Fl biologisk mångfald

971 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fl biologisk mångfald

 1. 1. Först kommentarer om förra veckans uppgift• Vad är fotosyntes? – Koldioxid + vatten → glukos (druvsocker) + syre – CO2 + H2O → C6H12O6 + O2 – Se film om fotosyntesen• Mossor är växter och får sin energi från fotosyntesen – Varför växer då mossor på skuggiga platser?
 2. 2. Biologisk mångfald
 3. 3. Vad är biologisk mångfald• Mångfald av ekosystem – Ex: olika typer av skogar, sjöar, våtmarker osv.• Mångfald av arter – Mängden av olika arter som finns inom ett område• Genetisk variation inom arter – Ger större chans till överlevnad om miljön ändras
 4. 4. Skogarna
 5. 5. Östersjön
 6. 6. Korallrev
 7. 7. Varför bevara biologisk mångfald?• Diskutera i grupper 3 och 3 eller 4 och 4.
 8. 8. Varför bevara biologisk mångfald?• Biologiska skäl – Om en art försvinner kan det påverka andra arter – Genetisk variation gör det lättare för arter att överleva
 9. 9. Varför bevara biologisk mångfald?• Ekonomiska/humanitära skäl – Ekosystemtjänster • Fisken i Östersjön ger x antal jobb och x antal kronor i inkomst per år. • Bin och humlor pollinerar många typer av odlingar. Om detta skulle göras av människor eller maskiner skulle det kosta x antal kr per år. • Naturreservat dämpar ljud, renar luft och vatten + rekreation – Framtida nytta • Vi vet inte vilka arter vi kan ha nytta av i framtiden för att framställa mediciner, mat, bränsle m.m.
 10. 10. Varför bevara biologisk mångfald?• Etiska/estetiska skäl – Vi människor har ingen rätt att utrota andra arter. – Isbjörnar är så söta och fjällen är så vackra.
 11. 11. Varför försvinner arter och ekosystem?• Naturliga förändringar – Succession – Långsamma klimatförändringar – Evolution – 99 % av alla arter som funnits har dött ut på naturlig väg
 12. 12. Hot mot biologiska mångfalden• Onaturliga (mänskliga) hot – Storskaligt jordbruk och skogsbruk (monokulturer) – Snabba klimatförändringar – Gifter – Jakt, fiske och samlande – Störande friluftsliv
 13. 13. Vad kan man göra för att bevara den biologiska månfalden?• Långsiktigt hållbar markanvändning• Återställ förstörda miljöer – Återställ våtmarker – Kalka försurade sjöar och rensa övergödda sjöar• Värdera biologisk mångfald i pengar• Skapa reservat och fridlysa arter
 14. 14. Bygga bostadsområde i Nackareservatet• Ett politiskt parti i Nacka kommun vill uppföra ett stort bostadsområde i Nackareservatet• Argument för: – Fler människor vill bo i Nacka, men det finns inte många ställen kvar att bygga på. – Fin utsikt och närheten till badsjöar och natur gör att tomterna kan säljas dyrt. • Nacka kommun får in pengar som kan gå till bättre skolor och fritidsgårdar. – Det finns ändå så många skogar i Nacka

×