Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Caseja sosiaalinen media oppimisessa

449 views

Published on

 • Be the first to comment

Caseja sosiaalinen media oppimisessa

 1. 1. Sosiaalinen media oppimisessaCase-esimerkkejä Anne Rongas 2012Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi
 2. 2. Tässä esityksessä● Lyhyt johdanto● Uusia tuulia● Esimerkkejä● Kuinka somen opetuskäyttöä voisi oppia?
 3. 3. Miten tolkkua? Mitä hyötyä?Ei välineitä vaan toimintaa! Anne Rongas 2012Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi
 4. 4. Keskiössä oppijaja oppiva ryhmäMerkityksellinen, motivoiva oppiminen? Peruslähtökohtana oppimisprosessiajattelu.
 5. 5. Oppimisprosessi● Vaiheistaminen● Toimijajoukon hahmottaminen, toimijaroolit● Aikajana● Oppimista edistävä toiminta aikajanalle● Oppimistehtävien sijoittaminen aikajanalle● Yksilöllisen ja yhteisöllisen työskentelyn rytmittäminen● Kognitiiviset prosessit: tietoainekset, tiedon luominen● Emotionaaliset prosessit: eläytyminen, kokemukset, ilmaisu● Motivaation ylläpitäminen: ulkoiset ja sisäiset, ryhmä● Työvälineet ja media: valikointi● Eriyttäminen● Eheyttäminen
 6. 6. Oppimisprosessi
 7. 7. Vähemmän on enemmän● Suunnittelussa kannattaa tarkkaan miettiä, mitkä asiat tukevat oppimisprosessin etenemistä.● Hyvä nyrkkisääntö on, että vähemmän on enemmän eli liiallinen määrä aineistoa, linkkejä ja erilaisia tehtäviä hyvin nopeasti eksyttää opiskelijan.
 8. 8. Opiskelijan käyttöliittymä● Opiskelijan olisi heti tehtävän / kurssin / projektin alussa selkeästi hahmotettava, mistä on kysymys ja mitkä ovat tavoitteet.● Rakenteen tulisi käyttöliittymässä avautua yhdellä silmäyksellä.● Jokaisessa opiskelijan käyttämässä tilassa olisi hyvä olla yhteys ohjeisiin sekä palautekanavaan.● Voiko vuorovaikutteisia keinoja tuoda opiskelijan käyttöliittymään.● Tämä asia tuntuu yksinkertaiselta, mutta tosiasiassa se on teknologian opetuskäytössä suunnittelun ja toteuttamisen haasteellisimpia puolia.
 9. 9. Somepalveluilla voi rakentaareaalimaailmaan intregroidun oppimisympäristön. Autenttinen ja avoin oppiminen.
 10. 10. Lähde: Rongas ja Kuusela 2011 http://bit.ly/somerakenneopas /CC BY-SA 3.0
 11. 11. Uusia tuulia Sujuvaa kollaboraatiota jakoostamista – toimivat hyvin myös mobiilisti.
 12. 12. Orientaatiopohja tai rastikartta: Thinglink
 13. 13. Tiedonhaku, jäsentäminen, yhteistyö: Pearltree
 14. 14. Mobiili (piirros)bloggaaminen: ks. Hipaisuhavaintoja
 15. 15. Koostettu oppijan käyttöliittymä: Symbaloo
 16. 16. Digitaalinen tarinankerronta: Audioboo ja Bambuser.
 17. 17. Podcast: valitettavan huonosti tunnettu. Ks.tekemisen pikaohje, opiskelijan haastattelu ja All in the Mind (maailman paras psykan podcast-sarja).
 18. 18. Case-esimerkkejä
 19. 19. Somideat
 20. 20. Kokonaan etänä toteutettu kurssi● Rakenne: ○ Google-sivusto kotipesänä, mahdollisimman selkeä ○ Johdanto AC: käytiin läpi rakenne ja välineet. ○ Työvälineistä myös ohjevideot kotipesässä. ○ Kaksi etäluentokertaa (AC, tallennettiin), molemmissa interaktiivisia harjoituksia (Ryhmä-Etherpad). ○ Ryhmien etätehtävät: etäluennon välillä luonnos, jota kommentointiin, toisen etäluennon jälkeen ryhmätyö loppuun, väliohjaus oppimisympäristön kautta. ○ Kaikki sisällöt julkaistiin CC BY-NC-SA -lisenssillä.
 21. 21. Audioluennot ja tilattava podcast PS5-kurssilla
 22. 22. Case: PS5 podcast-sarja● Helppo julkaiseminen Posterous-blogipalvelulla● Tallennus Audacity mp3-tiedosto● Audiotallenne sähköpostin liitetiedostona Posterous-blogiin● Blogista saa iTunesiin tilattavan podcast-syötteen kirjoittamalla www-osoitteen perään /rss● Opiskelija voi tilata podcastin ja kuunnella omalla tietokoneellaan tai mobiililaitteillaan.● Syötteen voi upottaa myös kurssin verkkosivulle (tässä tapauksessa kurssiwikiin).● Erittäin hyvä heikkokuuloisille / kuulovammaisille opiskelijoille, auttaa myös lukihäiriöisiä.
 23. 23. PS5-audioblogi
 24. 24. Syöte.
 25. 25. Podcast tietokoneen iTunes-ohjelmassa, josta voi siirtäämobiililaitteelle.
 26. 26. Audioluennot upotettuna kurssiwikiin.
 27. 27. Case: valokuvat ja miellekartta PS3● Tausta: aivotoiminnat opiskelijalle vaieka hahmotettava● Lähdettiin liikkeelle oman elämän havainnoinnista: opiskelijat valokuvasivat ja ottivat tietokoneelta ruutukaappauksia arjen ympäristöistään.● Valokuvat jaettiin Flickr-kuvanjakopalvelussa kaikkien saataville (suullinen lupa julkaisemiseen).● Avattiin kollektiivisesti editoitava miellekartta (Mind42).● Opettaja laittoi perusjäsennyksen. Opiskelijaryhmät täydensivät karttaa.● Kartta käytiin keskustellen läpi. Kytkettiin kurssin tietosisältö omiin havaintoihin arjen elämästä.
 28. 28. Kuvakooste Flickr-kuvanjakopalvelussa.
 29. 29. Kollektiivisesti tuotettu miellekartta. (Case onmukana myös tv-ohjelmassa, joka käsittelee sosiaalisen median opetuskäyttöä.
 30. 30. Case: wiki opetuksessa● Yhteisenä kurssin rakennuspaikkana● Aloitettiin yhdeltä sivulta, jossa ops● Sivuja rakennettiin sekä oppituntikeskusteluista, opettajan tuottamista sisällöistä että opiskelijoitten tuottamista sisällöistä ja tehtävistä● Mm. esseeharjoitus wikiin, ideana vertaisilta oppiminen, hyvän esseevastauksen prosessointi.● Opiskelija sai itse valita kurssikirjansa. Opettaja suositteli myös usean kirjan lukemista rinnakkain. Opetus perustui opsiin, ei oppikirjaan, oppikirjat resurssina.
 31. 31. PS-5 kurssiwiki.
 32. 32. Piirtäminen oppimismenetelmänä.
 33. 33. Piirtäminen oppimismenetelmänä (ks. verkossa).
 34. 34. Keskustelusta verkkoon● Ohjauskeskustelu oppitunneilta ja käytävästä verkkoon talteen● Oppituntikeskustelu verkkoon● Puhumisen ja kirjoittamisen yhdistäminen: erityisen hyvä menetelmä maahanmuuttajataustaisille oppijoille ja lukihäiriöisille
 35. 35. Tuutorointiblogi talletti opettajan ohjauspuheen.
 36. 36. Oppituntikeskustelusa oppimistehtäviin.
 37. 37. Miten näitä voisi oppia?Omat sovellukset jakoon, verkostot, vertaisoppimisen tilaisuudet.
 38. 38. Hyviä some-esimerkkejä (sosiaalinenmedia.org)
 39. 39. Wiki-oppaista lisäapua: Sosiaalisen medianhelminauha, Viisaasti wikin tekoon, Viisautta blogin käyttöön ja Näkymätön oppiminen.
 40. 40. Sometu: Sosiaalinen media oppimisen tukena.Tutustu myös Vinkkiverkko ja Opeverkostot-wiki.
 41. 41. Twitterissä ihmiset, hankkeet, tapahtumat ja kanavat, kuten #finnedchat ja #sometu
 42. 42. Facebook: Tvt opetuksessa, Tablet-laitteet opetuksessa.
 43. 43. Eija Kallialan ja Tarmo Toikkasen Sosiaalinen media opetuksessa (2. painos 2012) ja kirjan blogi sekä laajentava verkkosivusto.
 44. 44. Riitta Suominen & Satu Nurmela, Verkko-opettaja, WSOYpro Oy, Helsinki, 2011.
 45. 45. Vertaistyöskentelyä, rajojen ylityksiä

×