Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018

Anne Rongas
Anne RongasIdeatarhuri at Otavan Opisto

Työpajassa 11.4.2018 Maria Dean Tapiolan koulusta ja Anne Rongas Tampereen yliopistolta kertoivat, kuinka käyttää koulun lähiympäristöä oppimisympäristönä. Erasmus+ tutkimushankkeessa ATS2020, jota Suomen osalta toteutti Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuskeskus hyödynnettiin e-portfolioita ja tavoiteltiin laaja-alaisten osaamisten harjoittelua. Suomessa 20:n tutkimuskoulun toteutukset yhdistettiin monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin. Lisätietoja koko tutkimushankkeesta http://ats2020.eu/

Anne Rongas, Kaisa Honkonen ja Maria Dean 2018
T
N
.
ATS2020-projektin tutkimuksessa nousi esille Suomesta, että
1) palautteesta oppiminen ja palautteen hyödyntäminen oli
heikkoa eli ei nähty palautteen ja arvioinnin kuljettavan oppimista
eteenpäin, 2) oppilaiden oma ymmärrys laaja-alaisten taitojen
opiskelun merkityksestä oli tärkeää ja samoin 3) kotien tuki
laaja-alaisten taitojen oppimisessa paransi oppimistuloksia.
P .
E- f .
★ Työvälineiden ja menetelmien valikointi
★ Arvioinnin suunnittelu
○ ennakolta ja selkeästi ohjeistettuna
○ palautteen saaminen prosessin
edetessä (tytöt ja pojat kohti kasvun
ajattelutapaa)
★ Selkeä tavoitteellisuus, tehdään tavoitteet
näkyviksi, keskustellaan niistä
○ ymmärrettävyys oppijalle, myös
huoltajat huomioon
○ sisältötavoitteiden ohella
taitotavoitteet
★ E-portfolion muoto voi olla monenlaista
○ ensin kootaan tietoa ja aineistoa
(työkansio)
○ sitten tuotetaan näyte (tapahtuma),
joka voi olla tarina, peli, video,
radio-podi, näytelmä, sarjakuva,
infograafi, luontoilta metsästä,
minimessut jne.
Y !
K : M D
T , E
★ Oppilaiden osallistaminen heti alussa -
intressit ja mielenkiinnon kohteet esiin -
motivoi oppilasta!
★ Projektille aloituskerta, jossa
mahdollisimman moni opettajista mukana.
Erikoinen tila, jos mahdollista: me olimme
Espoon EMMAssa.
★ Aikataulutus ja opettajien välinen
suunnittelu tärkeää: arviointi, työjaot,
oman työn osuus jne.
★ Yläkoulussa tiimien jako opettajille, jotta
ryhmä tietää, kuka on projektin “valvova
ope” ja opettaja huolehtii tietystä
ryhmästä. Tämä selkeyttää työskentelyä:
opettajat voivat auttaa täsmennetysti ja
oppilaat voivat kysyä “omalta opelta”
herkemmin.
★ Opettajien (ja huoltajien) verkostot apuna,
esim. biologian opettaja auttaa oman
alansa yliopistokontaktin löytämisessä
koulun ulkopuolella tapahtuvia
haastatteluja varten.
★ Aktiivisuus lähikirjaston henkilökunnan
suuntaan: yhteistyö helppoa.
★ Etsitään julkinen tila, jossa oppilaat voivat
esittää omia töitään. Motivaatio kohoaa,
kun tuotoksia esitetään yleisölle koulun
ulkopuolella.
★ Mainostaminen koulussa ja koulun
ulkopuolella: kirjasto, ostoskeskus (luvat).
★ Reflektointi oppilaan oman e-portfolion
avulla: Mitä teimme hyvin? Mitä tekisin eri
tavoin nyt? Mikä asia oli helppoa? Mikä
haasteellista? Mitä parannusehdotuksia?
★ Opettajien loppureflektointi tärkeää
kehityskohteiden löytämiseksi. Kokemukset
opiksi. Aina voi parantaa!
E- f +
★ Aiheen valinta: kantava idea, kehykset
opettajilta, ideointia oppilaiden kanssa
★ Aikatauluttaminen
★ Ihmiset ja koulun ympäristö: kirjastot,
museot, yritykset, yhdistykset,
urheiluseurat, paikallisteatterit,
nuorisotyö...
★ Yllättävät yhdistelmät!
Karhulan koulussa yhdistettiin kemia, kotitalous ja kielet. Marttojen
kanssa opeteltiin ruokakulttuuria. Ravintokemiaan tutustuttiin
kumppanikouluvierailulla Puolassa. Samalla harjoiteltiin kielitaitoa.
Prosessia tehtiin näkyväksi Twitterissä ja blogeissa.
L !
O .
Parkanossa kuudesluokkalaisilla oli seuraavana syksynä siirtyminen uuteen
kouluun. Miten he itse voisivat vaikuttaa tähän siirtymään ja tehdä sitä
helpommaksi? Kerättiin tietoa uudesta koulusta. Haastateltiin ihmisiä ja
tuotettiin videoita kartalle (kuva alla)). Pidettiin minimessut, joissa kohdattiin
uuden koulun aikuisia ja oppilaita: yläkuvassa käynnissä tukioppilaiden QR-kisa.
Nämä vinkit tuotti ATS2020
Assessment of Transversal Skills
Erasmus+ tutkimushanke
2015 - 2018
Lisätietoja
http://ats2020.eu
bit.ly/ats2020suomi
11 EU-maata
Suomesta 22 ylä- ja alakoulua ja
TRIM Tampereen yliopisto
Kiitos kaikille osallistujille!
CC BY-SA 4.0

Recommended

Mihin olemme menossa by
Mihin olemme menossaMihin olemme menossa
Mihin olemme menossaEsa Kukkasniemi
3.2K views8 slides
Ops2016 vanhempainilta 22.9.2015 by
Ops2016 vanhempainilta 22.9.2015Ops2016 vanhempainilta 22.9.2015
Ops2016 vanhempainilta 22.9.2015Esa Kukkasniemi
1.2K views7 slides
OPS2016: Design-suuntautunut pedagogiikka (DOP) laaja-alaisten taitojen oppim... by
OPS2016: Design-suuntautunut pedagogiikka (DOP) laaja-alaisten taitojen oppim...OPS2016: Design-suuntautunut pedagogiikka (DOP) laaja-alaisten taitojen oppim...
OPS2016: Design-suuntautunut pedagogiikka (DOP) laaja-alaisten taitojen oppim...Henriikka Vartiainen
5K views15 slides
Eläinten talvi by
Eläinten talviEläinten talvi
Eläinten talviOpenmetsa
2K views4 slides
Mitä meiltä odotetaan by
Mitä meiltä odotetaanMitä meiltä odotetaan
Mitä meiltä odotetaanEsa Kukkasniemi
826 views8 slides
Oppimisen tulevaisuus by
Oppimisen tulevaisuusOppimisen tulevaisuus
Oppimisen tulevaisuusJorma Enkenberg
757 views9 slides

More Related Content

Similar to Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018

Enkenberg, J., Liljeström, A. & Vartiainen, H. (2015). Osallistavan oppimisen... by
Enkenberg, J., Liljeström, A. & Vartiainen, H. (2015). Osallistavan oppimisen...Enkenberg, J., Liljeström, A. & Vartiainen, H. (2015). Osallistavan oppimisen...
Enkenberg, J., Liljeström, A. & Vartiainen, H. (2015). Osallistavan oppimisen...Henriikka Vartiainen
3.7K views58 slides
Monilukutaitokoulutus, Turku 13.1. 2016 by
Monilukutaitokoulutus, Turku 13.1. 2016Monilukutaitokoulutus, Turku 13.1. 2016
Monilukutaitokoulutus, Turku 13.1. 2016Reijo Kupiainen
1.2K views32 slides
Design-tutkimus (DBR) ja Design-suuntautunut pedagogiikka (DOP) by
Design-tutkimus (DBR) ja Design-suuntautunut pedagogiikka (DOP) Design-tutkimus (DBR) ja Design-suuntautunut pedagogiikka (DOP)
Design-tutkimus (DBR) ja Design-suuntautunut pedagogiikka (DOP) Henriikka Vartiainen
3.1K views56 slides
Laita se käytäntöön! Kriittinen yhteiskuntateoreettinen viitekehys koulutukse... by
Laita se käytäntöön! Kriittinen yhteiskuntateoreettinen viitekehys koulutukse...Laita se käytäntöön! Kriittinen yhteiskuntateoreettinen viitekehys koulutukse...
Laita se käytäntöön! Kriittinen yhteiskuntateoreettinen viitekehys koulutukse...Mari Simola
518 views23 slides
OPS- hautomo- laaja-alaiset osaamiset by
OPS- hautomo- laaja-alaiset osaamisetOPS- hautomo- laaja-alaiset osaamiset
OPS- hautomo- laaja-alaiset osaamisetHannu Linturi
829 views40 slides
Hybridi-Delfoi 6.-7.2.2015 by
Hybridi-Delfoi 6.-7.2.2015Hybridi-Delfoi 6.-7.2.2015
Hybridi-Delfoi 6.-7.2.2015Hannu Linturi
596 views27 slides

Similar to Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018(20)

Enkenberg, J., Liljeström, A. & Vartiainen, H. (2015). Osallistavan oppimisen... by Henriikka Vartiainen
Enkenberg, J., Liljeström, A. & Vartiainen, H. (2015). Osallistavan oppimisen...Enkenberg, J., Liljeström, A. & Vartiainen, H. (2015). Osallistavan oppimisen...
Enkenberg, J., Liljeström, A. & Vartiainen, H. (2015). Osallistavan oppimisen...
Monilukutaitokoulutus, Turku 13.1. 2016 by Reijo Kupiainen
Monilukutaitokoulutus, Turku 13.1. 2016Monilukutaitokoulutus, Turku 13.1. 2016
Monilukutaitokoulutus, Turku 13.1. 2016
Reijo Kupiainen1.2K views
Design-tutkimus (DBR) ja Design-suuntautunut pedagogiikka (DOP) by Henriikka Vartiainen
Design-tutkimus (DBR) ja Design-suuntautunut pedagogiikka (DOP) Design-tutkimus (DBR) ja Design-suuntautunut pedagogiikka (DOP)
Design-tutkimus (DBR) ja Design-suuntautunut pedagogiikka (DOP)
Laita se käytäntöön! Kriittinen yhteiskuntateoreettinen viitekehys koulutukse... by Mari Simola
Laita se käytäntöön! Kriittinen yhteiskuntateoreettinen viitekehys koulutukse...Laita se käytäntöön! Kriittinen yhteiskuntateoreettinen viitekehys koulutukse...
Laita se käytäntöön! Kriittinen yhteiskuntateoreettinen viitekehys koulutukse...
Mari Simola518 views
OPS- hautomo- laaja-alaiset osaamiset by Hannu Linturi
OPS- hautomo- laaja-alaiset osaamisetOPS- hautomo- laaja-alaiset osaamiset
OPS- hautomo- laaja-alaiset osaamiset
Hannu Linturi829 views
Hybridi-Delfoi 6.-7.2.2015 by Hannu Linturi
Hybridi-Delfoi 6.-7.2.2015Hybridi-Delfoi 6.-7.2.2015
Hybridi-Delfoi 6.-7.2.2015
Hannu Linturi596 views
Metsä ja museo osallistavana oppimisympäristönä hankkeen esittely by Henriikka Vartiainen
Metsä ja museo osallistavana oppimisympäristönä hankkeen esittelyMetsä ja museo osallistavana oppimisympäristönä hankkeen esittely
Metsä ja museo osallistavana oppimisympäristönä hankkeen esittely
OPS 2014 ja opetuksen eheyttäminen by Mikko Saari
OPS 2014 ja opetuksen eheyttäminenOPS 2014 ja opetuksen eheyttäminen
OPS 2014 ja opetuksen eheyttäminen
Mikko Saari157 views
Katsomusdialogin portaat ainedidaktiikan symposiumissa by Anuleena Kimanen
Katsomusdialogin portaat ainedidaktiikan symposiumissaKatsomusdialogin portaat ainedidaktiikan symposiumissa
Katsomusdialogin portaat ainedidaktiikan symposiumissa
Anuleena Kimanen273 views
Näkökulmia suunnittelun opettamiseen käsityössä by Henriikka Vartiainen
Näkökulmia suunnittelun opettamiseen käsityössäNäkökulmia suunnittelun opettamiseen käsityössä
Näkökulmia suunnittelun opettamiseen käsityössä
Oppimisen tulevaisuus 2030: seuranta (perus) by Hannu Linturi
Oppimisen tulevaisuus 2030: seuranta (perus)Oppimisen tulevaisuus 2030: seuranta (perus)
Oppimisen tulevaisuus 2030: seuranta (perus)
Hannu Linturi201 views
Mitä teknologiatuetun oppimisen rintamalla tapahtuu, minne ollaan menossa by Jari Laru
Mitä teknologiatuetun oppimisen rintamalla tapahtuu, minne ollaan menossaMitä teknologiatuetun oppimisen rintamalla tapahtuu, minne ollaan menossa
Mitä teknologiatuetun oppimisen rintamalla tapahtuu, minne ollaan menossa
Jari Laru1.9K views
Osallistavaa pedagogiikkaa paikkatietopalveluilla by Helsingin yliopisto
Osallistavaa pedagogiikkaa paikkatietopalveluillaOsallistavaa pedagogiikkaa paikkatietopalveluilla
Osallistavaa pedagogiikkaa paikkatietopalveluilla
Enkenberg, J., Liljeström, A. & Vartiainen, H. (2015). Osallistavan oppimisen... by Anu Liljeström
Enkenberg, J., Liljeström, A. & Vartiainen, H. (2015). Osallistavan oppimisen...Enkenberg, J., Liljeström, A. & Vartiainen, H. (2015). Osallistavan oppimisen...
Enkenberg, J., Liljeström, A. & Vartiainen, H. (2015). Osallistavan oppimisen...
Anu Liljeström3.8K views
PLE: Personal Learning Environment - Teemu Valtonen by Otavan Opisto
PLE: Personal Learning Environment - Teemu ValtonenPLE: Personal Learning Environment - Teemu Valtonen
PLE: Personal Learning Environment - Teemu Valtonen
Otavan Opisto785 views
Oppiminen ja opettajuus palvelumuotoilua hyödyntäen by Selina Nastase
Oppiminen ja opettajuus palvelumuotoilua hyödyntäenOppiminen ja opettajuus palvelumuotoilua hyödyntäen
Oppiminen ja opettajuus palvelumuotoilua hyödyntäen
Selina Nastase1.2K views

More from Anne Rongas

Sosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksia by
Sosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksiaSosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksia
Sosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksiaAnne Rongas
343 views31 slides
Oppimisanalytiikka ITK-webinaari 301018 by
Oppimisanalytiikka ITK-webinaari 301018Oppimisanalytiikka ITK-webinaari 301018
Oppimisanalytiikka ITK-webinaari 301018Anne Rongas
1.7K views17 slides
Arviointityöpaja LUKE-verkoston seminaari Savonlinna 301018 by
Arviointityöpaja LUKE-verkoston seminaari Savonlinna 301018Arviointityöpaja LUKE-verkoston seminaari Savonlinna 301018
Arviointityöpaja LUKE-verkoston seminaari Savonlinna 301018Anne Rongas
391 views14 slides
Ilmiöpohjaisuutta lukiossa: suunnitteluvinkkejä by
Ilmiöpohjaisuutta lukiossa: suunnitteluvinkkejäIlmiöpohjaisuutta lukiossa: suunnitteluvinkkejä
Ilmiöpohjaisuutta lukiossa: suunnitteluvinkkejäAnne Rongas
1.8K views58 slides
Arviointi lukiossa by
Arviointi lukiossaArviointi lukiossa
Arviointi lukiossaAnne Rongas
950 views50 slides
Digitaalisen arvioinnin isot kirjaimet by
Digitaalisen arvioinnin isot kirjaimetDigitaalisen arvioinnin isot kirjaimet
Digitaalisen arvioinnin isot kirjaimetAnne Rongas
277 views21 slides

More from Anne Rongas(20)

Sosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksia by Anne Rongas
Sosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksiaSosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksia
Sosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksia
Anne Rongas343 views
Oppimisanalytiikka ITK-webinaari 301018 by Anne Rongas
Oppimisanalytiikka ITK-webinaari 301018Oppimisanalytiikka ITK-webinaari 301018
Oppimisanalytiikka ITK-webinaari 301018
Anne Rongas1.7K views
Arviointityöpaja LUKE-verkoston seminaari Savonlinna 301018 by Anne Rongas
Arviointityöpaja LUKE-verkoston seminaari Savonlinna 301018Arviointityöpaja LUKE-verkoston seminaari Savonlinna 301018
Arviointityöpaja LUKE-verkoston seminaari Savonlinna 301018
Anne Rongas391 views
Ilmiöpohjaisuutta lukiossa: suunnitteluvinkkejä by Anne Rongas
Ilmiöpohjaisuutta lukiossa: suunnitteluvinkkejäIlmiöpohjaisuutta lukiossa: suunnitteluvinkkejä
Ilmiöpohjaisuutta lukiossa: suunnitteluvinkkejä
Anne Rongas1.8K views
Arviointi lukiossa by Anne Rongas
Arviointi lukiossaArviointi lukiossa
Arviointi lukiossa
Anne Rongas950 views
Digitaalisen arvioinnin isot kirjaimet by Anne Rongas
Digitaalisen arvioinnin isot kirjaimetDigitaalisen arvioinnin isot kirjaimet
Digitaalisen arvioinnin isot kirjaimet
Anne Rongas277 views
Kyytiä copy-paste -opiskelulle by Anne Rongas
Kyytiä copy-paste -opiskelulleKyytiä copy-paste -opiskelulle
Kyytiä copy-paste -opiskelulle
Anne Rongas4K views
Lukiolaiselle työkaluja aineiston kokoamiseen by Anne Rongas
Lukiolaiselle työkaluja aineiston kokoamiseenLukiolaiselle työkaluja aineiston kokoamiseen
Lukiolaiselle työkaluja aineiston kokoamiseen
Anne Rongas659 views
Digiopus luento 5 by Anne Rongas
Digiopus luento 5Digiopus luento 5
Digiopus luento 5
Anne Rongas296 views
Digiopus luento 3 by Anne Rongas
Digiopus luento 3Digiopus luento 3
Digiopus luento 3
Anne Rongas293 views
Digiopus luento 2 by Anne Rongas
Digiopus luento 2Digiopus luento 2
Digiopus luento 2
Anne Rongas243 views
Digiopus luento 1 by Anne Rongas
Digiopus luento 1Digiopus luento 1
Digiopus luento 1
Anne Rongas315 views
Digiopus luento 4 by Anne Rongas
Digiopus luento 4Digiopus luento 4
Digiopus luento 4
Anne Rongas270 views
Ilmiöjakson suunnittelu lukiossa by Anne Rongas
Ilmiöjakson suunnittelu lukiossaIlmiöjakson suunnittelu lukiossa
Ilmiöjakson suunnittelu lukiossa
Anne Rongas7.1K views
Muistitikku i padille – opeblogin vinkit by Anne Rongas
Muistitikku i padille – opeblogin vinkitMuistitikku i padille – opeblogin vinkit
Muistitikku i padille – opeblogin vinkit
Anne Rongas6K views
E-portfiolio kulkee oppijan mukana #itk2016 by Anne Rongas
E-portfiolio kulkee oppijan mukana #itk2016E-portfiolio kulkee oppijan mukana #itk2016
E-portfiolio kulkee oppijan mukana #itk2016
Anne Rongas486 views
Digitalisaatio opetuksen maailmassa by Anne Rongas
Digitalisaatio opetuksen maailmassaDigitalisaatio opetuksen maailmassa
Digitalisaatio opetuksen maailmassa
Anne Rongas2.3K views
Podcast – kuinka seurata, kuinka tuottaa by Anne Rongas
Podcast  – kuinka seurata, kuinka tuottaaPodcast  – kuinka seurata, kuinka tuottaa
Podcast – kuinka seurata, kuinka tuottaa
Anne Rongas2.8K views
Digitaalinen turvallisuus ja tekijänoikeudet opettajille by Anne Rongas
Digitaalinen turvallisuus ja tekijänoikeudet opettajilleDigitaalinen turvallisuus ja tekijänoikeudet opettajille
Digitaalinen turvallisuus ja tekijänoikeudet opettajille
Anne Rongas1.1K views
Thinglink-ohje by Anne Rongas
Thinglink-ohjeThinglink-ohje
Thinglink-ohje
Anne Rongas14.2K views

Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018

  • 1. Anne Rongas, Kaisa Honkonen ja Maria Dean 2018 T
  • 2. N . ATS2020-projektin tutkimuksessa nousi esille Suomesta, että 1) palautteesta oppiminen ja palautteen hyödyntäminen oli heikkoa eli ei nähty palautteen ja arvioinnin kuljettavan oppimista eteenpäin, 2) oppilaiden oma ymmärrys laaja-alaisten taitojen opiskelun merkityksestä oli tärkeää ja samoin 3) kotien tuki laaja-alaisten taitojen oppimisessa paransi oppimistuloksia.
  • 3. P . E- f . ★ Työvälineiden ja menetelmien valikointi ★ Arvioinnin suunnittelu ○ ennakolta ja selkeästi ohjeistettuna ○ palautteen saaminen prosessin edetessä (tytöt ja pojat kohti kasvun ajattelutapaa) ★ Selkeä tavoitteellisuus, tehdään tavoitteet näkyviksi, keskustellaan niistä ○ ymmärrettävyys oppijalle, myös huoltajat huomioon ○ sisältötavoitteiden ohella taitotavoitteet ★ E-portfolion muoto voi olla monenlaista ○ ensin kootaan tietoa ja aineistoa (työkansio) ○ sitten tuotetaan näyte (tapahtuma), joka voi olla tarina, peli, video, radio-podi, näytelmä, sarjakuva, infograafi, luontoilta metsästä, minimessut jne.
  • 4. Y ! K : M D T , E ★ Oppilaiden osallistaminen heti alussa - intressit ja mielenkiinnon kohteet esiin - motivoi oppilasta! ★ Projektille aloituskerta, jossa mahdollisimman moni opettajista mukana. Erikoinen tila, jos mahdollista: me olimme Espoon EMMAssa. ★ Aikataulutus ja opettajien välinen suunnittelu tärkeää: arviointi, työjaot, oman työn osuus jne. ★ Yläkoulussa tiimien jako opettajille, jotta ryhmä tietää, kuka on projektin “valvova ope” ja opettaja huolehtii tietystä ryhmästä. Tämä selkeyttää työskentelyä: opettajat voivat auttaa täsmennetysti ja oppilaat voivat kysyä “omalta opelta” herkemmin.
  • 5. ★ Opettajien (ja huoltajien) verkostot apuna, esim. biologian opettaja auttaa oman alansa yliopistokontaktin löytämisessä koulun ulkopuolella tapahtuvia haastatteluja varten. ★ Aktiivisuus lähikirjaston henkilökunnan suuntaan: yhteistyö helppoa. ★ Etsitään julkinen tila, jossa oppilaat voivat esittää omia töitään. Motivaatio kohoaa, kun tuotoksia esitetään yleisölle koulun ulkopuolella. ★ Mainostaminen koulussa ja koulun ulkopuolella: kirjasto, ostoskeskus (luvat). ★ Reflektointi oppilaan oman e-portfolion avulla: Mitä teimme hyvin? Mitä tekisin eri tavoin nyt? Mikä asia oli helppoa? Mikä haasteellista? Mitä parannusehdotuksia? ★ Opettajien loppureflektointi tärkeää kehityskohteiden löytämiseksi. Kokemukset opiksi. Aina voi parantaa!
  • 6. E- f + ★ Aiheen valinta: kantava idea, kehykset opettajilta, ideointia oppilaiden kanssa ★ Aikatauluttaminen ★ Ihmiset ja koulun ympäristö: kirjastot, museot, yritykset, yhdistykset, urheiluseurat, paikallisteatterit, nuorisotyö... ★ Yllättävät yhdistelmät! Karhulan koulussa yhdistettiin kemia, kotitalous ja kielet. Marttojen kanssa opeteltiin ruokakulttuuria. Ravintokemiaan tutustuttiin kumppanikouluvierailulla Puolassa. Samalla harjoiteltiin kielitaitoa. Prosessia tehtiin näkyväksi Twitterissä ja blogeissa.
  • 7. L ! O . Parkanossa kuudesluokkalaisilla oli seuraavana syksynä siirtyminen uuteen kouluun. Miten he itse voisivat vaikuttaa tähän siirtymään ja tehdä sitä helpommaksi? Kerättiin tietoa uudesta koulusta. Haastateltiin ihmisiä ja tuotettiin videoita kartalle (kuva alla)). Pidettiin minimessut, joissa kohdattiin uuden koulun aikuisia ja oppilaita: yläkuvassa käynnissä tukioppilaiden QR-kisa.
  • 8. Nämä vinkit tuotti ATS2020 Assessment of Transversal Skills Erasmus+ tutkimushanke 2015 - 2018 Lisätietoja http://ats2020.eu bit.ly/ats2020suomi 11 EU-maata Suomesta 22 ylä- ja alakoulua ja TRIM Tampereen yliopisto Kiitos kaikille osallistujille! CC BY-SA 4.0