Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Jaunās politikas iniciatīvasIzglītības un zinātnes ministrija2013.gada 12.jūnijs
Kopējais papildus nepieciešamais finansējums24 Izglītības un zinātnes ministrijas jaunajām politikas iniciatīvām(kurām tie...
1. Vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu motivācijas,atalgojuma un profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana...
Lai nodrošinātu pedagogu darba samaksaslīdzekļu sadales un pārdales caurskatāmībuun izlīdzinātu lielo diferenciāciju starp...
Kā pirmo soli reformām IZM piedāvā no 2013.gada 1.septembra, lai atbalstītu mazās skolas(izņemot republikas pilsētas), att...
2. Kā nākamo soli reformām IZM piedāvā:pakāpenisku pedagogu atalgojuma paaugstināšanu pirmsskolas izglītības iestāžu pedag...
Soļi, kuri paredzēti īstenot, nodrošina pārejuuz citu pedagogu darba laika noteikšanu undarba samaksas aprēķināšanu atbils...
40 stundu nedēļa jeb 1 slodze=1 pedagogsI.bloks kontaktstundasII.bloks mācību procesanodrošināšanaStundu plānošanaĪstermiņ...
Izglītības un zinātnes ministrijai nepieciešamais papildus finansējums 4 soļuīstenošanai2013 2014 2015 20161.solis – no 20...
1.Prioritātes papildus finansējuma sadalījums par resoriem0100000002000000030000000400000005000000060000000700000002014.ga...
1.Prioritātes papildus finansējuma sadalījums par resoriem0200040006000800010000120002014.gads 2015.gads 2016.gadsLs4 104L...
47,97%33,56%0,31%0,04%18,12%2014.gads62.resors„Mērķdotācijaspašvaldībām”15. resors „Izglītības unzinātnes ministrija”18.re...
2. Atbalsta palielināšana profesionālās ievirzes sporta izglītībasprogrammu īstenošanaiMērķis – pakāpeniska valsts budžeta...
3. Zinātnes bāzes finansējumsMērķis – zinātnes bāzes finansējuma palielināšana, lai sekmētu Latvijas zinātnes un pētniecīb...
4. Studiju izmaksu koeficientu minimāli nepieciešamā apmēranodrošināšana kvalitatīva studiju procesa īstenošanai un akadēm...
5. Atbalsta pasākumi jauniešu sociālās iekļaušanas veicināšanaiMērķis - uzlabot sociālās atstumtības riskam pakļauto jauni...
6. Latviešu valodas apguves un pilnveides sistēmas nodrošināšanaMērķis - sekmīgi turpināt un attīstīt valsts valodas polit...
7. ESF stipendiju aizvietošana profesionālajā izglītībāMērķis - uzlabot sākotnējās profesionālās izglītības programmu piev...
8. Obligātā peldētapmācība vispārizglītojošo skolu 1.-4. klašuaudzēkņiemMērķis - palielināt izglītojamo iesaistīšanos vese...
9. Visaptveroša izglītības kvalitātes monitoringa un metodiskāatbalsta sistēma (dabaszinātņu priekšmetu mācīšanas kvalitāt...
10. Atbalsts pārejai uz pilnībā no valsts finansētām pilna laikadoktorantūras studijāmMērķis - pakāpeniski pāriet uz pilnī...
11. Latvijas dalības Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbībasvalsts statusā nodrošināšanaMērķis - veicināt un attīstīt...
12. Atašejs Lielbritānijā un Īrijā sadarbībai ar diasporu izglītībasjomāMērķis - Izglītības jautājumu risināšana gan Lielb...
13. Mācību priekšmeta "Svešvaloda" apguve no 1.klasesMērķis - nodrošināt priekšnoteikumus, lai katrs bērns var apgūt viņam...
14. Latvijas Zinātnes padomes granti fundamentālajiem unlietišķajiem pētījumiemMērķis – papildus finansējuma piesaiste, la...
15. Bilaterālās sadarbības projektiMērķis - veicināt Latvijas un sadarbības valsts zinātnisko institūtu, centru un laborat...
16. Dalība starptautiskajos izglītības pētījumosMērķis - nodrošināt Latvijas dalību OECD pētījumos, kas sekmēs izglītības ...
17. Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportāMērķis - naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā izmaksai pieejamo...
18. Ārzemēs dzīvojošo Latvijai piederīgo identitātes uzturēšana. Atbalstanodrošinājums diasporai. Reemigrācijas veicināšan...
19. Valsts pētījumu programmasMērķis - Saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 35.pantu valsts pētījumu programmas ir valst...
20. Pabalstu izmaksa par mūža ieguldījumu sportāMērķis - sniegt atbalstu Latvijas sporta veterāniem un bijušajiem olimpieš...
21. Nacionālo sporta bāžu darbības stiprināšanaMērķis - paredz valsts dotācijas apmēra palielinājumu nacionālajām sporta b...
22. Atbalsts nacionālas studiju kvalitātes novērtēšanas aģentūrasizveidošanaiMērķis - sniegt atbalstu nacionālas studiju k...
23. Valsts budžeta dotācijas atjaunošana zinātniskās darbībasattīstības nodrošinājumam augstskolās un koledžāsMērķis - atj...
24. Tirgus orientētie pētījumiMērķis - veicināt zinātnes saistību ar ražošanu, t.i. jaunu, konkurētspējīgu produktu ievieš...
Paldies!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Izglītības un zinātnes ministrijas jaunās politikas iniciatīvas

1,749 views

Published on

Izglītības un zinātnes ministrijas jaunās politikas iniciatīvas 12.06.2013. www.lizda.lv

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Izglītības un zinātnes ministrijas jaunās politikas iniciatīvas

 1. 1. Jaunās politikas iniciatīvasIzglītības un zinātnes ministrija2013.gada 12.jūnijs
 2. 2. Kopējais papildus nepieciešamais finansējums24 Izglītības un zinātnes ministrijas jaunajām politikas iniciatīvām(kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem)2014.gads 2015.gads 2016.gads93 752 730 142 153 406 202 640 883050 000 000100 000 000150 000 000200 000 000250 000 0002014.gads 2015.gads 2016.gadsLs 93 752 730Ls 142 153 406Ls 202 640 883
 3. 3. 1. Vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu motivācijas,atalgojuma un profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmassasaistes programma (Motivācijas programma)Mērķis - izveidot vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālāsdarbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas sasaisti:1) palielināt kopējo valsts budžeta finansējumu izglītības programmu īstenošanai, tādējādi radotiespēju pedagogu darba samaksas palielināšanai atbilstoši pedagogu darba rezultātu kvalitātei, pedagogudarba laika noteikšana un atalgojuma aprēķināšanas modelēšana un aprobācija;2) palielināt valsts budžeta finansējumu pedagogu konkurētspējas paaugstināšanas atbalstapasākumiem, t.sk. motivējošas un atbalstošas darba vides izveidei, iekļaujot arī sociālo atbalstu.Plānošanas dokumenti: 2013.gada 28.maija MK sēdē izskatīts „Informatīvais ziņojums "Vispārējās un profesionālās izglītībaspedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sasaistesprogramma"” (dok. reģ. nr. TA- 1140). 2012.gada 4.jūlijā Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībasun arodbiedrības ,,Latvijas izglītības vadītāju asociācija" parakstīts Memorands par atklātu un efektīvusadarbību pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanasprogrammas saskaņošanai.Finansējums LATOS – PA VISIEM RESORIEM KOPĀ:2013 2014 2015 2016Pieejamais Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus233 133 913 240 324 969 9 993 066 240 384 355 45 830 502 240 432 887 99 763 086
 4. 4. Lai nodrošinātu pedagogu darba samaksaslīdzekļu sadales un pārdales caurskatāmībuun izlīdzinātu lielo diferenciāciju starpzemāko un augstāko samaksu par likminovados un republikas pilsētās, ir jāveicreformas
 5. 5. Kā pirmo soli reformām IZM piedāvā no 2013.gada 1.septembra, lai atbalstītu mazās skolas(izņemot republikas pilsētas), attīstīt iekļaujošās izglītības principus un atbalstīt bērnu arīpašām izglītības vajadzībām integrāciju, mainīt koeficientu apmērus, tādējādi uzsākot esošāssistēmas vienkāršošanu un nodrošinot finanšu pārdales caurskatāmību:palielināt vispārējās pamatizglītības programmas izglītības pakāpes koeficientu 1. – 4.klasei no0,75 uz 1 izglītības iestādēs (izņemot republikas pilsētās), kur izglītojamo skaits ir 100 vai mazāk(diskutējams)iezīmēt finansējumu 4. un 5.kvalitātes pakāpeipalielināt koeficientu, kas piemērots skolēnu (bērnu) skaitam, speciālās izglītības programmāsspeciālās izglītības iestādēs (bez internātskolas), speciālās izglītības klasēs (grupās) vai integrētivispārējās izglītības iestādēs no 1,6 uz 2,5apmaksāt papildus pienākumu 2 stundas bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanānodarbinātajiem pirmsskolas izglītības pedagogiemmainīt (paaugstināt) skolēnu, pedagogu attiecību pilsētās no 10,2 uz 11, tas dod ietaupījumufinansējumam pedagogu mērķdotācijai, bet samazina nepieciešamo likmju skaitusamazināt Pedagoģiskās un sociālās korekcijas izglītības programmas koeficientu no 1,47 uz 1,2,nodrošinot finansējumu atbalsta pasākumiem, kas nepieciešami visiem skolēniempārskatīt „blīvuma” koeficientu, samazinot to no 1,3 uz 1,2tiem novadiem, kuros bērnu skaits uzvienu kvadrātkilometru ir 0,5 un mazāksamazināt Mācību priekšmetu padziļinātās apguves programmu koeficientu no 1,3 uz 1,2,izņemot mūziku
 6. 6. 2. Kā nākamo soli reformām IZM piedāvā:pakāpenisku pedagogu atalgojuma paaugstināšanu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem,vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu atalgojuma sistēmas principu savietošanu,tādējādi izlīdzinot vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu gada darba slodziizglītības iestāžu un pedagoga darba laika noteikšanas atbilstoši Darba likumam (40 stundudarba nedēļa) modeļa pilotēšanu un aprobēšanupedagogu profesionālās darbības kvalitātes paaugstināšanu, t.i., atbalstu profesionālāskompetences pilnveidei un izglītības iestāžu vadītāju (direktoru, vietnieku) novērtēšanaspilotēšanu (novērtēšana iekļauta izglītības iestāžu akreditācijas procesā)modernas mācību un darba vides nodrošināšanu, t.i., izglītības procesā nepieciešamo mācībulīdzekļu nodrošinājumu, ietverot arī digitālo mācību līdzekļu izveidi, mūzikas un mākslas apguvesinstrumentu fonda atjaunošanu, kā arī izglītības iestādes bibliotēkas fonda nodrošināšanusekmīgai mācību procesa īstenošanaiIZM, turpinot reformas, piedāvā trešo soli - no 2014.gada 1.septembra palielināt zemākomēneša algas likmi no 280 Ls uz 310 Ls, vienkāršojot principa "nauda seko skolēnam"ievērošanu, līdztekus palielinot skolēnu/pedagogu attiecību un samazinot koeficientus, lainodrošinātu līdzekļu pārdali tur, kur saņem vismazākSavukārt ceturto soli darbību turpināšanai paredz no 2015.gada 1.septembra 30 stundu darbanedēļas ieviešanu pie samaksas 4 lati par stundu (480 Ls), vienkāršojot principa "nauda sekoskolēnam" ievērošanu. Skolēnu/pedagogu attiecību plānots mainīt pakāpeniski, ievērojotdemogrāfisko situāciju Latvijā, ekonomisko izaugsmi, t.sk. reģionos ar mazu iedzīvotāju skaitu,blīvumu
 7. 7. Soļi, kuri paredzēti īstenot, nodrošina pārejuuz citu pedagogu darba laika noteikšanu undarba samaksas aprēķināšanu atbilstoši Darbalikumam, t.i., 40 stundu darba nedēļu.Pedagogu darba laiks veidojas no trīs daļām:kontaktstundas (tiešais darbs ar skolēniem),pedagoģiskais un metodiskais darbs skolā unlaiks izglītības iestādes vadītāja rīcībā
 8. 8. 40 stundu nedēļa jeb 1 slodze=1 pedagogsI.bloks kontaktstundasII.bloks mācību procesanodrošināšanaStundu plānošanaĪstermiņa ( stundas )un ilgtermiņa ( tematiskais) plānošanaSekošana Jauninājumiem nozareMetodiskais darbs-iepazīšanas ar mācību līdzekliPārbaudes darbi/k.d.Mājas darbu labošanaResursus atlaseSatura atlaseSkolēnu mācību sasniegumu datu analīze un lēmumu pieņemšana stundāmPraktisko un laboratorijas darbu , iekārtu pārbaude un sagatavošanaIzdales un mācību materiālu veidošana stundāmTehnoloģiju izmantošanas plānošanaMācību videi nepieciešamo materiālu veidošanaIII.-IV.bloksIII –IV bloksIII. Skolas darbaorganizēšana/direktorarīcībāIV. Sadarbība arvecākiem un„KOMŪNU”Supervīzijas individuālās un skolotāju grupāmPrakšu vadīšanaProfesionālā pilnveide- tālākizglītība, pašvirzīta, dalībakonferencēs, Skolotāju radošie konkursi,studentiemDalība projektosDarbs ar talantīgajiem bērniemDarbs ar skolēniem zemiem mācību sasniegumiemSadarbība ar atbalsta personālu- sociālais pedagogs,psihologs u.c.Aizvietošana – blakus īpaši apmaksātajiempienākumiemSadarbība ar kolēģiem - starppriekšmetu saiknesnodrošināšanai, MK darbs un vadība, īpaši veidotugrupu vadīšana, dalīšanās pieredzē ar kolēģiem,skolēnu attīstības plānošana rezultātu analīze,Dalība sēdes, sanāksmes, skolas padomē darbībaOlimpiādes, sporta spēles,Piedalīšanās pilsētas, novada, valsts pasākumos,Saziņa sociālos tīklos, e-komunikācija,Vecāku sapulces4.-5.kvalitātes pakāpes pienākumi skolotājiemSkolas tēla veidošana un reklāma, jaunuaudzēkņu piesaistei- skola konkurētspējascelšanaPašpārvalde skolēnuDrošība- pasākumos dežūrās????DažādiPulciņi, skolas tradīciju kopšana, muzeji,bibliotēkas,Mentordarbība - 4.kvalitātes pakāpesskolotājiem
 9. 9. Izglītības un zinātnes ministrijai nepieciešamais papildus finansējums 4 soļuīstenošanai2013 2014 2015 20161.solis – no 2013.gada 1.septembra pārskatītkoeficientu apmērus0 3 570 253 3 248 639 3 359 8432.solis – no 2014.gada 1.janvāra pakāpeniskapedagogu atalgojuma paaugstināšana atbilstošidarba kvalitātei un profesionālā un sociālāatbalsta nodrošināšana, nepalielinot samaksupar likmi3.solis - no 2014.gada 1.septembra palielinātzemāko mēneša algas likmi no 280 Ls uz 310 Ls,vienkāršojot principa "nauda seko skolēnam"ievērošanu, līdztekus palielinotskolēnu/pedagogu attiecību un samazinotkoeficientus, lai nodrošinātu līdzekļu pārdalitur, kur saņem vismazāk0 4 576 552 9 153 10479 797 9994.solis - paredz no 2015.gada 1.septembra 30stundu darba nedēļas ieviešanu pie samaksas 4lati par stundu (480 Ls), vienkāršojot principa"nauda seko skolēnam" ievērošanu0 0 25 872 764IZM kopā 1.prioritāte 0 8 146 805 38 274 507 83 157 842
 10. 10. 1.Prioritātes papildus finansējuma sadalījums par resoriem0100000002000000030000000400000005000000060000000700000002014.gads 2015.gads 2016.gadsLs4 793 316Ls30 270 038Ls68 419 55762.resors „Mērķdotācijas pašvaldībām”02000000400000060000008000000100000001200000014000000160000002014.gads 2015.gads 2016.gadsLs3 353 489Ls8 004 469Ls14 738 28515. resors „Izglītības un zinātnes ministrija”0200004000060000800001000001200002014.gads 2015.gads 2016.gadsLs31 467Ls67 921Ls116 45318.resors „Labklājības ministrija”
 11. 11. 1.Prioritātes papildus finansējuma sadalījums par resoriem0200040006000800010000120002014.gads 2015.gads 2016.gadsLs4 104Ls10 844Ls11 02819.resors „Tieslietu ministrija”0200000040000006000000800000010000000120000001400000016000000180000002014.gads 2015.gads 2016.gadsLs1 810 690Ls7 477 230Ls16 477 76322.resors „Kultūras ministrija”
 12. 12. 47,97%33,56%0,31%0,04%18,12%2014.gads62.resors„Mērķdotācijaspašvaldībām”15. resors „Izglītības unzinātnes ministrija”18.resors „Labklājībasministrija”19.resors „Tieslietuministrija”22.resors „Kultūrasministrija”66,05%17,47%0,15%0,02%16,31%2015.gads62.resors„Mērķdotācijaspašvaldībām”15. resors „Izglītības unzinātnes ministrija”18.resors „Labklājībasministrija”19.resors „Tieslietuministrija”22.resors „Kultūrasministrija”68,58%14,77%0,12%0,01%16,52%2016.gads62.resors „Mērķdotācijaspašvaldībām”15. resors „Izglītības unzinātnes ministrija”18.resors „Labklājībasministrija”19.resors „Tieslietuministrija”22.resors „Kultūrasministrija”1.Prioritātes papildus finansējuma procentuālais sadalījums pa gadiem un resoriem
 13. 13. 2. Atbalsta palielināšana profesionālās ievirzes sporta izglītībasprogrammu īstenošanaiMērķis – pakāpeniska valsts budžeta finansējuma palielināšana, kas ekonomiskās un finanšu krīzes ietekmē2009.gadā tika samazināts par 65,28%, akreditēto profesionālo ieviržu sporta izglītības iestāžu nodarbinātopedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām līdz 100% (2014.gadā -līdz 85%, no 2015.gadā līdz 2020.gadā 100%), tādejādi:1) palielinot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās (attiecīgi arī sportiskās, veselīgu unaktīvu dzīvesveidu veicinošās aktivitātēs) iesaistīto bērnu un jauniešu skaitu,2) veicinot talantīgo jauno sportistu sagatavošanas sistēmu (atlasi, trenēšanu un dalību sportasacensībās).Plānošanas dokumenti: 27.12.2011. MK noteikumi Nr.1036 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītībasprogrammas". 28.07.2009. MK noteikumi Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi". Sporta politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam (šobrīd projekts, kurš izsludināts 2013.gada 28.martaValsts sekretāru sanāksmē (prot. Nr.12. 19.§, VSS – 308). Latvijas Nacionālās sporta padomes 2013.gada 24.maija sēdes lēmums (prot.Nr.2 8.3.§).Finansējums LATOS:2013 2014 2015 2016Pieejamais Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus3 862 123 3 862 123 2 338 144 3 862 123 4 576 990 3 862 123 5 051 182
 14. 14. 3. Zinātnes bāzes finansējumsMērķis – zinātnes bāzes finansējuma palielināšana, lai sekmētu Latvijas zinātnes un pētniecības attīstību,nodrošinātu politikas plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanu, Latvijas starptautisko saistībuizpildi, kā arī nodrošinātu zinātnisko institūciju neatliekamo izdevumu segšanu, t.sk. ES fondu projektulīdzfinansējumu un 10% uzturēšanas sadārdzinājuma segšanai, nepārtrauktas finanšu plūsmasnodrošināšanai un PVN maksājumu veikšanai.Plānošanas dokumenti: 2013.gada 19.marta MK sēdes protokola Nr.15 56.§ Informatīvais ziņojums "Par zinātnes bāzesfinansējuma palielināšanu pakāpeniska pieauguma nodrošināšanai“. Zinātniskās darbības likuma 33.panta 2.punkts "Ministru kabinets, iesniedzot Saeimai gadskārtējo likumupar valsts budžetu, paredz ikgadēju finansējuma pieaugumu zinātniskajai darbībai ne mazāku par 0,15% noiekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums zinātniskajai darbībai sasniedz vismaz vienu %no iekšzemes kopprodukta. Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam. EK paziņojums „Eiropa 2020. Stratēģija gudrai, ilgt spējīgai un integrējošai izaugsmei”.Finansējums LATOS:2013 2014 2015 2016Pieejamais Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus7 939 628 8 680 338 21 387 286 8 754 410 27 581 825 8 754 410 32 785 000
 15. 15. 4. Studiju izmaksu koeficientu minimāli nepieciešamā apmēranodrošināšana kvalitatīva studiju procesa īstenošanai un akadēmiskāpersonāla zemāko mēneša darba algas likmju paaugstināšana augstskolāmun koledžāmMērķis - sasniegt studiju izmaksu koeficientu optimālās vērtības, kas raksturo studiju vietas izmaksuapmēru attiecīgajā izglītības tematiskajā jomā attiecībā pret studiju vietas bāzes izmaksām, visās izglītībastematiskajās grupās, kā arī palielināt akadēmiskā personāla zemākās amatalgas likmes par 10%(asistentam no 338 latiem uz 372 latiem, lektoram no 423 latiem uz 465 latiem, docentam no 529 latiemuz 581 latu, asociētajam profesoram no 661 lata uz 726 latiem, profesoram no 826 latiem uz 908 latiem).Plānošanas dokumenti: Augstskolu likuma 78.panta septītā daļa - ikgadējs finansējuma pieaugums studijām valsts dibinātāsaugstskolās ne mazāks par 0,25 procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējumsstudijām valsts dibinātās augstskolās sasniedz vismaz divus procentus no iekšzemes kopprodukta. MK 19.03.2013. sēdes protokollēmums (prot.15 57.§). MK 12.12.2006 noteikumi Nr.994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžetalīdzekļiem" 1.pielikums, 2.pielikums. MK 28.07.2009. noteikumi Nr.836 Pedagogu darba samaksas noteikumi". Sadarbības memorands parakadēmiskā un zinātniskā personāla darba samaksas pārskatīšanu, ko plānots parakstīt starp IZM un LIZDA.Finansējums (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) LATOS:2013 2014 2015 2016Pieejamais Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus34 582 594 35 852 348 29 773 565 35 852 348 29 773 565 35 852 348 29 773 565
 16. 16. 5. Atbalsta pasākumi jauniešu sociālās iekļaušanas veicināšanaiMērķis - uzlabot sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu dzīves kvalitāti, sekmēt viņu līdzdalībusabiedriskajos procesos un nodrošināt iespējas iekļūt darba tirgū, pilnveidojot sociālās prasmes, kā arīnostiprinot veselīgā un aktīvā dzīves veida paradumus:– sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistīšana ilgtermiņa kursos, papildus tieknodrošināti apmācību semināri sociāliem darbiniekiem un jaunatnes darbiniekiem;– atbalsts nevalstisko organizāciju/ pašvaldību neformālās izglītības programmām jauniešu sociāloprasmju attīstībai, veselīgā un aktīvā dzīves veida popularizēšanai;– atbalsts projektiem vietējo jauniešu iniciatīvu īstenošanai.Plānošanas dokumenti: Jaunatnes likuma 12.pants. Jaunatnes politikas pamatnostādņu 2009.-2018.gadam 6.2.1.punkts "Atbalsts jauniešu līdzdalībai“,6.3.1.punkts "Jauniešu veselības situācijas uzlabošana" un 6.3.5.punkts "Jauniešu sociālās aizsardzībasnodrošināšana“. Nacionālais attīstības plāns 2014. - 2020.gadam. Valdības rīcības plāna 139.12.uzdevums - iesaistīt jauniešus un jaunatnes organizācijas lēmumupieņemšanā un pilsoniskās sabiedrības veidošanā.Finansējums LATOS:2013 2014 2015 2016Pieejamais Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus221 985 176 985 650 400 176 985 650 400 176985 650 400
 17. 17. 6. Latviešu valodas apguves un pilnveides sistēmas nodrošināšanaMērķis - sekmīgi turpināt un attīstīt valsts valodas politikas īstenošanu visās formālās izglītības pakāpēs,tajā skaitā profesionālajā izglītībā, kā arī neformālajā izglītībā pieaugušajiem. Šo iniciatīvu īstenošanāuzsvars tiek likts uz sistēmisku un kompleksu pieeju gan mācību materiālu veidošanā, pedagogu unvecāku izglītošanā, latviešu valodas kā valsts valodas popularizēšanā, sabiedrības izpratnes un līdzdalībasveicināšanā.Lai nodrošinātu valodas apguves pieejamību, tiks izmantotas modernās tehnoloģijas, kā arī nodrošinātsmācību procesa kvalitātes izvērtējums, veicot pētījumos, vērtējot valodas kursu un pedagoguprofesionālās pilnveides procesa kvalitāti.Plānošanas dokumenti: Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam” 343.paragrāfs. Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.-2018.gadam” (NIPSIPP) 9.punktsFinansējums (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) LATOS:2013 2014 2015 2016Pieejamais Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus703 447 643 447 501 170 643 447 530 470 675 914 626 470
 18. 18. 7. ESF stipendiju aizvietošana profesionālajā izglītībāMērķis - uzlabot sākotnējās profesionālās izglītības programmu pievilcību jauniešiem, piešķirotmērķstipendijas, lai palielinātu jauniešu īpatsvaru, kuri iegūst profesionālo izglītību un kvalifikāciju unizlīdzinātu izglītojamo proporciju vispārējās vidējās izglītības programmās un profesionālās izglītībasprogrammās pēc pamatizglītības pabeigšanas.Plānošanas dokumenti: 2009.gada 2.jūnija Ministru kabineta noteikumu grozījumi (Ministru kabineta noteikumi Nr.511 ,, GrozījumiMinistru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr. 740 ,, Noteikumi par stipendijām"), kas būtībāsamazināja stipendiju vidējo apmēru, to nosakot ne mazāku kā 10 lati. Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007. - 2013. gadam (Ministru kabineta 2006.gada 27.septembrarīkojums Nr.742). Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. - 2020.gadam. [283] Mērķis 2 balstoties uz starptautiskajāmtendencēm un darba tirgus prognozēm, veidot adaptēties spējīgu un konkurētspējīgu profesionālāsizglītības sistēmu.Finansējums LATOS:2013 2014 2015 2016Pieejamais Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus0 0 6 261 000 0 6 261 000 0 6 261 000
 19. 19. 8. Obligātā peldētapmācība vispārizglītojošo skolu 1.-4. klašuaudzēkņiemMērķis - palielināt izglītojamo iesaistīšanos veselīga un aktīva dzīvesveida veicinošās aktivitātēs, jonodarbības peldbaseinā nostiprina bērnu veselību un inmunitāti, kā arī veicina bērnu pareizu attīstību,labvēlīgi ietekmē asinsrites sistēmu un elpošanu, veido labu stāju, stiprina kaulus un nervu sistēmu, uzlabomiegu, apetīti un trenē izturību, kā arī veicināt bērnu drošību uz ūdeņiem papildus sporta stundām.Plānošanas dokumenti: Sporta politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam (šobrīd projekts, kurš izsludināts 2013.gada 28.martaValsts sekretāru sanāksmē (prot. Nr.12. 19.§, VSS – 308), konceptuāli atbalstītas Latvijas Nacionālās sportapadomes 2013.gada 24.maija sēdē), kas paredz (VI sadaļas "Pamatnostādnēs paredzēto uzdevumu unpasākumu plāns" 6.punkts) izstrādāt un īstenot peldēt apmācības programmu vispārējās izglītības iestāžu1.–4. klašu izglītojamiem.Finansējums LATOS:2013 2014 2015 2016Pieejamais Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus0 0 2 878 386 0 2 878 386 0 2 878 386
 20. 20. 9. Visaptveroša izglītības kvalitātes monitoringa un metodiskāatbalsta sistēma (dabaszinātņu priekšmetu mācīšanas kvalitātesuzlabošanai)Mērķis - izstrādāt un publiski apspriest izglītības vērtēšanas kritērijus, t.sk. izglītības kvalitātes kritērijus(indikatorus), atbilstoši 21.gadsimta sociālajām un ekonomiskajām tendencēm. Izveidot visaptverošuizglītības kvalitātes monitoringu, nodrošinot informācijas pieejamību par izglītības iestādi un tās darbībasrezultātiem, veicinot pamatotu izglītības iestādes izvēli, veidojot dažādu izglītības veidu un pakāpjuposmsecīgu sasaisti, kā arī akcentējot izglītības atbilstību darba tirgus prasībām un sabiedrības vajadzībām,t.sk. mūžizglītības kontekstā.Plānošanas dokumenti: Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam (293., 295.uzdevums). 2012.gada 16.februāra MK rīkojums Nr.84 ”Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Valda Dombrovskavadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai”. Eiropas parlamenta un padomes 2009.gada 18.jūnija ieteikums par Eiropas kvalitātes nodrošināšanaspamatprincipu ietvarstruktūras izveidošanu profesionālajai izglītībai un apmācībām (2009/C 155/01).Finansējums LATOS:2013 2014 2015 2016Pieejamais Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus0 0 251 919 0 232 522 0 232 522
 21. 21. 10. Atbalsts pārejai uz pilnībā no valsts finansētām pilna laikadoktorantūras studijāmMērķis - pakāpeniski pāriet uz pilnīgu doktorantūras studiju finansējumu no valsts budžeta, ik gadupalielinot valsts budžeta finansēto doktorantūras studentu īpatsvaru.Plānošanas dokumenti: Augstskolu likuma 78.panta septītā daļa (stājas spēkā 2013.gada 1.jūnijā) - (7) Ministru kabinets,iesniedzot Saeimai gadskārtējo valsts budžeta projektu, tajā paredz ikgadēju finansējuma pieaugumustudijām valsts dibinātās augstskolās ne mazāku par 0,25 procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valstspiešķirtais finansējums studijām valsts dibinātās augstskolās sasniedz vismaz divus procentus no iekšzemeskopprodukta. 2012.gada 16.februāra MK rīkojuma Nr.84 ”Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Valda Dombrovskavadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” 9.1.punkts. MK 12.12.2006. noteikumi Nr.994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžetalīdzekļiem" - esošie noteikumi atļauj noteikt, cik doktora studiju vietas finansēs no valsts budžeta unaprēķināt attiecīgo finansējumu.Finansējums LATOS:2013 2014 2015 2016Pieejamais Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus7 144 800 7 144 800 5 428 800 7 144 800 5 428 800 7 144 800 5 428 800
 22. 22. 11. Latvijas dalības Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbībasvalsts statusā nodrošināšanaMērķis - veicināt un attīstīt ar kosmosa jomu saistītu tehnoloģiju, pielietojumu, zinātnes un komercdarbībuattīstību, lai pēc 5 gadiem varētu pievienoties Eiropas Kosmosa aģentūrai (EKA) konvencijai kā pilnvērtīgaEKA dalībvalsts, kā arī uzlabot valsts kosmosa industrijas kapacitāti, kas praktiski nozīmē dažādu zinātniskuun rūpniecisko projektu veikšanu kosmosa jomā.Plānošanas dokumenti: MK 11.12.2012 sēdes protokollēmums (prot. Nr. 70, 14. §) „Likumprojekts „Par Eiropas Sadarbības valstslīgumu starp Eiropas Kosmosa aģentūru un Latvijas Republikas valdību”. Informatīvais ziņojums par „Likumprojekta „Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūrasEiropas sadarbības valsts līgumu” izpildi”, kas izskatīts 28.05.2013. MK sēdē. 2012.gada 16.februāra MK rīkojuma Nr.84 ”Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Valda Dombrovskavadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” 110.2 punkts.Finansējums LATOS:2013 2014 2015 2016Pieejamais Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus0 0 965 200 0 983 900 0 1 019 000
 23. 23. 12. Atašejs Lielbritānijā un Īrijā sadarbībai ar diasporu izglītībasjomāMērķis - Izglītības jautājumu risināšana gan Lielbritānijā gan Īrijā ir nozīmīgs uzdevums nacionālāsidentitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu realizēšanā. Mērķis ir latviskāsidentitātes un saiknes ar Latviju uzturēšana Latvijas diasporā.Plānošanas dokumenti: 2013.gada 5.marta MK informatīvais ziņojums par Ārlietu ministrijas sadarbību ar Latvijas diasporu 2013.-2015.gadā; V daļa "Ārlietu ministrijas plānotā sadarbība ar Latvijas diasporu 2013.-2015.gadam"1.rīcībasvirziens "Latviskās identitātes un saiknes ar Latviju uzturēšana" 1.2.pasākums "Vēstniecības kā nozīmīgadiasporas sabiedriskās dzīves centri“ apakšpunkts 1.2.1. punkts "papildu diplomāta vietu izveidošanasadarbībai ar diasporu" (īpaši izglītības jomā valstīs) ar lielu Latvijas diasporu, piemēram, Lielbritānijā, Īrijā,ASV.Finansējums LATOS:2013 2014 2015 2016Pieejamais Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus0 0 120 720 0 120 720 0 120 720
 24. 24. 13. Mācību priekšmeta "Svešvaloda" apguve no 1.klasesMērķis - nodrošināt priekšnoteikumus, lai katrs bērns var apgūt viņam dzīves laikā nepieciešamās iemaņas– valsts valodu, angļu valodu un vēl vismaz vienu valodu, daudzpusīgu kultūras pieredzi, IT kompetences,saziņas un komunikācijas prasmes.Veidot valodas kompetenci, tas ir, saprast runātā un rakstītā teksta domu; radoši izteikt savas domasrakstos un runā. Pilnveidot zināšanas par valodas sistēmu, tās likumsakarībām un īpatnībām. Izkoptvalodas un saskarsmes kultūru. Mācīt uztvert valodu kā cilvēces un nacionālās kultūras sastāvdaļu unveidot personisku atbildību par savas valodas kultūru.Plānošanas dokumenti: 2012.gada 16.februāra MK rīkojuma Nr.84 ”Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Valda Dombrovskavadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” 4.1.apakšpunkts. Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007.–2013.gadam (29.07.2006. MK rīkojums Nr.742). EK 2008.gada 18.septembra ziņojums "Daudzvalodība: Eiropas priekšrocība un kopīgā apņemšanās". 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1027 ,,Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā unpamatizglītības mācību priekšmetu standartiem ".Finansējums LATOS:2013 2014 2015 2016Pieejamais Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus0 0 255 084 0 1 020 336 0 1 530 504
 25. 25. 14. Latvijas Zinātnes padomes granti fundamentālajiem unlietišķajiem pētījumiemMērķis – papildus finansējuma piesaiste, lai nodrošinātu fundamentālo un lietišķo pētījumu projektuīstenošanu, kas starptautiskās un Latvijas ekspertīžu rezultātā guvuši atbalstāma projekta statusu.Fundamentālie pētījumi balstās uz jaunu zināšanu atklāšanu un izskaidrošanu. Savukārt, lietišķie pētījumitiek veikti, lai atrastu veidu, kur un kā izmantot jauniegūtās zināšanas. Līdz ar to fundamentālie pētījumi irpirmais posms jaunu zināšanu radīšanas procesā, visam tehnoloģijas izstrādes un inovācijas procesam.Plānošanas dokumenti: 2011.gada 29.marta MK noteikumu Nr.227 "Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas,finansēšanas un administrēšanas kārtība" 3., 4., 5. punkts, kuri nosaka, ka fundamentālo un lietišķopētījumu mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas, nesaistot tās ar rūpniecisku vaikomerciālu izmantošanu; Projektus finansē no kārtējam gadam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiemzinātniskās darbības nodrošināšanai un lai nodrošinātu līdzsvarotu zinātnes virzienu pārstāvību unattīstību, vienlaikus saglabājot augstu zinātnisko kvalitāti, Latvijas Zinātnes padome projektu finansēšanaipiešķirtos valsts budžeta līdzekļus sadala pa zinātnes nozaru grupām. 2012.gada 16.februāra MK rīkojums Nr.84 ”Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Valda Dombrovskavadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai”.Finansējums LATOS:2013 2014 2015 2016Pieejamais Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus4 261 229 4 211 229 4 000 000 4 211 229 7 000 000 4 211 229 7 000 000
 26. 26. 15. Bilaterālās sadarbības projektiMērķis - veicināt Latvijas un sadarbības valsts zinātnisko institūtu, centru un laboratoriju, kā arīuniversitāšu starptautisko atpazīstamību un to starptautisko sadarbību zinātniskās izpētes un tehnoloģijuattīstības jomās, vienlaicīgi veicot atbalstu lietišķu pētījumu izstrādei ar zinātnes komercializācijaspotenciālu. Jaunās politikas iniciatīvas mērķis ir saskaņā ar Latvijas Nacionālās attīstības plānā pieņemto,stiprinot Latvijas zinātnes atpazīstamību Eiropas un pasaules mērogā, veicot cilvēkresursu stiprināšanaspasākumus, kā arī zinātnes kvalitatīvu atjaunotni, veicināt Latvijas zinātnieku starptautisko sadarbību caurpētniecības projektu īstenošanu visās fundamentālo un lietišķo pētījumu nozarēs, kā arī humanitārās unsociālās zinātnēs.Plānošanas dokumenti: Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam. IZM 23.03 2010. kārtība Nr.9 "Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas, Lietuvas RepublikasIzglītības un zinātnes ministrijas un Ķīnas Republikas Nacionālās zinātnes padomes kopējām zinātniskāssadarbības fondam iesniegto un apstiprināto projektu finansēšanas un uzraudzības kārtība." 2012.gada 10.februāra - Ukrainas un Latvijas (IZM) sadarbības programma. 2006.gada 7.septembra Latvijas Republikas - Moldovas Republikas sadarbības līgums.Finansējums LATOS:2013 2014 2015 2016Pieejamais Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus207 803 207 803 20 000 207 803 160 000 207 803 160 000
 27. 27. 16. Dalība starptautiskajos izglītības pētījumosMērķis - nodrošināt Latvijas dalību OECD pētījumos, kas sekmēs izglītības kvalitātes kritērijiem atbilstošasun izglītības sistēmas rezultātu pārskatāmību veicinošas monitoringa sistēmas izveidi, jo Izglītības unzinātnes ministrija ir uzņēmusies saistības (šobrīd ir noslēgtas vienošanās Agreement for ParticipationProgramme for International Student Assessment (PISA) 2015, 16.01.2013.; dalībai OECD PISA 2015 ciklāizmaksas veidojas līdz 2016.g.beigām).Plānošanas dokumenti: Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam (apstiprināts ar 2012.gada 20.decembra LatvijasRepublikas Saeimas lēmumu), prioritāte "Cilvēka drošumspēja", rīcības virziens "Kompetenču attīstība",uzdevums Nr.4 "Augsti kvalificētu un radošu vispārējās izglītības pedagogu sagatavošana un piesaiste: 1)jaunu un talantīgu pedagogu piesaiste; 2) pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveide; 3) jaunopedagogu prakses un mentoringa sistēma; 4) visaptverošs izglītības kvalitātes monitorings.Finansējums LATOS:2013 2014 2015 2016Pieejamais Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus0 0 0 0 50 000 0 231 258
 28. 28. 17. Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportāMērķis - naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā izmaksai pieejamo finanšu līdzekļu apmērapalielināšana, tādejādi papildus motivējot sportistus augstu rezultātu sasniegšanai, saskaņā ar Sportalikuma 14.panta pirmo daļu Latvijas sportistiem, viņu treneriem, sportistus apkalpojošajiem sportadarbiniekiem, tai skaitā sporta ārstiem, apkalpojošajam personālam un attiecīgajām sporta federācijāmMinistru kabinets VAR piešķirt naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā.Plānošanas dokumenti: 2002.gada 24.oktobra Sporta likuma 14.pants. MK 03.01.2012. noteikumi Nr.26 "Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliemsasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru". Sporta politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam (šobrīd projekts, kurš izsludināts 2013.gada 28.martaValsts sekretāru sanāksmē (prot. Nr.12. 19.§, VSS – 308), konceptuāli atbalstītas Latvijas Nacionālās sportapadomes 2013.gada 24.maija sēdē), kuras kā vienu no atbalstāmiem sporta politikas virzieniem paredzAugstu sasniegumu sporta attīstību, kā arī viens no apakšmērķiem ir noteikts sekmēt sportistusagatavošanas un sacensību sistēmas attīstību.Finansējums LATOS:2013 2014 2015 2016Pieejamais Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus30 000 30 000 300 000 30 000 300 000 30 000 300 000
 29. 29. 18. Ārzemēs dzīvojošo Latvijai piederīgo identitātes uzturēšana. Atbalstanodrošinājums diasporai. Reemigrācijas veicināšana.Mērķis - Reemigrācijas veicināšana un ārzemēs dzīvojošo Latvijai piederīgo identitātes uzturēšana, t.sk.izglītības un kultūras pieejamība ārzemēs un atbalsta pasākumi reemigrācijas veicināšanai. Jauno politikasiniciatīvu īstenošana ļaus izveidot sistēmisku atbalstu diasporas skolām latviešu valodas un Latvijaskultūras apguvei, kā arī nodrošinās pedagoģisku un metodisku atbalstu reemigrantu/repatriantu/imigrantu ģimenēm ar bērniem, kuriem jāiekļaujas Latvijas izglītības sistēmā.Plānošanas dokumenti: Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam 341.paragr. prioritātes CILVĒKA DROŠUMSPĒJA rīcībasvirziena "Reemigrācijas veicināšana un ārzemēs dzīvojošo Latvijai piederīgo identitātes uzturēšana, t.sk.globālā tīkla attīstība, pasākumi Latvijā, izglītības un kultūras pieejamība ārzemēs, un atbalsta pasākumireemigrācijas veicināšanai" darbība "Reemigrācijas veicināšana". „Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.-2018.gadam” 9.punkts. Reeemigrācijas atbalsta pasākumu plāna 2013.-2016.gadam projekts (izstrādāts atbilstoši MK 29.01.2013.sēdes protokollēmuma (prot.6 Nr. 27.§) „Informatīvais ziņojums „Par priekšlikumiem reemigrācijas atbalstapasākumiem”” 3.punktā dotajam uzdevumam).Finansējums LATOS:2013 2014 2015 2016Pieejamais Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus0 0 179 000 0 176 000 0 181 000
 30. 30. 19. Valsts pētījumu programmasMērķis - Saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 35.pantu valsts pētījumu programmas ir valsts pasūtījumszinātnisku pētījumu veikšanai noteiktā ekonomikas, izglītības, kultūras vai citā valstij prioritārā nozarē armērķi veicināt šīs nozares attīstību. Valsts pētījumu programmu mērķus un uzdevumus nosaka attiecīgāsnozaru ministrijas kopīgi ar Latvijas Zinātnes padomi un Latvijas Zinātņu akadēmiju. Valsts pētījumuprogrammas tiek īstenotas Ministru kabineta apstiprinātajos prioritārajos zinātnes virzienos.Plānošanas dokumenti: Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam - "Attīstīta pētniecība, inovācija un augstākā izglītība“. Zinātniskās darbības likums 34.pants. Valsts pētījumu programmas ir valsts pasūtījums zinātnisku pētījumuveikšanai noteiktā ekonomikas, izglītības, kultūras vai citā valstij prioritārā nozarē ar mērķi veicināt šīsnozares attīstību.Finansējums LATOS:2013 2014 2015 2016Pieejamais Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus4 000 000 4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000
 31. 31. 20. Pabalstu izmaksa par mūža ieguldījumu sportāMērķis - sniegt atbalstu Latvijas sporta veterāniem un bijušajiem olimpiešiem, tā nodrošinot ikmēnešapabalsta par mūža ieguldījumu sportā piešķiršanu sporta veterāniem, kuri pretendē (kopā 28) uz pabalstu,bet kura piešķiršanu ierobežo pieejamā valsts budžeta līdzekļu apmērs. Atbalsts nepieciešams, lai novērstusituāciju, ka pensijas gadus sasniegušo un pagātnē izcilo Latvijas sportistu, treneru un sporta darbiniekudzīves līmenis nereti robežojas ar nabadzības slieksni.Plānošanas dokumenti: 1) Sporta politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam (šobrīd projekts, kurš izsludināts 2013.gada28.marta Valsts sekretāru sanāksmē (prot. Nr.12. 19.§, VSS – 308), konceptuāli atbalstītas LatvijasNacionālās sporta padomes 2013.gada 24.maija sēdē), kuras paredz (VI sadaļas "Pamatnostādnēsparedzēto uzdevumu un pasākumu plāns" 42.punkts) nodrošināt ikmēneša pabalstus un cita veida sociālāsgarantijas un palīdzību bijušajiem izciliem sportistiem, treneriem, tiesnešiem un sporta darbiniekiem parmūža ieguldījumu sportā.Finansējums LATOS:2013 2014 2015 2016Pieejamais Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus236 400 236 400 65 000 236 400 70 000 236 400 70 000
 32. 32. 21. Nacionālo sporta bāžu darbības stiprināšanaMērķis - paredz valsts dotācijas apmēra palielinājumu nacionālajām sporta bāzēm komunālo pakalpojumu(apkure, elektroenerģija, ūdens un kanalizācija) daļējai apmaksai, tādejādi sniedzot atbalstu nacionālosporta bāzu darbībai un attīstībai, nekustamā īpašuma apsaimniekošanai, kā arī veicinot sportapakalpojumu pieejamību. Dotācijas apmēra palielinājuma nepieciešamība pamatojama ar elektroenerģijasun apkures tarifu pieaugumu, kas būtiski palielinājušas nacionālo sporta bāzu izdevumus. Minētaisjautājums īpaši aktuāls ir valsts (Izglītības un zinātnes ministrijas) pārvaldībā esošajām nacionālajām sportabāzēm, jo šīm sporta bāzēm nav cits īpašnieks, kurš varētu nodrošināt nepieciešamos finanšu līdzekļus šopapildus izdevumu segšanai.Plānošanas dokumenti: Likums "Par nacionālās sporta bāzes statusu". Sporta politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam (šobrīd projekts, kurš izsludināts 2013.gada 28.martaValsts sekretāru sanāksmē (prot. Nr.12. 19.§, VSS – 308), konceptuāli atbalstītas Latvijas Nacionālās sportapadomes 2013.gada 24.maija sēdē), kurā kā viens no apakšmērķiem ir noteikts sekmēt sportainfrastruktūras pieejamību un attīstību.Finansējums LATOS:2013 2014 2015 2016Pieejamais Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus359 234 359 234 300 000 359 234 350 000 359 234 400 000
 33. 33. 22. Atbalsts nacionālas studiju kvalitātes novērtēšanas aģentūrasizveidošanaiMērķis - sniegt atbalstu nacionālas studiju kvalitātes novērtēšanas aģentūras izveidošanai, ar kuru tiksslēgts līgumus par noteiktu uzdevumu veikšanu. Ministru kabineta 2012. gada 25.septembra sēdesprotokollēmuma (prot. Nr.53 45.§) 5.p. paredz izglītības un zinātnes ministram iesniegt MK informāciju parEiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistra darbību un pasākumiem, lai nodrošinātuvismaz vienas Latvijas Republikas institūcijas iekļaušanu šajā reģistrā vidējā termiņā.Plānošanas dokumenti: Augstskolu likuma 78.panta septītā daļa - Ministru kabinets, iesniedzot Saeimai gadskārtējo valsts budžetaprojektu, tajā paredz ikgadēju finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās ne mazākupar 0,25 procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums studijām valsts dibinātāsaugstskolās sasniedz vismaz divus procentus no iekšzemes kopprodukta. Aktualizējamais Augstākās izglītības un zinātnes reformu īstenošanas rīcības plāns 2013.-2014.gadam(plānots iesniegt MK 03.06.2013.). Ministru kabineta 2012. gada 25.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.53 45.§) 5.p.Finansējums LATOS:2013 2014 2015 2016Pieejamais Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus0 0 83 990 0 77 990 0 77 990
 34. 34. 23. Valsts budžeta dotācijas atjaunošana zinātniskās darbībasattīstības nodrošinājumam augstskolās un koledžāsMērķis - atjaunot valsts budžeta dotāciju zinātniskās darbības attīstības nodrošinājumam augstskolās unkoledžās. Finansējumu pārtrauca piešķirt, sākot ar 2009.gadu, ņemot vērā līdzekļu nepietiekamību krīzessituācijā. 2008.gadā piešķirtais finansējums bija 5 600 000 lati.Plānošanas dokumenti: Augstskolu likuma 78.panta septītā daļa (stājas spēkā 2013.gada 1.jūnijā) - Ministru kabinets, iesniedzotSaeimai gadskārtējo valsts budžeta projektu, tajā paredz ikgadēju finansējuma pieaugumu studijām valstsdibinātās augstskolās ne mazāku par 0,25 procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtaisfinansējums studijām valsts dibinātās augstskolās sasniedz vismaz divus procentus no iekšzemeskopprodukta. MK 12.12.2006 noteikumi Nr.994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžetalīdzekļiem".Finansējums LATOS:2013 2014 2015 2016Pieejamais Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus0 0 5 600 000 0 5 600 000 0 5 600 000
 35. 35. 24. Tirgus orientētie pētījumiMērķis - veicināt zinātnes saistību ar ražošanu, t.i. jaunu, konkurētspējīgu produktu ieviešanā ražošanā.Sniedzot atbalstu zinātnes un uzņēmējdarbības nozares sadarbības veicināšanai, tirgus orientētu pētījumuprogrammas ietvaros tiek atbalstīta praktiski orientēta zinātniska darbība, kuras rezultātā rodas jauns (vaiuzlabots) produkts vai pakalpojums tirgum un, kuros bez valsts finansējuma, piesaistīti arī ārpusbudžetalīdzekļi – komersantu un ražotāju līdzfinansējums.Plānošanas dokumenti: Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam - "Attīstīta pētniecība, inovācija un augstākā izglītība“. Zinātniskās darbības likums 36.pants. Tirgus orientētu pētījumu finansēšana. Tirgus orientētu pētījumufinansēšana notiek, piešķirot valsts budžeta līdzekļus praktiskas ievirzes projektiem, kuru mērķis ir veicinātzinātnes un ražošanas integrāciju, tehnoloģiski orientētu nozaru attīstību, jaunu darba vietu radīšanu. 2010.gada 16.novembrī Ministru kabinetā apstiprinātā „Latvijas nacionālā reformu programma „ES 2020”stratēģijas īstenošanai” (prot.Nr.64, 57.§): "– atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei un ieviešanairažošanā, sniedzot finansiālu atbalstu komersantiem sākotnējiem ieguldījumiem jaunu produktutehnoloģiju ieviešanai ražošanā, galvenokārt apstrādes rūpniecības nozaru uzņēmumiem", “pētījumurezultātu komercializācijas sekmēšana, atbalstot privātā un pētniecības sektora sadarbību, atbalstotkompetences centrus un tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu darbību augstskolās, īstenojot praktiskasievirzes pētījumus valsts pētījumu programmas un tirgus orientēto pētījumu ietvaros;".Finansējums LATOS:2013 2014 2015 2016Pieejamais Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus Ieplānotais Papildus151 800 151 800 400 000 151 800 500 000 151 800 500 000
 36. 36. Paldies!

×