Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

Arviointi lukiossa Slide 1 Arviointi lukiossa Slide 2 Arviointi lukiossa Slide 3 Arviointi lukiossa Slide 4 Arviointi lukiossa Slide 5 Arviointi lukiossa Slide 6 Arviointi lukiossa Slide 7 Arviointi lukiossa Slide 8 Arviointi lukiossa Slide 9 Arviointi lukiossa Slide 10 Arviointi lukiossa Slide 11 Arviointi lukiossa Slide 12 Arviointi lukiossa Slide 13 Arviointi lukiossa Slide 14 Arviointi lukiossa Slide 15 Arviointi lukiossa Slide 16 Arviointi lukiossa Slide 17 Arviointi lukiossa Slide 18 Arviointi lukiossa Slide 19 Arviointi lukiossa Slide 20 Arviointi lukiossa Slide 21 Arviointi lukiossa Slide 22 Arviointi lukiossa Slide 23 Arviointi lukiossa Slide 24 Arviointi lukiossa Slide 25 Arviointi lukiossa Slide 26 Arviointi lukiossa Slide 27 Arviointi lukiossa Slide 28 Arviointi lukiossa Slide 29 Arviointi lukiossa Slide 30 Arviointi lukiossa Slide 31 Arviointi lukiossa Slide 32 Arviointi lukiossa Slide 33 Arviointi lukiossa Slide 34 Arviointi lukiossa Slide 35 Arviointi lukiossa Slide 36 Arviointi lukiossa Slide 37 Arviointi lukiossa Slide 38 Arviointi lukiossa Slide 39 Arviointi lukiossa Slide 40 Arviointi lukiossa Slide 41 Arviointi lukiossa Slide 42 Arviointi lukiossa Slide 43 Arviointi lukiossa Slide 44 Arviointi lukiossa Slide 45 Arviointi lukiossa Slide 46 Arviointi lukiossa Slide 47 Arviointi lukiossa Slide 48 Arviointi lukiossa Slide 49 Arviointi lukiossa Slide 50
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

Arviointi lukiossa

Download to read offline

Pulssi-hankkeen http://pulssihanke.blogspot.fi/ poimintoja ajankohtaisista aiheista. Tavoitteena oppimista edistävä palaute ja arviointi.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Arviointi lukiossa

 1. 1. Arviointi lukiossa 8.5.2018 Pulssi-hanke: Anne Rongas Otavan Opisto ● Diat 9-14 Hanna Pohjonen Vaskivuoren lukio ● Dia 19 Najat Ouakrim-Soivio HY ● Diat 40-43 Johanna Mattila Otavan Opisto ● Diat 46-47 Aki Luostarinen Otavan Opisto ● pulssihanke.blogspot.fi/
 2. 2. Seuraa: pulssihanke.blogspot.fi/
 3. 3. Seuraa: twitter.com/arviointihanke
 4. 4. Valitse kuvakortti, joka puhuttaa sinua aiheesta arviointi. Porise parin kanssa tuokio. Mikä sana tai tunne kuvaa mielestänne nyt arviointia lukiossa.
 5. 5. Virityskeskustelun apuna Pia Westerholmin Tunne- ja Jos-kortit. Kuva:AnneRongas
 6. 6. Opiskelijoiden ääni Oppimisen aikainen arviointi
 7. 7. “Palautetta ei saa koskaan liikaa lukiokurssin aikana.” Kuva:AnneRongas
 8. 8. Dialogin avaaminen
 9. 9. Hanna Pohjonen ➔ Vaskivuoren lukio ➔ Huomio siihen, että opettaja ei omalla puheellaan valmiiksi määrittele aihetta. Otetaan käsittelyyn aihe, josta jokaisella on omaan elämään liittyviä kokemuksia, tunteita, oma suhde aiheeseen. ➔ Menetelmänä Vennin diagrammi, menetelmän kuvaus Pulssi-hankkeen blogissa. Menetelmää voi soveltaen käyttää erilaisissa yhteyksissä.
 10. 10. Kuva:AnneRongas
 11. 11. Kuva:HannaPohjonen
 12. 12. Kuva:HannaPohjonen
 13. 13. Kuva:AnneRongas
 14. 14. http://pulssihanke.blogspot.fi/2018/03/arviointi-ennakkokasityksia-etsimassa.html
 15. 15. Opiskelijat äänessä
 16. 16. Kuva:AnneRongas
 17. 17. Kysely (toistetaan 2019): nyt 968 vastausta Tämän kaltaista kyselyä ei ole tehty pitkään aikaan. Analysoimme huolella.
 18. 18. Perusasiat ovat hyvin. Silti aina on vara parantaa.
 19. 19. ARVIOINNIN KIVIJALAT: OPPIMISKÄSITYS, TAVOITTEET, TEHTÄVÄT JA OIKEA-AIKAISUUS •Mitä?Tavoitteet •Miksi?Arvioinnin tehtävät •Milloin?Arvioinnin oikea-aikaisuus 23.1.2018 Najat Ouakrim-Soivio (KT, FL) najat@arviointi.fi www.arviointi.fi Najat Ouakrim-Soivio http://arviointi.fi/ 19 Hanke- kummi Najat!
 20. 20. Poimintoja avovastauksista
 21. 21. “Olisi hyvä, että kaikilla opettajilla olisi jonkinlainen käsitys toistensa käsityksistä arvioinnin suhteen.” 21
 22. 22. “Selkeät tehtävänannot, selkeästi ilmaistu ja esimerkiksi pisteytys esillä. Hyvät perustelut arvioinnille.” 22
 23. 23. “Välitön palaute on tehokkaampaa kuin viikkojen odotuksen jälkeen tuleva palaute.” 23
 24. 24. “Arvioinnista ilman perusteluja ei saa selvää, mitä olen tehnyt väärin, joten siitä ei voi oppiakaan.” 24
 25. 25. “Epämääräinen palaute turhauttaa, eikä auta kehittymään.” 25
 26. 26. “Arvostan enemmän sanallista palautetta. Numero ei mielestäni kerro yhtä paljon kuin sanallinen palaute.” 26
 27. 27. “Täytyy tunnustaa että olen ollut huono lukemaan palautteita, mutta toki ymmärrän niiden tärkeyden.” 27
 28. 28. Läpinäkyvää? Mitä se tarkoittaa? Miksi tärkeää? 28
 29. 29. Ymmärrettävää ? Mitä se tarkoittaa? Miksi tärkeää? 29
 30. 30. Näkyväksi tekeminen eri keinoin 30 Kuva:AnneRongas
 31. 31. Työkaluja arvioinnin näkyväksi tekemiseen ● Visualisoinnit ● Yhteinen työstäminen ● Selkeä OPS-kytkös ● Pelillistäminen (hyvällä tavalla, innostavasti) ● Tukea oman oppimisen ohjaamiseen (kasvu oppijan autonomiaan) ● Oppijan oma ymmärrys ● Arvioi itse, ryhmässä ● Keskustelu arvioinnista ● Ks. kuvan matriisi Wisconsin-Stout yliopisto, Karen Franken 31
 32. 32. Arvioinnin kohteiden jäsentäminen Apuvälineitä: taksonomiat, matriisit, taitotaso-asteikot (rubrics). Pekka Peura: Bloomin taksonomia (uusin versio) ja oppimisen kumuloituva luonne, bloggaus 9.10.2013 Muutetaan arviointi oppimista ja ihmisyyttä tukevaksi ja luodaan ahdistusvapaa koulu: “Luottakaa oppilaisiinne. Ottakaa tilalle käyttöönne jokin oppimista ja ihmisyyttä tukeva arviointimenetelmä.” Tavoitteiden ja arvioinnin näkyvä ja selkeä kytkeminen yhteen! 32
 33. 33. OPS + ilmiö + arviointi ● Suunnitelmallisuus palautteen ja arvioinnin menetelmistä, työvälineistä ja aikatauluttamisesta ● Selkeys, erityisesti ensimmäisissä toteutuksissa ● Feedback >> feed forward ● Oppimista edistävä ja innostava ● Prosessiarviointi > prosessi näkyväksi, palautteen antamisen etappeja ● Susanna Jokimies (2014) Ilmiölähtöisen opetuksen arviointi Nostetta oppimiseen -artikkelikooste HY opeopiskelijat 2014 33
 34. 34. Tiedonkäsittelyn vaikeustasot suunnittelussa huomioon Bloomin taksonomiasta jalostettu malli: Muistaa Ymmärtää Soveltaa Analysoi Arvioi Luo Faktatieto (perusasiat) Käsitetieto (tiedon rakenteet) Menetelmä- tieto (miten) Metakogni- tiivinen tieto (toiminnan- ohjaus) Ilmiötöteutuksissa painotus näihin. 34
 35. 35. Oppijan aiemmat tiedot, lähtötaso Arvioinnin aikajana lukiokurssilla Kurssin aikajana OPETTAJA VALMIS- TELEE OPETTAJA REFLEK- TOI OPETTAJA KESKUSTELEE ARVIOINNISTA OPISKELIJOIDEN KANSSAOPETTAJAT YHDESSÄ ARVIOINNIN ÄÄRELLÄ OPETTAJAT YHDESSÄ ARVIOINNIN ÄÄRELLÄ OPETTAJA KESKUSTELEE ARVIOINNISTA KOLLEGOIDEN KANSSA OPPIMISEN ARVIOINTI OPISKELUN AIKANA PALAUTETTA JA ARVIOINTIA OSAAMISEN ARVIOINTI OPPIMISEN OSOITTA- MINEN NÄYTTÖ 35 Kuva:AnneRongas
 36. 36. Avioinnin aikajana lukiojaksolla Jakson aikajana OPETTAJAT TOTEUTTAVAT OMILLA KURSSEILLAAN ARVIOINTIA JAKSON AIKAINEN ARVIOINTI JA PALAUTE ERI KURSSEILTA OSAAMISEN ARVIOINTI JAKSO- TODISTUS OPETTAJA VALMIS- TELEE OPETTAJA VALMIS- TELEE OPETTAJA VALMIS- TELEE OPETTAJA VALMIS- TELEE OPETTAJA VALMIS- TELEE OPETTAJA VALMIS- TELEE OPETTAJA VALMIS- TELEE OPETTAJA REFLEK- TOI OPETTAJAT YHDESSÄ ARVIOINNIN ÄÄRELLÄ 36 Kuva:AnneRongas
 37. 37. Arvioinnin aikajana lukio-opinnoissa Lukion aikajana OPISKELUN OHJAUS (OPINTO-OHJAUS, AINEENOPETTAJAN OHJAUS) OPPIAINEEN KURSSIT – KURSSIARVIOINNIT LUKIO- TUTKINTO YO- TUTKINTO TENTIT PRELIT 37 Kuva:AnneRongas
 38. 38. Jatko Arvioinnin aikajana oppijan elämänpolulla T T = TUTKINTO Eskari Peruskoulu Lukio Jatko Työ Amma-t illinen T T T T T Työ Työ Työttömyys LAAJA-ALAISET OSAAMISET, ELINIKÄINEN OPPIMINEN, TYÖELÄMÄTAIDOT Harrastukset Harrastukset Harrastukset Harrastukset 38 Kuva:AnneRongas
 39. 39. Kehittämiskohde lukiokurssin aikainen arviointi: oppimisen aikaisen palautteen lisääminen.
 40. 40. Arviointikokeilu: TE1 vertaisarviointi Johanna Mattila, Otavan Opisto ❏ Opiskelijat tekivät itsenäisesti tehtävän, jonka jälkeen opiskelijoiden vastaukset vietiin Googlen dokkareihin. ❏ Jokainen opiskelija arvioi kahden muun opiskelijan vastaukset tarkkojen ohjeiden perusteella (mallivastaus, pisteytysohjeet, arvosanataulukko). ❏ Vastaukset ja vertaisarviointi toteutettiin anonyymisti. ❏ Opiskelijoiden tuli antaa tehtävästä kannustavaa ja rakentavaa palautetta, pisteyttää tehtävä ja pisteiden perusteella katsoa määräytyvä arvosana. #ITK2018 #ITKFoorumi208 40
 41. 41. ❏ Opiskelijan arvosana tehtävästä muodostui kahden vertaisarvioinnin perusteella (keskiarvo). ❏ Jos eroa vertaisarvioinneissa oli yli yksi arvosana, arvioi opettaja lisäksi tehtävän ja opettajan antama arvosana jäi voimaan. ❏ Opiskelijoilla oli myös mahdollisuus halutessaan pyytää tarkastusarviointia. ❏ 21 opiskelijaa sai kaksi vertaisarviointia. 18 sai arvosanan suoraan vertaisarviointien perusteella, kolmen opiskelijan kohdalla vertaisarvioinneissa oli eroa yli yksi arvosana. Arviointikokeilu: TE1 vertaisarviointi Johanna Mattila, Otavan Opisto #ITK2018 #ITKFoorumi208 41
 42. 42. ❏ Opiskelijoiden tiedettävä etukäteen tarkasti toiminnan tavoitteet. ❏ Toimi melko hyvin tehtävässä, jossa on olemassa selkeästi oikeat vastaukset. ❏ Kannustavan ja rakentavan palautteen antaminen tulee ohjeistaa tarkasti, tämä oli osalle selvästi hankalaa. ❏ Useilla opiskelijoilla vastausten taso nousi vertaisarvioinnin jälkeen. ❏ Opiskelijoiden saamat arvosanat tehtävästä vastasivat varsin hyvin opettajan arviointia (ero max. 1 arvosana). ❏ Pisteytyksissä selkeimmät erot olivat vastauksissa, jotka sisälsivät virheitä. ❏ Osa opiskelijoista jätti kurssin kesken tai palautti vertaisarvioinnit myöhässä, joten kaikki eivät ehtineet saada vertaisarviointia kurssin aikana. Arviointikokeilu: opettajan huomioita Johanna Mattila, Otavan Opisto #ITK2018 #ITKFoorumi208 42
 43. 43. ❏ Valtaosin koettiin hyödylliseksi ja mielenkiintoiseksi. ❏ Aihe opittiin syvällisesti. ❏ Auttoi ymmärtämään vaatimustason, jota vastauksilta vaaditaan. ❏ Haastavaa (etenkin jos vastauksessa oli asiaa, jota ei ollut mallivastauksessa). ❏ Osa koki epäreiluna sen, että kaikki eivät saaneet vertaispalautetta samanaikaisesti. ❏ Muutama koki turhana, yksi oli sitä mieltä, että opettaja siirtää oman työnsä opiskelijoille. Arviointikokeilu: opiskelijapalautteesta Johanna Mattila, Otavan Opisto #ITK2018 #ITKFoorumi208 43
 44. 44. Kehittämiskohde lukiokurssin aikainen arviointi: oppimisen aikaisen palautteen lisääminen. Menetelmät avuksi: ideapakka.
 45. 45. Ideapakan menetelmäkorteilla: ryhmäytyminen, tiimityöskentely, vertaispalaute sekä itsearviointi ja oman opiskelun ohjaaminen / opiskelutaidot. 45 Kuva:AnneRongas ideapakka.fi
 46. 46. Silloin kun kaikkein tärkeintä on vaikea mitata, helposti mitattava saattaa päätyä kaikkein tärkeimmäksi.
 47. 47. Growth mindset / Fixed mindset Määrittävin tekijä on se, saammeko palautetta enimmäkseen yrittämisestä ja sinnikkyydestä vai onnistumisesta lahjakkuuden ja älyn avulla. Carol Dweck: Mindset – The New Psychology of Success http://bit.ly/1rL9wmZ
 48. 48. Arvioinnista Facebookissa esimerkiksi: ● Arviointi peruskoulussa ja lukiossa ● Tietokoneet yo-kirjoituksissa ● Tulevaisuuden lukio - #uusilukio ● LUKE-verkosto ● Suomen opettajien ja kasvattajien foorumi #SOKF
 49. 49. Kiitos!
 50. 50. Tämä esitys on lisenssoitu CC BY-SA 4.0 ● ● ● ● ●

Pulssi-hankkeen http://pulssihanke.blogspot.fi/ poimintoja ajankohtaisista aiheista. Tavoitteena oppimista edistävä palaute ja arviointi.

Views

Total views

875

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

476

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×