Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas papildu pieprasījums valsts budžetam

408 views

Published on

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija 17.10.2013. sēdē ir atbalstījusi
sekojošus priekšlikumus papildu valsts budžeta finansējuma pieprasījumam un
virza tos izskatīšanai Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai pirms
likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" 2.lasījuma

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas papildu pieprasījums valsts budžetam

  1. 1. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija 17.10.2013. sēdē ir atbalstījusi sekojošus priekšlikumus papildu valsts budžeta finansējuma pieprasījumam un virza tos izskatīšanai Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai pirms likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" 2.lasījuma Nr. p.k. 1. Priekšlikumi par papildu budžeta pieprasījumu likumprojektam “Par valsts budžetu 2014.gadam” un likumprojektam “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” Latvijas Leļļu teātra izrādēm bērniem no Latvijas novadiem 2. Rīgas Brāļu kapu ansambļa Mātes Latvijas tēla ar postamentu un pilsētu ģerboņu papildu restaurācijas darbu veikšanai 3. Spēlfilmas ”Dvēseļu putenis” ražošanas sagatavošanai un filmēšanas pirmajam posmam 4. Iekļaujošās izglītības atbalsta centru darbības turpināšanai un speciālistu atalgojumam 5. Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts līgumā minēto saistību izpildei 6. Augstskolu mācībspēku minimālā atalgojuma palielināšanai un pārslodzes mazinājumam 7. Latviešu valodas kā dzimtās valodas elektroniskās mācību vides veidošanai (interaktīvu materiālu, audio un video materiālu un mācību filmu izveidei, kā arī elektroniskās vārdnīcas e-PUPA pilnveidei u.c. materiālu izstrādei) 8. Diasporas atbalstam: finansējums diasporas nedēļas nogales skolu darbībai, lai būtu iespējams turpināt darbu 2013.g. piešķirtā finansējuma apjomā un lai šo atbalstu būtu iespējams paplašināt (palielinās nedēļas nogales skolu skaits visā pasaulē), kā arī lai organizētu vismaz 2 latviešu valodas apguves nometnes diasporas bērniem un jauniešiem Latvijā 9. Latviešu valodas un kultūras apguvei ārvalstu augstskolās: mācību līdzekļu, tai skaitā bilingvāla mācību kursa (latviešu un angļu valodā) par Latvijas valsti, kultūru, ekonomiku, vēsturi (valstsmācība) izveidei, lektorāta atbalsta paplašināšanai Lietuvas, Somijas, Vācijas, Japānas augstskolās, kur jau gadiem sekmīgi notiek latviešu valodas apguve (uz šīm un vēl citām ārvalstu augstskolām tiek sūtīta mācību literatūra) 10. Latgaliešu rakstu valodas saglabāšanai un attīstībai: 2013.g. izveidota latgaliešu ābece elektroniskās grāmatas formātā; 2014.gadā nepieciešams izdot latgaliešu ābeci drukātā veidā, lai nodrošinātu izveidotā mācību līdzekļa pieejamību arī grāmatas formātā 11. Pētījuma par latviešu valodas mācību kvalitāti vispārējās izglītības iestādēs īstenošanai (to ietekmējošie faktori, problēmas, nepieciešamie risinājumi un ieteikumi u.c. jautājumi) 12. Zinātniskās darbības nodrošināšanai universitāšu latviešu filoloģijas, baltu filoloģijas un vēstures studiju programmās 13. Latvijas okupācijas muzejam pamatdarbības nodrošināšanai un muzeja darbības attīstībai (programmu atjaunošanai, kas bija pārtrauktas krīzes laikā, un jaunu programmu izveidei, pasākumu organizēšanai, krājuma restaurācijai, izglītības materiālu sagatavošanai, publiskās mājaslapas satura sagatavošanai, muzeja publikācijām, ekspozīcijas audio gidu aparātu iegādei u.c.) Summa latos Summa euro 25 000 35 572 7 860 11 184 938 699 – 2014.g. 920 275 – 2015.g. 38 582 1 335 648 – 2014.g. 1 309 433 – 2015.g. 54 897 965 200 – 2014.g. 983 900 – 2015.g. 1 019 000 – 2016.g. 1 900 000 1 373 356 – 2014.g. 1 399 964 – 2015.g. 1 449 906 – 2016.g. 2 703 456 90 000 128 058 63 000 89 641 30 000 42 686 14 700 20 916 20 000 28 457 59 758 85 028 45 100 64 172

×