Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

01 La representació de la Terra

2,952 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

01 La representació de la Terra

 1. 1. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNET ESQUEMES I ACTIVITATS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 La representació de la Terra PER COMENÇAR MAPA DE LA UNITAT INTERNET ESQUEMES I ACTIVITATS SURT
 2. 2. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNET GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS Mapa de la unitat LA REPRESENTACIÓ DE LA TERRA LA REPRESENTACIÓ DEL GLOBUS ELS TIPUS DE MAPES MAPES HISTÒRICS LES PROJECCIONS Els mapes ELS ELEMENTS D’UN MAPA COORDENADES GEOGRÀFIQUES Els gràfics L’ESCALA TIPUS ALTRES REPRESENTACIONS DE GRÀFICS ANTERIOR SURT
 3. 3. INICI MAPA DE LA UNITA T GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS INTE RNET Enllaços d’interès La Terra, un punt de l’Univers PASSA AL WEB Vissir de l’Institut Cartogràfic de Catalunya PASSA AL WEB La història de la cartografia Google Earth PASSA AL WEB Els satèl·lits de posicionament Hipermapa. Atles electrònic de Catalunya PASSA AL WEB PASSA AL WEB Cartografia: repassem conceptes PASSA AL WEB PASSA AL WEB ANTERIOR SURT
 4. 4. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNET GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS Esquemes i activitats Localitza un punt respecte a un altre AMPLIA LA IMATGE Busca el vaixell i l’avió Tipus de gràfics AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE ANTERIOR SURT
 5. 5. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNET GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS Comparació entre el globus terraqüi i una representació plana ANTERIOR SURT
 6. 6. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNET GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS Els tipus de mapes Mapa de relleu i rius Mapa de població i ciutats Mapa polític AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE Mapa econòmic AMPLIA LA IMATGE Mapa topogràfic AMPLIA LA IMATGE ANTERIOR SURT
 7. 7. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNET GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS Mapa de relleu i rius ANTERIOR SURT
 8. 8. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNET GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS Mapa polític ANTERIOR SURT
 9. 9. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNET GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS Mapa de població i ciutats ANTERIOR SURT
 10. 10. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNET GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS Mapa econòmic ANTERIOR SURT
 11. 11. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNET GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS Mapa topogràfic ANTERIOR SURT
 12. 12. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNET GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS Mapes històrics Mapa d’Heròdot AMPLIA LA IMATGE Mapa portolà AMPLIA LA IMATGE Mapa medieval Mapa de Ptolomeu AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE Atles Català de 1375 de Cresques Abraham Mapa del segle XVIII AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE ANTERIOR SURT
 13. 13. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNET GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS Mapa d’Heròdot ANTERIOR SURT
 14. 14. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNET GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS Mapa de Ptolomeu ANTERIOR SURT
 15. 15. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNET GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS Mapa medieval ANTERIOR SURT
 16. 16. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNET GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS Mapa portolà ANTERIOR SURT
 17. 17. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNET GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS Mapa del segle XVIII ANTERIOR SURT
 18. 18. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNET GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS Atles Català de 1375 de Cresques Abraham ANTERIOR SURT
 19. 19. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNET GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS Les projeccions Projeccions cilíndriques AMPLIA LA IMATGE Projeccions hazimutals Projeccions còniques AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE ANTERIOR SURT
 20. 20. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNET GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS Projeccions cilíndriques Són les que representen les zones que estan entre els tròpics. ANTERIOR SURT
 21. 21. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNET GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS Projeccions còniques Són les que representen les zones entre els tròpics i els cercles polars ANTERIOR SURT
 22. 22. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNET GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS Projeccions hazimutals Són les que representen les zones polars. ANTERIOR SURT
 23. 23. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNET GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS Els elements d’un mapa Els paral·lels i els meridians serveixen per localitzar un punt amb exactitud. El títol ens diu de què tracta el mapa: el territori que representa, el tema, la data, etc. La fletxa ens permet orientar el mapa. La llegenda recull els símbols utilitzats per representar les dades. L’escala ens indica quantes vegades s’ha reduït el territori Que es representa. La majoria dels mapes inclouen textos amb els noms dels llocs o amb diferents informacions. ANTERIOR SURT
 24. 24. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNET GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS Coordenades geogràfiques Els punts cardinals AMPLIA LA IMATGE Els paral·lels terrestres AMPLIA LA IMATGE Els meridians terrestres Els hemisferis occidental i oriental AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE La latitud i la longitud Els hemisferis nord i sud AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE ANTERIOR SURT
 25. 25. MAPA DE LA UNITA T INICI INTE RNET GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS Els punts cardinals NORD Davant OEST El Sol es pon (es fa de nit) Dreta Esquerra EST Darrere El Sol surt (es fa de dia) SUD Podem orientar-nos segons la posició del Sol. ANTERIOR SURT
 26. 26. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNET GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS Els meridians terrestres ANTERIOR SURT
 27. 27. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNET GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS Els hemisferis occidental i oriental ANTERIOR SURT
 28. 28. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNET GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS Els paral·lels terrestres ANTERIOR SURT
 29. 29. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNET GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS Els hemisferis nord i sud ANTERIOR SURT
 30. 30. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNET GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS La latitud i la longitud Els nombres de la part superior del mapa indiquen la longitud. Els nombres de l’esquerra indiquen la latitud. Els nombres de la dreta indiquen la latitud. Els nombres de la part inferior del mapa indiquen la longitud. ANTERIOR SURT
 31. 31. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNET GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS Mapes a escales diferents Mapa a escala 1:50.000 Mapa a escala 1:250.000 ANTERIOR SURT
 32. 32. INICI MAPA DE LA UNITA T GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS INTE RNET Altres representacions: les fotografies de satèl·lit Regne Unit Indonèsia i desforestació Imatge nocturna de la Terra AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE Altres representacions: ortoimatges Ortoimatge en color AMPLIA LA IMATGE Ortoimatge en blanc i negre AMPLIA LA IMATGE ANTERIOR SURT
 33. 33. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNET GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS Vista del Regne Unit des d’un satèl·lit ANTERIOR SURT
 34. 34. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNET GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS Composició de la visió des d’un satèl·lit de la Terra de nit. ANTERIOR SURT
 35. 35. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNET GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS Indonèsia: observació des d’un satèl·lit dels efectes de la desforestació ANTERIOR SURT
 36. 36. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNET GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS Ortoimatge en color, Barcelona ANTERIOR SURT
 37. 37. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNET GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS Ortoimatge en blanc i negre ANTERIOR SURT
 38. 38. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNET GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS La latitud i la longitud: localitza un punt respecte a un altre Sud ANTERIOR SURT
 39. 39. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNET GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS La latitud i la longitud: busca el vaixell i l’avió ANTERIOR SURT
 40. 40. INICI MAPA DE LA UNITA T GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS INTE RNET Tipus de gràfics Construcció d’un gràfic lineal Gràfic lineal resolt AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE Gràfic de barres Gràfic sectorial AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE ANTERIOR SURT
 41. 41. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNET GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS Construcció d’un gràfic lineal ANTERIOR SURT
 42. 42. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNET GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS Gràfic lineal resolt ANTERIOR SURT
 43. 43. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNET GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS Gràfic de barres ANTERIOR SURT
 44. 44. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNET GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r ESO UNITAT 1 ESQUEMES I ACTIVITATS Gràfic sectorial ANTERIOR SURT

×