Izglītības un zinātnes ministrija
11.03.2014.11.03.2014.
Struktūra
Statistika
1. Par pedagogu darba samaksas aprēķināšanas jauna
modeļa izstrādi un pedagogu darba samaksas
paaugst...
Pamata un vidējās vispārējās izglītības iestāžu skaita
sadalījums pēc skolēnu skaita 1.-12.klasēs
2012./2013.m.g.
Pamata un vidējās vispārējās izglītības iestāžu,
izglītojamo skaita un pedagogu
skaita izmaiņas (%)
Izglītojamo skaita sadalījums pa klašu grupām
vispārējās izglītības dienas apmācības
programmās
Pedagogi un izglītojamie vispārējās izglītības
iestādēs pa mācību gadiem
Pedagogu skaita sadalījums pēc vecuma
vispārējās pamata un vidējās
izglītības iestādēs
Atšķirīga darba samaksa pedagogam
par vienu un to pašu darbu (samaksa par
likmi Ls)
<280 280-300 300-350 350-400 400-450 4...
1. Nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu, pietuvinot
pedagogu algas ES vidējām pedagogu algām.
2. Efektīvi un savlaicīgi p...
1. Par pedagogu darba samaksas aprēķināšanas jauna modeļa izstrādi un
pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika saga...
1. Par pedagogu darba samaksas aprēķināšanas jauna modeļa izstrādi un
pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika saga...
1. Par pedagogu darba samaksas aprēķināšanas jauna modeļa izstrādi un
pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika saga...
1. Par pedagogu darba samaksas aprēķināšanas jauna modeļa izstrādi un
pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika saga...
2. IZM darbības nepieciešamā finansējuma
nodrošināšanā
Lēmumi 2013.gadā
30.07.2013.
MK sēde
• IZM informatīvajā ziņojums M...
Lēmumi 2013.gadā
IZM atbildes
vēstule
(uz
16.10.2013.
pieprasīj.)
• Līdz IZM aprēķinātai kopējai summai, lai nodrošinātu z...
3. Papildus nepieciešamais finansējums 2014.g. un
priekšlikumi budžeta bāzei saistībā ar mērķdotācijām un
pedagogu darba s...
Pedagogu darba samaksai (2,5 milj EUR 2014.gadā un 6,7 milj.EUR
2015 gadā un turpmāk)
2) 1,2 milj.euro 2014.g., 2,8 milj.e...
3. Papildus nepieciešamais finansējums 2014-15.g.
milj.euro
Nepieciešamais finansējums
pedagogu darba samaksai
2014.g. sep...
4. Valsts kontroles revīzijas ziņojums „Valsts līdzekļu izlietojuma
likumība, lietderība un efektivitāte, nodrošinot pedag...
4. Valsts kontroles revīzijas ziņojums „Valsts līdzekļu izlietojuma
likumība, lietderība un efektivitāte, nodrošinot pedag...
4. Valsts kontroles revīzijas ziņojums „Valsts līdzekļu izlietojuma
likumība, lietderība un efektivitāte, nodrošinot pedag...
Funkcionalitāte izglītojamo skaita
apstiprināšanai
PAŠVALDĪBAI veidojas viena atskaite par
visām novada iestādēm, kuru tā
...
Plānotie uzlabojumi (VIIS)
VIIS koncepcijā plānotā pilnveide uzlabos resora vajadzībām
nepieciešamo datu izguves kvalitāte...
4. Valsts kontroles revīzijas ziņojums „Valsts līdzekļu izlietojuma
likumība, lietderība un efektivitāte, nodrošinot pedag...
Citi pasākumi
• IZM ID ir izveidota darbinieku grupa, kas regulāri uzrauga un analizē VIIS
pieejamos datus (tarifikācijas ...
Paldies!
Jautājumi?
1. Par pedagogu darba samaksas aprēķināšanas jauna modeļa izstrādi un
pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika saga...
Izglītības un zinātnes ministrijas statistika, papildus nepieciešamais finansējums nozarei, viedoklis par Valsts kontroles...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Izglītības un zinātnes ministrijas statistika, papildus nepieciešamais finansējums nozarei, viedoklis par Valsts kontroles revīzijas ziņojumu

684 views

Published on

Izglītības un zinātnes ministrijas statistika, papildus nepieciešamais finansējums nozarei, viedoklis par Valsts kontroles revīzijas ziņojumu / IZM prezentācija Saeimas IKZ komisijā 11.03.2014.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
684
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 30.07.2013. MK sēde:
  IZM informatīvajā ziņojumā Ministru kabinetā norāda, lai nodrošinātu 2012.gada 1.septembrī uzsāktās reformas, ņemot vērā izglītojamo skaitu Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – VIIS) uz 2012.gada 1.septembri, kā arī spēkā esošo normatīvo regulējumu par pedagogu darba samaksu, saskaņā ar aprēķiniem 2013.gadā paredzams 6 042 100 lati ir iztrūkums.
  MK Konceptuāli atbalstīta nepieciešamība rezervēt 6 miljonus latu iztrūkstošā finansējuma nodrošināšanai pedagogu darba samaksai 2013.gadā un turpmākajos gados, kas tiks precizēts izmantojot aktuālākās izglītojamo skaita prognozes un atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam.
 • IZM atbildes vēstule (uz 16.10.2013. pieprasīj.):
  Ministrijas pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes paaugstināšanai no 280 latiem uz 295 latiem (420 euro) apmērā no 2014.gada 1.septembra aprēķinātā finansiālā ietekme ir 2014.gadā ir 5,9 milj. euro, 2015.gadā – 17,9 milj. euro, 2016.gadā - 17,9 milj. euro.
  Ņemot vērā pieejamos (rezervētos) finanšu resursus 62.resorā „Mērķdotācijas pašvaldībām”, 15.resora „Izglītības un zinātnes ministrija” apakšprogrammā 02.01.00 „Profesionālās izglītības programmu īstenošana” (prognozētais valsts finansēto izglītojamo gada vidējais skaits 2014.gadam (22 341) ir mazāks nekā 2013.gada budžetā (23 214), kas rada pedagogu atlīdzības ekonomiju) un saskaņā ar rezolūciju, finansējuma pieprasījumam nepārsniedzot 1,7 milj. euro apmērā 2014.gadā, 11,7 milj euro apmērā 2015.gadā un 11,5 milj. euro apmērā 2016.gadā, līdz ministrijas aprēķinātai kopējai summai, lai nodrošinātu zemākās mēnešalgas likmes pieaugumu no 280 latiem uz 295 latiem (420 euro) pietrūkst: 2014.gadā – 1,2 milj. euro, 2015.gadā – 2,8 milj. euro, 2016.gadā – 2,9 milj. euro.
  03.12.2013 . MK sēde:
  Pieņem zināšanai aprēķināto indikatīvi papildu nepieciešamo finansējumu 2014.gadā līdz 1,2 milj.EUR, 2015.gadā līdz 2,8 milj.EUR un 2016.gadā līdz 2,9 milj.EUR; uzdod IZM līdz 30.06.2014 iesniegt MK informatīvo ziņojumu par 2014.gada sept. – dec. nepieciešamo līdzekļu apmēru mērķdotācijām pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm pedagogu darba samaksas nodrošināšanai pēc informācijas VIIS par bērnu un skolēnu skaitu 2014.gada 27.maijā.
 • Pedagogu darba samaksai (2,5 milj EUR 2014.gadā un 6,7 milj.EUR 2015 gadā un turpmāk.)
  1,2 milj.euro 2014.g., 2,8  milj.euro 2015.g., (2,9 milj.euro 2016.g. un turpmāk),lai nodrošinātu pilnu finansējumu pedagogu darba samaksai atbilstoši noteikumiem Nr.1616 un noteikumiem Nr.1037, tai skaitā piemaksām pedagogu papildu pienākumu nodrošināšanai pilnā (40%) apmērā (atbilstoši MK 03.12.2013. sēdes prot. Nr.64 48.§ 11.punkts)
  T.sk. privātajām izglītības iestādēm (0,6 milj euro atbilstoši 29.10.2013 MK sēdes protokola Nr.56 46§ 34.punktam) . IZM vienlaicīgi akcentēja papildus finansējuma nepieciešamību privātajām izglītības iestādēm arī bāzes pieprasījumā 15.resoram.
  Papildus nepieciešamais līdzekļu apmērs var tikt precizēts pēc informatīvā ziņojuma par 2014.gada septembrim – decembrim nepieciešamo līdzekļu apmēru iesniegšanas Ministru kabinetā (Ministru kabineta 03.12.2013. sēdes protokols Nr.64 48.§ 8.punkts)
  Ja nepiešķir papildus finansējumu, tad esošā finansējuma ietvaros no 2014.g. sept. piemaksas par papildus pienākumiem varēs nodrošināt ~37% apmērā nevis 40%
  1,3 milj.euro 2014.g., 3,9 milj.euro 2015.g., (3,8 milj euro 2016 .g. un turpmāk),lai nodrošinātu finansējumu piemaksām pedagogiem, kuri kvalitātes pakāpes ieguvuši pēc Eiropas sociālā fonda projekta noslēgšanās.
 • * Par šo “Nav noteikts, kā aprēķināma/ nosakāma darba samaksa pedagogiem par darbu izglītojamo brīvlaikā” gan neko citu, izņemot to, ka problēmu risinās jaunais modelis, pateikt šobrīd nevaram
  Par finansējumu, ja bērnus skaita 27.maijā (šis bija kontekstā ar VK ziņojuma secinājumu par 27.maiju, bet tas tagad izskatās ir izņemts no Jolantas atsūtītās versijas)
  Izglītojamos skaits 02.09.2013. salīdzinājumā ar skaitu 27.05.2013. palielinājies par 2 837.
  Ja 2013.gadā finansējums tiktu aprēķināts par pamatu ņemot 27.maija datus, tad pašvaldības saņemtu par aptuveni 0.255 miljoniem Euro mēnesī mazāk (1.02 milj četros mēnešos;3.06 miljoniem euro gadā mazāk)
  2837 izglītojamie * 89.92 euro finansējums vidēji uz 1 bērnu mēnesī = 0.255 milj.euro.
 • Izglītības un zinātnes ministrijas statistika, papildus nepieciešamais finansējums nozarei, viedoklis par Valsts kontroles revīzijas ziņojumu

  1. 1. Izglītības un zinātnes ministrija 11.03.2014.11.03.2014.
  2. 2. Struktūra Statistika 1. Par pedagogu darba samaksas aprēķināšanas jauna modeļa izstrādi un pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika sagatavošanu 2. IZM darbības nepieciešamā finansējuma nodrošināšanā 2013. gadā 3. Papildus nepieciešamais finansējums 2014., 2015. un turpmākajos gados 4. Valsts kontroles revīzijas ziņojums „Valsts līdzekļu izlietojuma likumība, lietderība un efektivitāte, nodrošinot pedagogu atlīdzību”
  3. 3. Pamata un vidējās vispārējās izglītības iestāžu skaita sadalījums pēc skolēnu skaita 1.-12.klasēs 2012./2013.m.g.
  4. 4. Pamata un vidējās vispārējās izglītības iestāžu, izglītojamo skaita un pedagogu skaita izmaiņas (%)
  5. 5. Izglītojamo skaita sadalījums pa klašu grupām vispārējās izglītības dienas apmācības programmās
  6. 6. Pedagogi un izglītojamie vispārējās izglītības iestādēs pa mācību gadiem
  7. 7. Pedagogu skaita sadalījums pēc vecuma vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādēs
  8. 8. Atšķirīga darba samaksa pedagogam par vienu un to pašu darbu (samaksa par likmi Ls) <280 280-300 300-350 350-400 400-450 450< 7236 5426 10761 6483 1263 2023 Atalgojumapar likmisadalījumsuz tarificētiemamatiem
  9. 9. 1. Nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu, pietuvinot pedagogu algas ES vidējām pedagogu algām. 2. Efektīvi un savlaicīgi plānot nepieciešamā finansējuma apjomu mērķdotācijai pedagogu atalgojumam. 3. Atbilstoši izglītības programmai noteikt nepieciešamo pedagogu skaitu izglītības iestādē mācību procesa kvalitatīvam nodrošinājumam. 4. Izstrādāt indikatorus un rādītājus, kas noteiktu adekvātu samaksu pedagogiem par ieguldīto darbu. Pedagogu atalgojums: IZM mērķi
  10. 10. 1. Par pedagogu darba samaksas aprēķināšanas jauna modeļa izstrādi un pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika sagatavošanu: IZM darba grupas izveide un OECD ekspertu pētījuma/ziņojuma izstrāde 1. Lai izstrādātu jaunu pedagogu darba samaksas aprēķināšanas modeli un sagatavotu pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku, ir izveidota darba grupa (IZM Rīkojums Nr.125; 06.03.2014.): • darba grupā ir sociālo un sadarbības partneru, konsultatīvo padomju (KP) deleģēti, kā arī tieši iesaistīto nozaru ministriju nominēti 35 dalībnieki (LIZDA, LIVA, LPD, LDDK, LPS, LLPA, FM, KM, Interešu izglītības KP, KP mazākumtautību izglītības jautājumos, Valsts ģimnāziju asoc., profesionālās izglītības biedrība, IAC, IIC); • darba grupu vada IZM Parlamentārais sekretārs A.Geižāns; • darba grupa uzsāk darbu 17.martā; • Rezultāts - jauns modelis - tiek izstrādāts līdz 2014.gada 15.maijam, līdz 29.maijam tiek izskatīts un izvērtēts IZM vadības sanāksmē, nodrošinot tālāku darbību izstrādātā modeļa aprobācijai un apstiprināšanai • 16.aprīlī darba grupa tiekas ar OECD pētnieku grupas pārstāvjiem
  11. 11. 1. Par pedagogu darba samaksas aprēķināšanas jauna modeļa izstrādi un pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika sagatavošanu: IZM darba grupas izveide un OECD ekspertu pētījuma/ziņojuma izstrāde 2. Modeļa aprobācijas process, t.sk. apspriešana: • sākot ar 2014.gada oktobri, organizējami 25 brīvprātīgo skolu (jo nav piešķirti IZM pieprasītie finanšu līdzekļi aprobācijai) “pilotprojekti”, lai no 2015.gada janvāra līdz aprīlim modeli varētu virtuāli aprobēt visās Latvijas skolās; • līdztekus IZM kopā ar sociālajiem un sadarbības partneriem organizēs pedagogiem modeļa apspriešanu. 3. 2013. gada 9.-10. decembrī Rīgā formāli tika uzsākts Latvijas pievienošanās OECD process. 2013.gada 28.decembrī IZM vienojās ar OECD ekspertiem par atbalstu jauna pedagogu atalgojuma sistēmas/modeļa izstrādē. Vienošanās tiek skatīta Latvijas iestāšanās OECD sarunu kontekstā, t.sk. OECD plānoto ziņojumu par Latvijas izglītības sistēmu.
  12. 12. 1. Par pedagogu darba samaksas aprēķināšanas jauna modeļa izstrādi un pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika sagatavošanu: IZM darba grupas izveide un OECD ekspertu pētījuma/ziņojuma izstrāde OECD ekspertu pētījuma ietvaros plānotais rezultāts: 1) apkopos starptautisko pedagogu darba samaksas sistēmu funkcionalitāti un praksi (vismaz 10 Eiropas Savienības un OECD valstīs) attiecībā uz sabiedriskā sektora pedagogu darba samaksas noteikšanas principiem un finansēšanas sistēmām, tai skaitā: principa "nauda seko skolēnam" īstenošanas praksi, priekšrocības un riskus; fiksētas pedagogu darba samaksas par pilna laika darbu īstenoto praksi, priekšrocības un riskus; starptautisko praksi un zinātnisko pētījumu atzinumus attiecībā uz pedagogu profesionālās darbības kvalitāti un tās novērtēšanu, pedagogu kvalifikācijas, profesionālās kompetences paaugstināšanas un inovāciju ietekmi uz skolotāju darba samaksu; 2) izmantojot Valsts izglītības informācijas sistēmas mikrodatus, izpētīs: pedagoga, izglītības iestādes un pašvaldības līmeņa faktorus, kas ietekmē pedagoga darba samaksu; atšķirības starp pedagogu algas likmēm (par mācību slodzi) izglītības iestādes ietvaros, starp izglītības iestādēm un starp pašvaldībām, kā arī šo atšķirību dinamiku kopš 2009.gada; atšķirības starp pedagogu noslodzi izglītības iestādes ietvaros, starp izglītības iestādēm un starp pašvaldībām, kā arī šo atšķirību dinamiku kopš 2009.gada; atšķirības starp skolotāju kopējo darba samaksu izglītības iestāžu ietvaros, starp izglītības iestādēm un starp pašvaldībām, kā arī šo atšķirību dinamiku kopš 2009.gada. 3) izstrādās divas līdz trīs politikas alternatīvas, izvērtējot to priekšrocības un riskus, pilnveidotās pedagogu darba samaksas sistēmas izveidošanai: • ņemot par pamatu 40 stundu darba nedēļu; • ņemot par pamatu modificēto sistēmu "nauda seko skolēnam" ; •
  13. 13. 1. Par pedagogu darba samaksas aprēķināšanas jauna modeļa izstrādi un pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika sagatavošanu: IZM darba grupas izveide un OECD ekspertu pētījuma/ziņojuma izstrāde 5. OECD pētnieku darba grafiks: • regulāras (ne retāk kā reizi 2 nedēļās) video un telefonkonferences ar IZM atbildīgajiem darbiniekiem; • normatīvo aktu un dokumentu apzināšana (likumi, MK noteikumi, IZM statistika u.c. materiāli, t.sk. citu valstu pieredzes apzināšana); • 2 vizītes Latvijā:  03.-07.03.2014. (tikšanās ar sociālajiem un sadarbības partneriem – LIZDA, LIVA, LPS, LLPA, novadu un pilsētu izglītības pārvalžu vadītājiem, vizīte Cēsīs, Amatas novadā, Jelgavā, Jelgavas novadā (t.sk. skolu apmeklējumi), nozares ministrijās – FM, KM, EM);  16.04.2014. - tikšanās ar darba grupu; • Pētījuma/ziņojuma izstrāde: pirmais projekts – 2014.gada aprīļa beigas, galaziņojums - iesniegts IZM līdz 2014.gada 30.jūnijam.
  14. 14. 2. IZM darbības nepieciešamā finansējuma nodrošināšanā Lēmumi 2013.gadā 30.07.2013. MK sēde • IZM informatīvajā ziņojums Ministru kabinetā. IZM norāda 2012.gada 1.septembrī uzsāktās reformas, kā arī spēkā esošo normatīvo regulējumu par pedagogu darba samaksu  saskaņā ar aprēķiniem 2013.gadā paredzams 6 042 100 lati ir iztrūkums. • MK konceptuāli atbalsta nepieciešamību rezervēt 6 miljonus latu iztrūkstošā finansējuma nodrošināšanai pedagogu darba samaksai 2013.g. un turpmāk. 27.08.2013. MK sēde • MK apstiprina grozījumus noteikumos Nr. 1616 un Nr. 836. • Samazināts rezervētais finansējums 2014.g. un turpmāk no 6 milj. uz 3 milj. 20.09.2013 •IZM nosūtīja Valsts kancelejai informatīvo ziņojumu „Informatīvais ziņojums par pedagogu kvalitātes pakāpju piešķiršanas kārtību…” 24.09.2013. MK sēde • Veikta pārdale 6.2 milj. 2013.gadā (t.sk. 3.5 milj. no FM un 2.7 milj. no IZM progr.); Apstiprināts mērķdotācijas sadalījums 2013.g.sept-nov. 16.10.2013. MP rezol. Nr.111-1/99 Iesniegts Finanšu ministrijā papildu nepieciešamā finansējuma pieprasījums pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes paaugstināšanai no 280 latiem uz 295 latiem (420 euro) apmērā no 2014.gada 1.septembra, papildu finansējuma pieprasījumam nepārsniedzot 1,7 milj. euro apmērā 2014.gadā, 11,7 milj euro apmērā 2015.gadā un 11,5 milj. euro apmērā 2016.gadā
  15. 15. Lēmumi 2013.gadā IZM atbildes vēstule (uz 16.10.2013. pieprasīj.) • Līdz IZM aprēķinātai kopējai summai, lai nodrošinātu zemākās mēnešalgas likmes pieaugumu no 280 latiem uz 295 latiem (420 euro) pietrūkst: 2014.gadā – 1,2 milj. euro, 2015.gadā – 2,8 milj. euro, 2016.gadā – 2,9 milj. euro. 18.10.2013 •Par nepieciešamo finansējumu privātajām izglītības iestādēm IZM 18.oktobrī nosūtīja FM un TM saskaņošanai MK rīk. projektu par pārdali, kā arī iesniedza priekšlikumu līdzekļu pārdalei 2.lasījumā. 29.10.2013 . MK sēde • Uzdod IZM mēneša laikā sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par izveidojušos situāciju ar trūkstošo finansējumu 2013./2014. mācību gadā pedagogu darba samaksas nodrošināšanai privātajās mācību iestādēs. 03.12.2013 . MK sēde • iesniegts un izskatīts Informatīvais ziņojums; • uzdots IZM iesniegt izskatīšanai MK rīkojuma projektu Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām, 2014.gada janvārim – augustam paredzot finansējumu papildu pienākumu nodrošināšanai 40% apmērā no mācību stundu plāna īstenošanai aprēķinātās mērķdotācijas. •uzdod IZM līdz 30.06.2014 iesniegt MK informatīvo ziņojumu par 2014.gada sept. – dec. nepieciešamo līdzekļu apmēru mērķdotācijām pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm pedagogu darba samaksas nodrošināšanai pēc 2. IZM darbības nepieciešamā finansējuma nodrošināšanā
  16. 16. 3. Papildus nepieciešamais finansējums 2014.g. un priekšlikumi budžeta bāzei saistībā ar mērķdotācijām un pedagogu darba samaksu KOPĀ 2015.gadā: 15 milj.euro (t.sk 8,3 milj.euro uzturēšanas izdevumiem un 6,7 milj.euro pedagogu darba samaksai), t.sk: Uzturēšanas izdevumiem: 1) 8,3 milj. euro 2015.g. un turpmāk, lai nodrošinātu speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu, internātskolu un Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēto attīstības un rehabilitācijas centru uzturēšanas izdevumus atbilstoši MK noteikumos Nr.825 noteiktajam normatīvam (šobrīd tiek nodrošināts tikai par 79,8 %) 18.03. MK lemj par budžeta bāzi 2015.-2017.g.
  17. 17. Pedagogu darba samaksai (2,5 milj EUR 2014.gadā un 6,7 milj.EUR 2015 gadā un turpmāk) 2) 1,2 milj.euro 2014.g., 2,8 milj.euro 2015.g., (2,9 milj.euro 2016.g. un turpmāk), lai nodrošinātu pilnu finansējumu pedagogu darba samaksai atbilstoši noteikumiem Nr.1616 un noteikumiem Nr.1037, tai skaitā piemaksām pedagogu papildu pienākumu nodrošināšanai pilnā (40%) apmērā (atbilstoši MK 03.12.2013. sēdes prot. Nr.64 48.§ 11.punkts)  T.sk. privātajām izglītības iestādēm (0,6 milj euro atbilstoši 29.10.2013 MK sēdes protokola Nr.56 46§ 34.punktam) . IZM vienlaicīgi akcentēja papildus finansējuma nepieciešamību privātajām izglītības iestādēm arī bāzes pieprasījumā 15.resoram.  Papildus nepieciešamais līdzekļu apmērs var tikt precizēts pēc informatīvā ziņojuma par 2014.gada septembrim – decembrim nepieciešamo līdzekļu apmēru iesniegšanas Ministru kabinetā (Ministru kabineta 03.12.2013. sēdes protokols Nr.64 48.§ 8.punkts)  Ja nepiešķir papildus finansējumu, tad esošā finansējuma ietvaros no 2014.g. sept. piemaksas par papildus pienākumiem varēs nodrošināt ~37% apmērā nevis 40%. 3) 1,3 milj.euro 2014.g., 3,9 milj.euro 2015.g., (3,8 milj euro 2016 .g. un turpmāk), lai nodrošinātu finansējumu piemaksām pedagogiem, kuri kvalitātes pakāpes ieguvuši pēc Eiropas sociālā fonda projekta noslēgšanās. 3. Papildus nepieciešamais finansējums 2014.g. un priekšlikumi budžeta bāzei saistībā ar mērķdotācijām un pedagogu darba samaksu 18.03. MK lemj par budžeta bāzi 2015.-2017.g.
  18. 18. 3. Papildus nepieciešamais finansējums 2014-15.g. milj.euro Nepieciešamais finansējums pedagogu darba samaksai 2014.g. sept- dec 2015.g. I Apstiprinātais finansējums (Mērķdotācijas (62.resors)) 100,6 302,3 Nepieciešamais finansējums; t.sk. 101,2 304,5 Tādā pašā līmenī kā 2014.gada janv-aug 95,6 286,8 Zemākās mēnešalgas likmes pieaugumam (līdz 420 EUR) 4,9 14,6 JPI - Pirmsskolas pedagogiem papildu 2 stundu apmaksai 0,4 1,7 JPI - Mācību priekšmeta "Svešvaloda" apguve no 1.klases 0,3 1,4 Starpība (papildus nepieciešams, lai nodrošinātu pilnu finansējumu (t.sk. papildus pienākumiem pilnus 40%) -0,6 -2,2 Papildus nepieciešams piemaksām pedagogiem, kuri kvalitātes pakāpes ieguvuši pēc ESF projekta -1,3 -3,9 KOPĀ Papildus nepieciešams mērķdotācijām (62.resors) -1,9 -6,1 II Papildus nepieciešams Privātajām iestādēm (15.resors) -0,6 -0,6 Deficīts -0,8 -0,8 Pārdale no 12.00.00 programmas 0,2 0,2 III Kopā papildus nepieciešams -2,5 -6,7 t.sk. 62.resors -1,9 -6,1 t.sk. 15.resors -0,6 -0,6
  19. 19. 4. Valsts kontroles revīzijas ziņojums „Valsts līdzekļu izlietojuma likumība, lietderība un efektivitāte, nodrošinot pedagogu atlīdzību” un IZM darbības IZM īstenotā politika pedagogu darba samaksas un kvalitātes novērtēšanas jomā VK viedoklis IZM darbības Papildu nepieciešamais finansējums politikas īstenošanai bija paredzēts tikai Pedagogu darba samaksas paaugstināšanas programmā 2006.-2010.gadam. Nebija izstrādāti Pamatnostādņu 2007.- 2013.gadam veicamie pasākumi. Lai nodrošinātu Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam uzdevumu īstenošanu, IZM līdz 01.02.2015. izstrādās konkrētu veicamo pasākumu kopumu un tam nepieciešamo finansējumu. ESF projektā “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” visiem pedagogiem netika nodrošinātas līdzvērtīgas tiesības iegūt kvalitātes pakāpes. IZM izstrādās jaunu normatīvo regulējumu “Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas kārtība”. IZM rīcība nav vērsta uz izglītības iestādēs trūkstošo pedagogu nodrošināšanu un pedagogu izglītošanas plānošanu ilgtermiņā. IZM līdz 01.09.2015. izstrādās kārtību pedagoģiskā personāla plānošanā, dokumentēs informācijas izvērtējumu par nepieciešamo pedagogu skaitu un specializāciju.
  20. 20. 4. Valsts kontroles revīzijas ziņojums „Valsts līdzekļu izlietojuma likumība, lietderība un efektivitāte, nodrošinot pedagogu atlīdzību” un IZM darbības VIIS datu izmantošana mērķdotāciju aprēķinā VK viedoklis IZM darbības IZM nav nodrošinājusi, ka VIIS ir iestrādāti kontroles mehānismi, lai mērķdotāciju aprēķinā tiktu izmantoti faktiskajai situācijai atbilstoši dati. IZM līdz 01.09.2014. izstrādās kārtību par VIIS uzturēšanu, datu kvalitātes un pareizības pārbaudi un analīzi, sistēmas izmaiņu vadību, kā arī tiks novērsta iespēja labot informāciju iepriekšējos periodos. IZM mērķdotāciju aprēķinā lieto izglītojamo skaitu, kas nav pieejams VIIS. Ja pašvaldība, ievadot datus, ir kļūdījusies, IZM pēc kļūdas konstatēšanas no pašvaldībām pieņem kļūdu labojumus. t.i., vēstuli no attiecīgās pašvaldības. Procedūru aprakstīsim iekšējā kārtībā.
  21. 21. 4. Valsts kontroles revīzijas ziņojums „Valsts līdzekļu izlietojuma likumība, lietderība un efektivitāte, nodrošinot pedagogu atlīdzību” un IZM darbības Mērķdotācijas pedagogu darba samaksai plānošana, aprēķināšana, sadale un uzraudzība VK viedoklis IZM darbības IZM, sadalot mērķdotāciju pašvaldībām, nevienā gadījumā nav ņēmusi vērā mērķdotāciju atlikumu pašvaldībās, kas 13 apmeklētajām pašvaldībām bija: uz 31.12.2011. Ls 1 179 489, uz 31.12.2012. Ls 859 065. IZM atbalsta VK ierosinājumu gada beigās pašvaldībām piešķirto, bet atbilstoši mērķim neizmantoto finansējumu atmaksāt atpakaļ valsts budžetā, taču vienlaikus uzskata, ka pašvaldību vadītāji un mācību iestāžu direktori ir tie, kuriem jāuzņemas atbildība par piešķirtā finansējuma izlietojumu. IZM nav nodrošinājusi, ka pašvaldības no mērķdotācijas izmaksātu tikai pedagogu darba samaksu un tikai no atbilstošas budžeta programmas . No 2012.gadā pašvaldībām piešķirtā mērķdotāciju kopējā apjoma – 188,9 miljoniem latu – VK konstatētās neatbilstības Ls 52 631 ir 0,027% no kopējā apjoma, bet 2013.gadā konstatētās neatbilstības Ls 43 834 ir 0,022% no kopējās gada mērķdotāciju summas – 198,6 miljoniem latu. IZM nav nodrošinājusi, ka pašvaldības maksājumus pedagogu darba samaksai veic tikai no Valsts kases kontiem. Šobrīd esošais regulējums nosaka “pašvaldības mērķdotācijas saņemšanai un izdevumu veikšanai atver jaunu vai norāda esošu kontu Valsts kasē”.
  22. 22. Funkcionalitāte izglītojamo skaita apstiprināšanai PAŠVALDĪBAI veidojas viena atskaite par visām novada iestādēm, kuru tā APSTIPRINA līdz ar to, iesniedzot informāciju IZM IZM atskaites, kurās ir izglītojamo skaits valsts mērķdotācijas aprēķināšanai 3.līmenis 1.līmenis 2.līmenis IZM APSTIPRINA datu saņemšanu katram novadam un no šī brīža izglītojamo skaita atskaite būs bloķēta
  23. 23. Plānotie uzlabojumi (VIIS) VIIS koncepcijā plānotā pilnveide uzlabos resora vajadzībām nepieciešamo datu izguves kvalitātes procesus, kā arī palielinās dažādu datu apmaiņas procedūras. Paralēli koncepcijā plānotajam, IZM veic regulāru izmaiņu pieprasījumu pārvaldību valsts budžeta līdzekļu ietvaros, tādā veidā arī nodrošinot operatīvu kļūdu novēršanu. Plānots izstrādāt VIIS uzturēšanas kārtību un veikt grozījumus VIIS datu kvalitātes kontroles kārtībā. Esam nodrošinājuši informācijas nemainīgumu izglītības iestādes līmeņa atskaitēs.
  24. 24. 4. Valsts kontroles revīzijas ziņojums „Valsts līdzekļu izlietojuma likumība, lietderība un efektivitāte, nodrošinot pedagogu atlīdzību” un IZM darbības Pedagogu darba samaksas sistēma VK viedoklis IZM darbības Nav noteikta vienota kārtība un kritēriji, kas jāievēro pašvaldībām, sadalot mērķdotāciju starp pašvaldības izglītības iestādēm. IZM saskaņā ar „„Informatīvais ziņojums „Par pasākumiem, kas tiksInformatīvais ziņojums „Par pasākumiem, kas tiks veikti, lai Izglītības un zinātnes ministrija būtiskiveikti, lai Izglītības un zinātnes ministrija būtiski uzlabotu finanšu līdzekļu plānošanu, finanšu sistēmasuzlabotu finanšu līdzekļu plānošanu, finanšu sistēmas sakārtošanu un budžeta līdzekļu izlietošanas kontroli,sakārtošanu un budžeta līdzekļu izlietošanas kontroli, aprēķinot un sadalot līdzekļus pedagogu darbaaprēķinot un sadalot līdzekļus pedagogu darba samaksai turpmāk un par izveidojušos situāciju arsamaksai turpmāk un par izveidojušos situāciju ar trūkstošo finansējumu 2013./2014. mācību gadātrūkstošo finansējumu 2013./2014. mācību gadā pedagogu darba samaksas nodrošināšanai privātajāmpedagogu darba samaksas nodrošināšanai privātajām izglītības iestādēm””izglītības iestādēm”” ir sagatavojusi grozījumus MK noteikumos Nr.1616 un 836, tādejādi nodrošinot : skolēnu savlaicīgu uzskaiti un ievadīto datu kontroli; kvalitātes piemaksu pedagogiem (3.,4.,5.pak.) apjoma noteikšanu, stingrāku kontroli mērķdotācijas pārdalei pašvaldībās; vairāku izglītības programmu fin. koeficientu Pedagogi par izmaiņām darba samaksā tiek informēti septembra beigās vai oktobra sākumā, tādējādi pārkāpjot Darba likuma normu, ka par jaunu darba normu noteikšanu paziņo ne vēlāk kā mēnesi iepriekš. Nav noteikta vienota darba laika uzskaite pedagogiem. Nav noteikts, kā aprēķināma/ nosakāma darba samaksa pedagogiem par darbu izglītojamo brīvlaikā*.
  25. 25. Citi pasākumi • IZM ID ir izveidota darbinieku grupa, kas regulāri uzrauga un analizē VIIS pieejamos datus (tarifikācijas dati, pedagogu slodzes, sadale pašvaldībās, atalgojumu apjoms u.c.), t.sk. pieprasītās informācijas no pašvaldībām (piem., “proporcijas “ ievērošana un plānotie pasākumi tās ievērošanā). • 2013.gada septembrī – oktobrī veiktas IKVD pārbaudes skolās (datu uzskaite VIIS, īpaši tālmācības un vakara (klātienes un neklātienes) izglītības programmās, t.sk. privātajās izglītības iestādēs); • IZM sagatavoja un iesniedza MK informatīvo ziņojumu par pedagogu darbības kvalitātes novērtēšanas procesu, tas tika nodots saskaņošanai ar FM, lai izvērtētu finanšu ietekmi, un šobrīd ir sagatavoti izsludināšanai VSS attiecīgi MK noteikumi. • Svarīgi ievērot, ka IZM savu darbību saista ar MK izskatīto un zināšanai 2013.gada 28.maijā pieņemto Informatīvo ziņojumu „Vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sasaistes programma”, tās izstrāde un ieviešana un 2012.gadā ar LIZDA un LIVA parakstīto Sadarbības memoranda nosacījumu izpildi
  26. 26. Paldies! Jautājumi?
  27. 27. 1. Par pedagogu darba samaksas aprēķināšanas jauna modeļa izstrādi un pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika sagatavošanu: IZM darba grupas izveide un OECD ekspertu pētījuma/ziņojuma izstrāde 4. OECD pētījuma eksperti ir internacionāla komanda/dažādu valstu pētnieki un eksperti: • Richard Yelland (Lielbritānija), Head of the Policy Advice and Implementation Division of the Directorate for Education and Skills OECD, • Dr. Mihails Hazans (Latvija), Faculty of Economics and Management at the University of Latvia , • Gaby Hostens (Beļģija), former Director-general at the Flemish Ministry of Education and Chair of the OECD education Committee from 1997 to 2000, • Maciej Jakubowski (Polija), University of Warsaw and recently Under- secretary of state (deputy minister) at the Polish Ministry of National Education • Marco Kools (Nīderlane), Policy Analyst at the OECD directorate for Education and Skills.

  ×