Sosiaalinen oppiminen: keskeisiä muutospisteitä

721 views

Published on

Novanet loppuseminaarin 14.5.13. esitys, koottu Leena Vainion kanssa.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sosiaalinen oppiminen: keskeisiä muutospisteitä

 1. 1. Some, pelillisyys jaoppimisympäristötoppimisentulevaisuudessa,Anne Rongas & Leena Vainio2013Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi
 2. 2. Kiinnostus, motivaatio, elämys,kokemuksellisuus, tiedonkäsittely,asiantuntijuus, MUISTI.
 3. 3. Uudet mallit tarpeen● Nopeasti kehittyvässä ja muuttuvassatyöelämässä mukana pysyminen edellyttääjatkuvaa oppimista ja itsensä kehittämistä.● Yrityksillä ja organisaatioilla ei ole resurssejatässä turbulenssissa järjestää massiivisiahenkilöstön koulutusprojekteja perinteisilläformaalin koulutuksen malleilla.● Toisaalta kaikkialta suorastaan tulvii tietoa japuhumme infoähkystä. Miksi emme pystymuuntamaan tuota tietovirtaa omaksiosaamiseksemme?
 4. 4. Mobiililaitteet, QR, AR...
 5. 5. Yksilö, joukkue, tiimi, projekti,strategia, KOHTAAMINEN.
 6. 6. Yksin ja yhdessä● Osaamista ei voi enää kuvata vain yksilönosaamisena vaan se perustuu yhdessäoppimiseen ja verkostojen jaettuuntietämykseen ja kyvykkyyteen.● Oppiminen ja muutos ovatvuorovaikutteisesti sidoksissa toisiinsa:muutos muuttaa nykyistä osaamistariittämättömäksi ja haastaa uudenosaamisen hankkimiseen.
 7. 7. Mobiili teknologia sulautuu strategiseen roolipeliin
 8. 8. Luovuus, keksiminen,rikkaat oppimisympäristöt,kaikkiallinen oppiminen,OPPIJOIDEN ERILAISUUS.
 9. 9. Oppimisen monet ympäristöt● Arkkitehtimaailmassa syntynyt malli 70-20-10 (McCall et al. 1988) on levinnyt vahvastihenkilöstön koulutusmallina.● Mallin mukaan:○ 70 prosenttia oppimisesta tapahtuutyöprosesseissa○ 20 prosenttia sosiaalisessa kanssakäymisessävirallisissa ja epävirallisissa yhteyksissä ja vain○ 10 prosenttia formaalissa koulutuksessa.
 10. 10. Kaikkialla.fi
 11. 11. moniaistisuusalttiiksi asettuminenetäisyydenottaminenliikunnallisuus, kehollisuusturhautumisen sietäminennopeusepävarmuus, hitauskestävyys,työOPPIMISEN TAIDOT
 12. 12. Sosiaalinen oppiminen● Sosiaalisen median työvälineet ovat tänäpäivänä tehneet helpoksi oman osaamisennäkyväksi tekemisen ja myösajatustenvaihdon ajasta ja paikastariippumatta.● Monet osaavat jo etsiä verkostoja, joissaomaa osaamista voi tehdä näkyväksi ja näinvoi löytää keskustelukumppaneita verkostonjäsenistä.● Jane Hart: Social learning.
 13. 13. Jari Välkkynen, Kiltakoulut: Sininenteippi: pelillistäminen teoriaopinnoissa.
 14. 14. Tulevaisuus, some,oppiminen, pelillisyys?Maailma on oppikirja!

×