Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

план на 2017-2018н.р.

237 views

Published on

план на 2017-2018н.р.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

план на 2017-2018н.р.

 1. 1. І. Аналіз результатів роботи ДНЗ за 2016/2017 навчальний рік Інформаційна картка № з/п Відомості Показники 1 Повна назва закладу Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) села Іванівці 2 Адреса, телефон, Вул. О.Кобилянської, 8 с. Іванівці Кельменецький район Чернівецька область 3 ПІП директора (завідувача) Мензак Ольга Іванівна 4 Державна атестація дошкільного закладу 2014 рік 5 Кількість вихованців 95 дітей 6 Кількість груп 4 групи 9 Режим роботигруп: 9 годин 13 Мова навчання українська 14 Всього працівників: 21 особа 15 Педагогічний персонал 8 осіб 16 Обслуговуючийперсонал 13 осіб Дошкільний навчальний заклад укомплектований педагогічними кадрами та фахівцями: завідувач – 1; музичний керівник – 1; вихователів – 6 осіб.
 2. 2. Освітній рівень педагогів Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про стабільність колективу. У дошкільному закладі в 2016/2017 навчальному році курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників, відповідно до плану, що становить 100%, пройшли 2 педагоги: вихователь Мусензова Т.М. та музичний керівник Дзик Р. Б. За звітний період було атестовано 1 педагога: Мусензова Т.М. – вихователь, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст». Педагоги дошкільного закладу систематично працюють над вдосконаленням своєї фахової майстерності, відвідують постійно діючі семінари, методичні об’єднання. Завдання, що вирішувались у 2016/2017 н.р. Дошкільний навчальний заклад діє згідно з Конституцією України, Конвенцію «Про права дитини», Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічних норм», концепцією про дошкільне виховання, Статутом , «Колективним договором між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом», Правилами внутрішнього розпорядку, Посадовимиінструкціями, Інструктивно- методичним листами. Іванівецький ДНЗ працював за Базовим компонентом дошкільної освіти та Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», 0 10 20 30 40 50 60 70 Базова Вища освіта
 3. 3. У зв’язку з розвитком нового змісту дошкільної освіти, педагогічний колектив закладу свою діяльність направляв на реалізацію основних завдань: 1. На основі широкої поінформованості про історію, традиції, культуру рідної країни продовжити роботу з виховання у дітей патріотизму і толерантності. 2. Формувати економічну свідомість у дітей через проблемні ситуації в розвиваючо-ігровому середовищі. 3. Сприятимовленнєвомурозвитку дитини шляхом оволодіння прийомами інтегрування освітнього процесу. 4. Обґрунтувати та експериментально перевірити окремі методики розвитку дітей дошкільного віку за допомогою творчих ігор. З метою підвищення педагогічної майстерності вихователів, спрямовуючи навчально-виховнийпроцес на виконання головнихзавдань, були сплановані та проведені протягом року різні форми методичної роботи. Проведені педагогічні ради відзначались актуальністю, науковістю, та доцільністю тематики. Тематика педагогічних рад відповідала ключовим завданням на навчальний рік. В кожній педраді розглядалось перше питання на виконання рішень попередньої педради. На першій педагогічній раді педагоги прозвітували про виконану роботупротягом оздоровчого періоду, опрацювали та затвердили план на новий навчальний рік, визначили пріоритетні завдання над якими працюватиме колектив . Цікаво й змістовно було проведено другу педагогічну раду на тему: «Моє село як осередокпатріотичного виховання», де було представлено вихователем старшої групи Бербекою Г.І. розробки занять, фото екскурсій до пам’ятних місць нашого села, вихователем Корогодою Н.І. представлено виставку дитячих робіт рушничків, серветок, печі та ін. на тему « Інтер’єр української хати». Педагогічна рада на тему: « Пріорітет економічного виховання дитини» дала можливість педагогам попрацювати з дітьми над вихованням економного ставлення до природних ресурсів, до предметів та речей щоденного побуту та вжитку. Так вихователями Мусензовою Т.М. та Алієвою Т.І. було представлено розробки дидактичних ігор та занять на задану тему.
 4. 4. На останній педагогічній раді педагогипідвели підсумок за навчальний рік, поділилися досягненнями та зупинилися на проблемах, що випливатимуть у завданнях на наступний рік. Проаналізували підготовку дітей старшої групи до школи. Важливою формою підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів була участь у проведенні семінарів: проблемний семінар «Основні новоутворення дошкільного дитинства – вміння грати в рольові, сюжетні ігри та ігри з правилами» (жовтень 2016р.); теоретичний семінар «Мовленнєвий аспект соціального розвивального середовища» (лютий 2016р.). Проведено засідання круглого столу «Художня література , як засіб розвитку комунікативно-мовленнєвих здібностей дітей». Новизною для педагогів закладу стала участь у методичному мості з ДНЗ с. Бабин на тему: «Дитячий садок і сім’я – спільні турботи». Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості». Це дало змогу молодим педагогам Чирві О.Д. та Алієвій Т.І. продемонструвати інноваційні підходи до навчально- виховного процесу дітей та роботи з батьками. Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів різних видів діяльностідітей. Протягом 2016/2017 н.р. на належному методичному рівні були проведені такі заняття: - інтегроване заняття «Розвиток мовлення дітей раннього віку в пізнавальній діяльності» (вихователь Хмель С.І, квітень 2017р.); - дослідницька діяльність – «Конструювання, як засіб самовираження дітей» (вихователь Корогода Н.І.); - музичне заняття «Музичні інструменти – відчуття ритму та звуку у дітей дошкільного віку» (музичний керівник Дзик Р.Б, жовтень 2016р.); У лютому 2017р. була проведена комплексна перевірка дітей всіх вікових груп, де перевірявся стан сформованості освітнього рівня дітей з освітньої лінії « Дитина в природномудовкіллі» за Базовим компонентом дошкільної освіти та Програмоювиховання і навчання дітей дошкільного віку від двох до семи років «Дитина». Рівень оволодіння знаннями, уміннями, навичками щодо компетентності дітей середнього віку та рівня їх емоційно-вольової сфери
 5. 5. відповідають вимогам Базового компоненту дошкільної освіти. Результати вивчення розглядались на нараді в березні 2017р. Для перевірки якісної реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти та Програми виховання і навчання дітей дошківльного віку від 2 до 7 років «Дитина» були проведенні такі тематичні вивчення: - Ефективність проведення індивідуальної роботи з дітьми: ІІ мол.група, (листопад 2016); - Процес адаптації дітей в групі раннього віку , (жовтень 2016р.); - Розвиток мовлення дітей засобами художньої літератури (старша, середня групи) (січень 2017). - Стан розвитку економічного виховання з дітьми старшого дошкільного віку(лютий 2017). - Здійснено перевірку з освітньої лінії «Дитина в природному довкіллі» (наказ №3 від 15.02.2017р.). За результатами обстеження стану готовності дітей до шкільного навчання з 22 випускників 2017 року: висока шкільна зрілість у 6 дітей, достатня – 9, середня – 7. Дітей, які мають низький рівень шкільної зрілості не виявлено. Творчо проводиласягуртковароботаз обдарованими дітьми відповідно до складених планів ефективно працювали три гурткіи: «Ангелятко» - вокально- інструментальний (кер. Дзик Р.Б., муз. керівник), результатом гуртка, стала участь дітей у фестивалі «Буковинськінамистинки» ; результатом театрального гуртка були покази вистав на календарних святах, керівник Корогода Н.І.; та завдяки гуртковій роботі «Навчання грамоти» діти старшої групи краще підготувались до навчання у школі, керівник Бербека ,Г.І В усіх вікових групах організована навчально-пізнавальна діяльність відповідно до програмових завдань. Педагоги, через різні види занять, заохочували дошкільнят до критичного мислення, творчості, винахідливості, оцінювали конкретні досягнення дітей. Належна увага приділялась пошуково- дослідницькій діяльності. Вихователь І групи Хмель С.І , з теми «Розвиток українського мовлення дітей через пошуково-дослідницьку діяльність». Вихователь середньої групи Мусензова Т.М., п’ятий рік життя, продовжувала
 6. 6. роботу над пошуково-дослідницькою діяльністю дітей, яка реалізувалась у творчих вправах, дослідах, короткочасних і тривалих спостереженнях. Вихователь старшої групи , шостий рік життя, Бербека Г.І. протягом року працювала поглиблено над темою «Різноманітні форми роботи з сімєю». Вихователь ІІ молодшої групи Корогода Н.І. над темою «Використання театралізованої діяльності як засіб мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку». В усіх виховних групах зібраний та систематизований матеріал з питань формування здорового способу життя дітей та їх батьків . У дитячих приймальнях облаштовані куточки для батьків, де розміщений інформаційний матеріал. В минулому 2016/2017н.р. освітній процес носив науково-методичний та пошуковий характер. Відповідно до нормативних вимог велась вся ділова документація вихователів, музичного керівника, директора (завідувача). В дошкільному навчальному закладі проводиться робота по виявленню обдарованихдітей. Де простежується їхучасть у різних видах діяльності. Таким чином Відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці в закладах освіти» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охоронипраці. Весь навчально-виховнийпроцес здійснюється відповідно до Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Контроль за необхідними і безпечними умовами праці – триступеневий, за участю завідувача, відповідальних осіб, комісії з охорони праці. Таким чином, контроль з охорони праці та безпеки діяльності в ДНЗ в 2016/2017 н.р. мав комплексний характер і вчасно реалізовувся адміністрацією. У закладі в наявності вся нормативна база з питань охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання справне, знаходиться в задовільному стані. Постійно проводилась робота щодо запобіганню всім видам дитячого травматизму.
 7. 7. У ДНЗ сплановані та проводяться заходи з питань охорони життя і здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму. Матеріали заходів: бесіди, сценарії ігор, конкурсів, питання вікторин, малюнки тощо – зберігаються у вихователів . В методичному кабінеті підібраний матеріал для роботи з дітьми, батьками, педагогами. Питання охорони життя та здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму систематично заслуховуються на педагогічних заходах, нарадах колективу, групових та загальних батьківських зборах, проводиться індивідуальний інструктаж батьків, бесіди, консультації, оформлені інформаційні матеріали в батьківських куточках. Директором були видані усі відповідні накази, з якими ознайомлені всі працівники ДНЗ під підпис. Вихователі активно залучають до профілактичної роботиз питань охорони життя та здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму батьків. У закладі оформлено куточки та стенди з даної тематики. З метою запобігання травматизму в групах один день на тиждень проводилася різноманітна робота з охорони життєдіяльності вихованців ДНЗ. Діти старших груп отримували елементарні навички та знання про норми поведінки у надзвичайних ситуаціях екологічного, техногенного, природного характеру. Вихователі всіх вікових груп в своїй роботі багато уваги приділяли вивченню правил електробезпеки, пожежної безпеки, безпеки на дорозі, поведінки з незнайомими людьми, ознайомленню з небезпечними ситуаціями природного характеру (землетрус, ожеледь, повінь, тощо). Окрім того, на виконання програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) вихователі навчали дітей засобам збереження свого здоров’я і здоров’я оточуючих. В цій роботі надавали перевагу методу моделювання, аналізу певних ситуацій, бесідам. Отже, систематична і послідовна робота з БЖД сприялаякісному проведенню Тижнів безпеки: в листопаді 2016 року був проведені«Тиждень знань з безпеки життєдіяльності», а у травні 2017 року був проведений «Тиждень безпеки», де мали місце цікаві і дієві форми роботи з дітьми, батьками, співробітниками, щодо різних розділів безпеки
 8. 8. життєдіяльності. Вихователі всіх груп мали змогу проаналізувати знання та навички дітей під час проведення підсумкових занять, бесід. Випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу протягом року не зафіксовано. Організація харчування в ДНЗ проводиться відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» , «Про охорону дитинства», постанов Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», від 26.08.2002 № 1243, наказів Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», від 25.07.2005 № 431 «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», інструктивного листа Міністерства освіти і науки України від 21.06.2007 № 1/9-394 «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», спільних наказів Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», від 17.04.2006 №298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», від 15.08.2006 №620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах». Для правильної організації раціонального харчування дітей на основіперспективного меню та з урахуванням наявності продуктів складалось щоденне меню. Регулярно проводилось зняття проб готової їжі, відбирались добові проби , сестрою медичною Томою Н.І., велась вся необхідна документація. Здійснювався суворий контроль за умовами зберігання, дотриманням строків реалізації продуктів харчування та технологією приготування їжі.
 9. 9. Завідувач господарством забезпечував оптимальний та різноманітний набір продуктів харчування у ДНЗ. Своєчасно замовлялись продукти харчування, виходячи з наявності їх залишків у коморі. З батьками вихованців проводилась постійна, планомірна, різноманітна робота з метою збереження здоров'я дітей та запобігання виникнення захворювань органів травлення, організації якісного та повноцінного харчування вихованців були організовані консультації для батьків дане питання розглядалось на батьківських зборах; в групах оформлені інформаційні матеріали щодо організації харчування дітей, батьки були ознайомлені зі змінами в законодавстві щодо оплати за харчування дітей. В дошкільному закладі виховується 22 дітей пільгових категорій, а саме: Категорія дітей кількість Діти, малозабезпечених сімей 1 діти, батько яких є учасником АТО 2 діти з багатодітних родин 19 Організація харчування дітей пільгових категорій здійснюється відповідно до діючого законодавства України: У дошкільному закладі створено умови для безпечного проведення освітньо-виховного процесу, для роботи всіх категорій працівників. Фінансово-матеріальне забезпечення ДНЗ відбувалось за рахунок бюджетних коштів та позабюджетних благодійних внесків фізичних осіб - батьків. Було покращено матеріально-технічну базу. Завдяки активній підтримці сільської ради для ДНЗ було придбано цього навчального року: Унітазів- 4 Умивальники дитячі - 7 шт Енергозберігаючі двері -4 шт Килими -3 шт. Кухонна витяжка -1шт. Мотокоса - 1шт. У процесі придбання пральної машини .
 10. 10. Завезений пісок для ігор дітей, гігієнічне фарбування приміщень ДНЗ: міні- кухні, харчоблок, пральня, сходи, майданчики, вапнування овочесховища, реконструкція коридорних приміщень. Стан приміщень ДНЗ відповідає санітарним нормам, має задовільну оцінку. Ігрові майданчики та територія що прилягає до них утримується в чистоті відповідно до санітарних норм. Робочі місця відповідають санітарно- гігієнічним нормам, вимогам безпеки і охорони праці. Всі категорії обслуговуючого персоналу забезпечені спецодягом. ДНЗ забезпечено необхідним обладнанням: меблями, м'яким інвентарем. Пріоритетними напрямами у сфері матеріально-технічного забезпечення є оснащення освітньої діяльності сучасним устаткуванням ДНЗ. В ході виконання річного плану ДНЗ в 2016/2017 н.р. були досягнуті поставлені завдання. Проте в організації освітньо-виховного процесу залишаються нерозв'язаними такі питання: - створення особистісного розвивального середовища - куточки гарного настрою, психологічного розвантаження, тиші; - вдосконалення контролю за станом економічного розвитку дошкільників; - слабким залишається розвиток дрібної моторик дітей раннього віку (розвивати її допоможе водяна та пісочна терапія); ведеться недостатня роботащодо соціалізії дитини , відповідно її індивідуальних особливостей - низький рівень особистоїучастідеяких педагогів у проведенні методичнихзаходів; - недостатньо уваги приділяється системному підходу до планування розвитку мовлення дітей, активізації мовленнєвої діяльності дошкільників для формування елементарних норм їх життєвої компетентності.
 11. 11. ІІ. Пріоритетні завдання на 2017/2018 навчальний рік. Відповідно до досягнень, виявлених недоліків, запитів батьків та державних вимог, педагогічний колектив дошкільного закладу ставить перед собою у 2017/2018 навчальному році такі завдання: 1. Розвивати національно-патріотичну свідомість дошкільників в період постійних змін суспільних цінностей і кризових ситуацій. 2. Розвивати економічну грамотність дошкільників. 3. Формувати соціальну компетентність дошкільника як важливого показника для готовності дитини до навчання в Новій українській школі та вміння співпрацювати з однолітками й дорослими.
 12. 12. ІІІ. Методична робота з кадрами Підвищення педагогічної майстерності № Назва заходу Дата Відповіда льний примі тка 1 Консультації: 1. Особливостіформування соціальної впевненості дитини. 2.Проектна діяльність у ДНЗ: методична кухня» ( За Н.Гавриш). 3. Стресоваситуація: як допомогтисобі, дитині, батькам? 4.Літньо-оздоровчакампанія - період ефективного оздоровлення малюків Вересень Листопад Лютий Травень Директор Алієва Т.М. Корогода Н.І. Директор 2 Семінари 1. Теоретичнийсемінар «Інноваційні технології в дошкільній освіті» 2. Семінар-практикум: «Розвиток зв’язного мовлення дітей у процесі використання казокта творів В.О. Сухомлинського» 3. Семінар- практикум « Збереження сімейних традицій – крокдо патріотичного виховання» 4.Семінар –практикум «перші кроки Афлатунчика у Іванівецькому ДНЗ» Жовтень Грудень Лютий Листопад Директор Директор Корогода Н.І. Директор Мусензова Т.М. Директор Рзаєва Л. 3 Круглий стіл 1. Ефективне поєднання дидактичнихігор на основіказокВ.Сухомлинського з іншими формамита методамив роботіз дошкільниками. січень Директор Хмель С.І
 13. 13. Удосконалення професійної майстерності № Назва заходу Дата Відповідальний Прим 1 Педагогічний діалог:  «Виховання культурно- гігієнічних навичок дошкільнят у роботіз батьками» Жовтень Хмель С.І 2 Майстер-клас:  «Фізкультура з музичним супроводом – заохочення до здоровогоспособужиття» Листопад Дзик Р.Б. 3 Проблемно-аналітичнабесіда:  «Виховання емоційного сприйняття до творів образотворчого мистецтва.» Грудень Равлюк С.І. 4. Школа педагогічної майстерності:  « Виховання моральних якостейдитини в педагогічній системі В.О.Сухомлинського» Лютий Бербека Г.І. 5 Дискусійний клуб:  «Економічне виховання у повсякденномужитті малюків » Квітень Мусензова Т.М. 6 Конкурс:  Виставка робіт з художньої праці (ниткографія) Березень Всі педагоги Самоосвіта № Назва заходу Дата Відповідаль ний Приміт ка 1 Приймати активну участь у роботі методоб'єднань Протягом року Всі педагоги 2 Систематично проводитиогляд новинокметодичної літератури Протягом року Всі педагоги 3 Організовувати підписку на професійні періодичні видання: Листопад Директор
 14. 14. «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Джміль», «Освіта Буковини» 4 Продовжуватироботу інформаційної студії «Післямова» (резонанс на події педагогічного життя району та області) Щомісячно Директор Всі педагогічні працівники 5 Обговорення новинокметодичної літератури. Протягом року Всі педагогічні працівники 6 Охопити курсовою підготовкою вихователя Хмель С.І., Алієву Т.І. Протягом року Завідувач ДНЗ Колективні перегляди № Назва заходу Дата Відповідаль ний Приміт ка 1 Тематичне заняття «Я і моя сім’я» Листопад Равлюк С.І. 2 Інтегроване заняття «Я член суспільства – живемо і працюємо разом» Жовтень Алієва Т.І. 3 « Мовленнєві ігри з дітьми раннього віку в пізнавальній діяльності» Жовтень Хмель С.І. 4 Комплексне заняття «Дружній табун і вовка не боїться» Листопад Корогода Н.І. 5 Економічна компетентність дошкільнят «Що важливіше «хочу» чи«треба» Грудень Мусензова Т.М. 6 Інтегроване заняття «Нам цікаво гратися з вихователькою» Грудень Бербека Г.І. 7 Звуки природивідображають у музиці Жовтень Дзик Р.Б. 8 Віночок дидактичних ігор з економічного виховання Грудень Рзаєва Л.Р.
 15. 15. Педагогічні ради № Зміст роботи Відповідальний Термін виконання Примі тка І Про основнінапрями роботи ДНЗ у 2017-2018 н.р. 1 2 3 4 5 6 7 Про виконання рішень попередньої педради. Про підсумки проведення оздоровлення дітей у2017р. Обговорення та затвердження річного плану роботина 2017- 2018 н.р. Затвердження гуртків та їх керівників Визначення програми розвитку, навчання і виховання дітей за якою буде організовуватись навчально- виховний процес та форми щоденного планування роботи з дітьми. Затвердження складу творчої групи, визначення проблем над якими буде працювати творчагрупа протягом навчального року. Обговорення інструктивно- методичнихрекомендацій Директор Всі педагоги 25.08.2017 ІІ Соціалізація дитини у дошкільному закладі 1 2 3 Пор виконання рішень попередньої педради (інформація) Рівень формування ровесницькихстосунків- Як засобусоціалізації дитини та засвоєння соціокультурних норм (довідка) Створення умов для утвердження ровесницьких стосунків (з досвіду роботи) Директор Директор КорогодаН.І. Хмель С.І. Грудень ІІІ Шляхи реалізації програми «Афлатот» . 1 2 Про виконання рішень попередньої педради. Стан вивчення економічного виховання у старшій групі Директор Директор Березень
 16. 16. 3 Круглий стіл : «Проблеми реалізації програми «Афлатот» та шляхи їх подолання» Мусензова Т.М. Алієва Т.І. ІV Підготовка дитини до систематичного навчання в школі 1 2 3 4 Стан вивчення підготовки дітей старшої групи до навчання в школі. (довідка) Звіт про проведенуроботуз дітьми усіх вікових груп за рік Гуртковароботаз обдарованими дітьми.(інформація) Обговорення та затвердження плану роботи на літньо-оздоровчий період. Директор Мусензова Т.М, КорогодаН.І., Хмель С.І., Бербека Г.І. Керівники гуртків Всі педагоги Травень РОБОТА ТВОРЧОЇ ГРУПИ Тема:«Патріотичне вихованняу контекстірозвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку» Склад творчої групи: керівник – Мензак О.І.; члени творчоїгрупи: КорогодаН.І., Алієва Т.І. Мета роботи творчої групи: допомогти педагогам систематизувати роботуз патріотичного виховання дітей дошкільного віку, розробити комплекс навчально-виховних заходів, що містять різні види творчості Очікувані результати: забезпечити взаємодію дошкільного навчального закладу та родини у формуванні основ елементарної життєвої компетентності дітей дошкільного віку в даному напрямку.
 17. 17. № Зміст роботи Термін проведення Відповідальні 1 Засідання№ 1 Затвердження плану роботи. жовтень члени творчої групи 2 Засідання№ 2 Складання плану-схеми використання засобів, прийомів, дидактичного матеріалу, ігор у спільній і самостійній діяльності. листопад члени творчої групи 3 Засідання№ 3 Виховання моральності, патріотизму, естетичного смаку за допомогою народознавства (різні види творчості) грудень члени творчої групи 4. Засідання№ 4 Прилучення дітей до історичної пам'ятінароду, до його художньої спадщини(проведення свят, дозвілля, фольклорнихпосиденьокразом із батьками) січень члени творчої групи 5. Засідання№ 5 Сценарії свят (співтворчість дітей і дорослиху галузях народногословесно-поетичного, музичного, танцювального, драматичного мистецтва) лютий члени творчої групи 6. Засідання№ 6 Складання тестів для старших дошкільників щодо виявлення рівня засвоєння народознавчихзнань. березень члени творчої групи 7. Засідання№ 7 Розробкаметодичнихрекомендацій квітень члени творчої групи 8. Засідання№ 8 Презентація результатів роботитворчоїгрупи травень члени творчої групи
 18. 18. ІV. Вивчення стану життєдіяльності дітей № Тема Форма контрол ю Форма узагалі- нення Група Термін вико нання 1. Підготовка групових приміщень до нового навчального року Підсумк овий До відома Всі групи Вересен ь 2. Зміст та якість календарного планування До відома До наради Старша, середня. Протяго м року 3. Виховоння культурно- гігієнічних навичок у дітей Порівня льний Довідк а Всі групи Листопа д 4. Вивчення стану забезпечення рухової активності дітей упродовж дня ( І , ІІ мол. групи) Темати чний До наказу Старша, середня. Листопа д 5. Рівень формування ровесницьких стосунків- Як засобу соціалізації дитини та засвоєння соціокультурних норм Компле ксний До педрад и Всі групи Грудень 6. Процес адаптації в групі раннього віку та молодшій групі Оглядо вий До відома І молодша група Січень 7. Результативність роботиз дітьми дошкільного віку по вихованню у них патріотизму Компле ксний До накзу Середня група Лютий 8. Стан вивчення економічного виховання у старшій групі Темати чний До педрад и Всі групи Лютий 9. Стан вивчення підготовки дітей старшої групи до навчання в школі. Темати чний До педрад и Старша Травень
 19. 19. V. Організаційно – педагогічна робота Гурткова робота № Назва гуртка керівник День проведення 1 Маленькі актори Корогода Н.І. 2 «Ангелятко» Дзик Р.Б. 3 «Скарбниця моралі» Мусензова Т.М 4 Вивчення англійської мови Волонтер Далія Сільвер Зв'язок зі школою № Зміст роботи Відповідальн ий Термін виконання Примітка 1 Прийняти участь в урочистій лінійці присвяченійДню знань. Директор Вересень 2 Провестиекскурсію в школу для ознайомлення з територією, приміщенням, 1 класом. старша група Бербека Г.І. Вересень 3 Круглий стіл « Забезпечення реальної наступності між ланками освіти, як важливе завдання в умовах освітньої реформи«Нова українська школа». Директор Протягом року 4 Провестиспільні екскурсії з учнями 1 класу: - в парк; - в бібліотеку. Старша група Мусензова Т.М. Жовтень, грудень 5 Прийняти участь в традиційних шкільних святах: - прощання з букварем; - останній дзвінок. Старша група Бербека Г.І. Грудень, травень 6 Запроситивчителів 1 класів на педраду № 4 (підготовка дітей старшої групи до навчання в школі) Директор травень 7 Організовувати взаємовідвідуванння між вчителями та вихователями Вихователі Протягом року
 20. 20. уроків та занять. 8 Відвідати уроки в 1 класі, де вчаться випускники ДНЗ і проаналізувати результати навчання та виховання. Директор Бербека Г.І. Протягом року 9 Запроситивчителів, які будуть набирати дітей в 2018 навчальному роців школу для ознайомлення з життям дітей старшої групи, та вимогамипрограми. Директор Мусензова Т.М. Квітень, травень Робота з батьками № Зміст роботи Відповідальний Термін виконання 1. День відкритих дверей Всі педагоги Листопад, лютий, травень 2. Казочка для дітей (лялькова вистава з батьками) Бербека Г.І., Дзик Р.Б. грудень 3. Спільні виставки робіт батьків і дітей Всі педагоги До свят Загальні батьківські збори № Зміст роботи Відповід альний Термін виконанн я Приміт ка І 1 1.Про пріоритетні напрямки роботи дошкільного закладу в новому навчальному році; 2. Роль ДНЗ в соціалізації дитини дошкільного віку 3.Звіт та виборибатьківського комітету. Директор Жовтень
 21. 21. ІІ 2 1.Звіт адміністрації ДНЗ за 2017-2018 навчальний рік. 2. Безпека життєдіяльності дитини під час літнього відпочику. 3. Про роботуДНЗ в літній період. Директор травень Групові батьківські збори № Зміст роботи Відповідальний Термін виконання І молодша група 1  Адаптація дітей до ДНЗ  Ознайомлення з програмою «Дитина»  Вибори батьк. комітету. Бербека Г.І. Вересень 2  Привчаємо дітей до самостійності  Ознайомлення з пам’яткою «Допоможіть дитині стати самостійною»  Анкетування «Якіми батьки» Бербека Г.І. Грудень 3  Роль гри в розвиткудітей молодшого дошкільного віку.  Гра «Як я знаю свою дитину»  Розвагаз батьками «З мамою веселенько – розвиваємось раденько» Бербека Г.І. Березень
 22. 22. 4  Наші успіхи та результати за навчальний рік  Загартування дитини влітку. Бербека Г.І. Травень ІІ молодша група 1  Вікові особливості психічного розвиткудітей 4 року життя.  Ознайомлення з розкладом та режимом дня у ДНЗ  Виборибатьківського комітету Хмель С.І. Вересень 2  Найголовніша турбота - здоров’я дитини  Консультація медсестри «Щоб рослиздоровими малята»  Обмін досвідом щодо розвиткута збереження здоров’я дитини. Хмель С.І. Грудень 3  Покарання дитини «за» і «проти» . Методи покарання.  Обмін досвідом у вихованні дитини.  Ознайомлення з пам’яткою «Покарання дитини :корисні поради». Хмель С.І. Березень 4  Харчування малят дошкільного віку та його вплив на стан здоровя дитини.  Інформація директораДНЗ щодо організації харчування узакладі.  Памятка для батьків «Подбайте про апетит дитини» Хмель С.І. Травень Середня група 1  Психологічні особливості дітей 5-го року життя. Знайомство із завданнями всіх розділів програми «Дитина»  Бути мамою і татом – велика відповідальність КорогодаН.І. Жовтень
 23. 23.  Конкурс «Якми знаємо лічилки 2  Формування емоційної компетентності дошкільника  Доброзичливапідтримка та розумнийконтроль-умова виховання самостійності дитини  Перегляд заняття з образотворчоїдіяльності КорогодаН.І. Грудень 3  Формування знань дітей про соціальні ролі людини у сімї та суспільстві  Конкурс «Дитина групи» КорогодаН.І. Березень 4  Безпека дітей на весні.  Перегляд мовленнєвого заняття КорогодаН.І. Травень Старша група 1  Чого ми маємо досягатиу старшій групі Мусензова Т.М. Вересень 2  Які мама і татко – таке і дитятко Мусензова Т.М. грудень 3  Дитина і вулиця Мусензова Т.М. Березень 4  Чи готоваваша дитина до школи Мусензова Т.М. Травень Школа молодих батьків № Зміст роботи Відповідальний Термін виконання Примітка І Батькам про права дитини Бербека Г.І Грудень ІІ «Круглийстіл» - роль художньої літератури в захисті прав дитини Бербека Г.І Лютий ІІІ Практикум «Гра з дитиною в житті вашої родини» Бербека Г.І Квітень
 24. 24. VІ. Медична робота 1. Прийом дітей-новачків до ДНЗ за наявності всієї необхідної документації постійно медсестра 2. Здійснювати правильне ведення історії розвиткудитини і профілактичних карток. постійно медсестра 3. Систематичне ведення всієї обов’язкової медичної документації за встановленою формою. 1 раз на місяць медсестра 4. Братиучасть упедрадах, наяківиносяться питання оздоровленняіфізичного виховання дітей 1 раз на місяць медсестра 5. Проводитинаради з питань стану здоров’я та нервово-психічного розвитку,захворюваності дітей раннього віку 1 раз на місяць медсестра 6. Аналізувати станзахворюваностідітейз медичним і педагогічним персоналомДНЗ. 1 раз на місяць медсестра VІІ. Адміністративно – господарська діяльність № з/п Зміст роботи Термін проведе ння Відпові- дальний Відм. про викон. 1 2 3 4 5 1 Перевірити готовність груп до нового навчального року. до 01.09. 2 Підготувати приміщення до осінньо-зимового периоду До 15.09. 3 Розробитиплан заходів по покращенню матеріально-технічного стану приміщень ДНЗ на 2017 рік. грудень иректор, завгосп 4 Зробитикапітальний ремонт електропроводкипо ДНЗ жовтень директор 5 Вчасно поповнювати ДНЗ миючими засобами, твердим та м`яким інвентарем у відповідності до затвердженого кошторисута за рахунок позабюджетних коштів. постійно директор завгосп 6 Залучати спонсорськікошти та благодійні внески на оновлення постійно директор
 25. 25. матеріально-технічно бази харчоблоку завгосп 7 Подати заявку до кошторисуна наступний рік травень директор 8 Здійснювати контроль за економією електроенергії, водопостачаннята теплопостачання протяго м року директор завгосп 9 Контролюватироботузавгоспащодо своєчасноїподачізамовлень та завезення продуктів; збереження продуктів харчування; відповідності сертифікатів; дотримання термінів реалізації. постійно директор 10 Контролюватироботукухарів: - закладку продуктів харчування; - технологію приготування страв; - якість приготування страв; - відповідність норм видачі порцій на групи; - дотримання санітарно-гігієнічних вимог при обробціпродуктів харчування; - виконання інструкцій по ТБ та з ОП. постійно директор 11 Контролюватироботузавгоспащодо: - економного використання миючихта чистящих засобів; - за своєчасним ремонтом меблів, ігрового обладнання на майданчиках, сантехнічного та технологічного обладнання; - за виконанням режиму економії водита електроенергії, тепла; - своєчасноїпідготовкисистеми опалення до опалювального сезону; здійснення вимірів опориізоляції електрообладнання; - за дотриманням вимог щодо утримання території та приміщень ДНЗ; - за своєчасним поданням показників теплоенергії, електроенергії, лічильників гарячого тахолодного водо-постачання; - за виконання розпоряджень держпожнагляду, санепіде-мстанції, відділу техніки безпеки. постійно директор 12 Контролюватироботупральні: - наявність та дотримання графіку зміни білизни, якість прання; постійно директор
 26. 26. - дотримання норм витрат миючих засобів; - збереження обладнання; - виконання інструкцій з ТБ 13 Здійснювати контроль за своєчасним внесенням батьківської плати за харчування дітей в ДНЗ щомісяч но директор 14 Розробитиплан заходів до роботив весняно-літній період. лютий директор завгосп 15 Регулярно здійснювати ревізію та поточнийремонт електричного обладнання на харчоблоціта на пральні. 1 раз на квартал завгосп 16 Регулярно здійснювати ревізію та контроль за станом ігрового обладнання, дитячих меблів, санітарно-технічного обладнання, теплотехнічного, енерго- технічного та технологічного обладнання. щомісяц я завгосп 17 Своєчасно проводитиінвентаризацію та списування інвентарю, обладнання та матеріалів. постійно директор, завгосп 18 Придбати матеріали для поточного ремонту приміщень та групових кімнат. квітень директор, завгосп VІІІ. Виробничі наради № Зміст роботи Відповідальний Термін виконання Примітка І 1  Підсумки літньо- оздоровчого періоду. Технічний стан будівлі та споруд та підготовка до зимового періоду. Затвердження графіків роботиусіх служб ДНЗ на 2016/2017 н.р. Про стан охоронипраці в дошкільному закладі.  Про стратегічну діяльність дошкільного навчального закладу в новомунавчальному році.  Організація Директор Жовтень
 27. 27. харчування у ДНЗ ІІ 1 2 3  Аналіз стану освітньої діяльності за навчальний рік  Про підготовку до літнього оздоровлю вального періоду та режим роботив літній період.  Дотримання працівниками санітарно- гігієнічних правил Директор Травень
 28. 28. Додаток 1. Відзначення свят та пам’ятних дат № Назва памятної дати Термін виконання Заходи Відповідальн ий Прим ітка 1 «День знань» 1 вересня Екскурсія до школи Мусензова Т.М 2 День Батька 17 вересня Листівка для татуся Усі педагоги 3 День українського козацтва 14 жовтня Розвага для хлопчиків Усі педагоги Дзик Р.Б. 4 Свято осені Протягом жовтня Розвагадля дітей, виставка робіт з покидькового матеріалу Дзик Р.Б. Хмель С.І. 5 День української мови та писемності 9 листопада Тематичні заняття Усі педагоги 6 День пам’яті жертв голодоморів 25 листопада Тематичні бесіди, запалення свічки Усі педагоги 7 День збройних сил України 6 грудня Виготовлення листівок Усі педагоги 8 День Святого Миколая 19 грудня Загальне свято Корогода Н.І, Дзик Р.Б. 9 Новий рік 25-29 грудня Новорічні ранки Дзик Р.Б., усі педагоги 10 Різдво Христове 7-14 січня Тематичні заняття, коляди Усі педагоги, Дзик Р.Б. 11 Водохреща 19 січня Бесіди,заняття Усі педагоги, Дзик Р.Б. 12 День героїв небесної сотні 20 лютого Бесіди Усі педагоги 13 День весни. Міжнародний жіночий день 5-8 березня Святкові ранки Усі педагоги, Дзик Р.Б. 14 День народження Т.Шевченка 9 березня Тематичні заняття читання поезій напам’ять Усі педагоги 15 День сміху 1 квітня Тематичні розваги Усі педагоги 16 Великдень 10-14 квітня Участь у фестивалі Усі педагоги,
 29. 29. «Розквітай писанко», загальне свято Равлюк С.І.,Дзик Р.Б 17 День пам’яті та примирення 8-9 травня Тематичні заняття, віднесення квітів до пам’ятника невідомому солдату Усі педагоги, Дзик Р.Б. 18 День матері 13 травня Вдкриті тематичні заняття Усі педагоги, Дзик Р.Б. 19 День вишиванки 18 травня Флешмоб Усі педагоги, Дзик Р.Б. 21 Свято випускників ДНЗ 25 травня Святковий ранок Дзик Р.Б., Мусензова Т.М., Алієва Т.І. 22 День захисту дітей 1 червня Розвага Усі педагоги, Дзик Р.Б. 23 Фестиваль «Буковинські намистинки» Участь у районному конкурсі Усі педагоги, Дзик Р.Б. 24 Фестиваль «В здоровомутілі – здоровийдух» Участь у районному конкурсі Усі педагоги, Дзик Р.Б.

×