Successfully reported this slideshow.

Puntos limpos

1,037 views

Published on

Funcionamiento dos puntos limpos para a recollida de residuos sólidos urbanos.
Funcionamiento de los puntos limpios para la recogida de residuos sólidos urbanos

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Puntos limpos

 1. 1. Juan Poza IES A Basella PUNTOS LIMPOS Ecoparques Puntos verdes
 2. 2. Que son  Son instalacións destinadas á recepción temporal de determinados residuos, xerados por particulares e pequenos comerciantes, que non teñen cabida nos servicios ordinarios de recollida de lixo.  Nos puntos limpos o lixo é recollido selectivamente para a súa posterior reciclaxe ou para darlle o tratamento máis adecuado.  Non confundir con agrupacións de contedores de recollida selectiva, a veces tamén chamados puntos verdes.  Puntos verdes, puntos limpos e ecoparques son os termos cos que se coñecen estas instalacións municipais ou comarcais.
 3. 3. Finalidade  É un servicio municipal para que os particulares poidan desfacerse adecuadamente dos residuos que non se recollen habitualmente
 4. 4. Elementos dun punto limpo
 5. 5. Funcionamento  Soamente se admiten residuos xerados por particulares e pequenos comercios.  O usuario leva os residuos seleccionados ó punto limpo.  Na caseta verifícase o contido e a cantidade.  Vértense os residuos nos lugares sinalados.
 6. 6. Residuos recollidos (1)  Escombros  Papel e cartón  Plásticos  Roupas e trapos  Residuos voluminosos (trastos, colchóns, …)  Restos de xardinería.
 7. 7. Residuos recollidos (2)  Madeiras  Metais (chatarra)  Pneumáticos  Vidro  Residuos perigosos domésticos (pinturas, colas, barnices, disolventes, pilas, pesticidas, aceites, radiografías, ...)  Aparellos electrónicos
 8. 8. Normas de uso  Limítase o volume por persoa, débese declarar o contido e cantidade no posto de control, nonse poden descarga vehículos de máis de 3.500 Kg.
 9. 9. Residuos admisibles (1)
 10. 10. Residuos admisibles (2)
 11. 11. Residuos admisibles (3)  Ordenadores ……… 1 unidade  Termómetros ……… 2 unidades  Medicamentos …….. 5 Kg
 12. 12. Transporte  Limítase o acceso de vehículos pesados por non tratarse dun servicio a empresas, que deben ter un convenio cun xestor autorizado de residuos.  A cada residuo váiselle asignar o tratamento máis adecuado.  Como se trata dun almacenamento temporal, o tempo de permanencia está regulado polas leis de residuos e de residuos perigosos.  Os contedores son transportados ata as plantas de tratamento a través dun transportista autorizado de residuos.
 13. 13. Que se fai cos aceites de cociña usados  Mestúranse con auga e sosa para fabricar xabóns; fanse velas, pinturas, pensos, lubricantes industriais e biocombustible.  Algunhas gasolineiras venden biodiésel para uso directo en este tipo de motores.
 14. 14. Que se fai coas pilas  Das pilas botón recupérase o mercurio.  As pilas normais tritúranse e obtéñense dúas fraccións: – Por un lado, a parte metálica. – Por outro, a salina, da que se poden recuperar sulfato de zinc e sales de manganeso.
 15. 15. Que se fai coas lámpadas fluorescentes  Rómpese o bacío para separar os seus compoñentes.  A continuación, se  desencapsúlase e límpase o interior de pos e mercurio.  O vidro tritúrase e envíase á industria vidreira para reciclaxe.  Da fracción restante recupérase o mercurio.
 16. 16. Puntos limpos na provincia de Pontevedra  Sete Pías. Monte de Oubiña (Cambados)  Ribadumia – Productos que admiten:  Chatarras metálicas  Tubos fluorescentes, lámpadas especiais  Pilas / acumuladores e baterías  Radiografías  Aceite vexetal  Roupa ou téxtiles en xeral  Aerosois e sprays  Medicamentos  Escombros  Vidro  Papel
 17. 17. Puntos limpos no resto de Galicia A Coruña Lugo Ourense  Boiro  Carballo  Cerceda  Ordes  Ortigueira  Pontedeume  Ribeira  Barreiros  Burela  Monterroso  Monforte  Meira  Foz  Chantada  Quiroga  Ribadeo  Sarria  Taboada  Vilalba  Viveiro  Ourense  As Pontes  Beade  O Carballiño  O Barca de Valdeorras

×