Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentare Platforma Mobila Turism

930 views

Published on

 • Be the first to comment

Prezentare Platforma Mobila Turism

 1. 1. ARTECH<br />Platformamobilapentruturism<br />
 2. 2. Platformamobilapentruturism<br /><ul><li>99% au telefoane capabile sa primeasca si sa trimita SMS sau sa schimbe informatii prin Bluetooth
 3. 3. 85% au telefonul la maiputin de 1 metru de ei, petoataperioadazilei
 4. 4. 99% din telefoanesuporta Java, tehnologianecesarapentruplatforma de fata</li></li></ul><li>De ceavemnevoie de o platformamobila ?<br />Turistii au nevoie de informatiiexacte, curentesirelevantedespre o multitudine de subiecte: obiective, modalitati de cazare, restaurante, evenimente, orare, trasee, informatiiistorice. Aceastanevoieindica un mare potential de a aveainformatiidespretraseesicalatorii, precumsiserviciiasociate. Inovatiaplatformeinoastreeste ca este un ghidturistic electronic actualizat, completsimobil. <br />Turistul are mereudisponibileinformatiirelevantesiactualizate. Prinfolosireaghidului el are accesimediat la informatiisauservicii de care are nevoie: atractiituristice, magazine, locuri de interes, trasee. De exemplu, ghidul ii poatearataturistuluilocatiasapehartasiilpoatedirectionacatreurmatorulobiectiv de petraseu.<br />
 5. 5. Beneficii<br /><ul><li>Turistii nu maifolosescharti, pliante, care suntincomodesi se pot pierdeusor
 6. 6. Utilizatoriisuntdejaobisnuitisa-siiainformatiile din mers, pemobil
 7. 7. Spredeosebire de harti, ghiduripehartieputemavea multimedia (voce – ghid audio, filme)
 8. 8. Ghidulesteintegrat cu telefonulmobil, apasandpe un singurbutonputemsuna la hotel sa ne facem o rezervare etc</li></li></ul><li>Ceinformatiicontine ?<br /><ul><li>Listaobiectiveturistice
 9. 9. Listahoteluri/pensiuni
 10. 10. Listarestaurante
 11. 11. Lista magazine
 12. 12. Info utile
 13. 13. Indicatiiaccesaeroport-oras, trasee de vizitare
 14. 14. Targuri,evenimente,festivaluri</li></ul>Fiecarelocatie are adresa, pozitionarepeharta, pozerelevante. Uneleobiective au si o prezentarevorbita (ghid audio) sauchiar un film de prezentare.<br />
 15. 15. Cum si-l instaleazaturistii ?<br />Odataajuns in oras, turistiitrebuiesa-siinstalezepetelefonghidulmobil. Ei au la dispozitie:<br /><ul><li>Instalare de pe Internet (intra de pemobilpe Internet siisiinstaleazaaplicatia)
 16. 16. Primescaplicatiaprin Bluetooth, de la oficiul de turism
 17. 17. Instaleaza de pe un card de memorie, primit tot de la oficiul de turism</li></li></ul><li>Detaliitehnice<br /><ul><li>Aplicatiaesterealizata in Java, 99% dintretelefoanele mobile curentesuportaaceastaplatforma
 18. 18. Dacatelefonulsuporta GPS, acestavafifolositpentruafisareapeharta a locatieicurente a turistului
 19. 19. Ghidulsuporta date multimedia (voce – ghid audio, prezentari video)
 20. 20. Asiguramconvertireamaterialelor multimedia furnizate de dvs in formatulnecesar
 21. 21. Pentruinstalareasiguram un dispozitiv Bluetooth pentrutransmitereaaplicatieicatretelefoanele mobile din apropiere
 22. 22. Asiguramsimaimultecarduri de memoriepentrutelefoane mobile, de asemeneapentruinstalareaaplicatiei</li></li></ul><li>Demo<br />Mesajul de intampinarepoatefiadaptat in functie de necesitati<br />
 23. 23. Demo<br />
 24. 24. Demo<br />
 25. 25. Demo<br />
 26. 26. Demo<br />
 27. 27. Studii de caz – platformesimilare<br />Museo Guggenheim Bilbao Spania<br />O aplicatie pe care o puteti salva pe mobil sibeneficia de toate informatiile utile de la Muzeu : calendarele, expozitii permanente, recomandări, etc. <br />Veti gasi, de asemenea, toateinformatiile de contact de la Muzeu.<br />http://www.guggenheim-bilbao.es/secciones/multimedia/moviles_ordenador.php?idioma=es<br />
 28. 28. Studii de caz – platformesimilare<br />Multiple Modalitati de Descarcare<br />
 29. 29. Studii de caz – platformesimilare<br />Posibilitatea de a alegemarcatelefonului<br />
 30. 30. Studii de caz – platformesimilare<br />
 31. 31. Modalitati de finantare - UE<br />Axa prioritara 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului<br />Domeniul major de interventie 5.3 - Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare pentru cresterea atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica<br />Operatiunea - Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice <br /> <br />Obiectivele programului- Promovarea potentialului turistic romanesc prin imbunatatirea imaginii de tara, cu scopul de a promova Romania in strainatate si de a creste atractivitatea sa pentru turism si afaceri;- Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) in scopul cresterii numarului turistilor;- Instituirea unui sistem integrat si informatizat a ofertei turistice romanesti.<br />Solicitanti eligibili<br />- unitati administrativ teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale);- ONG-uri (persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial);- parteneriat intre unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale);- parteneriat intre unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice<br />
 32. 32. Modalitati de finantare - UE<br />Activitati eligibile- marketing prin internet si prin alte mijloace electronice (CD/DVD) precum si alte activitati de promovare on-line;- participarea la targuri si alte expozitii de turism in tara;- organizare de evenimente si misiuni cu rol in cresterea circulatiei turistice in Romania sau cu impact in cresterea notorietatii Romaniei ca destinatie turistica, in tara;- activitati de marketing direct, de tipul: distributie fluturasi publicitari, scrisori personalizate (in cutii postale, zone de trafic intens, la domiciliu/sediu pe liste de destinatari);- activitati de promovare prin intermediul posturilor de televiziune care realizeaza emisiuni de turism sau alte emisiuni cu impact in cresterea circulatiei turistice in Romania, cresterea notorietatii destinatiilor turistice romanesti sau constientizarea importantei turismului romanesc;- actiuni generale de publicitate si reclama a destinatiilor turistice romanesti si a produselor turistice romanesti: insertii publicitare in presa, pagini web, ghiduri turistice, cataloage, albume, carti cu specific de turism, publicatii de specialitate, publicitate outdoor in tara (afisaje, difuzare clipuri TV, bannere etc.,in metrou, aeroporturi, gari, zone de trafic intens etc.), publicitatea destinatiei si a produselor turistice romanesti in mass- media interna, pe pietele tinta, realizarea de cataloage, brosuri, pliante, postere si foi volante, diverse tiparituri, ghiduri si harti turistice, panouri, fotografii, diapozitive, materiale audio - video, casete, filme cu specific de turism, CD-uri si DVD-uri turistice etc.<br />
 33. 33. Modalitatifinantare - UE<br />Conditii de finantare<br />Pentru aceasta operatiune alocarea financiara orientativa este de 52.000.000 euro.Valoarea totala a proiectului este cuprinsa intre minim 170.000 si maxim 1.000.000 lei.Contributia minima a solicitantului: 2% din valoarea totala eligibila a proiectului.<br /> <br />Termenelimita<br />Cererile de finantare pot fidepusecontinuuincepand cu data de 11 ianuarie 2010<br /> <br /> <br />Tip document<br />FormularulCererii de finanţare<br />Actul de împuternicire<br />Documentestatutare, înfuncţie de tipulsolicitantului<br />Acord de parteneriat (Model E)<br />Situaţiile financiare ale solicitantului/ partenerilor, după caz<br />Declaraţie de eligibilitate (Model A)<br />Declaraţie de angajament (Model B)<br />Hotărârea autorităţii relevante pentru aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect, specifice fiecărui tip de solicitant, inclusiv pentru parteneri, unde este cazul<br />CV-uri (Model D) şi/saufişe de post<br />Planul de marketing<br />Documentaţia privind selecţia transparentă a organizaţiei neguvernamentale partener în proiect, în cazul parteneriatelor între unitate administrativ teritorială (autoritate a administraţiei publice locale) şi organizaţie neguvernamentală, în copie<br />Dovada achitării debitului precum şi a penalităţilor aferente şi a îndeplinirii oricăror măsuri stabilite în sarcina sa de către instanţa judecătorească şi / sau de către autoritatea contractantă, în cazul solicitantului de finanţare/ partenerilor care în urma unei proceduri de acordare a unei finanţări nerambursabile, din fonduri publice comunitare şi/sau naţionale, au fost găsiţi vinovaţi, printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, de încălcarea contractului din cauza nerespectării obligaţiilor contractuale.<br />Alteanexe<br />
 34. 34. Contact<br />ARTECH<br />SC ARTECH SOFTWARE DEVELOPMENT SRL<br />E-mail:office@artechsoft.ro<br />www.artechsoft.ro<br />

×