Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dodatok 35 moshanets

48 views

Published on

Документи до ліцензування додаток 35

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dodatok 35 moshanets

  1. 1. Додаток 35 До Ліцензійних умов ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти дошкільного навчального закладу (ясла-садок) села Мошанець Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти Працівникизакладуосвіти Необхідно (осіб) Фактично(осіб) Відсотокпотреби 1. Працівникивсього 16 16 0 2. Педагогічні працівники всього 6 6 0 у тому числі ті,що: маютьвідповіднуосвіту 6 6 0 Працюютьу закладі освітиза сумісництвом 2 2 0 3. Медичні працівники(в разі наявності),усього 1 1 0 у томучислі ті,що маютьвідповіднуосвіту 1 1 0

×