Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sociaal Bezuinigen Met Beleid

1,122 views

Published on

Hoe kun je op op sociale zaken bezuinigen de komende periode? Een overzicht.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sociaal Bezuinigen Met Beleid

 1. 1. (Sociaal?) Bezuinigen met beleid met beleid
 2. 2. Doel <ul><li>Verzamelen van ideeën, ervaringen en voorbeelden om slim (en sociaal?) te bezuinigen. </li></ul>
 3. 3. Centrale vraagstelling? <ul><li>Hoe zorg je ervoor dat activering en participatiebevordering door gaat, terwijl de middelen verminderen? </li></ul><ul><li>Niet: interne bedrijfsvoering </li></ul><ul><li>Wel: beleidsmatige keuzen en ervaringen </li></ul>
 4. 4. P-budget(* 1.000) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Flex,. Re-integratie 1.435.689 1.335.660 1.122.160 1.134.160 1.083.160 1.083.160 Ombuiging Rutte(incl. Wajong en Wsw) -200.000 -290.000 -420.000 -490.000 Nieuw budget 1.435.689 1.335.660 922.160 844.160 663.160 593.160
 5. 5. Model
 6. 6. 4 categorieën <ul><li>A: Innovatief - selectief: Prioriteit geven </li></ul><ul><li>B: Innovatief - generiek: Slimmer werken </li></ul><ul><li>C: Behoudend – selectief: Hakbijl </li></ul><ul><li>D: Behoudend – generiek: Kaasschaaf </li></ul>
 7. 7. Korte termijn <ul><li>Checklist </li></ul><ul><ul><li>Dienstverlening beperken tot wettelijke taken; </li></ul></ul><ul><ul><li>prioritering doelgroepen, m.n. naar mensen met korte afstand tot arbeidsmarkt; </li></ul></ul><ul><ul><li>g een trajecten (meer) voor Nuggers; </li></ul></ul><ul><ul><li>beperking handhavingsbeleid en verscherping incassoactiviteiten; </li></ul></ul><ul><ul><li>meer Europees geld aanvragen; </li></ul></ul><ul><ul><li>Meer ‘in’ besteden; </li></ul></ul><ul><ul><li>meer collectieve projecten (bijv. scootmobielpools); </li></ul></ul><ul><ul><li>Versoberen Minimabeleid: vergoeding van sociaal-culturele en sportieve activiteiten en de zg. witgoedregeling ; </li></ul></ul><ul><ul><li>WMO beperken tot minimale verstrekkingen; </li></ul></ul><ul><ul><li>Oude ID en WIW-banen worden versneld afgebouwd; </li></ul></ul><ul><ul><li>Bezuinigen op eigen personeel; </li></ul></ul><ul><ul><li>Bezuinigen op inhuur derden; </li></ul></ul><ul><ul><li>mogelijk minder inkoop reintegratiebedrijven. </li></ul></ul>
 8. 8. Middenlangetermijn <ul><li>Nadruk op systeeminnovaties </li></ul><ul><li>Radicale koerswijziging </li></ul><ul><li>Zoeken van samenwerking </li></ul>
 9. 11. A. Prioriteren <ul><li>Amsterdam kiest voor: </li></ul><ul><ul><li>Richt zich op de kansrijken. </li></ul></ul><ul><ul><li>Strenger toezien op rechtmatigheid. </li></ul></ul><ul><li>Rotterdam kiest voor: </li></ul><ul><ul><li>vermindering re-integratietrajecten; </li></ul></ul><ul><ul><li>Afschaffing mantelzorgregeling; </li></ul></ul><ul><ul><li>10% minder Wiw/ID. </li></ul></ul><ul><li>Den Haag kiest voor: </li></ul><ul><ul><li>Versnelde afbouw id/wiw. </li></ul></ul>
 10. 12. A. Prioriteren <ul><li>Haarlemmermeer: </li></ul><ul><ul><li>Bovenste trede(6): markt </li></ul></ul><ul><ul><li>Tredes 5,4 en 3: sociale dienst en sw-bedrijf </li></ul></ul><ul><li>Tilburg: </li></ul><ul><ul><li>Keuze via scenario’s((a)alleen kansrijken, (b)verdeling over groepen, (c) gericht op groep onder kansrijken) </li></ul></ul>
 11. 13. Gemeente
 12. 14. B. Slimmer werken door samenwerken <ul><li>Voorbeelden: </li></ul><ul><ul><li>Pre-intakegesprek door werkgevers via speeddate(Enschede) </li></ul></ul><ul><ul><li>Laagste treden p-ladder activering financieren uit WMO-middelen(Delfzijl) </li></ul></ul><ul><ul><li>Werken via wijkgerichte aanpak(Zwolle) </li></ul></ul>
 13. 15. Voorbeelden in ontwikkeling <ul><ul><li>Samenwerking met zorgverzekeraar, woningcoop en universiteit voor onderstede treden </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitbesteding inkomensverstrekking </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verstrekking bij salarisadm. 2 fte, terwijl eigen organisatie 15 fte </li></ul></ul></ul>
 14. 16. Slimmer werken <ul><li>Kinderopvang </li></ul><ul><ul><li>Regelgeving bemoeilijkt re-integratie </li></ul></ul><ul><li>WMO </li></ul><ul><ul><li>Ook getroffen door besparingen </li></ul></ul>
 15. 17. Andere voorbeelden <ul><li>Bergen op Zoom: kritisch op functioneren re-integratiebedrijf; </li></ul><ul><li>Enschede: mensen met bijstand verplicht vier jaar aan de slag; </li></ul><ul><li>Breda: bonus werkgevers bij in dienst nemen van mensen uit bijstand; </li></ul><ul><li>Breda: versoberen armoedebeleid; </li></ul><ul><li>Oss + Maasdonk: samenwerking sociaal terrein uitbreiden; </li></ul><ul><li>Tilburg: mes gaat in de bijstand, de werkvoorziening, subsidiebanen, sport en activiteiten voor lagere inkomens; </li></ul><ul><li>Groningen: minder begeleiding mensen ver van de arbeidsmarkt; </li></ul><ul><li>Assen: Werkervaringsplaatsen Social Partnership overheid/bedrijfsleven op Werkplein; </li></ul><ul><li>Rotterdam: Roteb helpt 500 mensen aan baan, re-integratie via SW-achtige voorzieningen/werk. </li></ul>

×