Izglītības iestāžu darbinieku    profesionālo noturību     ietekmējošie faktori,    problēmas, risinājumi   ...
Fakti pārdomām...
  Ļoti ilgi skolotāja profesija ir raksturota kā   "emocionāli noslogojoša un potenciāli     frustrējoša "(Lambe...
  Izglītības sfērā ir vērojama augsta kadru  mainība - skolotāji samērā ātri pamet šo      profesiju (Minarik, T...
  Izglītības darbinieku stresa pakāpe  pieaug, palielinoties skolēnu skaitam  klasēs, pieaugot administrēšanas proce...
  Vides daudzveidība, saskarsmes plašais  diapazons, emocionālā un fiziskā slodze,  strādājot ar dažāda vecuma audzē...
  Mācību-audzināšanas darbs nozīmē arī  noteikta profesionālā standarta  realizēšanu un nepārtrauktu  pilnveidošanos
Izglītības darbinieki ir pakļauti dažādasintensitātes stresam, kurš var novest piepsihoemocionālām problēmām – tostarpaudz...
  Svarīga loma izglītības darbinieku  noturības veicināšanā ir profesijas  sociālajam statusam attiecīgajā valstī, n...
  Tradicionāli gan izglītības iestādes, gan  indivīdi ir reaģējuši uz dažādiem  profesionālās vides izaicinājumiem ...
  Profesionālajā literatūrā ir daudz atsauču  uz izglītības darbinieku profesionālajām  grūtībām un to, ka kritiska ...
Tomēr... situācijai būtu jāmainās no vienkāršotas indivīda «atbildes» uz integrētu, vienotu atbildi, ko nodrošina un at...
  Jārada paradigma, kura balstās uz  līdzsvaru, stabilitāti, un paredzamību  Pēdējos gados būtiski mainījies  prie...
  Literatūrā noturīgums definēts kā  organizācijas un/vai indivīda spēja  izmantot resursus un kompetences  (indiv...
  Šos resursus un kompetences var  izstrādāt un attīstīt, izmantojot dažādus  paņēmienus...risinājumi var būt dažādi
  Var izmantot personāla atlasi, kura ir  orientēta uz to potenciālo profesionāļu  atlasi, kuriem ir augstākas adapt...
  Iespējams izveidot mācību programmas,  kuras orientētas tieši uz attiecīgo  profesionāļu grupu, kā arī var izstrād...
  Pamatjēdzieni, kuri sastopami pētījumos,  kas orientēti uz noturības, stresa  ietekmes un izdegšanas jautājumiem, ...
  Apmierinātība ar darbu ir svarīgs rādītājs  individuālai noturībai, kā arī spējai  pielāgoties neprognozējamiem un...
  Organizācijas klimats ir profesionāļu  priekšstats par to, cik viņi ir spējīgi  ietekmēt pašu organizāciju, kā taj...
  Kompetences un jēgas apzināšanās ir ne  mazāk svarīga, jo šie jēdzieni ietver arī uz  nākotni vērstus aspektus, ka...
  Lai noskaidrotu, kādi ir paņēmieni, kā  dažādas izglītības iestādes pārstāvošie  profesionāļi tiek galā ar stresu ...
  Galvenie virzieni, kuros darbojās  fokusgrupas: faktori indivīda,  organizācijas un politikas līmenī, kuri  iete...
  Indivīda līmenis: apmierinātība ar darbu  - profesionālā labizjūta, kas saistīta ar  profesionālās kompetences att...
  Darba stresa novērtēšana – kontroles  iespējas (iespēja izlemt un prognozēt  savas darbības sekas), apgūto iemaņu ...
  Atgriezeniskās saites pastāvēšana starp  profesionālās darbības rezultātiem un  iepriekš izvirzītajiem mērķiem, so...
  Organizācijas un politikas līmenis -  sociālo garantiju pieejamība un to  atbilstības izvērtējums (algas līmenis, ...
  Slodzes atbilstība un tās korekcijas  iespējas, finansiālais profesionāļa  novērtējums, sociālā pozīcija darba tir...
Rekomendācijas
Pozitīvi orientētas darba videsizveidošana, kura ir vērsta uz vairākiemelementiem vienlaikus – adaptīvāskapacitātes pieaug...
 Adaptīvā kapacitāte -Uz problēmām fokusētu aizsardzības(coping) stratēģiju izmantošanasveicināšana un attīstīšana
Pieejams profesionāļu atbalsts –supervizoru un citu profesionāļupiesaistīšanas sistēmas izveidošana –emocionālās stabilitā...
Organizācijas klimata ietekmēšana– attīstotalternatīvas spriedzes mazināšanai(piemēram, kolēģu savstarpējāskonsultācijas),...
Sociālās garantijas – veselībasapdrošināšana
 Izaugsme –Kvalitatīva un ilgtspējīga profesionāluizglītības darbinieku izglītība ar tālākuizaugsmes potenciālu
  Pietiekams finansējums, kas pasargātu  nozari no profesionāļu aizplūšanas -  piemēram, augstākajā izglītībā tiek ...
 Apmierinātība ar darbu -vienota atalgojuma kritēriju noteikšanaspolitika attiecībā uz izglītības darbiniekiemnoteiktā iz...
  Savlaicīga un pilnīga informācijas aprite,  efektīva komunikācija – gan organizācijās,  gan administrējošajās inst...
Un visbeidzot - ieteikumi katram...
  Pamostieties!Mēs ļoti daudz laika patērējam, sapņainiapcerot pagātni vai nākotni. Vienīgaisveids, kā saprast, kas noti...
  Koncentrējiet uzmanību un  kontrolējiet savu attieksmiEsiet šeit un tagad – nevis sekojiet tam,kas jūs novērš no sva...
  Mēģiniet «skatīties no malas»Nesaplūstiet ar situāciju un necentietieskļūt par tās daļu. Pārlieku empātiskaattieksme n...
  Ļaujiet sev attīstīties un izmēģiniet  ko jaunuNevairieties no jaunas pieredzes- stresu ļotibieži rada izmisīga pieķ...
  Pārvaldiet savu enerģiju un  uzticieties savām spējāmTas, cik daudz cilvēks spēj sasniegt, iratkarīgs no tā, kā viņš...
  Runājieties ar cilvēkiem un aprakstiet  savas grūtībasTas, ja dalīsieties ar kādu, palīdzēs saprast,kas jūs īsti sat...
  Paraugieties no citas pusesTas palīdz ieraudzīt šķietami bezcerīgāssituācijās iespējas un ieguvumus
  Turpiniet tiekties, mācīties, attīstiet  seviCilvēki, kuri ir aizņemti un dzīvi interesējaspar visu, ir mazāk pakļau...
Paldies par uzmanību!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Izglītības iestāžu darbinieku profesionālo noturību ietekmējošie faktori, problēmas, risinājumi | Kristiāna Lapiņa, RPIVA, augstskola „Attīstība” | www.lizda.lv

779 views

Published on

Izglītības iestāžu darbinieku profesionālo noturību ietekmējošie faktori, problēmas, risinājumi | Kristiāna Lapiņa, RPIVA, augstskola „Attīstība” | www.lizda.lv

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
779
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Izglītības iestāžu darbinieku profesionālo noturību ietekmējošie faktori, problēmas, risinājumi | Kristiāna Lapiņa, RPIVA, augstskola „Attīstība” | www.lizda.lv

 1. 1. Izglītības iestāžu darbinieku profesionālo noturību ietekmējošie faktori, problēmas, risinājumi Kristiāna Lapiņa, Mg.paed
 2. 2. Fakti pārdomām...
 3. 3.  Ļoti ilgi skolotāja profesija ir raksturota kā "emocionāli noslogojoša un potenciāli frustrējoša "(Lambert ODonnell, Kusherman, McCarthy)
 4. 4.  Izglītības sfērā ir vērojama augsta kadru mainība - skolotāji samērā ātri pamet šo profesiju (Minarik, Torntons, Perreault,2003)
 5. 5.  Izglītības darbinieku stresa pakāpe pieaug, palielinoties skolēnu skaitam klasēs, pieaugot administrēšanas procesa sarežģītībai, prasībām attiecībā uz izglītības kvalitāti u.c.
 6. 6.  Vides daudzveidība, saskarsmes plašais diapazons, emocionālā un fiziskā slodze, strādājot ar dažāda vecuma audzēkņiem un viņu vecākiem, kuri pārstāv dažādas kultūras un sociālās sistēmas, risinot dažādas, reizēm sarežģītas situācijas, ir tikai daži no faktoriem, kas ir aktuāli šai profesijai
 7. 7.  Mācību-audzināšanas darbs nozīmē arī noteikta profesionālā standarta realizēšanu un nepārtrauktu pilnveidošanos
 8. 8. Izglītības darbinieki ir pakļauti dažādasintensitātes stresam, kurš var novest piepsihoemocionālām problēmām – tostarpaudzēkņu psihoemocionālo problēmurisnāšanas gadījumos
 9. 9.  Svarīga loma izglītības darbinieku noturības veicināšanā ir profesijas sociālajam statusam attiecīgajā valstī, no kā savukārt ir atkarīgs izglītības darbinieku kā profesionāļu reitings un atalgojums
 10. 10.  Tradicionāli gan izglītības iestādes, gan indivīdi ir reaģējuši uz dažādiem profesionālās vides izaicinājumiem reaktīvi – cenšoties samazināt seku intensitāti – izmantojot dažādas pašpalīdzības programmas, meditāciju, uztura sabalansēšanu, fiziskās aktivitātes u.c.
 11. 11.  Profesionālajā literatūrā ir daudz atsauču uz izglītības darbinieku profesionālajām grūtībām un to, ka kritiska domāšana, problēmu secīga izvērtēšana un to novēršana var pasargāt no izdegšanas, distresa ietekmes u.c.
 12. 12. Tomēr... situācijai būtu jāmainās no vienkāršotas indivīda «atbildes» uz integrētu, vienotu atbildi, ko nodrošina un atbalsta organizācija un kura ir nostiprināta politikas līmenī
 13. 13.  Jārada paradigma, kura balstās uz līdzsvaru, stabilitāti, un paredzamību Pēdējos gados būtiski mainījies priekšstats, ko nozīmē indivīda labklājība, līdz ar to nepieciešams aktualizēt pētījumus, ka ļautu efektīvāk izveidot profesionāļu atbalsta sistēmas darbības efektivitāti, ietverot arī noturības jautājumu
 14. 14.  Literatūrā noturīgums definēts kā organizācijas un/vai indivīda spēja izmantot resursus un kompetences (individuālos, kolektīvos vai institucionālos), lai tiktu galā ar profesionālo slodzi, pielāgotos izaicinājumiem, pārmaiņām un spētu adaptēties slodzei, kā arī atgūties pēc kritiskiem incidentiem
 15. 15.  Šos resursus un kompetences var izstrādāt un attīstīt, izmantojot dažādus paņēmienus...risinājumi var būt dažādi
 16. 16.  Var izmantot personāla atlasi, kura ir orientēta uz to potenciālo profesionāļu atlasi, kuriem ir augstākas adaptācijas spējas...
 17. 17.  Iespējams izveidot mācību programmas, kuras orientētas tieši uz attiecīgo profesionāļu grupu, kā arī var izstrādāt ieteikumus organizācijas vai politikas līmenī, iepriekš veicot pētījumus
 18. 18.  Pamatjēdzieni, kuri sastopami pētījumos, kas orientēti uz noturības, stresa ietekmes un izdegšanas jautājumiem, ir apmierinātība ar darbu, organizācijas klimats un dažādi citi faktori, tostarp kompetences un jēgas apzināšanās
 19. 19.  Apmierinātība ar darbu ir svarīgs rādītājs individuālai noturībai, kā arī spējai pielāgoties neprognozējamiem un izaicinošiem notikumiem
 20. 20.  Organizācijas klimats ir profesionāļu priekšstats par to, cik viņi ir spējīgi ietekmēt pašu organizāciju, kā tajā jūtas, kādas ir savstarpējās attiecības starp darbiniekiem
 21. 21.  Kompetences un jēgas apzināšanās ir ne mazāk svarīga, jo šie jēdzieni ietver arī uz nākotni vērstus aspektus, kas ietekmē motivāciju profesionālajai pilnveidei
 22. 22.  Lai noskaidrotu, kādi ir paņēmieni, kā dažādas izglītības iestādes pārstāvošie profesionāļi tiek galā ar stresu un kas ir būtiskie faktori, kuri veicinātu noturību kritiskās un arī ilgi pastāvošās spriedzes situācijās, tika izveidotas fokusgrupas, kuras diskusiju veidā aktualizēja pastāvošās problēmas
 23. 23.  Galvenie virzieni, kuros darbojās fokusgrupas: faktori indivīda, organizācijas un politikas līmenī, kuri ietekmē profesionāļa noturību pret stresu – veiksmīgie un ne tik veiksmīgie risinājumi...
 24. 24.  Indivīda līmenis: apmierinātība ar darbu - profesionālā labizjūta, kas saistīta ar profesionālās kompetences attīstīšanas iespējām; profesijas izvēles atbilstība veicamajam darbam un pašrealizācijas iespējasemocionālā labklājība, kompetence, autonomijas pakāpe, pretenzijas, funkcionēšanas integrācijas pakāpe
 25. 25.  Darba stresa novērtēšana – kontroles iespējas (iespēja izlemt un prognozēt savas darbības sekas), apgūto iemaņu izmantošanas iespējas, mērķu un jēgas apzināšanās, vides daudzveidības pakāpe
 26. 26.  Atgriezeniskās saites pastāvēšana starp profesionālās darbības rezultātiem un iepriekš izvirzītajiem mērķiem, sociālo un profesionālo lomu; atalgojums, fiziskā drošība, starppersonu kontakti, vieta sociālajā struktūrā
 27. 27.  Organizācijas un politikas līmenis - sociālo garantiju pieejamība un to atbilstības izvērtējums (algas līmenis, pabalstu nodrošinājums, veselības apdrošināšana, medicīnas pakalpojumu pieejamība, pensionēšanās vecums, izglītības darbinieku demogrāfiskie rādītāji)
 28. 28.  Slodzes atbilstība un tās korekcijas iespējas, finansiālais profesionāļa novērtējums, sociālā pozīcija darba tirgū, profesijas reitings, kultūras faktori
 29. 29. Rekomendācijas
 30. 30. Pozitīvi orientētas darba videsizveidošana, kura ir vērsta uz vairākiemelementiem vienlaikus – adaptīvāskapacitātes pieaugumu, izaugsmes iespējuattīstīšanu un apmierinātības ar darbuveicināšanu
 31. 31.  Adaptīvā kapacitāte -Uz problēmām fokusētu aizsardzības(coping) stratēģiju izmantošanasveicināšana un attīstīšana
 32. 32. Pieejams profesionāļu atbalsts –supervizoru un citu profesionāļupiesaistīšanas sistēmas izveidošana –emocionālās stabilitātes veicināšana
 33. 33. Organizācijas klimata ietekmēšana– attīstotalternatīvas spriedzes mazināšanai(piemēram, kolēģu savstarpējāskonsultācijas), izveidojot bonusu sistēmu,organizējot neformālus pasākumus
 34. 34. Sociālās garantijas – veselībasapdrošināšana
 35. 35.  Izaugsme –Kvalitatīva un ilgtspējīga profesionāluizglītības darbinieku izglītība ar tālākuizaugsmes potenciālu
 36. 36.  Pietiekams finansējums, kas pasargātu nozari no profesionāļu aizplūšanas - piemēram, augstākajā izglītībā tiek nodrošināts doktora grādu ieguvušo profesionāļu nepieciešamais īpatsvars, kas savukārt būtiski ietekmēs augstākās izglītības kvalitāti kopumā Jēgpilna darbība – rezultātu apzināšanās un iekšēja motivācija
 37. 37.  Apmierinātība ar darbu -vienota atalgojuma kritēriju noteikšanaspolitika attiecībā uz izglītības darbiniekiemnoteiktā izglītības iestādes līmenī
 38. 38.  Savlaicīga un pilnīga informācijas aprite, efektīva komunikācija – gan organizācijās, gan administrējošajās institūcijās
 39. 39. Un visbeidzot - ieteikumi katram...
 40. 40.  Pamostieties!Mēs ļoti daudz laika patērējam, sapņainiapcerot pagātni vai nākotni. Vienīgaisveids, kā saprast, kas notiek un plānot savudzīvi, ir būt «nomodā»
 41. 41.  Koncentrējiet uzmanību un kontrolējiet savu attieksmiEsiet šeit un tagad – nevis sekojiet tam,kas jūs novērš no svarīgā. Radiet saturusavām domām un rīcībai
 42. 42.  Mēģiniet «skatīties no malas»Nesaplūstiet ar situāciju un necentietieskļūt par tās daļu. Pārlieku empātiskaattieksme neļauj novērtēt situācijas reāli untraucē atrast risinājumus
 43. 43.  Ļaujiet sev attīstīties un izmēģiniet ko jaunuNevairieties no jaunas pieredzes- stresu ļotibieži rada izmisīga pieķeršanāslietām,norisēm, vai cilvēkiem. Ja jūs zināt,kā garšo zemenes, pagaršojiet arī citasogas
 44. 44.  Pārvaldiet savu enerģiju un uzticieties savām spējāmTas, cik daudz cilvēks spēj sasniegt, iratkarīgs no tā, kā viņš sadala savu enerģiju
 45. 45.  Runājieties ar cilvēkiem un aprakstiet savas grūtībasTas, ja dalīsieties ar kādu, palīdzēs saprast,kas jūs īsti satrauc. Aprakstot situāciju, tāiezīmēja skaidrāk un reizēm ir iespējamsātri atrast risinājumu
 46. 46.  Paraugieties no citas pusesTas palīdz ieraudzīt šķietami bezcerīgāssituācijās iespējas un ieguvumus
 47. 47.  Turpiniet tiekties, mācīties, attīstiet seviCilvēki, kuri ir aizņemti un dzīvi interesējaspar visu, ir mazāk pakļauti jebkura veidaspriedzes sekām
 48. 48. Paldies par uzmanību!

×