LIZDA biroja 2012.gada darbības pārskats

813 views

Published on

LIZDA biroja 2012.gada darbības pārskats

Published in: Devices & Hardware
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
813
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
462
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

LIZDA biroja 2012.gada darbības pārskats

 1. 1. 2012 LIZDA biroja darbības pārskats
 2. 2. S AT U R S1. Izglītības un zinātnes darbinieku aizstāvis ......................................................................... 32. LIZDA padomes un valdes darba organizēšana ................................................................. 43. LIZDA biroja darbība .......................................................................................................... 4 3.1. Biedru interešu aizstāvība ......................................................................................... 4 3.1.1. Pedagogu darba vide ....................................................................................... 4 3.1.2. Protesta aktivitātes .......................................................................................... 5 3.1.3. Līdzdalība ......................................................................................................... 6 3.1.4. LIZDA komisijas ................................................................................................ 7 3.1.5. Vienošanās, atzinumi, iesniegumi ................................................................... 8 3.1.6. Konsultācijas .................................................................................................... 8 3.2. Sniegto pakalpojumu attīstība ................................................................................... 9 3.2.1. Nelaimes gadījumu fonds ................................................................................ 9 3.2.2. Atlaižu grozs..................................................................................................... 9 3.2.3. E-pasts ............................................................................................................. 9 3.3. Informatīvais darbs un publicitāte............................................................................. 9 3.3.1. Tikšanās ........................................................................................................... 9 3.3.2. Informatīvās dienas ....................................................................................... 11 3.3.3. Informācija medijiem un tās atspoguļojums ................................................. 11 3.3.4. Arodbiedrība sociālajos medijos ................................................................... 11 3.3.5. Tematiskās diskusijas ..................................................................................... 12 3.3.6. Avīze „Pietura”............................................................................................... 12 3.3.7. Konkursi ......................................................................................................... 13 3.3.8. E – ziņu lapa ................................................................................................... 13 3.3.9. Mājas lapa www.LIZDA.lv .............................................................................. 13 3.3.10. Zinību diena un Pasaules Skolotāju diena ................................................... 14 3.3.11. Informatīvie materiāli .................................................................................. 14 3.4. Starptautiskā sadarbība ........................................................................................... 15 3.5. Kapacitātes stiprināšana .......................................................................................... 16LIZDA vadības un biroja kontakti ......................................................................................... 17 Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2012.gadā 2
 3. 3. 1. Izglītības un zinātnes darbinieku aizstāvisLatvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir neatkarīga sabiedriskāorganizācija, kas dibināta 1990.gada 19.maijā un šobrīd ir lielākā nozaru arodbiedrībaLatvijā. LIZDA 1 328 arodorganizācija apvieno 32 tūkstošus izglītības un zinātnes nozarēstrādājošos, studējošos un pensionārus ekonomisko un sociālo interešu aizstāvībai.LIZDA ir Latvijas valdības sociālais partneris un dalīborganizācija Latvijas Brīvoarodbiedrību savienībā (www.lbas.lv), Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrībā(http://ej.uz/ETUCE) un Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrībā (www.ei-ie.org).LIZDA misijaPārstāvēt, paust un aizstāvēt Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībasbiedru ekonomiskās, sociālās un tiesiskās intereses, veidojot sociālo dialogu visos līmeņos.LIZDA vīzijaIetekmīgākā un lielākā arodbiedrība, kas apvieno aktīvus, zinošus, procesos ieinteresētusbiedrus. Mūs atbalsta sabiedrība un respektē sociālie partneri.LIZDA pārvalde Arodbiedrības biedri Izglītības, zinātnes iestāžu arodkomitejas Teritoriālo arodorganizāciju padomes Padome Valde Kongress Priekšsēdētājs Priekšsēdētāja vietnieks BIROJSLIZDA birojsBirojs ir arodbiedrības algotu darbinieku kolektīvs – savas specialitātes profesionāļi, kasorganizē un palīdz LIZDA priekšsēdētājai, priekšsēdētājas vietniekam, valdei un padomeilēmumu izpildē. LIZDA biroja darbinieki konsultē, sniedz atbalstu arodbiedrībaslēmējinstitūcijām un aizstāv biedru ekonomiskās un sociālās intereses. Biroja darbiniekupersonālsastāvu un ikdienas darbu vada LIZDA priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2012.gadā 3
 4. 4. 2. LIZDA padomes un valdes darba organizēšana2012.gadā rīkotas 9 padomes sēdes un 6 valdes sēdes, kurās kopā izskatīti vairāk kā110 jautājumi, tostarp, pedagogu un zinātnisko institūciju darbinieku darba samaksaspaaugstināšanas prasības, arodbiedrības darbības prioritātes, priekšlikumi izglītībaspārmaiņu īstenošanā, Sadarbības memorands un citi jautājumi (http://ej.uz/sedes12). 3. LIZDA biroja darbība 3.1. Biedru interešu aizstāvība3.1.1. Pedagogu darba videAizvadītajā gadā LIZDA padomes prioritārais uzstādījums bija uzlabot pedagogu darba vidi,lai viņi varētu pildīt savus tiešos pienākumus un neraizēties par citiem blakus faktoriem.Darba samaksas paaugstināšanaArodbiedrībai būtiskākais biedru darba vides uzlabošanas jautājums 2012.gadā bijaizglītības un zinātnes darbinieku darba samaksas paaugstināšana. Gada sākumā kopā arLatvijas Izglītības vadītāju asociāciju un Latvijas Pedagogu domi izvirzījām valdībaikonkrētas darba samaksas paaugstināšana prasības (http://ej.uz/pluss10).Pēc ilgām un smagām LIZDA un Izglītības un zinātnes ministrijas sarunām 04.07.2012. tikanoslēgts Sadarbības memorands, kurā iezīmēti galvenie soļi, kādā veidā tuvākajos gadosvarētu tikt palielināta pedagogu darba samaksa (http://ej.uz/memo2012).Pirmais redzamais rezultāts, kas 2012.gadā tika panākts – vispārējās, profesionālās,pirmsskolas izglītības pedagogu zemāko mēneša darba algu likmju paaugstināšana par10 procentiem un piemaksa pie darba samaksas par 4. un 5. kvalitātes pakāpi.Galvenais IZM neizpildītais solījums ir pirmsskolu pedagogu darba samaksas finansēšanano valsts budžeta, kas ļautu mazināt nevienlīdzīgos darba algas apmērus, ko šobrīd nosakadažādu pašvaldību turības līmenis. Arodbiedrība neplāno atkāpties no šīs prasības, tādēļturpinās aktīvu darbu, meklējot konkrētus risinājumus sarunās ar ministriju 2013.gadā.Pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanaPēc LIZDA iniciatīvas 2012.gadā tika uzsākts nopietns darbs pie jaunas vispārējās unprofesionālās izglītības pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās darbībaskvalitātes novērtēšanas programmas, kuru paredzēts apstiprināt Ministru kabinetā unieviest no 01.06.2014. Arodbiedrība 2012.gada beigās izstrādāja un iesniedza IZM darbagrupā vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu motivācijas un novērtēšanasprogrammas izstrādei vairākus trīs iespējamos variantus, kas parāda pedagogu darbasamaksas paaugstināšanas iespējamos ceļus un papildus nepieciešamo valsts budžetafinansējumu turpmāko gadu gaitā (http://ej.uz/varianti).Augstākās izglītības un zinātnes darbinieku darba samaksas paaugstināšanaPēc LIZDA aktīvas darbības 2012.gadā ir izveidota IZM darba grupa atsevišķa Sadarbībasmemoranda izstrādei par augstākās izglītības un zinātnisko institūciju darbinieku darbasamaksas pārskatīšanu. Arodbiedrība izstrādāja un iesniedza ministrijai Sadarbībasmemoranda projektu, ietverot konkrētus nozares darbinieku atalgojuma paaugstināšanasnosacījumus (http://ej.uz/MemProj). Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2012.gadā 4
 5. 5. No stresa un vardarbības brīva videEiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības (ETUCE) 2011.gadā veiktajā pētījumā atklājās,ka starp 30 Eiropas valstu izglītības iestādēm Latvijas pedagogi ikdienā sastopas ar krietnilielāku stresu nekā vidēji pedagogi Eiropas Savienībā. Latvijas pedagogu stresa līmenisnovērtēts ar 37 %, kamēr vidējais ES līmenis – ar 22%. Tādēļ LIZDA 2012.gadā izveidojadarba grupas un izstrādāja rekomendāciju (http://ej.uz/rekomendaciju), kuras mērķis irradīt izpratni darba devējos, politikas veidotājos, sabiedrībā par stresu darbā, palīdzētidentificēt pazīmes un veidot labvēlīgu psihoemocionālo un fizisko darba vidi pedagogiem.Ar rekomendāciju un konkrētiem ieteikumiem stresa un vardarbības mazināšanai LIZDAbiedrus iepazīstināja konferencē „No stresa un vardarbības brīva pedagoga darba vide”.Akcija „Skolas diena”Arodbiedrības rīkotajā akcijā „Skolas diena” septembrī un oktobrī 261 Saeimas unpašvaldību deputāts uz vairākām stundām kļuva par 1034 pedagogu „ēnām” 291 izglītībasiestādē visā Latvijā. Akcijā 247 pašvaldību deputāti un 14 Saeimas deputāti iejutāspedagoga dzīves un darba ritmā, lai veicinātu sabiedrības izpratni par pedagogu darbaikdienu un rosinātu lēmējvaras lielāku atbalstu pedagogu darba vides pilnveidei(http://ej.uz/SkolasDiena2012).Cienīgs darbs pedagogiemArodbiedrība 2012.gadā ir veiksmīgi piedalījusies projektu konkursā un turpmākos divusgadus ar Norvēģijas Inovāciju aģentūras atbalstu un Eiropas Ekonomikas zonas unNorvēģijas finanšu instrumenta programmas „Globālais fonds cienīga darba un trīspusējāssadarbības veicināšanai” finansējumu risinās jautājumu par darba koplīgumu nozīmipedagogu cienīgas darba vides veidošanā Latvijā. Projekta „Padziļināta izpratne parcienīgu darbu pedagogiem” gaitā būs iespēja gan rīkot pasākumus biedriem reģionos untikties klātienē ar dažādu izglītības iestāžu pedagogiem, gan izstrādāt pētījumu, ganīstenot kampaņas un organizēt konferences, konkursu un citas aktivitātes(http://ej.uz/CienigsDarbs).3.1.2. Protesta aktivitātesProtesta vēstuļu akcija2012.gada sākumā un atkārtoti pavasarī LIZDA aicināja ikvienu biedru piedalīties LatvijasBrīvo arodbiedrību savienības vēstuļu akcijā, izsakot savu protestu pret valdības ieceripaaugstināt pensionēšanas vecumu no 01.01.2014. (http://ej.uz/pret14).Atbalsta vēstuļu akcijaArodbiedrības prasībām par izglītības un zinātnes darbinieku darba samaksaspaaugstināšanu atbalsta vēstules 2012.gada vasaras sākumā lēmējvarai nosūtīja vairāknekā 100 izglītības iestāžu kolektīvi no visas Latvijas. Sarunas ar valdību par pedagoguatalgojuma paaugstināšanu bez biedru atbalsta būtu bijušas daudz smagākas, tādēļarodbiedrība izsaka neviltotu pateicību akcijas dalībniekiem par uzdrīkstēšanos(http://ej.uz/AtbalstaVestules).Vēstuļu akcija par sociālo drošībuLIZDA jaunieši, solidarizējoties ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Jauniešu padomi,2012.gada septembrī piedalījās ielu akcijā Vecrīgā, kopīgi savācot vairāk nekā 600parakstus manifesta atbalstam par drošu un cienīgu darbu jauniešiem Latvijā(http://ej.uz/SocDros). Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2012.gadā 5
 6. 6. 3.1.3. LīdzdalībaLIZDA vadība, biroja speciālisti un deleģētie pārstāvji aizstāvēja biedru profesionālāsintereses, 2012.gadā līdzdarbojoties 51 institūcijas darbā un piedaloties 262 sanāksmēs:Eiropas Savienības līmenī• Eiropas Komisijas Profesionālās izglītības konsultatīvajā padomē (2 sanāksmēs);• Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta darba grupā par skolu agripametušo skolēnu problēmas risināšanu (2 sanāksmēs);• Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrības (Education International) augstākāsizglītības un pētniecības komisijā (2 sanāksmēs);• Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības (ETUCE) dalīborganizāciju vadītāju komitejā(2 sanāksmēs);• Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības komitejā (4 sanāksmēs unpārskata konferencē);• Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības sektorālā sociālā dialoga darba grupā(3 sanāksmēs);• Eiropas Profesionālās izglītības uzziņu pieredzes apmaiņas tīklā ReferNet (1 sanāksmē);Saeimas līmenī• Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā (17 sanāksmēs);• Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijā (3 sanāksmēs);Valdības līmenī• Nacionālā trīspusējās sadarbības padomē (4 sanāksmēs);• Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē(7 sanāksmēs);• Sociālās drošības apakšpadomē (5 sanāksmēs);• Latvijas Nacionālā attīstības plāna izstrādes darba grupā (6 sanāksmēs);• Labklājības ministrijas darba grupā par izdienas pensijām (1 sanāksmē);Izglītības un zinātnes ministrijas un tās padotības iestāžu līmenī• Ministrijas patstāvīgo struktūrvienību vadītāju apspriedēs (33 sanāksmēs);• Valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldībām vispārējās pamatizglītības un vispārējāsvidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanasobligātajām iemaksām sadales komisijā (2 sanāksmēs);• ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijasapstākļos” valsts komisijā (6 sanāksmēs);• Koledžu stratēģiskās attīstības koncepcijas izstrādes darba grupā (4 sanāksmēs);• IZM darba grupā vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu motivācijas unnovērtēšanas programmas izstrādei (5 sanāksmēs);• IZM darba grupā par augstākās izglītības un zinātnisko institūciju darbinieku darbasamaksas pārskatīšanu (3 sanāksmēs);• IZM darba grupā par augstākās izglītības un zinātnes attīstību (4 sanāksmēs);• IZM darba grupā par profesionālās izglītības attīstību (1 sanāksmē);• IZM darba grupā par mazo lauku skolu attīstību (1 sanāksmē);• IZM darba grupā par sporta attīstību (6 sanāksmēs);• IZM vispārējās izglītības pamatgrupā (7 sanāksmēs) un tās apakšgrupās: Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2012.gadā 6
 7. 7. o Pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanas apakšgrupa (8 sanāksmēs);o Finansēšanas principu izstrādes apakšgrupā (4 sanāksmēs);o Mācību satura un procesa organizācijas apakšgrupā (5 sanāksmēs);o Pirmsskolas izglītības attīstības apakšgrupā (5 sanāksmēs);o Izglītības kvalitātes monitoringa apakšgrupā (6 sanāksmēs);o Iekļaujošās izglītības apakšgrupā (5 sanāksmēs);• Izglītības kvalitātes valsts dienesta izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un izglītībasprogrammu akreditācijas komisijā (10 sanāksmēs);Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības institūcijās• Padomē (2 sanāksmēs);• Valdē (6 sanāksmēs);• Budžeta komisijā (2 sanāksmēs);• Arodbiedrību vadītāju un vietnieku komisijā (6 sanāksmēs);• Organizatoriskā darba komisijā (2 sanāksmēs);• Darba aizsardzības komisijā (2 sanāksmēs);• ESF projekta konsultatīvajā padomē (3 sanāksmēs);• Dzimumu līdztiesības padomē (3 sanāksmēs);• Arodbiedrību juristu komisijā (4 sanāksmēs);• Arodbiedrību sabiedrisko attiecību komisijā (2 sanāksmēs);• Jauniešu padomē (12 sanāksmēs un forumā, akcijā);Citās institūcijās• Latvijas Pašvaldību savienības Izglītības un kultūras komitejā (6 sanāksmēs);• Konsultatīvajā padomē „Izglītība visiem” (2 sanāksmēs);• Latvijas Pieaugušo izglītības apvienībā (6 sanāksmēs);• Augstākās izglītības padomē (14 sanāksmēs);• Augstskolu programmu izvērtēšanas ekspertu komisijā (7 sanāksmēs);• Augstākās izglītības kvalitātes centra padomē (3 sanāksmēs);• Latvijas Zinātnes padomē (4 sanāksmēs).3.1.4. LIZDA komisijasLIZDA komisijas2011.gadā izveidotas 9 komisijas, lai palīdzētu LIZDA padomei izstrādāt un pieņemtkvalitatīvus lēmumus, veikt normatīvo aktu projektu ekspertīzes un sniegt priekšlikumuspar izglītības politikas un LIZDA darbības jautājumiem. 2012.gadā darbam komisijāsdalīborganizācijas deleģējušas kopā 180 pārstāvjus, kas sanākuši uz 11 komisiju sēdēm:• Augstskolu un zinātnes komisija – 4 sanāksmes;• Profesionālās izglītības komisija – 2 sanāksmes;• Vispārējās izglītības komisija – 2 sanāksmes;• Izglītības iestāžu vadītāju komisija – 1 sanāksme;• Organizatoriskā darba komisija – 1 sanāksme;• Sporta darbinieku komisija – 1 sanāksme. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2012.gadā 7
 8. 8. 3.1.5. Vienošanās, atzinumi, iesniegumiVienošanās2012.gada 3.februārī LIZDA vadība ar Izglītības un zinātnes ministru Robertu Ķīli noslēdzavienošanos par sadarbību (http://ej.uz/LizdaIzm2012), lai sekmētu izglītības un zinātnesattīstību, sociālo dialogu un demokrātiju nozarē, kā arī veicinātu izglītības un zinātnesjomā strādājošo darba un sociāli ekonomisko tiesību, interešu aizstāvību.Pēc arodbiedrības prasību izvirzīšanas par izglītības un zinātnes darbinieku darbasamaksas paaugstināšanu un smagām sarunām ar Izglītības un zinātnes ministriju2012.gada 4.jūnijā tika noslēgts Sadarbības memorands, kurā iezīmēti galvenie soļi, kādāveidā tuvākajos gados varētu tikt palielināta pedagogu darba samaksa(http://ej.uz/memo2012).Arodbiedrības vadība 2012.gadā noslēgusi arī divas vienošanās par starptautiskosadarbību ar Bulgārijas Skolotāju sindikātu un Azerbaidžānas Izglītības darbiniekuarodbiedrību. Uzsāktas sarunas par vienošanās slēgšanu arī ar partneriem Norvēģijā.Atzinumi2012.gadā LIZDA biroja speciālisti sagatavojuši 31 atzinumu par:• 3 likumprojektiem;• 22 Ministru kabineta noteikumiem un to grozījumiem;• 2 Ministru kabineta un IZM rīkojumu projektiem;• 2 informatīvajiem ziņojumiem;• 2 koncepciju projektiem.Iesniegumi2012.gadā LIZDA birojs saņēmis 21 rakstisku iesniegumu, uz kuriem arodbiedrības vadībaun biroja speciālisti sagatavojuši atbildes par:• juridiskajiem jautājumiem – 12;• sociāli ekonomiskajiem jautājumiem – 3;• augstākās izglītības un zinātnes jautājumiem – 3;• izglītības iestāžu reorganizāciju – 1;• citiem jautājumiem – 2.2012.gadā LIZDA birojā saņemtas 100 vēstules un uz visām savlaicīgi ir sniegtas atbildesvai arī jautājums atrisināts pēc būtības. Nosūtītas kopā 149 vēstules (t.sk. atbildes uziesniegumiem, sūdzībām, arodbiedrības sagatavotie atzinumi par normatīvajiem aktiem).3.1.6. Konsultācijas2012.gadā LIZDA vadība un biroja speciālisti biedriem snieguši 2 818 konsultācijas par:• biedru nelaimes gadījumu materiālās palīdzības fonda darbību un citiem arodbiedrībasiekšējā darba organizācijas jautājumiem – 1200;• arodorganizāciju izveidi un darbību, iestāšanos arodbiedrībā, darba drošību, konflikturisināšanu, koplīgumiem, vienošanos ar pašvaldībām, LIZDA statūtiem, apdrošināšanaspolisēm un citiem arodbiedrības iekšējā darba organizācijas jautājumiem – 789;• pedagogu tiesībām, grozījumiem darba līgumos, tarifikācijas procesu, tiesībām materiālistimulēt, tiesībām uz piemaksu un citiem juridiskajiem darba attiecību jautājumiem – 584;• arodorganizāciju grāmatvedību un nepieciešamajiem atskaišu dokumentiem – 200; Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2012.gadā 8
 9. 9. • pedagogu atalgojumu, nodarbinātības jautājumiem, mērķdotāciju sadali un aprēķiniem,statistiku un citiem sociāli ekonomiskajiem jautājumiem – 35;• augstākās un profesionālās izglītības, zinātnes jautājumiem – 10.2012.gadā 36 reizes biedriem sniegta juridiskā palīdzība darba koplīgumu noslēgšanā,rājiena apstrīdēšanā, prasības pieteikuma un darba līguma grozījumu sastādīšanā u.c. 3.2. Sniegto pakalpojumu attīstība3.2.1. Nelaimes gadījumu fonds2012.gadā notikušas 10 LIZDA biedru nelaimes gadījumu materiālās palīdzības fonda(LIZDA fonda) valdes sēdes, kurās izskatīti 659 biedru iesniegumi, tostarp, 3 nāvesgadījumi. Cietušajiem biedriem izmaksāta materiālā palīdzība Ls 73 798,34 apmērā. LIZDAir pirmā no nozaru arodbiedrībām Latvijā, kura no biedru naudām apdrošina savus biedruspret nelaimes gadījumiem (http://ej.uz/LIZDAfonds).3.2.2. Atlaižu grozsDomājot par arodbiedrības biedru finansiālo labklājību, arodbiedrība ik mēnesi attīstaprogrammu „Atlaižu grozs”. Atlaižu grozs sniedz arodbiedrības biedriem iespēju saņemtizdevīgas atlaides un piedāvājumus pie arodbiedrības sadarbības partneriem visā Latvijā.2012.gadā arodbiedrība attīstījusi sadarbību ar vairāk nekā 90 uzņēmējiem, kas LIZDAbiedriem piedāvā izdevīgas atlaides precēm un pakalpojumiem. Atlaides ir spēkā, uzrādotderīgu arodbiedrības biedra karti, kuru ikviens biedrs var saņemt savas darba vietasarodorganizācijā. Informācija par aktuālo atlaižu piedāvājumu apkopotā veidā reizi mēnesīnosūtīta uz arodorganizāciju e-pastiem un ievietota mājas lapā (http://ej.uz/AtlaizuGrozs).3.2.3. E-pastsLai pavērtu jaunas iespējas vieglākam ikdienas darbam un savstarpējai saziņai internetāarodbiedrība 2012.gadā turpināja attīstīt bezmaksas pakalpojumu biedriem –LIZDA elektronisko pastu (http://ej.uz/LIZDAe-pasts). 2012.gadā arodbiedrības biedriemizveidoti vairāk nekā 100 LIZDA e-pasti. 3.3. Informatīvais darbs un publicitāte3.3.1. TikšanāsAr izglītības un zinātnes ministruArodbiedrības vadība, biroja speciālisti un deleģētie pārstāvji 2012.gadā ar izglītības unzinātnes ministru Robertu Ķīli kopā tikušies 9 reizes, tostarp 4 reizes LIZDA partneru –Pašvaldību savienības, Rektoru padomes, Izglītības vadītāju asociācijas, Saeimas Izglītības,kultūras un zinātnes komisijas – rīkotās oficiālās sanāksmēs par izglītības un zinātnesaktuālajiem jautājumiem. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2012.gadā 9
 10. 10. Ar Ministru prezidentu2012.gada 27.jūnijā LIZDA pārstāvji tikās ar Ministru prezidentu Valdi Dombrovski unnozares ministru Robertu Ķīli, lai pārrunātu nozarē samilzušās problēmas un valstsbudžeta iespējas pedagogu darba samaksas paaugstināšanā. Sarunas pamatjautājums bijapar 2013.gada un turpmāko gadu valsts budžeta iespējām pedagogu darba samaksaspaaugstināšanai, ko nepieciešams atspoguļot Ministru kabineta apstiprinātā programmā.LIZDA informēja ministru prezidentu par nepietiekamo valsts finansējumu izglītībai unzinātnei un iezīmēja tā radītās sekas uz pedagogu darba vidi un izglītības kvalitāti.Ar Saeimas politisko partiju frakcijāmLai gūtu 11. Saeimas politisko partiju frakciju atbalstu 2012.gada pavasarī izvirzītajāmpedagogu darba samaksas paaugstināšanas prasībām (http://ej.uz/pluss10), LIZDA vadība2012.gada aprīlī tikās ar partiju apvienības „Saskaņas Centrs” frakciju, partijas „Vienotība”frakciju, Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakciju,Zaļo un Zemnieku savienības frakciju, kā arī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātneskomisijas deputātiem (http://ej.uz/nerod).Ar IKVD vadību2012.gada 20.septembrī un 3.oktobrī LIZDA vadība tikās ar Izglītības kvalitātes valstsdienesta (IKVD) jauno vadītāju Initu Juhņēviču par IKVD darbības politikas maiņu unturpmākās sadarbības iespējām.Kā arī daudzas citas nozīmīgas LIZDA vadības un speciālistu tikšanās ar Latvijas Izglītībasvadītāju asociāciju, Latvijas Pedagogu domi, novadu izglītības pārvalžu speciālistiem,Eiropas Komisijas un Starptautiskā Valūtas fonda pēcprogrammas uzraudzības misiju,vecāku organizāciju pārstāvjiem, arodbiedrības ārvalstu partneriem u.c.Ar biedriem LIZDA dalīborganizāciju pasākumos2012.gadā arodbiedrības vadība un biroja speciālisti piedalījušies kopā 42 pasākumos unsemināros, kurus rīkojušas 23 LIZDA arodorganizācijas:• Pierīgas novadu arodorganizācija (7);• Rīgas pilsētas arodorganizācija (4);• Dobeles starpnovadu arodorganizācija (3);• Latvijas Zinātņu akadēmijas arodorganizācija (3);• Valmieras starpnovadu arodorganizācija (3);• Jelgavas pilsētas arodorganizācija (2);• Limbažu starpnovadu arodorganizācija (2);• Ogres starpnovadu arodorganizācija (2);• Valkas starpnovadu arodorganizācija (2);• Aizkraukles starpnovadu arodorganizācija (1);• Alūksnes un Apes novadu arodorganizācija (1);• Cēsu starpnovadu arodorganizācija (1);• Jelgavas un Ozolnieku novadu arodorganizācija (1);• Jēkabpils starpnovadu arodorganizācija (1);• Jūrmalas pilsētas arodorganizācija (1);• Kuldīgas starpnovadu arodorganizācija (1);• Latvijas Universitātes arodorganizācija (1);• Liepājas starpnovadu arodorganizācija (1);• Rēzeknes pilsētas arodorganizācija (1); Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2012.gadā 10
 11. 11. • Rēzeknes un Viļānu novadu arodorganizācija (1);• Kurzemes reģiona arodorganizācijas (1);• Latgales reģiona arodorganizācijas (1);• Vidzemes reģiona arodorganizācijas (1).3.3.2. Informatīvās dienas2012.gadā rīkotas 3 arodbiedrības informatīvās dienas, kurās kopā diskutēts par nozaresattīstības un arodbiedrības darbības aktuālajiem jautājumiem, tostarp par:• izglītības un zinātnes ministra pieteikto reformu īstenošanas rīcības plānu;• aktualitātēm Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības darbībā;• atlaižu groza sadarbības partneru piedāvājumiem pedagogiem;• Eiropas arodbiedrību rīcības dienu.3.3.3. Informācija medijiem un tās atspoguļojums2012.gadā arodbiedrība sagatavojusi un 73 plašsaziņas līdzekļiem (vidēji 6 medijiemmēnesī) paudusi 151 viedokli (vidēji 3 viedokļi nedēļā), kas publiskoti 768 publikācijās(vidēji 3 publikācijas darba dienā).Paziņojumi plašsaziņas līdzekļiem:• sagatavotas un izplatītas 18 preses relīzes (vidēji 1 relīze mēnesī);• sniegti 125 komentāri un intervijas (vidēji 10 intervijas mēnesī);• sagatavoti 8 raksti arodbiedrību savienības un nacionālajiem laikrakstiem.Arodbiedrības atspoguļojums medijos:• 2 ziņu aģentūrās 184 publikācijas – LETA, BNS;• 22 laikrakstos 153 raksti – Izglītība un Kultūra, Diena, Latvijas Avīze, Neatkarīgā RītaAvīze un citos nacionālajos un reģionālajos laikrakstos;• 32 interneta medijos 167 raksti – Delfi.lv, TvNet.lv, Apollo.lv, Diena.lv un citos portālos;• 7 televīzijās 80 sižeti – LTV1 un LTV7, LNT, TV3, ПБK, TV5 un reģionālajās televīzijās;• 10 radio stacijās 184 sižeti – Latvijas Radio, Radio Skonto, Radio Baltkom, SWH u.c.3.3.4. Arodbiedrība sociālajos medijoswww.twitter.com/lizda_lvArodbiedrība oficiālajā twitter profilā ievieto informāciju par dienas aktuālajām norisēm,arodbiedrības un tās līderu viedokļus, citātus, saites uz jaunākajām ziņām, faktiem,pētījumiem un citiem noderīgiem resursiem biedriem (http://ej.uz/civini). 2012.gadāLIZDA oficiālajā twitter profilā veikusi vairāk nekā 1 100 tvītus. 2012.gada beigās LIZDAprofilam sekoja 632 interesenti, bet arodbiedrība sekoja 625 profiliem.www.draugiem.lv/lizdaArodbiedrība ir attīstījusi savu minilapu vienā no populārākajiem sociālajiem tīkliemLatvijā – Draugiem.lv. Arodbiedrības minilapā ievietota LIZDA pamatinformācija unkontakti, kā arī dtweet aplikācija nodrošina aktualitāšu pārpublicēšanu no arodbiedrībasoficiālā twitter profila. 2012.gadā LIZDA minilapai draugiem.lv sekoja 38 portāla lietotājiun 4 arodbiedrības darbinieki. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2012.gadā 11
 12. 12. www.vimeo.com/lizdaAttīstīts arodbiedrības profils Vimeo video platformā, kurā ievietoti LIZDA un mediju videoklipi. Profils izveidots, lai ikviens interesents tiešsaistē varētu iepazīties ar aktuālajiemvideo klipiem vienuviet. Arodbiedrība 2012.gadā profilā ievietojusi kopā 8 video klipus.www.youtube.com/LIZDAarodbiedriba2012.gadā arodbiedrība izveidoja profilu YouTube, kurā ievieto LIZDA un mediju videoklipus. Arodbiedrība 2012.gadā profilā ievietojusi kopā 7 video klipus.http://ej.uz/LIZDA_picasaFotogrāfijas no arodbiedrības nozīmīgākajiem notikumiem un pasākumiem ievietotasLIZDA profilā Picasa foto platformā. 2012.gadā platformā izveidoti 11 foto albumi, kurosatrodamas fotogrāfijas no semināriem, konferencēm, pieredzes apmaiņām, konkursiemun citiem LIZDA pasākumiem. https://picasaweb.google.com/116886304256067186142www.slideshare.net/arodbiedriba2012.gadā arodbiedrība attīstījusi savu profilu SlideShare dokumentu platformā, kas gadalaikā papildināts ar 18 dokumentiem – pārsvarā prezentācijām no arodbiedrības rīkotāskonferences „No stresa un vardarbības brīva pedagoga darba vide”.www.soundcloud.com/arodbiedriba/2012.gadā arodbiedrība izveidoja profilu SoundCloud audio platformā, kurā ievietoplašsaziņas līdzekļu saturu par arodbiedrības un nozares aktuālajiem jautājumiem.2012.gadā profilā ievietoti 4 audio ieraksti.Visos LIZDA profilos sociālajās tiešsaistes platformās ievietoto informāciju (viedokļus,faktus, fotogrāfijas, video klipus) drīkst brīvi izmantot un pārpublicēt (nerediģējot pēcbūtības) nekomerciāliem nolūkiem, obligāti un skaidri norādot atsauci uz www.LIZDA.lv.3.3.5. Tematiskās diskusijasArodbiedrība sadarbībā ar laikrakstu „Izglītība un Kultūra” 2012.gadā rīkojusi 5 tematiskāsdiskusijas, kas atspoguļotas laikrakstā un arodbiedrības mājas lapā www.lizda.lv. Kopīgastematiskās diskusijas plānots rīkot arī turpmāk, ņemot vērā konkrētā brīža aktualitātes unproblēmas izglītībā, zinātnē. 2012.gadā diskusijās piedalījušies kopā 62 nozares eksperti,diskusijās aktualizējot sekojošus jautājumus:• Valdības deklarācijas rīcības plāns izglītībā un zinātnē;• Jaunie pedagogi Latvijā – situācija un izaicinājumi;• Skolas un vecāku sadarbība;• Pedagogu atalgojuma sistēma Latvijā;• Mācību līdzekļu nodrošinājums Latvijas skolās.3.3.6. Avīze „Pietura”2012.gadā izdoti arodbiedrības avīzes „Pietura” 3 numuri (pavasaris, rudens, ziema), kasiepazīstina ar izglītības, zinātnes, arodbiedrības aktualitātēm un arodorganizāciju labodarbu pieredzi, kā arī informē par arodbiedrības sniegtajām iespējām biedriem. Avīzeizdota A3 formātā, krāsainā drukā, 4 lappušu apjomā un 10 000 eksemplāros. 2012.gadāpēc padomes lēmuma izveidota avīzes redkolēģija, kas pēc redaktora ieteikuma apstiprinaavīzes saturisko salikumu (http://ej.uz/Pietura). Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2012.gadā 12
 13. 13. 3.3.7. KonkursiNacionālā mēroga konkursi2012.gadā 143 dalībnieki piedalījušies LIZDA nacionālā mērogā rīkotos 4 konkursos:• Arodbiedrības informatīvo stendu noformēšanas konkursā;• Avīzes „Pietura” Nr. 6 krustvārdu mīklas konkursā par arodbiedrību;• Avīzes „Pietura” Nr. 7 asprātīgāko joku konkursā;• Foto konkursā skolēniem „Pārsteigums skolotājam Pasaules Skolotāju dienā”.Labākās LIZDA arodorganizācijas 2012Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība pasniedza balvu „Labākā arodorganizācija 2012”piecām LIZDA padomes izvirzītām arodorganizācijām, kas devušas nozīmīgu ieguldījumuarodbiedrību kustības attīstībā un aizvadītā gada laikā ir īpaši veiksmīgi darbojušāsdarbinieku sociālo, ekonomisko, darba tiesību un darba drošības interešu aizstāvībā.2012.gada labākās LIZDA arodorganizācijas balva pasniegta:• Jēkabpils starpnovadu arodorganizācijai un tās priekšsēdētājai Ingai Ermansonei;• Daugavpils Universitātes arodorganizācijai un tās priekšsēdētājai Tatjanai Voronovai;• Limbažu starpnovadu arodorganizācijas Alojas Ausekļa vidusskolas pirmorganizācijai untās priekšsēdētājai Līgai Moderniecei;• Krāslavas un Dagdas novadu arodorganizācijas Krāslavas Varavīksnes vidusskolaspirmorganizācijai un tās priekšsēdētājai Margaritai Ļahovai;• Rīgas pilsētas arodorganizācijas 110. pirmsskolas izglītības iestādes pirmorganizācijai untās priekšsēdētājai Svetlanai Kepšai (http://ej.uz/LabaAO).Labākie LIZDA sadarbības partneri 2012Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība pasniedza balvu „Sadarbības partneris 2012” trīsLIZDA padomes izvirzītiem darba devējiem, kas 2012.gadā izcili rūpējušies pardarbiniekiem, sadarbojušies ar arodbiedrību un stiprinājuši sociālo dialogu.2012.gada labākā LIZDA sadarbības partnera balva pasniegta:• Jēkabpils pilsētas pašvaldībai un tās priekšsēdētājam Leonīdam Salcevičam;• Jelgavas Valsts ģimnāzijai un tās direktorei Inārai Daščinskai;• Cesvaines novada domei un tās priekšsēdētājam Vilnim Špatam (http://ej.uz/SP12).3.3.8. E – ziņu lapa2012.gadā arodbiedrība sagatavojusi un uz arodorganizāciju e-pastiem nosūtījusi48 elektroniskās ziņu lapas, kurās apkopotas aktualitātes no mājas lapas www.lizda.lv unplašsaziņas līdzekļiem. Aktualitātes vienā e – ziņu lapā apkopotas vidēji uz 30 lapām.3.3.9. Mājas lapa www.LIZDA.lvGoogle Analytics statistikas dati liecina, ka arodbiedrības mājas lapā www.lizda.lv2012.gadā vienā dienā aptuveni 640 reizes viesojušies 500 unikālie apmeklētāji. Viensapmeklētājs mājas lapā pavadījis 2,2 minūtes, viena apmeklējuma laikā skatoties 3 lapas,no kurām visbiežāk bijusi sākumlapa un sadaļas „Aktualitātes”, „Biedriem”. Vislielākaisunikālo apmeklētāju skaits bija 2012.gada 5.oktobrī – 1 338 apmeklētāji, no kuriem 66%mājas lapu apmeklēja pirmo reizi. Mazākais unikālo apmeklētāju skaits bija 2012.gada1.janvārī – 41 apmeklētājs. No visiem apmeklētājiem 29% tiešā veidā interneta pārlūkāatvēruši adresi www.lizda.lv, 59% – nokļuvuši caur tiešsaistes meklētājiem, 12% – Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2012.gadā 13
 14. 14. nokļuvuši no saitēm un banneriem citās mājas lapās. 2012.gadā mājas lapā regulāriuzlabota lietotājiem draudzīga funkcionalitāte, bet aktualitāšu saturs atjaunots vidēji2 reizes nedēļā. Aktualitāšu sadaļā publicēti kopā 233 raksti jeb vidēji 19 raksti mēnesī.3.3.10. Zinību diena un Pasaules Skolotāju dienaZinību dienaArodbiedrība 2012.gadā izglītības darbiniekiem, skolēniem un viņu vecākiem sagatavojaelektronisku apsveikumu Zinību dienā – 1.septembrī. LIZDA apsveikums izsūtīts visāmarodorganizācijām un ievietots mājas lapā kopā ar Valsts prezidenta A.Bērziņa, Saeimaspriekšsēdētājas S.Āboltiņas, Ministru prezidenta V.Dombrovska, Izglītības un zinātnesministra R.Ķīļa apsveikumu (http://ej.uz/ZinibuDiena2012).Pasaules Skolotāju dienaArodbiedrība 2012.gada septembrī – oktobrī īstenoja komunikācijas kampaņu „PasaulesSkolotāju diena Latvijā 2012”, kuras mērķis bija radīt patīkamu svētku noskaņupedagogiem visā Latvijā un veicināt sabiedrības atbalstu pedagogu darba vides pilnveidei,novērtējot pedagogu nozīmīgo misiju pozitīvu pārmaiņu īstenošanā. Kampaņas ietvarosizdots avīzes „Pietura” svētku numurs; izveidota 6 video sērija „Mūsu skolotājs”, kasrādīta LTV1 raidījumā „Runā tieši”, LNT raidījumā „Labvakar, Latvija!” un ievietotasociālajos medijos; rīkots foto konkurss skolēniem „Pārsteigums skolotājam”, kurā 102dalībnieki iesūtīja 168 foto pārsteigumus, kas 5.oktobrī mājas lapā rādīti slaidrādē; sniegtaiespēja arodorganizācijām pasūtīt LIZDA prezentdāvanas; izveidots un arodorganizācijāmvisā Latvijā izplatīts LIZDA, EI, UNESCO informatīvais plakāts; sagatavots unarodorganizācijām izsūtīts e-apsveikums, ievietots mājas lapā un publicēts laikrakstā„Izglītība un Kultūra”, avīzē „Pietura”; izveidota sadaļa mājas lapā un izsūtīta informācijamedijiem; svētku gaisotnē uzsākta akcija „Skolas diena 2012” (http://ej.uz/wtd12).3.3.11. Informatīvie materiāliLIZDA birojs 2012.gadā biedriem sagatavojis 17 informatīvos materiālus:1. LIZDA biroja darbības pārskats par 2011.gadu 1 pārskats / e – izdevums2. Elektroniskais apkopojums „Atlaižu grozs” 11 numuri / e – izdevums3. Elektroniskā ziņu lapa (www.lizda.lv un mediju ziņas) 48 numuri / e – izdevums4. Elektroniskais apkopojums „Finansējums izglītībai Latvijā” 1 apkopojums / e – izdevums5. Rekomendācija par stresa mazināšanu pedagoga darbā 1 apkopojums / e – izdevums6. Video sērija „Mūsu skolotājs” 6 video rullīši / elektroniski7. Avīze „Pietura” 3 numuri / 10000 eks.8. Materiāls „www.ManasIespejas.lv” 1 lapa / 3000 eks.9. LIZDA, EI, UNESCO plakāts „Atbalsti pedagogu!” 1 plakāts / 1500 eks.10. Uzlīmes „No stresa brīva pedagoga darba vide” 8 uzlīmes / 600 eks.11. Infografiks „Pedagogu darba samaksa Latvijā” 1 lapa / 100 eks.12. Buklets „Skaitļi izglītībā” 1 buklets / paraugeksemplāri13. Materiāls „Akadēmiskā personāla situācija Latvijā” 1 lapa / paraugeksemplāri14. Akcijas „Skolas diena” informatīvā mape 1 mape / 500 eks.15. LIZDA sienas kalendārs 2013.gadam 1 kalendārs / 1050 eks.16. Buklets „Arodbiedrības biedra iespēju ceļvedis” 1 buklets / 10000 eks.17. Buklets „Jautājumi un atbildes par arodbiedrību” 1 buklets / 350 eks. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2012.gadā 14
 15. 15. 3.4. Starptautiskā sadarbībaInterešu aizstāvībaLIZDA vadība un biroja speciālisti 2012.gadā nodrošināja Latvijas izglītības un zinātnesdarbinieku interešu pārstāvniecību Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrības(Education International), Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības (ETUCE) un arīvairākās Eiropas Komisijas institūcijās un to rīkotos pasākumos, semināros, konferencēs.Eiropas Augstākās izglītības ministru konference2012.gada aprīlī LIZDA speciāliste Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrības delegācijassastāvā piedalījās Eiropas Augstākās izglītības ministru konferencē, kurā dalībniekivienbalsīgi pieņēma Bukarestes Komunikē par augstākās izglītības attīstību. Izglītības unzinātnes ministru konference ir Boloņas procesa augstākā lēmējinstitūcija, un tāsapstiprinātie oficiālie ziņojumi veido Boloņas procesa un Eiropas Augstākās izglītībastelpas attīstību un nosaka vadlīnijas nākamajam darbības periodam (http://ej.uz/EAIkonf).EI augstākās izglītības un pētniecības komisijas konference2012.gada septembrī Buenosairesā LIZDA speciāliste piedalījās Education Internationalaugstākās izglītības un pētniecības komisijas starptautiskā konferencē, lai kopā arekspertiem no visas Pasaules apspriestu galvenās tendences nozarē un izstrādātustratēģiju izglītības un zinātnes darbinieku interešu aizstāvībai ekonomiskās taupības,komercializācijas un privatizācijas apstākļos (http://ej.uz/bueno).ETUCE pārskata konference2012.gada novembrī Budapeštā notika ETUCE pārskata konference „Publiskās izglītībasveicināšana ekonomiskās taupības apstākļos”, kurā izglītības darbinieki no visas Eiropas,tostarp LIZDA, noteica ETUCE turpmāko attīstības kursu, pieņēma nozīmīgas rezolūcijas unievēlēja jaunu vadību (http://ej.uz/ETUCE12).Pedagogu iesaiste un noturēšana darba tirgū2012.gadā LIZDA kopā ar 35 citām nozares arodbiedrībām un Eiropas Izglītības darbadevēju federācijas dalīborganizācijām no 21 Eiropas valsts piedalījās ETUCE starptautiskāpētījumā par pedagogu iesaisti un noturēšanu darba tirgū. Pētījuma rezultāti prezentēti2012.gada septembrī Briselē. Pētījumā pārstāvēti sekojoši izglītības līmeņi: pirmsskolas,pamatskolas, vidējā izglītība (http://ej.uz/EtuceEffe).Sadarbības līgumiArodbiedrības vadība 2012.gadā noslēgusi divas vienošanās par starptautisko sadarbību –ar Bulgārijas Skolotāju sindikātu un Azerbaidžānas Izglītības darbinieku arodbiedrību.Projekta „Padziļināta izpratne par cienīgu darbu pedagogiem” ietvaros uzsāktas sarunaspar vienošanās slēgšanu arī ar partneriem Norvēģijā.Partneru uzņemšana un pieredzes apmaiņa2012.gadā LIZDA birojs uzņēmis 5 ārvalstu sadarbības partneru delegācijas kopā50 personu sastāvā, kā arī nosūtījis LIZDA delegāciju pieredzes apmaiņā uz Ziemeļkipru5 pārstāvju sastāvā. LIZDA birojs uzņēmis Azerbaidžānas Skolotāju arodbiedrības,Ziemeļkipras Skolotāju arodbiedrības (KTOS), Norvēģijas Skolotāju arodbiedrībasZiemeļnorvēģijas reģiona, Somijas Skolotāju arodbiedrības (OAJ), Igaunijas Izglītībaspersonāla arodbiedrības Tallinas organizācijas delegācijas. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2012.gadā 15
 16. 16. 3.5. Kapacitātes stiprināšanaStratēģiskā plānošana2012.gada janvārī Lielupē LIZDA vadība, biroja speciālisti, LIZDA padome seminārādiskutēja par arodbiedrības stratēģiju un taktiku 2012.gadā, īstenojot LIZDA V kongresalēmumu un rezolūciju. Speciālisti apsprieda valdības deklarācijas rīcības plānu unpedagogu darba samaksas paaugstināšanas iespējas. Darba grupas izstrādāja ieteikumusLIZDA darba plānam nacionālā, reģionālā un pirmorganizāciju līmenī.Mācību semināri2012.gadā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības ESF projektu atbalstu LIZDA rīkojusikapacitātes stiprināšanas seminārus Kurzemes arodorganizāciju līderiem (Liepājā),Zemgales arodorganizāciju līderiem (Jēkabpilī), Latgales arodorganizāciju līderiem(Rēzeknē), Vidzemes arodorganizāciju līderiem (Valmierā), kā arī un mācību seminārusJelgavas un Limbažu starpnovadu arodorganizāciju pārstāvjiem. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2012.gadā 16
 17. 17. LIZDA vadības un biroja kontakti Adrese: Bruņinieku iela 29/31, Rīga, LV-1001 Tālrunis: 672 702 73 Medijiem: 220 17 920 E-pasts: lizda@lizda.lv Mājas lapa: www.lizda.lv Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pastsLIZDA vadībaPriekšsēdētāja Ingrīda Mikiško 292 78 626 ingrida.mikisko@lizda.lvPriekšsēdētājas Jānis Krastiņš 292 63 352 janis.krastins@lizda.lvvietnieksLIZDA biroja darbiniekiKancelejas vadītāja Zinaida Cirmane 278 97 707 zinaida.cirmane@lizda.lvSabiedrisko attiecību Edgars Grigorjevs 220 17 920 edgars.grigorjevs@lizda.lvspeciālistsFinanšu daļas vadītāja Renarta Rauzenberga 278 97 705 renarta.rauzenberga@lizda.lvJuriskonsulte Brigita Fricsone 278 97 701 brigita.fricsone@lizda.lvSpeciāliste augstākāsizglītības un zinātnes Ilze Trapenciere 278 97 704 ilze.trapenciere@lizda.lvjautājumosSpeciāliste sociāliekonomiskajos Ilze Priževoite 278 57 525 ilze.prizevoite@lizda.lvjautājumosLIZDA biedru nelaimes gadījumu materiālās palīdzības fonds (LIZDA fonds)Speciāliste fonda unarodbiedrības darba Irina Kostecka 278 97 708 irina.kostecka@lizda.lvjautājumosNelaimes gadījumu Olga Fiļipova 278 97 803 fonds@lizda.lvfonda sekretāre Šis pārskats ir informatīvs materiāls arodbiedrības biedriem, kuru drīkst brīvi kopēt un pārpublicēt nekomerciāliem nolūkiem, skaidri norādot atsauci uz LIZDA (www.lizda.lv). http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ Pārskata salikums: Edgars Grigorjevs © LIZDA, 2013.gada janvāris Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja darbība 2012.gadā 17

×