segi perkembangan intelek/kognitif ► Mementingkan bijaksanaan dan intervensi guru untuk kemajuan pelajar ► Stenhouse telah membahagikan pembentukan kurikulum kpd 3 bahagian.
 25. 25. (a)Dlm perancangan kurikulum: •Guru mesti menentukan bahan pengajaran yg akan diajar • prinsip-prinsip yg akan dipraktikkan dlm kaedah & teknik P&P. •prinsip-prinsip dlm membuat urutan bahan pembelajaran. • kriteria-kriteria mengenai kekuatan & kelemahan murid-murid. (b)Dlm pembelajaran empirikal: •Guru mesti menentukan apa yg harus dipelajari •oleh murid &cara-cara menilai pencapaian murid •Melihat ‘feasibility’kesesuaian implementasikan kurikulum dlm konteks sekolah & persekitaran yg berlainan. (c)Dlm pembelajaran proses: •Guru mesti memilih isi kandungan dr segi kriteria & tak perlu bergantung kpd objektifnya. •Merancang aktiviti yg membolehkan murid melibatkan diri secara aktif dlm proses P&P. •Stenhouse menitikberatkan pengajaran guru & menggalakkan peranan tambahan guru sebagai penyelidik dgn tujuan meningkatkan kemahirannya.
 26. 26. Kurikulum Trend Terkini (Emergent Curiculum) ► Kurikulum ‘emergent’yg terpaksa diwujudkan mengikut kehendak ,kuasa & trend semasa dlm sistem pendidikan sebuah negara. ► Contoh Zaman ICT … Sekolah Bestari ► BI … Sains dan Matematik ► Menerokai apa yg diperlukan secara sosial & ia amat bermakna kpd kanak-kanak. ► Ia adalah pembelajaran yg terdiri drpd interaksi kanak-kanak dgn orang dewasa. ► Kanak-kanak diberikan peluang & intiatif utk membuat keputusan dlm kurikulum ‘emergent’. ► 4 komponen penting – Objektif kurikulum, pengetahuan, pengalaman pembelajaran dan penilaian kurikulum
 27. 27. Sambung… ► Kurikulum ini dipanggil “emergent” kerana ia sentiasa berubah & sentiasa terbuka utk kemungkinan- kemungkinan baru. ► Idea-idea dlm kurikulum “emergent” berasal drpd minat, persoalan- persoalan & isu-isu semasa dlm satu persekitaran & drpd satu kumpulan manusia. ► Dlm kurikulum ini, peranan guru =sebagai seorang pemerhati. ► Guru mesti menilai kebolehan murid & merancang aktiviti-aktiviti utk meningkatkan pemikiran kritis mereka.
 28. 28. Faktor-faktor yg Mempengaruhi Pembentukan & Perubahan Kurikulum 1. Faktor-faktor luaran: (a)Keperluan sistem pendidikan semasa & perubahan- perubahan yg berlaku dlm sistem sejagat seperti ledakan teknologi maklumat & globalisasi. (b)Faktor autonomi guru iaitu jika guru diberikan kuasa yg lebih dlm menentukan pendekatan-pendekatan dlm proses pengajaran, pembelajaran & penilaian. 2. Faktor keperluan murid-murid di mana sekolah perlu memenuhi semua keperluan mereka seperti keperluan asas(makan,bernafas,membesar), keselamatan, kasih sayang & kesempurnaan kendiri.
 29. 29. Sambung… 3. Sistem jadual sekolah, sumber-sumber bahan P&P di sekolah serta polisi-polisi penilaian yg akan digunakan dgn murid-murid. 4. Hasrat kerajaan yg bermatlamat memperkembangkan potensi murid dgn sepenuhnya selaras dgn hasrat kerajaan utk menghasilkan pekerja berilmu. 5. Matlamat seperti meningkatkan penglibatan murid yg tinggi serta peningkatan kemahiran berfikir secara kritis & kreatif dlm proses P&P. 6. Latar belakang budaya & sosial yg hendak distrukturkan utk murid-muridnya.
 30. 30. 2.1.2 JENIS-JENIS KURIKULUM ► Kurikulum tersembunyi - Terletak di luar konteks pengajaran rasmi, belajar secara implisit - Mengandungi peraturan tidak bertulis, konvensi, adat resam, nilai budaya yang dikenali sebagai sekolah, seperti sopan santun, menjaga kebersihan dan jujur - Dibentuk berdasarkan faktor seperti status sosioekonomi dan latar belakang pengalaman guru dan murid ► Cadangan kurikulum - Kurikulum dicadangkan oleh pakar-pakar pendidik, pertubuhan profesional, suruhanjaya pembentuk dan pembuat dasar
 31. 31. 2.1.2 JENIS-JENIS KURIKULUM ► Kurikulum bertulis/yang dihasratkan - Kurikulum yang dimuatkan dalam panduan kurikulum negeri dan daerah seperti kurikulm kebangsaan iaitu KBSR/KBSM/Kurikulum Kebangsaan Prasekolah ► Kurikulum sokongan - Kurikulum yang digambarkan dan dibentuk oleh sumber yang disediakan untuk menyokong atau menyampaikannya
 32. 32. JENIS-JENIS KURIKULUM ► Kurikulum yang diajarkan - Kurikulum yang dapat dilihat ketika memerhati pengajaran guru ► Kurikulum yang diuji - Set pembelajaran yang dinilai dalam ujian yang digubal oleh guru, ujian dibina di peringkat daerah dan ujian piawaian ► Kurikulum yang dialami/dipelajari - Semua perubahan pada nilai, persepsi, dan tingkah laku yang berlaku adalah hasil daripada pengalaman persekolahan
 33. 33. JENIS-JENIS KURIKULUM ► Kurikulum masa depan - Merangkumi pendekatan berpusatkan murid yang membolehkan mereka memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing serta berupaya belajar sepanjang hayat - Pengalaman belajar direka untuk membantu murid menyepadukan pengetahuan baru dan memurnikannya bagi melahirkan celik akal melalui banding beza, membuat induksi, deduksi dan menganalisis - Pengalaman belajar memberikan murid peluang untuk menggunakan pengetahuan secara bermakna bagi membolehkan mereka membuat keputusan dan untuk membentuk pemikiran kritikal, kreatif dan futuristik serta penyelesaian masalah seperti Kajian Masa Depan. - 3 pendekatan boleh digunakan untuk melaksanakan visi ini: 1. kandungan akan dibekalkan melalui pelbagai cara penyampaian dengan menggunkana pelbagai strategi. 2. kurikulum akan dibina sebagai modul dan diakses melalui rangkaian jaringan. 3. bahan, pengalaman, dan sokongan akan diperolehi daripada pelbagai sumber dan disepadukan ke dalam struktur teras kurikulum.
 34. 34. 2.2 Faktor-faktor yg Mempengaruhi Pembentukan & Perubahan Kurikulum 1. Faktor-faktor luaran: (a)Keperluan sistem pendidikan semasa & perubahan- perubahan yg berlaku dlm sistem sejagat seperti ledakan teknologi maklumat & globalisasi. (b)Faktor autonomi guru iaitu jika guru diberikan kuasa yg lebih dlm menentukan pendekatan-pendekatan dlm proses pengajaran, pembelajaran & penilaian. 2. Faktor keperluan murid-murid di mana sekolah perlu memenuhi semua keperluan mereka seperti keperluan asas(makan,bernafas,membesar), keselamatan, kasih sayang & kesempurnaan kendiri.
 35. 35. Sambung… 3. Sistem jadual sekolah, sumber-sumber bahan P&P di sekolah serta polisi-polisi penilaian yg akan digunakan dgn murid-murid. 4. Hasrat kerajaan yg bermatlamat memperkembangkan potensi murid dgn sepenuhnya selaras dgn hasrat kerajaan utk menghasilkan pekerja berilmu. 5. Matlamat seperti meningkatkan penglibatan murid yg tinggi serta peningkatan kemahiran berfikir secara kritis & kreatif dlm proses P&P. 6. Latar belakang budaya & sosial yg hendak distrukturkan utk murid-muridnya.
 36. 36. ► KERAJAAN - Memilih polisi untuk melaksanakan kurikulum ► MATLAMAT & PRIORITI PROGRAM - Tujuan, matlamat dan objektif untuk program pendidikan ► KANDUNGAN KURIKULUM - Pemilihan kandungan ► KEPERLUAN NEGARA & MASYARAKAT - Memperoleh kemahiran asas, konsep & teknik dalam - Untuk memenuhi aspirasi masyarakat, cita-cita & ideologi negara ► KEPERLUAN INDIVIDU - minat, kemahiran asas (3M) - Untuk membolehkan murid memperoleh kemahiran sosial, berupaya memahami diri sendiri, mengembangkan minat & potensi, pembentukan perwatakan ► KEPERLUAN UNIVERSAL - Untuk menyebarkan ilmu & latihan kepada murid untuk membolehkan murid menerapkan pemahaman dan kerjasama secara universal - Penambahbaikan cara hidup masyarakat - Menekankan nilai, sentimen, ilmu & kemahiran untuk memastikan kestabilan masyarakat motivasi individu & kawalan tingkah laku
 37. 37. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(KBSR) ► Tujuan utama=utk meningkatkan tahap literasi murid- murid & kemahiran kognitif mereka. Komunikasi •Kemahiran Asas(membaca, menulis, mengira) Cth mata pelajaran:BM,BI,BC&MT. Komponen-komponen utama yg menjadi fokus dlm KBSR Manusia & Persekitarannya •Nilai kerohanian & sikap Perkembangan Individu •Nilai humanistik & sikap Persekitaran •Kesenian •Cth mata pelajaran: •Rekreasi Pendidikan rohani, Pendidikan •Cth mata pelajaran:Muzik, Agama Islam,Pendidikan moral, Pendidikan Seni & Pendidikan Alam & manusia. pendidikan jasmani
 38. 38. KOMPONEN UTAMA KBSR Kemahiran Asas(membaca, menulis, dan mengira) PENDIDIKAN ROHANI NILAI SENI HUMANISTIK DAN SIKAP REKREASI PERSEKITARAN MUZIK PENDIDIKAN AGAMA LUKISAN DAN MORAL PENDIDIKAN JASMANI
 39. 39. Matlamat Objektif 1.pendidikan yang 1.Supaya murid boleh seimbang dan membaca,menullis dan berlandaskan mengira(3M). prinsip-prinsip dalam FPK. 2. Memperoleh ilmu 2. Mengembangkan pengetahuan yang potensi individu sesuai dengan peringkat secara umur dan Menyeluruh yang perkembangan diri akan mereka. membenarkannya untuk beroperasi 3. Agar menguasai Bahasa dengan efisien Melayu dengan dalam struktur memuaskan sesuai sistem sosial dengan taraf BM FPK-falsafah negara. sebagai bahasa Pendidikan Kebangsaan kebangsaan dan bahasa
 40. 40. CIRI-CIRI UTAMA KBSR i. Terbahagi kepada dua fasa Fasa I Fasa II ► Untuk tahun 1-3 ► Kemahiran 3M diperkukuhkan ► kemahiran asas 3M iaitu ► Penekanan penguasaan membaca, menulis dan kemahiran untuk pemikiran mengira. komunikasi khasnya logik dan ► murid diajar mendengar dan memahami isu-isu sosial mengenal pasti simbol-simbol semasa. nombor serta abjad dan menggunakannya dalam tulisan mereka. ► Belajar pengiraan asas dan kemahiran matematik; +, -, x, dan ÷
 41. 41. CIRI-CIRI UTAMA KBSR ► Guna bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar untuk semua mata pelajaran kecuali Bahasa Inggeris. ► Matapelajaran KBSR; matematik;sains;Pendidikan Moral;Lukisan;Kemahiran Hidup;Muzik;Pendidikan Jasmani; Kajian Tempatan;Ko-kurikulum ► Murid-murid diberi peluang mempelajari kemahiran bahasa dan berkomunikasi dalam Bahasa malaysia.
 42. 42. CIRI-CIRI UTAMA KBSR ► Murid-murid diberikan perhatian secara individu dan kemahiran bahasa mereka dipantau dengan teliti oleh guru. ► Guru juga mementingkan pengajaran matapelajaran Bahasa Inggeris dan sekolah juga menyediakan program pengayaan Inggeris yang khas. ► Aktviti tambahan ko-kurikulum seperti kelab komputer, matematik dan sains wajib untuk murid-murid tahun 4-6. ► UPSR untuk murid-murid tahun 6 wajib diduduki.
 43. 43. Struktur KBSR ► Murid mesti mencapai kemahiran dalam tiga bidang asas iaitu; komunikasi Perkembangan individu sesuai dengan; keperluan;bakat;minat Manusia ;bakat;kemampuan Tiga Bidang Asas dalam alam mental & kesediaan sekitarnya murid-murid.
 44. 44. Komponen KBSR
 45. 45. Peranan Guru dalam Pelaksanaan KBSR -memastikan dapat Fasilitator dalam berkesan untuk proses P&P murid-murid serta membentuk Mengajar murid-murid persekitaran yang menyelesaikan masalah kondusif untuk yang akan membantu pembelajaran mereka menghadapi Peranan dunia sebenar. Juga membenarkan Guru murid memahami persekitaran mereka KBSR Mensimulasikan aktiviti- Aktiviti yang Mengajar murid-murid membolehkan mencari maklumat Pelajar memperolehi sendiri kemahiran berfikir
 46. 46. Peranan guru KBSR ► Olehdemikian peranan guru KBSR sangat mencabar di mana beliau terpaksa; Mempunyai kerja-kerja Mengajar kanak-kanak ramai pentadbiran dan 1 guru : 45-50 murid ko-kurikulum selain tugasan mengajar Tertekan-sentiasa berada dibawah tekanan untuk menyediakan bukti tentang cara-cara P&P yang betul
 47. 47. Isu-isu berkaitan ► Satu dilema yang dihadapi oleh guru KBSR ialah tidak berpeluang berkursus untuk membina bahan pengajaran yang sesuai dengan program KBSR. ► Oleh itu latihan yang komprehensif perlu disediakan untuk guru KBSR dapat menghasilkan aktiviti P&P yang sesuai.
 48. 48. Pengubahsuai Sukatan pelajaran KBSR ► Dilakukan pada tahun 1982 di 305 buah sekolah secara terhad di Malaysia. ► Selepas 1988- KBSR dikaji semula dengan satu objektif iaitu pengaplikasian kemahiran- kemahiran asas dengan jujur dalam kehidupan seharian. ► Alam dan Manusia dibahagikan kepada Sains dan Kajian Tempatan. ► Amalan Perdagangan diterapkan dalam tajuk wang,ukuran dan sukatan
 49. 49. Aktiviti ► Adakah perkembangan kurikulum (KBSR) berdasarkan model-model kurikulum yang dibincang? ► Kemukakan contoh-contoh kurikulum formal dan kurikulum tersirat di sekolah rendah ► Jelaskan bagaimana individu, masyarakat, negara dan faktor sarwajagat mempengaruhi pembentukan kurikulum KBSR ► Analisis ciri-ciri utama KBSR dalam kontek FPK ► Huraikan peranan guru dalam pelaksanaan kurikulum KBSR sesuai dengan era teknologi maklumat dan komunikasi (ICT)
 50. 50. KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR)  Pengubahsuaian dalam sukatan KBSR o Program KBSR memulakan percubaannya pada tahun 1982 sementara KBSM dilaksanakan berperingkat-peringkat mulai tahun 1988. o Selepas tahun 1988, program KBSR disemak semula untuk melihat kekuatan dan kelemahannya. o Akibatnya, KBSR yang dikenal sebagai Kurikulum Baru Sekolah Rendah telah ditukar kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah untuk mencerminkan matlamat dan objektif Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan 2020, globalisasi dan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). o Draf baru sukatan Tahun 1 disediakan pada November 1992 dan kemudian dilaksanakan pada Disember 1994.
 51. 51. KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR)  Pengubahsuaian dalam sukatan KBSR Antara perubahan besar dalam KBSR ialah: iii. Penerapan nilai dalam P&P iv. Penguasaan dan aplikasi kemahiran asas dalam aktiviti harian v. Menyusun semula kemahiran belajar daripada yang paling asas kepada yang paling kompleks mengikut topik vi. Mengulang kaji sukatan bagi setiap mata pelajaran vii. Mengintegrasi penyelesaian masalah dan arithmatik perniagaan ke dalam topik berkaitan seperti wang, ukuran panjang dan berat viii. M/P Alam dan Manusia dibahagikan kepada dua M/P, iaitu M/P Sains dan Kajian Tempatan ix. Penggunaan BI dalam pengajaran Matematik, Sains dan semua M/P teknikal bagi Tahun 1 sekolah rendah, Tingkatan 1 dan Tingkatan 6 Rendah mulai Januari 2003 x. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam P&P Sains dan Matematik
 52. 52. Matlamat KBSR ► Dibentuk berlandaskan konsep pendidikan umum, iaitu pendidikan yg seimbang & berlandaskan prinsip-prinsip dlm Falsafah Pendidikan Kebangsaan. ► Utk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh yg akan membenarkannya utk beroperasi dgn efisien dlm struktur sistem sosial negara.
 53. 53. Objektif KBSR ► Supaya murid dapat menguasai kemahiran asas,iaitu membaca, menulis & mengira serta memperoleh ilmu pengetahuan yg cukup sesuai dgn peringkat umur & perkembangan diri mereka. ► Utk murid menguasai Bahasa Melayu dgn memuas sesuaikan dgn kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan & bahasa rasmi negara.
 54. 54. ► Objektif KBSR  Menguasai Bahasa Melayu  Menguasai kemahiran asas bahasa  Mengmbang dan meningkatkan kemampuan intelek termasuk pemikiran rasional, kritis dan kreatif  Menguasai kemahiran belajar dan berfikir  Menguasai Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua  Mengembangkan sifat kepimpinan dan keyakinan diri  Menjadi peka terhadap manusia dan persekitaran  Menguasai kemahiran saintifik dan teknikal  Memahami dan menghargai budaya serta menyertai aktiviti riadah  Menjaga kesihatan dan kecergasan fizikal  Menguasai asas keusahawanan dan produktiviti  Memperoleh kemahiran membaca, melafaz dan memahami makna ayat-ayat dalam Al-Quran  Mengukuhkan asas akidah (kepercayaan pada Tuhan) dan amalan nilai murni  Menyemai semangat kenegaraan  Mengembangkan bakat dan kreativiti  Mengembangkan sikap positif
 55. 55. 2.3 KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR) ► Matlamat KBSR Matlamat pendidikan sekolah rendah adlah untuk memastikan perkembangan keseluruhan potensi individu secara seimbang dan bersepadu yang termasuk aspek intelek, rohani, emosi dan fizikal untuk menghasilkan individu yang seimbang dan berharmoni dengan piawai moral yang tinggi.(Pusat Perkembangan Kurikulum, 1997) ► Prinsip-prinsip KBSR v. Murid di peringkat sekolah rendah lazimnya lebih mudah memperoleh ilmu dan kemahiran melalui aktiviti pembelajaran di bilik darjah berbanding dengan pengalaman hidup mereka. Justeru itu, semua aktiviti pembelajaran harus dihubungkaitkan dengan pengalaman hidup mereka mengikut peringkat-peringkat perkembangan aspek intelek, rohani dan fizikal. vi. Suasana kondusif di sekolah adalah untuk menyediakan peluang dan menggalakkan iteraksi sosial, bertukar pendapat dan kerjasama dalam kalangan murid. vii. Aktiviti bilik darjah harus membolehkan murid mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif serta melibatkan diri mereka secara aktif dalam proses menguasai kemahiran asas yang diperlukan. viii. Aktiviti organisasi dan pengurusan bilik darjah perlu fleksibel. ix. Penekanan pada nilai (nilai merentas kurikulum). x. Penguasaan 3M (membaca, menulis dan mengira). xi. Penilaian perlu diintergrasikan dalam semua aktiviti pembelajaran dalam bilik darjah.
 56. 56. Ciri-ciri Utama KBSR ► Dibahagikan kpd 2 fasa. ► Fasa 1=Tahun1 hingga 3 ► Fasa 2=Tahun 4 hingga 6 ► Dlm fasa 1, kemahiran-kemahiran asas seperti membaca, menulis & mengira diajar kpd murid-murid. ► Murid-murid diajar utk mendengar, menyebut & mengenal pasti simbol-simbol nombor serta abjad & menggunakan semua nombor & abjad ini dlm tulisan mereka.
 57. 57. Sambung… ► Mereka juga diajar pengiraan yg asas & kemahiran matematik seperti campur, tolak, darab & bahagi. ► Dlm fasa 2, kemahiran-kemahiran ini akan diperkukuhkan. ► Penekanan dlm fasa 2=penggunaan kemahiran utk pemikiran & komunikasi khasnya dlm penaakulan logik & memahami isu-isu sosial semasa. ► Program KBSR juga menggunakan BM sebagai bahasa pengantar kecuali utk mata pelajaran BI. ► Mata pelajaran lain yg diajar dlm program KBSR =MT, SC, PM, PS, KH, Muzik, PJ, KT & Ko- kurikulum.
 58. 58. Sambung… ► Murid-murid diberikan peluang utk mempelajari kemahiran bahasa & utk berkomunikasi dlm BM. ► Mereka diberikan perhatian individu & kemahiran bahasa mereka dipantau dgn teliti oleh guru. ► Guru mementingkan pengajaran mata pelajaran BI & sekolah juga menyediakan program pengayaan Inggeris yg khas. ► Aktiviti tambahan ko-kurikulum =kelab komputer, MT & SC juga adalah wajib utk murid-murid tahun ke-4 & atas. ► Murid-murid perlu duduk utk Ujian Penilaian Sekolah Rendah(UPSR)dlm tahun 6.
 59. 59. Struktur KBSR ► Murid mesti mencapai kemahiran dlm 3 bidang asas: (a)bidang komunikasi; (b)bidang manusia dlm alam sekelilingnya; (c)bidang perkembangan individu sesuai dgn keperluan, minat, bakat & kemampuan mental serta kesediaan murid-murid. ► Oleh itu, dlm kurikulum yg baru ini, pengalaman murid dikaitkan dgn unsur-unsur Tuhan, persekitaran & ugama utk membentuk individu- individu yg mempunyai perkembangan yg seimbang.
 60. 60. Sambung… Kemahiran berfikir Sains & teknologi Nilai merentasi merentasi kurikulum kurikulum Prinsip mudah Dlm pelaksanaan KBSR, Bahasa merentasi ubah penekanan diberikan kurikulum kpd aspek-aspek Pemulihan Patriotisme merentasi & pengayaan kurikulum Strategi P&P Penilaian yg berpusatkan berterusan murid
 61. 61. Pengubahsuaian Sukatan Pelajaran KBSR ► Perubahan baru dlm KBSR telah dilaksanakan secara terhad pada tahun 1982 di 305 buah sekolah rendah di Malaysia. ► Selepas 1988, program KBSR dikaji semula & ditukar kpd kurikulum bersepadu sekolah rendah (KBSR) dgn satu objektif yg baru iaitu pengaplikasian kemahiran-kemahiran asas dgn jujur & betul dlm kehidupan seharian. ► Amalan Perdagangan diterapkan melalui tajuk wang, ukuran & sukatan sementara Alam & Manusia dibahagikan kpd sains & Kajian Tempatan.
 62. 62. Peranan Guru Dlm Pelaksanaan KBSR ► Peranan guru yg paling penting dlm KBSR ialah sebagai seorang fasilitator dlm proses P&P. ► Guru KBSR mesti memastikan yg dia dapat membuat bimbingan pendidikan yg berkesan utk murid-muridnya serta membentuk satu persekitaran fizikal & mental yg kondusif utk pembelajaran. ► Guru KBSR juga perlu mensimulasikan aktiviti-aktiviti yg akan menyebabkan murid-murid memperolehi kemahiran berfikir. ► Guru juga mesti mengajar murid-muridnya utk mencari maklumat sendiri.
 63. 63. ► Guru juga mesti mengajar murid-muridnya cara- cara utk menyelesaikan masalah-masalah yg akan membantu mereka utk menghadapi dunia sebenarnya. ► Guru juga mesti membenarkan murid-murid utk memahami persekitaran mereka. ► Oleh yg demikian, peranan guru KBSR sangat mencabar, di mana beliau terpaksa: ► a) mengajar kanak-kanak yg ramai pada nisbah 1 guru kpd 45 hingga 50 murid. ► b) mempunyai kerja-kerja pentadbiran & ko- kurikulum selain drpd tugasan mengajar. ► c) sentiasa berada d bawah tekanan ibu bapa utk menyediakan bukti tentang cara-cara pengajaran & penilaian yg betul.
 64. 64. PERANAN GURU DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM KBSR/KBSM  Mengubah suai o Berdasarkan keperluan (murid, persekitaran) o Sumber yang ada o Penggunaan ICT  Melaksanakan o Melaksanakan dalam bilik darjah  Penilaian o Untuk mendapatkan hasil/keputusan tentang prestasi o Analisis keputusan o Mendapat maklum balas untuk pengubahsuaian
 65. 65. PERANAN GURU DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM KBSR/KBSM  Mentafsir o Memahami dan menghargai FPK dan matlamat pendidikan o Mentafsir sukatan o Memindahkan matlamat, objektif dan domain yang terpilih sesuai dengan keperluan  Merancang o Rancangan semester/tahunan, RPH o Mengatur aktiviti-aktiviti pengajaran untuk murid dengan cara yang sesuai bagi memudahkan pembelajaran o Pemilihan strategi pengajaran, bahan, isi kandungan dan pengalaman pembelajaran untuk mencapai hasil yang diinginkan
 66. 66. PERANAN GURU DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM KBSR/KBSM  Mengubah suai o Berdasarkan keperluan (murid, persekitaran) o Sumber yang ada o Penggunaan ICT  Melaksanakan o Melaksanakan dalam bilik darjah  Penilaian o Untuk mendapatkan hasil/keputusan tentang prestasi o Analisis keputusan o Mendapat maklum balas untuk pengubahsuaian
 67. 67. RUMUSAN ► Kurikulum ialah rancangan untuk pembelajaran. Semua rancangan mengandungi visi yang mentakrifkan nilai sosial dan struktur yang diterjemah ke dalam pengalaman. Perkembangan kurikulum ialah proses yang nilainya diterjemah dan disusun ke dalam pengalaman pembelajaran. ► Guru-guru memainkan peranan penting dalam pelaksanaan kurikulum. Peranan mereka termasuk menginterpretasi, merancang, memodifikasi dan melaksanakan kurikulum.
 68. 68. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) ► KBSM telah diperkenalkan dlm tahun 1980 oleh kerajaan utk membentuk satu kurikulum yg kukuh utk sekolah-sekolah menengah di Malaysia. ► Ia diperkenalkan utk mata pelajaran bahasa dlm tahun 1988. ► Kemudian ia telah diperkenalkan utk semua mata pelajaran pada tahun 1989. ► Program KBSM merupakan kesinambungan drpd KBSR yg berasaskan pengiraan & kemahiran 3M iaitu membaca, menulis & mengira.
 69. 69. Matlamat ► Matlamat program KBSM ialah seperti berikut: ► a) Matlamat KBSM sama dgn KBSR iaitu utk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh, seimbang & bersepadu & ia meliputi aspek-aspek intelek, rohani, emosi, & jasmani bagi melahirkan insan yg seimbang, harmonis & berakhlak mulia. ► b) Matlamat ini selari dgn kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
 70. 70. Objektif KBSM ► Utk mencapai pendidikan seumur hidup di mana rancangan KBSM akan membekalkan ilmu pengetahuan kpd orang ramai. ► Membolehkan pelajar-pelajar menguasai kemahiran-kemahiran berinteraksi dlm semua situasi hidup, serta memperkembangkan pemikiran & penaakulan. ► Memberi penekanan kpd kemahiran menyelesaikan masalah dlm semua aspek kehidupan. ► Program ini juga selaras dgn dasar-dasar kerajaan & keperluan negara utk memupuk semangat perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yg terdiri drpd pelbagai kaum.
 71. 71. Sambung… ► Satu lagi objektif KBSM ialah utk memenuhi keperluan para murid supaya berkemampuan utk menghadapi cabaran hidup & dapat menandingi individu dari negara-negara lain. ► Utk mengembangkan kemahiran teknologi, pemikiran kreatif serta pengetahuan mengenai pengurusan masa & etika supaya palajar dapat memainkan peranan yg sewajarnya dlm proses pendidikan.
 72. 72. Ciri-ciri KBSM ► Mementingkan pembelajaran sepanjang hayat & unsur-unsur JERI. ► Ia juga mementingkan penekanan terhadap penerapan & penghayatan nilai-nilai murni. ► Penguasaan Bahasa Melayu juga dipentingkan. ► Pakej KBSM menggunakan pakej ilmu pengetahuan/disiplin yg sedia ada.
 73. 73. Struktur KBSM ► Dlm melaksanakan KBSM, penekanan diberikan kpd pendekatan yg bersepadu dlm kurikulum, ko-kurikulum & budaya sekolah. ► Seperti KBSR,kandungan KBSM juga diolah melalui 3 bidang utama: a)Bidang komunikasi yg merangkumi mata pelajaran Bahasa & MT. b)Bidang manusia & Alam Sekeliling yg merangkumi Agama, Moral, Sains & Kemasyarakatan. c)Bidang Perkembangan Diri yg merangkumi mata pelajaran Pendidikan Seni, Jasmani & aktiviti-aktiiviti kokurikulum.
 74. 74. Komponen KBSM ► Organisasi terhadap kandungan sukatan pelajaran KBSM merangkumi komponen-komponen seperti yg ditunjukkan di bawah: -Matematik & Bahasa -Pendidikan Agama & Moral -Sosial -Saintifik -Komponen Komunikasi -Komponen manusia -Penyuburan Diri KBSM -Alam Sekitar - Bahasa Melayu Merentasi Kurikulum
 75. 75. Pengubahsuaian Sukatan Pelajaran KBSM ► KBSM telah disemak semula pada 1990 utk memenuhi tuntutan perkembangan dunia pendidikan masa kini seperti mana yg dihasratkan oleh Wawasan 2020, globalisasi & ledakan teknologi maklumat serta komunikasi. ► Konsep sekolah bestari telah diperkenalkan pada pertengahan tahun 1990an di mana 90 buah sekolah telah dijadikan sekolah pelopor utk mencuba proses pembestarian pendidikan ini. ► Kerajaan Malaysia juga telah memanjangkan sistem pendidikan wajib drpd 9 tahun kpd 11 tahun. ► Peperiksaan umum sekolah menengah juga telah disemak semula.
 76. 76. ► Selepas PMR, murid-murid meneruskan pengajian mereka sama ada dlm aliran sains @ sastera di sekolah menengah harian, sekolah berasrama penuh/agama berdasarkan minat & kecenderungan mereka. ► Bermula pada Januari 2003, mata pelajaran Matematik, Sains & semua mata pelajaran teknikal tahun 1, tingkatan 1 & tingkatan 6 bawah diajar dlm BI. ► Akibat perubahan-perubahan ini, guru perlu mengajar melalui cara-cara yg berikut dlm pembestarian pendidikan:
 77. 77. Pembelajaran kontekstual Pembelajaran akses kendiri Kecedasan pelbagai Pembelajaran cara belajar Cara-cara Kemahiran mengajar dlm generik pembestarian pendidikan Penerapan niai-nilai murni Pembelajaran masteri Pembelajaran konstruktivis Kemahiran berfikir
 78. 78. ► Trend terkini dlm KBSM ialah pengenalan mata pelajaran Sains dlm tahun 1 & kurikulum diubahsuai semula secara berperingkat drpd tahun 2003 utk menghasilkan pekerja-pekerja berilmu sejajar dgn keperluan negara. ► Trend terkini dlm KBSM ialah memfokus lebih kpd penggunaan sains & teknologi maklumat serta penggunaan kaedah- kaedah yg lebih inovatif dlm P&P.
 79. 79. Peranan guru dlm pelaksanaan KBSM 1. Peranan guru sebagai pengurus kurikulum adalah seperti berikut: ► a) Pentafsiran kurikulum ► Guru perlu menganalisis kurikulum dgn meneliti aspek-aspek falsafah, rasional, objektif & isi kandungannya. ► Sebagai seorang pengurus kurikulum yg efektif, guru mesti menghargai & mempromosikan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara.
 80. 80. ► b) Perancangan Kurikulum ► Sebagai seorang pengurus yg berkesan, guru mesti mempunyai tanggungjawab utk menyediakan rancangan kerja tahunan, rancangan kerja penggal, rancangan kerja mingguan & rancangan kerja harian. 2. Justeru, guru mesti melaksanakan semua aspek komponen persediaan mengajar, penyampaian, penutup & aktiviti susulan.
 81. 81. ► a) Dlm penyediaan sebuah persediaan mengajar, guru perlu mengambil kira aspek-aspek berikut: ► (i)pengetahuan sedia ada murid-murid. ► (ii)kemahiran semasa yg dimiliki oleh murid. ► (iii)objektif pelajaran ► (iv)penggabungjalinan antara kemahiran @ mata pelajaran yg berlainan. ► (v)sumber P&P.
 82. 82. ► b) Dlm penyampaian kurikulum, guru perlu mengambil kira aspek-aspek yg berikut: ► (i)Isi pelajaran – pemilihan & pemeringkatan isi pelajaran, penentuan langkah-langkah pengajaran & peruntukan masa. ► (ii)kemahiran & strategi pengajaran -pembelajaran & penerapan nilai yg akan dilakukan. -penggunaan sumber-sumber yg sesuai dgn kebolehan murid.
 83. 83. c) Dlm aspek penutup, guru harus membuat perancangan utk: (i)Jenis & cara penutup (ii)Aktiviti susulan (iii)Penilaian objektif pelajaran (iv)rumusan/kesimpulan (v)Pengubahsuaian (vi)Perancangan penilaian utk pelaksanaan kurikulum.
 84. 84. ► d) Dlm aspek aktiviti susulan, maklum balas & pengubahsuaian, guru perlu mengambil kira aspek-aspek berikut: ► (i)merancang aktiviti-aktiviti susulan seperti pemulihan & pengayaan. ► (ii)mendapatkan maklum balas drpd pelajar-pelajar mengenai pengajarannya sebelum membuat pengubahsuaian dlm persediaan mengajar yg seterusnya.
 85. 85. SEKIAN TERIMA KASIH

×