Seminar2009 daniela drobna

975 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
975
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
431
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Seminar2009 daniela drobna

 1. 1. Lifelong Learning Programme Zabezpečovanie a hodnotenie kvality vysokých škôl v európskom výskumnom a vzdelávacom priestore. Daniela Drobna, EURYDICE, Slovensko
 2. 2. Lifelong Learning ProgrammeEURYDICE – European Education Information NetworkJe informačná sieť, ktorá je od r. 1980 prostriedkom Európskej komisiena zbieranie a rozširovanie informácií o vzdelávacích systémoch vštátoch Európskej únie. Od r. 1995 bolo EURYDICE integrálnou časťouprogramu SOCRATES. V tejto informačnej sieti sú zapojené všetky štátyEÚ a tri štáty Európskej hospodárskej oblasti. Od r. 1996 sa sieťotvorila štátom strednej a východnej Európy. V súčasnosti ju tvorí 30štátov. Daniela Drobna, EURYDICE, Slovensko
 3. 3. Lifelong Learning ProgrammeSieť EURYDICE je organizovaná na dvoch úrovniach –• národné kancelárie zriaďuje ministerstvo školstva v členskom štáte;• Európsku kanceláriu založila Európska komisia a jej úlohou jedokumentovať a koordinovať aktivity a výmenu informácií v rámcisiete.Databáza EURYBASEDatabáza EURYBASE obsahuje informácie o rôznych aspektochvzdelávacích systémov. Informácie sa vyhľadávajú podľa obsahu alebopodľa deskriptorov. Obsahuje tiež zodpovedajúcu legislatívu,bibliografiu, slovník národných termínov a adresár významnýchinštitúcií. Databáza je určená na uľahčenie porovnávania informácií aich vzájomného pochopenia. Daniela Drobna, EURYDICE, Slovensko
 4. 4. Lifelong Learning ProgrammePorovnávacie štúdiePublikácie porovnávajú rôzne prvky vzdelávacích systémov. Obsahujúvždy syntetickú štúdiu a popis situácie v jednotlivých štátoch voficiálnych jazykoch EÚ.Publikácie aj databáza EURYBASE sú dostupné na internete na adrese: http://www.eurydice.org Daniela Drobna, EURYDICE, Slovensko
 5. 5. Lifelong Learning ProgrammeEurópsky vysokoškolský priestor – súčasťeurópskeho integračného procesuBolonská deklarácia(1999)-uvedomovanie sipotreby vybudovania zjednotenej a vplyvnejšejEurópy- najmä„vytváraním a posilňovaním jej intelektuálnych,kultúrnych, spoločenských, vedeckých atechnických rozmerov“ Daniela Drobna, EURYDICE, Slovensko
 6. 6. Lifelong Learning Programme11 cieľov Bolonského procesu:1. Transparentné a porovnateľné tituly2. dva cykly (pregraduálne a graduálne) a tri stupne štúdia3. Kreditový systém4. Zlepšenie mobility5. Zlepšenie európskej spolupráce v zabezpečení kvality6. Posilnenie európskej dimenzie vo VŠ vzdelávaní7. Celoživotné učenie8. Vysoké školy a študenti – participácia na rozhodovaní, študentské organizácie9. Posilnenie atraktívnosti EHEA10. EHEA a ERA11. Sociálne dimenzia Daniela Drobna, EURYDICE, Slovensko
 7. 7. Lifelong Learning ProgrammeDo roku 2005 sa mali do národných systémov nazabezpečenie kvality vo VŠ zahrnúť : Definícia rozsahu zodpovednosti orgánov a inštitúcií Evaluácia programov alebo inštitúcií, vrátanesebahodnotenia, externého hodnotenia, účastištudentov a publikácie výsledkov Systém akreditácie, certifikátov aleboporovnateľných procedúr Medzinárodná účasť na hodnotení, spolupráca azapojenie do príslušných sietí Daniela Drobna, EURYDICE, Slovensko
 8. 8. Lifelong Learning ProgrammeÚčasť Európskej komisie na tvorbe politiky prezabezpečovanie kvality –medzník r.2004Zavedenie vnútorných mechanizmov hodnotenia kvalityZavedenie spoločného radu štandardov, procedúr asmernícZriadenie Európskeho registra agentúr na zabezpečeniekvality a akreditácieSloboda vysokých škôl pri výbere registrovanej agentúryna hodnotenie kvalityAkceptovanie rozhodnutia akejkoľvek registrovanejagentúry krajinami únie Daniela Drobna, EURYDICE, Slovensko
 9. 9. Lifelong Learning ProgrammeKľúčové stretnutia - summity ministrov členskýchkrajínBerlín 2003 – špecifikovanie orgánov zodpovedných za hodnoteniekvality, súčasne potreba vymedzenia kompozície a fundamentálnychúloh všetkých zúčastnených subjektovBergen 2005 – potvrdenie existencie systémov pre zabezpečeniekvality, prijatie istých štandardov, smerníc v EHEA – významná úlohaENQA a spolupráca s EUA, EURASHE, ESIB –rozpracúvanie súborukritérií založených na výstupoch z Berlínskeho summitu a zvyšovaniespolupráce a sieťovania národných inštitúcií pre hodnotenie kvality Daniela Drobna, EURYDICE, Slovensko
 10. 10. Lifelong Learning Programme Daniela Drobna, EURYDICE, Slovensko
 11. 11. Lifelong Learning Programme 2/3 krajín majú aspoň 1 nezávislý orgán na zabezpečovaniekvality – často práve tieto orgány plnia duálnu funkciu prehodnotenie aj pre akreditáciu inštitúcií a nimi poskytovanýchštudijných programov9 krajín má viac ako jeden nezávislý orgán pre zabezpečovaniekvality –sú to však často inštitúcie, ktoré pracujú len v jednomregióne danej krajiny alebo majú na starosti len partikulárnu oblasťhodnotenia (vybrané inštitúcie alebo programy v 6 krajinách ešte stále nie je ustanovená inštitúcia, ktorá by savenovala problematike zabezpečovania kvality Daniela Drobna, EURYDICE, Slovensko
 12. 12. Lifelong Learning Programme Daniela Drobna, EURYDICE, Slovensko
 13. 13. Lifelong Learning Programme Daniela Drobna, EURYDICE, Slovensko
 14. 14. Lifelong Learning Programme Daniela Drobna, EURYDICE, Slovensko
 15. 15. Lifelong Learning Programme Daniela Drobna, EURYDICE, Slovensko
 16. 16. Lifelong Learning Programme Daniela Drobna, EURYDICE, Slovensko
 17. 17. Lifelong Learning Programme Daniela Drobna, EURYDICE, Slovensko
 18. 18. Lifelong Learning Programme Daniela Drobna, EURYDICE, Slovensko
 19. 19. Lifelong Learning Programme Daniela Drobna, EURYDICE, Slovensko
 20. 20. Lifelong Learning Programme Daniela Drobna, EURYDICE, Slovensko
 21. 21. Lifelong Learning Programme Daniela Drobna, EURYDICE, Slovensko
 22. 22. Lifelong Learning Programme Daniela Drobna, EURYDICE, Slovensko
 23. 23. Lifelong Learning ProgrammeEÚ ciele pre oblasť EHEA - benchmarkyNárast absolventov v prírodných vedách a technickýchdisciplínach -15% pre r.2010, investovanie 2%HDP do VŠvzdelávania, dosiahnuť 3mil ´erazmovských´študentovdo r.2012, dosiahnutie 40% 30-34 ročných do r.2020Ministerský summit v Leuvene (2009) zameraný naeurópske vysokoškolské vzdelávanie zdôraznil:• dôležitosť celoživotného učenia,• rozširovanie prístupu k vzdelávaniu,• mobility (do r. 2020 prinajmenšom 20% absolventov zEHEA by malo stráviť časť svojho štúdia v zahraničí). Daniela Drobna, EURYDICE, Slovensko
 24. 24. Lifelong Learning ProgrammeKvalita ako jeden z indikátorov v Správe o progreseBolonského procesu posúva s najvyšším skóre Belgicko,Dánsko, Írsko, Holandsko, Rakúsko a Škótsko, kýmTaliansko , Malta a Slovensko sú na posledných trochpriečkach spomedzi 46 sledovaných krajínV systéme ukazovateľov, ktoré boli predmetomzisťovania v správe o Bolonskom procese sa najlepšieumiestnilo Škótsko s hodnotením 5 a Slovensko nanajnižšom mieste s hodnotením 2,9 Daniela Drobna, EURYDICE, Slovensko
 25. 25. Lifelong Learning ProgrammeSúčasná medzinárodná klasifikácia univerzít2 celosvetové iniciatívy:Academic Ranking of World Universities (ARWU) –Shanghai Jiao Tong UniversityWorld University Ranking – Times Higher Education(THE)V r.2009 podľa Shanghai rankingu EU-27 mala 194inštitúcií v rámci 500 top univerzít , USA 152 a Japonsko31 Daniela Drobna, EURYDICE, Slovensko
 26. 26. Lifelong Learning ProgrammeČlenské krajiny EÚ zo strednej a východnej Európy-Poľsko, Maďarsko, Česká republika a SlovinskoV top 20 Shanghai rankingu je 17 univerzít z USA, 2 z EÚ(Oxford a Cambridge) a 1 Japonsko –Tokyo UniversityNapriek tomu –EÚ má solídnu základňu kvalitnýchuniverzít – 1 z 21 európskych inštitúcií je reprezentovanána zozname, kým z USA len 1 z 35 amerických inštitúcií11členských krajín EÚ má vyššie percento dobrýchkvalitných univerzít a pomer je dvakrát vyšší ako uamerických univerzít ak sa uvažuje o počte kvalitnýchinštitúcií na 100.000študentov v danej krajine Daniela Drobna, EURYDICE, Slovensko
 27. 27. Lifelong Learning ProgrammeMóda či nevyhnutnosťAkreditácia –ako základ pre určovanieminimálnych/optimálnych štandardovRanking - ako metóda výskumu pre určovanie typológieinštitúcií terciárneho vzdelávaniaFeasibility study (Eur.komisia -2009)Globálne multi-dimenzionálne univerzitné klasifikovanie Daniela Drobna, EURYDICE, Slovensko
 28. 28. Lifelong Learning Programme ZáverAkékoľvek zabezpečovanie kvality má vychádzaťzvnútra potrieb inštitúcie reprezentovať transparentnévýsledky svojej činnosti voči verejnostiÚcta a zodpovednosť voči klientoviBudovanie inštitucionálnej kultúry v kontexte kvalityPresadzovanie svojej pozície v širšom európskomkontexte Daniela Drobna, EURYDICE, Slovensko

×