Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verkkopedagogisia havaintoja

1,121 views

Published on

Verkon pauloissa -kurssilla 2007

 • Be the first to comment

Verkkopedagogisia havaintoja

 1. 1. Opiskelu verkossa Kevät 07 Verkon pauloissa palautteen perusteella Anne Rongas
 2. 2. Verkosta helppo haihtua <ul><li>” Sähköpostimuistutukset ohjaajalta ovat ihan välttämättömiä, jotta kurssilta ei lipsahda sivuun. Kannustava palaute auttaa aina.” </li></ul><ul><li>Verkko-opiskelu vaatii aktiivista heittäytymistä. Ei voi peesailla. </li></ul>
 3. 3. Verkon pauloissa -rakenne <ul><li>Orientointi </li></ul><ul><ul><li>verkkoviestinnän kynnyksen ylittäminen </li></ul></ul><ul><li>Työvälineet haltuun </li></ul><ul><ul><li>ohjaaja-oppija –viestintää, ryhmätyöskentelyä, tekemällä oppimista </li></ul></ul><ul><li>Verkkopedagogiikka </li></ul><ul><ul><li>oman projektin työstämistä, vertaistuutorointia, tekemällä oppimista </li></ul></ul><ul><li>Verkko- ja hallinto </li></ul><ul><ul><li>yhteisöllistä tiedonrakentelua </li></ul></ul>
 4. 4. Verkon pauloissa > tulos <ul><li>” Suurimmat virikkeet tulivat heti alussa, pientä innon hiipumista näkyy opiskelijoiden aktiivisuudessa kurssin edetessä. ” </li></ul><ul><li>Jos tipuit verkkotyöskentelyn imusta, tutki miksi. Ei ole yhtä syyllistä. Vuorovaikutuksen rooli ratkaiseva. </li></ul>
 5. 5. Tekemällä oppii verkossakin <ul><li>” Helpointa on varmaan siinä vaiheessa, kun tekee jotain koneella.” </li></ul><ul><li>Kynnyksien ylittäminen ei ole ihan helppoa. Verkko on monella tavalla haasteellinen ympäristö. Tekeminen ja osallistuminen ovat avainasioita. </li></ul>
 6. 6. Askel kerrallaan <ul><li>” Kaikki vaan on niin vielä uutta ettei heti saa valmiiksi muiden töiden ohessa.” </li></ul><ul><li>Hyvä olla armollinen itselle ja iloita jokaisesta pienestäkin askeleesta. Verkkoon viety kumuloituu. </li></ul>
 7. 7. Oppiva ryhmä verkossa? <ul><li>” Jos porukka ei pääse tai ota aikaa koneella työskentelyyn, ei sekään kyllä kauheasti motivoi, jos harrastaa monologia itsensä kanssa ja saa lukea vain ohjaajien kommentteja. Vertaistuki jää pois.” </li></ul><ul><li>Kun oppiminen mielletään vuorovaiku-tukseksi, jokainen on vastuussa. Ilman vuorovaikutusta verkko ei motivoi. Harva kävisi koulua yksinään tyhjissä luokissa? </li></ul>
 8. 8. Mutta kiire, kiire <ul><li>” Vaikeinta yleensä on löytää se aika, mutta mä olen tämän kurssin puitteissa oppinut paljon ajankäytöstä. Mä vain otin sen ajan !” </li></ul>
 9. 9. Runsaudenpula <ul><li>” Työvälineiden laaja kirjo tuottaa sekaannusta ja ongelmia (salasana muistamiset) .” </li></ul><ul><li>Ratkaisuja: opettele työväline kerrallaan, karsi tietoisesti, salasanojen muodostamiselle systeemi ja tallennuskeino </li></ul>
 10. 10. Verkossa selkiytys on tärkeää <ul><li>” Alussa olin kovasti aktiivisesti mukana. Sitten jotenkin laiva jäi seilaamaan tyveneen ja en osannut etsiä itselleni tarpeellista tietoa. Joten jäin lillumaan. Ohjeet kyllä olivat hyviä, niillä pääsi aina eteenpäin. Vaikeinta oli hahmottaa kokonaisuutta kun oli niin paljon uutta.” </li></ul><ul><li>Paloittelua ja vaiheistusta tarvitaan. Opetussuunnitelmiin karsintaa. Oleellisin esiin. Ydin ja syventävä eroteltuna. </li></ul>
 11. 11. Havaintoja <ul><li>Miten verkko muuttaa opettajan työtä? Millaista on oppiminen, opiskelu ja ohjaaminen verkossa? </li></ul><ul><li>Seuraavassa poimintoja ja kommentteja opettajien kokemuksista. </li></ul>
 12. 12. Yhteisöllinen tieto jakoon <ul><li>Virtuaalikanslia: koulun tai muun yhteisön dokumentit säilötään ja jaetaan yhteisen verkkotilan avulla. Voi olla omana kurssina oppimisympäristössä salasanojen takana rajattuna vain tietylle käyttäjäkunnalle. </li></ul>
 13. 13. Skype säästää polttoainetta <ul><li>” Opettajanvirkoihin hakevia kauempana asuvia haastatellaan Skypellä, samalla tulee testattua myös yksi osa-alue hakijoiden ammattitaitovaatimuksista ja säästetään kustannuksia.” </li></ul><ul><li>Kestävää kehitystä! </li></ul>
 14. 14. Blogilla avoimeen kouluun <ul><li>” Neljä abiamme bloggaavat alueen päälehteen omia kokemuksiaan viimeisestä kouluvuodesta, kirjoituksista ja valmistautumisesta jatko-opintoihin. ” </li></ul>
 15. 15. Blogilla avoimeen kouluun <ul><li>” Rehtorin blogia seurataan, uusi ilmiö kun ihmiset sitten tietävätkin, mitä rehtori on puuhaillut työpäivänsä aikana.” </li></ul><ul><li>Kun blogi ja avoimuus sopivat omaan persoonaan, tulos on avartava: ReksiVerkonPauloissa </li></ul>
 16. 16. Matikan opettajalta: <ul><li>” Helpointa on tehdä pieniä online-tehtäviä (oppilaat rakastavat), joiden avulla voi harjoitella jotain rutiinia. Vaikeinta on saada verkkoon tehtäviä, jotka pakottavat oppilaan ajattelemaan.” </li></ul><ul><li>Pari linkkivinkkiä: Matematiikka-blogi ja Mikon blogi (fy&ma), Solmun linkit </li></ul>
 17. 17. Paperiversiot jäävät pois <ul><li>Opettajan työ perinteisesti toteutettuna sisältää paljon fyysisen tiedon hallintaa: kirjoja, esitteitä, monisteita, kalvoja ja erilaista havaintomateriaalia. </li></ul><ul><li>Tavoitteena tulisi olla, että verkko vähentää tätä työtä. </li></ul>
 18. 18. Blogi kerää kurssityöt <ul><li>” Opiskelijat dokumentoivat tapahtumakäyntinsä perustamassani salasanalla suojatussa blogissa. Hyvin olemme päässeet jyvälle. Minulla on kätevästi tarkastettavat ja luettavat jutut samassa paikassa. Vaatii toki verkkoon pääsyn.” </li></ul><ul><li>Hyvä askel tiedon hallintaan! </li></ul>
 19. 19. Kopioinnista tuottamiseen… <ul><li>” Blogin perustaminen oli helppoa. Heräsi uusia kysymyksiä blogien sisältöjen mielekkyydestä, tosin osa toimii hyvin medialukutaidon välittäjinä. Yksityishenkilöistä tulee aktiivisia tiedontuottajia ja millaisia hyviä ja huonoja puolia siinä on.” </li></ul>
 20. 20. Pekka Himanen on sanonut <ul><li>” Jopa opetusryhmän älykkäimmät taantuvat verkon ääressä hyvin nopeasti. Opettajan täytyy toimia paarmana ja pistää oppilaitaan liikkeelle.” </li></ul><ul><ul><li>Yliopisto 18/99, s. 46. </li></ul></ul>

×