Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zelena zdo

104 views

Published on

Документи для отримання ліцензії для ЗДО

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zelena zdo

 1. 1. 1 УКРАЇНА ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) с.Зелена Кельменецького району Чернівецької області вул.Головна,1, с.Зелена,Кельменецький район, Чернівецька область 60113 E-Mail: zelena_dnz@meta.ua Код ЄДРПОУ 36250835 «_20_» __лютого__ 2018 №1 Голові Чернівецької обласної державної адміністрації Фищуку О.Г. З А Я В А про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти Прошу провести ліцензування та видати ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти (здобуття дошкільної освіти) ліцензованим обсягом _51_ особу без проходження процедури ліцензування відповідно до підпункту 6 пункту 3 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 05 вересня 2017 року №2145-УІІІ «Про освіту». Здобувач ліцензії комунальний заклад дошкільної освіти(ясла-садок) Зеленецької сільської ради Кельменецького району Чернівецької області ______ Керівник Чебан Тамара Олександрівна ________________________________ Ідентифікаційний код 36250835_____________________________________ Організаційно-правова форма комунальний заклад _____________________ Форма власності комунальна власність сільської ради с.Зелена______________ Орган управління управління освіти Кельменецької райдержадміністрації ____ Місцезнаходження 60133, Чернівецька область, Кельменецький район, с.Зелена, Головна,1 _______________________________________________ Місце провадження освітньої діяльності 60133,Чернівецька область, Кельменецький район, с.Зелена, Головна,1______________________________ Телефон ________________ , телефакс _____________________________ , адресаелектронної пошти: zelena_dnz@meta.ua _________________________ Поточний рахунок 35414001025369 ГУДКСУ у Чернівецькій області _________ З порядком проведення ліцензування та Ліцензійними умовами
 2. 2. 2 провадження освітньої діяльності закладів освіти ознайомлений і зобов’язуюся їх виконувати. Відомості, зазначені в документах, поданих для проведення ліцензування, є достовірними. Бажаний спосіб одержання документів особисто ______________________ Директор ____________ Чебан Т.О. (підпис) М.П.
 3. 3. 3 Додаток 35 до Ліцензійних умов ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти дошкільного навчального закладу села Зелена № з/п Працівники закладу освіти Необхідно (осіб) Фактично (осіб) Відсоток потреби 1 2 3 4 5 1. Усього працівників 17 13 24% 2. Усього педагогічних працівників 5 4 20% з них: мають відповідну освіту 5 4 20% працюють у навчальному закладі за сумісництвом - - - 3. Усього медичних працівників 1 1 - з них: мають відповідну освіту 1 1 -
 4. 4. 4 Додаток 36 до Ліцензійних умов ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти Забезпечення приміщеннями навчально-виховного призначення і майданчиками дошкільного навчального закладу (ясла-садок) села Зелена Найменування приміщень навчально- виховного призначення і майданчиків (відповідно до нормативів матеріально- технічного забезпечення та санітарно- гігієнічних вимог) Кількість приміщень, майданчиків (одиниць) Загальна площа Площа з розрахунку на одну дитину (кв. метрів Власні, в оперативному управлінні, наймі/ оренді приміщення, майданчики Ясельного віку дошкільного віку Групові приміщення 2 108 м2 - 2,12м2 Власність Зеленецької с/ради Спальні 2 60 м2 - 1,18 м2 Власність Зеленецької с/ради Музичний зал 1 72 м2 - 1,41 м2 Власність Зеленецької с/ради Спортивний зал 1 70 м2 1,37 м2 Власність Зеленецької с/ради Ігровий майданчик 1 520 м2 - 10,2м2 Власність Зеленецької с/ради Спортивний майданчик 2 780 м2 - 15,3 м2 Власність Зеленецької с/ради
 5. 5. 5 Додаток 37 до Ліцензійних умов ВІДОМОСТІ про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти Інформація про програмно-методичне забезпечення дошкільного навчального закладу (ясла-садок) села Зелена Найменування програм та навчально-методичних посібників, які використовуються Наявність (так/ні) Ким затверджено (схвалено) Рік затвердження (схвалення) Програма «Дитина» освітня програма для дітей від 2 до 7 років так МОН України (лист МОН України від 09.11.2015р.№111- 16163) 2015р. Методичні рекомендації до Освітньої програми «Дитина» для дітей від 2 до 7 років так МОН України Вчена рада Київського університету ім. Б. Грінченка 2016р. Базовий компонент дошкільної освіти так МОН, молоді та спорту України (Наказ від 22.05.2012р.№ 615) 2012р. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» так МОН, молоді та спорту України від 21.05.2012р 2012р. Парціальна програма «Скарбниця моралі» так МОН України Лист ІІТЗО від 25.07.2014. № 2014р. Лохвицька Л. В. «Про себе треба знати, про себе треба дбати» Парціальна програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку так МОН України Лист ІІТЗО від 08.11.2013 № 14.1/12-Г-632 2013р. Навчально-методичні посібники: Каплуновська О.М. Конспекти занять до зошита «Цікава азбука» (навчання старших дошкільників читання) так МОН, молоді та спорту України Рішення кафедри дошк. осв. Запорізького обласного інституту післядипломної пед. освіти (протокол від 17.06.2007р.№6) 2007р.
 6. 6. 6 Каплуновська О.М. Цікава азбука (навчання старших дошкільників читання) так МОН, молоді та спорту України Рішення кафедри дошк. осв. Запорізького обласного інституту післядипломної пед. освіти (протокол від 30.11.2006р.№9) 2006р. Федієнко В.В., Уварова Т.А. Вивчаємо літери. Для дітей 6 р.ж. згідно з програмами «Впевнений старт», «Дитина», «Дитина в дошкільні роки», «Українське дошкілля» так МОН, молоді та спорту України 2012р. Бєлєнька Г. В. «Віконечко в природу» так МОН України Лист ІІТЗО від 31.12.2013 № 14.1/12-Г-699 2014р. Піроженко Т. О. «Ігрова діяльність дошкільника» так МОН, молоді та спорту України Лист від 05.08.2013 № 1/11-12530 2013р. Наумчук Т. В.«Універсальні дидактичні ігри для дітей від 2 до 6-7 років» так МОН України Лист ІІТЗО від 25.07.2014 № 14.1/12-Г-1360 2014р. В’юнник В.О. Мій конспект. 6-й рік життя. Осінь. Зима. Весна. Серія «ДНЗ. Вихователю» так МОН України Лист ІІТЗО від 18.06.2015 № 14.1/12-Г-530 2015р. В’юнник В.О. Мій конспект. 5-й рік життя. Осінь. Зима. Весна. Серія «ДНЗ. Вихователю» так МОН України Лист ІІТЗО від 18.06.2015 № 14.1/12-Г-529 2015р. Манилюк Ю.С. Плануємо залюбки: орієнтовні матеріали до тематичних циклів. 4 р.ж. так МОН, молоді та спорту України Комісія з дошк. педагогіки та психології Науково- методичної ради з питань освіти МОН України (лист №1.418- Г-120) 24.03.2010р.
 7. 7. 7 Діб Л. М. «Промінчики знань: інтегровані заняття для дітей 5 років» так МОН України Лист ІІТЗО від 11.11.2014 № 14.1/12-Г-1758 2015р. В’юнник В.О. Мій конспект. 4-й рік життя. І півріччя. ІІ півріччя. Серія «ДНЗ. Вихователю» так МОН України Лист ІІТЗО від 05.02.2015 № 14.1/12-Г-55 2015р Богуш А. М.«Готуємо руку дитини до письма» так МОН України Лист ІІТЗО від 31.03.2014 № 14.1/12-Г-502 2014р.
 8. 8. 8
 9. 9. 9
 10. 10. 10
 11. 11. 11
 12. 12. 12
 13. 13. 13
 14. 14. 14
 15. 15. 15
 16. 16. 16
 17. 17. 17
 18. 18. 18
 19. 19. 19
 20. 20. 20
 21. 21. 21 І. Аналіз роботи за минулий навчальний рік Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) с.Зелена знаходиться за адресою: вулиця Головна,1, Кельменецького району Чернівецької області. Колективом дошкільного навчального закладу проводилася чітка систематична робота за основними напрямками, в яких реалізувалися завдання діяльності педагогічного колективу:  Формування здорового способу життя, бережливе ставлення кожної дитини до власного здоров’я»  Активізація пізнавальної діяльності дошкільників в процесі ознайомлення з природою.  Розвиток трудового виховання на основі оволодіння дітьми соціальним досвідом, формуванням самостійності, творчості, активності, ініціативності. Керуючись у своїй діяльності Законами України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», Державною національною програмою «Освіта ХХІ століття», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Статутом закладу та річними планами установи на 2015-2020 навчальні роки, колективом дошкільного навчального закладу проводилася чітка систематична робота згідно вимог Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина», та парціальних програм: «Про себе треба знати, про себе треба знати», «Дитяча хореографія» У дошкільному навчальному закладі функціонує 2 групи, в яких виховувалось 42 дитини віком від 2 до 6 років. Старша група – 22дітей; Різновікова група – 20 дітей;
 22. 22. 22 Суспільним дошкільним вихованням охоплено 96,4 % дітей села, дітей старшого дошкільного віку охоплено 100%. Дошкільний навчальний заклад укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 3 вихователі. Музичний керівник відсутній. Усього 4 педагоги, з них: педагогічний стаж: До 10-ти – 1 педагог; Від 10-ти до 20-ти – 3 педагоги. Педагоги всіх груп в ДНЗ створили сприятливі умови для поглибленої роботи з дітьми за напрямами:  «Ромашка» - художньо-естетичний;  «Веселка» - пошуково-дослідницький; Методична робота з педагогічними кадрами у 2016-2017 навчальному році спрямовувалась на підвищення професійного рівня педагогів: здійснювалось індивідуальне консультування педагогів, надано методичні рекомендації щодо планування освітнього процесу, організації різних видів ігрової діяльності, роботи з батьками, здійснювався колективний перегляд занять з подальшим аналізом та обговореннями. З метою підвищення фахової майстерності педагогів та якості освітнього процесу надано консультації «Компетентний дорослий поряд з дитиною», « Принцип особистісно- орієнтованої системи виховання», «Організація роботи з безпеки життєдіяльності дітей в дошкільному закладі» і т.д.. Педагогами підібрано добірку матеріалів щодо проведення оздоровчих та загартовуючи заходів в різні пори року».
 23. 23. 23 З метою підвищення фахового рівня педагогічних кадрів в ДНЗ складено перспективний план проходження курсів. Педагогами закладу вивчався та впроваджувався досвід роботи директора дошкільного закладу с.Бабин Малай І.І. «Формування життєвих компетенцій дитини дошкільного віку засобами мультиплікації». В освітньому процесі використовували посібник корекційних занять для роботи з дітьми старшого дошкільного віку «Допоможемо дитині досягти недосяжного» та програму занять по даному посібнику «Можливості мультфільмів в корекційній роботі з дітьми старшого дошкільного віку». У навчально – виховному процесі педагоги закладу використовували та продовжують використовувати різноманітні форми і методи виховання, впроваджуючи елементи інноваційних методик М. Зайцева, Л Шелестової, М. Єфименко, В. Ліщука, Єдигея, М.Щетиніна («Вчимося читати», «Театр фізичного дійства», блочна система - метод «занурення»). Вихователі закладу приймали активну участь у районних семінарах. Протягом року проведено 4 засідання педагогічної ради. На педраді на тему: « Завдання навчально-виховної роботи на 2016-2017 н.р.», вихователі ділилася враженнями від опрацьованої програми «Дитина» та підкреслювали її переваги. Вагомою для роботи відбулася педрада на тему: «Активізація пізнавальної діяльності дошкільників в процесі ознайомлення з природою». На цій педраді завідувачем проаналізовано засоби активізації пізнавальної діяльності дошкільників в процесі ознайомлення з природою. Вихователь, Пуюл Ю.М . поділилась досвідом роботи щодо організації і змісту пошуково-дослідницької роботи з дітьми дошкільного віку, відбулась презентація дидактичних розвивальних ігор. На педагогічній раді «Поєднання особистісного розвитку з формуванням любові до праці» педагогічні працівники обговорювали питання виховання самостійності та
 24. 24. 24 працелюбності в процесі виконання трудових доручень, організації праці дітей на ділянці дошкільного навчального закладу та праці в куточку природи. На останній педраді «Готовність дітей до шкільного життя» завідувач розповіла про рівень підготовки дітей до навчання в школі. Всі педпрацівники обговорили завдання на літньо-оздоровчий період. Під час підготовки до кожної з педрад було проведено ряд теоретичних семінарів, семінарів-практикумів, консультацій, що сприяло професійному зросту майстерності педагогів, а саме: « Куток природи в дошкільному закладі» , «Організація тижнів безпеки дитини». «Здоров’я - зберігаючі технології в умовах ДНЗ». Цінним для педагогів виявився семінар – практикум «Пошуково-дослідницька діяльність дошкільнят», який провела Пуюл Юлія Миколаївна . Під час постійно-діючого семінару «Інформаційні технології в освітній процес», педагоги змогли поглибити свої знання у роботі з комп’ютером. Адміністрацією закладу здійснювався контроль за організацією занять та режимних моментів, за результатами яких були зроблені висновки та надані рекомендації вихователям, видано накази: Н. № 57 від 04.09.2016 «Про створення розвивального середовища в групових кімнатах, Н. № 82 від 08.11.2016 «Про проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності дошкільнят», Наказ№ 10 від 12.05.2017 « Про підготовку та хід літньо- оздоровчої кампанії», Наказ№ 13 від 02.06.2017 « Про організацію проведення фізкультурно-оздоровчої роботи та дотримання інструкцій ОЖЗД в літній період». У березні - травні 2017 року була проведена комплексна перевірка старшої групи (вихователь Пуюл Ю.М..) Враховуючи наслідки перевірки можна зробити висновок: робота у групі ведеться на належному методичному piвнi.
 25. 25. 25 Моніторинг якості знань дітей за результатами контрольних зрізів в старшій групі за 2016-2017 н.р. Системності набув і обмін досвідом роботи, який дає змогу почерпнути позитивне в роботі своїх колег та викорінити застаріле, неефективне. По мірі потреби планово та позапланово проводились наради при директорі, методичні та оперативні наради з огляду новинок та інноваційних методик. Старша група працювала за профілем випереджаючого розвитку. З метою розвитку творчих здібностей, нахилів та уподобань старших дошкільників, педагоги закладу організовували гурткову роботу: Гурток Керівник  «Малятко-здоров ятко » - Головатюк Т.В.;  «Веселі нотки» – Павлюк В.І.(ДЮЦ);  «Дорогою добра» - Пуюл Ю.М. Досягли успіху На шляху до успіху К-сть дітей % К-сть дітей % Математика 20 94 2 6 Грамота 18 82 4 18 Зв’язне мовлення 15 65 8 35 Образотворче мистецтво 17 73 5 27
 26. 26. 26 Належно організовано роботу з питання наступності при переході дітей дошкільного віку до першого класу. Це проведення бінарних занять, спільних педрад, нарад, колективних переглядів, свят, розваг. Завдяки такій роботі, період адаптації дітей знижено до мінімуму. Вихователями відстежувалася результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи. Щороку організовуються екскурсії дітей, а саме: по школі (вересень), у бібліотеку (лютий). Проводилися зустрічі вчителів з вихователями, дітьми та батьками групи старшого дошкільного віку (6-го р.ж.). Вихователі відвідували уроки у 1-му класі, вчителі були присутні на заняттях та режимних моментах старшій групі. Особливу увагу приділяли роботі з батьками зміст якої спрямовувався:  Підвищення рівня психолого-педагогічних знань батьків.  Залучення батьків до навчально-виховного процесу;  Участь батьків і громадськості в управлінні ДНЗ. Протягом року проведено різні форми роботи з батьками:  Консультації: «Підготуйте дитину до дитячого садка», «Формування активної позиції щодо власної безпеки», «Щоб іграшка була корисною», «Готовність до школи, що ми розуміємо».  Диспути «Наші діти, хто вони?», « Що означає виховувати правильно?».  Дискусія «Чи вміємо ми, дорослі спілкуватися з дітьми».  Бесіда за круглим столом «Що заважає дітям бути вихованими».  Поради « Як поводитись з гіперактивними дітьми», «Позитивні і негативні якості характеру».  Тренінг з психологом «Моральність у родині. У чому вона полягає».  Загально батьківські збори « Про співпрацю батьків, педагогів, дітей».
 27. 27. 27  Дні відкритих дверей. Керуючись Законами України «Про дошкільну освіту», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», наказу Управління освіти Кельменецької районної державної адміністрації №71 від 05.05.2017 «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2017 року» та наказом по ДНЗ «Про підготовку ДНЗ до оздоровчого періоду та організацію літнього оздоровлення дітей» №10 від 12.05.2017р. з метою належної підготовки та проведення оздоровчої літньої кампанії у 2017 році, забезпечення літнього відпочинку та повноцінного оздоровлення дітей влітку, створення належних умов для освітньої , культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми, додержання законодавства у сфері оздоровлення та відпочинку дітей дошкільного закладу, літньо-оздоровчий період оголошено з 01 червня по 30 серпня 2017 року. Літньо-оздоровча кампанія в дошкільному навчальному закладі пройшла на належному рівні: виконувались освітні, культурно-виховні ,фізкультурно- оздоровчі завдання, відповідно до методичних рекомендацій та плану роботи ДНЗ на літньо-оздоровчий період. Дотримувались правила охорони життя і здоров’я дітей, зверталася увага щодо запобігання отруєнь дітей рослинами та грибами, пожежної безпеки, правил дорожнього руху, запобігання кишкових інфекцій. Активізувалась робота щодо організації змістовного дозвілля дітей. Педагогами проведено:  До Дня захисту дітей - свято « Дитинства країна казкова» ( Пуюл Ю.М.);  Спортивні змагання - «Веселі старти» ( Головатюк Т.В.);  Конкурсно-розважальна програма – «Прощавай садок дитячий» ( Пуюл Ю.М.);  День здоров’я – « Бути здоровим - бути щасливим» ( Нікула Н.В.)
 28. 28. 28  Загально-батьківські збори « Літо пора не тільки відпочинку, але й небезпеки» (Чебан Т.О.); Важливе місце під час літнього періоду займала робота на городі. Діти кожної вікової групи мали свої ділянки. На них малюки мали змогу працювати, доглядати спостерігати та збирати урожай. Діти молодших груп доглядали за великими культурами: картопля, морква, цибуля, помідори, огірки та інше; діти старших груп вирощували зернові, бобові культури та прянощі. Особлива увага приділялась нетрадиційним формам оздоровлення дітей. Це використання дихальної гімнастики та точкового масажу перед обідом (по 5 хвилин), пальчикова гімнастика – 5 хвилин перед полуденком, масажування долонь – 2-га половина дня, оздоровчі хвилинки впродовж дня; ходьба по ребристих дошках, килимках з нашитими ґудзиками, масажних доріжках з каштанів, крупів. Систематично проводилося провітрювання приміщень, прогулянки на свіжому повітрі, різноманітні форми фізкультурно-оздоровчої роботи. Поєднання фізичних вправ із засобами загартування й народної фізичної культури сприяло поліпшенню фізичного та психічного здоров’я вихованців. Успіх всіх загартовуючих заходів (повітряні, сонячні ванни, водні процедури і т.д). забезпечувався дотриманням основних принципів загартування: поступовості, систематичності та врахування індивідуальних особливостей кожної дитини. Збереження та зміцнення здоров’я дітей неможливе без валеологічної освіти дошкільнят та навчання їх поводження у надзвичайних ситуаціях. Відповідно до Концепції неперервної валеологічної освіти в Україні, робота педагогічного колективу в літній період спрямовувалась на формування у дітей елементарних уявлень, понять та знань про складові здоров’я людини та вплив довкілля на його зміцнення, формування практичних умінь та навичок для зміцнення здоров’я людини, виховання у дітей інтересу до
 29. 29. 29 зміцнення свого здоров’я. Ці завдання вирішувались в процесі різних видів діяльності: заняття, ігрова діяльность, бесіди, екскурсії, наочні форми роботи тощо. Враховуючи актуальність проблеми, вихователі постійно працювали над формуванням культури здоров’я вихованців, прищеплювали розуміння пріоритету здорового способу життя, надавали ґрунтовні знання про основи здоров’я, щоб знання, уміння і навички перейшли у звичні, необхідні потреби. Ефективність оздоровчої роботи визначалась правильно спрямованою роботою з батьками з даного питання. Під час консультацій, через оформлення батьківських куточків, папок-пересувок вихователі інформували родини про їх вплив на формування фізичного здоров’я дітей. До відома батьків були представлені напрямки формування культури здоров’я у дитячому садку, як саме і коли здійснюються оздоровчі заходи. Санбюлетні, консультації та рекомендації для батьків регулярно змінювались. Аналіз антропометричних показників дав можливість стверджувати, що в середньому за літній оздоровчий період вага кожної дитини збільшилась на 0.5-1 кг, зріст на 2-3 см, що відповідає нормі. Вся лікувально-оздоровча та профілактична робота в закладі проходила під керівництвом та контролем медичного працівника. Однією з умов збереження та зміцнення здоров’я дитини, підвищення опору її організму до хвороб є повноцінне харчування. Організація харчування дітей в літній період здійснювалась згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 1591 від 22.01.2004 року «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», а також «Інструкції про організацію харчування дітей в ДНЗ», чинних санітарних норм та правил. На літній період в закладі встановлено доцільний режим харчування, наявні меню-вивіски (про денне меню), графіки видачі їжі, добові проби, призначені відповідальні особи за організацію харчування, проводився контроль за дотриманням правил організації харчування з боку медперсоналу та
 30. 30. 30 адміністрації садочка. Дотримувалися вимоги чинного законодавства щодо встановлення батьківської плати за харчування дітей в дитячому садку . Вона становить 40% від вартості харчування однієї дитини в день. Вартість харчування однієї дитини на день протягом оздоровчого періоду з 01.06.2017 року в середньому становила 19 грн. 75 коп. Кожного дня організовувався другий сніданок - діти отримували свіжі соки, вживали банани, апельсини, а під час обіду їх харчовий раціон доповнювали свіжі овочі. У підготовці до нового навчального року здійснено модернізацію спортивного та ігрових майданчиків, а саме: пофарбовано всі ігрові та спортивні споруди; виготовлено декоративні вироби з шин, упорядковано квітники та город для дослідницько-експерементальної діяльності. Здійснено поточні ремонти груп, центрального коридору, харчоблоку, комори для зберігання продуктів, газової котельні. Витрачено коштів у сумі: 1600 грн.(спонсорська допомога п/п Перогана Миколи Анатолійовича) . Закуплено навчальні посібники для дітей старшої групи. Досягнуті успіхи говорять про те, що наш колектив творчий, трудолюбивий і йде по шляху реформування дошкільного виховання. Але поряд з досягненнями в діяльному закладі є ряд недоліків. Хоч фізкультурно – оздоровча робота і покращилась, проте ще мало приділялось уваги, народним, спортивним іграм, немає системи у загартуванні, особливо у зимовий період (не завжди проводяться прогулянки). В недостатній мірі приділялась увага проблемам трудового виховання:  молодий спеціаліст плануючи трудові доручення не вказувала вид трудової діяльності, прізвище та ім’я дитини;  не всі дотримувались правил безпеки;
 31. 31. 31  не в достатній мірі забезпечені групи інвентарем для організації праці дітей на природі і на майданчиках. Потребує поповнення предметно-розвивального середовища відповідно осередків діяльності дітей, щоб надати дитині можливість індивідуально обстежувати, експериментувати, досліджувати, що і залишається проблемним завданням кожного педагога. Робота з молодим педагогом потребує покращення, необхідна організація їх самоосвіти та відповідальності за щоденну підготовку до проведення організованої діяльності та режимних процесів, активної роботи педагогічних двійок (досвідчений педагог – молодий педагог). Тому, виходячи із вищевказаного, аналізуючи результати роботи за минулий навчальний рік, реалізовуючи нову редакцію «Базового компонента дошкільної освіти», Програму навчання і виховання дітей від 2 до 7 років «Дитина», на виконання положень Закону України «Про дошкільну освіту», педагогічний колектив дошкільного закладу буде спрямовувати свою діяльність на виконання наступних завдань: ІІ. Завдання на новий 2017-2018 н.р.  Продовжити роботу щодо забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього віку, їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище.  Формування патріотичного виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку.  Трудове виховання в процесі організованої й самостійної предметно- практичної діяльності дітей.
 32. 32. 32 ІІІ. Методична робота з кадрами Підвищення педагогічної майстерності № пп Зміст роботи Форма роботи Термін виконання Відповідальний за виконання Примітка про ви- конання І "Трудове виховання дітей дошкільного віку як педагогічна проблема сучасності" Питання до обговорення: 1. Ставлення дошкільників до праці. 2. Основні складові трудової діяльності дошкільників. Теоретичний семінар: жовтень директор 2 "Виховання самостійності та працелюбності у дошкільників в процесі виконання трудових доручень" Питання до обговорення: 1. Значення праці для всебічного розвитку дошкільника 2. Доручення як метод розвитку самостійності у дітей . 3. Формування базових якостей особистості під час догляду за мешканцями живого куточка. Семінар - педагогічний вернісаж грудень директор
 33. 33. 33 Консультації 1 Принцип особистісно орієнтованої системи виховання. Консультація вересень директор 2 Компетентний дорослий поряд з дитиною. Консультація жовтень директор 3 Заняття в педпроцесі: сучасний погляд. Консультація листопад Пуюл Ю.М. 4 Ігрова діяльність з дітьми раннього віку директор 5 Фізичний потенціал особистості в ранньому віці: збереження, реалізація, розвиток. Консультація грудень Директор 6 Як можна допомогти дитині добре поводитися? Консультація січень Пуюл Ю.М. 7 Допомогти дитині створити себе. Консультація лютий директор 8 Сюжетно-рольова гра – школа моралі для дитини дошкільного віку. Консультація лютий директор 9 Дитина має бути здоровою. Консультація березень Медична сестра 10 Організація патріотичного виховання в ДНЗ. Консультація березень директор 11 Організація роботи з безпеки життєдіяльності дітей у дошкільному закладі Консультація квітень директор Удосконалення професійної майстерності 1 «Сюжетно-ігрові заняття на розвиток логіко- математичних здібностей у старших дошкільників» Школа педагогічної майстерності січень директор
 34. 34. 34 2 «Нетрадиційні методи навчання дітей старшого дошкільного віку на заняттях з образотворчого мистецтва» Круглий стіл березень директор 3 Новинки дитячої художньої літератури Педагогічний діалог Квітень Педагоги 4 Виставка робіт з художньої праці Конкурс Березень Педагоги 5 Відродження традиційної родинної педагогіки Майстер-клас Січень Педагоги Колективний перегляд форм навчально-виховного процесу 1 Морально-духовне виховання на заняттях . До педради №2 жовтень Педагоги 2 Особливості трудової діяльності під час праці в навколишньому середовищі. До педради №3 березень Педагоги 3 «Руками творяться дива»(сучасні методи роботи з художньої праці) Заняття в старшій групі лютий Головатюк Т.В. 5 «Очка бачать, вушка чують» - (дидактичні ігри з дітьми раннього дошкільного віку) Заняття в молодшій групі січень Пуюл Ю.М. 6 « Ми маленькі українці» Заняття в старшій групі жовтень Головатюк Т.В.. 8 Сюжетно-рольові ігри Робота в ІІ половину дня квітень Нікула Н.В. 9 Ігрова діяльність на прогулянці Різні види ігор червень Пуюл Ю.М.
 35. 35. 35 Самоосвіта 1 Приймати активну участь у роботі методоб'єднань Протягом року Всі педагоги 2 Систематично проводити огляд новинок методичної літератури Протягом року Всі педагоги 3 Організовувати підписку на професійні періодичні видання: («Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Джміль», «Бібліотечка дошкільного працівника», «Дошкільний навчальний заклад», «Освіта Буковини» Листопад директор 4 «Що ти знаєш про моральне виховання?» Добірка метеріалів для батьківських зборів Травень директор 5 «Трудове виховання в дитсадку і вдома» Добірка метеріалів для батьківських зборів Травень директор 6 «Справжній вихователь готується до заняття все життя» В.Сухомлинський листопад Педагоги 7 Атестація педагогів: Пуюл Ю.М., Березень директор
 36. 36. 36 Педагогічні ради № пп Зміст заходів Форма обгово-рення Термін виконання Відповідальний за виконання Примітка про виконання Засідання №1 «У новий навчальний рік – з новими ідеями та завданнями» І Очікувані результати : ознайомити всіх учасників освітнього процесу з планом роботи на 2017/2018навчальний рік, усвідомити основні цілі і задачі, перспективи розвитку закладу, визначення відповідальних за конкретні результати роботи ознайомити з новими завданнями на 2017-2018 н.р. Порядок денний : 1 Аналіз стану роботи дошкільного навчального закладу за минулий навчальний рік і основні завдання на новий навчальний рік. 2. Річний план: сучасний погляд (про завдання діяльності педагогічного колективу - обговорення та схвалення плану роботи ДНЗ на 2017/2018 навчальний рік ) 3.«Новий підхід до планування педагогічної діяльності» (затвердження освітніх програм та форм планування навчально- виховного процесу, за якими працюватимуть вихователі) 4. «Формуємо педагога нового типу» Інформація Ознайом- лення та обговорення Методичні рекомендації Інформаційне вересень директор директор директор
 37. 37. 37 (ознайомлення з орієнтовним планом підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів ДНЗ) повідомлення директор Засідання №2 ІІ Тема: Морально-духовне виховання дошкільників Очікувані результати:. узагальнення знань педагогів про зміст, форми і методи роботи, щодо морально-духовного виховання дошкільників на засадах українознавчого компоненту. Порядок денний: 1.Аналіз виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради. 2.Стан морально- духовного виховання дошкільників на засадах українознавчого компоненту. 3. Впровадження українознавчої етнопедагогіки в освітньо- виховний процес дошкільного закладу. 4. Співробітництво родини і ДНЗ щодо духовного виховання дітей на основі творчого впровадження педагогічних ідей В.Сухомлинського" Інформація Довідка за результатами вивчення Інформація з досвіду роботи Звіт вихователя жовтень директор директор Головатюк Т.В. Пуюл Ю.М.
 38. 38. 38 ІІІ Засідання №3 Тема: Формування базових якостей особистості під час трудової діяльності Очікувані результати: Реалізація вимог Базового компонента дошкільної освіти в Україні, освітніх програм, щодо виховання працелюбності як базової якості особистості дошкільника. Підвищення рівня теоретичної підготовки вихователів з питань планування та методики організації трудової діяльності, раціональної її організації протягом дня. Порядок денний: Аналіз виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради. 2. Стан формування базових якостей особистості під час трудової діяльності. 3. Створення умов для реалізації трудового виховання дітей в дитячому садку. 4.Особливості трудової діяльності в дошкільному віці. Інформація Довідка Консультація –презентаці З досвіду роботи Березень Чебан Т.О. Чебан Т.О Головатюк Т.В. Нікула Н.В. ІV Засідання №4 Тема: Готовність дошкільників до навчання в школі Очікувані результати: Визначення рівня підготовки дітей до подальшого навчання в школі; підведення підсумків роботи колективу за навчальний рік; затвердження плану роботи на літній період. Порядок денний: Аналіз виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради Стан підготовки Інформація Довідка травень Чебан Т.О.
 39. 39. 39 дошкільників до навчання в школі Затвердження плану роботи ДНЗ у літній оздоровчий період 2018р. Результа-ти обсте-ження Чебан Т.О. Психолог школи Педагоги
 40. 40. 40 ІV. Вивчення стану життєдіяльності дітей № № Зміст роботи Відпові- дальний Форма відображення Термін виконання Примітки 1. Готовність вихователя до роботи директор До відома Постійно 2. Ранкова гімнастика та загартування директор До відома Постійно 3. Морально-духовне виховання дошкільників директор До педради Жовтень 4. Організація ігрової діяльності в ІІ половину дня директор До відома Листопад 5. Організація харчування в ДНЗ директор До наказу Листопад 6 Організація життєдіяльності дітей раннього віку директор До наказу Грудень 7 Організація фізичного розвитку та рухової активності на прогулянках директор До відома Постійно 8 Формування базових якостей особистості під час трудової діяльності директор До педради Лютий 9 Мовленнєвий розвиток дошкільнят, створення розвивального осередку директор До наказу Березень 10 Готовність дошкільників до навчання в школі директор До педради Квітень- травень 11 Стан ведення документації вихователів директор До відома Протягом року 12 Аналіз захворюваності дітей ДНЗ за рік директор До наради Січень
 41. 41. 41 13 Стан організації життя дітей в період літньо-оздоровчої компанії директор До наказу Серпень
 42. 42. 42 V. Організаційно педагогічна робота № Зміст роботи Форма роботи Термін виконання Відпові- дальний При-мітки Робота з батьками 1. Загальні батьківські збори «Готовність дітей до школи». - Спільна робота ДНЗ та сім'ї по підготовці дітей до школи. (Доповідь) - Звіт адміністрації про роботу ДНЗ за минулий навчальний рік. (Інформація) Травень Вересень директор директор Групові батьківські збори 1 Молодша група 1 Роль сім’ї та закладу в соціалізації дитини. 2. Не хочу вчитися, хочу грати 3. Наші досягнення 4. Ігровий куточок вашої дитини Вересень Травень Вихователі Старша група 1. Зберегти та розвинути творчу активність дитини 2. Ваша дитина досягла старшого дошкільного віку 3. Безпека дитини – важлива соціально-педагогічна проблема сучасності 4. Готовність дошкільнят до навчання в школі Вересень Травень Вихователі Продовжити роботу консультативного пункту для батьків дітей, які не відвідують ДНЗ Остання п’ятниця кожного місяця Спеціалісти
 43. 43. 43 3 «Дні відкритих дверей» 1 день щокварталу Педагоги 4 Круглий стіл: «Йти в школу, чи ні?» Січень Педагоги, батьки Загальні заходи для дітей 6 Назва заходу Форма роботи Дата проведення Відповідаль ний Примітка 1.«Україна – єдина країна» вересень Головатюк Т.В. 2.«День українського дошкілля» вересень Головатюк Т.В. 3.«День українського козацтва» жовтень Пуюл Ю.М 4.«День української писемності і мови» листопад Нікула Н.В. 5.«Свято осені» жовтень- листопад Головатюк Т.В 6.«День збройних сил України» грудень Нікула Н.В. 7.«Свято Миколая» грудень Пуюл.Ю.М. 8.«Новорічні різдвяні дійства» грудень- січень Педагоги Співпраця зі школою 1. Сучасність підходів до питань формування шкільної зрілості дітей. а) Взаємовідвідування занять та уроків педагогами (подолання вакууму в навчальному процесі старшої групи ДНЗ і 1-го класу школи) Педагогічний діалог Вересень Впродовж року Директор Вихователь старшої групи - для вчителів: 1. «Математика – сучасний погляд» - для вихователів: 2. «Методично-обгрунтовані, Консультативн ий пункт Жовтень Травень директор директор Вихователі
 44. 44. 44 естетичні і безпечні комп’ютерні програми» «Вік чомучок - невтомна робота дитячого мозку». Спільна нарада Травень Вихователі , вчителі Зустріч зі школою Екскурсія Квітень Вихователь старшої групи «Школа Світлофора Моргайка» Повчально- розвивальна гра Вересень Старша група Учні школи Святкові ранки: «Наша мова солов’їна». «Прощавай садок дитячий». Березень Травень Старша група, школярі Старша група, вчителі З метою мотивації готовності до навчання у школі організувати та провести екскурсії-огляди школи дошкільниками. Протягом року Старша група, вчителі Організувати зустрічі малят старшої групи з школярами на святах у школі: “Посвята в першокласники” “Прощавай, Букварику” “Останній дзвоник” “Новорічні ранки”; - запросити учнів початкових класів на святкові ранки та веселі години. Протягом року Старша група, школярі З метою підвищення якості організації перспективності та Вересень Травень Вихователі , вчителі
 45. 45. 45 послідовності роботи ДНЗ та початкової школи забезпечити : -взаємовідвідування занять в ДНЗ та уроків в першому класі -спільну участь педагогів школи та дитячого закладу в Днях педагогічної майстерності; Організувати спільні виставки, акції «Живи , книго! » “Рятувальники очима дітей ” “Моя сім’я” Вересень Травень Вихователі , вчителі Провести психолого- педагогічне засідання вихователів та вчителів початкової школи “ Нові підходи до гармонійного розвитку дітей” (за програмою) Жовтень директор Провести зі старшими дошкільниками цикл занять: «Я піду до школи». Ознайомити із правилами поведінки школяра Листопад Старша група Вихователь Провести тестування дітей щодо готовності до навчання у школі Квітень Психолог школи
 46. 46. 46 VІ. Робота методичного кабінету № Зміст роботи Обгрунтування необхідності здійснення заходів Термін виконання Відпові- дальний Приміт ки Вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду 1. Продовжувати збирати папку з легендами, народними звичаями і традиціями нашого краю Протягом року Вихователі Складання анотацій, оформлення тематичних стендів, виставок 4. Поповнити стенд «Інноваційні технології» новими матеріалами На виконання Законів України «Про дошкільну освіту» Протягом року директор 5. Куток «Новинки методичної літератури» поновити сучасними методичними посібниками Протягом року директор 6. Поновити, згідно річного плану, стенд «Готуємось до атестації» лютий директор 7. Облаштувати куточок профспілки січень директор 8. Забезпечити наявність директивних, інструктивно-методичних матеріалів Протягом року директор
 47. 47. 47 VІІ.Медична робота № п/п Заходи Відповідальний 1 Своєчасно оформляти документацію на дітей, що прибули до ДНЗ Мед.працівник 2 Придбати мед.аптечку директор 3 Систематично стежити за використанням обладнання відповідно фізичних особливостей дітей. вихователі 4 Стежити за виконанням санітарно- гігієнічногорежиму. Директор, мед.працівник 5. Вчасно забезпечувати ДНЗ миючими та дизенфікуючими засобами. директор 6. Проводити систематично мед.огляд вихованців ДНЗ Мед.працівник
 48. 48. 48 VІІІ. Адміністративно-господарська робота № Зміст роботи Обгрунтування необхідності здійснення заходів Термін вико- нання Відпові- дальний Примітки Заходи по створенню розвивального життєвого простору дитини 1 Планування робіт по благоустрої та озелененні території, ділянок, майданчиків квітень Адмі- ністрація 2 Планування придбання обладнання основних засобів в новому фінансовому році січень Адмі- ністрація 3 Розпочати впорядкування території березень Адмі- ністрація 4 Організація та проведення весняних робіт (сад, майданчики, квітники) квітень Адмі- ністрація 5 Підготовка до нового навчального року. Ремонт і облаштування груп, музичного і спортивного залів Червень серпень Адмі- ністрація 6 Оновлення змінних стендів Протя- гом року Адмі- ністрація Адміністративно-господарська робота з персоналом; ремонт приміщень, придбання та збереження інвентарю, тощо 1. Провести: - вибірковий контроль стану збереження майна; - аналіз використання коштів; - огляд протипожежних засобів та засобів з ТБ На виконання Законів України «Про дошкільну освіту» Протя- гом року Директор
 49. 49. 49 2. Інвентаризація майна жовтень Мате- ріально відпові- дальні особи 3. Підготовка до осінньо- зимового періоду липень Адмі- ністрація 4. Контроль повітряно-теплового режиму в ДНЗ постійно Адміні- страція 5. Ревізія енергоносіїв, тепломережі постійно Адміні- страція 6. Підготовка та списання непридатних для користування основних засобів, інвентарю, літератури, іграшок жовтень Адміні- страція, мате- ріально відповіда- льні особи 7. Огляд та ревізія опалювальної системи Адміні- страція
 50. 50. 50 Виробничі наради № Зміст роботи Відповідальний Термін виконання Примітка І нарада 1 2 3 4 Затвердження та дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками ДНЗ, затвердження колективного договору. Затвердження графіків роботи усіх підструктур. Робота в осінньо – зимовий період. Вибори ради ДНЗ директор Жовтень ІІ нарада 1 2 3 Про підготовку установи до літньої оздоровчої кампанії. Розвиток творчих здібностей дітей. Творчий звіт керівників гуртків за інтересами. Співпраця педагогів та технічного персоналу по організації роботи по забезпеченню безпеки життєдіяльності, охорони життя та здоровя дітей. директор Травень

×