Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Hodnotenie kvality vysokých   škôl pedagógmi   R. Kočan, I. Gálová (GfK) K. Hudecová, Ľ. Varga, M. Považan   J. Piš...
Základné údaje o prieskume Počet online vyplnených dotazníkov: 2454 Adresy: Z web stránok univ a fakúlt Zber dát 12.10.200...
Vybrané výsledky:Kvalita študentov 43% oveľa horšia ako kedysi 41% o niečo horšia ako kedysi 11% približne rovnaká 1% o ni...
Kvalita diplomoviek za minulé2-3 roky 6% mnohé výborné 52% niektoré výborné 37% väčšina priemerná 5% väčšina podpriemerná ...
Spolupráca s praxou apripravenosť študentov na prax 95% učiteľov považuje spoluprácu s praxou za veľmi alebo celkom dôleži...
Medzinárodná spolupráca,ste osobne zapojený do projektu? 29% áno 39% nie, ale bol som 32% nie, ani som nebol Z fakúlt najv...
Príprava študentov na vedeckúčinnosť 1% výlučne na vedeckú činnosť 18% predovšetkým na vedeckú činnosť 72% predovšetkým na...
Zbytočné a kľúčové predmety Koľko predmetov je zbytočných –priemer 9%, najviac: TnUAD (13%), UCM (12,8%), EU BA (12,4%), U...
Lojálnosť k fakulte Odporúčali by ste Vašim príbuzným študovať na Vašej fakulte / VŠ ? Určite áno 37%, Skôr áno 46% Určite...
Spokojnosť pri práci Spokojnosť postupne klesá Pracovná atmosféra – kolegovia Vedecká činnosť Organizácia PhD štúdia Štude...
Dôvody výberu fakulty Postupne klesajúci význam: Ponúkli mi pracovné miesto / pohovor Dobré podmienky na výučbu Kvalita a ...
Ako zlepšiť vyučovanie na VŠ ? Klesajúci význam faktorov: Lepšie finančné ohodnotenie pedagógov Väčšia podpora vedeckej či...
Záverečné poznámky Oveľa podrobnejšie informácie sú v Správe GfK + ARRA na www.arra.sk Prezentácia je sama zhrnutím, zhrnu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jan pisut hodnotenie vs pedagogmi

686 views

Published on

Published in: Spiritual, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jan pisut hodnotenie vs pedagogmi

 1. 1. Hodnotenie kvality vysokých škôl pedagógmi R. Kočan, I. Gálová (GfK) K. Hudecová, Ľ. Varga, M. Považan J. Pišút, 21. apríla 2010
 2. 2. Základné údaje o prieskume Počet online vyplnených dotazníkov: 2454 Adresy: Z web stránok univ a fakúlt Zber dát 12.10.2009 – 9.11.2009 Cieľová skupina: vysokoškolskí učitelia
 3. 3. Vybrané výsledky:Kvalita študentov 43% oveľa horšia ako kedysi 41% o niečo horšia ako kedysi 11% približne rovnaká 1% o niečo lepšia 4% oveľa lepšia
 4. 4. Kvalita diplomoviek za minulé2-3 roky 6% mnohé výborné 52% niektoré výborné 37% väčšina priemerná 5% väčšina podpriemerná Poznámka: Kvalita študentov sa zhoršuje a kvalita diplomoviek je predsa len dobrá
 5. 5. Spolupráca s praxou apripravenosť študentov na prax 95% učiteľov považuje spoluprácu s praxou za veľmi alebo celkom dôležitú študenti sú veľmi dobre (13%) alebo dobre (76%) pripravení na prax, Študenti takmer vôbec (11%) nie sú pripravení na prax Poznámka: Názor študentov je iný
 6. 6. Medzinárodná spolupráca,ste osobne zapojený do projektu? 29% áno 39% nie, ale bol som 32% nie, ani som nebol Z fakúlt najvyššie: KU RK, ŽU ZA, TU TT, UK BA, TU KE, TU ZV, Poznámka: Téma pre ARRA, úspešnosť fakulty a medzinárodný výskum
 7. 7. Príprava študentov na vedeckúčinnosť 1% výlučne na vedeckú činnosť 18% predovšetkým na vedeckú činnosť 72% predovšetkým na prax 9% výlučne na prax
 8. 8. Zbytočné a kľúčové predmety Koľko predmetov je zbytočných –priemer 9%, najviac: TnUAD (13%), UCM (12,8%), EU BA (12,4%), UMB BB (10,4%) Koľko predmetov je kľúčových – priemer 72%, najviac: SPU NR (77,7%), TUZ (75,6%), najmenej EU BA (67,8%) Poznámka: Rozdiely medzi Univ nie sú veľké, porovnať s názormi absolventov
 9. 9. Lojálnosť k fakulte Odporúčali by ste Vašim príbuzným študovať na Vašej fakulte / VŠ ? Určite áno 37%, Skôr áno 46% Určite nie 14%, skôr nie 3% Najviac áno: ŽU ZA, SPU NR, UK BA Najmenej áno: UMB BB, TUAD TN, TUZ Podľa expertov GfK: Lojálnosť je nízka
 10. 10. Spokojnosť pri práci Spokojnosť postupne klesá Pracovná atmosféra – kolegovia Vedecká činnosť Organizácia PhD štúdia Študenti celkovo Materiálne vybavenie Finančné ohodnotenie - plat
 11. 11. Dôvody výberu fakulty Postupne klesajúci význam: Ponúkli mi pracovné miesto / pohovor Dobré podmienky na výučbu Kvalita a renomé fakulty Dobré podmienky na vedu .... Motivujúce platové ohodnotenie
 12. 12. Ako zlepšiť vyučovanie na VŠ ? Klesajúci význam faktorov: Lepšie finančné ohodnotenie pedagógov Väčšia podpora vedeckej činnosti pedag. Viac samostatnej práce študentov Menej memorovania, viac pochopenia Kvalitnejšie vybavenie učební a lab. ... Zahraničné stáže učiteľov a študentov
 13. 13. Záverečné poznámky Oveľa podrobnejšie informácie sú v Správe GfK + ARRA na www.arra.sk Prezentácia je sama zhrnutím, zhrnutie je aj v Správe GfK + ARRA Ďakujem Vám za pozornosť

×