Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJONLINE ANALYSEONTWIKKELINGSSAMENWERKINGPARTOS PLAZA 2012Arnout Ponsioen – 4 oktober 2012
Online debatOntwikkelingssamenwerking                          EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ+...
1. Online netwerksamenleving en hetpublieke debat                               EXPERTS IN ...
1. Online netwerksamenleving en hetpublieke debat                 EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ+  Toe...
1. Online netwerksamenleving en hetpublieke debat                                EXPERTS IN...
1. Online netwerksamenleving en hetpublieke debat                            EXPERTS IN MEDIA ...
2. Reflectie op de activiteiten                                EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCH...
2. Reflectie op de activiteiten                 EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ+  Online speelveld
2. Reflectie op de activiteiten                             EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ+ ...
2. Reflectie op de activiteiten                   EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ+    Aanvullende o...
2. Reflectie op de activiteiten                 EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ+  Online dashboard
2. Reflectie op de activiteiten                             EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ+...
2. Reflectie op de activiteiten                              EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ...
2. Reflectie op de activiteiten                             EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ+...
2. Reflectie op de activiteiten                                  EXPERTS IN MEDIA EN MAAT...
2. Reflectie op de activiteiten                                  EXPERTS IN MEDIA EN MAA...
2. Reflectie op de activiteiten                         EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ+    A...
2. Reflectie op de activiteiten                              EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ...
2. Reflectie op de activiteiten                              EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ...
2. Reflectie op de activiteiten                                   EXPERTS IN MEDIA EN MA...
2. Reflectie op de activiteiten                             EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ+...
2. Reflectie op de activiteiten                              EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ...
3. Conclusie/advies                            EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ+    Algemen...
3. Conclusie/advies                       EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ+  Netwerkaanpak centraa...
3. Conclusie/advies                 EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJProactief netwerk        - Bes...
3. Conclusie/advies                            EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ+  Vervolgsta...
Discussie                       EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ+  Hoe laten we het proactieve netw...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Online analyse ontwikkelingssamenwerking (Partos Plaza 2012)

522 views

Published on

Presentatie van de aanpak en resultaten van diverse online analyses over ontwikkelingssamenwerking. In opdracht van Partos en NCDO.

Event: Partos Plaza 2012 (http://www.partosplaza.nl)

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Online analyse ontwikkelingssamenwerking (Partos Plaza 2012)

 1. 1. EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJONLINE ANALYSEONTWIKKELINGSSAMENWERKINGPARTOS PLAZA 2012Arnout Ponsioen – 4 oktober 2012
 2. 2. Online debatOntwikkelingssamenwerking EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ+ Agenda 1. Online netwerksamenleving en het publieke debat 2. Reflectie op de activiteiten 3. Advies t.b.v. online proactief netwerk
 3. 3. 1. Online netwerksamenleving en hetpublieke debat EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ+ Trends in de samenleving + Horizontalisering . Hierarchie -> netwerk . Gezag -> vertrouwen . Macht -> onderhandelen + Fragmentering/individualisering . Leefstijlen, normen/waarden, mediagebruik + Virtualisering . Communities lite . Weak ties . Sens of my links/likes
 4. 4. 1. Online netwerksamenleving en hetpublieke debat EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ+ Toenemende complexiteit + Ontgrenzing + Verrafeling
 5. 5. 1. Online netwerksamenleving en hetpublieke debat EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ+ Het publieke debat + WRR . groeiend belang van bottom-up initiatieven, burgerjournalistiek, actief burgerschap + RMO . publieke debatten hebben meerwaarde voor de democratie . online media stimuleren pluriformiteit in het debat . ongelijke strijd om aandacht . Internet als vierde arena . Top-down journalistiek blijft van belang (eerder verschuiving dan de verwachte vervanging)
 6. 6. 1. Online netwerksamenleving en hetpublieke debat EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ+ Het publieke debat + Nieuwe gatekeepers verbinden bottom-up en top-down
 7. 7. 2. Reflectie op de activiteiten EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ+ Basis: online omgevingsanalyse (2010) * Hoofdvraag: “Zicht krijgen op de online omgeving en stakeholders op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en hoe deze kunnen worden benut voor de strategische (online) communicatiedoelstellingen van Partos”
 8. 8. 2. Reflectie op de activiteiten EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ+ Online speelveld
 9. 9. 2. Reflectie op de activiteiten EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ+ Advies * Investeer in online luisteren * Investeer in het netwerk buiten OS * Benut de open spaces op bestaande online platforms * Werf een aantal aansprekende boegbeelden
 10. 10. 2. Reflectie op de activiteiten EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ+ Aanvullende opdracht (2011) * Online dashboard * Vier analyses * Twee bijeenkomsten
 11. 11. 2. Reflectie op de activiteiten EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ+ Online dashboard
 12. 12. 2. Reflectie op de activiteiten EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ+ Vier analyses * Inhoudelijke analyse (eind 2011) * Actoranalyse (eind 2011) * Analyse debat bezuinigingen (Catshuis-periode, 2011) * Eindanalyse (dit rapport)
 13. 13. 2. Reflectie op de activiteiten EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ+ Inhoudelijke analyse (eind 2011) * Online debat over OS speelde zich af op de grotere landelijke nieuwssites * Hoogte van het budget stond centraal * Weinig aandacht voor resultaten en feitelijke investeringen * De logica en het gelijk van Wilders was dominant * OS-experts waren in dit debat afwezig (niet in de comments, noch als opiniemakers; zij manifesteerden zich vooral beleidsinhoudelijk op sectorspecifieke sites * Twee gescheiden werelden
 14. 14. 2. Reflectie op de activiteiten EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ+ Actoranalyse (eind 2011) * Zoektocht naar actoren die zich online sterk manifesteren, drive hebben en een goed netwerk * Op sites die positief stonden tegenover OS * Op twitter gezocht naar mensen met OS in hun bio of actief over OS twitteren * 75 actoren, 18 nader in kaart gebracht * Advies: deze mensen uitnodigen en verkennen van de mogelijkheden voor intensievere samenwerking
 15. 15. 2. Reflectie op de activiteiten EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ+ Analyse debat bezuinigingen (Catshuis-periode 2011) * Aandacht voor OS zeer groot, veel artikelen, veel reacties * Grondtoon was negatief: geen effect, geld is nu harder nodig in NL * Elsevier meest negatief * volkskrant.nl en nu.nl waren kritisch * trouw.nl en refdag.nl waren positief, maar de reacties zeer kritisch
 16. 16. 2. Reflectie op de activiteiten EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ+ Analyse debat bezuinigingen (Catshuis-periode 2011) * Campagne #jekrijgtwatjegeeft + Inzet op een eerlijk verhaal over OS met feiten onderbouwd + Veel aandacht, ook van BN-ers en Bill Gates + Rol BNers was omstreden (Kroes, Lubbers, Aantjes) + Aandacht zorgde voor meer genuanceerde berichtgeving (‘kanteling’) + In algemene zin is de beeldvorming niet veranderd + Opvallend: directeuren OS-organisaties geloofden bij aanvang al niet in een goede afloop
 17. 17. 2. Reflectie op de activiteiten EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ+ Analyse debat bezuinigingen (Catshuis-periode 2011) * Campagne #jekrijgtwatjegeeft + Ongeveer 4000 tweets + Actiefste twitteraars OS professionals + Bereik beperkt tot eigen sector/politiek + Géén maatschappelijke discussie
 18. 18. 2. Reflectie op de activiteiten EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ+ Analyse debat bezuinigingen (Catshuis-periode 2011) * Onderlinge relaties van de volgers en gevolgden met minimaal 1 tweet #jkwjg (1514) * outdegree
 19. 19. 2. Reflectie op de activiteiten EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ+ Analyse debat bezuinigingen (Catshuis-periode 2011) * Onderlinge relaties van de volgers en gevolgden met minimaal 1 tweet #jkwjg (1514) * indegree
 20. 20. 2. Reflectie op de activiteiten EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ+ Analyse debat bezuinigingen (Catshuis-periode 2011) * Onderlinge relaties van de volgers en gevolgden @jkwjg * Degree Internationaal OS NL OS organisaties Bekende NL @jkwjg @saardb NL OS individueel CDA Politici
 21. 21. 2. Reflectie op de activiteiten EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ+ Analyse debat bezuinigingen (Catshuis-periode 2011) * Onderlinge relaties van de volgers en gevolgden @jkwjg * Eigenvector
 22. 22. 2. Reflectie op de activiteiten EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ+ Twee bijeenkomsten * Informele sessie met ID-leaks en enkele NGO’s (februari 2012) * Café Cosmo (april 2012)
 23. 23. 3. Conclusie/advies EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ+ Algemene observaties * Sector reactief/afwezig, frame critici dominant * Lichte vorm van netwerkbenadering niet voldoende * Slim luisteren redelijk opgepakt * Nieuwe verhaal nog niet gevonden * Nieuwe boegbeelden nog niet gevonden * Sector nog op zichzelf gericht
 24. 24. 3. Conclusie/advies EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ+ Netwerkaanpak centraal+ Extra inzetten op ontwikkelen van een proactief netwerk
 25. 25. 3. Conclusie/advies EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJProactief netwerk - Bestaande sites Leken - Reactief - ProactiefStatus Quo Anders Afschaffen Experts
 26. 26. 3. Conclusie/advies EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ+ Vervolgstappen a. Boodschap: nieuw breder verhaal middels crowdsourcing traject b. Boodschappers: identificeren nieuwe boegbeelden middels openbare online werving c. Netwerk: opbouwen van breder professioneel netwerk
 27. 27. Discussie EXPERTS IN MEDIA EN MAATSCHAPPIJ+ Hoe laten we het proactieve netwerk groeien?+ Wat hebben we ervoor nodig?+ Wie moet hierin een rol spelen?+ Wat kun jij bijdragen?

×