Paleolític, Neolític i Edat dels Metalls

A
LA PREHISTÒRIA
  Des del 2.500.000 a.C.
   fins al 3.000 a.C.                  Aroha García
               Escola Àngela Roca
                   Cicle Mitjà
La Prehistòria és l'etapa de la història que abarca des de
l'aparició de l'ésser humà (fa uns 2.500.000 anys a.C.) fins a
l'aparició dels primers documents escrits (cap al 3.000 anys
a.C.)
ELS PRIMERS POBLADORS


Els primers éssers amb apariència humana van aparèixer fa
aproximadament 2.500.000 d'anys i van habitar Àfrica, Àsia i
Europa.
Els científics consideren que l'ésser humà actual pertany al mateix
grup d'animals que els micos, els ximpanzés i els goril·les, el
dels primats.
EDATS DE LA PREHISTÒRIA


  Dividim la Prehistòria en dues edats:
                 PALEOLÍTIC  Edat de la pedra
                       tallada.
●  EDAT DE PEDRA
                 NEOLÍTIC   Edat de la pedra
                       polida.


●  EDAT DELS METALLS
EL PALEOLÍTIC ( pedra antiga)


  És el període més antic de la Prehistòria.


  Els homes i les dones eren nòmades, no tenien un
  territori fix per viure-hi, sinó que se'n desplaçaven amb
  freqüència d'un lloc a un altre.

  S'organitzaven en clans, que eren petits grups familiars.

  La població era escassa perquè la vida de les persones
  era molt curta.
1. COM VIVIEN ?


   Habitaven en cavernes en les èpoques més fredes i en
   petits campaments de cabanes rudimentàries fetes amb
   branques, fang, pedres, pells i ossos d'animals en
   períodes més càlids.
2. COM VESTIEN ?


   Fabricaven la seva pròpia roba amb la pell dels animals que
   caçaven. Per tallar-la utilitzaven pedres.
3. COM S'ALIMENTAVEN ?


  L'alimentació l'obtenien de la caça, la pesca i la recol·lecció de fruits
  silvestres, arrels, larves...

  De la recol·lecció s'encarregaven les dones.
  De la caça i la pesca s'encarregaven els homes.

  Per caçar utilitzaven eines que ells mateixos fabricaven i també fent
  estimbades d'animals, excavant fosses i recobrint-les i conduint animals cap
  a zones pantanoses.

  Per pescar utilitzaven les mans, trampes que feien amb branques i eines
  que ells mateixos fabricaven.
4. EL FOC.


  El van descobrir segurament iniciat per alguna tempesta i van
  aprendre a fabricar-lo pels seus propis medis: fregant pals o
  fent saltar espurnes amb pedres.
  L'utlitzaven per escalfar-se, cuinar els seus aliments, iluminar
  les coves, espantar els animals i per fer eines. Al principi els hi
  feia por, però en poc temps van aprendre a controlar-lo.
5. LES EINES PALEOLÍTIQUES.


  Els instruments més antics que es feien servir al paleolític eren
  pedres tallades.
  Per percussió, colpejant una pedra amb una altra.
  Per pressió, tècnica que permetia obtenir resquites i fabricar
  objectes punxeguts.
  També utilitzaven per fer eines fusta i óssos d'animals.
  Els tipus d'eines que utilitzaven eren ben diverses:

  Destrals de mà.
  Ganivets.
  Puntes de llança.
  Raspadors.
6. L'ART PALEOLÍTIC.

  LES PINTURES RUPESTRES:
  Són pintures sobre roca, generalment en coves. Aprofitaven
  les rugositats de les roques, de manera que mostraven
  veritables relleus. També esculpien i gravaven figures en les
  roques.

  Els pigments per fer les pintures s'obtenien de substàncies
  naturals: carbó de la fusta, resines, greixos d'animals...

  Pintaven els animals que caçaven, persones i situacions de la
  seva vida quotidiana.

  Utilitzaven per pintar els dits, plomes i pels d'animals.
  La Península Ibèrica és rica en mostres de pintura rupestre
  destacant dues zones:

  ZONA CANTÀBRICA: Les pintures a la cova d'Altamira ( Cantabria),
  que han estat declarades “Patrimoni de la Humanitat”.
  ZONA LEVANTINA: Les pintures d'aquesta cova també han estat
  declarades “ Patrimoni de la Humanitat”.
  ESCULTURES DE PEDRA:

  En molts jaciments paleolítics s'han trobat figuretes
  anomenades “Venus” que representen cossos femenins en les
  quals les parts relacionades directament amb la reproducció
  ( malucs, panxa i pits) tenen un gran volum. Estan
  relacionades amb el culte a la fertilitat.
EL NEOLÍTIC (pedra polida)


  És el període més recent de l'Edat de Pedra.


  Els homes i les dones es converteixen en sedentaris;
  s'estableixen definitivament en un lloc perquè comencen a
  produir el seu propi aliment i ja no han de desplaçar-se per
  poder menjar.

  S'organitzen en tribus, que eren grups més nombrosos que
  els clans.

  La població aumenta i cada membre s'especialitza en
  determinats treballs: uns cultivaven la terra, altres cuidaven
  dels animals i altres feien eines.
1. COM VIVIEN ?


  Degut a l'augment de població i a la vida sedentària, comencen
  a construir poblats.
  Fan cabanes més elaborades, amb pals de fusta, pedres i
  óssos i pells d'animals, i barreja de fang i palla assecada al sol.
2. COM VESTIEN ?


  Comencen a fer teixits amb l'invenció del teler. Confeccionaven
  les seves vestimentes amb teixits de fibres vegetals o animals,
  com la llana.
3. COM S'ALIMENTAVEN ?


  DESCOBREIXEN L'AGRICULTURA: A conseqüència de viure sempre al
  mateix lloc, van veure que de les llavors que llençaven a terra, en sortien
  plantes.
  Inventen molins de pedra i falçs per aconseguir aixi una millor explotació de
  la terra.
  Les primeres plantes que es van cultivar van ser blat, ordi, sègol, llenties,
  cigrons i pèsols.
  DESCOBREIXEN LA RAMADERIA: La necessitat de menjar en èpoques
  de poca caça va fer que aprengueren a tenir animals vigilats i tancats.

  Comencen a domesticar els animals per disposar d'ells segons les seves
  necessitats. Els primers que domesticaren van ser el gos, les cabres, les
  ovelles i els porcs.
4. LES EINES NEOLÍTIQUES.


  Les eines al Neolític eren més sofisticades i treballades.
  La pedra deixa de ser tallada per passar a ser polida.
  S'inventen noves eines adaptades a les necessitats de noves
  feines: tales d'arbres, sembra de llavors, sega de cereals,
  mòlta de gra...
  Els estris eren de pedra amb un mànec de fusta, altres d'ós i
  banya d'animal.
5. L'ARTESANIA NEOLÍTICA.
  Van inventar diferents objectes:
  De ceràmica destinats a contenir líquids i van començar a decorar-los.
  Utilitzaven tot tipus d'objectes per fer-ne la decoració: dits, punxons,
  espàtules d'ós, pedra polida...
  El molí per esmicolar els cereals conreats i fer-ne farina.
  El torn per perfeccionar el procés de fabricar ceràmica.
  El teler i els fusos, que facilitaven la torçada dels fils i la creació de roba
  amb diferents teixits.
  Cistelleria feta amb materials extrets de les plantes.
6. L'ART NEOLÍTIC.
  És en l'activitat artística on més es nota la ruptura amb el
  paleolític.
  A les pintures rupestres la figura humana cobra major
  importància.
  Pintaven els animals que caçaven perquè creien que la caça
  seria més abundant.
7. LA RELIGIÓ AL NEOLÍTIC.


  Té una gran importància el culte als morts. Amb la
  conseqüència de la vida sedentària, les persones que morien
  eren enterrades al costat dels pobles dins d'uns gerros tapats.
  A sobre dels gerros construïen monuments megalítics amb
  pedra.
  Els principals són el Menhir, el Dolmen i el Cromlec.

  Podem trobar exemples de Cromlec a Portugal.
A Catalunya trobem mostres de Dolmens i d'un Menhir.
I a Menorca trobem la Naveta des Tudons i una Taula.
EDAT DELS METALLS


  Comença quan es va inventar la metal·lúrgia.

  Els homes i les dones van començar a utilitzar els metalls per
  fabricar armes, eines i adorns, en comptes d'utilitzar óssos, pedres...

  Es van fundar les primeres ciutats. Els seus habitants s'organitzaven
  sota l'autoritat d'un cap.

  Apareixen les primeres professions.
1. COM VIVIEN?


  Els poblats estaven situats en llocs elevats; van començar a
  crèixer i mica en mica es van anar convertint en petites ciutats
  envoltades de muralles per facilitar la seva defensa. Hi havien
  batalles per evitar posibles invasions d'altres poblats .
2. COM VESTIEN?


  Vestien robes teixides per les dones.

  Les dones utilitzaven en els seus pentinats ornaments d'or,
  plata i bronze en forma d'espiral.
3. COM S'ALIMENTAVEN?


  Es dedicaven a l'agricultura; conreaven glas, pinyons, castanyes, blat, ordi...
  Treballaven noves terres i comercialitzaven els excedents agrícoles.

  S'alimentaven també del bestiar que criaven i del que obtenien en els intercanvis
  del comerç.
4. LA METAL·LÚRGIA.

  L'ofici de la metal·lúrgia s'inicia quan s'inventen les primeres
  tècniques per a obtenir metalls. Només era conegut per uns
  pocs, els metal·lúrgics.
  Utilitzen els metalls per fer eines, armes, adorns, joies...

  Edat del Coure: És el primer metall utilitzat, però va resultar
  ser molt tou i es deformava fàcilment. Era difícil substituir la
  pedra com a material de treball.

  Edat del Bronze: Després van començar a utilitzar el Bronze,
  barreja de Coure i Estany. Es tracta d'un material més dur i
  tallant que el Coure. Poc a poc anirà substituint la pedra com a
  material de treball.

  Edat de Ferro: I per últim van començar a utilitzar un metall
  molt més resistent i fàcil de moldejar que el Coure i el Bronze i
  molt més abundant a la natura, el Ferro.
Paleolític, Neolític i Edat dels Metalls
  El domini del metall determinava el poder i la riquesa i va
  donar origen a una minoria de privilagiats enfront d'una majoria
  de subordinats.
  L'avenç del metall + l'aparició de grups amb poder va donar
  lloc a:
  -Ciutats emmurallades i fortificades, per defensar-se.
  -Aparició de noves classes socials.
5. OFICIS.


  Comerciants: Feien intercanvi de mercaderies.


  Artesans: Els més destacats d'aquesta època eren els
  metal·lúrgics.
6. INVENTS.
  La roda, que va permetre transportar mercaderies pesades.

  La vela, que va permetre que els vaixells es moguessin amb la
  força del vent.

  L'arada, que va permetre que es llauressin més terres i amb
  major rapidesa.
7. L'ART A L'EDAT DELS METALLS.


  Ceràmica Campaniforme: Atuells amb forma de campana
  trobades en contextos funeraris.

  Ceràmica Cardial: Rep aquest nom per estar decorada amb
  impressions de la vora dentada de petxines, dits, punxons,
  cordons...
8. CONSTRUCCIONS MEGALÍTIQUES.


  Són les mateixes que al Neolític:

  Dolmen.

  Menhir.

  Cromlec.
9. L'ESCRIPTURA.
 Per a la correcta convivència de les persones en les ciutats
  eren necessàries normes i autoritat; d'aquí que sorgís
  l'escriptura, de la necessitat d'establir unes normes o lleis que
  regulessin aquesta convivència. Aquestes normes van
  desembocar en l'escriptura.
 Els primers sistemes d'escriptura feien servir pictogrames o
  dibuixos que representen i conceptes fàcilment identificables.
1 of 43

Recommended

Power point edat mitjana by
Power point edat mitjanaPower point edat mitjana
Power point edat mitjanaSILOCOS
105.1K views34 slides
Edat dels metalls by
Edat dels metallsEdat dels metalls
Edat dels metallsprofes folchitorres
3.5K views63 slides
Edat dels metalls by
Edat dels metallsEdat dels metalls
Edat dels metallsjmontija
8.8K views11 slides
Presentació ovípars i vivípars by
Presentació ovípars i vivíparsPresentació ovípars i vivípars
Presentació ovípars i vivíparseduardriudavets
27.5K views3 slides
LES EDATS DE LA HISTÒRIA by
LES EDATS DE LA HISTÒRIA LES EDATS DE LA HISTÒRIA
LES EDATS DE LA HISTÒRIA martav57
59K views13 slides
Les fonts històriques by
Les fonts històriquesLes fonts històriques
Les fonts històriquesDavid Sancho
20.7K views7 slides

More Related Content

What's hot

*MÓN INFANTIL & C. INICIAL": PROJECTE LA PREHISTÒRIA by
*MÓN INFANTIL & C. INICIAL": PROJECTE LA PREHISTÒRIA*MÓN INFANTIL & C. INICIAL": PROJECTE LA PREHISTÒRIA
*MÓN INFANTIL & C. INICIAL": PROJECTE LA PREHISTÒRIAMireia Torrent
38.3K views102 slides
La descripció de persones by
La descripció de persones La descripció de persones
La descripció de persones M T
94.1K views39 slides
La prehistòria by
La prehistòriaLa prehistòria
La prehistòriaaquitawin
11.3K views25 slides
Les etapes de la Història by
Les etapes de la HistòriaLes etapes de la Història
Les etapes de la Històriaaquitawin
11.9K views8 slides
Les Categories Gramaticals by
Les Categories GramaticalsLes Categories Gramaticals
Les Categories Gramaticalsguest24e58c
282.8K views10 slides
L'edat mitjana by
L'edat mitjanaL'edat mitjana
L'edat mitjanaeplaneco7
119.3K views33 slides

What's hot(20)

*MÓN INFANTIL & C. INICIAL": PROJECTE LA PREHISTÒRIA by Mireia Torrent
*MÓN INFANTIL & C. INICIAL": PROJECTE LA PREHISTÒRIA*MÓN INFANTIL & C. INICIAL": PROJECTE LA PREHISTÒRIA
*MÓN INFANTIL & C. INICIAL": PROJECTE LA PREHISTÒRIA
Mireia Torrent38.3K views
La descripció de persones by M T
La descripció de persones La descripció de persones
La descripció de persones
M T94.1K views
La prehistòria by aquitawin
La prehistòriaLa prehistòria
La prehistòria
aquitawin11.3K views
Les etapes de la Història by aquitawin
Les etapes de la HistòriaLes etapes de la Història
Les etapes de la Història
aquitawin11.9K views
Les Categories Gramaticals by guest24e58c
Les Categories GramaticalsLes Categories Gramaticals
Les Categories Gramaticals
guest24e58c282.8K views
L'edat mitjana by eplaneco7
L'edat mitjanaL'edat mitjana
L'edat mitjana
eplaneco7119.3K views
Diapos HistòRia by guestaa3648
Diapos HistòRiaDiapos HistòRia
Diapos HistòRia
guestaa36485.6K views
L'edat antiga. De l'aparició de l'escriptura a la fi de l'Imperi Romà. by Joan Picas i Casanovas
L'edat antiga. De l'aparició de l'escriptura a la fi de l'Imperi Romà.L'edat antiga. De l'aparició de l'escriptura a la fi de l'Imperi Romà.
L'edat antiga. De l'aparició de l'escriptura a la fi de l'Imperi Romà.
Edat Antiga by rogembak
Edat AntigaEdat Antiga
Edat Antiga
rogembak33.7K views
Edat mitjana la vida en el camp by Marigregor
Edat mitjana la vida en el campEdat mitjana la vida en el camp
Edat mitjana la vida en el camp
Marigregor23.1K views
RELLEU DE CATALUNYA by UAL-USEE
RELLEU DE CATALUNYARELLEU DE CATALUNYA
RELLEU DE CATALUNYA
UAL-USEE41.7K views
Unitat Didàctica Etapes De La Humanitat by Neus Cortiella
Unitat Didàctica Etapes De La HumanitatUnitat Didàctica Etapes De La Humanitat
Unitat Didàctica Etapes De La Humanitat
Neus Cortiella23.2K views

Viewers also liked

Fitxa tasca relleu by
Fitxa tasca relleuFitxa tasca relleu
Fitxa tasca relleutalati
8.8K views4 slides
4 Edat dels metalls by
4 Edat dels metalls4 Edat dels metalls
4 Edat dels metallsJosep Lluís
5.5K views7 slides
5 L'art a la prehistòria by
5 L'art a la prehistòria5 L'art a la prehistòria
5 L'art a la prehistòriaJosep Lluís
4K views7 slides
Atapuerca: la wikipedia de la Prehistoria by
Atapuerca: la wikipedia de la PrehistoriaAtapuerca: la wikipedia de la Prehistoria
Atapuerca: la wikipedia de la Prehistoriaprofeshispanica
11.8K views15 slides
Portes obertes prehistoria 3r a by
Portes obertes prehistoria 3r aPortes obertes prehistoria 3r a
Portes obertes prehistoria 3r arivorubeo
3.8K views60 slides
1R.ESO.EL PALEOLÍTIC. by
1R.ESO.EL PALEOLÍTIC.1R.ESO.EL PALEOLÍTIC.
1R.ESO.EL PALEOLÍTIC.2nESO
8.3K views32 slides

Viewers also liked(20)

Fitxa tasca relleu by talati
Fitxa tasca relleuFitxa tasca relleu
Fitxa tasca relleu
talati8.8K views
4 Edat dels metalls by Josep Lluís
4 Edat dels metalls4 Edat dels metalls
4 Edat dels metalls
Josep Lluís5.5K views
5 L'art a la prehistòria by Josep Lluís
5 L'art a la prehistòria5 L'art a la prehistòria
5 L'art a la prehistòria
Josep Lluís4K views
Atapuerca: la wikipedia de la Prehistoria by profeshispanica
Atapuerca: la wikipedia de la PrehistoriaAtapuerca: la wikipedia de la Prehistoria
Atapuerca: la wikipedia de la Prehistoria
profeshispanica11.8K views
Portes obertes prehistoria 3r a by rivorubeo
Portes obertes prehistoria 3r aPortes obertes prehistoria 3r a
Portes obertes prehistoria 3r a
rivorubeo3.8K views
1R.ESO.EL PALEOLÍTIC. by 2nESO
1R.ESO.EL PALEOLÍTIC.1R.ESO.EL PALEOLÍTIC.
1R.ESO.EL PALEOLÍTIC.
2nESO8.3K views
L'edat dels matalls by joanmolar
L'edat dels matallsL'edat dels matalls
L'edat dels matalls
joanmolar10.6K views
Cuento De Caperucita Roja by Lucma
Cuento De Caperucita RojaCuento De Caperucita Roja
Cuento De Caperucita Roja
Lucma17.5K views
La Prehistoria by rogembak
La PrehistoriaLa Prehistoria
La Prehistoria
rogembak18.9K views
Refuerzo lengua 6º by pridipast
Refuerzo lengua 6ºRefuerzo lengua 6º
Refuerzo lengua 6º
pridipast50.1K views
Darwin i l'evolució de les espècies by guest11dc2b
Darwin i l'evolució de les espèciesDarwin i l'evolució de les espècies
Darwin i l'evolució de les espècies
guest11dc2b16.2K views
Historia para niños 1 la prehistoria by tercerorubchepie
Historia para niños 1 la prehistoriaHistoria para niños 1 la prehistoria
Historia para niños 1 la prehistoria
tercerorubchepie45.7K views
Les formes del relleu terrestre by mabad6
Les formes del relleu terrestreLes formes del relleu terrestre
Les formes del relleu terrestre
mabad6102.6K views
EJERCICIOS PARA MEJORAR EL NIVEL LECTOR EN LA DISLEXIA by Sonia M. Blanco Rivas
EJERCICIOS PARA MEJORAR EL NIVEL LECTOR EN LA DISLEXIAEJERCICIOS PARA MEJORAR EL NIVEL LECTOR EN LA DISLEXIA
EJERCICIOS PARA MEJORAR EL NIVEL LECTOR EN LA DISLEXIA
Sonia M. Blanco Rivas46.3K views

Similar to Paleolític, Neolític i Edat dels Metalls

La Prehistòria (3r i 4rt) by
La Prehistòria (3r i 4rt)La Prehistòria (3r i 4rt)
La Prehistòria (3r i 4rt)martin_ros
1.8K views25 slides
Prehistòria by
Prehistòria Prehistòria
Prehistòria estefri1
1.1K views22 slides
La Prehistòria Moixernó by
La Prehistòria MoixernóLa Prehistòria Moixernó
La Prehistòria MoixernóEncarna Pérez Ruiz
1.8K views36 slides
La Prehistòria (3r i 4rt) by
La Prehistòria (3r i 4rt)La Prehistòria (3r i 4rt)
La Prehistòria (3r i 4rt)martin_ros
4.2K views25 slides
Prehistòria by
PrehistòriaPrehistòria
PrehistòriaEugenio López
4.2K views4 slides
Valeriajoelinaiara by
ValeriajoelinaiaraValeriajoelinaiara
Valeriajoelinaiaracinquepuig
294 views24 slides

Similar to Paleolític, Neolític i Edat dels Metalls(20)

La Prehistòria (3r i 4rt) by martin_ros
La Prehistòria (3r i 4rt)La Prehistòria (3r i 4rt)
La Prehistòria (3r i 4rt)
martin_ros1.8K views
Prehistòria by estefri1
Prehistòria Prehistòria
Prehistòria
estefri11.1K views
La Prehistòria (3r i 4rt) by martin_ros
La Prehistòria (3r i 4rt)La Prehistòria (3r i 4rt)
La Prehistòria (3r i 4rt)
martin_ros4.2K views
Valeriajoelinaiara by cinquepuig
ValeriajoelinaiaraValeriajoelinaiara
Valeriajoelinaiara
cinquepuig294 views
La prehistòria i l’edat antiga by anuchagi
La prehistòria i l’edat antigaLa prehistòria i l’edat antiga
La prehistòria i l’edat antiga
anuchagi1.8K views
La prehistòria i l’edat antiga by anuchagi
La prehistòria i l’edat antigaLa prehistòria i l’edat antiga
La prehistòria i l’edat antiga
anuchagi4K views
Prehistoria by rogembak
PrehistoriaPrehistoria
Prehistoria
rogembak3.2K views
La Prehistòria (3r i 4rt) by martin_ros
La Prehistòria (3r i 4rt)La Prehistòria (3r i 4rt)
La Prehistòria (3r i 4rt)
martin_ros2.9K views
La Prehistòria. 3r i 4rt by martin_ros
La Prehistòria. 3r i 4rtLa Prehistòria. 3r i 4rt
La Prehistòria. 3r i 4rt
martin_ros1.7K views
Prehistoria by eulaliagq
PrehistoriaPrehistoria
Prehistoria
eulaliagq538 views
La prehistòria by mflore22
La prehistòriaLa prehistòria
La prehistòria
mflore225.2K views
Prehistoria marita-marina-i-fran by cinquepuig
Prehistoria marita-marina-i-franPrehistoria marita-marina-i-fran
Prehistoria marita-marina-i-fran
cinquepuig327 views
La prehistòria by mflore22
La prehistòriaLa prehistòria
La prehistòria
mflore22694 views

Recently uploaded

Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre by
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembreajuntlloretdemar
5 views1 slide
Avaluar competències sl.pptx by
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
12 views37 slides
4 RATLLES DESEMBRE.pdf by
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
18 views5 slides
RECORDAR.pptx by
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 views19 slides
PGA 23-24 by
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 views48 slides
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt by
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
103 views22 slides

Recently uploaded(9)

Paleolític, Neolític i Edat dels Metalls

 • 1. LA PREHISTÒRIA Des del 2.500.000 a.C. fins al 3.000 a.C. Aroha García Escola Àngela Roca Cicle Mitjà
 • 2. La Prehistòria és l'etapa de la història que abarca des de l'aparició de l'ésser humà (fa uns 2.500.000 anys a.C.) fins a l'aparició dels primers documents escrits (cap al 3.000 anys a.C.)
 • 3. ELS PRIMERS POBLADORS Els primers éssers amb apariència humana van aparèixer fa aproximadament 2.500.000 d'anys i van habitar Àfrica, Àsia i Europa.
 • 4. Els científics consideren que l'ésser humà actual pertany al mateix grup d'animals que els micos, els ximpanzés i els goril·les, el dels primats.
 • 5. EDATS DE LA PREHISTÒRIA Dividim la Prehistòria en dues edats: PALEOLÍTIC Edat de la pedra tallada. ● EDAT DE PEDRA NEOLÍTIC Edat de la pedra polida. ● EDAT DELS METALLS
 • 6. EL PALEOLÍTIC ( pedra antiga) És el període més antic de la Prehistòria.  Els homes i les dones eren nòmades, no tenien un territori fix per viure-hi, sinó que se'n desplaçaven amb freqüència d'un lloc a un altre.  S'organitzaven en clans, que eren petits grups familiars.  La població era escassa perquè la vida de les persones era molt curta.
 • 7. 1. COM VIVIEN ?  Habitaven en cavernes en les èpoques més fredes i en petits campaments de cabanes rudimentàries fetes amb branques, fang, pedres, pells i ossos d'animals en períodes més càlids.
 • 8. 2. COM VESTIEN ?  Fabricaven la seva pròpia roba amb la pell dels animals que caçaven. Per tallar-la utilitzaven pedres.
 • 9. 3. COM S'ALIMENTAVEN ?  L'alimentació l'obtenien de la caça, la pesca i la recol·lecció de fruits silvestres, arrels, larves... De la recol·lecció s'encarregaven les dones.
 • 10. De la caça i la pesca s'encarregaven els homes. Per caçar utilitzaven eines que ells mateixos fabricaven i també fent estimbades d'animals, excavant fosses i recobrint-les i conduint animals cap a zones pantanoses.  Per pescar utilitzaven les mans, trampes que feien amb branques i eines que ells mateixos fabricaven.
 • 11. 4. EL FOC.  El van descobrir segurament iniciat per alguna tempesta i van aprendre a fabricar-lo pels seus propis medis: fregant pals o fent saltar espurnes amb pedres.
 • 12. L'utlitzaven per escalfar-se, cuinar els seus aliments, iluminar les coves, espantar els animals i per fer eines. Al principi els hi feia por, però en poc temps van aprendre a controlar-lo.
 • 13. 5. LES EINES PALEOLÍTIQUES.  Els instruments més antics que es feien servir al paleolític eren pedres tallades. Per percussió, colpejant una pedra amb una altra. Per pressió, tècnica que permetia obtenir resquites i fabricar objectes punxeguts.
 • 14. També utilitzaven per fer eines fusta i óssos d'animals.
 • 15. Els tipus d'eines que utilitzaven eren ben diverses: Destrals de mà. Ganivets. Puntes de llança. Raspadors.
 • 16. 6. L'ART PALEOLÍTIC.  LES PINTURES RUPESTRES: Són pintures sobre roca, generalment en coves. Aprofitaven les rugositats de les roques, de manera que mostraven veritables relleus. També esculpien i gravaven figures en les roques. Els pigments per fer les pintures s'obtenien de substàncies naturals: carbó de la fusta, resines, greixos d'animals... Pintaven els animals que caçaven, persones i situacions de la seva vida quotidiana. Utilitzaven per pintar els dits, plomes i pels d'animals.
 • 17. La Península Ibèrica és rica en mostres de pintura rupestre destacant dues zones: ZONA CANTÀBRICA: Les pintures a la cova d'Altamira ( Cantabria), que han estat declarades “Patrimoni de la Humanitat”.
 • 18. ZONA LEVANTINA: Les pintures d'aquesta cova també han estat declarades “ Patrimoni de la Humanitat”.
 • 19. ESCULTURES DE PEDRA: En molts jaciments paleolítics s'han trobat figuretes anomenades “Venus” que representen cossos femenins en les quals les parts relacionades directament amb la reproducció ( malucs, panxa i pits) tenen un gran volum. Estan relacionades amb el culte a la fertilitat.
 • 20. EL NEOLÍTIC (pedra polida) És el període més recent de l'Edat de Pedra.  Els homes i les dones es converteixen en sedentaris; s'estableixen definitivament en un lloc perquè comencen a produir el seu propi aliment i ja no han de desplaçar-se per poder menjar.  S'organitzen en tribus, que eren grups més nombrosos que els clans.  La població aumenta i cada membre s'especialitza en determinats treballs: uns cultivaven la terra, altres cuidaven dels animals i altres feien eines.
 • 21. 1. COM VIVIEN ?  Degut a l'augment de població i a la vida sedentària, comencen a construir poblats. Fan cabanes més elaborades, amb pals de fusta, pedres i óssos i pells d'animals, i barreja de fang i palla assecada al sol.
 • 22. 2. COM VESTIEN ?  Comencen a fer teixits amb l'invenció del teler. Confeccionaven les seves vestimentes amb teixits de fibres vegetals o animals, com la llana.
 • 23. 3. COM S'ALIMENTAVEN ?  DESCOBREIXEN L'AGRICULTURA: A conseqüència de viure sempre al mateix lloc, van veure que de les llavors que llençaven a terra, en sortien plantes. Inventen molins de pedra i falçs per aconseguir aixi una millor explotació de la terra. Les primeres plantes que es van cultivar van ser blat, ordi, sègol, llenties, cigrons i pèsols.
 • 24. DESCOBREIXEN LA RAMADERIA: La necessitat de menjar en èpoques de poca caça va fer que aprengueren a tenir animals vigilats i tancats. Comencen a domesticar els animals per disposar d'ells segons les seves necessitats. Els primers que domesticaren van ser el gos, les cabres, les ovelles i els porcs.
 • 25. 4. LES EINES NEOLÍTIQUES. Les eines al Neolític eren més sofisticades i treballades. La pedra deixa de ser tallada per passar a ser polida. S'inventen noves eines adaptades a les necessitats de noves feines: tales d'arbres, sembra de llavors, sega de cereals, mòlta de gra... Els estris eren de pedra amb un mànec de fusta, altres d'ós i banya d'animal.
 • 26. 5. L'ARTESANIA NEOLÍTICA. Van inventar diferents objectes:  De ceràmica destinats a contenir líquids i van començar a decorar-los. Utilitzaven tot tipus d'objectes per fer-ne la decoració: dits, punxons, espàtules d'ós, pedra polida...  El molí per esmicolar els cereals conreats i fer-ne farina.  El torn per perfeccionar el procés de fabricar ceràmica.  El teler i els fusos, que facilitaven la torçada dels fils i la creació de roba amb diferents teixits.  Cistelleria feta amb materials extrets de les plantes.
 • 27. 6. L'ART NEOLÍTIC. És en l'activitat artística on més es nota la ruptura amb el paleolític.  A les pintures rupestres la figura humana cobra major importància.  Pintaven els animals que caçaven perquè creien que la caça seria més abundant.
 • 28. 7. LA RELIGIÓ AL NEOLÍTIC.  Té una gran importància el culte als morts. Amb la conseqüència de la vida sedentària, les persones que morien eren enterrades al costat dels pobles dins d'uns gerros tapats.
 • 29. A sobre dels gerros construïen monuments megalítics amb pedra. Els principals són el Menhir, el Dolmen i el Cromlec. Podem trobar exemples de Cromlec a Portugal.
 • 30. A Catalunya trobem mostres de Dolmens i d'un Menhir.
 • 31. I a Menorca trobem la Naveta des Tudons i una Taula.
 • 32. EDAT DELS METALLS Comença quan es va inventar la metal·lúrgia.  Els homes i les dones van començar a utilitzar els metalls per fabricar armes, eines i adorns, en comptes d'utilitzar óssos, pedres...  Es van fundar les primeres ciutats. Els seus habitants s'organitzaven sota l'autoritat d'un cap.  Apareixen les primeres professions.
 • 33. 1. COM VIVIEN?  Els poblats estaven situats en llocs elevats; van començar a crèixer i mica en mica es van anar convertint en petites ciutats envoltades de muralles per facilitar la seva defensa. Hi havien batalles per evitar posibles invasions d'altres poblats .
 • 34. 2. COM VESTIEN?  Vestien robes teixides per les dones.  Les dones utilitzaven en els seus pentinats ornaments d'or, plata i bronze en forma d'espiral.
 • 35. 3. COM S'ALIMENTAVEN?  Es dedicaven a l'agricultura; conreaven glas, pinyons, castanyes, blat, ordi... Treballaven noves terres i comercialitzaven els excedents agrícoles.  S'alimentaven també del bestiar que criaven i del que obtenien en els intercanvis del comerç.
 • 36. 4. LA METAL·LÚRGIA.  L'ofici de la metal·lúrgia s'inicia quan s'inventen les primeres tècniques per a obtenir metalls. Només era conegut per uns pocs, els metal·lúrgics. Utilitzen els metalls per fer eines, armes, adorns, joies... Edat del Coure: És el primer metall utilitzat, però va resultar ser molt tou i es deformava fàcilment. Era difícil substituir la pedra com a material de treball. Edat del Bronze: Després van començar a utilitzar el Bronze, barreja de Coure i Estany. Es tracta d'un material més dur i tallant que el Coure. Poc a poc anirà substituint la pedra com a material de treball. Edat de Ferro: I per últim van començar a utilitzar un metall molt més resistent i fàcil de moldejar que el Coure i el Bronze i molt més abundant a la natura, el Ferro.
 • 38. El domini del metall determinava el poder i la riquesa i va donar origen a una minoria de privilagiats enfront d'una majoria de subordinats.  L'avenç del metall + l'aparició de grups amb poder va donar lloc a: -Ciutats emmurallades i fortificades, per defensar-se. -Aparició de noves classes socials.
 • 39. 5. OFICIS.  Comerciants: Feien intercanvi de mercaderies.  Artesans: Els més destacats d'aquesta època eren els metal·lúrgics.
 • 40. 6. INVENTS.  La roda, que va permetre transportar mercaderies pesades.  La vela, que va permetre que els vaixells es moguessin amb la força del vent.  L'arada, que va permetre que es llauressin més terres i amb major rapidesa.
 • 41. 7. L'ART A L'EDAT DELS METALLS.  Ceràmica Campaniforme: Atuells amb forma de campana trobades en contextos funeraris.  Ceràmica Cardial: Rep aquest nom per estar decorada amb impressions de la vora dentada de petxines, dits, punxons, cordons...
 • 42. 8. CONSTRUCCIONS MEGALÍTIQUES. Són les mateixes que al Neolític:  Dolmen.  Menhir.  Cromlec.
 • 43. 9. L'ESCRIPTURA.  Per a la correcta convivència de les persones en les ciutats eren necessàries normes i autoritat; d'aquí que sorgís l'escriptura, de la necessitat d'establir unes normes o lleis que regulessin aquesta convivència. Aquestes normes van desembocar en l'escriptura.  Els primers sistemes d'escriptura feien servir pictogrames o dibuixos que representen i conceptes fàcilment identificables.