Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tam rekabet

30,657 views

Published on

Tam rekabet

Published in: Economy & Finance
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/36cXjBY ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Tam rekabet

 1. 1. PİYASA TÜRLERİ TAM REKABET MUTLAK MONOPOL MONOPOLLÜ REKABET Oligopol Duopol Monopol
 2. 2. Tam Rekabet Piyasası • ATOMİSİTE çok sayıda alıcı ve satıcı – hiç kimse tek başına fiyatı değiştiremez • FİYAT ALICISI firmalar fiyatı veri alırlar – dolayısyla karşılaştıkları talep eğrisi yataydır • HOMOJENLİK mallar homojendir • TAM BİLGİ alıcılar ve tüketiciler mükemmel bilgiye sahiptir • MOBİLİTE firmaların piyasaya giriş ve çıkışı serbest, kolay. Özellikleri
 3. 3. ÜRETİM MALİYETLER GELİR VE KAR Q P TR MR AR FC AFC TC ATC VC AVC MC KAR 0 5 0 5 15 15 15 - 0 0 0 -15,00 1 5 5 5 5 15 15,00 20 20 5 5 5 -15,00 2 5 10 5 5 15 7,50 24 12 8,5 4,3 4 -13,50 3 5 15 5 5 15 5,00 27 8,8 12 3,8 3 -11,50 4 5 20 5 5 15 3,75 29 7,3 14 3,5 3 -9,00 5 5 25 5 5 15 3,00 31 6,2 16 3,2 2 -6,00 6 5 30 5 5 15 2,50 33 5,4 18 2,9 2 -2,50 7 5 35 5 5 15 2,14 34 4,8 19 2,7 1 1,25 8 5 40 5 5 15 1,88 35 4,4 20 2,5 2 4,75 9 5 45 5 5 15 1,67 37 4,1 22 2,5 2 7,75 10 5 50 5 5 15 1,50 40 4 25 2,5 3 10,00 11 5 55 5 5 15 1,36 43 3,9 28 2,6 3 11,75 12 5 60 5 5 15 1,25 48 4 33 2,8 5 11,75 13 5 65 5 5 15 1,15 55 4,2 40 3 6 10,50 14 5 70 5 5 15 1,07 64 4,6 49 3,5 10 6,00
 4. 4. Arz Talep 1,000 3,000 Fiyat $10 8 6 4 2 0 Q Piyasa Firma Firmanın bireysel talep doğrusu Toplam arz-talep ve firma talebi 10 20 30 Fiyat $10 8 6 4 2 0 Q
 5. 5. C A P = D = MR C, R 1 2 3 4 5 6 7 8 910 Miktar 60 50 40 30 20 10 0 B MC Marjinal maliyet, marjinal gelir, talep, miktar ve fiyat 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28.00 20.00 16.00 14.00 12.00 17.00 22.00 30.00 40.00 54.00 68.00 Fiyat = MR Miktar Marjinal maliyet 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 MR=MC
 6. 6. P Q TR MR AR P Q TR MR AR 2 1 2 2 2 8 0 - - - 2 2 4 2 2 7 1 7 7 7 2 3 6 2 2 6 2 12 5 6 2 4 8 2 2 5 3 15 3 5 2 5 10 2 2 4 4 16 1 4 2 6 12 2 2 3 5 15 -1 3 2 7 14 2 2 2 6 12 -3 2 2 8 16 2 2 1 7 7 -5 1 TAM REKABET MONOPOLTR=P.Q↑ TC=FC+VC TR=P ↑.Q↓ P=MR=AR P=AR>MR P sabit ↓P↑ ↓Q↑ MRP=MR.MP VMP=P.MP VMP=MRP VMP>MRP VMP=Marjinal Ürünün Değeri MRP=Marjinal Ürün Hasıla ↓Q↑ TR↑ TC↓ Kar (π)↑ TR↑ TC↓ Kar (π)↑
 7. 7. Q 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 FC 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 VC 0 5 8 10 11 13 16 20 25 31 38 46 TC 10 15 18 20 21 23 26 30 35 41 48 56 TC=FC+VC MC - 5 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 Q TC MC ∆ ∆ = AFC 0 10 5 3,3 2,5 2 1,7 1,4 1,3 1,1 1 0,9 AVC 0 5 4 3,3 2,8 2,6 2,7 2,9 3,1 3,4 3,8 4,2 ATC 0 15 9 6,7 5,3 4,6 4,3 4,3 4,4 4,6 4,8 5,1 P 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 TR 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 TR=P x Q MR 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Q TR MR ∆ ∆ = KAR -10 -10 -8 -5 -1 2 4 5 5 4 2 -1 π=TR - TC Kar Max.
 8. 8. 0 10 20 30 40 50 60 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 FC VC TC 0 2 4 6 8 10 12 14 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MC AFC AVC ATC
 9. 9. TAM REKABETTE TOPLAM GELİR DOĞRUSU 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 0 10 20 30 40 50 60 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TR
 10. 10. 0 10 20 30 40 50 60 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TC TR TAM REKABETTE TOPLAM GELİR DOĞRUSU VE TOPLAM MALİYET EĞRİSİ TR>TC kar Maksimum MR=MC KISA DÖNEM DENGE MR=MC KAR MAKSİMUM
 11. 11. TRveTC TOPLAM GELİR, TOPLAM MALİYETE GÖRE FİRMA DENGESİ Q TR TC FC 2 5 a b 0 60 4 40 10 MR=MC Zarar Kar Zarar P= Q= AR= MR= AC= AVC= AFC= 15 4 15 15 10 7.5 2.5 TR= TFC= TVC= TC= Kar-zarar= 60 10 30 40 20 Tam Rekabette firmanın Normalüstü karı=20 a ve b noktası Başabaş noktasıdır.
 12. 12. TR TC Q TR TC FC 2 5 a b 0 60 4 40 10 MR=MC Zarar Kar Zarar Kar Zarar Q 2 0 4 5 Kar-zarar eğrisi 20 -10
 13. 13. TRveTC TAM REKABETTE TOPLAM GELİR, TOPLAM MALİYETE GÖRE FİRMA DENGESİ Q TR TC FC a 0 4 40 10 MR=MC Zarar Zarar P= Q= AR= MR= AC= AVC= AFC= 10 4 10 10 10 7.5 2.5 TR= TFC= TVC= TC= Kar-zarar= 40 10 30 40 0 Normalüstü karı=0 Normal kar>0
 14. 14. CveR(00) TAM REKABETTE FİRMA DENGESİ (TR, TC) Q (00) TR TC FC a 0 2 30 10 MR=MC Zarar Zarar P= Q= AR= MR= AC= AVC= AFC= 10 2 10 10 15 10 5 TR= TFC= TVC= TC= Kar-zarar= 20 10 20 30 -10 Normalüstü karı=0 Normal zarar=-10 b 20 Q=0 ise zarar=-10 Q=2 ise zarar=-10 Firma faaliyete devam konusunda KARARSIZ bölgededir. Kar=TVC
 15. 15. Kapanma noktası (Kararsız Nokta) Copyright © 2006 South-Western/Thomson Learning. All rights reserved. 0 Q P,C P1P1 P2P2 P3P3 AVCAC MC B A
 16. 16. Tam rekabet altında arz eğrisi – her fiyat seviyesinde firmanın ne kadar üreteceğini gösterir. P1 TL Çıktı SAVC SMC Q1 SATC P3 A C Q3 • SAVC’nin üstünde kalan SMC eğrisinin firmanın KISA-DÖNEM ARZ EĞRİSİNİ temsil eder
 17. 17. KPSS 2003 8. Tam rekabet koşullarında çalışan bir firmanın kısa dönem arz eğrisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Ortalama toplam maliyet eğrisinin yükselen kısmı B) Marjinal maliyet eğrisinin ortalama toplam maliyet eğrisinin üzerinde kalan kısmı C) Marjinal maliyet eğrisinin ortalama sabit maliyet eğrisinin üzerinde kalan kısmı D) Ortalama değişken maliyet eğrisinin yükselen kısmı E) Marjinal maliyet eğrisinin ortalama değişken maliyet eğrisinin üzerinde kalan kısmı E) Marjinal maliyet eğrisinin ortalama değişken maliyet eğrisinin üzerinde kalan kısmı KİK 2006 88. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firma için talep eğrisinin eğimi ve esnekliği kaçtır? Eğim Esneklik A) -1 0 B) 0 ∞ C) ∞ ∞ D) ∞ 0 E) 0 0 Eğim Esneklik B) 0 ∞
 18. 18. (a) Ekonomik kar (b) Normal kar (c) Zarar ORTALAMA GELİR-ORTALAMA MALİYETE GÖRE FİRMA DENGESİ Q Q Q Fiyat 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 910 12 1 2 3 4 5 6 7 8 910 12 d MC a P = MR b ATC AVC e Kar c MC ATC AVC MC ATC AVC Zarar 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 910 12 P = MR P = MR Fiyat Fiyat
 19. 19. TAM REKABET PİYASASI AŞIRI ZARAR C, R Miktar P = MR = AR MC AC 10 AVC 8 5 TFC TR<TC 6 TVC Toplam Zarar P= Q= AR= MR= AC= AVC= AFC= 5 10 5 5 8 6 2 TR= TFC= TVC= TC= Kar-zarar= 50 20 60 80 -30 Aşırı zarar Q=10 ise zarar=-30 Q=0 ise zarar=TFC=20 Firma faaliyetini durdurur
 20. 20. AR=ACAR=AC Toplam Kar=0Toplam Kar=0 AR = MR MC 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 Q P C R a AC
 21. 21. C R P Q P=D=MR=AR MC Q=10 6 ATC TFC 4 MR=MC AVC TFC TVC TC=TR TR=60 TC= 60 Kar=0 AR=6 AC= 6 Ortalama Kar= 0 AFC= 2 AVC=4 Ekonomik rant=0 Normal kar>0ArzEğrisi TAM REKABETTE NORMAL KAR
 22. 22. C R P Q P=D=MR =AR MC Q=10 P=6 ATC Normalüstü kar P=4 TR= 60 TC= 40 Kar=20 AR=6 AC= 4 Ortalama Kar= 2 MR=MC
 23. 23. P>ATC ise kısa dönemde NORMAL ÜSTÜ (AŞIRI) kar TR>TC ise kısa dönemde NORMAL ÜSTÜ (AŞIRI) kar P=ATC ise kısa dönemde NORMAL kar TR=TC ise kısa dönemde NORMAL kar P<ATC ise kısa dönemde ZARAR TR<TC ise kısa dönemde ZARAR P=AVC ise kısa dönemde ÜRETİP-ÜRETMEDE KARARSIZ KAPANMA NOKTASI P<AVC ise kısa dönemde ZARAR Firma Geçici olarak kapanır
 24. 24. SAYIŞTAY-2007 Marjinal hasılat (gelir) eğrisi firmaya ait aşağıdaki fonksiyonların hangisinden türetmek mümkündür? A) Arz B) Talep C) Üretim D) Marjinal maliyet E) Ortalama değişken maliyet TR=P.Q B) Talep İDARİ YARGI 2001 Tam rekabetçi firmanın marjinal geliri nasıldır? A) Ürettiği malın fiyatına eşittir B) Ürettiği malın fiyatından düşüktür C) Ürettiği malın fiyatından fazladır D) Malın talep esnekliği birden büyükse o malın fiyatından fazladır E) Malın talep esnekliği birden büyükse o malın fiyatından düşüktür A) Ürettiği malın fiyatına eşittir P=MR Qd=10-P (Talep denklemi) P=10-Q (Ters talep denklemi) TR=Q(10-Q)=10Q-Q2 MR=10-2Q
 25. 25. O P C (b) Firma Q (bin) O (a) Piyasa P Q (milyon) S D Pe MC AR D = AR = MR Qe AC AC TAM REKABETTE KISA DÖNEMDE PİYASA (ENDÜSTRİ) VE FİRMA DENGESİ
 26. 26. Qe P1 D1 = AR1 = MR1 AR1 O O (a) Piyasa P P C Q (milyon) S D (b) Firma MC AC AC Q (bin) Tam Rekabette Kısa Dönemde Zarar Eden Firma
 27. 27. D2 Tam Rekabette Aşırı Zarar ve Üretimi Durdurma O O (a) Piyasa P P P2 Q (milyon) S (b) Firma AR2 D2 = AR2 = MR2 MC AC AVC Q (bin)
 28. 28. Tam Rekabet Piyasası • Kısa Dönemde – Firmanın Kısa Dönem Arz Eğrisi Aynı Zamanda MC eğrisi ile özdeştir • Piyasanın Kısa Dönem Arz Eğrisi – Firmaların Arz Eğrilerinin Yatay Toplamıdır • Uzun dönemde piyasaya giriş devam eder ve normal üstü kar ortadan kalkar • uzun dönem dengede sadece normal kar vardır. • Firma dengesi LRAC=AC=MC=MR=AR eşitliği sağlanır.
 29. 29. O O P R C P Q (milyon) S1 D LRAC PL P1 q2 Se AR1 D1 ARL DL Q (bin) Tam Rekabette Uzun Dönem Dengesi Yeni firma girişi Normal üstü kar Aşırı kar normal Kara düşer (a) Piyasa (b) Firma Piyasa G enişliyor q1 q2 Piyasa genişledikçe artan rekabet P, AR, MR azalır ortalama maliyeti düşük firmalar piyasada kalmaya devam eder.
 30. 30. KPSS 2009 Bir endüstride iktisadi karın varlığını aşağıdakilerden hangisi gösterir? A) Tüketici talebini daha fazla karşılamak için endüstrinin genişlemesi gerektiği B) Ürün fiyatını artırarak endüstrinin daha fazla kar edebileceğini C) Endüstrinin üretken kapasite fazlalığına sahip olduğunu D) Endüstrinin tüketicinin arzuladığı büyüklükte olduğunu E) Endüstrinin optimum büyüklükte üretimi gerçekleştirdiğini A) Tüketici talebini daha fazla karşılamak için endüstrinin genişlemesi gerektiği KPSS-2002 14. Rekabetçi bir endüstride önemli ölçüde iktisadi kâr gerçekleştiriliyorsa, aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? A) Üretim ve ürün fiyatı düşer, iktisadi kâr yok olma eğilimine girer, B) Üretim düşer, ürün fiyatı yükselir ve iktisadi kâr yok olma eğilimine girer, C) Üretim artar, ürün fiyatı düşer ve iktisadi kâr yok olma eğilimine girer. D) Üretim ve ürün fiyatı artar, iktisadi kâr yok olma eğilimine girer. E) Üretim artar, ürün fîyata düşer ve iktisadi kâr yükselme eğilimine girer. C) Üretim artar, ürün fiyatı düşer ve iktisadi kâr yok olma eğilimine girer.
 31. 31. C R P QO SAC SMC LRAC AR = MR D= LRAC = SAC = SMC = MR = AR TAM REKABETTE UZUN DÖNEMDE DENGE LMC
 32. 32. KPSS 2003 10. Tam rekabetçi bir firmanın faaliyet karının sıfır olması durumunda aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar? A) Toplam Hasılat=Toplam Maliyet B) Toplam Hasılat>Toplam Değişken Maliyet C) Toplam Hasılat=Toplam Değişken Maliyet D) Toplam Hasılat<Toplam Değişken Maliyet E) Toplam Hasılat-Toplam Sabit Maliyet>Toplam Değişken maliyet A) Toplam Hasılat=Toplam Maliyet KPSS 2005 10. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren ve kısa dönemde pozitif ekonomik kar elde eden bir firma ortalama toplam maliyet eğrisinin hangi bölgesinde üretim yapmaktadır? A) Eğrinin üstünde kalan alanda B) Eğrinin altında kalan alanda C) Eğrinin pozitif eğime sahip olduğu kısımda D) Eğrinin negatif eğime sahip olduğu kısımda E) Eğrinin minimum kısmında C) Eğrinin pozitif eğime sahip olduğu kısımda
 33. 33. KAYMAKAMLIK 2009 132. Herhangi bir piyasadaki talep fazlasını ortadan kaldırmak ve piyasanın etkinliğini bozmamak için hükûmet hangi politikayı uygulamalıdır? A) Söz konusu mal için miktar tayınlamasına giderek fiyatı yükseltmelidir. B) Tüketimden alınan vergileri azaltarak fiyatların düşmesini sağlamalıdır. C) Firmalardan alınan vergileri azaltarak arzın artmasını sağlamalıdır. D) Fiyat kontrollerini benimseyerek fiyatı düşürmelidir. E) Piyasada ortaya çıkan fiyat artışı talep fazlasını ortadan kaldıracağından herhangi bir şey yapmaya gerek yoktur. E) Piyasada ortaya çıkan fiyat artışı talep fazlasını ortadan kaldıracağından herhangi bir şey yapmaya gerek yoktur.
 34. 34. KAYMAKAMLIK 2009 135. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet ve tekelci rekabet modellerinin her ikisi için de doğrudur? A) Firmalar farklılaştırılmış bir ürünü üretirler. B) Firmalar negatif eğimli bir talep eğrisine sahiptirler. C) Firmalar homojen bir ürünü üretirler. D) Uzun dönemde piyasaya giriş ve piyasadan çıkış serbestisi vardır. E) Piyasaya giriş ve piyasadan çıkış önündeki engeller firmaların uzun dönemde dahi pozitif kârlar elde etmelerini sağlar. D) Uzun dönemde piyasaya giriş ve piyasadan çıkış serbestisi vardır. 134. Hem ürün hem de emek piyasasında fiyat alıcı konumunda olan bir firmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Kısa dönemde iktisadi kârı sıfırdır. B) Emeğin marjinal verimliliği sıfır olana kadar iş gücü talebinde bulunur. C) Emeğin marjinal verimliliği ürün fiyatına eşit olana kadar iş gücü talebinde bulunur. D) Emeğin marjinal ürün hasılatı ürün fiyatına eşit olana kadar iş gücü talebinde bulunur. E) Emeğin marjinal ürün hasılatı nominal ücrete eşit olana kadar iş gücü talebinde bulunur. E) MRP=w MRP=w. MP
 35. 35. SAYIŞTAY-2008 120. Firmanın kâr maksimizasyonunu sağladığı noktada aşağıdakilerden hangisi söz konusudur? A) Toplam maliyet sıfıra eşit olur B) Marjinal maliyet sıfıra eşit olur C) Marjinal hasılat sıfıra eşit olur D) Marjinal hasılat ile marjinal maliyet arasındaki fark sıfıra eşit olur E) Toplam hasılat ile toplam maliyet arasındaki fark sıfıra eşit olur D) Marjinal hasılat ile marjinal maliyet arasındaki fark sıfıra eşit olur MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZ. UZM. YRD. -2008 15. Bir tam rekabet firması marjinal maliyetin azalmakta olduğu bölgede ve fiyatın marjinal maliyete eşit olduğu noktada üretim yapıyorsa firma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Maliyet minimizasyonu gerçekleşmiştir B) Firma üretimini artırırsa kârı azalır C) Firma üretimini azaltırsa kârı artar D) Kâr maksimizasyonu gerçekleşmiştir E) Kâr minimizasyonu gerçekleşmiştir E) Kâr minimizasyonu gerçekleşmiştir
 36. 36. KPSS 2006 9. Kısa dönem dengesinde zarar eden tam rekabetçi bir firma nasıl davranır? A) Fiyat ortalama değişken maliyetten küçükse üretimi sürdürür. B) Optimumdan küçük ölçekte bir tesisle çalışıyorsa üretimi sürdürür. C) Toplam zararı toplam sabit maliyetten büyükse üretimi sürdürür. D) Başabaş noktasına kadar üretimi sürdürür. E) Fiyat ortalama değişken maliyete eşit veya ondan büyükse üretimi sürdürür. E) Fiyat ortalama değişken maliyete eşit veya ondan büyükse üretimi sürdürür. KPSS 2009 10. Bir tam rekabet firması, kâr maksimizasyonunu sağlayan üretim düzeyinden daha büyük bir üretim gerçekleştiriyorsa firma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Marjinal maliyet marjinal hasılattan büyüktür. B) Marjinal hasılat marjinal maliyetten büyüktür. C) Fiyat marjinal hasılattan büyüktür. D) Marjinal hasılat fiyattan büyüktür. E) Marjinal maliyet negatiftir. A) Marjinal maliyet marjinal hasılattan büyüktür.
 37. 37. ZIRAAT BANKASI SINAVI-2008 115. Tam rekabet piyasasında marjinal maliyeti 4 TL olan bir firma, fiyat 3 TL iken kısa dönemde kaç birim üretim yapar? A) 0 B) 1 C) 3 D) 4 E) 12 A) 0 SAYIŞTAY-2008 119. Bir firma kısa dönemde kapanma noktasında üretim yapıyorsa bu durum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Firmanın toplam hasılatı ve sabit maliyetleri sıfırdır B) Firmanın toplam hasılatı ile toplam değişken maliyetleri sıfırdır C) Firma, yalnızca normal kâr elde eder D) Firma, elde ettiği hasılatla yalnızca sabit maliyetlerini karşılayabilir E) Firma, elde ettiği hasılatla yalnızca değişken maliyetlerini karşılayabilir E) Firma, elde ettiği hasılatla yalnızca değişken maliyetlerini karşılayabilir
 38. 38. KPSS 2007 Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın kullandığı girdilerin fiyatlarının artması sonucu marjinal maliyet eğrisi ve üretim miktarı nasıl değişir? Marjinal Maliyet Üretim Miktarı A) Yukarı kayar Artar B) Yukarı kayar Azalır C) Aşağı kayar Artar D) Aşağı kayar Azalır E) Aşağı kayar Değişmez B) Yukarı kayar Azalır KPSS 2007 Rekabetçi bir firmanın toplam maliyet fonksiyonu TC=20+0.2Y2 dir. Piyasa fiyatı P=20 ise firmanın karı kaçtır? A) -20 B) 60 C) 120 D) 240 E)480 MC= 0.4Y MC=MR P=MR MC=P MC=20 20=0.4Y Y=50 TR=P.Q TR=20(50)=1000 TC=20+0.2(50)2 =520 Kar=TR-TC=π= 1000-520 =480 E) 480
 39. 39. KPSS-2004 3.Kısa dönem toplam maliyet fonksiyonu olan bir tam rekabet firmasının normal kâr sağlamasına neden olacak veri piyasa fiyatı kaçtır? A) 57 B) 25 C) 6,5 D) 5 E) 0 50Q10QATC Q50Q10QSTC 2 23 +−= +−= 50)5(105AC 2 +−= QQQSTC 5010 23 +−= 5Q 010Q2 dQ dTC = =−= 25PAC 25505025AC == =+−=
 40. 40. SAYIŞTAY-2006 122. Tam rekabet piyasasında bulunan bir firma, aşağıdaki durumların hangisinde kısa dönemde üretim faaliyetini durdurma kararı alır? A) Toplam sabit maliyetler çok fazlaysa B) Toplam hasıla sabit maliyetleri karşılamıyorsa C) Toplam hasıla toplam maliyetleri karşılamıyorsa D) Toplam hasıla değişken maliyetleri karşılamıyorsa E) Firma pozitif kâr elde edemiyorsa D) Toplam hasıla değişken maliyetleri karşılamıyorsa 2007 KAYMAKAMLIK 122. Marjinal maliyet eğrisi U şeklinde olan bir firmanın kârını maksimize eden üretim düzeyiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Her zaman pozitif ekonomik kâr anlamına gelir. B) Her zaman pozitif üretici artığı anlamına gelir. C) Marjinal maliyetin marjinal hasılata eşit olduğu ve marjinal maliyetin azaldığı yerdedir. D) Marjinal maliyetin marjinal hasılata eşit olduğu ve marjinal maliyetin arttığı yerdedir. E) Marjinal maliyetin marjinal hasılata eşit olduğu ve marjinal maliyetin sabit olduğu yerdedir. D) Marjinal maliyetin marjinal hasılata eşit olduğu ve marjinal maliyetin arttığı yerdedir.
 41. 41. KPSS-2007 9. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın kullandığı girdilerin fiyatlarının artması sonucu marjinal maliyet eğrisi ve üretim miktarı nasıl değişir? Marjinal maliyet eğrisi Üretim miktarı A) Yukarı kayar Artar B) Yukarı kayar Azalır C) Aşağı kayar Artar D) Aşağı kayar Azalır E) Aşağı kayar Değişmez B) Yukarı kayar Azalır KPSS 2009 10. Bir tam rekabet firması, kâr maksimizasyonunu sağlayan üretim düzeyinden daha büyük bir üretim gerçekleştiriyorsa firma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Marjinal maliyet marjinal hasılattan büyüktür. B) Marjinal hasılat marjinal maliyetten büyüktür. C) Fiyat marjinal hasılattan büyüktür. D) Marjinal hasılat fiyattan büyüktür. E) Marjinal maliyet negatiftir. A) Marjinal maliyet marjinal hasılattan büyüktür.
 42. 42. SAYIŞTAY-2006 121. Rekabetçi bir endüstride firmaların ortalama ve marjinal maliyet eğrilerinin U şeklinde olduğu varsayıldığında, kısa dönem kâr maksimizasyonunun gerçekleştiği üretim düzeyiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Marjinal maliyet, marjinal hasılata eşittir ve marjinal maliyet eğrisinin eğimi, marjinal hasılat eğrisinin eğiminden büyüktür. B) Marjinal maliyet, marjinal hasılata eşittir ve marjinal maliyet eğrisinin eğimi, marjinal hasılat eğrisinin eğiminden küçüktür. C) Marjinal maliyet, marjinal hasılata eşittir ve marjinal maliyet eğrisi, marjinal hasılat eğrisini üstten keser. D) Ortalama maliyet, marjinal hasılata eşittir ve ortalama maliyet eğrisinin eğimi, marjinal hasılat eğrisinin eğiminden büyüktür. E) Ortalama maliyet, marjinal hasılata eşittir ve ortalama maliyet eğrisi, marjinal hasılat eğrisini alttan keser. D) Ortalama maliyet, marjinal hasılata eşittir ve ortalama maliyet eğrisinin eğimi, marjinal hasılat eğrisinin eğiminden büyüktür.
 43. 43. 2006 KAYMAKAMLIK 121. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firma kısa dönemde dengedeyse, bu firma için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Zarar etmiyor demektir. B) Kârı sıfıra eşittir. C) Piyasadaki diğer firmaların müşterilerini kendine çekmesi muhtemeldir. D) Sabit maliyetlerindeki bir artış, kârı üzerinde bir etkide bulunmayacaktır. E) Sabit maliyetlerindeki bir artış, üretimi üzerinde bir etkide bulunmayacaktır. 2006 KAYMAKAMLIK 122. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren ve kâr maksimizasyonunu sağlayan üretim düzeyini gerçekleştiren bir firmanın, üretimini artırması durumunda aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar? A) Toplam hasılat artar, toplam değişken maliyetler daha az artar. B) Toplam hasılat azalır, toplam değişken maliyetler artar. C) Toplam hasılat artar, toplam değişken maliyetler daha çok artar. D) Toplam hasılat azalır, toplam değişken maliyetler daha az azalır. E) Kâr maksimizasyonu sağlanmış olduğundan toplam hasılatta ve toplam değişken maliyetlerde bir değişme olmaz. E) Sabit maliyetlerindeki bir artış, üretimi üzerinde bir etkide bulunmayacaktır. C) Toplam hasılat artar, toplam değişken maliyetler daha çok artar
 44. 44. 2007 KAYMAKAMLIK 121. Tam rekabetçi bir firma için kâr maksimizasyonunun sağlandığı üretim düzeyinde, toplam hasılat (TR) ve toplam maliyet (TC) eğrileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) TC eğrisi TR eğrisini alttan keser. B) TC eğrisi TR eğrisini yukarıdan keser. C) Aynı eğime sahiptirler. D) Birbirlerine daima teğet olurlar. E) Birbirlerine teğet olamazlar. 2007 KAYMAKAMLIK 123. Tam rekabetçi bir firmanın ekonomik kârıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Toplam hasılatından büyüktür. B) Toplam hasılatına eşittir. C) Toplam hasılatından küçüktür. D) Arz eğrisinin esnekliği düşük ise toplam hasılatından küçüktür. E) Arz eğrisinin esnekliği yüksek ise toplam hasılatından büyüktür. C) Aynı eğime sahiptirler. C) Toplam hasılatından küçüktür.
 45. 45. TC: Toplam Maliyet Fonksiyonu: 10Q10Q4QTC 23 ++−= Firmanın kapanma noktasındaki üretim miktarı nedir? (kararsız nokta) Kapanma noktasında P=AVC Q10Q4QTVC 23 +−= Q Q10Q4Q AVC 23 +− = 10Q4QAVC 2 +−= 04Q2 dQ dAVC =−= 2Q = 100TFC = AVC’nin minimum olduğu nokta C, P Q MC AVC P=AVC a 2610)2(42AVC 2 =+−= 6
 46. 46. TC: Toplam Maliyet Fonksiyonu: 36QTC 2 += Uzun dönemde bu ürünün fiyatı nedir? Uzun dönemde P=AC 36QTC 2 += Q 36Q AC 2 + = Q 36 QAC += 1 Q36QAC − += 0Q361 dQ dAC 2 =−= − AC’nin minimum olduğu nokta 0 Q 36 1 2 =−= 36Q2 = 6Q = 12 6 36 6 Q 36 QAC =+= += C, P Q MC ATC P=AVC a 2 6 P=MR=AR=AC Uzun dönemde P=AC Normal kar ile çalışan firma
 47. 47. Tam rekabet piyasasında firmanın toplam maliyet eğrisi TC=Q2 +36 ise uzun dönem piyasa fiyatı nedir? A) 35 B) 8 C) 16 D) 12 E) 0 B) P=12 MC=MR=AR=AC=P Uzun dönemde sadece normal kar var AC=Q+36/Q MC=2Q AC nerede minimum MC=AC Q+36/Q=2Q Q 36 Q dQ dAC += 1 Q36Q − += 2 Q361 − −= 0 Q 36 1 2 =−= 2 Q 36 1 = 36Q2 = Q=6 AC=6+36/6=12 AC=P P=12
 48. 48. FİRMA SAYISININ ARTMASI (1,600 firma) S1 S1 8072 2.25 Q Fiyat 3.00 50 (1,000 firma) S0 S0 F D D A E
 49. 49. ARTAN FİRMA SAYISI FİRMA VE ENDÜSTRİ DENGESİ Copyright © 2006 South-Western/Thomson Learning. All rights reserved. S1 (1,600 firma) S1 D1 Endüstri Q D DS0 (1,000 firma) S0 7250 A E Fiyat Q 4540 50 D0 AC Firma MC 2.252.25 3.00 P,C 3.00 e a b
 50. 50. Uzun Dönemde Firma ve Endüstri Dengesi Copyright © 2006 South-Western/Thomson Learning. All rights reserved. D D Fiyat 1.87 Q 83 AC EndüstriFirma MC P,C 1.87 (Q 40 (2,075 firma) S2 S2 D2 m M
 51. 51. KİK-2009 7. Tam rekabetin Pareto etkin noktada olduğunun göstergesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Üretici ve tüketici artıklarının eşit büyüklükte olması B) Her zaman için üretici artığının maksimum, tüketici artığının sıfır olması C) Her zaman için tüketici artığının maksimum, üretici artığının sıfır olması D) Üretimi artırarak bir kişinin durumunu iyileştirmenin, ancak başka bir kişinin durumunu kötüleştirerek mümkün olması E) Üretimi artırarak bir kişinin durumunu iyileştirmenin, başka bir kişinin durumunu da iyileştirerek sağlanabilecek olması D) Üretimi artırarak bir kişinin durumunu iyileştirmenin, ancak başka bir kişinin durumunu kötüleştirerek mümkün olması
 52. 52. KPSS 2010 12. Rekabetçi bir piyasada 20 özdeş firma yer almaktadır. Her bir firmanın arz eğrisi q = 2P olarak verilmektedir. Piyasa talep eğrisi Q = 200 - 2P fonksiyonu ile temsil edilmektedir. Piyasada faaliyet gösteren temsili bir firma için artık talep aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 200 - 2P B) 200 - 38P C) 200 - 40P D) 10 - 0,1P E) 180 - 1,8P
 53. 53. KAYMAKAMLIK 2010 135. Bir malın piyasa fiyatının iki katına çıkması durumunda, rekabetçi bir firma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Firma uzun dönemde ekonomik kâr elde eder. B) Kârı maksimize eden üretim düzeyi iki katına çıkar. C) Kârı maksimize eden yeni üretim düzeyinde fiyat marjinal maliyetten daha çok yükselir. D) Kârı maksimize eden yeni üretim düzeyinde fiyat marjinal hasılattan daha çok yükselir. E) Marjinal hasılat iki katına çıkar. C) Kârı maksimize eden yeni üretim düzeyinde fiyat marjinal maliyetten daha çok yükselir.
 54. 54. KAYMAKAMLIK-2011 (s.134) Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın toplam maliyet fonksiyonu TC = 10 + 0,1Q2 şeklindedir ve ürün fiyatı 10’dur. Bu durumda firmanın maksimum kârı kaçtır? A) 10 B) 50 C) 240 D) 250 E) 260 MCMR =Kar Maksimizasyon Kuralı 2 1010 Q,TC += Q, Q TC MC 20= ∂ ∂ = MRP =Tam Rekabette P=AR=MR MRMC = 1020 =Q, 50 20 10 == , Q PxQTR = 5005010 == xTR 2 501010 )(,TC += 26025010 =+=TC 240260500 =−=−=π TCTR)(Kar C) 240
 55. 55. MERKEZ BANKASI UZMAN YRD. 2006 Rekabetçi bir piyasada toplam maliyet fonksiyonu ve talep fonksiyonu olarak veriliyor a) Endüstri arz eğrisinin denklemi nedir ? b) Piyasa denge fiyatı, miktarı nedir? Piyasadaki firma sayısı kaçtır ? QQQC 84 23 +−= PQd 1002000 −= 842 +−= QQAC 883 2 +−= QQMC Tam rekabette arz doğrusunun ortalama değişir maliyetlerin üzerinde kalan kısmı aynı zamanda marjinal maliyet doğrusudur Tam rekabette piyasa denge fiyatı marjinal gelire eşittir MR=MC=P=AR dQ,P 01020 −= ACMCP == 042 =−= Q dQ dAC Tam rekabette piyasasında uzun dönemde normal kar vardır ve firma ortalama maliyetin minimum olduğu yerde faaliyette bulunur. 2=Q MC=3(4)-8(2)+8=12-16-8=4 P=4 160041002000 =−= )(Qd P=4 ve 1 firmanın üretimi Q=2 ise Firma sayısı=1600/2=800

×