Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Some opetuskokemuksia vuonna 2009

591 views

Published on

Anne Rongas kertoo omista sosiaalisen median opetuskäytön kokemuksistaan vuonna 2009, jolloin hän työskenteli aineenopettajana ja opona Kotkan aikuislukiossa, tuntiopettajana Kotkan Lyseon lukiossa sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämishankkeessa Kymenlaaksossa.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Some opetuskokemuksia vuonna 2009

 1. 1. Kokemuksia sosiaalisen median opetuskäytöstä Anne Rongas marraskuu 2009
 2. 2. Tässä esityksessä 1. Sosiaalisesta mediasta yleisesti 2. Ei pelkkiä välineitä 3. Opetuskokemuksia 4. Miten näitä voisi oppia? Aineisto saatavilla verkossa, linkkejä voi tutkia jälkikäteen.
 3. 3. 1. Sosiaalinen media?
 4. 4. Mitä sosiaalinen media on? • Ensisijassa ihmisten välistä toimintaa • Tekniikoiden tarjoamat tilat ja kanavat • Keskeisiä vuorovaikutus, yhteistoiminta, tuottaminen ja jakaminen • Limittyvät reaali-, virtuaalija synteettiset maailmat • Uusia tuotannonaloja
 5. 5. Inhimillistä tuntua: profiilit, nimet ja kasvot
 6. 6. Haasteita • Jatkuva keskeneräisyys • Prosessien hajoaminen • Luottamuksen ja epäluottamuksen puntarointi (mitä, jos palvelu kuolee tai informaatio ohjautuu kolmannelle osapuolelle?)
 7. 7. Haasteita • • • • Tekniset kynnykset Identiteetti ja näkyminen Jakamisen asenne Tekijänoikeudet, helppo siirtäminen ja kopioiminen ks. esim. teoskynnys • Eksyminen ja ähky
 8. 8. Pääseekö siinä alkuun? Sosiaalinen media antaa oppimiseen mahdollisuuksien viidakon. Monet kommentoivat: "Ei ole aikaa." Totuus ei näyttäydy hetkessä. On nähtävä vaivaa, kasvatettava taitoja, rohjettava verkostoihin, jaettava, valikoitava, kokeiltava (kaverin kanssa). Palkintona työn keveneminen.
 9. 9. 2. Ei pelkkiä välineitä, vaikka siltä näyttää
 10. 10. Blogit, esimerkiksi Kielten ihmeellinen maailma
 11. 11. Wikit, esimerkiksi Kirjawiki
 12. 12. Sosiaaliset kirjanmerkit Jakamista ja informaation ohjaamista
 13. 13. Klik-klik-jakaminen http://delicious.com/help/tools
 14. 14. Jäsentämistyökaluja esimerkiksi Mind42
 15. 15. Kuvien ja videoitten jakamista esimerkiksi Flickr
 16. 16. Kuvien ja videoitten jakamista esimerkiksi TeacherTube
 17. 17. Audiovisuaalista, esimerkiksi VoiceThread
 18. 18. Syötteet (RSS) RSS - Atom -feed - syöte... siis mikä?
 19. 19. Upottaminen Esimerkiksi koulun kalenteri
 20. 20. Google-kalenteri upotettuna suljettuun. Kätevät työvälineet. Avoin yhdistyy suljettuun.
 21. 21. http://www.google.com/options/ Ilmaisia lounaita!
 22. 22. 3. Opetuskokemuksia
 23. 23. Avoimuutta, prosessointia, reflektointia • Työvälineitä kaikille • Sisältöjä vapaasti saatavilla • Luominen, tuottaminen ja jakaminen (uusia resursseja) • Vuorovaikutus, vertaistyöskentely, mestari-kisällityöskentely, yhteiskehittely, yhteistoiminta • Palaute, arviointi, reflektio
 24. 24. Raportti, päiväkirja, esim. Psyka 5
 25. 25. Kurssin osa, kokoomablogi + ryhmien blogit: Etiikkaa
 26. 26. Lukupäiväkirjana, ajattelu näkyväksi: PS4
 27. 27. Tuutorointiin, ohjeistukseen, ohjaukseen: Filoblogi
 28. 28. Kirjat, kirjallisuus, essee ja yhteinen verkkotyötila: prosessoiden tavoitteisiin – Sana on teko ÄI5
 29. 29. 4. Kuinka alkuun
 30. 30. Eväitä verkosta ja verkostoista Verkosta itseopiskeluun Kooste ilmaisista työvälineista Sosiaalisen median työkäytön pieni verkko-opas Sosiaalinen media ja oppiminen -kirja Wikiopisto Mediakasvatus.tv LeMill Opettaja.tv Verkostoista vertaisia – virtuaaliset kahvipöydät Sometu Vinkkiverkko Classroom2.0 Qaiku: Sometu-kanava
 31. 31. Lukemalla sopiva kirja, kuten Eija Kallialan ja Tarmo Toikkasen Sosiaalinen media opetuksessa ja seuraamalla kirjan virallista blogia sekä penkomalla laajentavaa verkkosivustoa.
 32. 32. Seuraamalla opettajien ja oppimisalan ihmisten blogeja.
 33. 33. Ryhtymällä verkostoihin, kuten Sometu, Vinkkiverkko, Classroom2.0
 34. 34. Aine- ja teemaryhmiä Vinkkiverkko
 35. 35. Etsiytymällä ammatillisille maitolaitureille (jakelu- ja kohtaamispaikkoihin), kuten LeMill, Opettaja.tv, Teachers.tv, TeacherTube.
 36. 36. Liittymällä suomalaisiin Qaiku- Twitter-, IRC-, BrightKite -kaveripiireihin ja ryhmiin.
 37. 37. Lurkkimalla avoimia koulutuksia, kuten Wikiopiston kurssit ja opintopiirit, Otavan opiston Verkkopedagogiikka -koulutus, Connectivism and Connective Knowledge, 23 asiaa... tai osallistumalla niihin, tekemällä itse vastaavia.
 38. 38. Alan lehdistä, havainnollisin näistä KotiMikro (valtaosa lehdistä keskittyy rautaan ja myytäviin ohjelmiin, valitettavasti).
 39. 39. Erinäiset muut opetusalaa kokoavat verkkofoorumit, kuten DaF Live Online, ITK-päivien verkkolaajennus (myös Facebook-ryhmä), EU:n portaalista lisää verkostoja
 40. 40. Itseopiskeluun CommonCraft in Plain English
 41. 41. Vertaistyöskentelyä, rajojen ylityksiä
 42. 42. Punainen lanka? Tekniikka häviää taustalle, pedagogiikan arvo, ajan tasalla pysyminen, kyky ratkaista ongelmia, käsitellä tietoa, jakaa ja yhdistää asiantuntemusta ja ylittää rajoja.
 43. 43. Lisätietoja, palautetta Aineisto löytyy verkosta Palautetta suoraan Annelle
 44. 44. Kuva Mediaälyä-kilpailu 2006 Meri Könönen ja Mirka Timonen On muutakin elämää kuin netti. F2F IRL LOL!

×