Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Academy       AcademyLeergang Bevlogen     Meer Doen!in het Onderwijs POmet minder in hetFinancieel sturen op o...
> Ervaringen uitwisselenbevlogen professionals        Schoolorganisaties met met collegabestuurders        >...
Nieuw binnen de Dyade Academy:            Ruim 50 onderwijsprofessionals volgden        Leergangin het s...
Aanmelden:Leergang Bevlogen minder in het PO    Aanmelden: Meer Doen! met in het Onderwijs    Prijs        ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

4344 dyade folder leergang bevlogen v8

819 views

Published on

Bevlogen in het Onderwijs

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

4344 dyade folder leergang bevlogen v8

 1. 1. Academy AcademyLeergang Bevlogen Meer Doen!in het Onderwijs POmet minder in hetFinancieel sturen op onderwijskwaliteitVanuit passie en energie naar prestatie Prestatie en leeropbrengsten worden steeds belangrijker in het onder-Variant 1Leergang 1 wijs. Door beleid wordt steeds belangrijker in het Primair Onderwijs Financieel sturing vanuit passie en energie kan men de kwaliteit van3 dinsdagen van 09.30 tot 17.00 uur maandagen van 09.30 tot 17.00 uur het onderwijs en de leeropbrengsten vergroten.van onderwijs ver- (PO). Door te sturen met geld kan de kwaliteit6 maart, 20 maartoktober en201226 september, 10 en 3 april 7 november 2011 beteren. Dit is een speerpunt in het beleid van de minister van Onderwijs. Wat vraagt dit van uw schoolbestuur? Heeft u als bestuurder,Variant 2Leergang 2 directeur of schoolleider inzicht in hoe u vanuit kracht en talent naar3 woensdagen van 09.30 tot 17.00 uur dinsdagen van 09.30 tot 17.00 uur meer prestatie komt? Hoe kunt schoolbestuur? Heeft uen energie Maar wat betekent dit voor uw u sturen vanuit passie als bestuur-7 maart,29 november 2011 20121, 15 en 21 maart en 4 april zodat medewerkers duurzaaminzicht in de financiën? Hoe kuntbeleven der of bovenschools directeur inzetbaar zijn, meer werkplezier u de en de financiële keuzes verhogen? Hoe onderwijs te verbeteren? uw juiste leeropbrengsten maken om het wordt bevlogenheid voorLocatieLocatie schoolbestuur de sleutel tot succes?Erasmus Universiteit Rotterdam, terrein WoudesteinNyenrode Business Universiteit te Breukelen In de leergang Meer Doen! met minder in het PO krijgt u van onze In de leergang Bevlogen in het Onderwijs krijgt te van onze ervaren ervaren docenten de handvatten om financieel u sturen. Met hetDoelgroepDoelgroep docenten de handvatten onderwijs te verhogen. In de te sturen wordt doel de kwaliteit van uw om vanuit passie en energie leergang op> Bestuurders> Bestuurders prestatie. op leertorganisatie en de sturingsmogelijkhedenkan betekenen ingegaan U uw wat bevlogenheid voor uw organisatie die u als> (Bovenschools) Directeuren (Bovenschools) directeuren bestuurder heeft. en hoe u dit in de praktijk handen en voeten kunt geven. In de leer-> Schoolleidersbestuurders Aankomend gang wordt ingegaan op uw organisatie en de sturingsmogelijkheden met een niet-financiële achtergrond in het> School Business Managers die u als bestuurder heeft. Primair Onderwijs> Verantwoordelijken voor Personeelszaken uit Primair, Voortgezet en Speciaal Onderwijs In 6 dagdelen leert u, op grond van In 6 dagdelen leert u door middel vanBij deelname ontvangt uBij deelname ontvangt u Bij deelname ontvangt de cijfers en ervaringen van uw eigen bevlogenheid de leeropbrengsten endede AppleApple iPad2u nieuwe Apple iPad2 de nieuwe iPad2 prestaties in het onderwijs te bevorderen.(16 GB, WiFi) (16 GB, WiFi)(16 GB, WiFi) organisatie, actief financieel beleid te voeren. In samenwerking met: In samenwerking met: In samenwerking met:
 2. 2. > Ervaringen uitwisselenbevlogen professionals Schoolorganisaties met met collegabestuurders > Speciaal ontwikkeld voor feitelijk hogere presteren beter. Ze hebben het PO > Speerpunt en hebben een hogebeleid en opbrengsten PO-raad: financieel tevredenheid. onderwijskwaliteit Uw eigen iPad2 Module 1 - Bevlogen in het Module 3 - Het creëren van Module 5 Module 5 Met de iPad2 heeft uubeschikking de iPad2 heeft beschikking onderwijs, de sleutel tot succes Duidelijke ambities stellen een klimaat voor bevlogenheid Doelstellingen formuleren Doen in de praktijk Doen praktijk over e-mail, agenda en internet e-mail, agenda en internet op een handzaam formaat. een handzaam formaat. Ambitie inJessica van onder- Door drs. het primair Doelstellingen Jos van Kessel Door Mr. drs. formuleren Door Dr. Luc De aansturing van professionals Tijdens de leergang gebruikt uu uw de leergang gebruikt uw Wingerden MBA wijs door Mark Jager, directeur door Hans Bol Dorenbosch TNO door Twan Paes iPad2 om interactief deel te om interactief deel te Nederlandse Schoolleiders > Beïnvloeden van het > Leiderschapsstijlen nemen aan het onderwijs. aan het onderwijs. > Passie (NSA) Academie en energie > vermogen van bevlogen- Beïnvloeden > Werken met veranderingen > Omgaanaan bevlogenheid U kunt hierop de literatuur van kunt hierop bijvoorbeeld uw > Kwaliteit en prestatie heid > Berekenen van de in eenklas in de team jaarrekening inzien en achter- de leergang opslaan, presentaties Doortastend inzetbaarheid en > Duurzame begroten > kapitalisatiefactor Energiebronnen creëren > Een frisse blik op werk > Trainen op vaardigheden grondinformatie opzoeken. bekijken en aantekeningen maken enwerkplezier bezuinigen en benutten > Opstellen van meerjaren- toepassen ten behoeve van de leergang. door Eric Boerstoel begroting > Toepassen van ‘jobcrafting’ Onderwijs ontwikkelingen > Strategisch begroten en voor u en uw collega’s Door drs. Wilma Rijndorp- bezuinigen Gastspreker Wim Touw, partner Kreft > Groei-/krimpscenario’s KPMG, voorzitter werkgroep > Ingrijpen in de strategische nieuwe richtlijnen jaarverslagge- > planning ontwikkelingen Onderwijs ving onderwijs en bevlogenheid > Financieel management en > Vervanging en BAPO jaarverslag > De wet Passend Onderwijs > 10 aandachtspunten bij jaarverslagen in PO 3-in-1 > interactieve werkcolleges over Module 2 - Bevlogenheid, wat Module 4 - Met passie en Module 6 - Aan de slag interactieve werkcolleges over is het en hoe werkt het? energie naar prestatie met bevlogenheid passie en bevlogenheid financieel beleid > innovatieve inzichten door innovatieve inzichten door Door Prof. Dr. Arnold Bakker Door Marc Lammers Door drs. Jessica van onderwijsprofessionals onderwijsprofessionals Module 2 Module 4 Module 6 Wingerden MBA > intensieve training intensieve vaardigheidstraining Durven risico’s nemen Doorvoeren van verbeteringen Daadkrachtig aan de slag gaan > De theorie > Hoe brengt u een team > Van een plan naar Durven risico’s nemen Daadkrachtig financieel beleid Doeltreffend monitoren > Wetenschappelijke modellen vanuit passie en energie de praktijk door Rinus Welleman doorvoeren in de organisatie door Eric Boerstoel > Het Job-Demands Resource naar prestatie? > De randvoorwaarden > Risico’s signaleren en door Hans Bossert, hoogleraar > De kapitalisatiefactor Model > Sturing aan bevlogenheid > Ervaringen uit de beheersen Nyenrode Business Universiteit > Gebruik van een Dashboard > Kansen voor het onderwijs geven onderwijspraktijk > Regie voeren > Good governance > De sleutel tot succes > Risicomanagement in de > Omgaan met toezicht- Gastspreker Marcel Verbart, Social media Meer informatie over de leergang praktijk houders projectleider van Eerst Kiezen, Meer informatie over de leergang en andere Dyade-activiteiten? > Aansprakelijkheid van Dan Delen van de PO-raad en andere Dyade-activiteiten? Volg Dyade op Twitter: bestuurders > Samenvattend perspectief Volg Dyade op Twitter: Dyade_info www.twitter.com/Dyade_info > De planning- en control- cyclus > Good practices > Het project ‘Eerst Kiezen, Dan Delen’ In samenwerking met: In samenwerking met: ISO 9001 gecertificeerd sinds 2002Direct inschrijven kan op www.dyade.nl (klik op leergang(030) 630 56 met minder in het PO) of bel snel naar (030) 630 56 99 of bel snel naar Meer Doen! 99
 3. 3. Nieuw binnen de Dyade Academy: Ruim 50 onderwijsprofessionals volgden Leergangin het schooljaarOnderwijs inde succes- Bevlogen in het 2010/2011 samen- werking met de Erasmus Universiteit Rotterdam volle leergang Meer Doen! met minder. Uw docenten en gastsprekers Uw docenten en gastsprekers Drs. Marcel Verbart Wingerden MBA is werkzaam als Directeur HR bij de Koninklijke Auris Groep. actief in Drs. Jessica van MBA is als adviserend bedrijfskundige en interim-bestuurder al jarenlang Auris biedt met 1100 professionals onderwijs en zorg aan cliënten met een auditieve en/of organisaties op het gebied van onderwijs, jeugdzorg en stedelijke vernieuwing. Verbart adviseert onderwijsorganisatiesbeperking. Na 15 jaar in de private sector in het HR vakgebied werkzaam te communicatieve bij herstructurering, intersectorale samenwerking en financiële reorganisatie. Hij publiceert regelmatigin 2010 de stap naar de publieke sector gemaakt. Daarnaast samenwerkings- zijn geweest heeft ze over bedrijfskundige vraagstukken en begeleidt zakelijke ontwikkelt verbanden. Ook zij vanuit Anders Ontwikkelen maatwerkandere voor de PO-Raad. lezingen op en verzorgt treedt hij als projectleider op, onder programmas workshops en het vlak van ontwikkeling van mens en organisatie. Drs. Wim Touw RA is partner van KPMG Nederland en voorzitter van de Werkgroep Nieuwe Richtlijnendr. Arnold B. Bakker is hoogleraar Arbeids- de Organisatiepsychologieandere de PO-raad, de Prof. Jaarverslaggeving Onderwijs. Leden van en werkgroep zijn onder aan de Erasmus VO-raad, de HBO-raad, heten presidentOCW, het NIVRA en ouderorganisaties. Daarnaast is hij onder Universiteit Rotterdam, Ministerie van de European Association of Work and Organizational andere lid van de Zijn onderzoeksinteresse gaatHaagse Hogeschool. Psychology. Raad van Toezicht van De uit naar positief organisatiegedrag (bijv., bevlogen- heid, werkgeluk, prestaties),work-life balance, crossover van emoties, en internet applicaties Prof. van Hans Bossert is oprichteronderwerpen.van Public Impact BV en heeft ruime dr. organisatiepsychologische en eigenaar Zijn artikelen worden gepubliceerd in internatio- naal erkende wetenschappelijke tijdschriften, zoals het Journal of Applied Psychology, Journal ervaring als zelfstandig adviseur in de publieke sector. Hij is hoogleraar Public Governance aan de Nyenrode Business Universiteit en verantwoordelijk voorOrganizational Behavior. in de publieke sector of Occupational Health Psychology, en het Journal of onderzoek en onderwijs en vragen rondom ‘good governance’. Hans is tevens verbonden als hoogleraar aan het Zijlstra Center for Publicdrs. Jos van Kessel heeft een van deervaring in de opleidingswereld, zowel als leiding- Mr. Control and Governance ruime Vrije Universiteit Amsterdam. gevende van de Financiële Academie en gedurende 12 jaar als directeur/eigenaar van IPV Mark Opleiding & Training. Begin 2011 heeft Jos IPV Opleiding & Training verkocht en is hij toe- werkzaam in Jager is directeur van de NSA (Nederlandse Schoolleiders Academie) en als zodanig de politiek-bestuurlijke context. LSG,heeft ruime ervaring in alle lagen van onderwijsorganisaties, van getreden tot de directie van Hij de marktleider op het gebied van arbeidsbemiddeling van leraar, directeur, bestuurder tot toezichthouder. Eerder is Mark dagelijksgeadviseerd en jonge HBO- en WO professionals. Jos van Kessel heeft veel organisaties bestuurder geweest voor een brancheorganisatie effectief en succesvol omgaan met veranderingen. Daarnaast heeft Jos van getraind in het voor juridische ondersteuning van onderwijsbestuurders. Naast zijn werk als Kessel diverse publicaties op zijn naam staan. directeur van de NSA is hij onder andere adviseur bij het Fonds voor cultuurparticipatie en redactielid van het tijdschrift over bedrijfsvoering in het onderwijs: Schoolzakelijk. Marc Lammers is het voorbeeld van een modern type coach. Hij was 8 jaar bondscoach van Drs. Eric NederlandsMAC ishockeyteamen heeft een tijdens de Olympische Spelen van 2008 inAccounting het Boerstoel dames econoom en behaalde postdoctorale opleiding tot Master of and Controlde gouden medaille met zijn in het Vier jaar eerder op de Spelen van 2004 in Athene Peking (MAC) gevolgd. Hij heeft team. bedrijfsleven en in de non-profitsector (waaronder twee universiteiten) hij het Olympisch zilver. Daarvoor was hij, op jongefinancieel directeur bij Dyade behaalde als controller gewerkt. Momenteel werkt hij als leeftijd, coach van Spanje en Dienstverlening Onderwijs. Naast zijn werk bij Dyade Dienstverlening Onderwijs isbezighoudt van de was zelf tevens een verdienstelijk hockeyer. Marc, die zich na het bondcoachschap hij docent opleiding bedrijfspresentaties en -clinics, heeft Verder is hij penningmeester verhaal omtrent in het PO. met VPS bij Markus Verbeek/Praehep. een unieke visie en inspirerend van een bestuur presteren en motiveren. Ir. Hans Bol MBA heeft ruime praktijkervaring in het bedrijfsleven. Hij adviseerde directies op het gebied van financieel strategisch beleid en Resource Studies en promoveerde aan de Universiteit Dr. Luc Dorenbosch studeerde Human commerciële veranderingsprocessen. Hij werkte onder andere voor KPN, NUON, momenteel als onderzoeker/adviseur bij TNO teook ondernemer. Met name in van Tilburg. Hij werkt Alcatel, en IBM Nederland. Daarnaast is hij Hoofddorp. Hij houdt de ICT-sector heeft hij bezig met job crafting als middel om functies teSinds 2007 is hij algemeen zich onder andere ondernemingen opgericht en overgenomen. verduurzamen, zodat werk- directeur vanlanger inzetbaar blijven inOnderwijs. werk. Hij is medeauteur van het boek Mooi nemers Dyade Dienstverlening hun huidige Werk (Uitgeverij Boom; 2011) geschreven voor iedereen wil of zou moeten sleutelen aan de Rinuseigen inzetbaarheid. Welleman is productmanager Financieel bij Dyade Dienstverlening Onderwijs en heeft een (post-)hbo-controllersopleiding gevolgd. Hij is meer dan 20 jaar in het bedrijfsleven werkzaam geweest bij een grote industriële verzekeraar bijbaan tijdens haarals Finance Manager. gaan Drs. Wilma Rijndorp-Kreft is in 1993 als (Gerling nu HDI) studie Bestuurskunde Vervolgens heeft hij gewerkt als interim-manager bij een afsplitsing van de ondersteuning.PTT het afstuderen is en werken bij DCO, de rechtsvoorganger van Dyade, in Rodamco, ING, Na Post International AIMS. doorgegroeid naar de functie van ambtelijk secretaris, adviseur en daarna senioradviseur. zij Vanaf 2009 is Wilma naast senior-adviseur clustermanager P&O voor alle P&O adviseurs Twanbinnen Dyade. via zijn rol als handbaltrainer in het bedrijfsleven terecht gekomen. Door inzichten Paes MBA is uit de sport toe te passen en vergelijkingen te maken tussen sport en business, heeft hij jaren gewerkt als manager in verschillende organisaties. Sinds 2004 begeleidt hij organisaties bij het realiseren van hun strategie, doorgaans met een coachende basis-attitude. Hij is medeoprichter van EMORA BV. Daarnaast is hij docent en Action Learning Coach bij verschillende Business Schools. ISO 9001 gecertificeerd sinds 2002Direct inschrijven kan op www.dyade.nl (klik op leergang(030) 630 56 met minder in het PO) of bel snel naar (030) 630 56 99 of bel snel naar Meer Doen! 99
 4. 4. Aanmelden:Leergang Bevlogen minder in het PO Aanmelden: Meer Doen! met in het Onderwijs Prijs Plaatsing en toelating De kosten van deelname zijn € 2950,- per persoon persoon, Er is plaats voor maximaal 20 personen. Om de de leer- plaats voor maximaal 20 personen. Om leergang (vrijgesteld van BTW en incl. iPad2) btw). Dit is inclusief: gang aan te laten op de op de behoeften van de aan te laten sluitensluiten behoeften van de deelnemers, deelnemers, wordt een intakegesprek gehouden. wordt voorafgaand voorafgaand een intakegesprek > 6 dagdelen opleiding in Bevlogenheid om de leer- 6 dagdelen opleiding in financieel sturen op onder- gehouden. opbrengsten en prestatie te bevorderen wijskwaliteit inclusief een vaardigheidstraining Annuleren > Gastsprekers uit de praktijk Keuze tussen de dag- of avondleergang Annuleren tot 1 maand voor aanvang van de leergang Bij annulering > Ontmoeting met de praktijk Gastsprekers uit collega’s Als uu 25% van hetbent verhinderd, dan kunt uannulering bent onverhoopt cursusgeld verschuldigd. Bij > iPad2 16 GB WiFimedebestuurders uit het Ontmoeting met (of met bijbetaling van zich1door een collega laten vervangen. Schriftelijk van tot week voor aanvang van de leergang bent u 50% €120,- de Apple iPad2, 16 GB, 3G) Primair Onderwijs annuleren kan verschuldigd. voor aanvang binnen 1 week het cursusgeld tot 3 weken Bij annulering van de > Literatuur in2, 16 GB, WiFi (of met bijbetaling van Apple iPad ebook-vorm leergang onder berekening van € 750,-. Hierna prijs voor aanvang van de leergang bent u de volledige € 120,- de Apple > Lunch en snacks iPad2, 16 GB, 3G) bent u het gehele cursusbedrag verschuldigd vervangen verschuldigd. U kunt zich altijd kosteloos laten en > Certificaat in ebook-vorm Literatuur na afronding leergang door een collega. is annuleren niet meer mogelijk. > Gratis parkeren op het fris Lunch, koffie, thee en parkeerterrein > Parkeerplek op het Nyenrode terrein Certificaat U ontvangt na afloop een certificaat. ontvangt na afloop een certificaat. Inschrijven Inschrijven Wilt u zich inschrijven voor de leergang? Direct inschrijven kan online via www.dyade.nl en telefonisch (030) 630 56 99 Wilt u zich inschrijven voor de leergang? Direct inschrijven kan online via www.dyade.nl en telefonisch (030) 630 56 99Direct inschrijven kan op www.dyade.nl (klik op leergang(030) 630 56 met minder in het PO) of bel snel naar (030) 630 56 99Direct inschrijven kan op www.dyade.nl of belop leergang Meer Doen! 99 minder in het PO) of bel snel naar (030) 630 56 99 (klik snel naar Meer Doen! met

×