Prílohy 2008

841 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
841
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prílohy 2008

 1. 1. Prílohy 1
 2. 2. Zoznam prílohPríloha 1 Frascati manuál, rozdelenie fakúltPríloha 2 Rozdelenie indikátorov do skupín a metodika hodnoteniaPríloha 3 VV1a a VV1b – časopisecké a knižné publikácie mimo databázy WoKPríloha 4a SV1 – SV4, všetky grafy a súhrnná tabuľkaPríloha 4b SV6 – SV8, všetky grafy a súhrnná tabuľkaPríloha 4c VV1 – VV3a, všetky grafy a súhrnná tabuľkaPríloha 4d VV4 – VV6, všetky grafy a súhrnná tabuľkaPríloha 4e VV7 – VV10, všetky grafy a súhrnná tabuľkaPríloha 5 Ľudia v ARRA 2
 3. 3. Príloha 1 – Frascati manuál, rozdelenie fakúltFakulty slovenských verejných vysokých škôl boli rozdelené do skupín podľa Frascati manuáluna základe vedných odborov takto: • prírodné vedy (PRIR) tvorí matematika a informatika, fyzikálne vedy, chemické vedy, biologické vedy a vedy o zemi a životnom prostredí, • technické vedy (TECH) obsahujú stavebné inžinierstvo, elektroinžinierstvo, elektroniku, strojárstvo a iné technicky zamerané vedy, • medzi lekárske vedy (MED) sa zaraďujú najmä všeobecné lekárstvo a stomatológia, klinická medicína, farmaceutické vedy, ošetrovateľstvo a zdravotníctvo. (V minuloročnej správe bolo ošetrovateľstvo a zdravotníctvo omylom zaradené do skupiny sociálnych vied. Ďakujeme docentovi Martinovi Kanovskému za upozornenie na tento omyl.) • pôdohospodárske vedy (AGRO) tvoria poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov, veterinárna medicína a príbuzné vedy, • spoločenské vedy (SOC) tvorí psychológia, ekonómia, pedagogické vedy, právo, politické vedy, ošetrovateľstvo, zdravotníctvo, iné spoločenské vedy. • humanitné vedy (HUM) sú história, jazyky a literatúra a iné humanitné vedy. Pre niektoré z fakúlt vysokých škôl nie je zaradenie do určitého odboru vedy a technikyjednoznačné, vzhľadom na ich rôznorodosť – ich rôzne súčasti (napríklad katedry) vykonávajúčinnosti, ktoré patria do rôznych odborov. Príkladom sú filozofické fakulty, ktorých činnosť patríaj do odboru humanitných, aj spoločenských vied. Do príslušného odboru vedy a techniky bolipreto zaradené podľa prevládajúcej činnosti. Pokiaľ sa na nás obráti dekan určitej fakulty aleboodborná verejnosť s tým, že navrhuje, aby fakulta, ktorú vedie, bola zaradená do iného odboru,takýto návrh ARRA zváži.V roku 2007 prebehla úprava zaradenia fakúlt – Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU,Fakulta zdravotníctva PU a Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF boli preradené doskupiny MED a Fakulta riadenia a informatiky ŽU do skupiny TECH. Zdravotnícke fakultya vysoké školy boli od roku 2007 radené do skupiny MED. 3
 4. 4. Tabuľka P1: Zaradenie fakúlt (resp. vysokých škôl) do oblastí podľa ARRAŠkola Skupina Fakulta SkratkaAkadémia umení AUAkadémia umení HUM Fakulta dramatických umení DramUm AUAkadémia umení HUM Fakulta muzických umení MuzUm AUAkadémia umení HUM Fakulta výtvarných umení VýtvarUm AUEkonomická univerzita EU BAEkonomická univerzita SPOL Fakulta hospodárskej informatiky HospInfo EU BAEkonomická univerzita SPOL Fakulta medzinárodných vzťahov MedzVzťah EU BAEkonomická univerzita SPOL Fakulta podnikového manažmentu PodnMan EU BAEkonomická univerzita SPOL Národohospodárska fakulta NárHosp EU BAEkonomická univerzita SPOL Obchodná fakulta Obchod EU BAEkonomická univerzita SPOL Podnikovohospodárska fakulta PodnHosp EU BAKatolícka univerzita KUKatolícka univerzita HUM Filozofická fakulta Fil KUKatolícka univerzita SPOL Pedagogická fakulta Pedag KUKatolícka univerzita HUM Teologická fakulta Teol KUKatolícka univerzita MED Fakulta zdravotníctva Zdravotníctva KUPrešovská univerzita PUPrešovská univerzita HUM Fakulta humanitných a prírodných vied HumPrír PUPrešovská univerzita SPOL Fakulta manažmentu Manag PUPrešovská univerzita SPOL Fakulta športu TV PUPrešovská univerzita MED Fakulta zdravotnícka Zdravotnícka PUPrešovská univerzita HUM Filozofická fakulta Fil PUPrešovská univerzita HUM Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta Greckokat PUPrešovská univerzita SPOL Pedagogická fakulta Pedag PUPrešovská univerzita HUM Pravoslávna bohoslovecká fakulta Pravosl PUSlovenská poľnohospodárska univerzita SPUSlovenská poľnohospodárska univerzita AGRO Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Agro SPUSlovenská poľnohospodárska univerzita AGRO Fakulta biotechnológie a potravinárstva BiotPotr SPUSlovenská poľnohospodárska univerzita SPOL Fakulta ekonomiky a manažmentu EkonomMan. SPUSlovenská poľnohospodárska univerzita SPOL Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Eur.št. SPUSlovenská poľnohospodárska univerzita AGRO Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhrad SPUSlovenská poľnohospodárska univerzita TECH Mechanizačná fakulta Mech SPUSlovenská technická univerzita STUBASlovenská technická univerzita TECH Fakulta architektúry Archit STUBASlovenská technická univerzita TECH Fakulta elektrotechniky a informatiky Elektr STUBASlovenská technická univerzita TECH Fakulta chemickej a potravinárskej technológie ChemTechn STUBASlovenská technická univerzita PRIR Fakulta informatiky a informačných technológií Infor.a Inf. tech. STUBASlovenská technická univerzita TECH Materiálovotechnologická fakulta MatTechn STUBASlovenská technická univerzita TECH Stavebná fakulta Stav STUBASlovenská technická univerzita TECH Strojnícka fakulta Stroj STUBATechnická univerzita v Košiciach TUKETechnická univerzita v Košiciach SPOL Ekonomická fakulta Ekonom TUKETechnická univerzita v Košiciach TECH Fakulta BERG Ban TUKETechnická univerzita v Košiciach TECH Fakulta elektrotechniky a informatiky Elektr TUKETechnická univerzita v Košiciach HUM Fakulta umení Umení TUKETechnická univerzita v Košiciach TECH Fakulta výrobných technológií VýrTech TUKETechnická univerzita v Košiciach TECH Hutnícka fakulta Hutn TUKETechnická univerzita v Košiciach TECH Stavebná fakulta Stav TUKETechnická univerzita v Košiciach TECH Strojnícka fakulta Stroj TUKETechnická univerzita v Košiciach TECH Letecká fakulta Letecká TUKE 4
 5. 5. Škola Skupina Fakulta SkratkaTechnická univerzita vo Zvolene TUZVTechnická univerzita vo Zvolene AGRO Drevárska fakulta Drev TUZVTechnická univerzita vo Zvolene PRIR Fakulta ekológie a environmentalistiky Ekolenv TUZTechnická univerzita vo Zvolene TECH Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky EnvirTech TUZVTechnická univerzita vo Zvolene AGRO Lesnícka fakulta Les TUZVTrenčianska univerzita Alexandra Dubčeka TUADTrenčianska univerzita Alexandra Dubčeka TECH Fakulta mechatroniky MechTron TUADTrenčianska univerzita Alexandra Dubčeka TECH Fakulta priemyselných technológií PriemTechn TUADTrenčianska univerzita Alexandra Dubčeka SPOL Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov SocEkon TUADTrenčianska univerzita Alexandra Dubčeka TECH Fakulta špeciálnej techniky ŠpecTechn TUADTrnavská univerzita TVUTrnavská univerzita MED Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce ZdravSoc TVUTrnavská univerzita HUM Filozofická fakulta Fil TVUTrnavská univerzita SPOL Pedagogická fakulta Pedag TVUTrnavská univerzita SPOL Právnicka fakulta Práv TVUTrnavská univerzita HUM Teologická fakulta Teol TVUUniverzita Komenského UKUniverzita Komenského HUM Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanj UKUniverzita Komenského SPOL Fakulta managementu Manag UKUniverzita Komenského PRIR Fakulta matematiky, fyziky a informatiky FMFI UKUniverzita Komenského SPOL Fakulta sociálnych a ekonomických vied SocEkon UKUniverzita Komenského SPOL Fakulta telesnej výchovy a športu TV UKUniverzita Komenského MED Farmaceutická fakulta Farm UKUniverzita Komenského HUM Filozofická fakulta Fil UKUniverzita Komenského MED Jesseniova lekárska fakulta JessenLek UKUniverzita Komenského MED Lekárska fakulta Lek UKUniverzita Komenského SPOL Pedagogická fakulta Pedag UKUniverzita Komenského SPOL Právnicka fakulta Práv UKUniverzita Komenského PRIR Prírodovedecká fakulta Prír UKUniverzita Komenského HUM Rímskokatolícka cyr.-metod. bohoslovecká fakulta RímsKat UKUniverzita Konštantína Filozofa UKFUniverzita Konštantína Filozofa PRIR Fakulta prírodných vied Prír UKFUniverzita Konštantína Filozofa MED Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Soc UKFUniverzita Konštantína Filozofa SPOL Fakulta stredoeurópskych štúdií Stredoeur.Št. UKFUniverzita Konštantína Filozofa HUM Filozofická fakulta Fil UKFUniverzita Konštantína Filozofa SPOL Pedagogická fakulta Pedag UKFUniverzita Mateja Bela UMBUniverzita Mateja Bela SPOL Ekonomická fakulta Ekonom UMBUniverzita Mateja Bela HUM Fakulta humanitných vied Hum UMBUniverzita Mateja Bela SPOL Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Polit UMBUniverzita Mateja Bela PRIR Fakulta prírodných vied Prír UMBUniverzita Mateja Bela SPOL Pedagogická fakulta Pedag UMBUniverzita Mateja Bela SPOL Právnicka fakulta Práv UMB 5
 6. 6. Škola Skupina Fakulta SkratkaTechnická univerzita vo Zvolene TUZVTechnická univerzita vo Zvolene AGRO Drevárska fakulta Drev TUZVTechnická univerzita vo Zvolene PRIR Fakulta ekológie a environmentalistiky Ekolenv TUZTechnická univerzita vo Zvolene TECH Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky EnvirTech TUZVTechnická univerzita vo Zvolene AGRO Lesnícka fakulta Les TUZVTrenčianska univerzita Alexandra Dubčeka TUADTrenčianska univerzita Alexandra Dubčeka TECH Fakulta mechatroniky MechTron TUADTrenčianska univerzita Alexandra Dubčeka TECH Fakulta priemyselných technológií PriemTechn TUADTrenčianska univerzita Alexandra Dubčeka SPOL Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov SocEkon TUADTrenčianska univerzita Alexandra Dubčeka TECH Fakulta špeciálnej techniky ŠpecTechn TUADTrnavská univerzita TVUTrnavská univerzita MED Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce ZdravSoc TVUTrnavská univerzita HUM Filozofická fakulta Fil TVUTrnavská univerzita SPOL Pedagogická fakulta Pedag TVUTrnavská univerzita SPOL Právnicka fakulta Práv TVUTrnavská univerzita HUM Teologická fakulta Teol TVUUniverzita Komenského UKUniverzita Komenského HUM Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanj UKUniverzita Komenského SPOL Fakulta managementu Manag UKUniverzita Komenského PRIR Fakulta matematiky, fyziky a informatiky FMFI UKUniverzita Komenského SPOL Fakulta sociálnych a ekonomických vied SocEkon UKUniverzita Komenského SPOL Fakulta telesnej výchovy a športu TV UKUniverzita Komenského MED Farmaceutická fakulta Farm UKUniverzita Komenského HUM Filozofická fakulta Fil UKUniverzita Komenského MED Jesseniova lekárska fakulta JessenLek UKUniverzita Komenského MED Lekárska fakulta Lek UKUniverzita Komenského SPOL Pedagogická fakulta Pedag UKUniverzita Komenského SPOL Právnicka fakulta Práv UKUniverzita Komenského PRIR Prírodovedecká fakulta Prír UKUniverzita Komenského HUM Rímskokatolícka cyr.-metod. bohoslovecká fakulta RímsKat UKUniverzita Konštantína Filozofa UKFUniverzita Konštantína Filozofa PRIR Fakulta prírodných vied Prír UKFUniverzita Konštantína Filozofa MED Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Soc UKFUniverzita Konštantína Filozofa SPOL Fakulta stredoeurópskych štúdií Stredoeur.Št. UKFUniverzita Konštantína Filozofa HUM Filozofická fakulta Fil UKFUniverzita Konštantína Filozofa SPOL Pedagogická fakulta Pedag UKFUniverzita Mateja Bela UMBUniverzita Mateja Bela SPOL Ekonomická fakulta Ekonom UMBUniverzita Mateja Bela HUM Fakulta humanitných vied Hum UMBUniverzita Mateja Bela SPOL Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Polit UMBUniverzita Mateja Bela PRIR Fakulta prírodných vied Prír UMBUniverzita Mateja Bela SPOL Pedagogická fakulta Pedag UMBUniverzita Mateja Bela SPOL Právnicka fakulta Práv UMB 6
 7. 7. Škola Skupina Fakulta SkratkaUniverzita Pavla Jozefa Šafárika UPJŠUniverzita Pavla Jozefa Šafárika SPOL Fakulta verejnej správy VerSpr UPJŠUniverzita Pavla Jozefa Šafárika MED Lekárska fakulta Lek UPJŠUniverzita Pavla Jozefa Šafárika SPOL Právnicka fakulta Práv UPJŠUniverzita Pavla Jozefa Šafárika PRIR Prírodovedecká fakulta Prír UPJŠUniverzita sv. Cyrila a Metoda UCMUniverzita sv. Cyrila a Metoda SPOL Fakulta masmediálnej komunikácie MasMed UCMUniverzita sv. Cyrila a Metoda PRIR Fakulta prírodných vied Prír UCMUniverzita sv. Cyrila a Metoda HUM Filozofická fakulta Fil UCMUniverzita veterinárskeho lekárstva AGRO UVLVysoká škola múzických umení VŠMUVysoká škola múzických umení HUM Divadelná fakulta Divadelná VŠMUVysoká škola múzických umení HUM Filmová a televízna fakulta FilmTel VŠMUVysoká škola múzických umení HUM Hudobná a tanečná fakulta HudTan VŠMUVysoká škola výtvarných umení VŠVUŽilinská univerzita ŽUŽilinská univerzita TECH Elektrotechnická fakulta Elektr ŽUŽilinská univerzita SPOL Fakulta PEDAS Pedas ŽUŽilinská univerzita PRIR Fakulta prírodných vied Prír ŽUŽilinská univerzita SPOL Fakulta riadenia a informatiky Riadenia ŽUŽilinská univerzita TECH Fakulta špeciálneho inžinierstva ŠpecInž ŽUŽilinská univerzita TECH Stavebná fakulta Stav ŽUŽilinská univerzita TECH Strojnícka fakulta Stroj ŽUUniverzita J. Selyeho UJSUniverzita J. Selyeho SPOL Ekonomická fakulta Ekonom Uni J Selyeho Reform Teol Uni JUniverzita J. Selyeho HUM Fakulta reformovanej teológie SelyehoUniverzita J. Selyeho SPOL Pedagogická fakulta Pedagog Uni J Selyeho 7
 8. 8. Príloha 2. Rozdelenie indikátorov do skupín a metodika hodnoteniaRozdelenie indikátorov do skupín Indikátory, ktoré ARRA používa, sú zoradené do dvoch vecne kompaktných skupín.Tabuľka P2: Zoznam kritérií použitých ARRA v správeOblasť Označenie Opis Počet publikácií vo WoK za roky 1998-2007 na tvorivého VV1 pracovníka Počet rôznych časopiseckých publikácií mimo WoK za rok VV1a 2007 (pri fakultách SPOL a HUM) Počet rôznych knižných publikácií mimo WoK za rok 2007 VV1b (pri fakultách SPOL a HUM) Počet citácií vo WoK za roky 1998-2007 na tvorivého VV2 pracovníka Počet citácií vo WoK na jednu publikáciu vo WoK za roky VV2a 1998-2007 Počet publikácií vo WoK, na ktoré je vo WoK aspoň 5 VV3 citácií, za roky 1998-2007, na tovrivého pracovníka Počet publikácií vo WoK, na ktoré je vo WoK aspoň 25 VV3a citácií, za roky 1998-2008, na tovrivého pracovníka veda a výskum Počet denných doktorandov v roku 2007 na jedného VV4 profesora alebo docenta Ročný priemer počtu absolventov doktorandského štúdia v VV5 rokoch 2005-2007 na počet profesorov a docentov Počet doktorandov denného štúdia delený počtom denných VV6 študentov bakalárskeho a magisterského štúdia Grantové prostriedky z agentúr KEGA a VEGA na VV7 tvorivého pracovníka v roku 2007 Grantové prostriedky z agentúry APVV na tvorivého VV8 pracovníka v roku 2007 Prostriedky zo zahraničných grantov a štátnych programov VV9 na tovrivého pracovníka Celkové grantové prostriedky z agentúr na tovrivého VV10 pracovníka Pomer počtu študentov denného aj externého štúdia na SV1 jedného učiteľa v roku 2007 Pomer počtu študentov denného aj externého štúdia na SV2 jedného profesora alebo docenta v roku 2007 Pomer profesorov, docentov a ostatných učiteľov s PhD ku SV3 štúdium a vzdelávanie všetkým učiteľom SV4 Pomer profesorov a docentov ku všetkým učiteľom Podiel prihlásených uchádzačov k plánovanému počtu SV6 miest v roku 2007 SV7 Pomer zapísaných a prijatých študentov v roku 2007 SV8 Podiel zahraničných študentov 8
 9. 9. Kategória „Veda a výskum“Skupina „Publikácie a citácie“Patria sem: - indikátor VV1A, pre fakulty skupín HUM a SPOL bol doplnený o VV1a a VV1b, - indikátor VV2, - indikátor VV2a, - indikátor VV3, - indikátor VV3a.Podrobnejší opis indikátorov je v tab. P2.Skupina „Doktorandské štúdium“Patria sem indikátory: VV4, VV5 a VV6.Skupina „Grantová úspešnosť“Patria sem indikátory: VV7, VV8, VV9 a VV10.Kategória „Štúdium a vzdelávanie“1Skupina „Študenti a učitelia“Obsahuje indikátory: - SV1 (Počet študentov v dennej a externej forme štúdia v roku 2006 delený počtom učiteľov; body sa prideľujú podľa počtu učiteľov na 100 študentov), - SV2 (Počet študentov v dennej a externej forme štúdia delený počtom profesorov a docentov; body sa prideľujú obdobne ako pri indikátore SV1), - SV3, - SV4.Skupina „Záujem o štúdium“Obsahuje indikátory: SV6, SV7 a SV8.Metodika hodnotenia fakúlt a vysokých škôl Indikátory uvedené vyššie sú zvolené tak, aby ich vyššia hodnota zodpovedala vyššiemuvýkonu. Napríklad jedným z indikátorov je počet študentov pripadajúcich na jedného profesoraalebo docenta. Čím je tento počet vyšší, tým je menej pravdepodobné, že profesori a docenti samôžu študentom venovať individuálne. Z hľadiska individuálneho prístupu, ktorý považuje1 Ak sa v rámci tejto kategórie indikátorov hovorí o študentoch, zohľadňovali sa iba študenti bakalárskeho amagisterského štúdia tak v dennej, ako aj externej forme štúdia. Jedinou výnimkou je indikátor SV10, kde sú zahrnutí– podľa dostupnosti dát – aj študenti doktorandského štúdia v dennej forme štúdia. Ak nie je výslovne uvedené (napr.financovanie), študenti sa berú do úvahy ako neprepočítaní podľa koeficientov MŠ SR. 9
 10. 10. ARRA pre študenta za vhodnejší, je preto lepšie, ak má tento indikátor menšiu hodnotu. Ak savšak vezme do úvahy jeho prevrátená hodnota (počet docentov a profesorov na sto študentov),zodpovedá vyššiemu výkonu fakulty v tomto indikátore zase vyššia hodnota. Do počtu študentovboli zahrnutí denní aj externí študenti. Diplom študentov v externej forme štúdia je taký istý akodiplom študentov v dennej forme štúdia. Kvalita vzdelávania jedných aj druhých by mala byťrovnaká, preto by sa študentom v dennej aj externej forme štúdia mali učitelia venovať rovnako. Fakulta, ktorá dosiahla v určitom indikátore najvyššiu hodnotu, má priradených 100bodov. Ostatným fakultám sa priradí počet bodov lineárnou interpoláciou, pričom nula bodovzodpovedá nulovej hodnote. Určitá fakulta konkrétnej vysokej školy sa hodnotila v skupine, do ktorej bola zaradenápodľa manuálu Frascati. Celkové poradie fakúlt v rámci danej skupiny sa určuje jej priemernýmbodovým ziskom v skupinách indikátorov. Celkové poradie vysokých škôl v danej skupine podľa manuálu Frascati je danépriemerným počtom bodov jej fakúlt. 10
 11. 11. Príloha 3 – VV1a a VV1bVV1aHUM Body pridelené pre časopisecké publikácie mimo WoK RímsKat UK 18,58 Pravosl.PU 15,81 Fil TVU 9,96 Greckokat.PU 9,90 Evanj UK 8,14 Teol.TVU 6,83 HumPrír PU 6,44 Fil KU 4,69 Fil UK 4,69 DramUm AU 4,23 Hum UMB 3,92 2007 Divadelná VŠMU 3,91 2006 Fil UCM 3,02 Teol KU 2,57 VýtvarUm AU 2,19 HudTan VŠMU 1,52 VŠVU BL 1,07 FilmTel VŠMU 0,52 Umení TUKE 0,00 Reform Teol Uni J Selyeho 0,00 MuzUm AU 0,00 Fil UKF 0,00 Fil PU 0,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 11
 12. 12. SPOL Body pridelené pre časopisecké publikácie mimo WoK MedzVzťah EU BA 23,18 Práv TVU 15,49 Eur.Št. SPU 11,50 TV UK 10,22 Pedag KU 10,20 Pedas ŽU 9,48 EkonomMan SPU 9,46 NárHosp. EU BA 9,40 Pedag UMB 9,24 Obchod EU BA 8,82 HospInfo EU BA 8,80 PodnMan EU BA 8,65 Práv UPJŠ 8,30 Pedag TVU * 7,47 Ekonom UMB 6,63 VerSpr UPJŠ 6,19 6,14 2007 Manažment PU 2006 Pedag PU 6,02 Práv UK 5,97 Sredoeur.Št.UKF 5,80 Manag UK 5,00 Pedag UK 4,30 Práv UMB 4,15 Polit UMB 3,36 SocEkon TUAD 2,71 SocEkon UK 2,37 PodnHosp. EU BA 2,36 Fa športu PU 2,28 MasMed UCM * 1,73 Pedagog Uni J Selye 0,00 Pedag UKF 0,00 Ekonom Uni J Selye 0,00 Ekonom TUKE 0,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 12
 13. 13. VV1bHUM Body pridelené pre knižné publikácie Pravosl.PU 5,27 Rímskat UK 4,83 Fil TVU 4,03 Teol KU 3,25 Greckokat.PU 2,96 Teol.TVU 2,78 Hum UMB 2,64 Evanj UK 2,43 Fil PU 1,63 HumPrír PU 1,50 Fil UK 1,41 1,27 2007 DramUm AU 2006 Fil KU 1,15 Divadelná VŠMU 0,95 Fil UCM 0,77 FilmTel VŠMU 0,41 VŠVU BL 0,28 VýtvarUm AU 0,10 HudTan VŠMU 0,08 Umení TUKE 0,00 Reform Teol Uni J Selyeho 0,00 MuzUm AU 0,00 Fil UKF 0,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 13
 14. 14. SPOL Body pridelené pre knižné publikácie Pedag KU 4,84 Pedag UMB 4,32 Stredoeur št UKF 3,35 Práv UPJŠ 3,07 Práv UMB 3,00 Pedag TVU* 2,93 Eur.Št. SPU 2,27 Práv TVU 2,20 Manažment PU 2,11 SocEkon TUAD 2,00 Obchod EU BA 1,94 Pedag PU 1,71 HospInfo EU BA 1,65 Pedag UK 1,40 EkonomManSPU 1,38 SocEkon UK 1,33 1,33 2007 MedzVzťah EU BA 2006 NárHosp. EU BA 1,26 VerSpr UPJŠ 1,23 Polit UMB 1,18 PodnMan EU BA 1,06 Pedag UKF 1,04 Práv UK 1,02 Pedas ŽU 0,96 Manag UK 0,61 MasMed UCM* 0,58 PodnHosp. EU BA 0,53 TV UK 0,47 Fa športu PU 0,45 Ekonom UMB 0,20 Pedagog Uni J Selye 0,00 Ekonom Uni J Selye 0,00 Ekonom TUKE 0,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 14
 15. 15. Body za všetky publikácieHUM Publikácie na tvorivého pracovníka 2,43 RímsKat UK 2,18 Pravosl.PU 1,83 Fil TVU 1,63 Evanj UK 1,29 Greckokat.PU 1,19 HumPrír PU 1,14 Fil UK 0,96 Teol.TVU 0,78 Fil KU 0,74 Hum UMB 0,58 Teol KU body za všetky publikácie 0,57 body za časop. publikácie Fil PU body za knižné publikácie 0,55 počet publikácií vo WOK DramUm AU 0,49 Divadelná VŠMU 0,43 Fil UCM 0,23 VýtvarUm AU 0,16 HudTan VŠMU 0,14 VŠVU BL 0,09 FilmTel VŠMU 0,00 Umení TUKE 0,00 Reform Teol Uni J Selyeho 0,00 MuzUm AU 0,00 Fil UKF 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 15
 16. 16. SPOL Publikácie na tvorivého pracovníka 2,93 MedzVzťah EU BA 1,77 Práv TVU 1,69 NárHosp. EU BA 1,53 Obchod EU BA 1,53 Pedag KU 1,48 SocEkon UK 1,47 HospInfo EU BA 1,46 Pedag UMB 1,44 EurŠt SPU 1,30 Pedag TVU 1,24 EkonomManSPU 1,19 TV UK 1,18 PodnMan EU BA 1,14 Práv UPJŠ 1,04 Pedas ŽU 1,03 VerSpr UPJŠ body za všetky publikácie 0,92 Stredoeur št UKF body za časop. publikácie 0,84 PodnHosp. EU BA body za knižné publikácie 0,82 Manažment PU počet publikácií vo W OK 0,82 Ekonom UMB 0,79 Pedag PU 0,75 Manag UK 0,74 Práv UK 0,71 Práv UMB 0,63 Pedag UK 0,49 SocEkon TUAD 0,45 Polit UMB 0,40 Ekonom TUKE 0,27 Fa športu PU 0,23 MasMed UCM 0,14 Pedag UKF 0,00 Pedagog Uni J Selye 0,00 Ekonom Uni J Selye 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 16
 17. 17. Príloha 4 – Podrobné výsledky v grafoch a tabuľkách Príloha 4a - SV1-4, všetky grafy a súhrnná tabuľkaSV 1Skupina AGRO Počet študentov na učiteľa 25,0 20,5 20,0 18,9 18,2 16,5 14,9 15,0 2005 2006 2007 10,0 8,5 5,0 0,0 U U L P P U S P ZV ZV U V S S tr. TU TU k. ad gr o o v s Le hr A tP re Le er Zá io D et B VSkupina MED Počet študentov na učiteľa 50 44,3 43,2 45 39,2 40 35 30 2005 25 2006 21,5 18,8 2007 20 15 11,9 9,3 9,3 10 6,7 5 0 K U PU U ty JŠ K F K U K TV K U be U P U k a a rm k U lž Le tv tv oc Le c .A k So Fa íc íc en vS Le tn tn sv ss ra vo vo S Je Zd ra ra V Zd Zd 17
 18. 18. Skupina HUM Počet študentov na učiteľa Greckokat.PU 41,7 Pravosl.PU 38,5 Teol KU 34,0 Fil UCM 28,6 Fil UKF 27,5 Fil KU 24,9 Hum UMB 23,3 HumPrír PU 22,5 RímsKat UK 21,3 Fil TVU 18,0 Fil PU 16,6 2007 Teol.TVU 13,9 2006 Fil UK 13,3 2005 Divadelná VŠMU 13,2 Reform Teol Uni J Selyeho 8,8 VýtvarUm AU 8,7 Evanj UK 8,6 FilmTel VŠMU 8,3 Umení TUKE 8,1 DramUm AU 7,8 HudTan VŠMU 6,6 VŠVU BL 5,6 MuzUm AU 4,5 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 18
 19. 19. Skupina PRIR Počet študentov na učiteľa 30,0 25,0 24,1 23,5 23,0 20,1 20,0 2005 14,8 15,0 2006 11,9 2007 10,6 10,0 10,0 5,0 0,0 Z U M B K Š KF K TU U M PJ U Ž C U U U ír FI ír U v Pr ír Pr ír FM ír en ír Pr Pr Pr Pr ol Ek 19
 20. 20. Skupina SPOL Počet študentov na učiteľa Manag UK 73,2 SocEkon TUAD 70,9 Eur.Št. SPU 63,1 Manažment PU 58,2 MasMed UCM 45,5 Pedag KU 44,3 Ekonom Uni J Selye 39,8 Práv UMB 38,4 Práv UK 34,9 Obchod EU BA 34,4 Pedag UMB 32,3 Pedag PU 31,9 VerSpr UPJŠ 31,7 Práv UPJŠ 31,4 PodnHosp. EU BA 30,9 HospInfo EU BA 27,5 2007 Pedagog Uni J Selye 27,3 2006 SocEkon UK 26,7 2005 NárHosp. EU BA 26,4 Pedas ŽU 26,0 Stredoeur št UKF 25,7 Ekonom UMB 25,7 Pedag UKF 25,2 PodnMan EU BA 23,2 EkonomManSPU 23,2 Práv TVU 21,7 Ekonom TUKE 21,4 Pedag TVU 21,2 MedzVzťah EU BA 20,0 TV UK 19,7 Polit UMB 19,3 Fa športu PU 15,2 Pedag UK 15,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 20
 21. 21. Skupina TECH Počet študentov na učiteľa 37,1 Inf a inf tech STU 32,2 ŠpecInž ŽU 30,5 Letecká TUKE 30,1 Ban TUKE 29,1 MechTron TUAD 25,9 VýrTech TUKE 25,4 MatTechn STUBA 20,7 Stav TUKE 19,3 Mech SPU 19,0 Stroj TUKE 16,1 Elektr TUKE 15,3 2007 PriemTech TUAD 2006 15,1 Riadenia ŽU 2005 14,3 Stav ŽU 14,0 Elektr ŽU 14,0 Stav STUBA 13,8 Elektr STUBA 13,8 ŠpecTechn TUAD 13,5 Stroj ŽU 13,4 EnvirTech. TUZV 12,9 Archit STUBA 12,2 Stroj STUBA 11,9 Hutn TUKE 7,8 FChPT STUBA 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 21
 22. 22. SV 2Skupina AGRO Počet študentov na profesora alebo docenta 90,0 78,0 80,0 70,0 60,0 50,0 47,4 2005 45,1 41,7 2006 40,0 2007 29,3 30,0 18,8 20,0 10,0 0,0 U ZV VL U U ZV SP SP SP .U TU TU d ro tr. ek s a v Ag Po Le hr re rL Zá D te ot Ve BiSkupina MED Počet študentov na profesora alebo docenta 400 340,2 350 300 240,9 250 2005 200 2006 170,1 156,4 2007 150 100 53,2 50 31,0 30,1 21,4 20,2 0 K Š KU PU U ty K K KF U PJ U U TV be U k va va rm k U lž Le Le oc c .A ct ct So k Fa en vS Le í í tn tn sv ss ra vo vo VŠ Je Zd ra ra Zd Zd 22
 23. 23. Skupina HUM Počet študentov na profesora alebo docenta 152,1 Teol KU 134,8 Pravosl.PU 100,3 Fil UKF 99,1 Greckokat.PU 97,0 Fil UCM 93,3 Fil KU 90,9 Hum UMB 66,9 HumPrír PU 53,9 Fil PU 51,0 RímsKat UK 42,4 Fil TVU 2007 34,4 Fil UK 2006 32,4 2005 Teol.TVU 28,7 Umení TUKE 24,0 Evanj UK 22,7 Divadelná VŠMU 20,3 VýtvarUm AU 15,6 DramUm AU 14,7 Reform Teol Uni J Selyeho 14,6 VŠVU BL 12,5 FilmTel VŠMU 9,7 HudTan VŠMU 8,7 MuzUm AU 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 23
 24. 24. Skupina PRIR Počet študentov na profesora alebo docenta 140,0 120,3 120,0 100,0 87,9 80,0 2005 67,6 2006 60,0 49,6 2007 47,0 40,0 26,6 22,4 21,1 20,0 0,0 Z JŠ B M K F K ŽU TU K M U U C P U U U rír FI rír U nv rír rír FM rír P P rír le P P P P ko E 24
 25. 25. Skupina SPOL Počet študentov na profesora alebo docenta 361,7 SocEkon TUAD 332,4 Manažment PU 294,3 Eur.Št. SPU 196,8 VerSpr UPJŠ 193,7 Manag UK 172,3 Ekonom Uni J Selye 165,9 MasMed UCM 163,1 Práv UMB 158,7 Stredoeur št UKF 141,7 Pedag KU 118,6 Pedag PU 112,5 PodnHosp. EU BA 103,1 Obchod EU BA 99,1 HospInfo EU BA 96,0 Pedag UKF 91,7 Práv UK 2007 87,2 Ekonom UMB 2006 Pedag UMB 81,4 2005 77,5 MedzVzťah EU BA 73,7 Pedas ŽU 72,5 Ekonom TUKE 70,7 Práv UPJŠ 68,8 Práv TVU 67,3 NárHosp. EU BA 66,9 EkonomManSPU 66,0 Pedagog Uni J Selye 65,6 SocEkon UK 62,3 Pedag UK 61,1 PodnMan EU BA 58,2 Pedag TVU 58,0 TV UK 47,4 Fa športu PU 46,9 Polit UMB 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 25
 26. 26. Skupina TECH Počet študentov na profesora alebo docenta 115,6 Letecká TUKE 101,1 ŠpecInž ŽU 99,8 VýrTech TUKE 94,6 MechTron TUAD 88,4 Inf a inf tech STU 82,5 Ban TUKE 81,4 MatTechn STUBA 65,9 Stav TUKE 58,0 Riadenia ŽU 56,9 Stroj TUKE 49,7 Stav ŽU 44,3 Mech SPU 2007 2006 43,3 PriemTech TUAD 2005 41,3 ŠpecTechn TUAD 39,4 Elektr TUKE 37,9 Hutn TUKE 37,1 EnvirTech. TUZV 36,6 Stav STUBA 36,0 Archit STUBA 32,7 Stroj STUBA 31,0 Elektr ŽU 29,4 Elektr STUBA 26,3 Stroj ŽU 24,7 Fchpt STUBA 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 26
 27. 27. SV 3Skupina AGRO Počet učiteľov s PhD. na všetkých učiteľov 100% 91,9% 90,8% 89,4% 90% 80,6% 80% 77,0% 70% 67,0% 60% 2005 50% 2006 2007 40% 30% 20% 10% 0% VL U U ZV U ZV SP SP SP .U TU TU ad tr. ro ek s v Ag Po Le hr re rL Zá D te ot Ve BiSkupina MED Počet učiteľov s PhD. na všetkých učiteľov 100% 90% 82,6% 79,2% 80% 75,5% 68,3% 68,3% 70% 58,7% 56,3% 60% 2005 50% 2006 37,2% 40% 2007 27,5% 30% 20% 10% 0% K KU PU U Š ty K K KF U PJ TV U U be U k a a rm k U lž Le tv tv oc Le c .A k So Fa íc íc en vS Le tn tn sv ss ra vo vo VŠ Je Zd ra ra Zd Zd 27
 28. 28. Skupina HUM Počet učiteľov s PhD. na všetkých učiteľov 90,9% Fil UK 90,0% FilmTel VŠMU 89,5% Greckokat.PU 85,7% Pravosl.PU 85,7% Evanj UK 83,3% RímsKat UK 81,0% Teol.TVU 80,0% Reform Teol Uni J Selyeho 78,8% HumPrír PU 77,3% HudTan VŠMU 71,2% Fil TVU 2007 66,7% Fil KU 2006 64,5% 2005 MuzUm AU 63,9% Fil PU 63,8% Hum UMB 63,2% Divadelná VŠMU 62,6% Fil UKF 60,0% Fil UCM 52,4% VýtvarUm AU 50,0% DramUm AU 49,3% Teol KU 45,8% VŠVU BL 37,5% Umení TUKE 0% 20% 40% 60% 80% 100% 28
 29. 29. Skupina PRIR Počet učiteľov s PhD. na všetkých učiteľov 100% 90% 83,52% 83,03% 81,95% 80% 70,59% 70% 61,61% 60,53% 60% 2005 51,06% 50% 2006 37,89% 2007 40% 30% 20% 10% 0% Z JŠ B M K F K ŽU TU K M U U C P U U U rír FI rír U nv rír rír FM ír P P rír Pr le P P P ko E 29

×