Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
12/2013 – 01/2014

elektronisko aptauju apkopojums

LIZDA
darbība

3.gadā

201

Edgars Grigorjevs LIZDA sabiedrisko attiec...
Par aptaujām
• Aptauju mērķis – novērtēt arodbiedrības līdzšinējos
sasniegumus un apzināt tās turpmākos izaicinājumus
• Ap...
Padomes un biedru
vērtējums 2012.gadā

Vidējais padomes
pašvērtējums 7 (labi)

Vidējais biedru
vērtējums 5 (viduvēji)

Pad...
Būtiskākie dalīborganizāciju sasniegumi 2013.gadā

Veicināta biedru dalība piketā
Pilnveidota sadarbība ar pašvaldībām
7%
...
Visveiksmīgāk īstenotās LIZDA aktivitātes 2013.gadā

Pikets pie Saeimas
5%

14%

Izcīnīts papildus finansējums nozarei
46%...
DO īstenotās biedru interešu aizstāvības vērtējums

2012.gads

2013.gads

7%

11%

Teicami

25%

Labi
82%

75%

Viduvēji

...
Dalīborganizāciju mērķu sasniegums
2012.gads

32%

2013.gads

Jā
68%

44%
56%

Nē*

*Jo neizdevās palielināt biedru
skaitu...
Dalīborganizāciju turpmākās darbības uzlabošana:
•
•
•
•
•

Jaunu biedru iesaiste arodbiedrībā
Pirmorganizāciju priekšsēdē...
Dalīborganizāciju izvirzītās arodbiedrības prioritātes 2014.gadam
Finansēšanas sistēmas sakārtošana un darba
samaksas paau...
Daži biedru komentāri / ieteikumi:
•
•
•
•
•
•

Vārdu un darbu saskaņa
Darboties nevis imitēt darbību
Stingrāku nostāju bi...
Paldies par uzmanību!

Sliktam pakalpojumam nekad nebūs laba reputācija,
tādēļ aicinām ieklausīties kolēģu un biedru viedo...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

LIZDA biedru un padomes aptauju apkopojums par arodbiedrības darbību 2013

358 views

Published on

LIZDA biedru un padomes aptauju apkopojums par arodbiedrības darbību 2013

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

LIZDA biedru un padomes aptauju apkopojums par arodbiedrības darbību 2013

 1. 1. 12/2013 – 01/2014 elektronisko aptauju apkopojums LIZDA darbība 3.gadā 201 Edgars Grigorjevs LIZDA sabiedrisko attiecību speciālists edgars@lizda.lv 220 17 920
 2. 2. Par aptaujām • Aptauju mērķis – novērtēt arodbiedrības līdzšinējos sasniegumus un apzināt tās turpmākos izaicinājumus • Apkopojuma mērķis – sniegt atbalstu LIZDA padomei, plānojot arodbiedrības stratēģisko darbību 2014.gadā • Aptauju dalībnieki: o Padomes aptauja – 32 respondenti (89%) no 36 DO priekšsēdētājiem (Aptaujā nepiedalījās: Jelgavas un Ozolnieku novadu, Talsu starpnovadu, Daugavpils pilsētas, LiepU AO) o Biedru aptauja – 63 respondenti (0,2%) no 31 930 biedriem (84% pedagogu; no 68% vispārējās, 16% pirmsskolas, 3% augstākās, 3% interešu, 2% profesionālās, 2% speciālās izglītības iestādēm; 27% Vidzemes, 22% Zemgales, 19% Rīgas, 18% Latgales, 14% Kurzemes reģionā) Padomes un biedru e-aptauju apkopojums par LIZDA darbību 2013.gadā
 3. 3. Padomes un biedru vērtējums 2012.gadā Vidējais padomes pašvērtējums 7 (labi) Vidējais biedru vērtējums 5 (viduvēji) Padomes un biedru vērtējums 2013.gadā Vidējais padomes pašvērtējums 7 (labi) Vidējais biedru vērtējums 6 (gandrīz labi)
 4. 4. Būtiskākie dalīborganizāciju sasniegumi 2013.gadā Veicināta biedru dalība piketā Pilnveidota sadarbība ar pašvaldībām 7% 7% 20% Palielinājies biedru skaits un izveidotas jaunas PO 7% 7% 6% 20% 13% 13% Panāktas sociālās garantijas pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem Aktivizēta koplīgumu slēgšana Panākta veselības apdrošināšana izgl. darbiniekiem Paaugsinātas algas PII darbiniekiem PO priekšsēdētāju apmācība Sadzirdēti AI un ZIN aktuālie jautājumi Padomes un biedru e-aptauju apkopojums par LIZDA darbību 2013.gadā
 5. 5. Visveiksmīgāk īstenotās LIZDA aktivitātes 2013.gadā Pikets pie Saeimas 5% 14% Izcīnīts papildus finansējums nozarei 46% 16% Nav tādas / Nezinu 19% Paziņojums par iespējamo streiku Cits (konkurss "Pedagogam draudzīga izglītības iestāde", atlaižu grozs, ekskursijas u.c.) Padomes un biedru e-aptauju apkopojums par LIZDA darbību 2013.gadā
 6. 6. DO īstenotās biedru interešu aizstāvības vērtējums 2012.gads 2013.gads 7% 11% Teicami 25% Labi 82% 75% Viduvēji Arodbiedrības biedru interešu aizstāvības vērtējums Teicami 7% 30% 29% 5% 17% Labi 43% Viduvēji 35% 34% Vāji
 7. 7. Dalīborganizāciju mērķu sasniegums 2012.gads 32% 2013.gads Jā 68% 44% 56% Nē* *Jo neizdevās palielināt biedru skaitu; nav izdevies būtiski paaugstināt pedagogu algas Padomes un biedru e-aptauju apkopojums par LIZDA darbību 2013.gadā
 8. 8. Dalīborganizāciju turpmākās darbības uzlabošana: • • • • • Jaunu biedru iesaiste arodbiedrībā Pirmorganizāciju priekšsēdētāju apmācības Jāpilnveido darbs ar pašvaldību deputātiem Panākt darba koplīgumu katrā pirmorganizācijā Vairāk jātiekas ar biedriem pirmorganizācijās Dalīborganizāciju vajadzības misijas sekmīgai īstenošanai: • Jaunu pakalpojumu ieviešana tikai LIZDA biedriem, jo cīnāmies mēs, bet labumus izmanto visi strādājošie • Resursi kvalitatīvu semināru rīkošanā PO līderiem • Ir visi nepieciešamie nosacījumi sekmīgam darbam Padomes un biedru e-aptauju apkopojums par LIZDA darbību 2013.gadā
 9. 9. Dalīborganizāciju izvirzītās arodbiedrības prioritātes 2014.gadam Finansēšanas sistēmas sakārtošana un darba samaksas paaugstināšana izglītībā un zinātnē 12% 18% 70% Jaunu biedru piesaiste un jaunu PO izveide Mazo skolu atbalsta programmas izveide Biedru izvirzītās arodbiedrības prioritātes 2014.gadam 5% Darba samaksas paaugstināšana 32% 63% Citi (atbalsts mazajām skolām, pedagogu izdienas pensijas, pedagoga tēls sabiedrībā u.c.) Ierindas biedru juridiskā aizstāvība Padomes un biedru e-aptauju apkopojums par LIZDA darbību 2013.gadā
 10. 10. Daži biedru komentāri / ieteikumi: • • • • • • Vārdu un darbu saskaņa Darboties nevis imitēt darbību Stingrāku nostāju biedru interešu aizstāvībā Biežāk rīkot pamanāmas aktivitātes Atlaižu grozā piedāvājumus arī mazpilsētu pedagogiem Paldies par darbu! Daži priekšsēdētāju komentāri / ieteikumi: • • • • • • Cienīsim viens otru, uzklausīsim citu viedokļus, būsim saliedētāki! Nepieciešamas vairāk publiski redzamas akciju formas Padomes sēdēs jārisina arī augstākās izglītības, zinātnes jautājumi Nepagurt grūtību priekšā un būt vienotiem mērķu īstenošanā! Veiksmīgāku sadarbību ar Izglītības un zinātnes ministriju Koplīgums budžeta finansētajās iestādēs ir vairāk formāls Padomes un biedru e-aptauju apkopojums par LIZDA darbību 2013.gadā
 11. 11. Paldies par uzmanību! Sliktam pakalpojumam nekad nebūs laba reputācija, tādēļ aicinām ieklausīties kolēģu un biedru viedokļos! Padomes un biedru e-aptauju apkopojums par LIZDA darbību 2013.gadā

×