Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
LIZDAizpildbirojadarbībasstatistikaspārskats2010.gada jūnijs – decembris
SATURSSATURS.................................................................................................................
Ingrīda Mikiško, LIZDA priekšsēdētāja„Nopietnas problēmas nevar atrisināt ar to pašu domāšanas līmeni,kāds bija, kad mēs š...
LIZDA – izglītības un zinātnes darbinieku aizstāvisLatvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība ir neatkarīga s...
Izpildbiroja darbībaStatistikaAtzinumi un vēstulesPārskata periodā LIZDA izpildbiroja speciālisti sagatavojuši 29 atzinumu...
•  Reģionālās attīstības trīspusējās sadarbības apakšpadomē;•  Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Sociālās drošīb...
o  Dzimumu līdztiesības padomē;  o  Tautsaimniecības padomē;  o  ESF projekta „LBAS kapacitātes stiprināšana” konsu...
Padomes un Valdes darba organizēšanaPārskata periodā rīkotas 4 padomes sēdes (16.06., 22.09., 20.10., 16.12.) un 3 valdes ...
LIZDA sociālajos tiešsaistes medijosLIZDA 2010.gada augustā izveidoja savu profilu sociālajā tīklā www.twitter.com/lizda_l...
Uzskaites un biedru kartesPārskata periodā sagatavotas jaunas arodbiedrības uzskaites kartiņas un izveidots jaunsdizains L...
Vadības un izpildbiroja kontaktiAdrese:     Bruņinieku iela 29/31, 5.stāvs,         Rīga, LV-1001, LatvijaTāl...
Informatīvo pārskatu sagatavoja LIZDA vadība un izpildbiroja speciālisti.Rīga, 2011.gada februārisLatvijas Izglītības un z...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

LIZDA izpildbiroja darbības statistikas pārskats

1,239 views

Published on

LIZDA izpildbiroja darbības statistikas pārskats 2010.gada jūnijs – decembris

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

LIZDA izpildbiroja darbības statistikas pārskats

 1. 1. LIZDAizpildbirojadarbībasstatistikaspārskats2010.gada jūnijs – decembris
 2. 2. SATURSSATURS.............................................................................................................................................................2LIZDA – izglītības un zinātnes darbinieku aizstāvis............................................................................................4Izpildbiroja darbība...........................................................................................................................................5 Statistika...............................................................................................................................5 Padomes un Valdes darba organizēšana...............................................................................8 Nelaimes gadījumu fonds.....................................................................................................8 Kapacitātes stiprināšana.......................................................................................................8 Informatīvais darbs un publicitāte........................................................................................8 Starptautiskās sadarbības aktivitātes..................................................................................10Vadības un izpildbiroja kontakti......................................................................................................................11 Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības izpildbiroja statistika 06 – 12/2010 2
 3. 3. Ingrīda Mikiško, LIZDA priekšsēdētāja„Nopietnas problēmas nevar atrisināt ar to pašu domāšanas līmeni,kāds bija, kad mēs šīs problēmas radījām.” /Alberts Einšteins/Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībā (LIZDA) 2010.gada otrais pusgads irbijis dažādiem notikumiem bagāts laiks, kopīgiem spēkiem cenšoties veicināt pozitīvaspārmaiņas ne vien nozares, bet arī pašas arodbiedrības darbībā. Nosakot jaunu domāšanaskursu, kā prioritāros jautājumus pēc LIZDA V. kongresa izvirzījām gan uzlabot sadarbību arLIZDA biedriem un nodrošināt plašāku informācijas pieejamību, gan līdzdarboties2011.gada valsts budžeta izstrādē, lai aizstāvētu izglītības un zinātnes darbinieku interesesun nepieļautu mērķdotācijas samazinājumu pedagogu algām.Šajā informatīvajā pārskatā piedāvājam iepazīties ar LIZDA izpildbiroja 2010.gada otrajāpusgadā paveikto interešu aizstāvībā, kapacitātes stiprināšanā, informatīvajā darbā unpublicitātes veicināšanā, Padomes un Valdes darba organizēšanā, biedru nelaimesgadījumu fonda darbībā, starptautiskajām sadarbības aktivitātēm.Domājot par turpmāk veicamiem darbiem, mums ir jāstiprina sadarbība visos līmeņos, laiveicinātu „Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030” noteikto ilgtermiņa rīcības virzienuiedzīvināšanu. Mācībspēkiem, izglītojamiem, vecākiem, izglītības iestādēm jāapzinās savalīdzatbildība kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības izpildbiroja statistika 06 – 12/2010 3
 4. 4. LIZDA – izglītības un zinātnes darbinieku aizstāvisLatvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība ir neatkarīga sabiedriskā organizācija,kas dibināta 1990.gada 19.maijā un ir lielākā Latvijas arodbiedrība. LIZDA apvieno36 tūkstošus izglītības un zinātnes nozarē strādājošo. Biedri apvienoti 1 362arodorganizācijās, ekonomisko un sociālo interešu aizstāvībai.MisijaPārstāvēt, paust un aizstāvēt Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biedruekonomiskās, sociālās un tiesiskās intereses, veidojot sociālo dialogu visos līmeņos.VīzijaIetekmīgākā un lielākā arodbiedrība, kas apvieno aktīvus, zinošus, procesos ieinteresētusbiedrus. Mūs atbalsta sabiedrība un respektē sociālie partneri.Arodbiedrības struktūra BIEDRI PIRMORGANIZĀCIJU ARODKOMITEJAS TERITORIĀLO ORGANIZĀCIJU PADOMES VALDE PADOME PRIEKŠSĒDĒTĀJS IZPILDBIROJS KONGRESSSadarbības partneriLIZDA ir biedrs Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā un Latvijas valdības sociālais partneris.Arodbiedrība ir biedrs Pieaugušo izglītības apvienībā, Pasaules Izglītības darbiniekuarodbiedrībā (Education International) un Eiropas arodbiedrību Izglītības komitejā (ETUCE).LIZDA sadarbojas ar Latvijas Izglītības un zinātnes ministriju un citām ministrijām izglītībasjautājumu risināšanā, Pašvaldību savienību, Latvijas Studentu apvienību, Pedagogu domi,arodbiedrību „Latvijas Izglītības vadītāju asociācija”, Zinātnes padomi, Zinātnieku Savienību,Jauno Zinātnieku Apvienību un citām organizācijām.Starptautiskā mērogā LIZDA sadarbojas ar Anglijas, Austrālijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas,Bulgārijas, Čehijas, Dānijas, Francijas, Grieķijas, Igaunijas, Krievijas, Lietuvas, Polijas,Skotijas, Slovākijas, Somijas, Spānijas, Ukrainas, Ungārijas, Vācijas, Ziemeļkipras, Zviedrijasun citu valstu izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībām. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības izpildbiroja statistika 06 – 12/2010 4
 5. 5. Izpildbiroja darbībaStatistikaAtzinumi un vēstulesPārskata periodā LIZDA izpildbiroja speciālisti sagatavojuši 29 atzinumus par: • 6 likumprojektiem; • 2 informatīvajiem ziņojumiem; • 17 Ministru kabineta noteikumiem un grozījumiem; • 2 Ministru kabineta un IZM rīkojumu projektiem; • 1 profesiju standartu; • 1 koncepciju projektu.LIZDA vadība un speciālisti piedalījās ministriju funkciju izvērtēšanās procesā, sniedzotvērtējumu par konkrētām ministriju un to pakļautībā esošo iestāžu funkcijām.LIZDA izstrādāja 9 priekšlikumus Valda Dombrovska jaunās valdības Deklarācijai, kā arīiesaistījās tās rīcības plāna izstrādē.Vienošanās10. Saeimas priekšvēlēšanu periodā sagatavotas un parakstītas vienošanās ar 5 politiskajāmpartijām un to apvienībām – Zaļo un Zemnieku savienību, Vienotību, Visu Latvijai! –Tēvzemei un brīvībai/LNNK, Par Labu Latviju, PCTVL – Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā.Laikā pēc LIZDA V. Kongresa noslēgtas 4 vienošanās ar citām organizācijām – 06.08.2010.Lietuvas Izglītības un zinātnes arodbiedrību federāciju, Kipras Izglītības darbiniekuarodbiedrību, 21.09.2010. Latvijas Studentu apvienību, 14.06.2010. Latvijas Pedagogudomi. Kā arī aktivizēta sadarbība ar citām pedagogu arodbiedrībām ārvalstīs.Iesniegumi birojāPārskata periodā LIZDA izpildbirojā saņemts 21 iesniegums, uz kuriem izpildbiroja speciālistisagatavojuši atbildes par:• 5 juridiskajiem jautājumiem;• 6 sociāli ekonomiskajiem jautājumiem (pedagogu slodzes, samaksas, mērķdotācijas): o vispārējās izglītības iestādes – 2; o speciālās izglītības iestādes – 3; o pirmsskolas izglītības iestādes – 1;• 6 izglītības iestāžu reorganizāciju: o profesionālās izglītības iestādes – 4; o vispārējās izglītības iestādes – 2;• 4 citi jautājumi (finanses, neuzņemšana arodbiedrībā, u.c.).LīdzdalībaLIZDA vadība un izpildbiroja speciālisti līdzdarbojas vairāk kā 40 institūciju darbā, aizstāvotun pārstāvot izglītības, zinātnes darbinieku intereses un tiesības, tostarp:• Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē;• Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē; Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības izpildbiroja statistika 06 – 12/2010 5
 6. 6. • Reģionālās attīstības trīspusējās sadarbības apakšpadomē;• Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Sociālās drošības apakšpadomē;• Ministru kabineta komitejā;• Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta Profesionālās apmācības padomdevēju komitejā;• Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta tematiskajās darba grupās „Matemātika, zinātne un tehnoloģijas” un „Valodas un nodarbinātība”;• Eiropas arodbiedrību Izglītības komitejā;• Eiropas Pieaugušo izglītības asociācijas valdē;• Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrībā;• Izglītības un zinātnes ministrijā: o vadības apspriedēs; o valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldībām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadales komisijā; o valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldībām pedagogu darba samaksai aprēķināšanas, sadales un izlietošanas uzraudzības komisijā; o finanšu līdzekļu piešķiršanas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm komisijā; o Izglītības kvalitātes valsts dienesta izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un izglītības programmu akreditācijas komisijā; o pedagogu izglītības un profesionālās meistarības pilnveides konsultatīvajā padomē; o pirmsskolas izglītības un pamatizglītības satura pilnveides uzraudzības padomē; o darba grupā pedagogu darba samaksas un slodzes Ministru kabineta noteikumu izstrādei un pilnveidei; o darba grupā priekšlikumu izstrādei IZM 2011. – 2012.g. valsts budžeta projektam; o darba grupā Latvijas nacionālo pozīciju sagatavošanai Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes lietu un kultūras ministru padomei; o darba grupā Boloņas procesa ieviešanai; o darba grupā par priekšlikumiem uzņemšanas sistēmas internātpamatskolā, internātvidusskolā un internātskolu finansēšanas kārtības izstrādē un pilnveidē; o darba grupā Latvijas kvalifikācijas sistēmas piesaistei Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai mūžizglītībā; o 5. kvalitātes pakāpes pretendentu profesionālās darbības novērtēšanas komisijā ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros; o ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” uzraudzības komitejā; o ESF 1.1.2.2.1. apakšaktivitātes „Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana” projektu vērtēšanas komisijā; o ESF 1.1.2.2.1. apakšaktivitātes „Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana” projektu īstenošanas uzraudzības komisijā;• Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā o Padomē; o Valdē; Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības izpildbiroja statistika 06 – 12/2010 6
 7. 7. o Dzimumu līdztiesības padomē; o Tautsaimniecības padomē; o ESF projekta „LBAS kapacitātes stiprināšana” konsulatīvajā padomē; o Jauniešu padomē; o Darba aizsardzības komisijā; o Mācību komisijā; o SIA „SAKS” valdē;• Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā;• Latvijas Pašvaldību savienības Izglītības un kultūras komitejā;• Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības darbā;• Augstākās izglītības padomē;• Nodibinājuma „Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs” padomē.LIZDA komisijas un darba grupasPārskata periodā izstrādāts, pieņemts jauns LIZDA komisiju (iepriekš sauktu – sekciju)nolikums un izveidotas 8 komisijas: • pirmsskolas izglītības komisija; • vispārējās izglītības komisija; • profesionālās izglītības komisija; • augstskolu un zinātnes komisija; • izglītības iestāžu vadītāju komisija; • speciālās izglītības komisija; • sporta darbinieku komisija; • interešu izglītības un profesionālās ievirzes komisija.Komisijas izveidotas, lai palīdzētu LIZDA Padomei izstrādāt un pieņemt kvalitatīvuslēmumus, veikt normatīvo aktu projektu ekspertīzes un iesniegt Padomei priekšlikumus parizglītības politikas jautājumiem, to ietekmi uz izglītības attīstību novados un pilsētās.Pārskata periodā rīkotas 7 komisiju sēdes un darbam komisijās dalīborganizācijasdeleģējušas 189 pārstāvjus.LIZDA izveidojusi darba grupu priekšlikumu izstrādei valsts un pašvaldību budžeta finansētoizglītības iestāžu darbinieku darba samaksas sistēmas pilnveidei, kas diskutē par pedagogunodarbinātības, 40 stundu darba nedēļas, pedagogu amatu aprakstu, citiem jautājumiem.LIZDA izveidoja izglītības ekspertu neformālu darba grupu, kas pārskata periodā 2 diskusijāsprognozēja sekas un stratēģiski plānoja LIZDA biedru interešu aizstāvību, ja nāksiessamazināt pedagogu skaitu, kā arī, ja tiks mazināts finansējums izglītībai un zinātnei.KonsultācijasPārskata periodā LIZDA izpildbiroja speciālisti biedriem snieguši vairāk kā 300 konsultācijasdarba tiesiskajos jautājumos.Protesta akcijasPārskata periodā LIZDA vadība un izpildbiroja darbinieki, solidarizējoties ar Latvijas Brīvoarodbiedrību savienību, piedalījās 2 protesta akcijās – 29.09.2010. piketā „Nē – bargaitaupībai! Jā – izaugsmei!”; 25.11.2010. piketā pret nepārdomātiem samazinājumiem2011.gada valsts budžetā. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības izpildbiroja statistika 06 – 12/2010 7
 8. 8. Padomes un Valdes darba organizēšanaPārskata periodā rīkotas 4 padomes sēdes (16.06., 22.09., 20.10., 16.12.) un 3 valdes sēdes(18.08., 09.09., 24.11.), kurās kopā izskatīti vairāk kā 80 jautājumi. Ar Padomes un Valdessēžu darba kārtībām ikviens var iepazīties arodbiedrības mājas lapā www.lizda.lv.20.10.2010. Padomei, Valdei un citiem interesentiem rīkots informatīvais seminārs, kurāanalizēti 10. Saeimas vēlēšanu rezultāti un politiskās situācijas attīstības scenāriji, uzklausītipētījuma „Skolotāju darba samaksa Latvijā un citās valstīs” rezultāti un informācija pararodorganizāciju iesaistes iespējām Eiropas Sociālā fonda projektos.Nelaimes gadījumu fondsPārskata periodā notikušas 7 LIZDA nelaimes gadījumu fonda Valdes sēdes, kurās izskatīti389 biedru iesniegumi. Pārskata periodā materiālajās palīdzībās izmaksāti 51 615,67 LVL.Kapacitātes stiprināšanaLai nodrošinātu plašāku informācijas pieejamību par arodbiedrības darbību un veicinātuefektīvu sabiedrisko komunikāciju, 2010.gada augustā izpildbirojā darbā pieņemtssabiedrisko attiecību speciālists.Pārskata periodā rīkoti 3 divu dienu mācību semināri Valdei un izpildbirojam.Semināru tēmas: stratēģiskā plānošana; saskarsme un komunikācija; konfliktu risināšana.Pārskata periodā organizēti 7 izbraukuma semināri 270 pirmorganizāciju vadītājiemJūrmalā, Rēzeknē, Saldū, Nītaurē, Jēkabpilī, Valmierā, Jelgavā un Kuldīgā.Informatīvais darbs un publicitāteTikšanās• Rīkotas 3 tikšanās ar Ogres, Liepājas, Valkas, Rīgas pirmorganizāciju vadītājiem.• Dalība pedagogu augusta sanāksmēs Olainē, Ādažos, Ķekavā, Alūksnē.Paziņojumi plašsaziņas līdzekļiem• Pārskata periodā: o sagatavotas un izplatītas 22 preses relīzes (vidēji 3 relīzes mēnesī). o sniegtas aptuveni 15 intervijas/komentāri (vidēji 2 intervijas mēnesī). o sagatavoti 5 raksti nacionālajiem laikrakstiem.LIZDA atspoguļojums medijosArodbiedrība visbiežāk pieminēta:• interneta medijos (76): Delfi.lv un Rus.Delfi.lv (17), Reitingi.lv (17), Tvnet.lv (7), Apollo.lv (6), Studentnet.lv (3), E-skola.lv (2) un retāk citos portālos (~24);• ziņu aģentūru ziņās (65): LETA ziņās un tās portālā Nozare.lv (40), Baltic News Service ziņās (25);• laikrakstos (52): Neatkarīgā Rīta Avīze (16), Izglītība un Kultūra (pārskata periodā vidēji katrā trešajā numurā jeb ~12), Latvijas Avīze (12), Diena (7), Žurnāls IR (5);• televīzijā un radio (24): LTV1 (6), TV3 (4), LNT (5), TV5 (1), Первый Балтийский канал (1); Latvijas Radio (6), НОВОЕ РАДИО (1). Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības izpildbiroja statistika 06 – 12/2010 8
 9. 9. LIZDA sociālajos tiešsaistes medijosLIZDA 2010.gada augustā izveidoja savu profilu sociālajā tīklā www.twitter.com/lizda_lvPārskata periodā LIZDA profilā veikti 295 tvīti, no kuriem 20 tvītus retvītojušas 14 personas.Profilam pievienojušies 80 sekotāji, bet LIZDA seko 190 profiliem.Sadarbība ar laikrakstu „Izglītība un Kultūra”2010.gada oktobrī rīkota tikšanās ar laikraksta „Izglītība un Kultūra” (IK) redaktoru unžurnālistiem, kurā pārrunātas savstarpējās sadarbības iespējas. Pārskata periodā notikaviena kopīgi rīkota diskusija par skolotāju skaita samazināšanos, kuras rezultāti atspoguļotirakstā laikrakstā. Kopīgas tematiskās diskusijas plānots rīkot arī turpmāk, ņemot vērākonkrētā brīža aktualitātes un problēmas izglītības sistēmā. LIZDA un IK interneta mājaslapās ir ievietoti logo un saites uz partneru lapām. Laikrakstā ievietoti LIZDA apsveikumiZinību dienā, Pasaules Skolotāju dienā. Arodbiedrības medijos (avīzē „Pietura”, e-ziņās) tikaievietots IK abonēšanas piedāvājums.Avīze „Pietura”Pārskata periodā izveidota arodbiedrības avīze (4 lappuses, A3 formātā), kurā tiek ievietotaaktuāla LIZDA informācija un biedru raksti par labo darbu pieredzi arodbiedrības ikdienasdarbā. Avīzes pirmais numurs, kurš tika izdots par godu Pasaules Skolotāju dienai,pirmorganizācijās izdalei biedriem tika nogādāts 2010.gada oktobra sākumā. Otrais avīzesnumurs tika izdots 2010.gada decembrī par aktualitātēm arodbiedrībā un profesionālajāizglītībā Latvijā. Kopumā abiem pirmajiem numuriem no LIZDA biedriem iesūtīti 35 raksti,no kuriem avīzes „Pietura” redakcija publicēšanai izvēlējās 24 rakstus. Avīzes 1ekspemplāra pašizmaksa ir 0,045 LVL (redakcija un korektūra, druka tipogrāfijā, piegāde).Informācijas e-apkopojums (ziņu lapa)2010.gada septembrī izveidots jauns dizains plašsaziņas līdzekļu aktualitāšuelektroniskajam apkopojumam biedriem. Līdz ar jauno dizainu izdevums papildināts arī araktualitāšu apkopojumu no mājas lapas www.lizda.lv. Pārskata periodā izveidotas unpirmorganizācijām uz e-pastiem nosūtītas 18 e-ziņu lapas (14 no tām ar jauno dizainu unmājas lapas aktualitatēm).Jauna mājas lapa www.lizda.lv2010.gada jūlijā – septembrī izveidota jauna LIZDA mājas lapa, kura atklāta 22.09.2010.LIZDA Padomes sēdes laikā. No atklāšanas brīža līdz 2010.gada decembrim mājas lapuapmeklējuši 9 600 apmeklētāji. Jauno mājas lapu apmeklē vidēji 105 unikālie apmeklētājivienā dienā, bet vidēji mēnesī – 3 255 unikālie apmeklētāji. Lielākais apmeklētāju skaitsvienā dienā ir 270 apmeklētāji, bet mazākais – 20 apmeklētāji. Viens apmeklētājs lapāpavada vidēji 4 minūtes. No visiem apmeklētājiem 56 % tiešā veidā atver lizda.lv, 27 %nokļūst caur meklētājiem, 17 % no saitēm un banneriem. Mājas lapas apmeklētāji (pēc IPadresēm): 46 % jauni apmeklētāji, 54 % no esošajiem atgriežas. 34 % no apmeklētājiematver un uzreiz aizver lapu (bounce rate). Pārskata periodā mājas lapas satura veidošanāiesaistījušās (sniegušas informāciju) 8 no 41 LIZDA dalīborganizācijām jeb 19 %. Visbiežākskatītās sadaļas: sākums; aktualitātes; biedriem; par mums.2010.gadā īstenoti trīs veicināšanas pasākumi: mājas lapas atklāšana (22.09.2010.); LIZDAavīze „Pietura” (10.2010. un 12.2010.); simbola meklēšanas konkurss (avīzes 1., 2. numurā). Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības izpildbiroja statistika 06 – 12/2010 9
 10. 10. Uzskaites un biedru kartesPārskata periodā sagatavotas jaunas arodbiedrības uzskaites kartiņas un izveidots jaunsdizains LIZDA biedra kartei. Jaunā biedra karte reizē ir arī LIZDA fonda biedra karte.LIZDA e-pastu programma Live@eduArodbiedrība sadarbībā ar Microsoft Latvija LIZDA biedriem kopš 2010.gada decembrapiedāvā bezmaksas Live@edu informācijas apmaiņas programmu, kas paver jaunas iespējasvieglākam ikdienas darbam un savstarpējai saziņai internetā. Biedram programmā mājaslapā www.lizda.lv tiek piedāvāts izveidot jaunu e-pastu ar unikālu lietotājvārdu(vārds.uzvārds@lizda.lv) un paroli. Programma LIZDA biedriem piedāvā sekojošas iespējas:10 GB liela pastkastīte elektronisko vēstuļu glabāšanai; 25 GB liela krātuve elektroniskodokumentu glabāšanai internetā; tērzēšanas (čatošanas) iespēja ar pievienotajāmkontaktpersonām (citiem LIZDA biedriem); ērti lietojams un pārskatāms elektroniskskalendārs; foto albumi; vienota LIZDA e-pasta adrešu grāmatiņa ar ērtu meklēšanu.Pārskata gatavošanas brīdī arodbiedrības darbiniekiem un biedriem ir izveidoti vairāk kā350 LIZDA e-pasti un īstenoti 3 programmas lietošanas praktiskie semināri vairāk kā 100pirmorganizāciju priekšsēdētājiem reģionos.LIZDA arodorganizāciju kontaktu e-karte2010.gada oktobrī mājas lapā www.lizda.lv izveidota elektroniska LIZDA arodorganizācijukarte, kurā ikviens interesents var ērti iegūt tās arodorganizācijas kontaktus, kas atrodasvistuvāk viņa atrašanās vietai. Kartē ir atzīmēta 51 arodorganizācija (dalīborganizācijas untiešā uzskaitē esošās pirmorganizācijas) un LIZDA izpildbirojs, bet drīzumā kartē tiksievietota precizētā kontaktinformācija arī par 1 362 arodbiedrības pirmorganizācijām.Starptautiskās sadarbības aktivitātesPārskata periodā īstenotas 11 starptautiskās sadarbības aktivitātes:• komandējums Erevānā par profesionālo izglītību jauniešiem un pieaugušajiem;• tikšanās ar Lietuvas Izglītības darbinieku arodbiedrībām un noslēgts sadarbības līgums;• dalība pasaules augstākās izglītības konferencē Vankūverā;• dalība Eiropas Pieaugušo izglītības Valdes sēdē Lisabonā;• dalība Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrības konferencē „Krīzes ietekme uz izglītību” un Austrumeiropas valstu apaļā galda diskusijās Bukarestē;• dalība Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrības skolu vadītāju konferencē Parīzē;• dalība Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrības ārkārtas konferencē un ģenerālajā asamblejā Briselē;• dalība Eiropas arodbiedrību Izglītības komitejas seminārā par mūžizglītību Kiprā;• dalība Eiropas Sociālā dialoga darba grupas sanāksmē Briselē;• dalība Eiropas Komisijas Profesionālās izglītības konsultatīvajā padomē Briselē;• dalība jauno pedagogu forumā un pieredzes apmaiņa Maskavā;• dalība Zviedrijas Skolotāju arodbiedrības kongresā Stokholmā;• dalība ITUC Ziemeļaustrumu reģiona jauniešu ziemas skolā Kaļiņingradā. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības izpildbiroja statistika 06 – 12/2010 10
 11. 11. Vadības un izpildbiroja kontaktiAdrese: Bruņinieku iela 29/31, 5.stāvs, Rīga, LV-1001, LatvijaTālrunis: 672 702 73Medijiem: 220 17 920Fakss: 670 35 957E-pasts: lizda@lizda.lvDarbinieku kontakti: Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pastsPriekšsēdētāja Ingrīda Mikiško 672 70 273 ingrida.mikisko@lizda.lvPriekšsēdētājas Jānis Krastiņš 670 35 948 janis.krastins@lizda.lvvietnieks 670 35 956Kancelejas vadītāja Zinaida Cirmane zinaida.cirmane@lizda.lv 278 97 707 670 35 953Finanšu daļas vadītāja Renarta Rauzenberga renarta.rauzenberga@lizda.lv 2789 77 05 670 35 949Juriskonsulte Brigita Fricsone brigita.fricsone@lizda.lv 2789 77 01Speciāliste vispārējās 670 35 951 Baiba Bašķere baiba.baskere@lizda.lvizglītības jautājumos 2789 77 02Speciāliste augstākās 670 35 954izglītības un zinātnes Ilze Trapenciere ilze.trapenciere@lizda.lv 2789 77 04jautājumosReferente sociāli 670 35 952ekonomiskajos Rasma Stabiņa rasma.stabina@lizda.lv 2789 77 03jautājumosSpeciāliste fonda un 670 35 969arodbiedrības darba Irina Kostecka irina.kostecka@lizda.lv 2789 77 08jautājumosNelaimes gadījumu 670 35 969 Olga Fiļipova fonds@lizda.lvfonda sekretāre 2789 78 03Referente iekšējā 670 35 955 Elvīra Liepiņa elvira.liepina@lizda.lvdarba jautājumos 2789 77 06Sabiedrisko attiecību 220 17 920 Edgars Grigorjevs edgars.grigorjevs@lizda.lvspeciālists 297 15 791 Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības izpildbiroja statistika 06 – 12/2010 11
 12. 12. Informatīvo pārskatu sagatavoja LIZDA vadība un izpildbiroja speciālisti.Rīga, 2011.gada februārisLatvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības izpildbiroja statistika 06 – 12/2010 12

×