Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avaluació final p 5 (2)

5,848 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business

Avaluació final p 5 (2)

 1. 1. AVALUACIÓ FINAL P-5
 2. 2. DATA ........................................................ CURS P-5 NOM ............................................................................................... LES PARTS DEL COS: CAP, ULLS, NAS, ORELLES, BOCA, MÀ, DITS, PEU, BRAÇ, CAMA, COLL, PIT PROVA F. Nº 1
 3. 3. DATA ....................................................................... CURS P-5 NOM ...................................................................................................................................... DIBUIXAR LA FAMÍLIA PROVA F. Nº 2
 4. 4. DATA ....................................................................... CURS P-5 NOM ...................................................................................................................................... EL PALLASSO TÉ EL NAS VERMELL LLETRA PAL: Escriure la paraula i els cops de veu. Llegir la frase i fer el dibuix. PROVA F. Nº 3
 5. 5. DATA ............................................................. CURS P-5 NOM ............................................................................................... RECONÈIXER LLETRES DE PAL A B C Ç D E F G H I J K L LL M N O P Q R S T U V X Y NY DICTAT LLETRES DE PAL a b c ç d e f g h i j k l ll m n ny o p qu r s t u v x y
 6. 6. Prova F. Nº 4
 7. 7. DATA ....................................................................... CURS P-5 NOM ...................................................................................................................................... PROVA NOVA LECTURA RECONÈIXER I ESCRIURE EL PROPI NOM EN LLETRA DE PAL I LLIGADA PROVA F. Nº 5
 8. 8. DATA ....................................................................... CURS P-5 NOM ...................................................................................................................................... ORDENAR UNA SEQÜÈNCIA I ESCRIU LA HISTÒRIA PROVA F. Nº 6
 9. 9. DATA ............................................................. CURS P-5 NOM .................................................................................................................................. ASSOCACIÓ/DIBUIXAR LES NOMBRES EX. VERBAL IDENTIFICAR BOLETES CORRESPONENTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ELS NOMBRES FINS A 10 PROVA F. Nº 7
 10. 10. DATA ............................................................. CURS P-5 NOM .................................................................................................................................. REPRODUCCIÓ QUANTITAT EX. VERBAL IDENTIFICAR (Escriure el nº) ELS NOMBRES FINS A 10 PROVA F. Nº 8
 11. 11. DATA ........................................................................................................... CURS P- 5 NOM ................................................................................................................................................... EX. REPRODUCCIÓ FIGURES VERBAL IDENTIFICAR Dibuixar la figura FIGURES GEOMÈTRIQUES PROVA F. Nº 9
 12. 12. DATA ........................................................................................................... CURS P- 5 NOM ................................................................................................................................................... GRAN PETIT MITJÀ LLARG CURT ALT BAIX GRUIXUT PRIM DINS FORA A SOBRE A SOTA DAVANT DARRERA MOLTS POCS NOCIONS ESPACIALS I DE MESURA PROVA F. Nº 10
 13. 13. DATA ............................................................................................................. CURS P- 5 NOM ................................................................................................................................................................................................................. SÈRIES DE 3 ELEMENTS TENINT EN COMPTE COLOR I FORMA PROVA F. Nª 11
 14. 14. DATA ............................................................................................................. CURS P- 5 NOM ................................................................................................................................................................................................................. Pintar una figura Retallar una figura i enganxar-la PROVA F. Nª 12

×