Joukkoistaminen

1,088 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,088
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
102
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Joukkoistaminen

 1. 1. Joukkoistamenen – mitä ja miten? Anne Rongas 19.4.13 Asiantuntijana Kari A. HintikkaCreative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi
 2. 2. JelleS: http://farm1.static.flickr.com/230/471147583_33ca94e8d6_b.jpg
 3. 3. Miksi netissä tätä?JelleS: http://farm1.static.flickr.com/230/471147583_33ca94e8d6_b.jpg
 4. 4. Twitter 18.4.13 @Paivin_peili
 5. 5. Twitter 18.4.13 @HRDFinland
 6. 6. Wired 14.6.06 Jeff Howe: Crowdsourcing
 7. 7. Jeff Howe, Wired 14.6.2006, Crowdsourcing● "Työ, jonka perinteisesti teki erikseen nimetty toimija, tavallisesti palkattu työntekijä, ulkoistetaan määrittelemättömälle, yleensä suurelle joukolle ihmisiä avoimen kutsun muodossa” (internetissä) tai tiivistettynä: "avoimen lähdekoodin periaatteiden soveltamista ohjelmistokehityksen ulkopuolella."● Joukkoälyssä (collective intelligence) toimintaidea on sama, mutta se keskittyy kollektiiviseen ongelmanratkaisuun.
 8. 8. Joukkoistaminen saapui Suomeen. Tuija Aallon bloggaus 18.2.07.
 9. 9. Kesällä 08: Jaikusourcingille säännöt @Suviko
 10. 10. Joukkoistamisen strategisiatavoitteita● Hajautuneen asiantunemuksen kerääminen● Ideointi ja ongelmanratkaisu● Kentän kuuntelu● Strategiat ja muut sisällöt● Sitouttaminen verkostoon / tietoisuus verkostosta● Verkottuminen ja diversiteetti● Verkostojen vahvistaminen ja uusien luominen● Heikot signaalit / ennakointi
 11. 11. Joukkoistamisen hyötyjä● Laajempi kokonaistarjonta so. diversiteetti kuin omassa organisaatiossa● Toimeksiantojen ja tarjonnan projektiluontoisuus● Nopea käyttöönotto verrattuna kehittämiseen alusta alkaen itse● Nopea tulosten saaminen ja edelleen jalostaminen
 12. 12. Joukkoistamisen hyötyjä● Selkeästi rajatut kustannukset (kysyntä ja tarjonta)● Lopputulos vastaa paremmin kysyntää● Mahdollisuus vaihtoon varsinaisen maksamisen sijaan● Tilapäinen ja esimerkiksi kausiluontoinen ulkoistaminen (vrt. ulkoistussopimukset)
 13. 13. Joukkoistamisen soveltaminenLähtökohtaisesti lähes kaikissa organisaationtoiminnoissa:● Tutkimus ja tuotekehitys● Tuotanto● Myynti, markkinointi ja tiedottaminen● Asiakaspalvelu● Rahoitus● OrganisointiAinoastaan johtamisesta ei ole vieläonnistuneita esimerkkejä.
 14. 14. Joukkoistamisen muotoja1. Asiantuntijatori, aivobasaari ○ iStockPhoto miljoonien kuvien kuvapankki2. Suuren massan panos ○ Legon kuluttajat osana tuotekehitystä3. Ei-formaalit asiantuntijaverkostot ○ strategiavalmistelu (Sitra, YLE, Tekes)4. Verkkovoima ○ tsunami-uhrien henkilöllisyyden selvittäminen5. Aineiston luokittelu ja lajittelu ○ ihmiset lajittelivat NASAlle 80 000 Mars-valokuvaa
 15. 15. LEGO CUUSOO
 16. 16. Verkostoissa identiteetti ja maine● Avoimen nettikoordinoinnin edellytys on koordinoijan (ja organisaation) oma nettimaine● Nettimaineella tarkoitetaan ihmisen ja organisaation brändikuvaa netissä ○ statuspäivitykset, osallistuminen verkostoihin, blogit, julkaisut etc.● Nettimaine syntyy siitä, mitä ja millä tavalla jakaa muille, ja sitä kautta saa itse jotain● Netissä auttaa organisaation brändi, mutta se on vain taustatuki
 17. 17. Verkostoissa identiteetti ja maine● Netissä voi kysyä ilman mainettakin (jaikusourcing), mutta tavoitteellisessa toiminnassa osallistujien aktiivisuuteen vaikuttaa sekä taustaorganisaatio että koordinoija● Esimerkiksi Facebook-sivua voidaan operoida organisaationa● Varsinaisessa koordinoinnissa tarvitaan kuitenkin ihminen ○ vrt. Valitut Palat: Kaarina Mäkelä
 18. 18. Tuija Aalto, YLE ja ihminen, joukkoistaa.
 19. 19. Tuijan saalis: 7 RT, 30 vastausta parissa tunnissa.
 20. 20. 875 grammaa
 21. 21. Verkostoissa identiteetti ja maine● Vaikka koordinoija toimii taustalla, niin hänen henkilönsä ja omat henkilökohtaiset verkostot osaltaan aktivoivat ihmisiä työntekijän ja organisaation sovittava etukäteen pelisäännöistä.● Verkostojen kautta eksponentiaalinen leviäminen, kaverilta useille kavereille.● Luottamus kaverin kaveriin.
 22. 22. Joukkoistaja / nettifasilitaattori● Jokainen toimija joutuu luomaan oman profiilinsa● Oman henkilökohtaisen profiilin ja ammatillisen profiilin sekoittuminen: kasvojen antaminen vai anonyymi?● Omat kaveriverkostot.● Ei puhuta toisia tainnoksiin, turhilla viesteillä varsinkaan.● Välineiden seurannan organisointi: valppaus, reagointi.
 23. 23. Joukkoistaja / nettifasilitaattori● Ruokkiminen: ei pelkkää ottamista.● Avoimuus: reilu hyödyntäminen (sorsastuksen pelisäännöt).● Kiittäminen ja arvostuksen jakaminen: fasilitaattori ei ole nokkamies ja keula, vaan toisten esiintuoja, nostaja, ihmisissä olevan tiedon ja osaamisen onkija.● Tarvitaan pelisilmää ja sosiaalipsykologista ymmärrystä.● Fasilitaattori ei saa provosoitua.
 24. 24. Erilaisia identieettejä● Ajattelija laittaa mietityt 140 merkkiä kerran päivässä tai viikossa.● Fasilitaattori mahdollistaa ja helpottaa, tekee kiintoisia avauksia ja koordinoi, ei ohjaa säikeitä kohti toivottuja tavoitteita.● Humoristi *yrittää* piristää muiden päivää epämääräisillä kielikuvilla etc.● Informaatikko jakaa aktiivisesti kiintoisia linkkejä muille.
 25. 25. Erilaisia identieettejä● Kommentoija ei ole aloitteellinen, mutta tuottaa virkeitä näkemyksiä.● Käynnistäjä lukee klo 05 aamun uutiset, aloittaa kysymällä muilta ja saa pitkiä säikeitä.● Teemoittaja kirjoittaa melkein kaiken tietystä näkökulmasta, ympäristö, atk, kulttuuri etc.● Eri identiteettejä voi myös yhdistää, mikä tuntuu luontevalta. Jotkut ilmaisevat itseään parhaiten kuvavirtana tai videoilla ja toiset podcast -juontajina.
 26. 26. Kari A. Hintikka (2009-2010) verkostoanalyysi: Sometu-verkoston toimijarooleja.
 27. 27. Kari A. Hintikka: Rooleja verkostossa 1/2Supernoodi● ● verkostosta riippumatta vain muutama suhteessa muuhun otantajoukkoon ● esimerkiksi verkoston perustajat ja kehittäjät sekä karismaattiset tai taidoiltaan arvokkaat yksilöt ● keskeisessä roolissa ja työläästi korvattavissa verkoston säilymisen kannalta.Ryvästäjä● ● aktiivisesti verkottunut samankaltaisten kanssa ja muodostavat tiiviin aliverkoston ● kontakteinaan vähemmän verkottuneita jäseniä, jotka nekin voivat olla keskenään verkottuneita ● aliverkostoa selittää jokin erityinen yhdistävä side, kuten maantieteellinen sijainti ● Sometussa Ryvästäjä-otosta edustaa esimerkiksi jäsenet, jotka työskentelevät tai asuvat Hämeen alueella.Silloittaja● ● aktiivisesti verkottunut ja se yhdistää eri aliverkostoja, joilla muutoin ei välttämättä olisi kovinkaan paljoa yhteyksiä ● rooli on keskeinen, sillä aliverkostot voivat pysyä pienempinä ja helpommin itseorganisoituvina ● jos silloittaja poistuu tia poistetaan verkostosta, niin silloin katoaa myös aliverkostojen välinen yhteys
 28. 28. Kari A. Hintikka: Rooleja verkostossa 2/2Verkottuja● ● aktiivisesti verkottunut, mutta ensisijaisesti muiden hyvin verkottuneiden kesken ● ei välttämättä rakenna Silloittajan kaltaisia yhteyksiä eri aliverkostoihin tai niiden välille ● voivat muodostaa omia aliverkostoja ja niitä voi selittää jokin tarkasteltavan verkoston mahdollisesti täysin ulkopuolinen side ● Esimerkiksi Sometussa oli aktiivinen verkottujien joukko, joka ei ollut aktiivinen Sometussa, mutta tiiviisti verkottunut muissakin sosiaalisen median palveluissa.Seurattava● ● aktiivisesti verkottunut eri puolille verkostoa ● tunnusomaisempaa on, että hänellä on paljon Seuraajia ● Seurattavaa selittää esimerkiksi asiantuntijuus jossain erityisaiheessa tai karismaattisuus ja hän on voinut esimerkiksi kutsua opiskelijoitaan mukaan Sometuun ● Esimerkkinä Sometun yksi keskusteluryhmä, jolla on yksi aktiivinen vetäjä.Seuraaja● ● usein yksi tai vain muutama kontakti (jotka voivat olla keskenään verkottuneita) ● Sometussa seuraajia esiintyy eniten Supernoodin, Ryvästäjän ja Seurattavan aliverkostoissa ● ei sinänsä ole välttämättä passiivinen vaan ensisijaisesti verkoston kannalta ● Mittakaavattoman verkoston näkökulmasta verkoston useimmat jäsenet kuitenkin kuuluvat tähän ryhmään.
 29. 29. Marc_Smith: http://farm3.static.flickr.com/2685/4311427445_68c8b3d8ba_o.png
 30. 30. Perinteisen ja nettifasilitoinnin keskeiset erot (Hintikka & Rongas, 2010)
 31. 31. Miksi ihmisetosallistuvat?
 32. 32. Sami Viitamäki 2008: FLIRT -malli● Ensimmäinen kokonaisvaltainen malli miten netin joukkoäly valjastetaan (kaupalliseen) toimintaan. ○ Facilities / Focus ■ toimintaympäristö ja toiminnan kohde ○ Language ■ kommunikoitava kieli ○ Incentives ■ insentiivit eli palkinto ○ Rules ■ toimintaperiaatteet ○ Tools ■ työkalut
 33. 33. Sami Viitamäki: FLIRT -kaavio
 34. 34. Hyvä eteneminen● Mieti strategiasi, tavoitteesi, lähestymistapasi● Mieti erottuva ja ytimekäs nimimerkkisi (nick) ○ osa palveluista omalla nimellä, kuten Facebook, osa nimimerkillä, osa sekä-että● Aloita seuraaminen, hanki kontakteja● Kommentoi● Tee uusia avauksia● Osallistu kollektiiviseen toimintaan (kampanjat, tempaukset)● Jaa! ○ kuvia, linkkejä videoita, bloggaa, Twitter: Retweet
 35. 35. JuanJaén http://www.flickr.com/photos/juanjaen/4792350529/sizes/l/in/photostream/

×