Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Monopolcü rekabet

26,930 views

Published on

Mikro İktisat Monopolcü Rekabet

Published in: Economy & Finance
 • If u need a hand in making your writing assignments - visit ⇒ www.WritePaper.info ⇐ for more detailed information.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • I’ve personally never heard of companies who can produce a paper for you until word got around among my college groupmates. My professor asked me to write a research paper based on a field I have no idea about. My research skills are also very poor. So, I thought I’d give it a try. I chose a writer who matched my writing style and fulfilled every requirement I proposed. I turned my paper in and I actually got a good grade. I highly recommend ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F7hN3u ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2F7hN3u ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Monopolcü rekabet

 1. 1. MONOPOLLÜ –TEKELCİ REKABET BENZER MALI ÜRETEN VE REKABET EDEN AZ SAYIDA FİRMA – HOMOJEN VEYA KISMEN HETEROJEN MAL – ÇOK SAYIDA ALICI – SINIRLI SAYIDA SATICI – TAM REKABET VE MONOPOL ARASI PİYASA – UZUN DÖNEMDE NORMAL KAR – KISA DÖNEMDE NORMAL ÜSTÜ KARİ – KISA DÖNEMDE MR = MC (EKONOMİK KAR) – UZUN DÖNEMDE MR = MC; AR = AC (NORMAL KAR)
 2. 2. – Eksik Bilgi – Piyasaya Giriş Çok Kolay Değil Ancak, imkansız Değil – Marka Bağımlılığı – Fiyat Dışı Rekabet – Çok Sayıda firma – Farklılaştırılmış (Heterojen) Ürün – Monopol firmaların gücü ürünün farklılaştırma derecesine bağlı Diş macunu, Diş Fırçası, Sabun, Şampuan vb. MONOPOLLÜ (TEKELCİ) REKABET
 3. 3. Günlük yaşamda en çok karşılaşılan bir piyasa türüdür. Lokantalar, bakkallar, berberler, kuru temizleyiciler, giyim eşyası ve ayakkabı satıcıları örnek olarak gösterilebilir. Tam rekabete en yakın bir piyasa olan monopollü rekabette, alıcı ve satıcılar çok sayıdadır. Bazı uzak ve küçük yörelerde satıcı sayısı az ve hatta tek olsa da, piyasaya girişin kolay olması ve malın diğer yörelerden getirilebilmek olanağı, satıcının monopolcü gibi davranmasını önlemektedir. Bir firma zarar ederken, aynı mal ve hizmeti daha iyi sunarak ya da sunduğuna alıcıları inandırarak bu piyasaya giren diğer bir firma kolayca kar edebilir. Bu nedenle bu piyasaya giriş kolay olur.
 4. 4. EDWARD H. CHAMBERLİN (1899-1967), ABD Theory of Monopolistic Competition, 1933 Monopollü Rekabet Teorisi, 1933 JOAN VIOLET ROBINSON (1903-1983) İNGİLTERE MONOPOLCÜ-TEKELCİ REKABET TEORİSİNİ KURANLAR The Economics of Imperfect Competition , 1933
 5. 5. Monopollü Rekabette Ortalama Maliyetler AC Q0 AC2+ Farklılaştırma giderleri, Reklam Giderleri AC1 Mallarını heterojen yapmak isteyen firmalar farklılaştırma giderleri nedeniyle ortalama maliyetin artmasına neden olurlar Her firma daha fazla bir alıcı kitlesini kendisine bağlayabilmek için, sunduğu mal ve hizmeti daha iyi duruma getirmeye ve yaptıklarını alıcılara reklamlarla benimsetmeye çalışır.
 6. 6. P R C QO Qs AR = D MC AC MR MONOPOLLÜ REKABETTE KISA DÖNEM DENGE Ps ACs
 7. 7. MONOPOLLÜ REKABETTE UZUN DÖNEM DENGE ARL = DL MRL P R C QO QL PL LRAC LRMC
 8. 8. P C R QO LRAC DL Monopollü Rekabet Q1 Q2 UZUN DÖNEMDE EKSİK KAPASİTE KULLANIMI
 9. 9. Q2 P2 DL Tam rekabet Uzun Dönemde Tam Rekabet ve Monopollü Rekabet P C R QO P1 LRAC DL Monoplçü rekabet Q1
 10. 10. Miktar P C Miktar P C MC AC MC AC DSR MRSR DLR MRLR QSR PSR QLR PLR Kısa Dönem (SR) Uzun Dönem (LR) Monopollü Rekabet (Kısa ve Uzun Dönemde)
 11. 11. DWL MC AC Monopollü Rekabet ve Tam Rekabetçi Firma Karşılaştırması $/Q Q $/Q D = MR QC PC MC AC DLR MRLR QMC P Q Tam Rekaber (c) Monopollü Rekabet (mc)
 12. 12. Tekelci rekabet ve Normal Kar • Firma a noktasında dengededir ve normal kar yapar • P> MC • Firma optimum değil eksik kapasite ile çalışmaktadır. P1=AC1 P C ÇıktıQ1 D =A R MR AC MC a b
 13. 13. Monopollü rekabet piyasalarına giriş genellikle serbest olduğundan, normal üstü karların varlığı, piyasaya yeni yeni giren firmaların katılmasına ve firma başına düşen talebin azalmasına neden olur. normal üstü karlar uzun dönemde giderek azalır. Bazı firmalar normal karla yetinmek zorunda kalabilir. Zarar ettiği için piyasayı terk eden firmaların sayısı da az değildir. Monopollü rekabet piyasasına giriş genellikle kolay ve serbesttir. Ancak, bazan bu piyasaya girişin kısıtlandığı da görülmektedir. Büyük şehirlerde taksi ve minibüs plakalarının dondurulması ve tekel maddeleri satışlarının ruhsata bağlanması örnek olarak gösterilebilir. Bu durumlarda normal üstü kar eden firmalar uzun dönemde de bu karlılıklarını devam ettirebilecektir.
 14. 14. 2007 KAYMAKAMLIK 124. Uzun dönemde, bir tekelci rekabet firmasının üretimini gerçekleştirdiği noktada ortalama toplam maliyet eğrisinin eğimi nasıldır? A) Negatiftir. B) Pozitiftir. C) Sıfırdır. D) Sonsuzdur. E) Marjinal maliyete eşittir. A) Negatiftir. 2009 KPSS 2. 1930’lu yıllarda ortaya atılan Tekelci Rekabet Modeli, hangi iktisatçılar tarafından geliştirilmiştir? A) Walras ve Sraffa B) Marshall ve Mill C) Cournot ve Bertrand D) Robinson ve Chamberlin E) Stackelberg ve Sweezy JOAN VIOLET ROBINSON (1903-1983) EDWARD H. CHAMBERLİN (1899-1967) D) Robinson ve Chamberlin
 15. 15. 2008 KPSS 14. Tekelci rekabet firmalarının piyasa gücüne sahip olmasının göstergesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Çok sayıda olmaları B) Serbestçe reklam verebilmeleri C) Piyasaya girişlerin serbest olması D) Piyasadan çıkışların maliyetsiz olması E) Negatif eğimli talep eğrilerine sahip olmaları E) Negatif eğimli talep eğrilerine sahip olmaları KİK 2009 86. Aşağıdakilerden hangisi ürün farklılaştırmasına bağlı olarak gözlemlenebilen ve firmanın piyasagücünü artıran bir etkidir? A) Arz eğrisinin esnekliğinin artması B) Arz eğrisinin esnekliğinin azalması C) Arz ve talep eğrilerinin esnekliklerinin eşitlenmesi D) Talep eğrisinin esnekliğinin artması E) Talep eğrisinin esnekliğinin azalması E) Talep eğrisinin esnekliğinin azalması
 16. 16. KPSS 2009 12. Tekelci rekabet piyasalarında uzun dönemde tüketicilerin ödediği fiyatla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Minimum ortalama toplam maliyetten daha düşüktür. B) Minimum ortalama toplam maliyetten daha yüksektir. C) Hem minimum ortalama toplam maliyete hem de minimum ortalama değişken maliyete eşittir. D) Minimum ortalama toplam maliyete eşittir; ancak minimum ortalama değişken maliyetten farklıdır. E) Hem minimum ortalama toplam maliyete hem de marjinal maliyete eşittir. B) Minimum ortalama toplam maliyetten daha yüksektir. KPSS-2007 12. Tekelci rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın talep eğrisi, yeni firmaların piyasaya girmesi sonucu nasıl değişir? A) Sola kayar. B) Sağa kayar. C) Yatay hale gelir. D) Dikey hale gelir. E) Etkilenmez. A) Sola kayar.
 17. 17. 2006 KAYMAKAMLIK 125. Bir tekelci rekabet firması hangi düzeyde üretim yaptığında kâr maksimum olur? A) Ortalama maliyetin minimum olduğu düzeyde B) Ortalama hasılatın maksimum olduğu düzeyde C) Marjinal hasılatın marjinal maliyete eşit olduğu düzeyde D) Marjinal hasılatın ortalama maliyete eşit olduğu düzeyde E) Marjinal hasılatın sabit maliyete eşit olduğu düzeyde C) Marjinal hasılatın marjinal maliyete eşit olduğu düzeyde KPSS 2009 12. Tekelci rekabet piyasalarında uzun dönemde tüketicilerin ödediği fiyatla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Minimum ortalama toplam maliyetten daha düşüktür. B) Minimum ortalama toplam maliyetten daha yüksektir. C) Hem minimum ortalama toplam maliyete hem de minimum ortalama değişken maliyete eşittir. D) Minimum ortalama toplam maliyete eşittir; ancak minimum ortalama değişken maliyetten farklıdır. E) Hem minimum ortalama toplam maliyete hem de marjinal maliyete eşittir. B) Minimum ortalama toplam maliyetten daha yüksektir.
 18. 18. fig Zarar 0 MaliyetveGelir Q MC AC AR MR Q AC AR KISA DÖNEMDE NORMAL ZARAR AVC Toplam Gelir Toplam Maliyet

×