LIZDA biroja 2013.gada darbības pārskats

986 views

Published on

LIZDA biroja 2013.gada darbības pārskats

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
986
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
537
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

LIZDA biroja 2013.gada darbības pārskats

 1. 1. 2013 LIZDA biroja darbības pārskats
 2. 2. 1. Izglītības un zinātnes darbinieku aizstāvis Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir neatkarīga sabiedriskā organizācija, kas dibināta 1990.gada 19.maijā un šobrīd ir lielākā nozaru arodbiedrība Latvijā. LIZDA 1 306 arodorganizācijas apvieno 32 tūkstošus izglītības un zinātnes nozarē strādājošos, studējošos un pensionārus ekonomisko un sociālo interešu aizstāvībai. LIZDA ir Latvijas valdības sociālais partneris un dalīborganizācija Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā (www.lbas.lv), Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrībā (http://ej.uz/ETUCE) un Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrībā (www.ei-ie.org). LIZDA misija Pārstāvēt, paust un aizstāvēt Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biedru ekonomiskās, sociālās un tiesiskās intereses, veidojot sociālo dialogu visos līmeņos. LIZDA vīzija Ietekmīgākā un lielākā arodbiedrība, kas apvieno aktīvus, zinošus, procesos ieinteresētus biedrus. Mūs atbalsta sabiedrība un respektē sociālie partneri. LIZDA pārvalde Arodbiedrības biedri Izglītības, zinātnes iestāžu arodkomitejas Teritoriālo arodorganizāciju padomes Padome Valde Kongress Priekšsēdētājs Priekšsēdētāja vietnieks BIROJS LIZDA birojs Birojs ir arodbiedrības algotu darbinieku kolektīvs – savas specialitātes profesionāļi, kas organizē un palīdz LIZDA priekšsēdētājai, priekšsēdētājas vietniekam, valdei un padomei lēmumu izpildē. LIZDA biroja darbinieki konsultē, sniedz atbalstu arodbiedrības lēmējinstitūcijām un aizstāv biedru ekonomiskās un sociālās intereses. Biroja darbinieku personālsastāvu un ikdienas darbu vada LIZDA priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks. 2 Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2013.gadā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2013.gadā 2
 3. 3. 2. LIZDA padomes un valdes darba organizēšana 2013.gadā rīkotas 9 padomes sēdes un 5 valdes sēdes, kurās kopā izskatīti 115 jautājumi, tostarp, arodbiedrības prasības izglītības un zinātnes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai un akciju plāns, pedagogu motivācijas programma, jaunās politikas iniciatīvas, mazās lauku skolas, izdienas pensijas un citi jautājumi (http://ej.uz/sedes13). 3. LIZDA biroja darbība 3.1. Biedru interešu aizstāvība 3.1.1. Pedagogu darba vide Darba samaksas paaugstināšana Arodbiedrības 2013.gada galvenā prioritāte bija panākt izglītības un zinātnes darbinieku atalgojuma paaugstināšanu, vēl jo vairāk tādēļ, ka valdība starptautiski apliecināja Latvijas izkļūšanu no sociāli ekonomiskās krīzes. Lai atspoguļotu esošo kritisko darba vides situāciju nozarē un piedāvātu Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) konkrētus risinājumus, arodbiedrība 2013.gadā veica divus pētījumus. Pētījums par pedagogu darba samaksu ietekmējošiem faktoriem (http://ej.uz/SamaksasFaktori) apliecina, ka 86% skolotāju ir izteikti neapmierināti ar esošo atalgojumu un izglītības finansēšanas modeli „Nauda seko skolēnam”, kas nenodrošina taisnīgu un motivējošu darba samaksu. Papildu valsts finansējuma nepieciešamība pamatota arī arodbiedrības pētījumā par izglītības darbinieku vajadzībām cienīgu darba apstākļu nodrošināšanā (http://ej.uz/DarbaVide). Arodbiedrība izvirzīja prasību valdībai no 01.01.2014. paaugstināt pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi vismaz līdz 310 latiem un nodrošināt normatīvos noteikto valsts finansējumu zinātnei un augstākajai izglītībai (http://ej.uz/LIZDAprasibas2013). Arodbiedrība neatkāpās no izvirzītajām prasībām un 24.10.2013. pie Saeimas nama Rīgā rīkoja brīdinājuma piketu (http://ej.uz/PretBudzetu), lai pievērstu deputātu un sabiedrības uzmanību izglītības un zinātnes darbinieku prasībām par nepieciešamo papildu finansējumu cienīgai darba samaksai. Valsts budžeta veidošanas smagās diskusijās ar politiķiem arodbiedrība izcīnīja vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu zemāko mēneša darba algu likmju paaugstināšanu no 01.09.2014. par 5% jeb pedagogiem ar darba stāžu virs 10 gadiem likmes celšanu līdz 295 latiem (420 eiro), ar darba stāžu 5 – 10 gadi – līdz 288 latiem (410 eiro), ar darba stāžu līdz 5 gadiem – 281 latam (400 eiro), kas pozitīvi ietekmēs arī pirmsskolas pedagogu samaksu. 07.11.2013. LIZDA valde konstatēja, ka valsts budžeta finansējums izglītībai un zinātnei turpmākajā trīs gadu periodā joprojām ir nepietiekams. Līdzšinējā sadarbībā ar IZM nebija izdevies valsts budžetā panākt vēlamo papildu finansējumu nozarei – nedz vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu zemākās mēneša darba algas paaugstināšanai līdz 310 latiem jeb 442 eiro, nedz ikgadējam finansējuma pieaugumam zinātnei 0,15% no IKP un augstākajai izglītībai 0,25% no IKP. Tāpat IZM nav izstrādājusi ne pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku nākamajiem trim gadiem, ne mazo skolu atbalsta programmu. IZM nav parakstījusi arī iepriekš saskaņoto sadarbības memorandu par akadēmiskā un zinātniskā personāla darba samaksas pārskatīšanu. LIZDA valde 07.11.2014. valdībai izvirzīja četras prasības (http://ej.uz/LIZDAprasibas2014): 1. Uzsākt darbu pie pedagogu atalgojuma sistēmas pilnveides, novēršot esošās neadekvātās darba samaksas atšķirības; Latvijas un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2013.gadā Latvijas IzglītībasIzglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2013.gadā 3 3
 4. 4. 2. Kopā ar sociālajiem partneriem izstrādāt visu līmeņu pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku, katru gadu nodrošinot 10% pieaugumu nozarei, līdz tiek sasniegts vidējais Eiropas Savienības atalgojums – ~2 500 eiro mēnesī (Eurydice, 2012/13); 3. Līdz 2014.gada 1.februārim parakstīt sadarbības memorandu par akadēmiskā un zinātniskā personāla darba samaksas pārskatīšanu 2015. – 2016.gadā; 4. Koncepcijā „Par izdienas pensiju piešķiršanu” iekļaut sporta skolotājus, speciālās izglītības skolotājus, pirmsskolas izglītības skolotājus. Lai panāktu minēto prasību izpildi, LIZDA padome sākusi gatavošanos streikam, līdz tam paredzot vēl vairākas aktivitātes. Pirmais solis bija arodbiedrības prasību vēstules iesniegšana valsts augstākajām amatpersonām. Tāpat LIZDA pieprasīja Izglītības un zinātnes ministrijai sniegt informāciju par tuvākajiem plāniem pedagogu atalgojuma sistēmas turpmākajā attīstībā. Paredzētas arī tikšanās, diskusijas un semināri ar politiķiem un sabiedrības grupām, lai skaidrotu izglītības un zinātnes darbinieku prasības, to pamatotību. Ja līdz 2014.gada pavasarim netiks panākta vienošanās kolektīvajā interešu strīdā ar IZM, tad LIZDA padome rīkos nozares darbinieku protesta aktivitātes. Pateicoties arodbiedrības kategoriskam iebildumam pret Izglītības un zinātnes ministrijas ieceri iztrūkumu mērķdotācijās pedagogu atalgojumam kompensēt ar finansējuma apmēra samazināšanu pedagogu papildu pienākumu veikšanai no 40% uz 38,9142%, valdība 03.12.2013. nolēma nākamā gada pirmajos astoņos mēnešos nodrošināt finansējumu par papildu pienākumiem un atbalsta pasākumiem pilnā apmērā – 40% no mācību stundu plāna īstenošanai aprēķinātās mērķdotācijas (http://ej.uz/40proc). Pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana Pēc LIZDA iniciatīvas 2012.gadā tika uzsākts darbs pie jaunas vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas programmas. IZM virzījusi valdībā tikai informatīvo ziņojumu (http://ej.uz/IZMinfoZinj), bet pedagogu motivācijas programma aizvien nav izstrādāta. LIZDA aicināja IZM pēc iespējas ātrāk sagatavot īsu, konkrētu un ikvienam pedagogam saprotamu motivācijas programmu, to pamatojot ar izstrādāto informatīvo ziņojumu. Augstākās izglītības un zinātnes darbinieku darba samaksas paaugstināšana Pēc LIZDA aktīvas iniciatīvas 2012.gadā izveidotā IZM darba grupā panāca konceptuālu vienošanos par atsevišķu Sadarbības memorandu par augstākās izglītības un zinātnisko institūciju darbinieku darba samaksas pārskatīšanu (http://ej.uz/MemProjAiZin). Lai gan saskaņotais Sadarbības memorands aizvien nav parakstīts, toties Saeimas IKZ komisijas izbraukuma sēde Zinātņu akadēmijā, LIZDA augstskolu un zinātnes komisijas aktīvā darbība, LIZDA iniciētā un Tiesībsarga ierosinātā pārbaudes lieta par valsts finansējumu zinātnei un kopējais arodbiedrības prasību lobijs, brīdinājuma pikets ir sniedzis savu rezultātu – deputāti palielināja nākamā gada zinātnes bāzes finansējumu un budžeta studiju vietu minimālās izmaksas augstākajā izglītībā, lai arī tās joprojām neatbilst normatīvajos aktos noteiktajam. LIZDA vadība uzsver, ka augstākās izglītības iestādes ir autonomas vienības, tādēļ daudzi jautājumi vēl ir jārisina augstskolu arodorganizācijām. Izdienas pensijas pedagogiem 2013.gada sākumā arodbiedrība aktualizēja arī jautājumu par izdienas pensiju ieviešanu pedagogiem, kuriem darba apstākļi ir īpaši ietekmējoši – sporta skolotājiem, speciālās izglītības un pirmsskolas izglītības skolotājiem (http://ej.uz/IzdienasPensijas). Šobrīd ir pilnīgs izdienas pensiju saņēmēju loka paplašināšanas noliegums no Labklājības ministrijas puses, kura ir izstrādājusi jaunu koncepciju par izdienas pensiju piešķiršanu. Šobrīd koncepcija paredz izdienas pensijas vien varas struktūru darbiniekiem, un valdības 4 Latvijas un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2013.gadā Latvijas IzglītībasIzglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2013.gadā 4
 5. 5. viennozīmīgs politiskais uzstādījums ir nepaplašināt pensiju saņēmēju loku, neskatoties uz jebkādiem arodbiedrību pamatotiem argumentiem. LM šo jautājumu novirza uz IZM ar uzstādījumu – nepalieliniet algas, bet nodrošiniet izdienas pensijas. Kā to risināt IZM nav skaidrs, jo tā neīsteno pensiju un labklājības politiku, tādejādi nonākot strupceļā. Neskatoties uz to, LIZDA jaunizvirzītajās četrās prasībās valdībai ir nepiekāpīgi pieprasījusi koncepcijā par izdienas pensiju piešķiršanu iekļaut konkrētu pedagogu profesiju loku. Akcija „Skolas diena 2013” Lai veidotu lēmējvaras un sabiedrības izpratni par pedagoga darba pienākumiem un rosinātu kvalitatīvas diskusijas par pedagogu darba vides attīstības vajadzībām, arodbiedrība no 16.septembra – 4.oktobrim rīkoja akciju „Skolas diena”. Akcija piedalījās 227 Saeimas (5) un pašvaldību (222) deputāti, „ēnojot” 1875 pedagogus 211 izglītības iestādēs visā Latvijā (http://ej.uz/SkolasDiena13). Cienīgs darbs pedagogiem Lai veidotu lēmējvaras un sabiedrības lielāku izpratni par cienīgiem darba apstākļiem pedagogiem un veicinātu darba vides pilnveidi, lai tā kvalitatīvi nodrošinātu pedagogu profesionālo darbību un apmierinātu sabiedrības vajadzības pēc kvalitatīvas izglītības, arodbiedrība 2013.gadā ar Norvēģijas Inovāciju aģentūras un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Globālais fonds cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšanai” atbalstu projekta „Padziļināta izpratne par cienīgu darbu pedagogiem” ietvaros (http://ej.uz/CienigsDarbs) īstenoja vairākas aktivitātes: izstrādāja pētījumu par izglītības darbinieku vajadzības nodarbinātības stabilitātes un cienīga darba apstākļu nodrošināšanai un šo jautājumu aktualizēšanai koplīgumos (http://ej.uz/DarbaVide); īstenoja akciju „Skolas diena 2013”; organizēja konkursu darba devējiem „Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2013” (http://ej.uz/PedagogamDraudzigs); rīkoja konferenci „Padziļināta izpratne par cienīgu darbu pedagogiem” (http://ej.uz/Konference2013). 2014.gadā projektā plānota pedagogu darba vietu vērtēšana, reģionālās diskusijas un apmācības, Pasaules dienai par cienīgu darbu veltīta projekta noslēguma konference. 3.1.2. Protesta aktivitātes LBAS mītiņš pie Ministru kabineta pret sociālo nevienlīdzību 19.06.2014. LIZDA aicināja biedrus piedalīties Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības rīkotajā mītiņā pie Ministru kabineta, lai valdībai atgādinātu strādājošo tiesības par cienīgiem darba apstākļiem un iestātos pret sociālo nevienlīdzību. Mītiņā LIZDA aicināja valdību, lemjot vasarā par finansējuma piešķiršanu jaunajām politikas iniciatīvām, neaizmirst par katra bērna tiesībām uz kvalitatīvu izglītību, kas nav iespējama bez labi motivēta un profesionāla pedagoga (http://ej.uz/mitins2013). Parakstu vākšanas akcija „Rokas nost no Darba likuma!” Jūnijā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība uzsāka parakstu vākšanas akciju „Rokas nost no Darba likuma!”, aicinot LIZDA biedrus parakstīties pret darbinieku tiesību ierobežošanu. Arodbiedrības pieprasa darba devējiem un valdībai saglabāt Darba likuma 68.pantā noteikto piemaksu par virsstundu darbu 100% apmērā; atstāt Darba likumā 110.pantu, kas nosaka darba devējam obligātu saskaņošanu ar arodbiedrību, ja tas vēlas atbrīvot no darba arodbiedrības biedru; nodrošināt arodbiedrību tiesības savu darbību noteikt statūtos (http://ej.uz/RokasNost). Latvijas un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2013.gadā Latvijas IzglītībasIzglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2013.gadā 5 5
 6. 6. Pedagogu un zinātnieku brīdinājuma pikets pie Saeimas 24.10.2013. arodbiedrība pie Saeimas rīkoja brīdinājuma piketu, lai pievērstu deputātu un sabiedrības uzmanību izglītības un zinātnes darbinieku prasībām par nepieciešamo papildu finansējumu cienīgai darba samaksai (http://ej.uz/izsvilps). LIZDA aicināja valsts budžeta izskatīšanas procesā atbalstīt prasības par papildu finansējumu pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes paaugstināšanai – 2014.gadā vismaz līdz 310 latiem, paredzēt finansējumu pamatlikmes paaugstināšanai 2015. un 2016.gadā, kā arī nodrošināt normatīvos noteikto valsts finansējumu zinātnei un augstākajai izglītībai. 3.1.3. Līdzdalība LIZDA vadība, biroja speciālisti un deleģētie pārstāvji aizstāvēja biedru profesionālās intereses, 2013.gadā līdzdarbojoties 52 institūciju darbā un piedaloties 222 sanāksmēs: Eiropas Savienības līmenī • Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrības (EI) augstākās izglītības un pētniecības komisijā (2 sanāksmēs); • Eiropas Komisijas profesionālās izglītības konsultatīvā padomē (2 sanāksmēs); • EI pētnieku sadarbības tīklā (1 sanāksmē); • Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības (ETUCE) dalīborganizāciju vadītāju komitejā (2 sanāksmēs); • Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības sektorālā sociālā dialoga darba grupā (3 sanāksmēs); Saeimas līmenī • Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā (15 sanāksmēs); • Saeimas frakcijas Tēvzemei un brīvībai/LNNK darba grupā par patriotiskās audzināšanas programmas izstrādi (3 sanāksmēs); Valdības līmenī • Nacionālā trīspusējās sadarbības padomē (2 sanāksmēs); • NTSP Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē (4 sanāksmēs); • NTSP Sociālās drošības apakšpadomē (7 sanāksmēs); • Labklājības ministrijas sanāksmēs par izdienas pensijām (3 sanāksmēs); Izglītības un zinātnes ministrijas un tās padotības iestāžu līmenī • Ministrijas patstāvīgo struktūrvienību vadītāju apspriedēs (7 sanāksmēs); • Valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldībām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadales uzraudzības komisijā (2 sanāksmēs); • IZM pedagogu darba kvalitātes 5.pakāpes novērtēšanas komisijā (4 sanāksmēs); • IZM Augstākās izglītības akreditācijas komisijā (23 sanāksmēs); • IZM darba grupā vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu motivācijas un novērtēšanas programmas izstrāde izstrādei (8 sanāksmēs); • IZM darba grupā par grozījumiem MK noteikumos Nr. 1616 (3 sanāksmēs); • IZM darba grupā par mazo skolu attīstību (3 sanāksmēs); • IZM darba grupā par finansēšanas principiem (vaučeriem) (2 sanāksmēs); • IZM darba grupā par pamatizglītības standartu (2 sanāksmēs); 6 Latvijas un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2013.gadā Latvijas IzglītībasIzglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2013.gadā 6
 7. 7. • IZM darba grupā par vidējās izglītības standartu (2 sanāksmēs); • IZM darba grupā par grozījumiem Izglītības likumā (5 sanāksmēs); • IZM darba grupā par agrāku vidējās izglītības ieguvi (4 sanāksmēs); • IZM darba grupā par jauna sadarbības memoranda izstrādi pedagogu atalgojuma paaugstināšanai (4 sanāksmēs); • IZM darba grupā par sadarbības memoranda izstrādi akadēmiskā un zinātniskā personāla darba samaksas pārskatīšanai (5 sanāksmes); • IZM darba grupā par akadēmiskā personāla darba slodzēm (2 sanāksmēs); • IZM profesionālās izglītības darba grupa (1 sanāksmē); • Koledžu stratēģiskās attīstības koncepcijas izstrādes darba grupā (3 sanāksmēs); • IKVD darba grupā par MK noteikumu projektu „Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību” (3 sanāksmēs); • IZM darba grupā par Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2017. - 2020.gadam (5 sanāksmēs); • Izglītības kvalitātes valsts dienesta izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un izglītības programmu akreditācijas komisijā (13 sanāksmēs); Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības institūcijās • Padomē (3 sanāksmēs); • Valdē (7 sanāksmēs); • Budžeta komisijā (2 sanāksmēs); • Arodbiedrību vadītāju un/vai vietnieku komisijā (4 sanāksmēs); • Darba aizsardzības komisijā (2 sanāksmēs); • ESF projekta konsultatīvajā padomē (2 sanāksmēs); • Dzimumu līdztiesības padomē (2 sanāksmēs); • Arodbiedrību juristu komisijā (3 sanāksmēs); • Arodbiedrību sabiedrisko attiecību komisijā (2 sanāksmēs); • Jauniešu padomē (10 sanāksmēs); Citās institūcijās • Aliansē „Vienoti kvalitatīvai izglītībai” (1 sanāksmē); • Latvijas Pašvaldību savienības Izglītības un kultūras komitejā (3 sanāksmēs); • Republikas interešu izglītības speciālistu konsultatīvā padome (2 sanāksmēs); • Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas padomē (2 sanāksmēs); • Augstākās izglītības padomē (12 sanāksmēs); • Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra valdē (3 sanāksmēs); • Latvijas Zinātnieku savienības valdē (3 sanāksmēs); • Latvijas Zinātnes padomē (4 sanāksmēs); • Latvijas Augstskolu profesoru asociācijā (2 sanāksmēs); • LIZDA jauniešu padomē (7 sanāksmēs); • Konsultatīvajā padomē „Izglītība visiem” (1 sanāksmē). 3.1.4. LIZDA komisijas LIZDA komisijas Lai palīdzētu LIZDA padomei izstrādāt un pieņemt kvalitatīvus lēmumus, veikt normatīvo aktu projektu ekspertīzes un sniegt priekšlikumus par izglītības politikas un LIZDA darbības Latvijas un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2013.gadā Latvijas IzglītībasIzglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2013.gadā 7 7
 8. 8. jautājumiem LIZDA dalīborganizācijas 2013.gada darbam komisijās deleģējušas kopā 167 pārstāvjus, kas sanākuši uz 20 komisiju sēdēm: • Augstskolu un zinātnes komisija – 4 sanāksmes; • Vispārējās izglītības komisija – 2 sanāksmes; • Izglītības iestāžu vadītāju komisija – 2 sanāksmes; • Profesionālās izglītības komisija – 1 sanāksme; • Organizatoriskā darba komisija – 1 sanāksme; • Sporta darbinieku komisija – 1 sanāksme; • Speciālās izglītības komisija – 1 sanāksme; • Pirmsskolas izglītības komisija – 1 sanāksme; • Jauniešu padome – 7 sanāksmes. 3.1.5. Vienošanās, atzinumi, iesniegumi Vienošanās 2013.gadā LIZDA vadība noslēgusi vienošanos par starptautisko sadarbību ar Baltkrievijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību. LIZDA projekta „Padziļināta izpratne par cienīgu darbu pedagogiem” ietvaros attīstīta veiksmīga sadarbība ar Norvēģijas Izglītības darbinieku Finnmark novada arodbiedrību. Pēc LIZDA iniciatīvas IZM darba grupā tapušais Sadarbības memoranda projekts par akadēmiskā un zinātniskā personāla darba samaksas pārskatīšanu līdz šim aizvien nav parakstīts, lai gan 2013.gada sākumā tika panākta konceptuāla vienošanās par memoranda saturu (http://ej.uz/MemProjAiZin). Atzinumi 2013.gadā LIZDA biroja speciālisti sagatavojuši 55 atzinumus par: • 24 Ministru kabineta noteikumiem un to grozījumiem; • 11 Ministru kabineta un IZM rīkojumu projektiem; • 9 likumprojektiem; • 5 koncepciju, plānu, pamatnostādņu projektiem; • 4 profesiju standartiem un profesiju klasifikatoru; • 2 informatīvajiem ziņojumiem. Iesniegumi 2013.gadā LIZDA birojs saņēmis 15 rakstiskus iesniegumus, uz kuriem arodbiedrības vadība un biroja speciālisti sagatavojuši atbildes par: • juridiskajiem jautājumiem – 7; • sociāli ekonomiskajiem jautājumiem – 2; • augstākās izglītības un zinātnes jautājumiem – 1; • izglītības iestāžu reorganizāciju – 1; • izdienas pensijām – 1; • pedagogu algu reformas projektu – 1; • citiem jautājumiem – 2. 2013.gadā LIZDA birojā saņemtas 150 vēstules un uz visām savlaicīgi ir sniegtas atbildes vai arī jautājums atrisināts pēc būtības. Nosūtītas kopā 180 vēstules (t.sk. atbildes uz iesniegumiem, sūdzībām, arodbiedrības sagatavotie atzinumi par normatīvajiem aktiem). 8 Latvijas un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2013.gadā Latvijas IzglītībasIzglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2013.gadā 8
 9. 9. 3.1.6. Konsultācijas 2013.gadā LIZDA vadība un biroja speciālisti biedriem snieguši 2 573 konsultācijas par: • biedru nelaimes gadījumu materiālās palīdzības fonda darbību un citiem arodbiedrības iekšējā darba organizācijas jautājumiem – 1200; • darba drošību, arodbiedrību izveidi un darbību, konfliktu risināšanu, darba koplīgumiem, vienošanos ar pašvaldībām, statūtu skaidrojumiem, apdrošināšanas polisēm un citiem arodbiedrības iekšējā darba organizācijas jautājumiem – 689; • darba laika uzskaites jautājumiem, darba devēju rīkojumu izpildi, ierobežojumiem strādāt par pedagogu, kvalitātes piemaksām, tiesībām uz materiālo stimulēšanu un palīdzību, pašvaldību pabalstiem, arodkomitejas tiesībām, grozījumiem darba līgumos un citiem juridiskajiem darba attiecību jautājumiem – 478; • arodorganizāciju grāmatvedību un nepieciešamajiem atskaišu dokumentiem – 150; • pedagogu atalgojumu un kas to ietekmē, nodarbinātības jautājumiem, mērķdotāciju sadali un aprēķiniem, statistiku un citiem sociāli ekonomiskajiem jautājumiem – 40; • augstāko izglītību, zinātnes bāzes finansējumu, pētījumu programmām – 16. 2013.gadā 72 reizes biedriem sniegta juridiskā palīdzība darba koplīgumu noslēgšanā, darba līguma grozījumu sastādīšanā, par darba laika uzskaiti un citos jautājumos. 3.2. Pakalpojumu attīstība 3.2.1. Nelaimes gadījumu fonds 2013.gadā notikušas 11 LIZDA biedru nelaimes gadījumu materiālās palīdzības fonda (LIZDA fonda) valdes sēdes, kurās izskatīti 827 biedru iesniegumi, tostarp, 6 nāves gadījumi. Cietušajiem biedriem izmaksāta materiālā palīdzība Ls 94 830,76 apmērā. LIZDA ir pirmā no nozaru arodbiedrībām Latvijā, kura no biedru naudām apdrošina savus biedrus pret nelaimes gadījumiem (http://ej.uz/LIZDAfonds). 3.2.2. Atlaižu grozs Domājot par arodbiedrības biedru finansiālo labklājību, arodbiedrība ik mēnesi attīsta programmu „Atlaižu grozs”. Atlaižu grozs sniedz arodbiedrības biedriem iespēju saņemt izdevīgas atlaides un piedāvājumus pie arodbiedrības sadarbības partneriem visā Latvijā. 2013.gadā arodbiedrība attīstījusi sadarbību ar vairāk nekā 100 uzņēmējiem, kas LIZDA biedriem piedāvā izdevīgas atlaides precēm un pakalpojumiem. Atlaides ir spēkā, uzrādot derīgu arodbiedrības biedra karti, kuru ikviens biedrs var saņemt savas darba vietas arodorganizācijā. Informācija par aktuālo atlaižu piedāvājumu apkopotā veidā reizi mēnesī nosūtīta uz arodorganizāciju e-pastiem un ievietota mājas lapā (http://ej.uz/AtlaizuGrozs). 3.3. Informatīvais darbs un publicitāte 3.3.1. Tikšanās Ar politiķiem un partneriem Arodbiedrības vadība, biroja speciālisti un deleģētie pārstāvji 2013.gadā ar bijušo izglītības un zinātnes ministru Robertu Ķīli tikās 1 reizi, bet ar bijušo ministru Vjačeslavu Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2013.gadā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2013.gadā 9 9
 10. 10. Dombrovski – 12 reizes, savukārt ar bijušo ministru prezidentu Valdi Dombrovski – 1 reizi. LIZDA pārstāvji regulāri līdzdarbojušies Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdēs, no kurām viena pēc LIZDA iniciatīvas bijusi izbraukuma sēde Zinātņu akadēmijā. Kā arī daudzas citas nozīmīgas LIZDA vadības un speciālistu tikšanās ar dažādu ministriju pārstāvjiem, Latvijas Izglītības vadītāju asociāciju, novadu izglītības pārvalžu speciālistiem, Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) ģenerālsekretāres vietnieku Patriku Išertu, vecāku organizāciju pārstāvjiem, arodbiedrības ārvalstu partneriem u.c. Ar biedriem LIZDA dalīborganizāciju pasākumos 2013.gadā arodbiedrības vadība un biroja speciālisti piedalījušies kopā 39 pasākumos un semināros, kurus rīkojušas 27 LIZDA arodorganizācijas: • Aizkraukles starpnovadu arodorganizācija (2); • Balvu starpnovadu arodorganizācija (1); • Bauskas starpnovadu arodorganizācija (1); • Cēsu starpnovadu arodorganizācija (1); • Daugavpils pilsētas arodorganizācija (1); • Jēkabpils starpnovadu arodorganizācija (2); • Jūrmalas pilsētas arodorganizācija (1); • Krāslavas un Dagdas novadu arodorganizācija (1); • Kuldīgas starpnovadu arodorganizācija (2); • Latvijas Universitātes arodorganizācija (2); • Liepājas starpnovadu arodorganizācija (1); • Liepājas Universitātes arodorganizācija (1); • Limbažu starpnovadu arodorganizācija (1); • Madonas starpnovadu arodorganizācija (2); • Ogres starpnovadu arodorganizācija (2); • Pierīgas novadu arodorganizācija (2); • Preiļu starpnovadu arodorganizācija (1); • Rēzeknes augstskolas arodorganizācija (1); • Rīgas pilsētas arodorganizācija (3); • Saldus un Brocēnu novadu arodorganizācija (1); • Talsu starpnovadu arodorganizācija (1); • Tukuma starpnovadu arodorganizācija (1); • Valmieras starpnovadu arodorganizācija (1); • Ventspils novada arodorganizācija (1); • Ventspils pilsētas arodorganizācija (1); • Vidzemes reģiona arodorganizācijas (1); • Zinātņu akadēmijas arodorganizācijas (4). 3.3.2. Informācija medijiem un tās atspoguļojums 2013.gadā arodbiedrība sagatavojusi un 148 plašsaziņas līdzekļiem (vidēji 12 medijiem mēnesī) paudusi 284 viedokļus (vidēji 6 viedokļi nedēļā), kas publiskoti 1540 publikācijās (vidēji 6 publikācijas darba dienā). Paziņojumi plašsaziņas līdzekļiem: • sagatavotas un izplatītas 23 preses relīzes (vidēji 2 relīzes mēnesī); 10 Latvijas un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2013.gadā Latvijas IzglītībasIzglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2013.gadā 10
 11. 11. • sniegti 250 komentāri un intervijas (vidēji 20 intervijas mēnesī); • sagatavoti 11 raksti arodbiedrību savienības un nacionālajiem laikrakstiem. Arodbiedrības atspoguļojums medijos: • 2 ziņu aģentūrās 206 publikācijas – LETA, BNS; • 73 laikrakstos 443 raksti – Izglītība un Kultūra, Latvijas Avīze, Diena, Neatkarīgā Rīta Avīze, Kurzemes vārds, Ventas balss un citos nacionālajos un reģionālajos laikrakstos; • 52 interneta medijos 318 raksti – TvNet.lv, Delfi.lv, Izglitiba-Kultura.lv, SkolasVards.lv, Diena.lv, Pilseta24.lv, E-klase.lv, NRA.lv, LA.lv, Apollo.lv, LSM.lv, Focus.lv un citos portālos; • 9 televīzijās 164 sižeti – LTV1, LNT, ПБK, TV5, TV3, LTV7, TV24 un reģionālajās televīzijās; • 12 radio stacijās 409 sižeti – Latvijas Radio, Radio Baltkom, MixFm, SWH, SWH+, Radio Skonto, StarFM u.c. 3.3.3. Arodbiedrība sociālajos medijos www.twitter.com/lizda_lv Arodbiedrība oficiālajā twitter profilā ievieto informāciju par dienas aktuālajām norisēm, arodbiedrības un tās līderu viedokļus, citātus, saites uz jaunākajām ziņām, faktiem, pētījumiem un citiem noderīgiem resursiem biedriem (http://ej.uz/civini). 2013.gadā LIZDA oficiālajā twitter profilā veikusi vairāk nekā 1 300 tvītus. 2013.gada beigās LIZDA profilam sekoja 1 000 interesenti, bet arodbiedrība sekoja 730 profiliem. www.draugiem.lv/lizda Arodbiedrība turpina attīstīt savu minilapu vienā no populārākajiem sociālajiem tīkliem Latvijā – Draugiem.lv. Arodbiedrības minilapā ievietota LIZDA pamatinformācija un kontakti, kā arī nodrošināta aktualitāšu pārpublicēšana no arodbiedrības oficiālā twitter profila. 2013.gadā LIZDA minilapai draugiem.lv sekoja 104 portāla lietotāji. www.youtube.com/LIZDAarodbiedriba Attīstīts arodbiedrības profils YouTube video platformā, kurā ievietoti LIZDA un mediju video klipi. Profils izveidots, lai ikviens interesents tiešsaistē varētu iepazīties ar aktuālajiem video klipiem vienuviet. 2013.gadā profilā ievietoti kopā 50 video klipi. http://ej.uz/LIZDA_picasa Fotogrāfijas no arodbiedrības nozīmīgākajiem notikumiem un pasākumiem ievietotas LIZDA profilā Picasa foto platformā. 2013.gadā platformā izveidoti 20 foto albumi, kuros atrodamas fotogrāfijas no semināriem, konferencēm, pieredzes apmaiņām, konkursiem un citiem LIZDA pasākumiem. https://picasaweb.google.com/116886304256067186142 www.slideshare.net/arodbiedriba 2013.gadā arodbiedrība attīstījusi savu profilu SlideShare dokumentu platformā, kas gada laikā papildināts ar 18 dokumentiem, pārsvarā prezentācijām, pētījumiem u.c. www.mixcloud.com/arodbiedriba 2013.gadā arodbiedrība izveidoja profilu MixCloud audio platformā, kurā ievieto plašsaziņas līdzekļu saturu par arodbiedrības un nozares aktuālajiem jautājumiem. 2013.gadā profilā ievietoti 10 audio ieraksti. Visos LIZDA profilos sociālajās tiešsaistes platformās ievietoto informāciju (viedokļus, faktus, fotogrāfijas, video klipus) drīkst brīvi izmantot un pārpublicēt (nerediģējot pēc būtības) nekomerciāliem nolūkiem, obligāti un skaidri norādot atsauci uz www.LIZDA.lv. Latvijas un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2013.gadā Latvijas IzglītībasIzglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2013.gadā 11 11
 12. 12. 3.3.4. Tematiskās diskusijas Arodbiedrība sadarbībā ar laikrakstu „Izglītība un Kultūra” 2013.gadā rīkojusi 4 tematiskās diskusijas, kas atspoguļotas laikrakstā un arodbiedrības mājas lapā www.lizda.lv. 2013.gadā diskusijās piedalījušies kopā 41 nozares eksperts, diskusijās aktualizējot sekojošus jautājumus: • Kāda ir pedagoga loma vardarbības mazināšanā skolā? • Mazās lauku skolas Latvijā – glābsim vai slēgsim? • Būs vai nebūs izdienas pensija pedagogiem? • Vai valsts finansējuma nepalielināšana apdraud zinātnes un augstākās izglītības nākotni? 3.3.5. Avīze „Pietura” 2013.gadā izdoti arodbiedrības avīzes „Pietura” 3 numuri (pavasaris, rudens, ziema), kas iepazīstina ar izglītības, zinātnes, arodbiedrības aktualitātēm un arodorganizāciju labo darbu pieredzi, kā arī informē par arodbiedrības sniegtajām iespējām biedriem. Avīze izdota A3 formātā, 4 lappušu apjomā un 10 000 eksemplāros. (http://ej.uz/Pietura). 3.3.6. Konkursi Nacionālā mēroga konkursi 2013.gadā 63 dalībnieki piedalījušies LIZDA nacionālā mērogā rīkotos 4 konkursos: • pieredzes rakstu konkurss arodbiedrības jauniešiem „Jauno pedagogu skolas diena”; • darba devēju konkursā „Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2013”; • foto reportāžu konkurss no Skolotāju dienas atzīmēšanas izglītības iestādēs Latvijā; • arodbiedrības plakātu konkursā. Labākās LIZDA arodorganizācijas 2013 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība pasniedza balvu „Labākā arodorganizācija 2013” piecām LIZDA padomes izvirzītām arodorganizācijām, kas devušas nozīmīgu ieguldījumu arodbiedrību kustības attīstībā un aizvadītā gada laikā ir īpaši veiksmīgi darbojušās darbinieku sociālo, ekonomisko, darba tiesību un darba drošības interešu aizstāvībā. 2013.gada labākās LIZDA arodorganizācijas balva pasniegta: • Dāvja Ozoliņa Apes novada vsk. arodorganizācijai un tās priekšsēdētājai Aldai Liepiņai; • Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Kamolītis” arodorganizācijai un tās priekšsēdētājai Mārītei Ledainei; • Kārsavas vidusskolas arodorganizācijai un tās priekšsēdētājai Lilijai Krivtežai; • Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas AO un tās priekšsēdētājam Andrim Pimenovam; • Ugāles vidusskolas AO un tās priekšsēdētājai Diānai Šaltei (http://ej.uz/Labaka2013). Labākie LIZDA sadarbības partneri 2013 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība pasniedza balvu „Sadarbības partneris 2013” trīs LIZDA padomes izvirzītiem darba devējiem, kas 2013.gadā izcili rūpējušies par darbiniekiem, sadarbojušies ar arodbiedrību un stiprinājuši sociālo dialogu. 2013.gada labākā LIZDA sadarbības partnera balva pasniegta (http://ej.uz/SadP13): • Balvu novada pašvaldību un tās priekšsēdētāju Andri Kazinovski; • Aizputes novada pašvaldību un tās priekšsēdētāju Aivaru Šili; • Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi un tās vadītāju Oļģertu Lejnieku. 12 Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2013.gadā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2013.gadā 12
 13. 13. 3.3.7. E – ziņu lapa 2012.gadā arodbiedrība sagatavojusi un uz arodorganizāciju e-pastiem nosūtījusi 48 elektroniskās ziņu lapas, kurās apkopotas aktualitātes no mājas lapas www.lizda.lv un plašsaziņas līdzekļiem. Aktualitātes vienā e – ziņu lapā apkopotas vidēji uz 30 lapām. 3.3.8. Mājas lapa www.LIZDA.lv Google Analytics statistikas dati liecina, ka arodbiedrības mājas lapā www.lizda.lv 2013.gadā vienā dienā aptuveni 600 reizes viesojušies 500 unikālie apmeklētāji. Viens apmeklētājs mājas lapā pavadījis 2,29 minūtes, viena apmeklējuma laikā skatoties 3 lapas, no kurām visbiežāk bijusi sākumlapa un sadaļas „Aktualitātes”, „Biedriem”. Vislielākais unikālo apmeklētāju skaits bija 2013.gada 4.oktobrī – 1 162 apmeklētāji. Mazākais unikālo apmeklētāju skaits bija 2013.gada 23.jūnijā – 39 apmeklētājs. Mājas lapā regulāri uzlabota lietotājiem draudzīga funkcionalitāte, bet aktualitāšu saturs atjaunots vidēji 2 reizes nedēļā. 2013.gadā aktualitāšu sadaļā publicēti kopā 179 raksti jeb vidēji 15 raksti mēnesī. 3.3.9. Zinību diena un Pasaules Skolotāju diena Zinību diena Arodbiedrība 2013.gadā izglītības darbiniekiem, skolēniem un viņu vecākiem sagatavoja elektronisku apsveikumu Zinību dienā – 1.septembrī. LIZDA apsveikums izsūtīts visām arodorganizācijām un ievietots mājas lapā kopā ar Valsts prezidenta A.Bērziņa, Saeimas priekšsēdētājas S.Āboltiņas, Ministru prezidenta V.Dombrovska, Izglītības un zinātnes ministra Vj.Dombrovska apsveikumu (http://ej.uz/ZinibuDiena2013). Pasaules Skolotāju diena Arodbiedrība 2013.gada oktobrī īstenoja komunikācijas kampaņu „Pasaules Skolotāju diena Latvijā 2013”, kuras mērķis bija radīt patīkamu svētku noskaņu pedagogiem, novērtējot viņu nozīmīgo lomu pozitīvu pārmaiņu īstenošanā. Kampaņas ietvaros izdots avīzes „Pietura” svētku numurs un izveidots LIZDA apsveikuma plakāts, kas izplatīti 1300 arodorganizācijām visā Latvijā; sniegta iespēja arodorganizācijām pasūtīt LIZDA prezentdāvanas; sagatavots un arodorganizācijām izsūtīts e-apsveikums, ievietots mājas lapā un sociālajos medijos; izveidota jauna sadaļa mājas lapā un izsūtīta informācija medijiem; kā arī svētku gaisotnē uzsākta akcija „Skolas diena 2013” (http://ej.uz/wtd13). 3.3.10. Informatīvie materiāli LIZDA birojs 2013.gadā biedriem sagatavojis 18 informatīvos materiālus: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Elektroniskais apkopojums „Atlaižu grozs” Elektroniskā ziņu lapa (www.lizda.lv un mediju ziņas) E – apkopojums „Baltijas valstu investīcijas izglītībā” Avīze „Pietura” LIZDA biroja darbības pārskats par 2012.gadu Plakāts „LIZDA sveic Pasaules Skolotāju dienā” Uzlīmes „Cienīgs darbs pedagogiem” Akcijas „Skolas diena” informatīvā mape 12 numuri / e – izdevums 48 numuri / e – izdevums 1 apkopojums / e – izdevums 3 numuri / 10000 eks. 1 pārskats / 500 eks. 1 plakāts / 1500 eks. 6 uzlīmes / 300 eks. 1 mape / 750 eks. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2013.gadā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2013.gadā 13 13
 14. 14. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. LIZDA informatīvā mape Projekta „Padziļināta izpratne par cienīgu darbu pedagogiem” informatīvā mape Iestāšanās iesniegumi – uzskaites kartītes LIZDA sienas kalendārs 2014.gadam Buklets „Kāpēc un kā kļūt par arodbiedrības biedru?” Buklets „LIZDA fonds” Buklets „Skaitļi izglītībā” Grāmatzīme „LIZDA biedra iespējas / kalendārs” Pētījums „Pedagogu darba samaksu ietekmējošie faktori vispārējās izglītības iestādēs Latvijā” Pētījums „Izglītības darbinieku vajadzības nodarbinātības stabilitātes un cienīga darba apstākļu nodrošināšanai un šo jautājumu aktualizēšanai kolektīvajos līgumos” 1 mape / 600 eks. 1 mape / 750 eks. 1 materiāls / 5000 eks. 1 kalendārs / 1650 eks. 1 buklets / 500 eks. 1 buklets / 500 eks. 1 buklets / 500 eks. 1 grāmatzīme / 1650 eks. 1 pētījums / 500 eks. 1 pētījums / 1500 eks. 3.4. Visveiksmīgāk īstenotās LIZDA aktivitātes Visveiksmīgāk īstenotās LIZDA aktivitātes 2013.gadā – biedru vērtējumā (12/2013 – 01/2014 biedru elektroniskās aptaujas apkopojums) 14 Latvijas un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2013.gadā Latvijas IzglītībasIzglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2013.gadā 14
 15. 15. LIZDA vadības un biroja kontakti Adrese: Bruņinieku iela 29/31, Rīga, LV-1001 Tālrunis, fakss: Medijiem: 672 702 73 220 17 920 E-pasts: Mājas lapa: lizda@lizda.lv www.lizda.lv Amats LIZDA vadība Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško 292 78 626 ingrida.mikisko@lizda.lv Priekšsēdētājas vietnieks Jānis Krastiņš 292 63 352 janis.krastins@lizda.lv Biroja administratore Zinaida Cirmane 278 97 707 zinaida.cirmane@lizda.lv Sabiedrisko attiecību speciālists Edgars Grigorjevs 220 17 920 edgars.grigorjevs@lizda.lv Vecākā grāmatvede Renarta Rauzenberga 278 97 705 renarta.rauzenberga@lizda.lv Juriskonsulte Brigita Fricsone 278 97 701 brigita.fricsone@lizda.lv LIZDA biroja darbinieki Eksperte augstākās izglītības un zinātnes Ilze Trapenciere 278 97 704 ilze.trapenciere@lizda.lv jautājumos Eksperte vispārējās Modra Jansone 291 42 949 modra.jansone@lizda.lv izglītības jautājumos Eksperte sociāli Ilze Priževoite 278 57 525 ilze.prizevoite@lizda.lv ekonomiskajos jautājumos LIZDA biedru nelaimes gadījumu materiālās palīdzības fonds (LIZDA fonds) Fonda lietvedības Irina Kostecka 278 97 708 irina.kostecka@lizda.lv speciāliste Fonda lietvedības Olga Fiļipova 278 97 803 fonds@lizda.lv speciāliste www.twitter.com/lizda_lv www.draugiem.lv/lizda www.mixcloud.com/arodbiedriba www.youtube.com/LIZDAarodbiedriba http://ej.uz/LIZDA_picasa www.slideshare.net/arodbiedriba Šis pārskats ir informatīvs materiāls arodbiedrības biedriem, kuru drīkst brīvi kopēt un pārpublicēt nekomerciāliem nolūkiem, skaidri norādot atsauci uz LIZDA (www.lizda.lv). http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ Pārskata salikums: Edgars Grigorjevs © LIZDA, 2014.gada februāris Latvijas un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2013.gadā Latvijas IzglītībasIzglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2013.gadā 15 15
 16. 16. ESF projekts (Nr. 1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/001/01) Šis informatīvais materiāls ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informatīvā materiāla saturu atbild Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA)

×