INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

ESQUEMES
I ACTIVITATS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

PER COMENÇAR
M...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Per començar: ...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Mapa de la uni...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Enllaços d’int...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Textos

Catalu...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Esquemes i act...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Esquemes i act...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Esquemes i act...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Esquemes i act...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Esquemes i act...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Esquemes i act...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Esquemes i act...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

L’espai geogrà...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Catalunya a Eu...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Catalunya dins...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

El relleu de C...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Mapa físic de ...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Activitat: el ...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Els Pirineus
E...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

El Pirineu axi...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

El Prepirineu....
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Les serralades...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

La serralada L...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

La serralada P...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

La depressió C...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

La depressió C...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Text sobre el ...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

La serralada T...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

La serralada T...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

La plana de l’...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Els aiguamolls...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Els aiguamolls...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

El delta de l’...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

El delta de l’...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

El delta de l’...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

El litoral

La...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

La costa alta....
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

La costa baixa...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Text sobre la ...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Els rius

Els ...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Els rius de Ca...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Mapa dels rius...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

La longitud de...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Text sobre el ...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Els llacs

Els...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Els llacs de C...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Mapa dels llac...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Llac d’origen ...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Llac d’origen ...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

TEXTOS

INTE RNE T

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

El clima medit...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Els climes de ...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Mapa dels clim...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

El Barcelonès
...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Climograma de ...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

El clima medit...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Les Garrigues
...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Climograma de ...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

El clima medit...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Vall Ferrera, ...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Climograma del...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

El clima atlàn...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Garós, la Vall...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Climograma del...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

La Catalunya h...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

La vegetació d...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Mapa de la veg...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

La fageda d’en...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

La Catalunya s...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Alzinar al bar...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

La Catalunya d...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Alt Àneu, el P...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Clisèrie

MAPE...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

L’home i el me...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Paisatge urbà....
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Paisatge rural...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

La contaminaci...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Un incendi for...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Inundacions a ...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Text sobre la ...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Zona volcànica...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Cap de Creus

...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Els aiguamolls...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

Sant Llorenç d...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

El delta de l’...
INICI

MAPA DE
LA UNITA T

INTE RNE T

TEXTOS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO
UNITAT 8

ESQUEMES
I ACTIVITATS

El Montseny

A...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

08 Paisatge de Catalunya

1,408 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,408
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
120
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • {}
 • 08 Paisatge de Catalunya

  1. 1. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS ESQUEMES I ACTIVITATS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 PER COMENÇAR MAPA DE LA UNITAT INTERNET TEXTOS ESQUEMES I ACTIVITATS SURT
  2. 2. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Per començar: els parcs naturals de Catalunya Cap de Creus AMPLIA LA IMATGE Sant Llorenç del Munt i l’Obac AMPLIA LA IMATGE Zona volcànica de la Garrotxa Els aiguamolls de l’Empordà AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE El delta de l’Ebre El Montseny AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE ANTERIOR SURT
  3. 3. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Mapa de la unitat EL PAISATGE DE CATALUNYA L’ESPAI GEOGRÀFIC Localització ELS RIUS Les aigües continentals superficials ELS LLACS MEDITERRANI LITORAL ELS PIRINEUS MEDITERRANI CONTINENTAL LES SERRALADES LITORALS El clima MEDITERRANI DE MUNTANYA LA DEPRESSIÓ CENTRAL ATLÀNTIC LA SERRALADA TRANSVERSAL El relleu de Catalunya LA PLANA DE L’EMPORDÀ EL DELTA DE L’EBRE LA CATALUNYA HUMIDA El paisatge i la vegetació LA CATALUNYA SECA LA CATALUNYA DE MUNTANYA El LITORAL L’home i el medi TRANSFORMACIÓ I RISCOS ANTERIOR SURT
  4. 4. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Enllaços d’interès Google-Earth Institut Cartogràfic de Catalunya PASSA AL WEB Servei Meteorològic de Catalunya PASSA AL WEB Xarxa hidrogràfica de Catalunya PASSA AL WEB PASSA AL WEB Els boscos de Catalunya Focverd. Els incendis forestals PASSA AL WEB PASSA AL WEB ANTERIOR SURT
  5. 5. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Textos Catalunya fa 55 milions d’anys La Costa Brava PASSA AL TEXT PASSA AL TEXT El riu Llobregat Vegetació natural? PASSA AL TEXT PASSA AL TEXT ANTERIOR SURT
  6. 6. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Esquemes i activitats El relleu de Catalunya AMPLIA LA IMATGE Els climes de Catalunya AMPLIA LA IMATGE Els rius de Catalunya Els llacs de Catalunya AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE La vegetació de Catalunya Clisèrie AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE ANTERIOR SURT
  7. 7. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Esquemes i activitats: el relleu de Catalunya Indica en el mapa les principals unitats de relleu. ANTERIOR SURT
  8. 8. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Esquemes i activitats: els rius de Catalunya Indentifica els rius més importants i les quatre xarxes hidrogràfiques al mapa. ANTERIOR SURT
  9. 9. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Esquemes i activitats: els llacs de Catalunya Els colors de la llegenda identifiquen dues zones de Catalunya segons l’origen dels llacs que hi ha. Completa la llegenda. ANTERIOR SURT
  10. 10. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Esquemes i activitats: els climes de Catalunya Completa la llegenda amb els noms dels climes que hi ha a Catalunya. ANTERIOR SURT
  11. 11. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Esquemes i activitats: la vegetació de Catalunya Indica al costat de cada color de la llegenda el tipus de vegetació que li correspon. ANTERIOR SURT
  12. 12. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Esquemes i activitats: clisèrie Omple els espais en blanc assignant les altituds que corresponguin en cada cas i col·loca les indicacions següents en el lloc que els correspon: alta muntanya, muntanya mitjana, terra baixa, solell, obaga. ANTERIOR SURT
  13. 13. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS L’espai geogràfic Catalunya a Europa Catalunya dins la península Ibèrica El relleu de Catalunya AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE Google-Earth PASSA AL WEB AMPLIA LA IMATGE Institut Cartogràfic de Catalunya PASSA AL WEB ANTERIOR SURT
  14. 14. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Catalunya a Europa ANTERIOR SURT
  15. 15. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Catalunya dins la península Ibèrica ANTERIOR SURT
  16. 16. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS El relleu de Catalunya Mapa físic de Catalunya Activitat: el relleu de Catalunya AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE ANTERIOR SURT
  17. 17. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Mapa físic de Catalunya ANTERIOR SURT
  18. 18. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Activitat: el relleu de Catalunya Indica en el mapa les principals unitats de relleu i identifica els cims que hi apareixen. ANTERIOR SURT
  19. 19. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Els Pirineus El Pirineu axial. Massís de Besiberris El Prepirineu. Massís del Pedraforca AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE MAPES DE RELLEU ANTERIOR SURT
  20. 20. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS El Pirineu axial. Massís de Besiberris MAPES DE RELLEU ANTERIOR SURT
  21. 21. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS El Prepirineu. Massís del Pedraforca MAPES DE RELLEU ANTERIOR SURT
  22. 22. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Les serralades litorals La serralada Litoral. La serra del Montnegre La serralada Prelitoral. Montserrat AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE MAPES DE RELLEU ANTERIOR SURT
  23. 23. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS La serralada Litoral. La serra del Montnegre MAPES DE RELLEU ANTERIOR SURT
  24. 24. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS La serralada Prelitoral. Montserrat MAPES DE RELLEU ANTERIOR SURT
  25. 25. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS La depressió Central La depressió Central. La plana de Vic Catalunya fa 55 milions d’anys AMPLIA LA IMATGE PASSA AL TEXT MAPES DE RELLEU ANTERIOR SURT
  26. 26. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS La depressió Central. La plana de Vic MAPES DE RELLEU ANTERIOR SURT
  27. 27. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Text sobre el relleu de Catalunya a l’Eocè Catalunya fa 55 milions d’anys Fa uns 55 milions d’anys, a començament de l’època que els geòlegs anomenen Eocè, el relleu de Catalunya era molt diferent de l’actual. Una mar interior cobria les terres on avui hi ha Manresa, la comarca del Bages i la resta de la depressió central catalana. En canvi, un massís elevat ocupava la Selva, el Vallès i el Penedès actuals i s’estenia fins prop del que avui són les illes Balears. Josep M. Panareda i Josep Pintó MAPES DE RELLEU ANTERIOR SURT
  28. 28. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS La serralada Transversal. El Puigsacalm La serralada Transversal AMPLIA LA IMATGE MAPES DE RELLEU ANTERIOR SURT
  29. 29. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS La serralada Transversal. El Puigsacalm MAPES DE RELLEU ANTERIOR SURT
  30. 30. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS La plana de l’Empordà Els aiguamolls de l’Empordà I Els aiguamolls de l’Empordà II AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE MAPES DE RELLEU ANTERIOR SURT
  31. 31. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Els aiguamolls de l’Empordà I MAPES DE RELLEU ANTERIOR SURT
  32. 32. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Els aiguamolls de l’Empordà II MAPES DE RELLEU ANTERIOR SURT
  33. 33. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS El delta de l’Ebre El delta de l’Ebre I El delta de l’Ebre II AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE MAPES DE RELLEU ANTERIOR SURT
  34. 34. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS El delta de l’Ebre I MAPES DE RELLEU ANTERIOR SURT
  35. 35. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS El delta de l’Ebre II MAPES DE RELLEU ANTERIOR SURT
  36. 36. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS El litoral La costa alta. La Costa Brava La costa baixa. Castelldefels La Costa Brava AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE MAPES DE RELLEU PASSA AL TEXT ANTERIOR SURT
  37. 37. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS La costa alta. La Costa Brava MAPES DE RELLEU ANTERIOR SURT
  38. 38. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS La costa baixa. Castelldefels MAPES DE RELLEU ANTERIOR SURT
  39. 39. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Text sobre la Costa Brava La Costa Brava A Blanes comença realment la Costa Brava. A les cases del racó de garbí mor el platjar tèrbol i baix de Barcelona. A les cases del racó de llevant comença el penyal de basalt i ull de serp. Sobre aquest primer replà la vila s’estén indolent i allargada. Josep Pla MAPES DE RELLEU ANTERIOR SURT
  40. 40. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Els rius Els rius de Catalunya Longitud dels rius en terres catalanes AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE Xarxa hidrogràfica de Catalunya El riu Llobregat PASSA AL WEB PASSA AL TEXT ANTERIOR SURT
  41. 41. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Els rius de Catalunya Mapa dels rius de Catalunya Activitat: els rius de Catalunya AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE ANTERIOR SURT
  42. 42. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Mapa dels rius de Catalunya ANTERIOR SURT
  43. 43. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS La longitud dels rius en terres catalanes MAPES HIDROGRÀFICS ANTERIOR SURT
  44. 44. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Text sobre el riu Llobregat El riu Llobregat Des de Castellar de n’Hug, en territori de la serra del Cadí, fins a la Mediterrània, a tocar mateix de la ciutat de Barcelona, el Llobregat recorre prop de cent seixanta quilòmetres. A la vall alta les aigües del riu s’escolen ràpides, amb força, sota l’atenta mirada del Comabona, la Tosa d’Alp, el Puigllançada i altres cims dels contorns. Pere Tobaruela i Jaume Sans MAPES HIDROGRÀFICS ANTERIOR SURT
  45. 45. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Els llacs Els llacs de Catalunya AMPLIA LA IMATGE Llac d’origen glacial. L’estany de Sant Maurici Llac d’origen càrstic. El llac de Banyoles AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE ANTERIOR SURT
  46. 46. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Els llacs de Catalunya Mapa dels llacs de Catalunya Activitat: els llacs de Catalunya AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE ANTERIOR SURT
  47. 47. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Mapa dels llacs de Catalunya ANTERIOR SURT
  48. 48. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Llac d’origen glacial. L’estany de Sant Maurici MAPES DELS LLACS ANTERIOR SURT
  49. 49. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Llac d’origen càrstic. El llac de Banyoles ANTERIOR SURT
  50. 50. INICI MAPA DE LA UNITA T TEXTOS INTE RNE T GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS El clima mediterrani litoral Els climes de Catalunya El Barcelonès AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE Climograma de Barcelona Servei Meteorològic de Catalunya AMPLIA LA IMATGE PASSA AL WEB ANTERIOR SURT
  51. 51. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Els climes de Catalunya Mapa dels climes de Catalunya Activitat: els climes de Catalunya AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE ANTERIOR SURT
  52. 52. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Mapa dels climes de Catalunya ANTERIOR SURT
  53. 53. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS El Barcelonès MAPES DE CLIMES ANTERIOR SURT
  54. 54. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Climograma de Barcelona MAPES DE CLIMES ANTERIOR SURT
  55. 55. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS El clima mediterrani continental Les Garrigues Climograma de Lleida AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE MAPES DE CLIMES ANTERIOR SURT
  56. 56. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Les Garrigues MAPES DE CLIMES ANTERIOR SURT
  57. 57. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Climograma de Lleida MAPES DE CLIMES ANTERIOR SURT
  58. 58. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS El clima mediterrani de muntanya Vall Ferrera, el Pallars Sobirà Climograma del clima mediterrani de muntanya AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE MAPES DE CLIMES ANTERIOR SURT
  59. 59. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Vall Ferrera, el Pallars Sobirà MAPES DE CLIMES ANTERIOR SURT
  60. 60. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Climograma del clima mediterrani de muntanya MAPES DE CLIMES ANTERIOR SURT
  61. 61. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS El clima atlàntic Garós, la Vall d’Aran Climograma del clima atlàntic AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE MAPES DE CLIMES ANTERIOR SURT
  62. 62. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Garós, la Vall d’Aran MAPES DE CLIMES ANTERIOR SURT
  63. 63. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Climograma del clima atlàntic MAPES DE CLIMES ANTERIOR SURT
  64. 64. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS La Catalunya humida La vegetació de Catalunya AMPLIA LA IMATGE La fageda d’en Jordà AMPLIA LA IMATGE ANTERIOR SURT
  65. 65. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS La vegetació de Catalunya Mapa de la vegetació de Catalunya Activitat: la vegetació de Catalunya AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE ANTERIOR SURT
  66. 66. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Mapa de la vegetació de Catalunya ANTERIOR SURT
  67. 67. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS La fageda d’en Jordà MAPES DE VEGETACIÓ ANTERIOR SURT
  68. 68. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS La Catalunya seca Alzinar al barranc de la Galera, el Montsià Els boscos de Catalunya PASSA AL WEB AMPLIA LA IMATGE MAPES DE VEGETACIÓ ANTERIOR SURT
  69. 69. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Alzinar al barranc de la Galera, el Montsià MAPES DE VEGETACIÓ ANTERIOR SURT
  70. 70. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS La Catalunya de muntanya Alt Àneu, el Pallars Sobirà AMPLIA LA IMATGE Clisèrie Activitat: clisèrie AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE MAPES DE VEGETACIÓ ANTERIOR SURT
  71. 71. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Alt Àneu, el Pallars Sobirà MAPES DE VEGETACIÓ ANTERIOR SURT
  72. 72. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Clisèrie MAPES DE VEGETACIÓ ANTERIOR SURT
  73. 73. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS L’home i el medi: transformacions i riscos Paisatge urbà. Barcelona, el Barcelonès AMPLIA LA IMATGE Focverd. Els incendis forestals Paisatge rural humanitzat. Cabrera de Mar, el Maresme La contaminació. El pantà de Flix AMPLIA LA IMATGE Un incendi forestal al Garraf AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE Inundacions a Creixell, el Tarragonès Vegetació natural? PASSA AL WEB AMPLIA LA IMATGE PASSA AL TEXT ANTERIOR SURT
  74. 74. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Paisatge urbà. Barcelona, el Barcelonès ANTERIOR SURT
  75. 75. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Paisatge rural humanitzat. Cabrera de Mar, el Maresme ANTERIOR SURT
  76. 76. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS La contaminació. El pantà de Flix ANTERIOR SURT
  77. 77. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Un incendi forestal al Garraf ANTERIOR SURT
  78. 78. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Inundacions a Creixell, el Tarragonès ANTERIOR SURT
  79. 79. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Text sobre la vegetació a Catalunya Vegetació natural? La vegetació que ara hi ha a Catalunya és ben diferent de la que hi hauria si els homes al llarg de la història no l’haguessin modificada. Ni els erms de l’Urgell, ni les pinedes del Solsonès, ni els alzinars del Montseny, ni tampoc les fagedes del Ripollès o de la Vall d’Aran serien com són ara sense l’activitat secular de l’home. Josep M. Panareda ANTERIOR SURT
  80. 80. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Zona volcànica de la Garrotxa ANTERIOR SURT
  81. 81. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Cap de Creus ANTERIOR SURT
  82. 82. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Els aiguamolls de l’Empordà ANTERIOR SURT
  83. 83. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS Sant Llorenç del Munt i l’Obac ANTERIOR SURT
  84. 84. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS El delta de l’Ebre ANTERIOR SURT
  85. 85. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T TEXTOS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 8 ESQUEMES I ACTIVITATS El Montseny ANTERIOR SURT

  ×