Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosiaalisen median mahdollisuuksia opettamiseen

974 views

Published on

Luennon kalvot 1.9.2009 Anne Rongas

Published in: Education

Sosiaalisen median mahdollisuuksia opettamiseen

 1. 1. Sosiaalinen media – mahdollisuuksia opettamiseen Anne Rongas 9.1.2009
 2. 2. Tässä esityksessä 1. Sosiaalisesta mediasta yleisesti 2. Sosiaalisen median käteviä työvälineitä 3. Sosiaalisen median opetussovelluksia 4. Kuinka alkuun? Äänessä Anne Rongas Kotkan aikuislukion ope ja opo, mukana teknispedagogissa kehittämishankkeissa, opettajien kouluttaja, alan kenttäkokemus verkosta googlaamalla.
 3. 3. 1. Sosiaalinen media?
 4. 4. Mitä sosiaalinen media on? Ensisijassa ihmisten välistä toimintaa Tekniikoiden tarjoamat tilat ja kanavat Keskeisiä vuorovaikutus, yhteistoiminta, tuottaminen ja jakaminen Limittyvät reaali-, virtuaali- ja synteettiset maailmat Uusia tuotannonaloja
 5. 5. Sosiaalisen median verkoissa Ihmiset kohtaavat Kerhot, heimot, verkostot Osallisuus, aktiivisuus Kansainväliset säikeet Epävirallinen ja silti luotettava informaatio Nopea informaation leviäminen
 6. 6. Inhimillistä tuntua: profiilit, nimet ja kasvot
 7. 7. Omatoimisuutta: Opiskelija pyytää vertaisapua
 8. 8. Haasteita Jatkuva keskeneräisyys Prosessien hajoaminen Luottamuksen ja epäluottamuksen puntarointi (mitä, jos palvelu kuolee tai informaatio ohjautuu kolmannelle osapuolelle?)
 9. 9. Haasteita Tekniset kynnykset Identiteetti ja näkyminen Jakamisen asenne Tekijänoikeudet, helppo siirtäminen ja kopioiminen Eksyminen ja ähky
 10. 10. Kehityssuuntia Informaatiota on huikeasti saatavilla. Oppimisen suuri haaste on sopivan informaation löytäminen ja työstäminen, asioiden tutkiminen ja ymmärtäminen sekä ongelmien ratkaiseminen.
 11. 11. Kehityssuuntia Sosiaalinen media antaa oppimiseen mahdollisuuksien viidakon. Monet kommentoivat: quot;Ei ole aikaa.quot; Totuus ei näyttäydy hetkessä. On nähtävä vaivaa, kasvatettava taitoja, rohjettava verkostoihin, jaettava, valikoitava, kokeiltava. Palkintona työn keveneminen.
 12. 12. 2. Käteviä työvälineitä (Web2.0)
 13. 13. Blogit, esimerkiksi Kielten ihmeellinen maailma
 14. 14. Wikit, esimerkiksi Kirjawiki
 15. 15. Sosiaaliset kirjanmerkit Jakamista ja informaation ohjaamista
 16. 16. Klik-klik-jakaminen http://delicious.com/help/tools
 17. 17. Jäsentämistyökaluja esimerkiksi Mind42
 18. 18. Kuvien ja videoitten jakamista esimerkiksi Flickr
 19. 19. Kuvien ja videoitten jakamista esimerkiksi TeacherTube
 20. 20. Audiovisuaalista, esimerkiksi VoiceThread
 21. 21. Mahdollisuuksien maailma Kännykkätv!
 22. 22. Osallistumisen uudet mahdollisuudet ”Rohkaiseva kokemus siitä, että tulevaisuudessa osa opiskelijoista tai opettajista saattaa osallistua oppimistapahtumaan virtuaalimaailmassa, osa reaalimaailmassa ja kommunikointi + oppiminen on mahdollista molempiin suuntiin.” Kimmo Laitinen
 23. 23. Kuulevalle korvalle podcastit
 24. 24. Syötteet (RSS) RSS - Atom -feed - syöte... siis mikä?
 25. 25. Vimpaimet http://en.wikipedia.org/wiki/Web_widget
 26. 26. Mashup http://pipes.yahoo.com/pipes/
 27. 27. Lifestream quot;elovirtaquot; http://friendfeed.com/
 28. 28. Mobiilisovellukset http://www.widsets.com/
 29. 29. Upottaminen Esimerkiksi koulun kalenteri
 30. 30. Google-kalenteri upotettuna suljettuun. Kätevät työvälineet. Avoin yhdistyy suljettuun.
 31. 31. http://www.google.com/options/ Ilmaisia lounaita!
 32. 32. Virtuaaliset työpöydät http://www.google.com/ig
 33. 33. 3. Opetussovelluksia
 34. 34. Esimerkkinä blogit Weblog, netti/verkkopäiväkirja Helposti internetin kautta päivitettävä verkkosivu Blogimerkinnät pötkönä, uusin ylinnä, automaattinen arkistoituminen, merkintään aina päiväys ja suora linkki Suljettu tai avoin, yksilölle tai ryhmälle Lisävarustelua kupeessa
 35. 35. Pedagogiset ideat avoimeen jakoon
 36. 36. Raportti, päiväkirja, esim. Psyka 5
 37. 37. Kurssin osa, kokoomablogi + ryhmien blogit: Etiikkaa
 38. 38. Lukupäiväkirjana, ajattelu näkyväksi: PS4
 39. 39. Tuutorointiin, ohjeistukseen, ohjaukseen: Filoblogi
 40. 40. Mobiiliin havainnointiin, luoviin toteutuksiin: Kuvitella!
 41. 41. 4. Kuinka alkuun
 42. 42. Eväitä verkosta ja verkostoista Verkosta itseopiskeluun Kooste ilmaisista työvälineista Sosiaalisen median työkäytön pieni verkko-opas Sosiaalinen media ja oppiminen -kirja Mediakasvatus.tv LeMill Opettaja.tv Verkostoista vertaisia – virtuaaliset kahvipöydät Sometu Vinkkiverkko Classroom2.0 Jaiku: Vaparetki-kanava
 43. 43. Sometu Sosiaalinen media oppimisen tukena -verkosto
 44. 44. Aine- ja teemaryhmiä Vinkkiverkko
 45. 45. Itseopiskeluun CommonCraft in Plain English
 46. 46. Vertaistyöskentelyä, rajojen ylityksiä
 47. 47. Punainen lanka? Tekniikka häviää taustalle, pedagogiikan arvo, ajan tasalla pysyminen, kyky ratkaista ongelmia, käsitellä tietoa, jakaa ja yhdistää asiantuntemusta ja ylittää rajoja.
 48. 48. Lisätietoja, palautetta Aineisto löytyy verkosta Palautetta suoraan Annelle

×