Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Com publicitar el teu negoci a Facebook

Descobreix que senzill que arriba a ser fer un anunci o fet patrocinat a Facebook, l'Adwords de les xarxes socials.

 • Login to see the comments

Com publicitar el teu negoci a Facebook

 1. 1. Com publicitar el teu negoci a Facebook
 2. 2. www.arranjamentsdigitals.com
 3. 3. Estimat usuariGràcies pel seu interès.En aquesta guia trobarà resposta a les preguntes més freqüents relacionades amb lacreació dun anunci o fet patrocinat al Facebook.Li recordem que pot consultar altres guies totalment gratuïtes a la pàgina www.arranjamentsdigitals.comPer qualsevol dubte o suggeriment estarem encantats de dajudar-lo a través del correuelectrònic marc@arranjamentsdigitals.comEsperem que aquesta guia li sigui dutilitat.
 4. 4. 1 Perquè anunciar-se a Facebook?Sens dubte, Facebook és la xarxa social més gran amb més de 750 milions dusuaris. Unespai on la gent conversa, escolta i comparteix gustos, interessos i opinions molt diverses.Lespai ideal per fidelitzar el nostre client. ● SenzillesaLes opcions que ens permet Facebook per fer publicitat són increïblement senzilles i fàcilsdutilitzar. ● VelocitatFacebook ens permet arribar a un gran nombre dusuaris amb un obrir i tancar dulls. ● SeguimentEn tot moment podem veure com evoluciona la nostra campanya i modificar-la en cas denecessitat.
 5. 5. 2 Bones pràctiques suggerides per anunciar-se a FacebookIdentifica els objectius publicitaris Cap a on tinteressa portar els possibles clients? A lateva pàgina web? A la teva pàgina de Facebook? Facilita als usuaris trobar fàcilment allòque ofereix lanunci.Objectiu Dirigeix-te al públic que creus que pot estar interessat en el teu anunci.Segmenta el teu mercat.Pren-te el teu temps per decidir les paraules clau Les paraules clau són una bonamanera de centrar laudiència del teu anunci a gent que té interessos relacionats amb lateva oferta.Fes que el teu anunci sobresurti Escriu anuncis clars i focalitzats amb un text concísque es dirigeixi duna forma directa a laudiència que vols assolir. Assegurat de destacartota oferta especial o característica única que et diferencien de la competència.Si el teu objectiu és que es reconegui el nom de teva marca o companyia, et suggerim queutilitzis aquest nom al títol o en alguna part del text de lanunci.
 6. 6. 2 ...Fes un anunci simple Crea lanunci de manera que sigui el més simple i fàcil de llegircom sigui possible. Evita oracions llargues o de gramàtica complexa. Utilitza un llenguatgesenzill i gramaticalment correcte. Usa una puntuació correcta, marca el final de les frases,posa espais després dels punts i les comes i no utilitzis guions en lloc dels punts.No intentis especificar tots els detalls del teu producte a lanunci. Deixa clar què és el teuproducte o servei perquè els usuaris sàpiguen què hi trobaran al web, però desa elsdetalls per quan siguin a la pàgina.Fes un toc datenció El teu anunci hauria de convidar a una acció a més de comunicarels avantatges del teu producte o servei. Les invitacions animen a lusuari a clicar el teuanunci i haurien dexplicar-li exactament que esperes que faci quan visiti la teva pàginadesprés de clicar-hi.Algunes invitacions poder ser: compra, ven, fes una comanda, cerca, inscriu-te o demanapressupost.
 7. 7. 2 ...Fes servir una imatge Dóna al teu anunci una imatge atractiva i rellevant que siguiapropiada per al producte o servei que shi anuncia.La mida màxima de la imatge és de 110 píxels damplada per 80 píxels dalçada, per tantpot ser que els textos continguts en les imatges, un cop reduïdes a aquesta mida, siguindifícils de llegir.Pàgines darribada El teu anunci hauria de dirigir els usuaris a la pàgina darribada mésrellevant. Quan un usuari de Facebook cliqui el teu anunci, hauria de ser immediatamentportat a la pàgina específica per a la informació o producte del teu anunci.Tingues present lexperiència de lusuari Fes de la pàgina darribada un lloc atractiu ifàcil de navegar. Oferir la informació/oferta que prometia lanunci duna forma senzilla iclara és la clau.Valora el rendiment de la teva campanya i fes els canvis necessaris Si veus que elteu anunci no funciona prova una altra text o fotografia. Canviar és molt senzill.
 8. 8. 3 Mans a la feinaUn cop ja estiguem a dins de Facebook busquem a la part dreta de la pantalla els fetspatrocinats i els anuncis. Veurem un text que diu "Crea un anunci". El cliquem. La diferència entre fet patrocinat i anunci és que amb el primer un contacte nostre ens recomanarà una pàgina mentre que en el segon, el nostre anunci arribarà tan a contactes com a no contactes. El primer juga amb la carta de la confiança ja que és més probable que fem un magrada si un amic nostre ja ho ha fet. El segon apareixerà a la part dreta del segment de població que escollim sent amic o no.
 9. 9. 3 Dissenya el teu anunciAra ja només ens queda dissenyar el nostre anunci:Destí El destí ens diu on enllaçarem un cop fem clic a lanunci. Pot ser una URL externa aFacebook (p.e. la web www.ara.cat) o una pàgina o pestanya de Facebook.Tipus: Podem crear un fet patrocinat on un amic ens recomanarà lanunci o una notíciapatrocinada on triarem el segment de població desitjat.Pestanya de destinació: Si en destí hem escollit enllaçar amb una pestanya deFacebook, aquí ens permet triar a quina volem que vagin a parar els possibles clients quecliquen. Pot ser el mur, una pàgina de benvinguda...
 10. 10. 3 Dissenya el teu anunciTítol Només podrem modificar el títol si a Destí hem posat una URL externa. Si el destí ésuna pàgina o pestanya de Facebook el títol serà automàticament el nom de la pàgina.Cos Tenim 135 caràcters per escriure el nostre anunci. Feu un cop dull a les bonespràctiques suggerides a lapartat 2 abans descriurel. Pensa que la simplicitat és la clau.Imatge Podem posar una imatge de fins a 80 pixels dalçada per 110 damplada. Al ser tanpetita la lletra no sacostuma a veure. Tingueu en compte.
 11. 11. 3 Dissenya el teu anunciVista prèvia Un cop tinguem tots els camps de Dissenya el teu anunci plens podem fer uncop dull a laspecte que tindrà el nostre anunci. Si no ens agrada alguna cosa ara és elmoment de modificar-ho.
 12. 12. 3 ObjectiuPaís Podem escollir a quins països veuran el nostre anunci. Hem de pensar que noméspodem utilitzar una llengua per a cada anunci.També podem centrar la campanya a una ciutat (o varies) marcant la pestanya "Per ciutat"i fins i tot utilitzar un radi dacció per si també volem incloure els voltants de la ciutatescollida.
 13. 13. 3 ObjectiuDemografia En aquest apartat podem escollir a quina franja dedat volem dirigir el nostreanunci. En el meu cas he escollit segmentar la població i dirigir el meu anunci a totaaquella gent amb una edat compresa entre els 18 i els 64 anys. També podem posarqualsevol edat i dirigir-se a tothom que tingui un compte a Facebook.Facebook també ens permet segmentar per sexe. Podem fer un anunci dirigit només ahomes, només a dones o tots alhora. Cada anunciant haurà de decidir a quin públic volarribar.
 14. 14. 3 ObjectiuGustos i interessos En aquest apartat haurem de fer servir les paraules clau quedefiniran el nostre anunci. Les paraules clau són el tema o motiu principal de lanunci.Si estem fent un anunci de cotxes, una bona selecció de paraules clau podria ser cotxe imotor. Si és de menjar les paraules cuina, gourmet, menjar i receptes podrien estar bé.2 consells per crear una bona llista de paraules clau: ● En crear una llista de paraules clau pensa com si fossis el client. Com ens buscaries? ● Defineix millor o elimina les paraules clau que resultin massa àmplies o irrellevants.
 15. 15. 3 ObjectiuEn tot moment Facebook ens informa, segons les nostres eleccions, a quanta gent potarribar lanunci. Ho trobarem en un requadre a la dreta de la pantalla.En el meu cas hi ha 13.111.140 milions de persones que compleixen els requisits que heescollit. Que tinguin de 18 a 64 anys i que siguin dEspanya. Com més específics siguinels gustos i interessos que hem escollit més reduït serà el nombre de persones però a lavegada més interessant dincidir-hi.
 16. 16. 3 ObjectiuA Connexions podem decidir amb qui li apareixerà lanunci a lapartat de Patrocinats.Podem escollir que aparegui a qualsevol, a gent que no és fan de la nostra pàgina o a lagent que si que ho és.Si marquem la pestanya Amics de les connexions només apareixerà amb els amics delsnostres fans que ja shagin connectat. És a dir el nostre fan recomanarà als seus amicsque ha vist lanunci i que els hi pot interessar. Un boca/orella damic a amic.
 17. 17. 3 ObjectiuA Demografia avançada podrem segmentar encara més el nostre univers. Podem captargent que facin laniversari aquell dia, que tinguin interès en homes o dones i inclús dirigir-se específicament a solters, casats, promesos o amb parella. Les possibilitats sónenormes.A idiomes podrem escollir el nostre univers segons el seu idioma. En el nostre cas podemposar espanyol i català.
 18. 18. 3 ObjectiuA Educació i feina podrem escollir si volem dirigir el nostre anunci a gent ja llicenciada oque estiguin a la universitat o a linstitut. També segmentar específicament per a unaempresa, organització o centre de treball.Si no volem fer un anunci tan específic marcarem la pestanya Tot.
 19. 19. 3 ObjectiuA Campanya i pressupost decidirem quina inversió fem amb lanunci. Primer de totposarem nom a la campanya. Recomanem posar mes i any a banda del nom per poderdistingir fàcilment si tenim previst fer-ne més duna. Ens anirà molt bé per fer elseguiment.A pressupost podem escollir entre despesa diària o "Lifetime budget". Lifetime budget voldir la inversió total que volem fer en la campanya. Recomanem aquesta última ja quepodem veure exactament el cost total. El mínim per poder-te anunciar eś d1 €.
 20. 20. 3 ObjectiuA Calendari senzillament haurem de marcar una data dinici i de fi de la campanya.
 21. 21. 3 ObjectiuA Preu hem descollir entre CPM i CPC.Quina és la diferència entre CPC i CPM? Quina hauria de triar?La publicitat de cost per clic (CPC) et permet especificar unadeterminada quantitatque estàs disposat a abonar cada vegada que un usuari faci clic enel teu anunci. Molts anunciants de CPC (cost perclic) estan més interessats en que les personesfacin clic per accedir als seus llocs webamb la finalitat dimpulsar les conversions.La publicitat de cost per mil impressions (CPM) et permet especificar quant estàsdisposata pagar per 1000 impressions (visionats) del teu anunci. La majoria delsanunciants deCPM (cost per mil impressions) donen més importància al lloc onapareix lanunci i alseu aspecte. A més, aquests anunciants estan més centrats a difondre la marcaque en acumular conversions.Un cop aclarit això podem continuar amb el preu.
 22. 22. 3 ObjectiuEl Preu funciona com una subhasta. Com més competència en el teu sector més car seràel CPM o el CPC.Recomanem no modificar gaire el preu recomanat. Es pot baixar una mica però no gaire.Un cop tinguem decidit si paguem per impressions o per clics i la oferta màxima fem uncop dull i repassem lanunci. Quan estiguem segurs cliquem a Comença una comanda.Només haurem domplir les nostres dades bancaries i clicar a Acceptar.

×