Created by Popovski Jordan

GARMIN GPS II+
Created by Popovski Jordan

[TO E GPS?
GPS e sistem od 24
sateliti koi {to kru`at okolu
zemjata vo precizno odredeni
orbit...
Created by Popovski Jordan

PREBARUVAWE NA SATELITITE
Bidej}i GPS II+ raboti so pomo{ na satelitski signali
potrebno e pos...
Created by Popovski Jordan

Vremeto na traewe na bateriite zavisi od pove}e faktori
kako temperaturata i koristeweto na sv...
Created by Popovski Jordan

(IN and OUT) – ovozmo`uva pristap kon 18 poliwa so
selktirawe na IN ili OUT kop~iwata od MAP s...
Created by Popovski Jordan

VNESUVAWE PODATOCI
gore

Sredi{noto kop~e
levo
desno se koristi za vnesuvawe
levo
desno
na sek...
Created by Popovski Jordan

2.Koristi go “Rocker” kop~eto (so dvi`ewe gore dolu) za
izbirawe na zemjata vo koja nao|ame. A...
Created by Popovski Jordan

Reinicijaliziraj go priemnikot so selektirawe na
zemjata/regionot od novata lokacija odberena ...
Created by Popovski Jordan

pozicioniot “fiks” (EPE-estimated position error). Isto taka
mo`e da se vidi kolkava e potro{e...
Created by Popovski Jordan

1.Koristi ja tastautrata za selektirawe na mestoto kade
{to e imeto na patnata
MARK POSITION
t...
Created by Popovski Jordan

Mo`e da se zabele`i deka nasokata na dvi`eweto,
brzinata i kolku pat imame pominato, se prika`...
Created by Popovski Jordan

STRANA SO KOMPAS
Koga i da se odbere 344°
HOME
2.43 m
i
destinacija na patna to~ka GPS BRG
N *...
Created by Popovski Jordan

Za da se pristapi do stranata so menia:
1.Pritisni PAGE.
Za izbirawe na opcija od podmeniata:
...
Created by Popovski Jordan
SL.19B

STRANA ZA SATELITI
GPS II+ stranata za sateliti prika`uva vizuelni podatoci
za satelits...
Created by Popovski Jordan

Za podesuvawe na kontrastot na ekranot:
1.Pritisni go “Rocker” kop~eto , podesi go nivoto na
k...
Created by Popovski Jordan

(SL.21A). Satelitskiot broj na ekranot nema pove}e da bide
ozna~en. Koga GPS II+ }e gi sobere ...
Created by Popovski Jordan

Poor GPS Coverage – priemnikot ne sledi dovolni
POOR CURG
EPE
sateliti za
---FT

12

F
N

0 1 ...
Created by Popovski Jordan

Acquiring, Simulator ili Poor GPS Coverage mod). Toa
ovozmo`uva povtorno inizijalizirawe na ap...
Created by Popovski Jordan

1.Izvr{i prebaruvawe niz trite nivoa na pozadinskoto
svetlo preku pritiskawe na crvenoto kop~e...
Created by Popovski Jordan

vkupno vreme. Na toj na~in ovie dve opcii se sekoga{ vo
mo`nost da bidat videni bez razlika na...
Created by Popovski Jordan

{to i najmaloto dvi`ewe (pr. Pridvi`uvawe na rakata) mo`e da
predizvika pogre{no ~itawe na brz...
Created by Popovski Jordan
+

GPS II ovozmo`uva da se izvr{i obele`uvawe,
vnesuvawe vo memorija, i koristewe do 500 pozici...
Created by Popovski Jordan

1.Selektiraj go poleto so
imeto na patnata to~ka i
pristisni
ENTER
(SL.30A) →.
2.Napravi ja pr...
Created by Popovski Jordan

1.Pristapi do Menu
stranata, i selektiraj ja
opcijata za patna to~ka.
(SL.31B) →
2.Pritisni EN...
Created by Popovski Jordan

2.Pritisni ENTER.
STRANA SO LISTA ZA PATNI TO^KI
Stranata so lista so patni to~ki ovozmo`uva p...
Created by Popovski Jordan

STRANA ZA DEFINIRAWE NA PATNI TO^KI
Ovaa strana ovozmo`uva kreirawe novi patni to~ki od
strana...
Created by Popovski Jordan

Za kreirawe na nova patna to~ka bez znaewe na
nejzinite pozicioni koordinati treba da se vnese...
Created by Popovski Jordan

stranata za simboli isto taka mo`e da se izbere kako patnite
to~ki da izgledaat na mapata.
Izb...
Created by Popovski Jordan

2.Pritisni ENTER. (SL.37A)
Napomena: “comment” poleto mo`e da se izbri{e so
pritiskawe na leva...
Created by Popovski Jordan

Za bri{ewe na patna to~ka:
1.Selektiraj “DELETE?” i pritisni ENTER.
2.Izberi “YES?” i pritisni...
Created by Popovski Jordan

patna to~ka kako destinacija za da se postavi kurs od na{ata
momentalna pozicija.
Za aktiviraw...
Created by Popovski Jordan

1.Pritisni GOTO dvapati.Na GOTO stranata za patna
to~ka }e se prika`e “MOB” selektirano.
2.Pri...
Created by Popovski Jordan

Off – nikakvo dejstvo nema da bide snimeno.
Fill – patekata }e bide snimana se dodeka memorija...
Created by Popovski Jordan

delovi od patnata lista so pomo{ na koi se duplira va{ata to~na
pateka kolku {to e mo`no pobli...
Created by Popovski Jordan
•

•

•

•

•

•

Ako vo memorijata nema dovolno slobodni
patni to~ki za kreirawe na TracBack r...
Created by Popovski Jordan

to~ki zapi{ani vo rutite od 1 do 19 ,
priemnikot }e kreira novi privremeni patni
to~ki koriste...
Created by Popovski Jordan

Desnata strana od stranata za definirawe ruta sodr`i
nekolku “function” poliwa koi ovozmo`uvaa...
Created by Popovski Jordan

i rastojanieto pome|u nozete. Vkupnata dol`ina na rutata e
prika`ana pod listata na patni to~k...
Created by Popovski Jordan

patna to~ka. Linijata pome|u ovie dve to~ki e nare~ena “active
leg”. Koga i da se aktivira rut...
Created by Popovski Jordan

Za aktivirawe ruta:
1.od stranata za definirawe ruti selektiraj go poleto
“route number”.
2.Vn...
Created by Popovski Jordan

Za prika`uvawe DTK ili ETA za sekoja noga:
1.Selektiraj “ETE” i pritisni ENTER. (SL.50B)
2.Odb...
Created by Popovski Jordan

Stranata za definirawe ruti isto taka mo`e da se koristi
za kopirawe ruta do drug broj na ruta...
Created by Popovski Jordan

3.Selektiraj “CLR?” (SL.51B) i pritisni ENTER.
4.Selektiraj “Yes?” i pritisni ENTER.
PREUREDUV...
Created by Popovski Jordan

o Change? – zamenuvawe na selektirana patna
to~ka so nova.
Mo`e da se izbri{e patna to~ka od r...
Created by Popovski Jordan

Za upotreba na “On-route GOTO” od stranata na
aktivni ruti:
1.Odberi go po`elnata patna to~ka ...
Created by Popovski Jordan





Compas Page – ovozmo`uva pokazatel do destinacijata
so rotira~ki kompas prika`an na ekra...
Created by Popovski Jordan

Estimated Time of Arrival (ETA) – vremeto od denot
od va{eto pristigawe do krajnata destinacij...
Created by Popovski Jordan

prika`ani na gorniot del od ekranot a momentalniot pat i brzina
na dolniot del od ekranot. Ova...
Created by Popovski Jordan

Ovaa strana (SL.58 i
SL.59) isto taka ovozmo`uva
grafi~ko upravuvawe do
destinacija na edna pa...
Created by Popovski Jordan

skalata. Za da se ostane na kursot se pridvi`uvame kon centarot
na avtopatot.
SL.59
Ako se oda...
Created by Popovski Jordan

Aparatot sodr`i mo}na
mapa (SL.60 i SL.61) koja
mo`e da odredi mnogu pove}e
otkolku samo kurso...
Created by Popovski Jordan

otstapuvaweto i distancata na edn aod trite selektirani
destinacii : patna to~ka na aktivna de...
Created by Popovski Jordan

Vtorata funkcija e funkcijata za locirawe koja
ovozmo`uva premestuvawe na mapata so cel da se
...
Created by Popovski Jordan

Koga se dvi`ime niz mapata se zabele`uva deka krstot }
e “snap to” (prilepi) na patnite to~ki ...
SL.64A

SL.64B

SL.64C

Created by Popovski Jordan

Za selektirawe na prika`ana opcija za patna to~ka:
1.Selektiraj go sim...
Created by Popovski Jordan

KORISTEWE NA KURSOROT ZA OBELE@UVAWE NA
GOTO PATNI TO^KI
Vo tekot na lociraweto krstot prestav...
Created by Popovski Jordan

PRISTAP KON STRANITE SO MAPI
Mo`en e pristap do 4 dodatni strani – the map setup
page, the tra...
Created by Popovski Jordan

Napomena: selektiraweto na “DTK UP” opcijata }e go
prefrli satelitskiot pogled vo prebaruvawe....
Created by Popovski Jordan

Za vklu~uvawe na dnevnikot na trasata:
1.Selektiraj go poleto “record” i pritisni ENTER.
2.Odb...
Created by Popovski Jordan

Ovaa strana prika`uva nekolku vidovi na to~ki koi {to
mo`at da bidat prika`ani na MAP stranata...
Created by Popovski Jordan

PRONAOAWE NA STRANATA ZA GRADOT
Ovaa strana ovozmo`uva pronao|awe na podatoci za
gradot.
Za ba...
Created by Popovski Jordan

NAPOMENA: Lokacijata na gradot mo`e nema da bide
pregledna na mapata ako e maksimalno zumirana...
Created by Popovski Jordan

NAPOMENA: Malite gradovi mo`e da ne se vidlivi na
mapata koga zumot e maksimalen.
Podesuvawe n...
Created by Popovski Jordan

RASTOJANIE I SON^EVI PRESMETKI
Ovaa strana }e go dade otstapuvaweto i rastojanieto
pome|u dve ...
Created by Popovski Jordan

SYSTEM PODMENI
Ovaa strana se koristi za
operativniot
mod,
vremeto
izminato i funkcii na ekran...
Created by Popovski Jordan

vremeto na Grini~ ”sredno Evropsko”). Zatoa }e treba da se
vnese vremenska razlika za da se do...
Created by Popovski Jordan

SL.78A

SL.78B

FORMATI ZA POZICIJATA
Formatite za pozicija za GPS II+ se {irina i dol`ina vo
...
Created by Popovski Jordan

2.Izberi gi potrebnite podesuvawa i pritisni ENTER.
Za definirawe korisni~ki datum:
1.Selektir...
Created by Popovski Jordan
NAV SETUP
POSN:
hdddmm.mmm’
DATUM: WGS 84
CDI SCALE:
± 0.25
UNITS:
Statute
HEADING: Auto Mag E...
Created by Popovski Jordan

PODMENI ZA ALARMI
Ima dva alarmi: za pristignuvawe i CDI. Alarmot za
pristignuvawe }e se vklu~...
Created by Popovski Jordan

vrska. Mo`e da se planiraat patuvawa , da se vnesuvaat patni
to~ki i ruti , i da se snimaat za...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pravilo za gps garmin ii+

348 views

Published on

UPATSTVO

Published in: Self Improvement
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
348
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pravilo za gps garmin ii+

 1. 1. Created by Popovski Jordan GARMIN GPS II+
 2. 2. Created by Popovski Jordan [TO E GPS? GPS e sistem od 24 sateliti koi {to kru`at okolu zemjata vo precizno odredeni orbiti i ispra}aat informacii kon zemjata. GPS II+ mora kontinuirano da povrze najmalku 3 sateliti za da ja presmeta pozicijata i dvi`eweto. So koristewe na almanah (vremenska tabela za brojot na satelitite i nivnite orbiti) smesteni vo memorijata na GPS priemnicite }e ja opredelat destinacijata i pozicijata na GPS satelitite i ja koristi taa informacija za da ja opredeli na{ata pozicija. GPS priemnikot mo`e da se povrze samo so satelitite nad horizontot, zatoa treba da znae koi sateliti da gi bara vo odredeno vreme. Za da gi koristi podatocite od almanahot na GPS-ot treba da mu bide zadadena lokacijata ili da mu bide dadena mo`nost sam da ja pronajde ili “inicijalizira”. Koga se inicijalizira priemnikot na zadadena pozicija, toj }e ja fiksira pozicijata za vreme od nekolku minuti. Inicijaliziraweto e potrebno samo vo slednive slu~ai: • • • Prviot pat koga se koristi priemnikot (od fabrika). Koga priemnikot e premesten pove}e od 800 km. od mestoto kade {to posleden pat e koristen (isklu~en). Ako memorijata na priemnikot e izbri{ana i site drugi podatoci se zagubeni. UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 2
 3. 3. Created by Popovski Jordan PREBARUVAWE NA SATELITITE Bidej}i GPS II+ raboti so pomo{ na satelitski signali potrebno e postojano da bide na otvoren prostor za polesno vospostavuvawe na kontakt so satelitite. GPS signalite se relativno slabi i ne patuvaat preku karpi, zgradi , lu|e, metal i gusta {uma. Zatoa treba da bide na otvoreno. + Koga GPS II ima presmetano pozicionet “fiks”, voobi~aeno ima na raspolagawe pome|u 4 i 12 sateliti na raspolawe za informacii. Vo slu~aj eden od satelitite {to gi koristi da bide prikrien priemnikot izbira alternativen. Isto taka GPS priemnikot ima potreba od 4 sateliti da proizvede 3 dimenzionalen “fiks” i 3 sateliti da proizvede 2 dimenzionalen “fiks”. INSTALIRAWE NA BATERII GPS II+ raboti na 4 AA (alkalni) baterii koi {to se instaliraat na zadniot del od aparatot. Vremetraeweto na bateriite e 24 ~asa. Se instaliraat na sledniov na~in: 1.Otvori go metalniot prsten na zadniot del od aparatot i zavrti go prstenot za 90 stepeni vo pravec na strelkata na ~asovnikot. 2.Vnesi gi bateriite i stavi go poklopecot. 3.Zaklu~i ja vratata vo taa pozicija so rotirawe na metalniot ring za 90 stepeni vo pravec na strelkata na ~asovnikot. UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 3
 4. 4. Created by Popovski Jordan Vremeto na traewe na bateriite zavisi od pove}e faktori kako temperaturata i koristeweto na svetloto na ekranot. Sl.3 Antena Funkcionalni kop~iwa Kop~e za vklu~uvawe i isklu~uvawe (crveno) Rocker kop~e LCD displej Otvor za baterii TASTATURA (POWER) – crveno kop~e za vklu~uvawe i isklu~uvawe, i za kontrola na tri nivoa na svetlinata na ekranot. (PAGE) – izbira glavni strani i vra}a strani od podmenito vo glavnoto meni. So pritiskawe i zadr`uvawe slu`i za menuvawe na polo`bata na ekranot. (MARK) – ja memorira momentalnata pozicija i go prika`uva ekranot so momentalnata pozicija. (GOTO) – go prika`uva prozorot so GOTO pravecot, ovozmo`uvaj}i da se se selektira krajniot pravec. (ENTER) – aktivira selektirani poliwa i potvrduva opcii od menito i vnesuvawe na podatoci. (QUIT) – ja prika`uva prethodnata strana. UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 4
 5. 5. Created by Popovski Jordan (IN and OUT) – ovozmo`uva pristap kon 18 poliwa so selktirawe na IN ili OUT kop~iwata od MAP stranata. (KEYPAD) – go kotrolira dvi`eweto na kursorot i se koristi za slektirawe na opcii i pozicii, i za vnesuvawe na podatoci. (CURSOR) – polna crna crta {to SYSTEM SETUP mo`e da bide pridvi`ena MODE: Simulator? 02 JAN 05 gore,dole,levo i desno so DATE TIME 00:31:22 pomo{ na tastaturata za izbirawe OFFSET: +00:00 HOURS: 24 individualni poliwa (sl.5). CONTRAST: 000000 (DEFAULT) – sistemski baziran LIGHT TIMEOUT: 15 SEC format vgraden vo softverot na aparatot ili negovata memorija koj se koristi dokolku korisnikot ne izbere nekoi drugi podesuvawa. (FIELD) – lokacija na strana kade {to grupa od karakteri ili opcija e vnesena i prika`ana. (HIGHLIGHT) – postapka pri koja se koristi kursorot za selektirawe na pole so cel vnesuvawe podatoci. (SCROLL) – postapka na dvi`ewe niz karakteri i opcii od selektirano pole. POLO@BA NA EKRANOT GPS II+ ima polo`bi za orientacija na ekranot. Horizontalna i vertikalna. SL.6A SL.6B Za promena na polo`bata na ekranot se koristi slednovo: 1.Pritisni i zadr`i go kop~eto PAGE. UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 5
 6. 6. Created by Popovski Jordan VNESUVAWE PODATOCI gore Sredi{noto kop~e levo desno se koristi za vnesuvawe levo desno na sekakov vid podatoci dole i toa: gore i dole za dole SL.6C odbirawe na bukvi , broevi i opcii od menito; levo i desno za premestuvawe na kursorot napred i nazad po edna linija. Pritisni ENTER za potvrda na vnesenoto. gore INICIJALIZIRAWE NA GPS II+ Za inicijalizirawe na GPS II+ potrebno e priemnikot da bide na otvoreno za da ima dobar priem. Za vklu~uvawe na GPS II+ pritisni go i zadr`i go crvenoto kop~e. Koga testiraweto e zavr{eno , informativnata strana }e bide zameneta so strana so sateliti. ]e se pojavi EZinit prompt koj {to bara da se izbere inicijalira~ki metod. Napomena: Ako EZinit prompt ne se pojavi avtomatski pritisni ENTER. Za inicijalizirawe na priemnikot se postapuva na sledniov na~in: EPE 1.Pritisni ENTER (sl.7)→. ACQUIRINGINIT METHOD: FT F CHOOSE INIT METHOD: CHOOSE 1 SELECT COUNTRY 0 N (zborot “COUNTRY” }e se 1 SELECT COUNTRY FROM LIST 2 2 - - FROM LIST pojavi na ekranot) . 2 AUTOLOCATE 3 2 2 AUTOLOCATE 22 2 5 - - - 3 NO RE-INIT 5 3 NO RE-INIT UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II + E 03 E (CONTINUE (CONTINUE ACQUIRING) ACQUIRING) strana 6 - - - - - - - - - -
 7. 7. Created by Popovski Jordan 2.Koristi go “Rocker” kop~eto (so dvi`ewe gore dolu) za izbirawe na zemjata vo koja nao|ame. Ako zemjata ne e na listata selektiraj ja najbliskata zemja do tvojata momentalna pozicija i pritisni “ENTER”. Toa voobi~aeno pronao|a pozicionen “fiks” za edna minuta. SL.8A SL.8B Za isklu~uvawe na aparatot se koristi slednovo: 1.Pritisni i zadr`i go crvenoto kop~e za vreme od 3 sekundi. (SL.8C) → Ako ima problemi so SL.8C inicijaliziraweto ili dobivaweto na pozicionen “fiks” treba da se proveri slednovo: • Dali priemnikot ima ~ist pogled kon neboto? Ako pred nego e golema zgrada ili planina, ili pak gusta {uma, priemnikot nema da mo`e da vospostavi vrska so satelitite. Isto taka ako GPS II+ se koristi vo kola treba da se vnimava da bide vo neposreden kontakt so neboto. • Dali e odberena vistinskata zemja/regionot od EZinit listata? Toa mo`e da se proveri na pozicionata strana ili da se odbere alternativna zemja i povtorno da se izvr{i inicijalizirawe. • Dali e premestena lokacijata za pove}e od 800 km. so isklu~en priemnik? UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 7
 8. 8. Created by Popovski Jordan Reinicijaliziraj go priemnikot so selektirawe na zemjata/regionot od novata lokacija odberena od EZinit listata. NAVIGACIJA NIZ GLAVNITE STRANI Za vklu~uvawe na GPS II+ pritisni i zadr`i go crvenoto kop~e. GPS II+ e sostaven od 5 glavni stranici koi se povrzani zaedno vo lanec. Za navigacija niz stranite vo bilo koja nasoka se koristat PAGE i QUIT kop~iwata. STRANA SO SATELITI Toa e prvata strana koja {to se pojavuva na ekranot pri vklu~uvaweto na priemnikot. Ako ne se pojavi pritisni PAGE ili QUIT za da dojde do nejzino pojavuvawe. Ovaa strana go poka`uva statsot na informacii koi {to pomagaat za razbirawe za toa {to pravi priemnikot vo bilo koe vreme, i toa e strana na koja {to po~esto bi se vra}ale pri koristeweto na priemnikot. Na nea se prika`ani dostapnite sateliti , statusot na momentalnata pozicija i soodvetnata ja~ina na signalot od satelitite, i gre{kata ACQUIRING EPE ---napravena pri F FT 15 presmetuvaweto na N 0 0 1 1 1 2 02 UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II 14 26 + 27 E 2 4 4 5 6 6 strana 8 16 SL.11 2 - - - - -
 9. 9. Created by Popovski Jordan pozicioniot “fiks” (EPE-estimated position error). Isto taka mo`e da se vidi kolkava e potro{enosta na baterijata (SL.11) i mo`e da se podesi kontrastot na ekranot. STRANA ZA ^ITAWE NA POZICIJATA Stranata za pozicija (SL.12A) poka`uva kade sme, vo koja nasoka se dvi`ime, kolku brzo se dvi`ime, i isto taka se koristi koga nemame odbereno krajna destinacija. Grafi~ki kompas e prestaven na gorniot del od ekranot i SL.12A poka`uva vo koja nasoka se dvi`ime dodeka patuvame, dodeka 5-te poliwa so podatoci se nao|aat vo ostanatiot del od ekranot. Od niv mo`e da se pro~ita brzinata, pozicijata , nadmorskata viso~ina, vremeto, pravecot. SL.12A↑ OBELE@UVAWE NA POZICIJA GPS e namenet za obele`uvawe do mesta koi gi vikame patni to~ki (GPS II+ mo`e da memorira okolu 500 patni to~kis ). Za da se obele`i momentalnata pozicija: 1.Pritisni go kop~eto MARK. ]e se pojavi stranata za MARK POSITION obele`uvawe pozicija so Waypoint: Add to tricifreno ime, i potoa se route vnesuvaat cifrite. 001  number: (sl.12B) → _ _ Za preimenuvawe patnata po~ka: UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ na N 3851.350’ W09447.936’ FOM _ _ _._ FT strana SAVE? AVERAGE? 9
 10. 10. Created by Popovski Jordan 1.Koristi ja tastautrata za selektirawe na mestoto kade {to e imeto na patnata MARK POSITION to~ka i pritisni ENTER. Waypoint: Add to 2.Vnesi ja patnata to~ka route pod ime HOME (SL13A) HOME_ _  number: i pritisni ENTER. _ _ SL.13A N 38 51.350 SAVE? Za da se promeni simbol W094 47.936 FOM _ _ _._ F AVERAGE? za patna to~ka: 1.Selektiraj go simbolot za patna to~ka (SL13B) i pritisni ENTER. MARK POSITION 2.Odberi go simbolot za Waypoint: Add to ku}a i i pritisni ENTER. route 3.So kursorot selektiraj HOME 00 number: DONE i pritisni ENTER. _ _ SL.13B N 38 51.350 SAVE? 4.Pritisni ENTER za W094 47.936 FOM _ _ _._ F AVERAGE? potvrda.  ’  ’ T  ’  ’ T KORISTEWE NA STRANATA ZA ODREDUVAWE NA POZICIJATA Sega koga imame odbereno pozicija treba da napravime kratka proverka. Za taa cel se dvi`ime 3 do 4 minuti vo prava linija i ja nabquduvame stranata za pozicija. (Zatoa {to GPS sistemot obi~no ima gre{ka od okolu 15 metri vo odreduvaweto na pozicijata, zatoa e potrebno tolkavo dvi`ewe). UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 10
 11. 11. Created by Popovski Jordan Mo`e da se zabele`i deka nasokata na dvi`eweto, brzinata i kolku pat imame pominato, se prika`ani vo sredinata na ekranot. Mestopol`bata po dve koordinati i nadmorskta visina se prika`ani na dolniot del od ekranot, zaedno so vremeto i denot. STRANA SO MAPI GPS II+ go poka`uva dvi`eweto vo vistinsko vreme i momentalnata pozicija vo vid na dijamantska ikona. Za ♦ ♦ HOME HOME   TRK SPD 087  2.9 TRK 179 SPD  2.9 zumirawe se koristat IN i OUT kop~iwata. ODEWE DO PATNA TO^KA Ako imame memorirana patna to~ka mo`e da go koristime GPS II+ priemnikot da ne odvede do RIDGE nea na ednostaven na~in, taka {to ∆ TRAIL ja izbirame GOTO opcijata. GOTO ne ne ni{to pove}e tuku DELETE WPTS? 491 EMPTY prava linija koja ja povrzuva na{ata momentalna pozicija so krajnata destinacija. WAYPOINT LIST   250 HOME LAKE 9 USED 0.08 BRG DST  HOME ♦ UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ TRK SPD 197  2.6 strana 11
 12. 12. Created by Popovski Jordan STRANA SO KOMPAS Koga i da se odbere 344° HOME 2.43 m i destinacija na patna to~ka GPS BRG N * DST + * II ovozmo`uva grafi~ki W  E kompas. Kompas krugot vo * sredinata na stranata ja poka`uva TRK S * SPD m nasokata na dvi`ewe dodeka 344° ETE 43:42 3.3 h patuvame. Kako {to se dvi`ime mo`e da se zabele`i kako kompas krugot i strelkata vo sredinata davaat jasna pretstava kako se dvi`ime vo koj pravec i vo koja nasoka.Koga se dobli`ime do krajnata destinacija na ekranot mo`e da se zabele`i poraka “Approacing HOME” ←(SL.17B) i imeto na na{ata MESSAGES krajna destinacija. So samoto Approaching pristignuvawe na ekranot mo`e HOME da se zabele`i deka na poleto za destinacija pi{uva 0.00 . PRESS PAGE STRANI SO MENIA MAIN MENU NEAREST WPTS WAYPOINT LIST WAYPOINT ROUTES DIST AND SUN SYSTEM MENU FIND CITY UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ Poslednata strana od glavnoto meni e stranata koja {to na GPS II+ mu dava pristap do patnata to~ka, rutata, podesuvaweto na opcii i gradski lokator. strana 12
 13. 13. Created by Popovski Jordan Za da se pristapi do stranata so menia: 1.Pritisni PAGE. Za izbirawe na opcija od podmeniata: NEAREST 1.Selektiraj go odberenoto NO WAYPOINT pole i pritisni ENTER. 1 HOME 2 GARMIN (SL18B) → 3 4 Za vra}awe na stranata so menia: 1.Pritisni QUIT. ----------- WPTS BRG 050’ 044’ ---’ ---’ 5 6 ----------- ---’ ---’ DST 0.20 0.37 -.--.--.--.-- BRI[EWE NA DNEVNIKOT NA ZAPISI Posle vnesuvaweto na odreden broj na podatoci mo`e da se pojavi potreba od bri{ewe na del od niv ili i preostanatite. 007 TRACK SETUP TRACK SETUP RECORD: WRAP RECORD: WRAP METHOD: METHOD: AUTO AUTO 2.91 DST Za bri{ewe na podatocite BRG se postapuva na sledniov na~in: 1.Odberi ja stranata so MEM USED 1% MEM USED 1% 16/1024 PTS 16/1024 PTS mapi i pritisni ENTER. TRK CLEAR LOG? SPD CLEAR LOG? 2.Selektiraj go “track 191 3.0 setup” poleto i pritisni ENTER. 3.Selektiraj go “clear log” poleto (SL.19A)→ i pritisni ENTER. 4.Selektiraj “yes” i pritisni ENTER.  Za isklu~uvawe na GPS II+ se postapuva vaka: 1.Pritisni i zadr`i go crvenoto kop~e. Priemnikot za vreme od 3 sekundi se isklu~uva samiot. UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 13
 14. 14. Created by Popovski Jordan SL.19B STRANA ZA SATELITI GPS II+ stranata za sateliti prika`uva vizuelni podatoci za satelitskite barawa i pozicijata. Kako {to priemnikot vospostavuva kontakt so sekoj satelit posebno, na ekranot se pojavuva negoviot broj i }e se pojavat pravoagolni lenti koi ja poka`uvaat silinata na signalot na sekoj satelit posebno. Ima tri slu~ai na satelitsko pobaruvawe: • Gi nema lentite – priemnikot bara sateliti. • Neoboeni lenti – priemnikot ima pronajdeno satelit/i i pribira podatoci (SL.20A). • Crno oboeni lenti – priemnikot gi ima primeno potrebnite podatoci i vospostaveno vrska so satelitite. ACQUIRING F 3D NAV EPE 15 N 14 27 F 26 0 0 1 1 1 2 02 26 E ---FT 2 4 4 5 6 6 22 05 27 19 16 N 15 EPE 60 FT 0 0 1 1 1 1 2 4 5 6 6 9 03 2 - - - - - E 2 2 - - - 6 7 - - - - 7 - - - - - SL.20A SL.20B Sekoj satelit ima 30 sekundi vreme potrebno da se izvr{i primopredavawe na podatoci. Koga “fiksot” }e bide odreden, GPS II+ avtomatski ja nadopolnuva pozicijata , brzinata , nasokata , koristej}i gi pritoa satelitite so najdobra vrska. UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 14
 15. 15. Created by Popovski Jordan Za podesuvawe na kontrastot na ekranot: 1.Pritisni go “Rocker” kop~eto , podesi go nivoto na kontrast (SL.20B) i pritisni ENTER. POGLED NA NEBOTO I LENTI ZA SIGNAL Pogledot na ACQUIRING EPE ---neboto i lentite za signal F FT 15 N 0 0 1 1 1 2 davaat indikacija so koj 02 sateliti e vospostavena 14 2 4 4 5 6 6 26 vrska , bez ogled dali tie se koristat ili ne za 27 16 presmetuvawe na E 2 - - - - pozicionen “fiks”, i SL.21A 7 - - - - kvalitetot na signalot. Satelitskiot pogled na neboto prika`uva pogled od pti~ja perspektiva na pozicijata na sekoj satelit so koj prethodno e vospostavena vrska. Nadvore{niot krug go prestavuva horizontot (severno); a vnatre{niot krug 45 stepeni nad horizontot, i centralniot 3D NAV EPE del direktno nad nego. 61 26 F FT Pogledot na neboto mo`e N 0 0 1 1 1 1 22 da poslu`i za otkrivawe 15 05 2 4 5 6 6 9 na nekoi prepreki pome|u 27 03 satelitot i priemnikot, 19 nezavisno dali imame E 2 2 - - - pozicionen “fiks” (2D ili 6 7 - - - 3D) (SL.21B) ↑. Isto taka pogledot na neboto mo`e da se iskoristi za otkrivawe na nasokata so menuvawe na opcijata “orientation” od stranata so mapi. Koga priemnikot bara nekoj satelit soodvetnata lenta za signal }e bide prazna (neoboena). Koga priemnikot }e pronajde satelit, lentata se obojuva {to poka`uva deka e vospostavena vrska i priemnikot pribira podatoci od satelitot UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 15
 16. 16. Created by Popovski Jordan (SL.21A). Satelitskiot broj na ekranot nema pove}e da bide ozna~en. Koga GPS II+ }e gi sobere potrebnite podatoci za odreduvawe na “fiks” na ekranot }e se pojavi indikator 2D ili 3D. STATUS NA PRIEMNIKOT I EPE (estimated position error) Statusot na priemnikot e pretstaven vo gorniot lev del od stranata na ekranot zaedno so EPE na desnata strana. Mo`e da bide pretstaven so slednive termini: SEARCHING 12 F EPE ---FT N 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 E Searching - GPS II bara sateliti. ←(SL.22A) + AutoLocate GPS II+ inicijalizira i 7 8 9 0 1 2 sobira novi podatoci od almanahot. Toa mo`e da trae 5 minuti zavisno od toa koi sateliti se na domet. 0 0 0 1 1 1 Acquiring – priemnikot sobira podatoci od satelitite na raspolagawe, no ne dovolno da pretstavi 2D “fiks”. 2D navigation – najmalku 3 sateliti so dobra geometrija se locirani za 2D pozicionen “fiks”. “2D Diff” }e se prika`e koga se primaat DGPS korekcii vo 2D mod. 3D navigation – najmalku 4 sateliti so dobra geometrija se locirani za 3D pozicionen “fiks”. “3D Diff” }e se prika`e koga se primaat DGPS korekcii vo 3D mod. UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 16
 17. 17. Created by Popovski Jordan Poor GPS Coverage – priemnikot ne sledi dovolni POOR CURG EPE sateliti za ---FT 12 F N 0 1 2 2 - - 16 22 1 2 3 4 - - 03 E - - - - - - - - - - - odreduvawe 2D ili 3D “fiks” poradi lo{a satelitska geometrija. Not Usable – priemnikot ne nekorisen , najverojatno poradi nekorektna inicijalizacija ili anomalija na sostojbata na satelitot. Isklu~i go, i povtorno vklu~i go priemnikot i izvr{i inicijalizirawe ako e potrebno. SIMULATOR Simulator – priemnikot e vo simulira~ki mod (SL.23A) ↑. F EPE N 49 FT 0 2 2 - - - 22 25 3 2 5 - - - 03 EZinit OPCIJA PROMPT E - - - - - - - - - - - Stranata za sateliti isto taka dozvoluva pristap do EZinit prompt, koga pozicionen “fiks” ne e vospostaven (SL23B). → (priemnikot najverojatno e vo Searching,AutoLocate, ACQUIRING EPE F CHOOSE INIT METHOD: FT CHOOSE INIT METHOD: 1 SELECT COUNTRY 0 N 1 SELECT COUNTRY FROM LIST 2 2 - - FROM LIST 3 2 2 AUTOLOCATE 22 2 AUTOLOCATE 2 5 - - - 3 NO RE-INIT 5 3 NO RE-INIT (CONTINUE (CONTINUE ACQUIRING) ACQUIRING) E 03 E - - - - - UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II + - - - - - strana - 17
 18. 18. Created by Popovski Jordan Acquiring, Simulator ili Poor GPS Coverage mod). Toa ovozmo`uva povtorno inizijalizirawe na aparatot i e korisno koga imame promeneto lokacija za pove}e od 800 km. so isklu~en priemnik, koga sakame da inicijalizirame nova pozicija. Promtot mo`e isto taka da se pojavi vo tekot na normalno koristewe ako antenata e zakriena ili priemnikot e vnatre (vo objekt). INDIKATOR ZA NIVO NA BATERIJA Na stranata so ACQUIRING EPE ---sateliti se nao|a i F FT N 0 2 2 - - indikator za nivoto na 22 baterijata smesten na 25 3 2 5 - - levata strana od 03 ekranot (SL.24) → . Napomena: Indikatorot E - - - - - za baterija e namenet - - - - - za alkalni baterii. NiCad bateriite i litiumskite baterii ]e go prika`at nivoto na baterija porazli~no poradi razlika vo volta`ata. Drugite funkcii na priemnikot nema da bidat zasegnati. POZADINSKO SVETLO NA EKRANOT Svetloto vo pozadinata na ekranot na GPS II+ se aktivira so sekoe pritiskawe na kop~e od tastaturata (i trae 15 sekundi) . Ima tri nivoa na ja~ina na svetloto. Koga svetloto e vklu~eno, vo dolniot lev del od ekranot se poka`uva mala ikona. Za vklu~uvawe na svetloto potrebno e: UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 18
 19. 19. Created by Popovski Jordan 1.Izvr{i prebaruvawe niz trite nivoa na pozadinskoto svetlo preku pritiskawe na crvenoto kop~e. Za isklu~uvawe na svetloto potrebno e: 1.Pritisni go crvenoto kop~e. Koga svetloto vo pozadina na GPS II+ e isklu~eno ikonata se gubi od stranata za sateliti. STRANA ZA POZICIJA Vtorata strana od GPS II+ glavnoto meni e stranata za pozicija. Ovaa strana poka`uva kade si , vo koja nasoka se dvi`i{ , kolku brzo se dvi`i{ , i najmnogu se koristi koga se patuva bez aktivna patna to~ka. Grafi~kiot prikaz na gorniot del od stranata ja poka`uva nasokata vo koja se dvi`ime (samo koga se dvi`ime) . Pod toa se prika`ani brzinata , pravecot i rastojanieto. Vo dolniot lev agol se prika`ani momentalnata geografska {irina i dol`ina vo stepeni i minuti. GPS II+ gi koristi ovie informacii za obele`uvawe na pozicijata kako patna to~ka {to pomaga za dvi`ewe od edna NAV SETUP to~ka do druga. Vo dolniot POSN: hddd mm.mmm desen agol e smestena DATUM: WGS 84 ± 0.25 nadmorskata viso~ina. Pod nea e CDI SCALE: UNITS: Statute smesteno 24 ~asovno vreme. HEADING: Auto Mag E004 Korisnikot ima mo`nost da odbere pome|u trip i alt poliwata bidej}i i dvete sodr`at izminat vreme , izminat pat i ’  UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 19
 20. 20. Created by Popovski Jordan vkupno vreme. Na toj na~in ovie dve opcii se sekoga{ vo mo`nost da bidat videni bez razlika na selektiranata opcija od preostanatiot del na ekranot. Slednite opcii mo`at da se vidat na ekranot za pozicija: Trip Odometer (TRIP) – vkupnoto rastojanie pominato od poslednoto resetirawe. Trip Timer (TTIME) – vkupnoto vreme za koe {to brzinata na dvi`ewe e postojana. Elapsed Time (ELPSD) - ~asovi i minuti od poslednoto resetirawe. Average Speed (AVSPD) – prose~na brzina na dvi`ewe. Maximum Speed (MXSPD) – maksimalna brzina. Altitude (ALT) – nadmorska visina. Resetirawe na vremeto , brzinata i distancata: 1.Selektiraj go poleto i pritisni ENTER. 2.pritisni ENTER za potvrda na “RESET” ili QUIT za izlez. Trip timer, trip odometer , i average speed poliwata se povrzani me|u sebe taka {to ako edno od niv se resetira }e dojde do promena na podatocite i vo drugite poliwa. POLE ZA MAKSIMALNA BRZINA Za da se dobie to~no ot~ituvawe na prose~na brzina , treba da se ima predvid osetlivosta na GPS II+ aparatot, zatoa UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 20
 21. 21. Created by Popovski Jordan {to i najmaloto dvi`ewe (pr. Pridvi`uvawe na rakata) mo`e da predizvika pogre{no ~itawe na brzinata. Za resetirawe na maksimalnata brzina : 1.Selektriraj go poleto “maximum speed” i pritisni ENTER. 2.Pritisni ENTER za potvrda na “RESET?” prompt. SL.28A ←(SL.28A) POLE ZA NADMORSKA VISINA Koga GPS II+ vospostavuva vrska so satelitite ili navigira vo 2D mod poslednata poznata nadmorska visina }e bide zemena za presmetuvawe na pozicijata. Ako prika`anata nadmorskata visina se razlikuva za nekolku desetici metri mo`e ra~no da se vnese nadmorskata visina. Vo slu~aevite koga GPS II+ ima samo 2D proekcija vnesuvaweto na pribli`na nadmorska visina }e onevozmo`i otkrivawe na 3D “fiks.” Za vnesuvawe na nadmorska visina: 1.Selektiraj go “alt” poleto i pritisni ENTER. 2.Vnesi vrednost i pritisni ENTER. ←(SL.28B) SL.28B OBELE@UVAWE POZICIJA UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 21
 22. 22. Created by Popovski Jordan + GPS II ovozmo`uva da se izvr{i obele`uvawe, vnesuvawe vo memorija, i koristewe do 500 pozicii kako patni to~ki. Patnite to~ki slu`at kako elektronsko obele`uvawe koe {to ovozmo`uva dr`ewe pravec od po~etna to~ka, destinacija itn. Pravecot na patna to~ka mo`e da bide vnesen so zemawe na gotov elektronski “fiks” , ra~no vnesuvawe koordinata ili so vnesuvawe prethodno odredena pozicija na to~ka. Za markirawe na momentalnata pozicija: 1.Pritisni MARK. ]e se MARK POSITION Waypoint: Add to pojavi poziciona strana route poka`uvaj}i ja pozicijata i nejzinoto ime. (SL.29) →. 001  number: _ _ 2.Za memorirawe na imeto N 38 51.350 i simbolot pritisni ENTER W094 47.936 SAVE? AVERAGE? pri pojavuvawe na FOM _ _ _._ F “SAVE?” promptot.  ’  ’ T PROSE^NA POZICIONA FUNKCIJA Srednata pozicija ovozmo`uva to~no pamtewe na pozicii so reducirawe na pozicionata gre{ka koga se obele`uvaat patni to~ki. 1.Po pritiskawe na MARK , selektiraj go “AVERAGE?” poleto i pritisni ENTER. Slika na Merit(FOM) poleto }e prika`e vrednost koja ja otslikuva presmetanata sredna vrednost na poleto. 2.Aparatot }e prodol`i da presmetuva prose~na vrednost se dodeka ne se selektira “SAVE?” i pritisne ENTER. Za vnesuvawe na patna to~ka so drugo ime: UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 22
 23. 23. Created by Popovski Jordan 1.Selektiraj go poleto so imeto na patnata to~ka i pristisni ENTER (SL.30A) →. 2.Napravi ja promenata i pritisni ENTER. 3.Selektiraj “SAVE?” i pritisni ENTER. MARK POSITION Waypoint: Add to route ------  number: -- N 3851.350’ W09447.936’ FOM _ _ _._ FT SAVE? AVERAGE? Za dodavawe na patna to~na na rutata: MARK POSITION 1.Selektiraj go poleto Waypoint: Add to “add to route number” route (SL.30B) → i pritisni CAMP  number: ENTER. -2.Vnesi go brojot na N 38 51.350 SAVE? rutata, pritisni ENTER W094 47.936 FOM _ _ _._ F AVERAGE? za potvrda, i povtorno ENTER za stavawe vo memorija.  ’  ’ T STRANI ZA PATNI TO^KI GPS II+ ima tri strani za patni to~ki koi {to ovozmo`uvaat brzo menaxirawe do 500 patni to~ki. Ovie strani se: nearest waypoints, waypoints list i waypoint definition , koi {to mo`at da bidat pristapeni od Menu stranata (SL.31A). MAIN MENU NEAREST WPTS WAYPOINT LIST WAYPOINT ROUTES DIST AND SUN SYSTEM MENU FIND CITY Za odbirawe na strana za patna to~ka: UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 23
 24. 24. Created by Popovski Jordan 1.Pristapi do Menu stranata, i selektiraj ja opcijata za patna to~ka. (SL.31B) → 2.Pritisni ENTER. STRANA ZA NAJBLISKA PATNA TO^KA Ovaa strana poka`uva 9 najbliski patni to~ki {to se vo rastojanie od 150 km. od na{ata momentalna pozicija, zaedno so nivnata polo`ba i destinacija (SL.32A) →. NO 1 2 3 4 NEAREST WPTS WAYPOINT BRG HOME 003’ TRAIL 039’ LAKE 086’ RIDGE 356’ DST 0.00 3.36 4.09 4.20 5 6 GAS ------ 070’ ---’ 5.21 -.-- Za povtoren pregled na stranata so definici za soodvetna patna to~ka: 1.Selektiraj ja odberenata patna to~ka. 2.Pritisni ENTER. Za vra}awe vo stranata “nearest waypoint”: 1.Selektiraj “DONE?”. WAYPOINT RIDGE  (SL.32B)→ N 38 51.350 W094 47.936 RENAME? 2.Pritisni ENTER.  ’  ’ 07-MAR-97 15:55 REF: -----BRG 338 m DST i 4.20 NEW? DELETE? DONE? Za vlez vo selektirana patna to~ka so GOTO : 1.Selektiraj ja dadenata patna to~ka i pritisni GOTO. UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 24
 25. 25. Created by Popovski Jordan 2.Pritisni ENTER. STRANA SO LISTA ZA PATNI TO^KI Stranata so lista so patni to~ki ovozmo`uva pregled na site patni to~ki vneseni vo GPS II+ i nivnite simboli. Vkupniot broj na iskoristeni i prazni poliwa , isto taka , e daden na ekranot. Od ovaa strana mo`e da se povrati stranata “waypoint definition”, izbri{at site vneseni to~ki od strana na korisnikot, izbri{at patni to~ki so simboli, ili pregledaat i upotrebi GOTO opcijata za odredena to~ka. Za bri{ewe na site korisni~ki definirani patni to~ki: 5 USED 1.Selektiraj “DELETE WAYPOINT LIST WPTS?” (SL.33A) → i  GAS pritisni ENTER.  HOME  LAKE Na ekranot se pojavuvaat dve opcii pri {to mo`e da  RIDGE DELETE WPTS? 495 EMPTY se odbere dali da se izbri{at samo patnite to~ki vneseni od strana na korisnikot ili pak da se izbri{at patnite to~ki spored tipot na simbolot. 1.Selektiraj “ALL” ili “SYMBOL” i pritisni ENTER. (SL.33B) → Ako se izbere “SYMBOL” , }e treba da se odbere simbol. WAYPOINT LIST  5 USED OPTIONS OPTIONS GAS 1  HOME 1 DELETE ALL DELETE ALL 2  LAKE 2 DELETE BY DELETE BY SYMBOL SYMBOL  RIDGE DELETE WPTS? 495 EMPTY 1.Izberi go simbolot {to treba da se izbri{e i pritisni ENTER. 2.Pritisni ENTER za potvrda na “DONE?” promptot, selektiraj “YES” prmpt i pritisni ENTER. UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 25
 26. 26. Created by Popovski Jordan STRANA ZA DEFINIRAWE NA PATNI TO^KI Ovaa strana ovozmo`uva kreirawe novi patni to~ki od strana na korisnikot ili pregled i dodavawe na ve}e postoe~kite koordinati, simboli i komentari. Isto taka se koristi i za bri{ewe na individualni patni to~ki od memorijata. Za kreirawe na nova patna to~ka korisnikot treba da ja znae nejzinite koordinati ili nejzinata pribli`na odale~enost, i nejzinata odale~enost od postoe~ka patna to~ka. Kreirawe na patna to~ka so vnesuvawe koordinati: 1.Od stranata za definirawe patni to~ki selektiraj “NEW” (SL.34A) i pritisni ENTER. 2.Vnesi ime na patna to~ka i pritisni ENTER. 3.Pritisni ENTER za selektirawe na simbol na patna to~ka, izberi simbol i pritisni ENTER. 4.Selektiraj “DONE?” prompt i pritisni ENTER za vra}awe na stranata za patni to~ki. 5.Selektiraj go poleto “position” (SL.34B), vnesi ja pozicijata i pritisni ENTER. 6.Pritisni ENTER za potvrda na “DONE?” promptot. SL.34A SL.34B WAYPOINT TRAIL ∆ WAYPOINT TRAIL ∆ N 3851.350’ W09447.936’ 07-MAR-97 15:55 REF: -----BRG 338 m DST i 4.20 RENAME? NEW? DELETE? DONE? N 3851.350’ W09447.936’ 07-MAR-97 15:55 REF: -----BRG 338 m DST i 4.20 RENAME? NEW? DELETE? DONE? POVIKUVAWE NA PATNI TO^KI UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 26
 27. 27. Created by Popovski Jordan Za kreirawe na nova patna to~ka bez znaewe na nejzinite pozicioni koordinati treba da se vnese nejzinoto dvi`ewe i distanca od nekoja postoe~ka to~ka ili na{ata momentalna pozicija. Kreirawe na nova patna to~ka so povikuvawe na ve}e vnesena patna to~ka: 1.Od stranata za definirawe patni to~ki selektiraj “NEW?” i pritisni ENTER. 2.Vnesi ime na patnata to~ka i pritisni ENTER. 3.Selektiraj go poleto “reference” (SL.35A) i pritisni ENTER. 4.Vnesi povikuva~ko ime na patnata to~ka (SL.35B) (ili ostavi go poleto prazno za da se iskoristi tvojata mometalna pozicija) i pritisni ENTER. 5.Vnesi go dvi`eweto i distancata za novata patna to~ka referentnata patna to~ka. 6.Pritisni ENTER za potvrda na “DONE?” promptot. WAYPOINT TRAIL ∆ N 3851.350’ W09447.936’ RENAME? 07-MAR-97 15:55 NEW? REF: -----DELETE? BRG 338 m DST i 4.20 DONE? SL.35A WAYPOINT TRAIL ∆ N 3851.350’ W09447.936’ RENAME? 07-MAR-97 15:55 NEW? REF: GAS--DELETE? BRG 338 m DST i 4.20 DONE? SL.35B SIMBOLI NA PATNI TO^KI GPS II+ ovozmo`uva da se izberat eden od 16 simboli za sekoja patna to~ka za lesno prepoznavawe na mapata. Od UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 27
 28. 28. Created by Popovski Jordan stranata za simboli isto taka mo`e da se izbere kako patnite to~ki da izgledaat na mapata. Izbirawe na simbol na patna to~ka: 1.Selektiraj go poleto za simbol (SL.36A) i pritisni ENTER. 2.Izberi simbol i pritisni ENTER. 3.Kursorot }e premine na prika`anoto pole od kade {to mo`e da se izbere koj simbol e prika`an na mapata. 4.Pritisni ENTER , i selektiraj edna od slednive opcii: “name with symbol” , “symbol only”, ili “comment with symbol”. (SL.36B) 5.Pritisni ENTER za potvrda na izbranoto i ENTER za potvrda na “DONE?” promptot. MARK POSITION Waypoint: Add to route HOME 00 N 3851.350’ W09447.936’ FOM _ _ _._ FT number: _ _ SAVE? AVERAGE? SL.36A SL.36B KOMENTARI ZA PATNI TO^KI Sekoja patna to~ka zapi{ana vo GPS II+ ima pole koe {to korisnikot go koristi za zabele{ki. Prethodno definirana zabele{ka e UTC (ili glavno vreme spored Grini~) , data i vreme koga patnata to~ka e kreirana. Za promena ili dodavawe na komentar: 1.Selektiraj go poleto “comment”. UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 28
 29. 29. Created by Popovski Jordan 2.Pritisni ENTER. (SL.37A) Napomena: “comment” poleto mo`e da se izbri{e so pritiskawe na levata strana od “Rocker” kop~eto. 3.Vnesi go komentarot. (SL.37B) WAYPOINT TRAIL ∆ N 3851.350’ W09447.936’ RENAME? 07-MAR-04_05:55_ NEW? REF: -----DELETE? BRG 000 m DST i 0.00 DONE? 4.Pritisni ENTER. SL.37A WAYPOINT TRAIL ∆ N 3851.350’ W09447.936’ RENAME? COVE_WEST_OF_BE NEW? REF: -----DELETE? BRG 086 m DST i 5.00 DONE? SL.37B PREIMENUVAWE I BRI[EWE PATNI TO^KI Poliwata za preimenuvawe i bri{ewe se locirani od desnata strana na stranata za definirawe na patni to~ki. WAYPOINT TRAIL ∆ N 3851.350’ W09447.936’ GREAT SUNSET REF: -----BRG 086 DST 5.00 m i RENAME? NEW? DELETE? DONE? SL.38A SL.38B Rename RIDGE To: CANVON ARE YOU SURE Yes? or No? Za preimenuvaweto na patna to~ka: 1.Selektiraj “RENAME?” (SL.38B) i pritisni ENTER. 2.Vnesi go novoto ime na patna to~ka i pritisni ENTER. 3.Pritisni ENTER za potvrda na “YES?” promptot. UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 29
 30. 30. Created by Popovski Jordan Za bri{ewe na patna to~ka: 1.Selektiraj “DELETE?” i pritisni ENTER. 2.Izberi “YES?” i pritisni ENTER. Napomena: za bri{ewe na patna to~ka koja e del od ruta, prvo premesti ja patnata to~ka od rutata i izbri{i ja. Ako se obidete da izbri{ete patna to~ka koja e del od rutata na ekranot }e se poka`e poraka “Route Waypoint Can’t be Deleted”. SKENIRAWE PATNI TO^KI GPS II+ ima opcija koja {to pri vnesuvawe na odreden poim avtomatski, numer~ki ili po azbu~en red, dava poimi sli~ni ili isti na nego. Za skenirawe na patna to~ka: 1.Selektiraj go poleto na patnata to~ka i pritisni ENTER. 2.Pritisni ja levata strana od kop~eto, za bri{ewe na imeto na poleto. 3.Prebaraj preku patnite to~ki. 4.Koga posakuvanata patna to~ka e pronajdena pritisni ENTER. SELEKTIRAWE NA GOTO DESTINACIJA SL.40A SL.40A UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ GPS II+ ovozmo`uva 5 pravci za navigacija do destinacija: GOTO, MOB, Tracback, route, i find city navigation. Najosnoven metod za selektirawe na destinacija e GOTO funkcijata, koja ovozmo`uva da se izbere bilo koja strana 30
 31. 31. Created by Popovski Jordan patna to~ka kako destinacija za da se postavi kurs od na{ata momentalna pozicija. Za aktivirawe na GOTO funkcijata: 1.Pritisni GOTO. 2.Izberi ja patnata to~ka do koja ode{ (SL.40A), i pritisni ENTER. saka{ da Koga GOTO patna to~ka e aktivirana, kompas stranata ili stranata za avtopat ovozmo`uva upravuvawe do krajnata destinacija se dodeka GOTO e aktivna. SL.40B Za odlo`uvawe na aktiven GOTO : 1.Pritisni GOTO kop~e. 2.Selektiraj “CANCEL GOTO?” (SL.40B) i pritisni ENTER. MAN OVERBOARD FUNKCIJA Ovozmo`uva simultano markirawe i setirawe na kurs vo pozicija za brz odgovor do pominatite pozicii. SL.41A Za aktivirawe na MOB mod: UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 31
 32. 32. Created by Popovski Jordan 1.Pritisni GOTO dvapati.Na GOTO stranata za patna to~ka }e se prika`e “MOB” selektirano. 2.Pritisni ENTER za po~etok na MOB navigacija. (SL.41A) GPS II+ sega ve vodi do MOB patna to~ka se dodeka MOB GOTO ne e odlo`eno. Za memorirawe na MOB patna to~ka prvo preimenuvaj ja , zatoa {to }e bide zameneta sledniot pat koga se aktivira MOB. SL.41C Rename MOB To: MOB--ARE YOU SURE Yes? or No? TRACBACK NAVIGACIJA GARMIN patentiranata TracBack opcija ovozmo`uva SL.41B brzo pronao|awe na patekata koristej}i go dnevnikot na zapisi memoriran vo priemnikot. Ovaa opcija ja eliminira potrebata od markirawe patni to~ki na pravecot i kreirawe i aktivirawe na ruta za vra}awe nazad od kade {to sme po~nale. Mo`e da se selektiraat 3 track opcii. SL.42A SL.42B UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 32
 33. 33. Created by Popovski Jordan Off – nikakvo dejstvo nema da bide snimeno. Fill – patekata }e bide snimana se dodeka memorijata na priemnikot ne se napolni. Searching – patekata postojano }e se snima popolnuvaj}i ja memorijata (zamenuvaj}i gi starite podatoci so novi podatoci). Za birawe na opcijata patna lista: 1.Selektiraj go “record”poleto (SL.42A) , pritisni ENTER, selektiraj edna opcija i pritisni ENTER. Koga Tracback ruta e aktivirana , }e napravi vra}awe do najstarata patna lista vo memorijata na priemnikot, zatoa e prepora~livo da se is~isti postoe~kata patna lista pred po~etokot na sekoe patuvawe. Bri{ewe na patnata lista i definirawe na po~etna to~ka za TracBack ruta: 1.Od stranata so mapi pritisni ENTER , selektriraj ja opcijata “track setup” i pritisni ENTER. 2.Selektiraj “CLEAR LOG?” (SL.42B) , pritisni ENTER , selektiraj “Yes?” i pritisni ENTER. Za aktivirawe na TracBack ruta: 1.Pritisni GOTO , selektiraj “TRACBACK?” ←(SL.43A), i pritisni ENTER. SL.43A Koga TracBack funkcijata e aktivirana GPS II }e ja zeme patnata lista, momentalno smestena vo memorijata i }e ja podeli na segmenti nare~eni noze (SL.43B). Do 30 privremeni patni to~ki }e bidat kreirani za obele`uvawe na najspecifi~nite + UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 33
 34. 34. Created by Popovski Jordan delovi od patnata lista so pomo{ na koi se duplira va{ata to~na pateka kolku {to e mo`no poblisku. Tie to~ki }e bidat obele`ani so “T001” broevi na listata na patni to~ki i so “T” simboli na Map stranata (SL.43C). Aktivnata strana so ruta }e se pojavi na ekranot, prika`uvaj}i ja rutata od na{ata pozicija do najstarata to~ka od patnata lista vo memorijata. Navigacionen vodi~ do sekoja patna to~ka }e bide obezbeden nazad do na{ata po~etna to~ka od patnata lista. Napomena: mo`e da se izbri{e TracBack patna to~ka od ruta samo ako rutata ne e aktivna. SL.43C SL.43B SOVETI PRI KREIRAWE I KORISTEWE NA TRACBACK OSOBINITE Za najdobro iskoristuvawe na TracBack osobinite korisni se slednive soveti: • • • Sekoga{ bri{ete ja patnata lista do mestoto kade sakate da se vratete nazad. Opcijata “record” od track log setup stranata mo`e da bide vo “wrap” ili “fill” pozicija. Vo memorijata mora da ima najmalku 2 to~ki vo patnata lista za kreirawe na TracBack ruta. UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 34
 35. 35. Created by Popovski Jordan • • • • • • Ako vo memorijata nema dovolno slobodni patni to~ki za kreirawe na TracBack rutata priemnikot vr{i izvestuvawe so poraka “waypoint memory full” i priemnikot }e gi iskoristi bilo koi dostapni patni to~ki za kreirawe na TracBack ruta koi {to prethodno se vneseni vo memorijata na priemnikot (najstarata to~ka vo patnata lista na memorijata). Ako opcijata “method” od stranata za patna lista e setirana na vremenski interval , TracBack rutata nema da ja sledi va{ata to~na pateka. (ako kriteriumot e postaven na avtomatsko , TracBack rutata sekoga{ }e bide najdetalna.) Ako priemnikot e isklu~en ili se izgubi vrskata so satelitot za vreme na patuvaweto , TracBack rutata ednostavno }e nacrta prava linija pome|u bilo koja to~ka kade {to vrskata e izgubena i kade {to e dobiena. Ako promenite vo nasokata i distancata od patnata lista se mnogu kompleksni, 30 patni to~ki ne }e bidat dovolni za da ja obele`at to~nata pateka. Priemnikot toga{ }e dodeli 30 patni to~ki na najzna~ajnite mesta od patekata i }e gi poednostavi segmentite so nekoi promeni vo nasokata. Ako saka{ da ja memorira{ TracBack ruta, kopiraj ja rutata 0 vo otvorena nekoristena ruta pred aktivirawe na drug TracBack. Aktiviraweto drug TracBack od skladiranite ruti }e ja prebri{e postoe~kata TracBack ruta . Sekoga{ koga TracBack ruta e aktivna, priemnikot avtomatski }e gi izbri[e site privremeni patni to~ki {to ne se sodr`ani vo rutite od 1 do 19. Ako imame privremeni patni UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 35
 36. 36. Created by Popovski Jordan to~ki zapi{ani vo rutite od 1 do 19 , priemnikot }e kreira novi privremeni patni to~ki koristej}i gi prvite dostapni 3-cifreni broevi. (isto taka mo`e da se izbri{at site privremeni TracBack patni to~ki vo memorijata so koristewe na “delete by symbol” metodot). STRANA ZA DEFINICIJA NA RUTATA Poslednata forma od navigirawe do destinacija so GPS II+ e so kreirawe na ruta od strana na korisnikot. GPS II+ ovozmo`uva kreirawe i memorirawe na 20 ruti so po 30 patni to~ki sekoja. Navigaciskite osobini na rutata ovozmo`uvaat da se planira i navigira kursot od edno mesto do drugo so pomo{ na predefinirani patni to~ki. Rutite se ~esto koristeni koga ne e prakti~no, bezbedno, ili mo`no da se vr{i navigirawe na direkten kurs do nekoja destinacija (pr. Niz voda ili nevozmo`ni tereni). UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 36
 37. 37. Created by Popovski Jordan Desnata strana od stranata za definirawe ruta sodr`i nekolku “function” poliwa koi ovozmo`uvaat, kopirawe, ~istewe, invertirawe ili aktivirawe na prika`anata ruta. Rutite od 1 do 19 se koristat kako ruti za memorirawe , dodeka rutata 0 sekoga{ e vo uloga na aktivna ruta za navigirawe. Ako sakate da memorirate ruta {to momentalno se nao|a vo ruta 0 prvo treba da se kopira vo druga otvorena ruta zatoa {to }e bide prebri{ana so narednata aktivirana ruta. Ruti mo`e da bidat kopirani, izbri{ani , invertirani, ili aktivirani preku stranata za definirawe ruti (SL.47A). Za izbirawe na stranata za definirawe ruti: 1.Selektiraj “ROUTES” od stranata za menija i pritisni ENTER. SL.47A SL.47B Poleto “route number” e prika`ano na gorniot del od strana (SL.47B) so “user comment” poleto koe se sostoi od 16 karakteri i se nao|a na desnata strana. Ako “user comment” ne e vneseno, poleto ja prika`uva prvata i poslednata to~ka od rutata. Listata so patni to~ki na levata strana od ekranot prifa}a do 30 patni to~ki za sekoja ruta, so poliwa za po`elnata pateka UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 37
 38. 38. Created by Popovski Jordan i rastojanieto pome|u nozete. Vkupnata dol`ina na rutata e prika`ana pod listata na patni to~ki. KREIRAWE I NAVIGIRAWE RUTI Za kreirawe ruta od stranata za definirawe ruti: 1.Selektiraj go poleto “route number” i pritisni ENTER. 2.Vnesi go brojot na rutata i pritisni ENTER. (samo otvorenite ruti }e bidat dostapni). 3.Pritisni ENTER za vnesuvawe na komentar na rutata, dokolku e potreben (SL.48A). 4.Vnesi go komentarot i pritisni ENTER. 5.Vnesi ja prvata patna to~ka od rutata i pritisni ENTER. Prodol`i so vnesuvawe na ostatokot od patnite to~ki (SL.48B) . SL.48B SL.48A Isto kako i TracBack osobinite , rutite se podeleni i navigirani na pomali segmenti nare~eni “noze”. Patnata to~ka do koja {to se odi vo nogata e nare~ena “active to” patna to~ka, i patnata to~ka pozadi nas e nare~ena “active from” UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 38
 39. 39. Created by Popovski Jordan patna to~ka. Linijata pome|u ovie dve to~ki e nare~ena “active leg”. Koga i da se aktivira ruta avtomatski }e selektira noga na rutata {to e najblisku do momentalnata pozicija kako “active leg”. Kako {to se pominuva sekoja patna to~ka od rutata priemnikot avtomatski ja selektira narednata patna to~ka kako “active to” patna to~ka. AKTIVIRAWE I INVERTIRAWE RUTI Po vnesuvaweto na ruta , taa mo`e da bide ili aktivirana vo sekvenca ili invertirana od stranata za definirawe ruti. Procesot od aktivirawe ili invertirawe memorirani ruti , pretstavuva memorirana ruta (ruti od 1 do 19) i vr{i kopirawe vo aktivna ruta (ruta 0 ) za navigacija. Memoriranata ruta ne e pove}e potrebna i }e bide smestena pod nejziniot postoe~ki broj. Ovoj sistem ovozmo`uva da se ima aktivna ruta na koja {to vo tekot na navigacijata mo`e da se vr{i dodavawe i potoa da se memorira kako nova ruta. Za toa potrebno da se kopira aktivnata ruta vo neiskoristen del od mestoto za smestuvawe ruti. UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ SL.49A strana SL.49B 39
 40. 40. Created by Popovski Jordan Za aktivirawe ruta: 1.od stranata za definirawe ruti selektiraj go poleto “route number”. 2.Vnesi go brojot na rutata za da bide aktivirana i pritisni ENTER. 3.Selektiraj “ACT?” (SL.49A) i pritisni ENTER. Za aktivirawe na ruta vo obratna nasoka: 1.Sledi ja postapkata prethodno , no selektiraj “INV?” (SL.49B) i pritisni ENTER. STRANA ZA AKTIVNA RUTA Koga ruta e aktivirana, stranata na aktivnata ruta }e prika`e patna to~ka so presmetana vremenska gre{ka vo momentalnata brzina i distanca do sekoja patna to~ka (SL.50A). Ako se vr{i navigacija na aktivna ruta stranata za aktivna ruta }e stane del od glavnata strana na aparatot. Stranata za aktivnata ruta dozvoluva da se promeni “ETE” poleto vo “DTK” ili “ETA” za sekoja noga. Isto taka mo`e da se izbri{e ili invertira aktivna ruta. UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ SL.50A strana SL.50B 40
 41. 41. Created by Popovski Jordan Za prika`uvawe DTK ili ETA za sekoja noga: 1.Selektiraj “ETE” i pritisni ENTER. (SL.50B) 2.Odberi “DTK” ili “ETA” i pritisni ENTER. Aktivna strana za rutata isto taka ovozmo`uva da se izbri{e (prekine navigiraweto) ili invertira aktivna ruta bez koristewe na stranata za definirawe ruti. Inverirawe ruta od stranata na aktivni ruti: 1.Selektiraj “INV?” i pritisni ENTER. Za bri{ewe na aktivna ruta i preki nso navigirawe na rutata: 1.Selektiraj “CLR?” i pritisni ENTER. KOPIRAWE I BRI[EWE RUTI UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 41
 42. 42. Created by Popovski Jordan Stranata za definirawe ruti isto taka mo`e da se koristi za kopirawe ruta do drug broj na ruta. Ovaa osobina e korisna koga se pravat promeni na aktivna ruta (ili TracBack) i sakame da ja memorirame rutata so nejzinite modifikacii za ponatamo{no koristewe. SL.51B SL.51A Kopirawe ruta: 1.Selektiraj go poleto “route number” i pritisni ENTER.(SL.51A). 2.Vnesi go brojot na rutata za kopirawe i pritisni ENTER. 3.Selektiraj go poleto “copy to” i pritisni ENTER. 4.Proveri gi ostanatite ruti i odberi go brojot na rutata so krajna destinacija. (samo otvoreni ruti }e bidat dostapni). Pritisni ENTER za kopirawe na rutata. Za bri{ewe ruta od memorija: 1.Selektiraj go poleto “route number” i pritisni ENTER. 2.Vnesi go brojot na rutata i pritisni ENTER. UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 42
 43. 43. Created by Popovski Jordan 3.Selektiraj “CLR?” (SL.51B) i pritisni ENTER. 4.Selektiraj “Yes?” i pritisni ENTER. PREUREDUVAWE RUTI Koga rutata e kreirana i memorirana mo`e da se SL.52B preurediSL.52A vreme. vo sekoe Za preureduvawe na ruta od stranata na aktivni ruti od stranata za definirawe ruti: 1.Odberi ja patnata to~ka koja se preureduva i pritisni ENTER.(SL.52A) Na ekranot za preureduvawe }e se pojavat nekolku opcii, opcija za povtoren pregled, vnesuvawe, bri{awe, ili menuvawe na selektirano pole na patna to~ka (SL.52B). Ova pole gi sodr`i slednive opcii: o Review? – pregled na stranata za definirawe patni to~ki. o Insert? – dodavawe na nova patna to~ka. o Remove? – bri{ewe na selektirana patna to~ka. UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 43
 44. 44. Created by Popovski Jordan o Change? – zamenuvawe na selektirana patna to~ka so nova. Mo`e da se izbri{e patna to~ka od ruta no samo ako rutata ne e aktivna. Ako dodade{ , izbri{e{ ili ja smeni{ prvata ili poslednta patna to~ka na rutata, prethodno definiraniot komentar (prvata i poslednata patna to~ka) avtomatski }e izvr{i nadopolnuvawe po promenite. Napomena : preureduvaweto na originalno memoriranata ruta nema efekt na rutata 0. ako sakate da memorirate preuredena verzija od rutata 0 , memoriraj ja na otvorena ruta. ON-ROUTE GOTO Vo po~etokot na ovoj del spomnavme deka GPS II+ avtomatski }e selektira noga na rutata koja {to e najbliska do pozicijata vo koja se nao|ame kako aktivna noga. Ova }e ovozmo`i upravuvawe do po`elnata pateka od aktivnata noga. Posveti vnimanie deka prvata patna to~ka selektirana kako destinaciona patna to~ka }e bide od nogata na rutata , najblisku do na{ata pozicija. Ova mo`e da zna~i deka ne navigira{ do prvata patna to~ka od aktivnata ruta – mo`ebi navigira{ kon poslednata. Ako preferira{ da navigira{ ruta nadvor od sekvencata mo`e da se upotrebi “On-route GOTO” od stranata so aktivni ruti. UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ SL.53A strana SL.53B 44
 45. 45. Created by Popovski Jordan Za upotreba na “On-route GOTO” od stranata na aktivni ruti: 1.Odberi go po`elnata patna to~ka od rutata i pritisni GOTO. 2.Koga }e se pojavi GOTO na ekranot so selektirana patna to~ka pritisni ENTER . ]e se zabele`i deka so dostigawe na patna to~ka od “On-route GOTO” , priemnikot avtomatski }e go povrati navigiraweto na ostatokot od rutata vo sekvenca koristej}i ja stranata na koja {to ste bile pred izvr{uvaweto na GOTO . SELEKTIRAWE NA KORISNI^KI NAVIGACIONA STRANA DEFINIRANA Koga imate selektirano GOTO ili aktivirano TracBack, MOB, ili ruta, priemnikot }e ovozmo`i grafi~ko upravuvawe do destinacijata so edna ili dve navigacioni strani: SL.54A SL.54B UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 45
 46. 46. Created by Popovski Jordan   Compas Page – ovozmo`uva pokazatel do destinacijata so rotira~ki kompas prika`an na ekranot koj ja poka`uva nasokata na patuvaweto. Kompas stranata ovozmo`uva podobro upravuvawe pri patuvawe so prevozni sredstva , kade {to navigacija vo prava linija ne e vozmo`na. Highway Page – ovozmo`uva grafi~ki pat {to ja gi poka`uva va{ite dvi`ewa bliski do odredeniot kurs so gre{kite {to se pravat pri dvi`ewe od prvata do poslednata to~ka. Dvete strani ovozmo`uvaat digitalna slika od otstapuvawata i dol`inata do destinacijata i momentalnata brzina i pat na zemjata. Stranite mo`e da se smenat vo sekoe vreme. Za odbirawe bilo koja navigaciona strana : 1.Pritisni ENTER od postoe~kata strana za navigacija i ENTER povtorno , za menuvawe na stranata. ETE poleto locirano na sredinata od dolniot del na dvete strani e korisni~ki selektira~ko pole koe {to ovozmo`uva prikaz na navigacioni vrednosti za patuvaweto. Za pristap do korisni~ki selektiranoto pole: 1.Selektiraj “ETE” i pritisni ENTER. 2.Koristi ja tastaturata za odbirawe na dadenite opcii. Slednive opcii se dostapni od stranata za navigacija: Estimated Time Enroute (ETE) – vremeto ostanato do va{ata destinacija presmetano vrz osnova na va{ata brzina i pat. UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 46
 47. 47. Created by Popovski Jordan Estimated Time of Arrival (ETA) – vremeto od denot od va{eto pristigawe do krajnata destinacija vrz osnova na va{ata brzina i pat. Course to Steer (CTS) - otstapuvawe koe {to }e vi dade najprecizen pat da ostanete na kursot do va{ata destinacija. Crosstrack Error (XTK) – razlikata na koja {to ste od preppora~aniot kurs vo bilo koja nasoka. Ova pole }e dade digitalna prikaz na CDI skalata. Velocitu Made Good (VMG) – brzinata so koja se patuva kon destinacijata. Turn (TRN) – brojot na korekcii vo stepeni potrebni za patuvawe direktno do destinacijata. KORISTEWE NA KOMPAS STRANATA Kompas stranata (SL.56 i SL.57) ovozmo`uva grafi~ko upravuvawe do destinacijata na patnata to~ka. Sredinata na stranata sodr`i rotira~ki kompas koj ja prika`uva kursot dodeka se dvi`ite i strelka {to go poka`uva pravecot na destinacijata. SL.56 Kompas krugot i strelkata rabotat nezavisno pri poka`uvaweto na pravecot od va{eto dvi`ewe i nasokata do va{ata destinacija. Na primer , ako strelkata poka`uva nagore se dvi`ite direktno kon patnata to~ka. Ako strelkata poka`uva vo druga nasoka , svrtete se vo sprotivnata za da dojde do poklopuvawe i prodol`ete po taa nasoka. Otstapuvaweto i distancata na patnata to~ka se UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 47
 48. 48. Created by Popovski Jordan prika`ani na gorniot del od ekranot a momentalniot pat i brzina na dolniot del od ekranot. Ovaa strana e podobra od stranata Highway za patuvawe so mala brzina ili koga ima mnogu promeni na nasokata. AGOL POD KOJ SE DVI@IME ODREDI[NA PATNA TO^KA RASTOJANIE DO PATNA TO^KA POKA@UVA^ KON PATNA TO^KA AGOL POD KOJ TREBA DA SE DVI@IME GRAFI^KI KOMPAS BRZINA NA DVI@EWE PREDVIDENO VREME (KORISNI^KI PROMENLIVO POLE) SL.57 KORISTEWE NA HIGHWAY STRANATA UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 48
 49. 49. Created by Popovski Jordan Ovaa strana (SL.58 i SL.59) isto taka ovozmo`uva grafi~ko upravuvawe do destinacija na edna patna to~ka , so prava linija na odbereniot kurs i distanca i pravec koga sme nadvor od SL.58 kursot. Kako {tose dvi`ime napred kon na{ata destinacija na sredinata mo`e da se zabele`i grafik na na{eto dvi`ewe nare~en “highway” . va{ata pozicija e prestavena so dijamant vo centarot na skalata. Linijata vo pravec gore-dole na ekranot ja prestavuva na{ata pateka. Kako {to se dvi`ime napred kon patnata to~ka , avtopatot }e napravi pridvi`uvawe – poka`uvaj}i ja nasokata AGOL POD KOJ SE DVI@IME ODREDI[NA PATNA TO^KA RASTOJANIE DO PATNA TO^KA GRAFI^KI PAT CDI SKALA nadvor od kursot –pribli`no do pozicioniot dijamand na CDI UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 49
 50. 50. Created by Popovski Jordan skalata. Za da se ostane na kursot se pridvi`uvame kon centarot na avtopatot. SL.59 Ako se odale~ite od pretpostaveniot kurs za pove}e od 1/5 od selektiranata CDI skala , to~noto rastojanie so koe {to sme nadvor od kursot }e bide prika`ano na mestoto kade {to CDI skalata voobi~aeno se prika`uva. Ako premnogu se odale~ime od kursot (avtopatot is~ezne od ekranot) na ekranot }e se pojavi poraki so koja se objasnuva kako da se vratime nazad na kursot. Koga se pribli`ime do patna to~ka , na ekranot se prika`uva “finished line”. Koga linijata }e se poklopi so CDI skalata zna~i deka ste pristignale na va{ata destinacija. STRANA ZA MAPI AGOL POD KOJ TREBA DA SE DVI@IME BRZINA NA DVI@EWE PREDVIDENO VREME (KORISNI^KI PROMENLIVO POLE) UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 50
 51. 51. Created by Popovski Jordan Aparatot sodr`i mo}na mapa (SL.60 i SL.61) koja mo`e da odredi mnogu pove}e otkolku samo kursot i rutata. “Mar” stranata isto taka ovozmo`uva kursor koj ovozmo`uva gledawe na bliskite patni to~ki , otkrivawe SL.60 na distancata i odale~uvaweto od bilo koja pozicija , i markirawe na novi patni to~ki dodeka trae navigiraweto. Aparatot isto taka ima zum za zumirawe na to~kite. Na ekranot u{te mo`e da se zabele`i dijamantska ikona koja ja obele`uva na{ata momentalna pozicija ili pozicijata vo dvi`ewe. Najbliskite patni to~ki se prestaveni so imiwa, simboli , komentari. Mo`e da se selektiraat koi oznaki da bidat prika`ani od stranata za definirawe na patni to~ki. 4 agli od “Map” stranata se iskoristeni za prika`uvawe na razli~ni navigacioni podatoci , vklu~uvaj}i go otstapuvaweto , i distancata do krajnata patna to~ka i momentalnata brzina i pat na zemjata. Dvete poliwa na gorniot del od ekranot gi poka`uvaat UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 51
 52. 52. Created by Popovski Jordan otstapuvaweto i distancata na edn aod trite selektirani destinacii : patna to~ka na aktivna destinacija; selektirana na ekranot patna to~ka. Ako ne navigirate do patna to~ka gornite poliwa od ekranot nema da bidat prika`ani. Momentalniot pat i brzina se prika`ani na dolniot del od ekranot. AGOL POD KOJ SE DVI@IME RASTOJANIE DO PATNA TO^KA LINIJA NA RUTATA ZUMIRAWE I LOCIRAWE Ima 3 glavni funkcii koi mo`at da se koristat od “Mar” stranata: zumirawe , locirawe i obele`uvawe to~ki. Mapata ima LINIJA NA DVI@EWE (od 0.3 do 800 km.) koi se selektiraat so pritiskawe na 18 nivoa IN i OUT kop~iwata. Ovie rangovi se merat vertikalno od dnoto do gorniot del na ekranot. AGOL POD KOJ TREBA DA SE DVI@IME BRZINA NA DVI@EWE MOMENTALNA POZICIJA Koristewe na zumot: 1.Od stranata za mapi pritisni ili IN ili OUT (SL.62A). 2.Momentalnata skala mo`e da se vide so pritiskawe i zadr`uvawe na kop`eto za dole. Na prozorec }e se prika`e momentalnata skala (SL.62B). UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 52
 53. 53. Created by Popovski Jordan Vtorata funkcija e funkcijata za locirawe koja ovozmo`uva premestuvawe na mapata so cel da se vidat mestata koi se nadvor od vidliviot del na mapata. SL.62A Aktivirawe na funkcijata za locirawe: 1.Koristi ja tastaturata za pomesuvawe na mapata vo bilo koj pravec vklu~uvaj}i i dijagonalno. SL.62B SL.63A Kako {to ja premestuvame mapata se pojavuva krst (SL.63A). Krstot prestavuva celno obele`je na mapata . distancata i otstapuvaweto od destinacijata }e bide zameneto so distanca i otstapuvawe od momentalnata to~ka na koja se nao|ame do celniot krst. UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 53
 54. 54. Created by Popovski Jordan Koga se dvi`ime niz mapata se zabele`uva deka krstot } e “snap to” (prilepi) na patnite to~ki na ekranot i }e go nazna~i imeto na patnata to~ka (SL.63B). Koga imeto na patnata to~ka e nazna~eno mo`e da se pregleda nejzinata definiciona strana (SL.63C), ili opciite na prika`uvawe na patna to~ka , ili koristewe na GOTO funkcijata (SL.63D). SL.63B Za pregleduvawe na definirana strana za patna to~ka za odredena patna to~ka: 1.Pritisni ENTER dodeka patnata to~ka e selektirana. Od stranata za definirawe patna to~ka isto taka mo`e da se definira kako edna individualna patna to~ka e prika`ana na SL.63C mapata. Aparatot prika`uva patni to~ki so ime i soodveten simbol (SL.64A), samo simbol (SL.64B), ili 16-karakteren komentar i soodveten simbol (SL.64C). Imeto na patnata to~ka ima 6 karakteren limit, dodeka komentarot ima 16-karakteren SL.63D limit i ima 16 individualni simboli za patna to~ka. UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 54
 55. 55. SL.64A SL.64B SL.64C Created by Popovski Jordan Za selektirawe na prika`ana opcija za patna to~ka: 1.Selektiraj go simbol poleto i pritisni ENTER. 2.Pomesti go kursorot do poleto “display” (SL.65A) i pritisni ENTER 3.Selektiraj prika`ana opcija i pritisni ENTER za selektirawe edna od slednite prika`ani opcii: “name with symbol” , “symbol only” (SL.65B) ili “comment with symbol”. 4. Pritisni ENTER za potvrda na “DONE?” promptot. 5. Pritisni ENTER za vra}awe na stranata so mapi. Poslednata funkcija {to mo`e da se izvr{i so selektirana SL.65A SL.65B patna to~ka na stranata so mapa e funkcijata GOTO direktno na patnata to~ka. GOTO na patna to~ka selektirana na stranata za mapi: 1.Pritisni GOTO. 2. Pritisni ENTER za potvrda. UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 55
 56. 56. Created by Popovski Jordan KORISTEWE NA KURSOROT ZA OBELE@UVAWE NA GOTO PATNI TO^KI Vo tekot na lociraweto krstot prestavuva celna pozicija na mapata , so rangot i otstapuvaweto do celta prika`ana vo gornite agli od ekranot. Za da se obele`i celna pozicija obele`ana so krstot kako nova patna to~ka: 1.Pritisni MARK.(SL.66A) 2.Vnesi ime ili broj na ruta i pritisni ENTER. SL.66B SL.66A Isto taka mo`e da se koristi celniot krst kako brzo odredena GOTO destinacija. Ova e sli~no kako i MOB mod, i ovozmo`uva instantno markitawe na kurs za nova patna to~ka nare~ena “MAR”. GOTO celniot krst: 1.Pritisni GOTO , pritisni ENTER.(SL.66B) Za memorirarawe na “MAR” patna to~ka, prethodno preimenuvaj ja , zatoa {to mo`e da bide prebri{ana sledniot pat. Prekinuvawe na funkcijata za locirawe: 1.Pritisni QUIT. UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 56
 57. 57. Created by Popovski Jordan PRISTAP KON STRANITE SO MAPI Mo`en e pristap do 4 dodatni strani – the map setup page, the track setup page, the find city page, i the city setup page – so pritiskawe ENTER dodeka ste na stranata za mapi (SL.67A). Za izbirawe na edna od ovie opcii: 1.Selektiraj go posakuvanoto pole i pritisni ENTER. SL.67A MAP SETUP STRANA I ORIENTACIJASL.67B Ovaa strana ovozmo`uva selektirawe na strana so mapa i satelitska orientacija, isto taka pojasnuvaj}i koi predmeti se pretstaveni. Mapata i satelitskite strani mo`e da se orientirani kon: “NORTH UP” i “TRACK UP” (direkcijata na momentalnoto dvi`ewe) , ili “DTK UP” (posakuvanoto sledewe, ili direkcijata na patuvawe za da se ostane na kursot). Za promena na orientacijata na mapata: 1.Selektiraj go poleto “Mar” i pritisni ENTER. (SL.67B) 2.Odberi ja posakuvanata orientacija i pritisni ENTER. UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 57
 58. 58. Created by Popovski Jordan Napomena: selektiraweto na “DTK UP” opcijata }e go prefrli satelitskiot pogled vo prebaruvawe. Ostanatiot del od stranata so mapi pomaga da se odredat koi predmeti/objekti se prika`ani na mapata so selektirawe na “Yes” ili “No” vo odredenoto pole. “Rings” – prika`uva 3 momentalni pozicii na krugovi na mapata.  “Route” – postavuva i pravi no`ni linii pome| u patni to~ki vo SL.68 aktivna ruta i gi prika`uva imiwata na patnite to~ki vo rutata. “Nearest” – prika`uva 9 najbliski patni to~ki do na{ata pozicija na mapata. “Names” – prika`uva imiwa na patni to~ki za 9 najbliski to~ki. “Track log” – gi prika`uva i crta to~kite od trasata na mapata.     Za vklu~uvawe ili isklu~uvawe na predmet od mapata: 1.Selektira “Yes” ili “No” na odredeniot predmet na mapata i pritisni ENTER. TRACK SETUP STRANA Ovaa strana ovozmo`uva upravuvawe so dnevnikot so podatocite za trasata. Od ovaa strana mo`e da se selektira kako da se napravi dnevnik i na koj na~in se snima dnevnikot na trasata. UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 58
 59. 59. Created by Popovski Jordan Za vklu~uvawe na dnevnikot na trasata: 1.Selektiraj go poleto “record” i pritisni ENTER. 2.Odberi “Yes” ili “No” i pritisni ENTER. (napomena: isklu~uvaweto na snimaweto na trasata }e gi onevozmo`i TracBack osobinite) METOD NA TRASA Memoriraniot metod vo priemnikot odreduva kolku ~esto pozicii se memoriraat vo dnevnikot za trasata. Ovaa opcija ovozmo`uva dosta dobro koristewe na memorijata i ovozmo`uva precizna TracBack ruta. Za promena na metodot za snimawe na odreden vremenski interval: 1.Selektiraj go poleto “method” i pritisni ENTER. 2.Selektiraj go “TIME INTERVAL” (SL.69A) i pritisni ENTER dvapati (SL.69B). 3.Vnesi vrednosti vo ~asovi, minuti , sekundi i pritisni ENTER. SL.69B SL.69A PRIKA@UVAWE NA DNEVNIKOT ZA TRASATA UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 59
 60. 60. Created by Popovski Jordan Ovaa strana prika`uva nekolku vidovi na to~ki koi {to mo`at da bidat prika`ani na MAP stranata. Na~inot na koj e setirano ovozmo`uva 250 to~ki so dobra rezolucija so minimalno zafa}awe na ekranot. Maksimumot e 1024 to~ki. Koga }e se stigne do maksimalniot broj na to~ki od trasata, najstarata to~ka }e bide zagubena i mesto nea }e se napi{e nova. NAPOMENA: Mo`e da se zabele`i deka so podesuvawe na to~kite od trasata prika`ani na ekranot nema da se zagubat ako priemnikot memorira dnevnik na trasata ili mo`nosta za kreirawe na TrackBack rutata. UPRAVUVAWE I BRI[EWE NA DNEVNIKOT ZA TRASATA Ostanatiot del od ekranot go prika`uva procentualniot del {to ne e ispolnet od memorijata, isto taka i poliwa za bri{ewe na memorijata na dnevnikot za trasata i aktivirawe na TrackBack osobinata. Za bri{ewe na dnevnikot na trasata: 1. Odberi CLEAR LOG (SL.70A)i pritisni ENTER. 2. Selektiraj Yes (SL.70B) i pritisni ENTER. SL.70A SL.70B UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 60
 61. 61. Created by Popovski Jordan PRONAOAWE NA STRANATA ZA GRADOT Ovaa strana ovozmo`uva pronao|awe na podatoci za gradot. Za barawe na grad po ime: SL.71A 1. selektiraj FIND CITY (SL.71A) i pritisni ENTER. 2. vnesi go imeto na gradot i pritisni ENTER. SL.71B NAPOMENA: Ako imeto na gradot sodr`i prazno mesto, treba da se selektira prazno pole koga se pi{uva imeto. [irinata i dol`inata za lokacijata na gradot }e bide prika`ana so otstapuvaweto i rastojanieto od od GPS pozicijata ili dadena patna to~ka. Za pogled na lokacijata na gradot na mapa: 1. Selektiraj SHOW MAP (SL.71B) i pritisni ENTER. Stranata za mapi }e go prika`e gradot na pozicijata kade {to e krstot na mapata. UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 61
 62. 62. Created by Popovski Jordan NAPOMENA: Lokacijata na gradot mo`e nema da bide pregledna na mapata ako e maksimalno zumirana, zatoa treba da se namali zumot. Vra}awe na mapata do postojanata GPS lokacija: 1. Pritisni QUIT kop~eto. Za upotreba na GOTO na mapata za odreduvawe na lokacija na gradot: 1. Pritisni GOTO, i potoa pritisni ENTER za aktivirawe na GOTO. SL.72B Za SL.72A na GOTO vo stranata na gradot za upotreba pronao|awe na gradska lokacija: 1. Selektiraj GOTO na dolniot del od stranata (SL.72A), i pritisni ENTER dva pati za potvrda. PODESUVAWE NA STRANATA ZA GRADOT Ovaa strana ovozmo`uva selektirawe na ja~inata na zumot na mapata. Gradovite se podeleni vo tri kategorii: mali (small), sredni (medium), i golemi (large). UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 62
 63. 63. Created by Popovski Jordan NAPOMENA: Malite gradovi mo`e da ne se vidlivi na mapata koga zumot e maksimalen. Podesuvawe na ja~inata na preglednost: 1. Selektiraj CITY SETUP i pritisni ENTER. (SL.72B) 2. Odberi ja goleminata na gradot i pritisni ENTER. 3. Smeni ja posakuvanata golemina i pritisni ENTER. STRANA ZA MENI (MENU) GPS II+ stranata za meni MAIN MENU ovozmo`uva pristap do dodatni strani (podmeni) koi se koristat za NEAREST WPTS WAYPOINT LIST selektirawe i obele`uvawe i WAYPOINT ROUTES navigacisko podesuvawe DIST AND SUN (SL.73A). Ovie sedum strani se SYSTEM MENU FIND CITY podeleni vo kategorii po funkcija. SL.73A Za selektirawe na PODMENI od MENI stranata: 1. Selektiraj go imeto na MAIN MENU stranata (SL.73B) i NEAREST WPTS pritisni ENTER. WAYPOINT LIST (SL.73C) WAYPOINT ROUTES 2. Vrati se na meni DIST AND SUN stranata i pritisni SYSTEM MENU FIND CITY QUIT. SL.73B UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 63
 64. 64. Created by Popovski Jordan RASTOJANIE I SON^EVI PRESMETKI Ovaa strana }e go dade otstapuvaweto i rastojanieto pome|u dve patni to~ki ili pome|u va{ata pozicija i edna patna to~ka. Isto taka mo`e da go presmeta izgrevot i zalezot na SL.73C sonceto (po lokalno vreme) za odredena data za va{ata momentalna pozicija ili memorirana patna to~ka. Za presmetuvawe na rastojanie i son~eva presmetka: 1. Selektiraj go poleto FROM, vnesi ja odberenata patna to~ka (SL.74A) i pritisni ENTER. 2. Selektiraj go poleto TO, vnesi SL.74B to~ka i ja patnata pritisni ENTER. 3. SL.74A DATE }e bide selektirano (SL.74B). Poleto Vnesi ja datata na va{eto pristigawe na krajnata destinacija i pritisni ENTER. SYSTEM MENI Ovaa strana ovozmo`uva pristap na korisnikot do delovite na sistemot, navigacijata, alarmot i podmeni stranite. UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 64
 65. 65. Created by Popovski Jordan SYSTEM PODMENI Ovaa strana se koristi za operativniot mod, vremeto izminato i funkcii na ekranot. GPS II+ ima dva operativni moda: • Normal Mode – mu dava maksimalni performansi na SL.75A priemnikot i ovozmo`uva 24 ~asa rabota so alkalni baterii. • Simulator Mode – ovozmo`uva koristewe na aparatot bez povrzuvawe na sateliti i pogoden e za ve`bawe i vnesuvawe patni to~ki i ruti koga sme doma. Za selektirawe na operativen mod: 1. 2. Selektiraj go poleto MOD i pritisni ENTER. Odberi MOD (SL.75B) → i pritisni ENTER. SYSTEM SETUP MODE: Simulator? DATE 02 JAN 05 TIME 00:31:22 OFFSET: +00:00 HOURS: 24 CONTRAST: 000000 LIGHT TIMEOUT: 15 SEC PODESUVAWE NA DATA I VREME SL.76A UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ Vremeto i datata se locirani direkno pod MOD poleto. NAPOMENA: Datata i vremeto e zemena od GPS satelitite i ne mo`e da bide smeneto od strana na korisnikot. Bidei}i vremeto e prika`ano po UTC (po strana 65
 66. 66. Created by Popovski Jordan vremeto na Grini~ ”sredno Evropsko”). Zatoa }e treba da se vnese vremenska razlika za da se dobie to~no lokalno vreme za va{ata oblast. SL.76A Za vnesuvawe na vremenska razlika: 1. Selektiraj go poleto OFF SET i pritisni ENTER. 2. Vnesi ja vremenskata razlika i pritisni ENTER. SL.76B SYSTEM SETUP SL.77 MODE: Simulator DATE 02 JAN 05 TIME SYSTEM SETUP 00:31:22 +00:00 MODE: OFFSET: Simulator DATE HOURS: 02 JAN 24 05 000000 TIME CONTRAST: 00:31:22 LIGHT TIMEOUT: 15 SEC OFFSET: +00:00 PODMENI NAVIGACIJA ZA HOURS: 24 CONTRAST: 000000 LIGHT TIMEOUT: 15 SEC Ovaa strana se koristi za selektirawe delovi od merewata za pozicioni formati, MAP datumi, SCDI skala, delovi, pokazni informacii. UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 66
 67. 67. Created by Popovski Jordan SL.78A SL.78B FORMATI ZA POZICIJATA Formatite za pozicija za GPS II+ se {irina i dol`ina vo stepeni i minuti (hddd°mm.mmm`). Isto taka mo`e da se selektiraat stepeni, minuti i sekundi (hddd° mm`ss.s”); stepeni ((hddd.ddddd°); UTM/UPS koordinati, ili Britanski, Germanski, Irski, [vetski, [vajcarski, Tajvanski ili formati na korisnikot. Za selektirawe na format na pozicijata: 1. Selektiraj go poleto POSN i pritisni ENTER. 2. Odberi go posakuvanoto obele`uvawe i pritisni ENTER. DATUMI NA MAPI Poleto “datum ” e sistemski setirano na WGS 84. I pokraj toa {to postojat 106 razli~ni vidovi na datumi , ova pole treba da se menuva samo ako se koristat mapi koi imaat datum razli~en od WGS 84. Za izbirawe na datum: 1.Selektiraj go poleto “datum” i pritisni ENTER. UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 67
 68. 68. Created by Popovski Jordan 2.Izberi gi potrebnite podesuvawa i pritisni ENTER. Za definirawe korisni~ki datum: 1.Selektiraj go poleto NAV SETUP POSN: hddd mm.mmm “datum” i pritisni DATUM: User ENTER. CDI SCALE: ± 0.25 UNITS: Statute 2.prebaruvaj niz poleto HEADING: Auto Mag E004 “datum” se dodeka ne se pojavi “User” (SL.79) i pritisni SL.79 ENTER. 3.Vnesi vrednosti za “DX”, “DY” , “DZ” , “DA” i “DF” , koristej}i go Rocker kop~eto i i pritisni ENTER. 4.Selektiraj “SAVE?” i pritisni ENTER.  ’ SETIRAWA NA CDI SKALATA Indikatorot za devijacija od kursot (CDI) ovozmo`uva selektirawe +/- rang na CDI skalata na stranata za avtopat. Tri skali se dostapni : +/- 0.25 , 1.25 i 5.0 milji ili kilometri. Za vnesuvawe na ovie podesuvawa: 1.Selektiraj go poleto “cdi scale” (SL.80A) i pritisni ENTER. 2.Izberi gi potrebnite podesuvawa i pritisni ENTER. MERNI EDINICI Za promena na mernite edinici: 1.Selektiraj go poleto “units” (SL.80B) i pritisni ENTER. 2.Izberi gi potrebnite podesuvawa i pritisni ENTER. UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 68
 69. 69. Created by Popovski Jordan NAV SETUP POSN: hdddmm.mmm’ DATUM: WGS 84 CDI SCALE: ± 0.25 UNITS: Statute HEADING: Auto Mag E004 SL.80A NAV SETUP POSN: hdddmm.mmm’ DATUM: WGS 84 CDI SCALE: ± 0.25 UNITS: Statute HEADING: Auto Mag E004 SL.80B MAGNETNI PODESUVAWA Informaciite mo`at da bidat prika`ani spored magnetniot sever (avtomatski ili korisni~ki definiran) , vistinskiot sever . Sistemski priemnikot e podesen na avtomatski magneten sever {to e soodvetno za najgolem del aplikacii. Za izbor: 1.Selektiraj go poleto “heading”(SL.81A) i pritisni ENTER. 2.Izberi gi potrebnite podesuvawa i pritisni ENTER. Za vnesuvawe na korisni~ki definirani magnetni podesuvawa: 1.Selektiraj “User Mag” i pritisni ENTER.(SL.81B) 2.Vnesi gi stepenite i nasokata na magnetnata varijacija i pritisni ENTER. NAV SETUP POSN: hdddmm.mmm’ DATUM: WGS 84 CDI SCALE: ± 0.25 UNITS: Statute HEADING: Auto Mag E004 SL.81A UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ NAV SETUP POSN: hdddmm.mmm’ DATUM: WGS 84 CDI SCALE: ± 0.25 UNITS: Statute HEADING: User Mag: W000 SL.81B strana 69
 70. 70. Created by Popovski Jordan PODMENI ZA ALARMI Ima dva alarmi: za pristignuvawe i CDI. Alarmot za pristignuvawe }e se vklu~i koga se pribli`uvate do patna to~ka i e stignato do korisni~ki definirata destinacija. CDI alarmot }e se vklu~i koga nasokata na dvi`ewe se razlikuva od najkratkata distanca do patnata to~ka. Setirawe na alarmot: 1.Selektiraj “ALARMS” i pritsni ENTER. 2.Selektiraj go “off/on/auto” poleto (SL.82A) i pritsni ENTER. 3. Izberi gi potrebnite podesuvawa i pritisni ENTER. SL.82A SL.82B Off – alarmot e isklu~en. On – alarmot }e se vklu~i na korisni~ki definirana distanca od celnata patna to~ka. Auto – alarmot }e se vklu~i na edna minuta pred sekoja patna to~ka vo rutata ili GOTO destinacija. SIMULATOR ZA NAVIGIRAWE Simulatorot na GPS II+ ovozmo`uva izve`buvawe na site negovi operacii bez pritoa da se ima aktivna satelitska UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ strana 70
 71. 71. Created by Popovski Jordan vrska. Mo`e da se planiraat patuvawa , da se vnesuvaat patni to~ki i ruti , i da se snimaat za da bidat koristeni pri normalni operacii. Za aktivirawe na simulatorot: 1.Od stranata za menija , selektiraj “SYSTEM SETUP” (SL.86A) i pritisni ENTER. 2.Selektiraj go poleto “mode” i pritisni ENTER. 3.Selektiraj “Simulator?” (SL.86B) i pritisni ENTER. SL.86A UPATSTVO ZA UPOTREBA NA GPS II+ SL.86B strana 71

×