Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ilmiöpohjaisuutta lukiossa: suunnitteluvinkkejä

1,351 views

Published on

Otavan Opiston Nettilukion opettajien suunnitteluvinkkejä ilmiöpohjaisen opintojakson suunnitteluun. Aineiston ovat tuottaneet Otavan Opistolla: Anne Rongas, Aki Luostarinen, Miia Siven ja Tuija Salminen.

Published in: Education
 • Login to see the comments

Ilmiöpohjaisuutta lukiossa: suunnitteluvinkkejä

 1. 1. vinkkejä suunnitteluun Ilmiöpohjaisuutta lukiossa
 2. 2. ESITYSMATERIAALI: uudistuva.purot.net/ Seuraa Twitterissä: @arongas
 3. 3. Käsite
 4. 4. ILMIÖPOHJAISUUS KÄSITTEEN KÄSITTÄMINEN
 5. 5. todaysmeet.com/ilmio
 6. 6. HS 19.9.2015 Aurora Morén, Mielipide “Koulutuksesta leikataan koko ajan. Miksi ihmeessä ilmiöpohjaiseen oppimiseen liittyvät muutokset lukioissa pitää tehdä nyt? Jos opettajille annettaisiin lisää aikaa ja rahaa suunnitteluun, ilmiöistä saattaisi tulla onnistuneita. Minun koulussani ilmiöpohjainen jakso oli viides eli viimeinen jakso. Kaikki oppilaat olivat rankan vuoden jälkeen jo väsyneitä ennen jakson alkua, emmekä osanneet odottaa, kuinka seuraava jakso puuduttaisi meitä paljon enemmän kuin normaali jakso. Työmäärä kaksinkertaistui kaikissa aineissa. Jokaisessa aineessa oli projekti, jossa oli monta osiota ja lisäksi koe. Kokeita oli sekä ennen koeviikkoa että koeviikolla. Tuntui siltä, että koeviikko olisi kestänyt monta viikkoa. Oppilailta saatua palautetta ei oteta vakavasti. Näyttää siltä, että halutaan ainoastaan kuulla myönteisiä mielipiteitä eikä kiinnitetä huomiota epäkohtiin.” HUOMAA:Hyvällä suunnittelulla nämä ongelmat voidaan välttää.
 7. 7. “Ilmiöpohjaisessa opetuksessa ja opiskelussa oppimisen lähtökohtana ovat kokonaisvaltaiset, todellisen maailman ilmiöt. Ilmiöitä tarkastellaan kokonaisina, aidossa kontekstissa, ja niihin liittyviä tietoja ja taitoja opetellaan oppiainerajat ylittäen. Lähtökohta poikkeaa perinteisestä oppiainejakoisesta koulukulttuurista, jossa usein opeteltavat asiat on hajotettu suhteellisen pieniksi ja irrallisiksi palasiksi” http://fi.wikipedia.org/wiki/Ilmi%C3%B6pohjainen_oppiminen Ilmiöpohjainen oppiminen
 8. 8. Ilmiöpohjainen opetus Lähestymistapa, ei itsessään pedagoginen malli Oppimisprosessin rakentamisen runkona on hyvä olla jokin pedagoginen malli (vaikkapa väljästi tulkittuna) esim. tutkiva oppiminen, ongelmälähtöinen oppiminen, projektioppiminen, yhteistoiminnallinen oppiminen, design-suuntautunut pedagogiikka. ○ ks. esim. design-suuntautunut pedagogiikka ○ ks. pedagogiset mallit Wikipediassa ○ ks. Jari Laru luentodiat: Suunnittelu ja pedagogiset mallit (Oulun yliopisto: Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä) Dia: CC BY-NC 2018 Anne Rongas
 9. 9. Ilmiöpohjainen opetus ● Prosessin sisällä on eri vaiheita, jotka suunnitellaan etukäteen. Eri vaiheissa voidaan hyödyntää sopivia menetelmiä. ○ ks. esim. tiedon jakamisen menetelmäkirjasto ○ ks. Olli Hyppönen ja Satu Lindén (2009): Opettajan käsikirja: opintojaksojen rakenteet, opetusmenetelmät ja arviointi Dia: CC BY-NC 2018 Anne Rongas
 10. 10. Miten meillä?
 11. 11. Otavan Opisto (1892 ->) Nettilukio (1997 ->) Dia: CC BY-NC 2017 Aki Luostarinen, Miia Siven, Tuija Salminen
 12. 12. ITSENÄISET KURSSIT (“buffet-pöytä”) RYHMÄKURSSIT (“a la carte”) ILMIÖPOHJAINEN OPISKELU (“kokkikurssi”) Dia: CC BY-NC 2017 Aki Luostarinen, Miia Siven, Tuija Salminen
 13. 13. Ilmioppi-blogi ilmioppi.wordpress.com/
 14. 14. Ilmiöpohjaista opetusta vuodesta 2007
 15. 15. Suunnittelu
 16. 16. Työ tekijäänsä neuvoo
 17. 17. Hyvin suunniteltu kurssi välttää karikot. Suunnittelun yleisiä periaatteita voi soveltaa mille tahansa sisällöille. Dia: CC BY-NC 2018 Anne Rongas
 18. 18. Tärkeää löytää ilo, into, kipinä Opettaja ja muut yhteistyökumppanit sekä lukiolaiset ja huoltajat. Aidosta kokemusmaailmasta, autenttinen kohdeilmiö, joka merkitsee kaikille jotakin. Kompleksinen, tutkimaan houkutteleva. Ohjaajat (opettajat) voivat rajata kohdetta – riittävästi suunnittelun tilaa nuorille. Dia: CC BY-NC 2018 Anne Rongas
 19. 19. ILMIÖPROSESSI Kuinka ihmiset saadaan toimimaan? Osallistuvat opettajat, ohjaajat ja vierailijat keskenään Opettajat, ohjaajat ja vierailijat sekä lukiolaiset yhdessä Lukiolaiset keskenään Kuva:AnneRongas Dia: CC BY-NC 2018 Anne Rongas
 20. 20. Vaikuttavan ja toimivan ilmiöjakson avainsanat ● Näkyväksi tekeminen: selkeys, dialogisuus, dokumentointi ● Systeeminen ajattelu: ei sirpaleita tai puuhastelua vaan kokonaisuuksien hahmottamista ja yleissivistystä ● Merkityksellisyys: autenttisuus, osallisuus prosessissa ● Mielekkyys: opiskelutaitojen oppiminen, motivoivat sisällöt ● Ajattelun oppiminen: itsenäinen ja jaettu asiantuntijuus, opitaan käyttämään lukiossa ja muualla opittuja tietoja Dia: CC BY-NC 2018 Anne Rongas
 21. 21. Erilaisia oppimistilanteita Onnistuminen Kokemuksellisuus Matka on tärkeä Reflektointi Eri temperamentit huomioon Tiimityöskentely Oppiminen Dia: CC BY-NC 2018 Anne Rongas
 22. 22. HEITTÄYTYMINEN RAJANYLITYKSET YHDESSÄ TEKEMINEN YHTEISSUUNNITTELU Dia: CC BY-NC 2017 Aki Luostarinen, Miia Siven, Tuija Salminen
 23. 23. Kiinnekohta oppijan omaan maailmaan myös teorioita hyödynnettäessä. Dia: CC BY-NC 2017 Aki Luostarinen, Miia Siven, Tuija Salminen
 24. 24. Tiedonkäsittelyn vaikeustasot suunnittelussa huomioon Bloomin taksonomiasta jalostettu malli Krathwohl & Anderson Muistaa Ymmärtää Soveltaa Analysoi Arvioi Luo Faktatieto (perusasiat) Käsitetieto (tiedon rakenteet) Menetelmä- tieto (miten) Metakogni- tiivinen tieto (toiminnan- ohjaus) Ilmiötöteutuksissa painotus näihin.
 25. 25. Mikä ilmiö?
 26. 26. Piratismi Kuka minä olen? Nälkä ja jano Hyvinvointivaltio Ihminen 2.0 Mieli ja keho Aika ja energia Sukupuoli(suus) Ääni ja aallot Valta Toinen todellisuus Maailmankylä Kuluttaja (in memoriam?) Maailman meret Tietoisuus Aika ja avaruus Minun oikeuteni Hiljaisuus ja äänimaisema Tulevaisuuden työ Onnellisuus Suomalaisuudet Kaupungien rytmit Citius, altius, fortius Matkailun tulevaisuus Hiljaisia vaikuttajia ja suuria ajattelijoita Tieto ja totuus Norppa Aika ja avaruus Kaupungit ja maisema Löytöretki Dia: CC BY-NC 2017 Aki Luostarinen, Miia Siven, Tuija Salminen
 27. 27. IDENTINÄKÖ JA MUITA HARHOJA ERILAISUUS JA SAMANLAISUUS TEETTI 26 16 24 PELIT JA PELAAMINEN ÄLYKKYYS RAHA 12 9 26 15 Dia: CC BY-NC 2017 Aki Luostarinen, Miia Siven, Tuija Salminen
 28. 28. TO1TUTKIVA TYÖSKENTELY Dia: CC BY-NC 2017 Aki Luostarinen, Miia Siven, Tuija Salminen
 29. 29. TO1TUTKIVA TYÖSKENTELY Dia: CC BY-NC 2017 Aki Luostarinen, Miia Siven, Tuija Salminen
 30. 30. TO1TUTKIVA TYÖSKENTELY ARVIOINTI Dia: CC BY-NC 2017 Aki Luostarinen, Miia Siven, Tuija Salminen
 31. 31. ORIENTOITUMINEN- aivoriihi tms.- KOHTI TAVOITETTA- työskentely- TYÖN TULOKSET- tuotosesittelyt- Kuva: Jacob Bøtter CC BY 2.0 https://flic.kr/p/5pQ2v Picture: Capture Queen CC BY 2.0 https://flic.kr/p/mpZCv Kuva: Eduardo Merille CC BY 2.0 https://flic.kr/p/8ftxEm
 32. 32. Dia: CC BY-NC 2017 Aki Luostarinen, Miia Siven, Tuija Salminen
 33. 33. Viikkoteemat 1. Ihminen+ 2. Kehon hyvinvointi 3. Kulttuuriviikko 4. Muistiviikko 5. Kuinka keho toimii? 6. Hulluusviikko Kuva: Robert Blomerus Dia: CC BY-NC 2017 Aki Luostarinen, Miia Siven, Tuija Salminen
 34. 34. SPECIFIC TARKKA MEASURABLE MITATTAVA ATTAINABLE SAAVUTETTAVISSA REALISTIC REALISTINEN TIMED AIKAAN SIDOTTU FIKSUT TAVOITTEET? Dia: CC BY-NC 2017 Aki Luostarinen, Miia Siven, Tuija Salminen
 35. 35. Työskentely ilmiössä Mene- telmät Aikamatka Dia: CC BY-NC 2017 Aki Luostarinen, Miia Siven, Tuija Salminen
 36. 36. Työskentely ilmiössä Yhdessä teke- minen NorppaDia: CC BY-NC 2017 Aki Luostarinen, Miia Siven, Tuija Salminen
 37. 37. Työskentely ilmiössä Vierailut Vierailijat Kulttuurit ja kielet Minun oikeuteni Dia: CC BY-NC 2017 Aki Luostarinen, Miia Siven, Tuija Salminen
 38. 38. Susku kertoo kokemuksistaan ilmiöissä http://bit.ly/susku2011 ILMIÖKOKEMUKSIA Dia: CC BY-NC 2017 Aki Luostarinen, Miia Siven, Tuija Salminen
 39. 39. Etu-Töölön lukion kokemuksia ilmiöopiskelusta Saila Linkopuu summasi 2016 Koulutuskeskiviikon järjestämässä ilmiöpedagogiikan tilaisuudessa: ● eniten hyvää palautetta opiskelijoilta tulee autenttisista työtavoista: peput irti pulpetista ● ettei puuhastelua: hyvin mietitty ja suunniteltu ● ettei uuvuttaisi: kun otetaan jotain uutta, pitää luopua jostain vanhasta, mikä on tarpeellista ● ilmiöjaksolla työskentelyn rytmitys: 2 x 75 min ja 1 x 75 min, paremmin aikaa keskittyä ● vaatii jatkuvaa kehittämistä ● keskitytty opiskelijoiden osallisuuden lisäämiseen, mm. saavat vaikuttaa ilmiöteemojen valintaan ● tutustu lisää: Tylyn ilmiöitä Muistiinpanot teki 2016 Anne Rongas
 40. 40. TUOTOKSET Kuva: Capture Queen CC BY 2.0 https://flic.kr/p/mpZCv Dia:CCBY-NC2017AkiLuostarinen,MiiaSiven,TuijaSalminen
 41. 41. Tuotosten esittely Tuotos- ten jakami- nen Dia:CCBY-NC2017AkiLuostarinen,MiiaSiven,TuijaSalminen
 42. 42. Tuotosten esittely Yhteistyön näkyväksi tekemistä Dia:CCBY-NC2017AkiLuostarinen,MiiaSiven,TuijaSalminen
 43. 43. Tuotosten esittely Tiedot ja taidot näky- viksi Löytöretkikunta! Kuka minä olen? Dia:CCBY-NC2017AkiLuostarinen,MiiaSiven,TuijaSalminen
 44. 44. Tuotosten esittely Moni- aistisuus Kuka minä olen? Kulttuurit ja kielet Dia:CCBY-NC2017AkiLuostarinen,MiiaSiven,TuijaSalminen
 45. 45. Omasta mielestäni ilmiöopiskelua vaikeuttaa liiallinen valinnan vapaus ja selkeiden ohjeiden puuttuminen. Kuva: http://mrg.bz/ZliAMS Dia:CCBY-NC2017AkiLuostarinen,MiiaSiven,TuijaSalminen
 46. 46. Ei pidä lannistua jos alussa tuntuu että ei meinaa saada mitään kunnollista kokonaisuutta aikaiseksi. Joskus pitää ensin (ehkä paljonkin) opiskella ja oivaltaa, jotta ymmärtäisi asioiden merkitykset laajemmassa kokonaisuudessa. Kuva: Eduardo Merille CC BY 2.0 https://flic.kr/p/8ftxEm Dia:CCBY-NC2017AkiLuostarinen,MiiaSiven,TuijaSalminen
 47. 47. Ilmiö on erilainen tapa oppia. Siksi ilmiössä joutuu työskentelemään, eikä vain pänttäämään kirjoja. Oppiminen on näin tehokasta ja opittu asia jää hyvin mieleen. Kuva: Eduardo Merille CC BY 2.0 https://flic.kr/p/8ftxEm Dia:CCBY-NC2017AkiLuostarinen,MiiaSiven,TuijaSalminen
 48. 48. Ilmiöihin minut veti yksinkertaisesti erilaisen oppimisen viehätys ja ilmiöiden projektimaisuus. Ilmiöiden aloittaminen oli jopa pelottava kokemus, mutta käsitykseni mukaan täällä ei epäonnistuta. Koulumaailma ja epäonnistuminen on lapsuuden traumoissani yksi ja sama sana. Dia:CCBY-NC2017AkiLuostarinen,MiiaSiven,TuijaSalminen
 49. 49. Huomaa!
 50. 50. RATKAISE: Tunnistettuja kipukohtia ● Yhteisen suunnitteluajan löytäminen ● Sujuva yhteydenpito opettajien kesken sekä opettajien ja vierailijoiden välillä ● Arviointikäytänteet (arviointia tekevien erilaiset käytänteet ja näkemykset) ● Kytkentä OPSiin ● Oppiminen keskiössä: ei pakollista ja päälle liimattua suoritusta vaan aidosti tavoitteiden mukaista oppimista Dia: CC BY-NC 2018 Anne Rongas
 51. 51. RATKAISE: Tunnistettuja kipukohtia ● Kunnollinen purkaminen ja reflektointi: lopetustilaisuus ● Ettei vain kuormittaisia muutamaa ihmistä liikaa: sujuva tiimityö kaikilla tasoilla, työskentely on reilua kaikkia kohtaan (projektinjohtamisen taito) ● Keskinäinen kunnioitus ja luottamuksen rakentaminen kaikilla tasoilla (dialogi, puhutaan ääneen) ● Käytännön toimintamalleja ei ole, aika abstraktit yleislinjat ohjeena (välillä ylhäältä annettuna, niukat resurssit) Dia: CC BY-NC 2018 Anne Rongas
 52. 52. ILMIÖPOHJAISUUDEN CHECK LIST Paikallinen, kansallinen tai kansainvälinen ajankohtainen teema, autenttinen maailma Orientaatio/herättely aiheesee, oma ote ja oman mielenkiinnon löytäminen (innostava ja motivoiva aloitus) Riittävän pitkäkestoinen Tavoitteet ja sisällöt > tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen tavoitteista ja > oppiainekohtaisista sisällöistä ja tavoitteista Hyvin ohjeistettu: struktuuri ja tavoitteellisuus Dia:CCBY-NC2017AkiLuostarinen,MiiaSiven,TuijaSalminen
 53. 53. ILMIÖPOHJAISUUDEN CHECK LIST Kokemusmaailma, kokemuksellisuus, toiminnallisuus Arviointi monipuolista, prosessinarviointia, feed forward Lisäksi: tukee yhteisopettajuutta ja yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa, mahdollistaa oppimisen yli luokka- ja kouluasterajojen, toteuttaa ajatusta lukio oppivana yhteisönä Dia:CCBY-NC2017AkiLuostarinen,MiiaSiven,TuijaSalminen
 54. 54. ILMIÖPOHJAISUUS & HALLINTO Miten ryhmä muodostetaan? Miten ja milloin oppiskelijat osallistuvat ilmiöjakson suunnitteluun? Miten opetus ja ohjaus järjestetään? Ilmiötyöskentelyn aikataulutus Mitä ylimääräisiä resursseja tarvitaan ja miten ne hankitaan? Miten arviointi toteutetaan? Miten ilmiöjakso viedään opintosuorituksiin? Dia: CC BY-NC 2018 Anne Rongas
 55. 55. Onnistunut ilmiöjakso avaa oppijan maailmankuvaa ja käsitystä itsestään suhteessa maailmaan. Inspiraation lähteenämme vuonna 2012 oli Bremenin Übersee-museon pysyväisnäyttely: Ilmastonmuutos Kommunikaatio Sukupuoli ja seksuaalisuus Aika Ihmisoikeudet Muuttoliike Maailmantalous Kuvat:AnneRongas Dia: CC BY-NC 2018 Anne Rongas
 56. 56. Anne Rongas OTA YHTEYTTÄ JA KYSY: anne.rongas@otavanopisto.fi 040 5181 229 Twitter: arongas Esityksen aineistot: Anne Rongas 2018 sekäAki Luostarinen, Mia Siven, Tuija Salminen 2017. Tekijätiedot merkitty jokaiseen diaan. Tätä esitystä koskee Creative Commons -lisenssi BY-NC 4.0 Lisenssin mukaan voit: ● Jakaa — kopioida aineistoa ja levittää sitä edelleen missä tahansa välineessä ja muodossa ● Muunnella — remiksata ja muokata aineistoa sekä luoda sen pohjalta uusia aineistoja Näillä ehdoilla: ● Nimeä — Sinun on mainittava lähde asianmukaisesti, tarjottava linkki lisenssiin sekä merkittävä, mikäli olet tehnyt muutoksia. Voit tehdä yllä olevan millä tahansa kohtuullisella tavalla, mutta et siten, että annat ymmärtää lisenssinantajan suosittelevan sinua tai teoksen käyttöäsi. ● EiKaupallinen — Et voi käyttää aineistoa kaupallisiin tarkoituksiin. ● Ei muita rajoituksia — Et voi asettaa sellaisia oikeudellisia ehtoja tai teknisiä estoja, jotka estävät oikeudellisesti muita tekemästä mitään sellaista, minkä lisenssi sallii. Kuva:PeterForsgård

×