แนะนำ ครีเอทีฟคอมมอนส์
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 30 มี.ค. 2553

    งานชิ้นนี้เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟค...
“The laws governing ‘intellectual property’ have grown so
expansive in recent years that artists need legal experts to
 so...
กฎหมาย ‘ลิขสิทธิ์’ ถูกริเริ่ม เพื่อส่งเสริม
  ให้ความคิดถูกเผยแพร่แลกเปลี่ยนมากขึ้น
ต้องปกป้องประโยชน์ส่วนบุคคล (private...
ครีเอทีฟคอมมอนส์
    เป็นองค์กรรณรงค์เรื่องวัฒนธรรมเสรี
      เสนอทางเลือกทางกฎหมาย
เพื่อให้แลกเปลี่ยนงานสร้างสร...
ทางเลือกที่มีอยู่เดิม
  สงวนสิทธิทั้งหมด หรือ ไม่สงวนสิทธิ์เลย
       ์
All Rights Reserved OR No Rights Reserved
สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์
 (Creative Commons License)
  เสนอทางเลือกที่ยืดหยุ่นระหว่าง
สงวนสิทธิ์ทั้งหมด กับ ไม่สงวนสิ...
“สงวนสิทธิ์บางประการ”
“Some Rights Reserved”             8
สงวนสิทธิ์บางประการ
           =
นอกจากที่สงวนไว้ อนุญาตหมด เต็มที่ ไม่ต้องขอ
  ลดขั้นตอนในการนำไปใช้ สะดวกขึ้...
สิทธิ์ที่ขอสงวน 4 แบบ
กำหนดเป็นมาตรฐาน เข้าใจตรงกันทุกฝ่าย ไม่งง

    b a n d

                    ...
b BY
     แสดงที่มา Attribution
อนุญาตให้คัดลอก แจกจ่าย ใช้ และแสดง
     งานต้นฉบับ+งานดัดแปลง
ก็ต่อเมื่อประกาศถึ...
a SA
   อนุญาตแบบเดียวกัน Share Alike
  อนุญาตให้คัดลอก แจกจ่าย ใช้ และแสดง
      งานต้นฉบับ+งานดัดแปลง
เมื่อใช้...
n NC
  ไม่ใช้เพื่อการค้า Non Commercial
 อนุญาตให้คัดลอก แจกจ่าย ใช้ และแสดง
     งานต้นฉบับ+งานดัดแปลง
เฉพาะจุดประ...
d ND
   แก้ไขต้นฉบับ No Derivative
 อนุญาตให้คัดลอก แจกจ่าย ใช้ และแสดง
        งานต้นฉบับ
เฉพาะงานที่เหมือนต้น...
b a n d
เงื่อนไขทั้ง 4 แบบ นำมาผสมกันได้
ตามความต้องการของผู้ถือลิขสิทธิ์

                  15
www.free-culture.cc  remix.lessig.org
                     16
ครีเอทีฟคอมมอนส์ประเทศไทย
       http://cc.in.th
http://www.facebook.com/ccthailand
    http://twitter.com/ccth

...
@bact อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล
  arthit@gmail.com
http://bact.blogspot.com


               18
แนะนำ ครีเอทีฟคอมมอนส์ [มัณฑนศิลป์ ศิลปากร]
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แนะนำ ครีเอทีฟคอมมอนส์ [มัณฑนศิลป์ ศิลปากร]

1,536 views

Published on

"แนะนำ ครีเอทีฟคอมมอนส์"
โครงการประชุมเชิงวิชาการ
"แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การจดแจ้งลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร"
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
30 มี.ค. 2553

Published in: Education
 • Be the first to comment

แนะนำ ครีเอทีฟคอมมอนส์ [มัณฑนศิลป์ ศิลปากร]

 1. 1. แนะนำ ครีเอทีฟคอมมอนส์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 30 มี.ค. 2553 งานชิ้นนี้เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ ประเภทแสดงที่มา 3.0 ประเทศไทย ผู้สร้างอนุญาตให้ทำซ้ำ แจกจ่าย แสดง และดัดแปลงงานนี้โดยเสรี แต่เฉพาะเมื่อแจ้งที่มาของงานเท่านั้น ดูสัญญาอนุญาตที่ http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/th/
 2. 2. “The laws governing ‘intellectual property’ have grown so expansive in recent years that artists need legal experts to sort them all out. Borrowing from another artwork--as jazz musicians did in the 1930s and Looney Tunes illustrators did in 1940s--will now land you in court. If the current copyright laws had been in effect back in the day, whole genres such as collage, hiphop, and Pop Art might have never have existed.” – www.illegal-art.org, 2002
 3. 3. กฎหมาย ‘ลิขสิทธิ์’ ถูกริเริ่ม เพื่อส่งเสริม ให้ความคิดถูกเผยแพร่แลกเปลี่ยนมากขึ้น ต้องปกป้องประโยชน์ส่วนบุคคล (private) ใน ‘ระยะสั้น’ เพื่อประโยชน์สาธารณะ (public) ใน ‘ระยะยาว’
 4. 4. ครีเอทีฟคอมมอนส์ เป็นองค์กรรณรงค์เรื่องวัฒนธรรมเสรี เสนอทางเลือกทางกฎหมาย เพื่อให้แลกเปลี่ยนงานสร้างสรรค์ได้โดยสะดวกที่สุด “สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์” 5
 5. 5. ทางเลือกที่มีอยู่เดิม สงวนสิทธิทั้งหมด หรือ ไม่สงวนสิทธิ์เลย ์ All Rights Reserved OR No Rights Reserved
 6. 6. สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons License) เสนอทางเลือกที่ยืดหยุ่นระหว่าง สงวนสิทธิ์ทั้งหมด กับ ไม่สงวนสิทธิ์เลย
 7. 7. “สงวนสิทธิ์บางประการ” “Some Rights Reserved” 8
 8. 8. สงวนสิทธิ์บางประการ = นอกจากที่สงวนไว้ อนุญาตหมด เต็มที่ ไม่ต้องขอ ลดขั้นตอนในการนำไปใช้ สะดวกขึ้น 9
 9. 9. สิทธิ์ที่ขอสงวน 4 แบบ กำหนดเป็นมาตรฐาน เข้าใจตรงกันทุกฝ่าย ไม่งง b a n d 10
 10. 10. b BY แสดงที่มา Attribution อนุญาตให้คัดลอก แจกจ่าย ใช้ และแสดง งานต้นฉบับ+งานดัดแปลง ก็ต่อเมื่อประกาศถึงที่มาของงานต้นฉบับ 11
 11. 11. a SA อนุญาตแบบเดียวกัน Share Alike อนุญาตให้คัดลอก แจกจ่าย ใช้ และแสดง งานต้นฉบับ+งานดัดแปลง เมื่อใช้สัญญาแบบเดียวกับงานต้นฉบับเท่านั้น 12
 12. 12. n NC ไม่ใช้เพื่อการค้า Non Commercial อนุญาตให้คัดลอก แจกจ่าย ใช้ และแสดง งานต้นฉบับ+งานดัดแปลง เฉพาะจุดประสงค์ที่ไม่ใช่การพาณิชย์เท่านั้น 13
 13. 13. d ND แก้ไขต้นฉบับ No Derivative อนุญาตให้คัดลอก แจกจ่าย ใช้ และแสดง งานต้นฉบับ เฉพาะงานที่เหมือนต้นฉบับทุกประการเท่านั้น 14
 14. 14. b a n d เงื่อนไขทั้ง 4 แบบ นำมาผสมกันได้ ตามความต้องการของผู้ถือลิขสิทธิ์ 15
 15. 15. www.free-culture.cc remix.lessig.org 16
 16. 16. ครีเอทีฟคอมมอนส์ประเทศไทย http://cc.in.th http://www.facebook.com/ccthailand http://twitter.com/ccth http://creativecommons.org 17
 17. 17. @bact อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล arthit@gmail.com http://bact.blogspot.com 18

×