Successfully reported this slideshow.

Emootiot ja vuorovaikutus

4

Share

Upcoming SlideShare
Tunneäly 1
Tunneäly 1
Loading in …3
×
1 of 10
1 of 10

Emootiot ja vuorovaikutus

4

Share

Download to read offline

Mitä TVT-tukihenkilön tulisi tietää emootioista? Open Päivityksen audioluento, suunnattu opettajilel, jotka tukevat kollegoitaan tieto- ja viestintätekniikan käyttöönotossa.

Mitä TVT-tukihenkilön tulisi tietää emootioista? Open Päivityksen audioluento, suunnattu opettajilel, jotka tukevat kollegoitaan tieto- ja viestintätekniikan käyttöönotossa.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Emootiot ja vuorovaikutus

  1. 1. Vertaispäivittäjä Emootiot ja vuorovaikutustilanteet Anne Rongas 2013 Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi
  2. 2. Itsetuntemus ● ”Kärsimyksemme eivät johdu tunteista, vaan suhtautumisestamme niihin.” Itämainen viisaus ● ● ● Tunteet sinänsä eivät hyviä tai pahoja. Tulkintamme ja kulttuuri ympärillämme vaikuttavat kokemukseen ja ilmaisuun. Itsetuntemus paljolti omien tunteiden tuntemista. Tunne itsesi → ymmärrät muita.
  3. 3. Tunneäly ● Golemanin tunneälyn viisi perustekijää ovat: • 1. Tietoisuus omista tunteista • 2. Omien tunteiden käsittelyn taito • 3. Itsensä motivoiminen • 4. Toisten ihmisten tunteiden tunnistaminen • 5. Ihmissuhteiden vaaliminen ja hoitaminen
  4. 4. Mirjam Virtanen: Opettajan emotionaalinen kompetenssi (väitös, TaY, 2013, ks. ss. 55-66).
  5. 5. Lea Pulkkinen: konstruktiivinen toiminta ● Pulkkisen mukaan älykkään toiminnan avulla yksilö voi ymmärtää toisen tunteita, tavoittaa omia tunteitaan ja hakea ristiriita tilanteissa kompromissia, joka tyydyttäisi eri osapuolia. ● Pulkkinen on nimittänyt tätä kykyä konstruktiiviseksi toiminnaksi, joka tarkoittaa suunnilleen samaa kuin tunneäly tai yksinkertaisesti ilmaistuna sosiaaliset taidot. Lapsesta aikuisesti -tutkimus.
  6. 6. Puolustuskeinot ● ● ● Suojaavat ahdistukselta ja ohjaavat psyykkisiä voimavaroja uhkaavassa tilanteessa Ylläpitävät tasapainoa → tiedostamatta ja jäykemmin kuin puolustuskeinot. Regression eli taantumisen esiintyminen aikuisella iällä → liian yksipuolista ja vajavaista defenssien käyttöä
  7. 7. Puolustuskeinot (Vaillant) 1. Alkukantaiset defenssit • lapsuudessa, kiukku, kieltäminen 2. Kypsymättömät defenssit • nuoruusiässä, projektio, pako päiväuniin 3. Neuroottiset defenssit • kaikilla, isolaatio, torjunta, älyllistäminen 4. Kypsät defenssit • sublimaatio, aktiivinen torjunta, luovuus
  8. 8. Hallintakeinot ● Pyrkimys tietoisesti • selvittää ja hallita vaikeita tilanteita • säilyttää toimintakyky • sopeutua muutoksiin ● ● ● Stressin purkaminen Sisäisten mielikuvien muokkaaminen Suunnittelu ja suunnitelmien muuttaminen
  9. 9. Muutosaalto: vaiheet ja sitoutumisen aste. Teoksessa Arikoski, J. & Sallinen, M. 2011. Vastarinnasta vastarannalle. Johda muutosta taitavasti. Työterveyslaitos 2011
  10. 10. Kaikki tieto ei löydy omasta päästä, kaverilta tai netistä. Lukeminen kannattaa. Hyvä listaus aihepiiriin sopivaa lukemista.

×